Historické kalendárium

pro týden od 30. září do 6. října

2. říjen 1977

Dne 2. 10. 1977 zemřel pedagog, překladatel, kulturní a osvětový pracovník František Král (nar. 26. 8. 1887 v Třešti). Vystudoval klasickou filologii na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Karlovo-Ferdinandovy. I když byl odrazován přáteli a varován zemským inspektorem v Brně „před krajem jiným, nemajícím dobré pověsti", přijal roku 1912 místo profesora Matičního gymnázia v Moravské Ostravě. Roku 1915 narukoval jako desátník pěchoty k rakouskému vojsku. Po intervenci ředitele gymnázia se z důvodu „nepostradatelnosti pro chod gymnázia" vrátil zpět do Ostravy. V letech 1934–1935 byl nedobrovolně přeložen na gymnázium v Hradci Králové. Po návratu na ostravské gymnázium zde od roku 1939 působil jako ředitel. Byl významným členem Kulturní rady pro širší Ostravsko a Spolku Domu umění. Stál u vzniku Česko-polského klubu. Podílel se společně s profesorem Rudolfem Tlapákem na vzniku Masarykovy vyšší školy lidové v Moravské Ostravě. V letech 1943–1945 se stal správcem a ředitelem reálného gymnázia v Přívoze. V období 1945–1949 řídil dívčí reálné gymnázium ve Slezské Ostravě. Od roku 1954 působil jako podnikový archivář a historik v Nové huti Klementa Gottwalda.

3. říjen 1840

K datu 3. 10. 1840 se váže odpověď Magistrátu města Moravské Ostravy na žádost stavitele Severní dráhy Ferdinandovy Jana Pernera, ve které sděluje informace o množství a druhu dostupného stavebního materiálu, o pracovních možnostech, o výši obvyklých mezd pracovníků a údaje o cenách. Korespondence je důležitým dokumentem, který zachycuje sociální a ekonomickou situaci v Moravské Ostravě mající v polovině 19. století přibližně 2 000 obyvatel.

3. říjen 1894

inzeratDne 3. 10. 1894 se uskutečnilo první představení kinematografu Edison-Lumière v Německém domě v Moravské Ostravě. Další pak probíhala v Národním domě, v sále Maisselova hostince v Přívoze a v Závodním hotelu ve Vítkovicích. Denně se konala vždy dvě představení. Od 17 hodin pro děti a ve 20 hodin pro dospělé. Vstupné činilo 40 (25) krejcarů pro dospělé a 20 (10) krejcarů pro děti. O samotném programu se nedochovalo moc ucelených informací. Inzerát uvádí jen nástin, a to promítání záběrů z řecko-turecké války.

Připravil Archiv města Ostravy