Aktuality

Informace o vzájemných setkáních partnerských měst

 


 2023


Říjen 2023

 •  Delegace z partnerského města Katovice v čele s náměstkem primátora navštívila Ostravu. Cílem návštěvy byla snaha seznámit se s činností města v rámci sociálních a dalších služeb pro seniory. Rovněž polská strana požádala o zajištění průvodcovských služeb pro připravované návštěvy katovických seniorů v Ostravě v průběhu měsíců listopadu a prosince, a předpokládá se, že tyto návštěvy budou pokračovat i v roce 2024.

Září 2023

 • Partnerské město Katovice organizovalo tradiční akci „Setkání partnerských měst V4" za účasti zástupců z měst Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava.
 • Zástupci partnerského města Košice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

 • Zástupci partnerského města Miskolc se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Červen 2023

 • Reprezentace SMO na 3. ročníku mezinárodní akce „Festival partnerských měst“, která se konala v partnerském městě Katowice. Letošní ročník byl nazván „Spojuje nás chléb“ a zúčastnily se ho partnerská města Katowic – Kolín nad Rýnem (Německo), Miskolc (Maďarsko), St. Etienne (Francie) Shenyang (Čína), Opava a Ostrava.

Květen 2023

 • Na pozvání primátora partnerského města Split se ostravská delegace zúčastnila programu pořádanému na počest Dne města Splitu. U této příležitosti rovněž proběhlo jednání, kde se diskutovalo se o možné spolupráci v oblasti podpory startupů a inovací.

Duben 2023

 • Festival pohádek – v roce 2023 se konal již 7. ročník této mezinárodní akce, každoročně se této akce účastní cca 400 dětí z ostravských mateřských školek, dětem se promítaly filmy na dané téma – v letošním roce to bylo téma „Vesmír“ a probíhaly workshopy, kde si děti mohly sami vyrobit různé předměty vztahující se k danému tématu. Součástí bylo vyhlášení výtvarné soutěže v 5 věkových kategoriích na stejné téma celého festivalu – Vesmír – a na závěr dne 21.05.2023 proběhlo slavnostní vyhodnocení této soutěže za účasti výherců a hostů z partnerského města Katowice.

 • V partnerském městě Katowice se uskutečnila vernisáž již VII. ročníku projektu OKO (Ostrava-Katowice-Opava) za účasti zástupců všech zmíněných měst. Projekt OKO je zaměřen na uměleckou tvorbu vždy 3 autorů, aby bylo zastoupeno každé město a místo konání se každoročně mění. V letošním roce se spoluorganizátorem stalo město Katowice, v loňském roce se tato akce konala v Ostravě.

 • Statutární město Ostrava obdrželo nabídku na účast 10členné štafety na mezinárodní akci „Ultramarathon Miskolc – Košice“, kterého se zúčastnili běžci z řad zaměstnanců Magistrátu města Ostravy a pracovníků Městské policie Ostrava a v rámci účasti štafet z partnerských měst V4 se umístili na 1. místě.

Březen 2023

 • V partnerském městě Katovice se uskutečnil koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v koncertním sále NOSPR za účasti delegace města Ostravy a rovněž u této příležitosti proběhlo pracovní jednání se zástupci města Katovice na téma dalších možností spolupráce v oblasti kultury.

 • Statutární město Ostrava poskytlo finanční dar partnerskému městu Gaziantep ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s řešením následků zemětřesení dne 6.2.2023.

Únor 2023

 • V partnerském městě Drážďany se konaly vzpomínkové akce připomínající 78. výročí zničení Drážďan za účasti představitele města Ostravy. V průběhu návštěvy proběhlo rovněž jednání na téma spolupráce německých a českých knihoven.

Leden 2023

 • Ostrava přivítala delegaci partnerského města Gaziantep. Vedení obou měst si tak připomnělo desáté výročí, které v závěru loňského roku uplynulo od podpisu partnerské smlouvy. Cílem pobytu turecké delegace byla také snaha seznámit se s moderní městskou hromadnou dopravou, navštívili Dopravní podnik města Ostravy, kde měli možnost zhlédnout prezentaci společnosti a nabíjecího ramene pro elektrobusy a CNG plničky. Zároveň byl potvrzen zájem o prohlubování vzájemné spolupráce například v oblasti kultury, sportu, gastronomie, městské hromadné dopravy i obchodu.


2022 


 Listopad 2022

 • V Ostravě se konala vernisáž VI. ročníku výstavy OKO ve dvoraně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za účasti zástupců partnerských měst Ostravy a Katowic. Projekt OKO je zaměřen na uměleckou tvorbu vždy 3 autorů, aby bylo zastoupeno každé město (Ostrava-Katowice-Opava) a místo konání se každoročně mění. Organizátorem a autorem výstavy OKO byl Svaz polských uměleckých fotografů. Akce se konala za finanční podpory partnerských měst Katovice a Ostrava.

Září/Říjen 2022

 • Zástupci partnerského města Košice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4" (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), která se v letošním roce konala v Miskolci.
 • Zástupci partnerského města Miskolc se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), která se v letošním roce konala v Miskolci.

 • Zástupci partnerského města Katowice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), která se v letošním roce konala v Miskolci.

 


2021


 Září 2021

 • Zástupci partnerského města Katowice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4" (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), které se v letošním roce konalo v Ostravě.
 • Na základě pozvání primátora partnerského města Katowice se delegace města Ostravy zúčastnila přátelského zápasu mezi Baníkem Ostrava a GKS Katovice. V rámci návštěvy proběhlo rovněž jednání s vedením města Katowice na téma financování sportu, zkušenosti s vedením základních škol a podpora sportovních klubů.
 • Zástupci partnerského města Košice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4" (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), které se v letošním roce konalo v Ostravě.
 • Zástupci partnerského města Miskolc se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava), které se v letošním roce konalo v Ostravě.

 


2020


Březen 2020

 • V partnerském městě Katowice se uskutečnilo pracovní jednání zaměřené na řešení otázek týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury, a také ochrany životního prostředí, především zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy a města Katovice. Zároveň byla ve vztahu k výročí 60 let od podpisu partnerské smlouvy mezi oběma městy projednána možnost inovace textu stávající partnerské smlouvy.

Únor 2020

 • Na základě pozvání primátora partnerského města Katowice se delegace města Ostravy zúčastnila „Novoročního koncertu" v koncertním sále NOSPR v Katowicích.

Leden 2020

 • Ostravské muzeum uspořádalo v Městském muzeu Drážďany „Den Ostravy v rámci Dnů české a německé kultury" za účasti představitelů města Ostravy.

2019


Říjen 2019

 • Delegace Statutárního města Ostravy navštívila partnerské město Drážďany u příležitosti slavnostního zahájení Dnů české a německé kultury.
 • Ostravské muzeum uspořádalo v Městském muzeu Drážďany „Den Ostravy v rámci Dnů české a německé kultury“ za účasti představitelů města Ostravy.

Září 2019

 • Zástupci partnerského města Katowice se v Košicích zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).
 • Partnerské město Košice organizovalo tradiční akci „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Srpen 2019

 • Zástupci města Ostravy navštívili partnerské město Drážďany na základě pozvání náměstka primátora města Drážďany. V rámci návštěvy se uskutečnilo pracovní jednání, na němž byla hodnocena úroveň sportovních kontaktů sportovců obou partnerských měst a možnosti jejich rozšíření.

 • HC Medvědi Ostrava reprezentovali Ostravu na mezinárodním turnaji amatérských hokejových týmů v Drážďanech.

 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst u Balatonu, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.

 • Delegace partnerského města Suzhou navštívila město Ostravu a zúčastnila se pracovního setkání s vedením města, jehož hlavním tématem bylo fungování městských sportovních zařízení a financování sportu v jednotlivých městech.

Červen 2019

 • MFK Vítkovice reprezentovali Ostravu na mezinárodním fotbalovém turnaji juniorů v Drážďanech.

 • Sportovní turnaj mezi zaměstnanci obou úřadů Ostrava x Katowice v Trojhalí Karolina

 • Oficiální část „Česko – polských dnů 2019“ – slavnostní setkání
  • Vernisáž výstavy OKO (Ostrava-Katovice-Opava) v prostorách Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za účasti představitelů obou měst

  • společenská večeře v restauraci Moravská chalupa

  • koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v Multifunkční aule Gong

 • Společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů na trase z Ostravy do Katowic
 • Společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů na trase z Katowic do Ostravy

 • Delegace města Ostravy navštívila v souvislosti s konáním Dnů NATO partnerské město Shreveport, setkala se s vedením města a potvrdila zájem o prohlubování vzájemných kontaktů.

Květen 2019

 • Delegace města Ostravy se zúčastnila společného setkání partnerských měst v partnerském městě Košice. 
 • Delegace města Ostravy se zúčastnila tradičních oslav sv. Dominia, patrona města Splitu, v partnerském městě Split.

Duben 2019

 • V rámci programu určeného dětem se uskutečnil Mezinárodní festival pohádek, který pořádalo Středisko volného času Korunka, p.o. ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a Městským Domem Kultury „Koszutka. Oficiální část této události, která zahrnovala vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Vodní svět“ i slavnostní předání cen, proběhla v pátek 12. Dubna 2019 ve Středisku volného času Korunka za účasti vítězů jednotlivých kategorií jak z Ostravy, tak z partnerského města Katowice.

Leden 2019

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2019“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy. Proběhlo jednání na radnici města na téma další spolupráci v roce 2019.


2018


Prosinec 2018

 • V Katowicích se uskutečnilo světové klimatické fórum „COP24 Katowice“, zaměřené na změny klimatu a prezentace současných proekologických iniciativ, za účasti zástupce města Ostravy.

Říjen 2018

 • V Ostravě se konal fotbalový turnaj „Ostrava Cup 2018“ za účastí týmů z partnerského města Drážďany.
 • V Ostravě ve foyeru Nové radnice se uskutečnila vernisáž výstavy „Stalo se před 100 lety“ za účasti zástupců Muzea historie v Katowicích a Archívu města Košice.

Září 2018

 • Partnerské město Katowice, Košice a Miskolc organizovalo tradiční akci „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).
 • Delegace partnerského města Shreveport navštívila v souvislosti s konáním Dnů NATO Ostravu, setkala se s vedením města Ostravy a potvrdila zájem o prohlubování vzájemných kontaktů.

Srpen 2018

 • Delegace partnerského města Suzhou (Čínská lidová republika) navštívila město Ostravu a zúčastnila se pracovního setkání s vedením města.

Červenec 2018

 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst u Balatonu, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.

Červen 2018

 • Zástupci partnerského města Katowice, Košice a Miskolc se zúčastnili „Pracovního setkání zástupců partnerských měst a sportovních organizací“, které organizovalo město Ostrava. Cílem tohoto setkání byla výměna zkušeností a navázání bližších kontaktů v oblasti sportu.
 • Partnerské město Katowice organizovalo mezinárodní konferenci městské cyklistiky v Katowicích za účelem získávání zkušeností z jiných měst a dobré praxe v oblasti cykloinfrastruktury a městské cyklistiky obecně. Statutární město Ostrava zde prezentovalo úspěšný projekt bikesharing v Ostravě a soutěž Do práce na kole.

 • Město Pittsburgh organizovalo vzpomínkovou akci k výročí 100 let od podpisu Pittsburské dohody o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků za účasti delegace města Ostravy.

   

Květen 2018

 • Delegace města Ostravy se zúčastnila oslav „Dne města Miskolc“ v partnerském městě.

 • Návštěva delegace z partnerského města Drážďany v Ostravě zaměřená na bezpečnost v našich městech (prohlídka Integrovaného záchranného systému) a spolupráci hasičských sborů Ostravy a Drážďan.
 • V Katowicích se uskutečnila vernisáž výstavy v rámci 9. Festivalu „Kruhy umění“ – Iva Krupicová.

 • V Katowicích se konala „Noc muzeí“ – včetně vernisáže výstavy „Průmyslová a básnická Ostrava na rytinách a grafice ze sbírek Ostravského Muzea“.

 • Sportovní fotbalové a volejbalové utkání mezi pracovníky magistrátů Ostrava x Katowice na sportovišti "Kolejarz" v Katowicích.

Oficiální část Česko – polských dnů:

 • Návštěva Slezského muzea v Katowicích
 • Přijetí delegace našeho města v partnerském městě Katowice za účasti primátora města Katowice, předsedkyně rady města, místopředsedů a vedoucích klubů městské rady v Katowicích
 • Společná večeře
 • Koncert v koncertním sále NOSPR

Duben 2018

 • HC Medvědi Ostrava reprezentovali Ostravu na mezinárodním turnaji amatérských hokejových týmů v Drážďanech.
 • Instalace výstavy v partnerském městě Drážďany pod názvem „Ostrava průmyslová a poetická“ a přednáška o dějinách Ostravy.

 • V rámci Česko-polských dnů určeného dětem se uskutečnil Mezinárodní festival pohádek, který pořádalo Středisko volného času Korunka, p.o. ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a Městským Domem Kultury „Koszutka. Oficiální část této události, která zahrnovala vyhodnocení literární a výtvarné soutěže i slavnostní předání cen, proběhla v pátek 20. dubna 2018 v Městském Domě Kultury „Koszutka” v Katowicích, za účasti vítězů jednotlivých kategorií jak z Ostravy, tak z partnerského města Katowice.

 • Společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů na trase Ostrava - Katowice - Ostrava.

Březen 2018

 • Zástupci partnerského města Katowice, Košice a Miskolc se zúčastnili mezinárodní konference s názvem „Talentmanagement Ostrava 2018“. Hlavním tématem konference bylo vyhledávání talentů, jejich podporu ve vzdělávání, péči o rozvoj talentů v rámci celoživotního vzdělávání a jejich uplatnění na trhu práce.
 • V Katowicích v sídle Národního filharmonického orchestru Polského rozhlasu (NOSPR) se uskutečnil koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava za účasti představitelů obou partnerských měst.

Únor 2018

 • V partnerském městě Drážďany se uskutečnila pracovní setkání, která proběhla v souvislosti s přípravou projektu Muzeum MHD v Ostravě.
 • V partnerském městě Katowice proběhlo pracovní setkání pracovníků úřadů obou měst a Ostravského informačního servisu, s.r.o.

Leden 2018

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2018“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.
 • Delegace statutárního města Ostravy se zúčastnila oslav 75. výročí vítezství Rudé armády nad německými vojsky ve Stalingradské bitvě v partnerském městě Volgograd. 


2017


Prosinec 2017

 • V partnerském městě Miskolc se konalo XXIII. Mezinárodní mistrovství plaveckého poháru „Twin City Cup“ za účasti plavců z Ostravy. Plavci vytvořili skvělý tým a s jeho podporou dokázali z Miskolce přivézt tři cenné medaile (jednu stříbrnou a dvě bronzové).

Listopad 2017

 • Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se konal „Hudební rodný list města Ostravy“. Pozvání přijal také primátor partnerského města Katovice, které Ostravě věnovalo k jejímu 750. jubileu hudební dárek: „Song for Ostrava“, jež zazněl v úvodu II. části programu. Autorem skladby je Paweł Tomaszewski, který se rovněž uvedené akce zúčastnil.

Říjen 2017

 • Město Katowice bylo hostitelem jedné z nejdůležitějších hudebních událostí – World Music Expo WOMEX. Zahajovacího koncertu se zúčastnili představitelé partnerských měst, včetně Ostravy.

Září 2017

 • Zástupci partnerského města Miskolc navštívili město Ostravu. Hlavním účelem byla studijní cesta v dolní oblasti Vítkovic a setkání s lidmi, kteří se vybudováním dolní oblasti Vítkovic zabývali. Důležitým tématem bylo financování tohoto projektu.
 • Zástupci partnerských měst Drážďany, Gaziantep, Katowice, Miskolc, Pireus, Suzhou se zúčastnili Historického reje v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o městě Ostravě. Pozvání k účasti přijaly delegace partnerských měst Drážďany (SRN), Gaziantep (Turecko), Katovice (Polsko), Miskolc (Maďarsko), Pireus (Řecko), Suzhou (Čína).
 •  V Miskolci se uskutečnila tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Srpen 2017

 • Návštěva delegace města Ostravy v čele s primátorem a náměstkyní primátora v partnerském městě Drážďany. Účelem zahraniční pracovní cesty byla pracovní jednání a účast na cyklistickém závodě Škoda Velorace.
 • V partnerském městě Suzhou (Čínská lidová republika) se uskutečnil reciproční pobyt stolních tenistu z Ostravy. V roce 2016 (03.-28.08.) navštívil v rámci Akademie stolního tenisu město Ostravu tříčlenný tým stolních tenistů ze Suzhou.

Červenec 2017

 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst u Balatonu, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.

Červen 2017

 • Slavnostní vyhodnocení mezinárodní výtvarné soutěže na téma: „750. výročí 1. písemné zmínky o Ostravě“ ve Středisku volného času Korunka, Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory. Soutěže se zúčastnili jak katowické, tak i ostravské děti.

 • V Drážďanech se uskutečnil největší dětský fotbalový turnaj v Sasku „Saxony Cup Dresden“, na kterém město Ostravu reprezentovali fotbaloví hráči z FC Vítkovice.

Květen 2017

 • Oficiální část Česko – polských dnů 2017, kdy proběhlo setkání na Radnici města Ostravy za účasti hlavních představitelů obou měst. Do programu byla rovněž zařazena komentovaná prohlídka výstavy v Kostele sv. Václava a Zahajovací koncert festivalu Janáčkův máj v Domě kultury města Ostravy.

  V partnerském městě Katowice se uskutečnilo pracovní setkání za účasti reprezentace města Ostravy, jehož tématem bylo seznámení se s přípravou architektonické soutěže a zadání veřejné zakázky na výstavbu koncertního sálu v partnerském městě Katowice.

 • Sportovní fotbalové a volejbalové utkání mezi pracovníky magistrátů Ostrava x Katowice v areálu Hasičské stanice Ostrava – Poruba.

 • Společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů na trase z Katowic do Ostravy.

Duben 2017

 • HC Medvědi Ostrava reprezentovali Ostravu na mezinárodním turnaji amatérských hokejových týmů v Drážďanech.

 • V rámci programu určeného dětem se uskutečnil Mezinárodní festival pohádek, který pořádalo Středisko volného času Korunka, p.o. ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Oficiální část této události, která zahrnovala vyhodnocení literární a výtvarné soutěže i slavnostní předání cen, proběhla v neděli 9. dubna 2017 ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách za účasti vítězů jednotlivých kategorií jak z Ostravy, tak z partnerského města Katowice.

 • Návštěva delegace města Ostravy v čele s náměstkem primátora města v partnerském městě při slavnostním znovuotevření Paláce kultury v Drážďanech. V průběhu pracovního jednání byla projednávána možnost uspořádání výstavy kreseb Jana Sládka v prostorách Drážďanského muzea včetně reciproční výstavy německého partnera v Ostravském muzeu.

 • Jednání náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka s primátorem Coventry u příležitosti znovuotevření Paláce kultury v Drážďanech.

Březen 2017

 • V Katowicích se uskutečnilo integrační setkání v rámci VIII. Mezinárodního kulinářského mistrovství 2017 za účasti žáků ostravské základní školy.

 • Představitelé statutárního města Ostravy se zúčastnili pracovního jednání v partnerském městě. Téma jednání bylo zaměřeno na řešení problémů dopravy v našich městech a rovněž proběhla prezentace společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. s nabídkou na spolupráci.

Únor 2017

 • Do partnerského města Coventry byla zaslání „Mírová zdravice z Ostravy“ pro děti a studenty u příležitosti Dne čtení mírové poezie v Kapli Jednoty, Katedrály v Coventry.

Leden 2017

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2017“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.


2016


Prosinec 2016

 • V Drážďanech se uskutečnilo pracovní jednání na téma navázání mezinárodní spolupráce mezi Mateřskou školou Jana Maluchy 13a, Ostrava – Dubina a Kindergartenstätte, Burgenlandstrasse, Dresden za účasti zástupců obou stran.

Listopad 2016

 • V Ostravě se konala vernisáž skupinové výstavy studentů a absolventů Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech a Fakulty umění Ostravské univerzity pod názvem „Rallye Dresden – Ostrava a zpět" za účasti zástupců z partnerského města Drážďany.

Říjen 2016

 • Účast 8 ostravských běžců na drážďanském maratonu.
 • V Drážďanech se v rámci česko-německých kulturních dnů uskutečnil jazzový koncert skupiny Boris Band Combination v drážďanském klubu Scheune.
 • Představitelé města Ostravy se v partnerském městě zúčastnili mezinárodního fóra národní diplomacie pod názvem „Dialog na Volze: Mír a vzájemné porozumění ve 21. století.“

Září 2016

 • Účast drážďanských maratonců na půlmaratonu v Ostravě - první ročník CRAFT RunFestu OSTRAVA.
 • Zástupci partnerského města Katovice se zúčastnili tradiční akce „Setkání partnerských měst V4" (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava), které se v letošním roce konalo v Ostravě.
 • Partnerské město Katovice organizovalo konferenci „II. Dny Energie města Katovice", kde zástupce statutárního města Ostravy přednesl prezentaci města „Osvětové aktivity města Ostravy v ochraně ovzduší" a zúčastnil se diskuze na téma: Jak organizovat osvětové a informační akce týkající se emisí lokálních topenišť a efektivního využití energie. Rovněž proběhla prohlídka Centra obnovitelných zdrojů energie v Katovicích.
 • Návštěva delegace z partnerského města Shreveport v Ostravě u příležitosti mezinárodní akce „Dny NATO“, spojená s podpisem Dodatku k partnerské smlouvě.

Srpen 2016

 • V Ostravě se konal měsíční tréninkový kemp za účasti týmu stolních tenistů z partnerského města Suzhou. V průběhu svého pobytu čínští hráči trénovali s ostravskými talentovanými žáky a dorostenci v Akademii stolního tenisu.
 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst u Balatonu, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.
 • Návštěva delegace města Ostravy v čele s primátorem města v partnerském městě Drážďany.

Červen 2016

 • V Drážďanech se uskutečnil fotbalový turnaj „Saxony cup“, město Ostravu reprezentovaly 3 mládežnické týmy FC Vítkovice.

 • Na závěr „Česko – polských dnů 2016“ se uskutečnil cyklistický přejezd členů zastupitelstva města Katovice a pracovníků městského úřadu na trase Katovice – Ostrava.

 • Primátor partnerského města Volgograd navštívil v rámci akce „Dny Ruska“ Ostravu. V průběhu návštěvy proběhlo společenské setkání s představiteli města Ostravy.
 • Přijetí členů dětského folklórního souboru Volžanočka (Volgograd, Ruská federace) náměstkem primátora v Radnici města Ostravy. Dětský folklórní soubor Volžanočka společně s dětským folklórní  souborem Holúbek se zúčastnili slavnostního koncertu na počest státního svátku  Ruské federace  „Den Ruska“  dne 08.06.2016 v Ostravě  v Clarion Congres  Hotelu Ostrava.   

Květen 2016

 • V Katovicích se za účasti delegace města Ostravy konaly oslavy 20. výročí podpisu Dohody o partnerství a spolupráci mezi městy Ostrava a Katovice, které se uskutečnily v rámci programu oficiální dne konání kulturně-společenské akce „Česko – polské dny“. Stěžejním bodem slavnostního dne bylo obnovení partnerské dohody mezi městy Katovice a Ostrava podpisem „Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním městem Ostrava (Česká republika)“ v průběhu jednání zastupitelstva města Katovice.

Duben 2016

 • Delegace z partnerského města Gaziantep navštívila Ostravu. V průběhu návštěvy byla podepsána darovací smlouva na poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. Kč partnerskému města Gaziantep pro potřeby zkvalitnění vzdělávání poskytovaného dětem syrských uprchlíků.

Březen 2016

 • Město Ostrava hostilo členy Komise kultury, prezentace a sportu rady města a členy zastupitelstva města. V rámci návštěvy se uskutečnilo pracovní jednání s představiteli města, jehož hlavním tématem byly přípravy 20. výročí podpisu partnerské dohody.

Únor 2016

 • Představitelé statutárního města Ostravy se v Istanbulu zúčastnili oficiálního jmenování partnerského města Gaziantep členem Sítě gastronomických měst.

 • Představitelé statutárního města Ostravy se v rámci návštěvy partnerského města Katovice zúčastnili koncertního vystoupení Janáčkovy filharmonie Ostrava v nové budově Národního symfonického orchestru polského rádia (NOSPR) a zároveň byli seznámeni s technickými a ekonomickými parametry tohoto moderního hudebního sálu.

Leden 2016

 • Statutární město Ostrava se v Drážďanech zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2016“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.

 • Členové Komise kultury rady města v rámci zahraniční pracovní cesty navštívili partnerské město Katovice, kde byli seznámeni s technickým vybavením a činností Mezinárodního kongresového centra, prohlídli si novou koncertní síň a další kulturní instituce.


2015


Listopad 2015

 • Představitelé statutárního města Ostrava se zúčastnili pracovní návštěvy a současně byla podepsána Dohoda o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava a městem Shreveport z USA.

 • Představitelé statutárního města Ostravy se v Katowicích zúčastnili oslav u příležitosti 150. výročí udělení městských práv.
 • Představitelé statutárního města Ostravy se v Coventry zúčastnili pietních aktů u příležitosti 75 let od zničení města ničivými nálety německé Luftwaffe v době druhé světové války.

Září 2015

 • Představitelé statutárního města Ostravy se v Katowicích zúčastnili oslav u příležitosti 150. výročí udělení městských práv.

 • Statutární město Ostravu navštívil mládežnický soubor „ART KIDS“ z partnerského města Volgograd, který v průběhu návštěvy uvedl  v Divadle Petra Bezruče operu Brundibár.

Červenec 2015

 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.

Červen 2015

 • V Katowicích se za účasti představitele města Ostravy uskutečnilo pracovní jednání k otázkám životního prostředí, především na téma „Ochrana ovzduší města“.

 • V Košicích se uskutečnila tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Květen 2015

 • Představitelé statutárního města Ostravy se zúčastnili oslav u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války ve Volgogradu.

Březen 2015

 • V partnerském městě Katovice se za účasti představitele města Ostravy uskutečnilo pracovní setkání k projednání vzájemné spolupráce při řešení problematiky zlepšení kvality ovzduší v moravskoslezském regionu.

Únor 2015

 • V partnerském městě Drážďany se konaly vzpomínkové akce připomínající 70. výročí zničení Drážďan za účasti představitelů města Ostravy.

Leden 2015

 • Ostrava se zúčastnila se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2015", současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.

 


2014


Říjen 2014

 • V partnerském městě Volgograd se uskutečnilo, u příležitosti Světového dne měst, mezinárodní fórum pod názvem „Politické řešení a udržitelný rozvoj území" za účasti představitelů města Ostravy.

 • Komise protidrogová a ochrany veřejného pořádku rady města Ostravy navštívila ve dnech 1.-3.10.2014 Katowice a Drážďany, kde proběhly pracovní jednání s partnery z magistrátů obou měst.

Srpen 2014

 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst, kterého se zúčastnili vybraní žáci z gymnázia v Ostravě.

 • Konal se Mezinárodní štafetový běh Visegradské čtyřky – 770 km běhu – v rámci běhu navštívili běžci v každém part. městě vybraný Dětský domov.

Červenec 2014

 • V Katowicích se ve dnech 10.-12.7.2014 uskutečnila tradiční akce „Setkání partnerských měst V4" (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

 • Podpora cesty motocyklistů otce a syna Baileyových z Coventry při cestě po evropských partnerských městech.

 • Město Ostrava finančně podpořilo Mezinárodní tábor mladých hasičů z města Doněcka

Červen 2014

 • V Drážďanech proběhlo slavnostní otevření sportovního areálu opraveného po povodni 2013 za účasti představitele města Ostravy

 • Fotbalisté Ostravy reprezentovali Ostravu na „Turnaj Saxony Cup Drážďany" v Drážďanech.

Květen 2014

 • V partnerském městě Volgograd se uskutečnila vernisáž výstavy nazvané „Ostrava – evropské město sportu" za účasti zástupců města Ostravy.

 • V Katowicích se uskutečnil šestý ročník Evropského hospodářského kongresu za účasti zástupce města Ostravy.

 • V Katowicích proběhly Česko – polské dny, s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé, kde součástí prezentace obou měst byly výstavy, koncerty, sportovní akce atd.

Duben 2014

 • Duben 2014
  Účast a prezentace drážďanské delegace na multižánrovém festivalu „Kulturpunk Ostrava"

 • Koncert volgogradských umělců u příležitosti osvobození Ostravy (organizace Česko-ruská společnost

Únor 2014

 • V Ostravě se konala mezinárodní konference Ostrava – Evropské město sportu" ve dnech 27.2.-1.3.2014 za účasti představitelů partnerských měst

Leden 2014

 • Ostrava se zúčastnila ve dnech 30. ledna - 3. února se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2013“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.
 • 25. ledna HC Medvědi Ostrava reprezentovali Ostravu na turnaji amatérských hokejových týmů v Drážďanech
 • Ostrava se zúčastnila ve dnech 30. ledna - 3. února se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2014", současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.

  25. ledna HC Medvědi Ostrava reprezentovali Ostravu na turnaji amatérských hokejových týmů v Drážďanech


 2013


Prosinec 2013

 • Rada města Ostravy schválila „Memorandum statutárního města Ostravy a města Katowice o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí“, jehož předmětem je koordinace postupu při řešení problémů znečištění ovzduší.

Listopad 2013

 • Partnerské město Doněck navštívili studenti Janáčkovy konzervatoře a gymnázia včetně ředitelky a zástupce města Ostravy. V rámci návštěvy se uskutečnil koncert v umělecké galerii Artdonbas, kde vystoupili umělci z obou měst.

Říjen 2013

 •  V Košicích se uskutečnila konference „Place“ zaměřená na problematiku kultury a kreativního průmyslu za účasti zástupců města Ostravy.
 • Ve Volgogradu se konala mezinárodní konference „Alternativy regionálního rozvoje“ za účasti představitele města Ostravy.

Září 2013

 • Ve městě Gaziantep se konal VIII. ročník Mezinárodního festivalu umění a kultury, na kterém město Ostravu reprezentoval folklórní soubor Hlubina.
 • V Miskolci se uskutečnila tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Srpen 2013

 • Představitelé statutárního města Ostravy se ve dnech 24. - 27. srpna zúčastnili oslav „Dne města" a „Dne horníka" ve městě Doněck.
 • V Ostravě proběhla pracovní stáž úředníka partnerského města Gaziantep.
 • Město Miskolc organizovalo mezinárodní setkání dětí a mládeže partnerských měst, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.
 • V Ostravě se uskutečnilo oficiální otevření výstavy „Volgograd – 70 let mezinárodní spolupráce po bitvě u Stalingradu“ za účasti zástupců města Volgograd.

Červen 2013

 • V Košicích se konaly 15. Evropské hutnické dny a 6. Setkání hornických a hutnických měst a obcí Slovenska za účasti představitele města Ostravy.
 • U příležitosti kulturně-společenské akce „Dny Ruska v Ostravě“ byl organizován koncert, na kterém dne 19.06. vystoupili ruští profesionální umělci.

Květen 2013

 • V Ostravě proběhly Česko – polské dny, s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé, kde součástí prezentace obou měst byly výstavy, koncerty, sportovní akce atd.

Duben 2013

 • Delegace Drážďan se zúčastní Česko-německého kulturního festivalu Ostrava – Der Kulturpunkt v Ostravě, kde bude prezentovat současnou podobu Drážďan

Březen 2013

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „GLOB“ v Katowicích.

Leden - únor 2013

 • Představitelé statutárního města Ostrava se zúčastnili oslav „70. výročí porážky fašistických vojsk u Stalingradu“.

 


 2012


Listopad 2012

 • V partnerském městě byla uspořádaná mezinárodní konference „Revitalizace brownfields a příležitosti udržitelného rozvoje v městě Miskolci“ za aktivní účasti zástupce města Ostravy.
 • V Drážďanech se konala evropská konference „Stárnout bez hranic?!“ za účasti zástupců partnerských měst.
 • Představitelé města Ostravy se ve dnech 8. - 11. listopadu zúčastnili pracovní návštěvy a současně byla podepsána Dohoda o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava a městem Gaziantep.
 • Město Ostravu navštívila ve dnech 8. - 11. listopadu skupina umělců a akademických osobností z partnerského města Doněck. V rámci návštěvy se uskutečnil koncert – Janáčkova konzervatoř Ostrava – kde vystoupili umělci z obou měst.
 • Město Ostrava se prezentovalo na roadshow v Katowicích.
 • V Ostravě dne 22. listopadu proběhlo pracovní jednání představitelů obou měst zaměřené na otázku životního prostředí, především na znečištění ovzduší v příhraničních regionech české a polské strany.

Říjen 2012

 • Město Ostrava se ve dnech 5. - 8. října prezentovala na jubilejním ročníku festivalu Theaterjahrmarkt. Divadlo loutek Ostrava, p.o., bylo na této kulturní události zastoupeno představením pod názvem „Čtyři pohádky s vlky za vrátky“.
 • V Košicích proběhlo jednání s generálním ředitelem Slovenského technického muzea v Košicích a jeho náměstkem, týkající se spolupráce Ostravského muzea a STM v Košicích.

Září 2012

 • V Katowicích se konalo jednání delegace obou měst, jehož předmětem byla koordinace postupu při řešení problémů znečištění ovzduší. Rovněž byla projednána společná komunikace směrem k Evropské unii a příprava projektů financovaných z prostředků EU.
 • V Ostravě se ve dnech 6. 8. září uskutečnila tradiční akce „Setkání partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).
 • V partnerském městě Split proběhla prezentace Centra bezpečné jízdy s nabídkou na budoucí vzájemnou spolupráci za účasti představitelů města Ostravy.

Červen 2012

 • Město Miskolc organizovalo setkání dětí a mládeže partnerských měst, kterého se zúčastnili vybraní žáci z Matičního gymnázia v Ostravě.

Květen 2012

 • V Katowicích ve dnech 23. - 25. května proběhly Česko – polské dny, s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé, kde součástí prezentace obou měst byly výstavy, koncerty, sportovní akce atd.
 • V partnerském městě Pittsburgh se uskutečnilo pracovní jednání – rozvoj vzájemných vztahů, které proběhlo jako součást obchodní mise, za účasti nejvyššího vedení města Ostravy.

Duben 2012

 • V Katowicích se uskutečnila konference „Láska ke stáří – šance a úkoly pro moderní seniory" za účasti zástupců města Ostravy.

Březen 2012

 • Ostrava se ve dnech 29. března až 1. dubna zúčastnila se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „GLOB“ v Katowicích.
 • Představitelé města Abomey se zúčastnili pracovního jednání, které se konalo v Ostravě. V rámci návštěvy byla podepsána Dohoda o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava a městem Abomey.

Leden 2012

 • V partnerském městě proběhla prohlídka depozitáře Grafické dílny Drážďany a byly ujednány podmínky výstavy „Grafické dílny Drážďany v Ostravě“.
 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo ve dnech 26. - 20. ledna se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2012", současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy


2011


Říjen 2011

 • Reprezentace města se ve dnech 27. - 28. 10. 2011 zúčastnila zahájení 13. Česko-německých kulturních dnů v Drážďanech.
 • V Košicích se ve dnech 1. - 3. 10. 2011 uskutečnilo „Setkání čtyř partnerských měst V4“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Září 2011

 • V Katovicích se ve dnech 8. - 9. 9. 2011 konala mezinárodní konference na téma „Údržba městské zeleně“ za účasti pracovníků města Ostravy.

Srpen 2011

 • Představitelé statutárního města Ostravy se zúčastnili oslav 142. výročí „Dne města“ a „Dne horníka“, které se konalo ve dnech 26. - 29. 8. 2011 v Doněcku na Ukrajině.
 • Volgogradský umělecký soubor „Rodnye napevy“ se aktivně zúčastnil festivalu „Folklor bez hranic“ v Ostravě, který se uskutečnil ve dnech 15. -19. 8. 2011.

Červenec-srpen 2011

 • Maďarské město Miskolc organizovalo setkání dětí a mládeže partnerských měst, kterého se zúčastnili vybraní žáci ze ZŠ Nádražní, Moravská Ostrava a Přívoz. Konalo se ve dnech 24. 6. - 1. 7. 2011.

Červen 2011

 • V Katovicích v Polské republice hostovalo 2. června Národní divadlo moravskoslezské s inscenací GOTTLAND za účasti představitelů statutárního města Ostravy.

Květen 2011

 • V Ostravě se konaly od 25. do 27. května „Česko-polské dny 2011“ s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé, kde součástí prezentace obou měst byly výstavy, koncerty, divadelní představení, sportovní akce atd.
 • Mezi partnerskými městy Ostrava a Volgograd proběhla 9. května telekonference mezi mládeží na téma II. světová válka a její dopad na naše životy.

Duben 2011

 • V Doněcku proběhlo od 11. do 13. dubna setkání představitelů statutárního města Ostravy se zástupci ukrajinského města Doněck.
 • Ve Wodzislawi Śl. v Polsku se uskutečnil 9. dubna „XII. Turnaj samosprávy v odbíjené o pohár starosty Okresu Wodzislawského“ za účasti reprezentantů města Ostravy.

Březen 2011

 • V ukrajinském Doněcku se ve dnech 27. - 29. 3. 2011 uskutečnilo pracovní jednání zástupců obou partnerských měst.
 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „GLOB“ v polských Katovicích, který se konal ve dnech 25. -27. 3. 2011.

Leden 2011

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2011“, současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy. veletrh se konal ve dnech 27. - 31. 1. 2011.
 • V Drážďanech se uskutečnilo pracovní jednání zástupců MHF Janáčkův máj, o.p.s. a festivalu Dresdner Musikfestpiele zaměřené na možnosti a podmínky spolupráce v letech 2012 – 2014. Konalo se od 19. do 20.1. 2011.

  2010


Říjen 2010

 • V Katovicích se 22.10.2010 konalo slavnostní otevření „Náměstí partnerských měst“ za přítomnosti primátora města pana Piotra Uszoka a zástupců obou měst.
 •  V Košicích proběhlo od 3. do 5. 10. 2010 pracovní jednání mezi pracovníky odboru školství, školské komise a ředitelů škol obou měst na téma: rozvoj aktivit škol partnerských měst v rámci projektů financovaných EU a výměna zkušeností z oblasti školské reformy obou zemí.

Září 2010

 • V maďarském Miscolci se ve dnech 23.-25. 9. 2010 uskutečnil 12. ročník Mezinárodní atletické soutěže pro lehce a středně těžce handicapovanou mládež za účasti sportovců z Ostravy.
 • Ve slovenských Košicích se ve dnech 9. - 10. 9. 2010 konala mezinárodní konference „Shaping Fufure“ (Utváření budoucnosti) za účasti zástupců města Ostravy.

 • Ve Volgogradu se uskutečnilo od 2. do 6. září 2010 tradiční setkání zástupců partnerských měst u příležitosti „Dne města“.

Srpen 2010

 • V Katovicích proběhlo 25. srpna 2010 pracovní jednání na téma Evropské hlavní město kultury za účasti představitelů obou měst.

Červenec 2010

 • V Miskolci se konaly od 30. července do 1. srpna 2010 Letní slavnosti, kde statutární město Ostravu reprezentoval Dechový orchestr Ostrava spolu s ostravskými mažoretkami.
 • V Katovicích se od 4. do 6. července 2010 uskutečnilo „Setkání čtyř partnerských měst“ (Katovice, Košice, Miskolc, Ostrava).

Červen 2010

 • V ukrajinském Doněcku se ve dnech 15. až 17. června 2010 uskutečnilo pracovní jednání představitelů statutárního města Ostravy se zástupci města Doněck. S tímto městem byla podepsána partnerská smlouva 29. ledna 2009.
 • V Miskolci se konal ve dnech 4. - 6. června 2010 XIV. folklórní festival B. Fóno. Vystoupily na něm ostravské folklórní soubory „Hlubina“ a „Ševčík“.
 • V Katovicích se konal 1. června 2010 v rámci XXXV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj koncert „Ostrava zdraví Katovice“ za účasti představitelů statutárního města Ostravy.

Květen 2010

 • V Katovicích se uskutečnilo 27. května 2010 pracovní jednání Komise dopravy rady města Ostravy se zástupci města Katovice.
 • V Katovicích se konaly „Česko-polské dny 2010“ s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé. Součástí prezentace obou měst byly výstavy, koncerty, divadelní představení, sportovní akce a podobně. Akce se konala od 20. do 22. května.

Březen 2010

 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „GLOB“ v Katovicích. Veletrh se konal od 26. do 28. března 2010.
 • Ve dnech 17. až 18. března 2010 se konalo výjezdní zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města Ostravy do polských Katovic. Tam se jeho členové setkali  se zahraničními odborníky, s nimiž si navzájem vyměnili zkušenosti.

Leden 2010

 • Představitelé statutárního města Ostrava navštívili ve dnech 30. ledna až 3. února 2010 partnerské město Volgograd. Tam se zúčastnili oslav „67. výročí porážky fašistických vojsk u Stalingradu“.
 • Statutární město Ostrava se zúčastnilo ve dnech 28. ledna až 1. února 2010 se svou expozicí veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2010“. Současně byl instalován stánek prezentace našeho města, kde byly nabízeny propagační materiály turistických destinací Ostravy.

2009


Prosinec 2009

 • V Doněcku se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy „České Vánoce“ a byl zahájen V. ročník mezinárodního ekonomického fóra „Open Donbass“ za účasti představitele statutárního města Ostrava. Akce v partnerském městě se konala od 2. do 4. prosince 2009.

Listopad 2009

 • Představitel statutárního města Ostrava se v polských Katovicích zúčastnil mezinárodní konference na téma: „Od města k metropoli – cesta rozvoje Evropy“. Konference se konala ve dnech 19. až 20. listopadu 2009.

Září 2009

 • Ve Volgogradu se uskutečnilo od 3. do 7. září 2009 tradiční setkání zástupců partnerských měst u příležitosti „Dne města“.

Srpen 2009

 • V Miskolci se uskutečnilo „Setkání čtyř partnerských měst“, čili Katovic, Košic, Miskolce a Ostravy, a to ve dnech 27. až 30. srpna 2009.
 • Představitelé statutárního města Ostrava se zúčastnili oslav 140. výročí „Dne města“ a „Dne horníka“ v Doněcku. Oslavy se v tomto ukrajinském městě konaly ve dnech 28. až 31. srpna 2009.
 • V Košicích se uskutečnilo dvoudenní pracovní jednání představitelů obou měst k řešení problémů v oblasti dopravy a také získání zkušeností s přípravou žádosti města k získání titulu Evropské hlavní město kultury pro Košice v roce 2013. Jednání proběhlo ve dnech 19. a 20. srpna 2009.