Moravská Ostrava a Přívoz

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

Starosta

Petr Veselka

599 442 807
599 444 444
Fax: 599 445 401
Elektronická podatelna: posta@moap.ostrava.cz

Adresa

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Úřední dny

Pondělí 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30  12:30 - 14:00

webové stránky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správní obvod

Moravská Ostrava a Přívoz

Působnost:

Samostatná působnost městského obvodu (samospráva) je prováděna na úsecích:

 • obnovy a rozvoje města
 • životního prostředí
 • investiční výstavby
 • financí a cen
 • vodního hospodářství
 • komunálních služeb
 • dopravy a silničního hospodářství
 • bytového hospodářství
 • vzdělanosti, výchovy a sportu
 • kultury
 • zdravotnictví
 • sociálních věcí
 • vnitřních věcí
 • požární ochrany
 • stavebně správním

Přenesená působnost městského obvodu (státní správa) je prováděna na úsecích:

 • územního řízení, stavebního řízení, ochrany a využití nerostného bohatství
 • životního prostředí
 • financí, cen a všeobecné pokladní správy
 • vodního hospodářství
 • zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství,
 • myslivosti a veterinární péče
 • podnikání a obchodu
 • dopravy a silničního hospodářství
 • bytového hospodářství a nebytových prostor
 • vzdělanosti, výchovy a sportu
 • zdravotnictví
 • sociálních věcí
 • vnitřní správy
 • požární ochrany
 • obrany, bezpečnosti a ochrany

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je výkon některých úseků státní správy prováděn i pro následující městské obvody:

Matrika

Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka

Obrana

Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Nová Ves