Moravská Ostrava a Přívoz

Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Starosta

Ing. Petra Bernfeldová

599 442 808
599 444 444
Fax: 599 445 401
Elektronická podatelna: posta@moap.ostrava.cz

Adresa

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Úřední dny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

webové stránky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správní obvod

Moravská Ostrava a Přívoz

Působnost:

Samostatná působnost městského obvodu (samospráva) je prováděna na úsecích:

◦obnovy a rozvoje města
◦životního prostředí
◦investiční výstavby
◦financí a cen
◦vodního hospodářství
◦komunálních služeb
◦dopravy a silničního hospodářství
◦bytového hospodářství
◦vzdělanosti, výchovy a sportu
◦kultury
◦zdravotnictví
◦sociálních věcí
◦vnitřních věcí
◦požární ochrany
◦stavebně správním

Přenesená působnost městského obvodu (státní správa) je prováděna na úsecích:

◦územního řízení, stavebního řízení, ochrany a využití nerostného bohatství
◦životního prostředí
◦financí, cen a všeobecné pokladní správy
◦vodního hospodářství
◦zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství,
◦myslivosti a veterinární péče
◦podnikání a obchodu
◦dopravy a silničního hospodářství
◦bytového hospodářství a nebytových prostor
◦vzdělanosti, výchovy a sportu
◦zdravotnictví
◦sociálních věcí
◦vnitřní správy
◦požární ochrany
◦obrany, bezpečnosti a ochrany

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je výkon některých úseků státní správy prováděn i pro následující městské obvody:

Matrika

Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka

Obrana

Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Nová Ves