Aktuálně

Senioři z partnerských Katovic navštívili Ostravu
19 2 2024

Senioři z partnerských Katovic navštívili Ostravu

V reprezentativních prostorách Nové radnice přijal náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák svého katovického protějška Jerzyho Woźniaka. S ním přijela také delegace katovického klubu seniorů, který navázal spolupráci s ostravskými seniory. Zájem o vzájemné návštěvy je značný. 

Vytvářejí česká města prostor pro dobrý život?  Diskuse v MAPPA dne 5. března
16 2 2024

Vytvářejí česká města prostor pro dobrý život? Diskuse v MAPPA dne 5. března

O tom, jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo, budou diskutovat redaktor Deníku N, urbanista, komunální politici i ředitel městské plánovací organizace. Debata doplňuje aktuální výstavu ateliéru MAPPA s názvem Město staví město, která návštěvníky seznamuje s principy dobrého plánování.

Další kýžená parkovací místa pro Ostravu
16 2 2024

Další kýžená parkovací místa pro Ostravu

Až šest set parkovacích míst nabídne nový parkovací dům, jehož výstavba bude zahájena poblíž Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, v místě stávajícího parkoviště o kapacitě 77 parkovacích míst. Dokončení objektu je plánováno v závěru roku 2025. 

Učitelé v rolích žáků, v Ostravě se poprvé koná Učiteling
14 2 2024

Učitelé v rolích žáků, v Ostravě se poprvé koná Učiteling

Poprvé zamíří do Moravskoslezského kraje unikátní projekt s názvem Učiteling a konat se bude právě v Ostravě, která je jedním z partnerů této aktivity. Učitelé se na jeden den ocitnou v rolích žáků, aby se inspirovali sdílením a rozvíjeli ve své práci. Lektory workshopů jsou vítězové a finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. 

Architektonická soutěž na podobu ostravského mrakodrapu spěje do finále
14 2 2024

Architektonická soutěž na podobu ostravského mrakodrapu spěje do finále

Pět studií, která se účastní mezinárodní architektonické soutěže na budoucí podobu ostravského mrakodrapu, mělo již podruhé možnost prezentovat své pracovní návrhy členům poroty. Tentokrát se setkání odehrálo online a architekti získali od porotců i zástupců města Ostravy zpětnou vazbu na své rozpracované projekty zhruba měsíc před uzávěrkou soutěže. 

Ostrava zadá zpracování studie fotbalového stadionu na Bazalech
13 2 2024

Ostrava zadá zpracování studie fotbalového stadionu na Bazalech

Rada města Ostravy dnes rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Zvětšení kapacity fotbalového stadionu – studie“ na vypracování ověřovací a koncepční studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu v katastrálním území Slezské Ostravy (na pozemku p. č. 1706/1) s dodavatelem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., za cenu 1,447 milionu korun bez DPH. 

Čtvrtý ročník Ostravských sportovních her zatím provází rekordní účast. Obohatil jej populární CrossFit
13 2 2024

Čtvrtý ročník Ostravských sportovních her zatím provází rekordní účast. Obohatil jej populární CrossFit

Podpora zdravého životního stylu a utváření kladného vztahu ke sportu u školou povinných dětí nejsou pro statutární město Ostrava prázdné pojmy. Většinu dobrých i špatných návyků si neseme z dětství, což platí rovněž v oblasti pohybu a sportu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje pracovní skupinu k problematice Heřmanické haldy
9 2 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje pracovní skupinu k problematice Heřmanické haldy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo založení meziresortní pracovní skupiny zaměřené na okolnosti sanace Heřmanické haldy. Cílem MPO je zajistit co nejlepší ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí, ale také zajistit postup, který bude v souladu s péčí řádného hospodáře. K tomu bude sloužit právě tato pracovní skupina složená z odborných zástupců dotčených resortů, relevantních podřízených organizací, kraje i města Ostrava.

Město hledá zhotovitele druhé etapy oživení levého břehu Ostravice a jeho propojení s Havlíčkovým nábřežím
9 2 2024

Město hledá zhotovitele druhé etapy oživení levého břehu Ostravice a jeho propojení s Havlíčkovým nábřežím

Statutární město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele souvisejících staveb „Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka“ – 2. etapa“ a „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“.

Do školního vzdělávání zamířily další magistrátní dotace
8 2 2024

Do školního vzdělávání zamířily další magistrátní dotace

Orgány města Ostravy schválily pro rok 2024 v rámci Programu a výzvy na podporu rozvoje kvality školství rozdělení finančních prostředků na školní projekty, zvyšující kvalitu vzdělávání na území města. Mezi 81 projektů magistrát rozdělí částku v celkové výši 9,71 milionů korun.

Město podpoří volnočasové a prorodinné aktivity
7 2 2024

Město podpoří volnočasové a prorodinné aktivity

Ostrava přispěje částkou přes osm milionů korun na rozvoj volnočasových a prorodinných aktivit ve městě. Pro posílení nabídky volného času dětí a mládeže nebo seniorů bude rozděleno téměř 6,5 milionu korun, na podpůrné aktivity ve prospěch ostravských rodin je vyčleněno 1,78 milionu korun. V lednu o tom rozhodlo vedení města.

K zajištění bezpečí ve městě je realizována celá řada akcí
6 2 2024

K zajištění bezpečí ve městě je realizována celá řada akcí

V Ostravě byla i vloni uskutečňována celá řada opatření a aktivit, směřujících k zajištění bezpečnosti ve městě. Ostrava participuje na řešení mimořádných událostí, jako jsou živelní pohromy, havárie či epidemie, spolupracuje s gesčními subjekty v oblasti prevence kriminality, zajištění veřejného pořádku, pomoci občanům i v oblasti požární ochrany. 

Rekonstrukce důležité dopravní tepny v centru Mariánských Hor pokračuje
5 2 2024

Rekonstrukce důležité dopravní tepny v centru Mariánských Hor pokračuje

Důležitá ulice v srdci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dostane zbrusu nový kabát. Rekonstrukce přinese zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů i nově vysazené stromořadí a dešťové záhony, které zpříjemní lokální mikroklima. Díky novým krátkodobým parkovacím stáním u místních provozoven se zlepší průjezdnost ulice. 

Partnerské město Split očima uznávaného fotografa
5 2 2024

Partnerské město Split očima uznávaného fotografa

Ve foyer Nové radnice je aktuálně možné navštívit fotografickou výstavu oceňovaného chorvatského fotografa Fjodora Klariće, zachycující krásy, zajímavosti a specifika starobylého Splitu. Toto město na pobřeží Jadranského moře je Ostravě partnerem už od roku 1976.

Ostrava podpoří kulturní aktivity více než 50 miliony korun
2 2 2024

Ostrava podpoří kulturní aktivity více než 50 miliony korun

V letošním roce bude Ostrava opět velmi významně podporovat kulturní aktivity. Na 147 projektů kulturních organizací, institucí a městských obvodů přispěje celkovou částkou více než 50 milionů korun. Na dotace v oblasti kultury pak komise doporučila podpořit 94 projektů za bezmála 16 milionů. Financování těchto projektů schválilo na svém lednovém zasedání zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo rozhodlo o podpoře sociálních služeb a aktivit pro rok 2024
1 2 2024

Zastupitelstvo rozhodlo o podpoře sociálních služeb a aktivit pro rok 2024

Město Ostrava dlouhodobě poskytuje finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb a aktivit pro občany města. Týká se pěti dotačních oblastí, a to sociální péče, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví. V letošním roce rozdělí přes více než 99 miliónů korun mezi 265 pečlivě vybraných projektů. 

Zastupitelstvo města vydalo novelizaci obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
31 1 2024

Zastupitelstvo města vydalo novelizaci obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Město je dlouhodobě vedeno snahou o redukci počtu akcí, které by mohly narušovat noční klid, dlouhodobě komunikuje a spolupracuje s pořadateli a organizátory akcí, tak aby jejich průběh co nejméně zatěžoval obyvatele města.

Vedení města uskutečňuje kroky k řešení situace na heřmanickém odvale
31 1 2024

Vedení města uskutečňuje kroky k řešení situace na heřmanickém odvale

V návaznosti na do současnosti dostupné informace činí vedení města řadu kroků k řešení situace na heřmanickém odvale, aby chránilo zdraví svých občanů i životní prostředí. Nutno však zdůraznit, že provozovatelem úložného místa je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa. 

Město znovu podpořilo rozvoj talentů od mateřinek po univerzity
31 1 2024

Město znovu podpořilo rozvoj talentů od mateřinek po univerzity

Rozpoznat, podchytit a následně rozvinout talent žáka nebo studenta a nasměrovat ho k oboru, pro který má vlohy. To je ve zkratce definice talentmanagementu na ostravských školách, kterému statutární město Ostrava věnuje pravidelnou pozornost. Orgány města Ostravy na svých lednových jednáních rozhodly, že na podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné školní talenty v roce 2024 vyčlení 32,83 milionu korun, rozdělených mezi 55 projektů.

Suchej únor znovu prověří naši vůli
31 1 2024

Suchej únor znovu prověří naši vůli

Suchou cestou! S tímto heslem startuje 12. ročník kampaně Suchej únor, která je v Česku tolik potřeba. Pití je náš národní sport a dlouhodobě patříme mezi TOP 5 zemí na světě ve spotřebě alkoholu. Podle statistik se 1 000 000 lidí u nás pohybuje za hranicí rizikového pití. Pijeme prostě přes míru!