Zastupitelé dělili přebytek hospodaření

14/7 2016

Výše 768 milionů korun dosáhl přebytek hospodaření města za rok 2015. Letošní přebytek je téměř dvakrát vyšší než loňský. Jeho rozdělením a dělením dalších 100 milionů korun z tzv. volných zdrojů a rezerv se zabývalo 22. června městské zastupitelstvo. O podrobnostech informoval primátor Tomáš Macura.

Zastupitelé dělili přebytek hospodaření

Ilustrační foto: archiv MMO

Největší částku, 250 milionů korun, vložili zastupitelé do fondu na rozvoj a modernizaci městské nemocnice. Rovných 150 milionů nabídli městským obvodům na projekty, na které lze získat spoluúčast z fondů Evropské unie. Částku 106 milionů korun zastupitelé vyčlenili jako rezervu na nákup nemovitostí. Město za ně koupí historická městská jatka a další objekty společnosti Bauhaus, ale také soukromé pozemky, které se nacházejí pod městskými komunikacemi. Celkem 138 milionů korun půjde na investiční akce, které se nevešly do původního kapitálového rozpočtu města. Podstatná část z nich je určena na realizaci II. etapy výstavby retenční nádrže v strategické průmyslové zóně Mošnov a rekonstrukci Nádražní ulice.

Důležitou položkou je 40 milionů korun určených na výkup majetkového podílu firmy Asental v městské společnosti Garáže Ostrava. To by umožnilo městu řídit parkování jednotně na všech městských parkovištích a více vycházet vstříc zájmům občanů. „Chtěli bychom například zavést na parkovištích ve vlastnictví města na nějakou omezenou dobu parkování zdarma, aby si lidé mohli vyřídit své záležitosti, uvažujeme také o cenově přístupné dlouhodobé parkovací permanentce,“ uvedl Tomáš Macura.

Na projekty z oblasti kultury a volnočasových aktivit vyčlenili zastupitelé více než 96 milionů korun, 54 milionů nasměrovali do oblasti školství a sportu.