Vysoké pece v Dolní oblasti se promění v muzejní a vzdělávací centrum

11/10 2019

V Dolní oblasti Vítkovice vznikne příspěvková organizace státu. Museum+ Ostravanům a turistům představí sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění.

Vysoké pece v Dolní oblasti se promění v muzejní a vzdělávací centrum

Vysoké pece 4 a 6 se promění ve státní muzeum. Foto: René Stejskal

Museum+ vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů. Na vzniku nového státního muzea se shodly Ministerstvo kultury ČR, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Dolní Vítkovice. Zástupci těchto institucí podepsali v pátek 11. října memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu.

„Naše město lidem nabízí nesčetně možností se vzdělávat, ovšem velké univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu, který má nyní skvělou příležitost u nás tuto vzdělávací a kulturní infrastrukturu vybudovat. Navíc se bude revitalizací vysokých pecí 4 a 6 podílet na obnově národní kulturní památky a stane se spolugarantem dlouhodobé udržitelnosti Dolních Vítkovic. Všechny okolnosti do sebe hezky zapadají, takže věřím, že se projekt zdárně dotáhne k realizaci,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a upozornil, že Museum+ je skvělou příležitostí pro stát vyslat zřetelný signál zájmu o dění v regionu. Společně si pak s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, hejtmanem Ivo Vondrákem a dalšími osobnostmi prohlédl areál obou vysokých pecí.

Museum+ bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti. Přinese přidanou hodnotu i pro ostatní instituce Ministerstva kultury. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se i na výzkumu. Velkým benefitem bude jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. Příprava celého projektu bude v počáteční fázi, před vznikem samotné nové příspěvkové organizace, zaštítěna a koordinována Národním muzeem.

Jedná se o dlouhodobý projekt. Prvním krokem bude revitalizace prostoru vysokých pecí 4 a 6 a jejich uzpůsobení pro výstavy a vzdělávací aktivity. Kraj na své náklady nechal zpracovat studii proveditelnosti, která je prvním krokem k revitalizaci obou vysokých pecí.