Vodíkový pohon má budoucnost

3/12 2018

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj podpoří využívání vodíkového pohonu ve veřejné dopravě. Primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák záměr rozvoje této čisté technologie stvrdili poslední listopadový den v ostravské pobočce Impact Hub podpisem memoranda o spolupráci.

Vodíkový pohon má budoucnost

Primátor Tomáš Macura a Ivo Vondrák s memorandem týkajícím se využívání vodíkového pohonu. Foto: René Stejskal

Kromě memoranda meziměstem a krajem podepsala další memorandum na zavádění vodíkové mobility v regionu společnost Vítkovice Cylinders s krajem. Cílem společného postupu města, kraje a vítkovické společnosti na podporu využívání vodíkového pohonu v dopravě je co nejmenší zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Důležitá je také možnost vzniku nového průmyslového odvětví, které vytvoří řadu pracovních míst.

„Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. I pro historicky průmyslovou Ostravu se mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve všech oblastech. Kupříkladu v dopravě si Ostrava vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselovou trakci do roku 2020 a zcela ji nahradit ekologickými vozidly, převážně na elektřinu, částečně na CNG. Pokrok se ale nedá zastavit, a proto chceme zahájit v podmínkách ostravské MHD i testování vozidel na vodíkový pohon. Jsme přesvědčení, že veřejná správa by v případě takových projektů měla stát v první linii,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Hejtman Ivo Vondrák zdůraznil, že samotná výroba vodíkového paliva může být naprosto čistá, bez emisí. Nová technologie by podle něj v budoucnu vytvořila nové odvětví, díky němuž bude náš region fungovat bez spalování uhlí.