Válka na Ukrajině – ubytování uprchlíků, možnosti pomoci, kontakty a informace

27/2 2022

Přinášíme souhrn nejdůležitější informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny a možností pomoci okupované zemi. Informace jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Moravskoslezským krajem.

Válka na Ukrajině – ubytování uprchlíků, možnosti pomoci, kontakty a informace

Ilustrační foto, ukrajinská vlajka na budově radnice. Foto:MMO

UA flag Текст цієї сторінки українською мовою. Натисніть тут. UA flag


ODSTRANĚNÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY PŘI KOMUNIKACI S ÚŘADY

Existuje bezplatná služba, která umožňuje trojstrannou komunikaci ukrajinských občanů s našimi úřady (tedy i MMO) prostřednictvím překladatelů. Projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“ najedete na webu  www.volaniproukrajince.cz.

Přínosy služby:

  • volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,
  • efektivní využití kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,
  • možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace),
  • možnost využití i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)
  • klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis v ukrajinštině klíčových informací v textové podobě
Volání pro Ukrajince

KAM PRO INFORMACE - OSOBNĚ I NA WEBU:

Krajské asistenční centrum pro pomoc uprchlíkům bylo za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže v Ostravě otevřeno na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Jde o hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji a nově sídlí v pavilonu A na ostravském výstavišti Černá louka.

KACPU

Ministerstvo vnitra zřídilo přehlednou webovou stránku www.nasiukrajinci.cz

Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a toto je centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc: www.pomahejukrajine.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům: https://www.opu.cz/cs/

Informace odboru sociálních věcí MMO: https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/

Ministerstvo vnitra také připravilo informační letáky v českém i ukrajinském jazyce, jak postupovat. Předejte je osobám prchajícím z konfliktu. Ke stažení jsou ZDE.


 

TELEFONNÍ LINKY:

Volat můžete 800 720 210, tuto bezplatnou linku zřídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje a je určena pro české občany, kteří chtějí pomoci Ukrajině a uprchlíkům. Získají zde tyto informace:

  • na koho a kam se obrátit, aby nabízená pomoc byla účinná
  • jaká pravidla je nutné dodržovat
Telefonní linka ministerstva vnitra pro informace o postupu pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802
CHCETE NABÍDNOUT UBYTOVÁNÍ?

Osoby prchající z oblastí válečného konfliktu odkazujte na služebny Policie České republiky, případně na obecní úřady, kde je nasměrují na Správu uprchlických zařízení MV ČR.

Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním se mohou posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz

I v tomto případě se můžete obrátit na nonstop infolinku Ministerstva vnitra 974 801 802, zvláště v přípravě potřeby ubytování většího počtu lidí.

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel skutečně udělal.


CHCETE POMOCI FINANČNĚ?

Sbírka paměti národa – sbírka podporuje organizaci Come Back Alive pomáhající ukrajinským vojákům ve válce na Donbasu. Ta poskytuje hlavně technickou, školicí a zdravotní podporu.

Člověk v tísni – sbírka SOS Ukrajině byla založena v roce 2014, peníze poputují na humanitární pomoc obětem konfliktu. 

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice – zastupitelský úřad Ukrajiny v České republice vyhlásil sbírku na nákup vojenského materiálu pro armádu a tamní domobranu.

Charita České republiky – veřejná sbírka směřuje pomoc primárně obyvatelům zasažených oblastí.

Fond humanity Českého červeného kříže – veřejná sbírka s číslem účtu 333999/2700 a variabilním symbolem 1502. Využít lze i dárcovskou SMS a on-line platbu. 

Využít můžete sběrného místa, které zřídilo statutární město Ostrava na pomoc uprchlíkům. Více informací o provozní době a o to, co je vhodné darovat, najdete zde.


VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLY

Školní docházku musí děti zahájit ve lhůtě do 3 měsíců od vstupu na české území.
Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, je potřeba nejdříve vyřídit registraci. Děti je možné přihlásit do MŠ v rámci celé Ostravy.  V případě nástupu do ZŠ kontaktujte školu v místě pobytu zde. Aktuální informace ke vzdělávání ukrajinských dětí naleznete zde.


JAKÉ MÁME PRO VÁS DALŠÍ DOPORUČENÍ?

  • Není-li to nezbytné, nejezděte zbytečně k ukrajinským hranicím, velký nával lidí i automobilů z obou stran blokuje průjezdnost silnic a tím i poskytování rychlé pomoci.

Chcete-li pomoci, upřednostňujte finanční pomoc, z materiální pomoci především léky.


VAŠE DOTAZY

Kryty. V současné chvíli se množí dotazy týkající se krytů a prostředků individuální protichemické ochrany sdělujeme, že ve statutárním městě Ostrava eviduje a stará se o tuto problematiku Hasičský záchranný sbor ČR. Bližší informace týkající se ochrany obyvatelstva naleznete na jeho webových stránkách v sekci „Ochrana obyvatelstva“.  Evidenci krytů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava vede rovněž Hasičský záchranný sbor ČR. https://www.hzscr.cz/hasicky-zachranny-sbor-ceske-republiky.aspx. V Ostravě je 62 stálých protiatomových krytů pro cca 10 tisíc obyvatel. Další místa jsou improvizovaná a jsou většinou v soukromých rukou. Další užitečné informace naleznete zde:  https://www.sujb.cz/aktualne/detail/pokyny-pro-pripad-nutne-ochrany

V návaznosti na případná rozhodnutí vlády či jiných orgánů veřejné moci v této oblasti s ohledem na aktuální situaci budeme informovat.