V Porubě vznikla moderní knihovna s literární kavárnou

6/1 2021

Přestavba bývalé mateřské školy v Podroužkově ulici v Porubě na moderní knihovnu s literární kavárnou a multifunkční místností je hotova. Zmodernizován byl objekt, ve kterém sídlila v posledních letech zčásti knihovna a dále několik komerčních subjektů.

V Porubě vznikla moderní knihovna s literární kavárnou

Bývalá mateřská škola je teď moderní knihovnou. Foto: MMO

Po revitalizaci je i okolní veřejný prostor s novými dětskými hřišti a parkovací plochou.

„Knihovna v hustě zalidněném sedmém porubském obvodu fungovala mnoho let v provizorních a nedostačujících prostorách. Ročně obsloužila 16 tisíc čtenářů a půjčila jim 50 tisíc knih. Od února budeme moci navštívit zcela jiný prostor, byť na stejné adrese bývalé školky v Podroužkově ulici. Knihovnu, která je otevřeným komunitním centrem naplňujícím různorodá očekávání této doby. Významné je, že projekt neřešil pouze budovu, ale zásadně revitalizoval a funkčně doplnil okolní veřejný prostor," řekla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Dvoupodlažní budova je sestavena ze dvou vzájemně spojených celků. Přízemí bude vyhrazeno dětskému a dospělému oddělení knihovny a literární kavárně, nad nimi bude oddělení literatury pro dospělé. V patře druhého celku je multifunkční dělitelný sál s novými konferenčními prostorami. Zázemí knihovny tvoří kanceláře, kuchyňky a sociální zařízení. Budova je uzpůsobena pro bezbariérový pohyb. Z literární kavárny v přízemí s kapacitou dvaceti míst je přístup na čerstvě vybudovanou terasu situovanou v parkové části. Vnější fasáda i okna po rekonstrukci v roce 2015 splňují všechny potřebné parametry, aktuálně proto prošly jen dílčí úpravou.

Přestavbu podle projektu Projektstudia EUCZ realizovala od září 2019 společnost Beskydská stavební, jejíž nabídka ve výběrovém řízení byla finančně nejpříznivější. Součástí stavby za 50,9 milionu korun bylo vytvořit v objektu z roku 1982 nové vnitřní uspořádání vhodné pro umístění moderní knihovny.

Aktuálně se vybavují interiéry knihovny, zařízení vyjde zhruba na 6,5 milionu korun. Nábytek je navržen částečně, jako mobilní pro možné změny dispozic. Prostory budou nově osazeny knihovními pulty a regálovými prvky. U vstupu do objektu bude umístěn knihobox přístupný zvenku pro operativní vrácení knih. Interiér podle návrhu stejné projekční kanceláře buduje Dřevozpracující výrobní družstvo. Celkové náklady na modernizaci knihovny včetně projektu jsou 58,7 milionu korun včetně DPH.

„Ze zrekonstruované budovy bude nyní knihovna využívat pro veřejnost plné tři čtvrtiny, tedy téměř 800 metrů čtverečních. Nabídne tak zcela jiný komfort pro uživatele. Dospělí čtenáři budou mít v přízemí zázemí pro beletrii na necelých 200 metrech čtverečních, v patře na obdobné ploše klidnější zónu s nabídkou naučné literatury. Oddělení pro děti bude upraveno tak, aby své prostory měli jak teenageři, tak třeba nejmenší čtenáři, pro které jsou tu například houpací oddechové prvky. Knihovna bude vybavena také moderní RFID technologií, jež umožní rychlejší služby pro veřejnost. Naším záměrem je vytvořit otevřený prostor, který k základním službám knihovny nabídne také volnočasové a vzdělávací aktivity a poskytne zázemí pro společensky prospěšné projekty a aktivity podporující rodinné a mezigenerační soužití," uvedla Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, pod níž porubská pobočka patří.

V okolí budovy vznikl po likvidaci nevyhovujícího víceúčelového hřiště, asfaltových ploch a poničených betonových zahradních prvků nový park s dětskými hřišti, terasou a parkovací plochou pro 25 aut. Park s chodníky a odpočívkami je nově osazen lavičkami a odpadkovými koši. Zpevněné parkové cestičky jsou ze štípané žulové dlažby doplněné o betonové šlapáky. Vnitřní část parku je osvětlena. U obou nových hřišť jsou dopadové plochy vytvořeny z kvalitního měkkého povrchu. Na jednom dětském hřišti jsou prolézačky a skluzavka, druhé hřiště je určeno pro parkour. Nově už prostranství není oploceno a je k němu volný přístup. Prostor před vstupem do knihovny je řešen jako rozptylová multifunkční plocha, kde se mohou konat různé akce. Původní okolní zeleň zůstala z velké části zachována, je revitalizována a doplněna.