Uzavírka ulice 28. října v Ostravě skončí o tři týdny dříve

16/11 2023

Bezpochyby dobrou zprávou pro řidiče v centru Ostravy je ukončení uzavírky ulice 28. října u Domu kultury města Ostravy o zhruba tři týdny dříve. Frekventovaná komunikace tak začne sloužit opět řidičům už od 6 hodin dne 17. listopadu 2023, ačkoliv původně měla být tato dopravní tepna uzavřena až do 8. prosince 2023.

Uzavírka ulice 28. října v Ostravě skončí o tři týdny dříve

Budoucí podoba nového koncertního sálu v Ostravě.

Díky součinnosti všech zúčastněných subjektů, které se na pracích podílely a veškeré potřebné úkony urychlily, se podařilo místo zprovoznit v rekordně krátkém čase. Pracím přálo i počasí.

Dopravní uzavírka ulice 28. října (v Ostravě) ve směru na Porubu za křižovatkou s ulicí Bozděchovou v délce 200 metrů byla zahájena 30. října 2023 a vyžádaly si ji práce na výstavbě nových vodovodních přípojek, souvisejících s první fází rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a výstavby koncertního sálu. Práce v místě uzavírky obsáhly například odstranění stávajícího souvrství silnice, provedení výkopů, montáž potrubí, zpětné zásypy, opravy živičného souvrství a obnovení vodorovného dopravního značení.

První fáze projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu je v plném proudu. Příprava území zahrnuje výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů či přeložek a přípojek inženýrských sítí, práce by měly být dokončeny v první polovině příštího roku. A pokračuje také posuzování nabídek k výběru zhotovitele stavby, který se ujme druhé fáze projektu. Podáno bylo pět nabídek v cenovém rozmezí od 2,798 miliard do 3,69 miliard. Budovaný komplex bude po dokončení využíván jako hudební, kulturní, produkční i vzdělávací zázemí a současně bude sídlem Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Lze připomenout, že podoba koncertního sálu je známa od července 2019. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Prestižní americký magazín Architizer zařadil v roce 2021 projekt mezi deset nejočekávanějších staveb světa.