Talentík 2023 - Ostrava pomáhá hledat talenty už mezi předškoláky

27/3 2023

Projekt Talentík vznikl v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a už v roce 2017. Mateřská škola si klade za cíl hravou formou vzbudit zájem dětí o přírodní vědy a rozpoznat ty, kdož k příbuzným oborům tíhnou už takzvaně od kolébky. 

Talentík 2023 - Ostrava pomáhá hledat talenty už mezi předškoláky

Numeráčci při chytré zábavě s robotem. Foto: Jiří Zerzoň

Finanční podpora ze strany statutárního města Ostravy umožnila prohlubovat a rozšiřovat související činnosti. Patří mezi ně například i tzv. Numeráčci, aktivita k vyhledávání nadání v intelektové oblasti ještě před nástupem dětí do základního vzdělávání. Finálové setkání Numeráčků se uskutečnilo tuto sobotu 25. března 2023 v Ostravě.

„Mám radost z toho, že počet mateřských škol, které se do aktivity Numeráčci zapojují, stále roste. Jde o důkaz, že samotná předškolní zařízení si důležitost práce s dětskými talenty uvědomují a mají zájem se na ní podílet. Jedná se o velmi nadějný příslib do budoucna. Na místě je také poděkovat pedagogům, kteří tyto výjimečné aktivity pro děti připravují a zajišťují. Jde o jeden z konkrétních projektů, cílených nadaným dětem, město podporuje práci s talentovanými dětmi dlouhodobě a systematicky,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která se finálového setkání letošních Numeráčků zúčastnila.

Vznik tříkolové aktivity Numeráčci se pak datuje do roku 2019, kdy počala být organizována Stanislavou Korcovou a Jitkou Severinovou. Letos se jí zúčastnilo 29 mateřských škol a 824 dětí, což je nejvíce za celou dobu její existence (vloni to bylo 16 mateřských škol a 639 dětí). Všechna tři kola probíhala od ledna 2023 ve spolupracujících školách. Z celkového počtu dětí bylo na konci nominováno 35, které se zúčastnily se svými rodiči 25. března 2023 finále v Mateřské škole Varenská 2a. Rodiče jistě potěšila skutečnost, že jejich dítě má vyšší intelektový potenciál, který je žádoucí též správným způsobem dále rozvíjet. Sobotní setkání zpříjemnil doprovodný program zahrnující polytechnické dílny nebo ukázky robotiky pro děti a přednášku odborníků pro rodiče.

 Mateřská škola právě spolupráci s rodiči dětí věnuje velkou pozornost. Nabízí jim jak individuální konzultace, tak například zapůjčení odborné literatury. Této podpory se dostává všem rodičům, hlubší význam pak má u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde náleží i děti nadané. Pro ty byla vydána originální publikace Numeráčci aneb Jak objevit nadání autorek Jitky Severinové, Stanislavy Korcové a ilustrátora Milana Lesniaka. Obdržely ji také děti z velkého sobotního finále Numeráčků.

Talentík je ale i současně názvem specializované učebny úvodem zmíněné mateřské školy, kterou průběžně navštěvují všechny tamní děti. Díky pomoci města je tato učebna vybavena moderními didaktickými pomůckami a poskytuje vysoce podnětné prostředí, kde se může u dětí plně projevit jejich případný vyšší intelektový potenciál. Vybrané děti se jednou do týdne pod vedením zkušené pedagožky zabývají oblastmi přírodních věd, které je zajímají. Důraz je kladen na jejich aktivní zapojení a vtažení do hloubky podstaty věci. Ostrava letos podpořila projekt Talentík částkou 300 000 korun.

Podstatnou součástí projektu Talentík je také vzdělávání pedagogů směřující k prohlubování znalostí a dovedností pro vyhledávání a rozvíjení nadaných a mimořádně nadaných dětí. Loni se kupříkladu zaměřili na oblast práce s diagnostikou dítěte a z ní vycházející další plánování vzdělávací nabídky. „Právě různorodé, náročností odstupňované, aktivity spolu s podnětným prostředím nám pomáhají odkrýt, mnohdy skrytý, potenciál dětí. V naší mateřské škole plánujeme podle teorie mnohočetných inteligencí H. Gardnera a tím zajišťujeme, že si každé dítě vybere činnost, která ho zajímá, baví ho, zažije si v ní úspěch a posouvá se dál. A to je začátek vyhledávání nadání,“ shrnula krátce vzdělávání v Mateřské škole Varenská její ředitelka Stanislava Korcová.