Přerušení vydávání osobních dokladů ve dnech 29.7. až 1.8.2021

23/7 2021

Upozorňujeme, že dojde k odstávce systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Stane se tak od 29. července do 1. srpna 2021.

Přerušení vydávání osobních dokladů ve dnech 29.7. až 1.8.2021

Ve čtvrtek 29. července bude možnost vyzvednout již vyhotovené osobní doklady, ale žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním ektronickým čipem (eOP) či žádosti o cestovní pas se strojově čitelnými údaji (epas) nebude možné přijímat ke zpracování. V pátek 30. července pak proběhne úplná odstávka systému a nebude možné převzít ani vyhotovené osobní doklady!

Ve dnech odstávky bude možné vydat pouze dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s omezenou platností na jeden měsíc. K podání žádosti je nutné dodat 2 fotografie o rozměrech 3,5 * 4,5 cm. Dočasný cestovní pas vydat nelze.

Od pondělí 2. srpna už bude systém plně funkční.