OZO Ostrava podpoří projekty

24/1 2018

V letošním druhém ročníku tematických výzev zaměřených na enviromentální projekty poskytne OZO Ostrava milion korun, což je částka téměř 2,5krát vyšší než v loňském roce. Projekty by se měly týkat úklidu a zvelebování veřejného prostoru a přírody v Ostravě, využití plastových odpadů nebo použití odpadů pro vytvoření uměleckých děl.

OZO Ostrava podpoří projekty

Jedním z podpořených projektů v loňském roce byly Ekohrátky barevné zahrádky, který se uskutečnily v mateřské škole v Blahoslavově ulici. Foto: archiv OZO

„Cením si toho, že se společnost OZO Ostrava rozhodla finančně podpořit zvelebování životního prostředí ve městě,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Přidanou hodnotu tohoto počinu, zaměřeného kromě jiného na zvýšení míry využití komunálního odpadu ve městě, přitom spatřuje nejen ve snaze o edukaci obyvatel. „Symbolické je i to, že projekty prvního ročníku se dotkly hned několik generací, od dětí z mateřských škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po seniory,“ zdůraznila.   

„K letošnímu navýšení částky, která v prvním ročníku v souhrnu představovala 381 tisíc korun, nás motivoval kreativní přístup řešitelů. V jejich projektech nešlo jen o samotné zkrášlování či nakládání s odpady, ale často měly také edukativní charakter,“ pochválil realizátory jednatel OZO Ostrava Karel Belda s tím, že v loňském roce se přihlásilo osm žadatelů, vybráno a následně finančně podpořeno bylo pět z nich. „Čtyři schválené projekty prvního ročníku spadaly do kategorie Zelená pro Ostravu a šlo v nich především o zvelebování prostoru poblíž institucí žadatelů. Autory pátého projektu jsou studenti VŠB-TU Ostrava, kteří zkoumali složení odpadu produkovaného vybranými pracovišti školy a vyzkoušeli v nich nový systém třídění a využívání biologicky rozložitelné složky odpadu,“doplnil Karel Belda.

Pro rok 2018 vyhlašuje OZO Ostrava ve spolupráci se statutárním městem Ostrava druhý ročník tematických výzev ve třech oblastech:

1) Zelená pro Ostravu. Tato tematická výzva je opět zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy.

2) Nový život starým věcem. Výzva dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

3) Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY. V rámci třetí tematické výzvy budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.

Zájemci o příspěvek mohou elektronickou žádost podat do konce dubna. „V květnu rozhodneme o tom, které projekty podpoříme,“ uvedl průběh podpory nových projektů jednatel OZO Ostrava Karel Belda.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová chválí nově zvolená témata výzev: „Zejména nové možnosti využití separovaných plastů jsou tématem, které se může v brzké době stát klíčovým, protože klesá možnost odbytu těchto materiálů v Číně. Je dobře, že se naši občané již naučili plasty dobře třídit a že OZO Ostrava je garantem jejich energetického využití formou výroby paliv, ale prioritou by mělo být využití materiálové. A právě tady je šance pro mladé nastupující odborníky vnést do problematiky nový pohled a hledat nová řešení.“