Ostrava pomáhá i nadále

28/3 2022

Příliv dalších uprchlíků, kteří ve městě hledají útočiště před válkou zatím nekončí, snižuje se však počet dárců, směřujících materiální pomoc na sběrné místo města na Wattově ulici.

Ostrava pomáhá i nadále

Ze sbírky materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Foto: MMO

Zatímco první den otevření místa jsme registrovali víc jak 550 dárců, v průběhu tohoto víkendu k nám aktuálně cílilo 15 a 21 dárců. Materiální pomoci je ovšem stále zapotřebí, některé potraviny či hygienické potřeby již schází. V pondělí 28. března proto Magistrát města Ostravy uspořádal sbírku materiální pomoci přímo v prostorách úřadu, tak aby pomohl k řešení současného stavu nedostatečnosti některých položek. V rámci sbírky dnes přispěly desítky dárců, zejména trvanlivými potravinami, potřebami pro děti a hygienickými potřebami. Ke stejnému kroku zorganizování sbírky přistoupí v úterý 29. března další ostravské instituce.

Cením si pomoci každého jednotlivce, vím, že mnoho zaměstnanců magistrátu již materiální pomoc opakovaně darovalo přímo ve sběrném místě na Wattově ulici. O to víc si vážím ochoty každého z nich, pomoci znovu prostřednictvím dnešní sbírky v reakci na potřebnost dalších věcí. Stejně tak je tomu u zaměstnanců našich organizací, které se k výzvě rovněž přihlásily a pomoc znovu nabídnou. Samozřejmě podnikáme řadu dalších kroků, finanční podporou počínaje, přes začlenění dětí do výuky až k volnočasovým aktivitám, zajišťováním vhodné ubytování konče, nicméně i tento další dílčí krok přispění do sbírky může též pomoci, proto znovu děkuji všem, kteří různými způsoby stále pomáhají,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Pomoci může znovu i veřejnost, sběrné místo na Wattově ulici je otevřeno každý den od 8.00 hodin do 20.00 hodin, včetně víkendů. Nejvíce jsou žádány trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, jednorázové plastové nádobí. Za měsíc existence sběrného místa města jej navštívilo téměř 2950 dárců.

A město pokračuje i dalšími kroky, vyčleněním vhodných ubytovacích kapacit pro uprchlíky. Dnes budou první maminky s dětmi ubytovány v Dětském centru Domeček v Ostravě-Zábřehu. Rada města schválila navýšení finančních prostředků ve výši 3 276 000 korun pro dva vhodné objekty na ulici Jedličkova a Rýparova k pokrytí nezbytných provozních nákladů. Prostory po drobných úpravách nabídnou ubytování cca 55 osobám (cca 15 maminkám a 40 dětem). Ubytovány budou zejména maminky s dětmi z krizového bydlení, které nemají zajištěno následné bydlení. Podporu rodinám budou poskytovat sociální pracovníci. Stoupá také počet ubytovaných uprchlíků ve dvou městem zajištěných hotelech, ubytováno již bylo přes 110 osob.

Více než sedmi stům uprchlíkům už zajistili pomoc sociální pracovníci úřadů městských obvodů a magistrátu, a v součinnosti s neziskovými organizacemi a mnohými dobrovolníky pomáhají dále. Jedná se o široké spektrum činností od práce v terénu, přes koordinaci jednotlivých dílčích kroků k organizování sbírek materiální pomoci. Pro každý konkrétní případ volí sociální pracovníci individuální přístup.

Zvyšuje se také počet dětí, které se účastní vzdělávání v ostravských školách. Aktuálně je zapsáno 276 ukrajinských žáků v základních školách a 44 dětí ve školách mateřských. Znovu lze připomenout i širokou škálu možností začlenění dětí do různých volnočasových aktivit, detailněji viz https://talentova.cz/vzdelavani-ukrajinskych-deti-aktualni-informace/.