Ostrava pokračuje v pomoci Ukrajině

20/4 2022

Další finanční podporu k zajištění humanitární pomoci uprchlíkům ve městě poskytne Ostrava. Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava bude poukázána částka ve výši 1 milion korun, finanční dar ve výši 390 000 korun získá společnost Moment o. p. s.

Ostrava pokračuje v pomoci Ukrajině

Dětský koutek v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na Černé louce. Foto: MMO

Prostředky budou užity k úhradě mzdových a provozních nákladů dobrovolnických center pomáhajících na území města. Dary schválilo zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.

„Takřka dva měsíce intenzivně řešíme pomoc Ukrajině rozličnými způsoby, které jsou v dané situaci možné. Téměř dva měsíce pomáhají uprchlíkům, kteří ve městě hledají bezpečí, i stovky dobrovolníků. Děkuji všem, kteří neváhali, vytrvali a pomyslnou pomocnou ruku nabídli a nabízejí i nadále, neboť pomoci je zapotřebí stále a některým organizacím se již dobrovolníků nedostává,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města.

Zastupitelé schválili v minulém měsíci na mimořádném zasedání finanční dary v celkové výši 15 milionů korun. Pět milionů korun z této částky bylo určeno na humanitární pomoc na Ukrajině, penízy putovaly Fondu humanity Českého červeného kříže a charitativní organizaci Člověk v tísni. Dalších pět milionů bylo stanoveno pro pomoc uprchlíkům ve městě, konkrétně Organizaci pro pomoc uprchlíkům se sídlem v Ostravě, ostravské Potravinové bance, ostravskému Českému červenému kříži a k další následné pomoci uprchlíkům ve městě. Pět milionů korun cílilo k podpoře ukrajinské vlády při nákupu obranného vojenského materiálu.

Současně byly zahájeny administrativně-právní kroky nezbytné k předání věcného daru města v podobě hasičského vozidla s automobilovým žebříkem do výšky 30 metrů a daru Dopravního podniku Ostrava, který čítá tři autobusy zn. Solaris Urbino. Autobusy Solaris byly vyrobeny v roce 2007 a používány v běžném provozu, jsou majetkem městské společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., automobilový žebřík je v majetku města. Jedná se tedy o použitou, ale plně provozuschopnou techniku, jejímž darováním nedojde ke zhoršení dopravní obslužnosti či bezpečnosti na území města, zato pomůže na Ukrajině. Lze předpokládat, že o věcném daru rozhodne zastupitelstvo města v květnu. A spolu s Dopravním podnikem Ostrava připravuje město i další věcný dar, provozuschopné tramvaje, které by byly vyčleněny ze souboru aktuálně 26 tramvajových vozů nabízených k prodeji.

Město zajišťuje též ubytování uprchlíků, jak ve vyčleněných bytech, tak v Dětském centru Domeček v Ostravě-Zábřehu. Další uprchlíci nalezli dočasné útočiště ve třech hotelech města AKORD, SAREZA a PULS. Ostrava též hradí náklady za stravování uprchlíků v těchto hotelech, jedná se o předpokládanou částku zhruba 1,5 milionu korun.

Před Velikonocemi byl ve středu 13. dubna zahájen provoz komunitního centra v prostoru KACPu. Uprchlíci, kteří již byli ubytovaní a mají za sebou první kontakt v KACPu, se díky sociálním pracovníkům v centru dozvědí komplexní informace v návaznosti na konkrétní místo jejich aktuálního pobytu. Kromě sociálních pracovníků jsou v centru přítomni i zástupci dalších organizací, dobrovolníci ADRA, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Díky činnosti nového centra se uprchlíci lépe zorientují v systému pomoci, služeb, zaměstnání, školství. Za první týden existence poskytli pracovníci v centru pomoc zhruba sedmi desítkám běženců, řešili poradenství v návaznosti na vyřízení dávek z úřadu práce, poptávku po pediatrech a prakticích pro dospělé, zprostředkování kurzu českého jazyka, možnosti volby školy či hledali jiné bydlení. V jednom případě poskytl pomoc potřebnému krizový intervent KACPu. Několik lidí využilo v komunitním centru dostupného internetu a takto získalo potřebné informace.

Město rovněž zajistilo ukrajinským běžencům možnost úředně ověřeného překladu dokumentů týkajících se jejich vzdělání k využití v následném procesu tzv. nostrifikace (uznání dokladů o dosaženém vzdělání v zahraničí). Tuto službu nabízí Ostrava zdarma běžencům, kteří chtějí dále žít a pracovat ve městě. Zájemci o službu mají možnost přinést své doklady o dosaženém vzdělání na Magistrát města Ostravy do přízemí budovy Nové radnice v určeném čase. Město zajišťuje pouze překlady, nikoliv následnou nostrifikaci.

Materiální pomoc je stále shromažďována ve sběrném místě města na Wattově ulici. Od neděle 27. února, kdy bylo místo otevřeno, darovalo pomoc víc jak 3 100 dárců. Dary významně pomáhají v prvních týdnech pobytu uprchlíků ve městě. Vzhledem ke snížení počtu dárců byla změněna provozní doba sběrného místa, lidé mohou přispět materiální pomocí od pondělí do pátku v době od 12 do 17 hodin, v sobotu pak v době od 8 do 13 hod, v neděli je sběrné místo uzavřeno. Veškerá materiální pomoc cílí ze sběrného místa k potřebným do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, Potravinové banky v Ostravě, distribučnímu místu Moment na Černé louce. Stále jsou zapotřebí zejména trvanlivé potraviny – instantní polévky, pohanka, luštěniny, masové konzervy, paštiky, olej, potraviny pro děti – přesnídávky v kapsičkách, mléčná kojenecká výživa, hygienické potřeby – kartáčky na zuby, šampóny, toaletní papír, dětské plenky, krémy, tampóny atd., ale také jednorázové plastové nádobí.

Stoupá též počet dětí ve školách a školkách ve městě. Vyučování v základních školách absolvuje zhruba 450 žáků a přes 90 dětí již navštěvuje mateřské školy ve městě. Dalších asi šest desítek dětí absolvuje volnočasové aktivity ve střediscích a domu dětí a mládeže. Výčet dalších podob pomoci, kterou nabízí i mnohé městské organizace, by byl velmi dlouhý. Jsou nabízeny rozličné volnočasové, sportovní, kulturní aktivity, Dopravní podnik Ostrava umožnil již 2. března cestování ukrajinským uprchlíkům zdarma, aj.