Ostrava daruje dva miliony korun k pomoci potřebným v rámci Milostivého léta II

14/9 2022

Město pokračuje v pomoci potřebným v rámci Milostivého léta II. Ostrava daruje dva miliony korun Diecézní charitě ostravsko-opavské, aby pomohla využít institut probíhajícího Milostivého léta II co největšímu počtu lidí, kterých se možnost uhradit závazky týká. Někteří lidé kritickou situaci řešit chtějí, nicméně nemají dostatek finančních prostředků. 

Ostrava daruje dva miliony korun k pomoci potřebným v rámci Milostivého léta II

Městem poskytnuté peníze budou využity k úhradě původního dluhu (tzv. jistiny) a administrativního poplatku lidí, jež se rozhodnout dluhy vyrovnat. Poskytnutí daru schválilo zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání.

Město tímto praktickým způsobem pomůže lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace a nebyli schopni řešit mnohdy neeticky vysoké náklady exekucí, což se pro mnohé stalo likvidační. Byť se někteří lidé snažili tuto situaci řešit, neměli dostatek financí k úhradě jistiny. Ostrava tak poskytne kýženou pomoc potřebným cestou Diecézní charity ostravsko-opavské, která v regionu přináleží k největším poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a má dostatek zkušeností podat příslovečnou pomocnou ruku. Dar města je druhým krokem k co nejefektivnějšímu využití institutu Milostivého léta II, už koncem srpna Ostrava zahájila informování veřejnosti o možnosti v rámci akce Milostivé léto II závazky vyrovnat a současně zajišťuje poradenství potřebným.

Podíl exekuovaných osob v Ostravě je nadprůměrný. Současná ekonomická situace, výrazné zdražování, řešení závazků exekuovaných osob neulehčuje. Pokud se lidé rozhodnou své dluhy v rámci Milostivého léta řešit, mají nyní možnost začít znovu a dostat novou šanci. Diecézní charita ostravsko-opavská má více než dvacetiletou historii a její zaměstnanci dokáží s těmi, kteří se rozhodnout svou bezvýchodnou situaci řešit, stanovený administrativní proces projít ke zdárnému cíli. Podmínek, definovaných v rámci Milostivého léta je vícero, administrativní postup využití tohoto opatření se někomu může zdát nejednoduchý. Ti, kdož chtějí své závazky uhradit, se mohou obrátit také na náš Sociopoint, kde se jim dostane rovněž příslušného poradenství,“ vysvětlil Tomáš Macura, primátor města.  

Exekucí a dluhů se mohou lidé zbavit v rámci akce Milostivé léto II, která byla zahájena počátkem září 2022 a potrvá tři měsíce. Díky Milostivému létu II budou moci lidé splatit pouze původní dluh (jistinu) a jednorázový poplatek exekutorovi, zbytek exekuce je odpuštěn. Akce se týká dluhů vůči vybraným veřejným a některým soukromým institucím. S ohledem na zkušenosti z prvního kola Milostivého léta město Ostrava již v srpnu zahájilo informační kampaň pro veřejnost, které se uvedená možnost týká a chce své závazky uhradit. Současně nyní město přichází s pomocí potřebným v podobě financování dluhu.

Milostivé léto II se týká fyzických osob, které mají dluh vůči státu nebo jiným věřitelům, zapojeným do této akce. Dluh přitom musí být vymáhán soudním exekutorem, dlužník nesmí procházet oddlužením. Další podmínkou je zahájení exekucí před 28. říjnem 2021. Oproti prvnímu Milostivému létu došlo ke zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce na 1815 korun. Novinkou je také povinnost exekutora odpovědět na písemnou žádost o sdělení výše dlužné částky do 15 dnů. Zásadní však je písemně požádat exekutora, vedoucího exekuci, o využití institutu Milostivého léta nejpozději do 15. listopadu 2022. Do 30. listopadu je nutno uhradit celou dlužnou částku a poplatek 1815 korun na sdělený účet. Další informace lze nalézt v odkazu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/milostive-leto-ii/, dále https://milostiveleto.cz/. Zájemcům o využití této možnosti poradí také sociální pracovníci Sociopointu, které lze kontaktovat na lince 800 700 650, e-mailu sociopoint@ostrava.cz či osobně v budově Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8. Pomohou také pracovníci dluhových poraden na území města, s financováním dluhu a poplatku v odůvodněných případech Diecézní charita ostravsko-opavská.

V závěru loňského roku bylo v Ostravě v exekuci 32 070 osob, což představuje 13,45 % obyvatel starších 15 let. Jedná se o nadprůměrný podíl exekuovaných osob, při srovnání s celorepublikovou (7,91 %) či regionální (9,21 %) hodnotou. Na všechny povinné v Ostravě bylo uvaleno 236 675 exekucí.

Sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy jsou současně připraveni poradit a řešit tíživé finanční situace, do kterých se mnoho rodin či samoživitelů a seniorů může aktuálně dostat díky rostoucím nákladům souvisejícím se zdražováním energií, potravin i dalších výdajů. Široká síť bezplatné sociální pomoci a poradenství nabídne zájemcům informace o dávkách sociální ochrany, odbornou i další pomoc, například jak postupovat, pokud povinný rodič nehradí výživné na dítě a mnohé další. Podrobné informace v odkazu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/financni-poradenstvi/ a opět lze kontaktovat pracovníky ostravského Sociopointu.