Najdou se alternativy k Myslivně?

4/5 2016

Projekt rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) do lokality Myslivna v Porubě je stále platný, přesto město v reakci na postoje občanů a vedení městského obvodu zkoumá možnosti jiného řešení. Při představení studie alternativního umístění projektu zpracované týmem architektky Evy Špačkové to uvedl primátor Tomáš Macura.

Najdou se alternativy k Myslivně?

Ilustrační foto: archiv MMO

Studie vznikala od listopadu 2015 do dubna 2016. Její autoři posuzovali 54 lokalit na území Ostravy, z nichž podrobnějšímu zkoumání podrobili 14 ploch, z toho 7 v Porubě. Vycházeli přitom z předpokladu, že VTP jako dlouhodobý projekt s velkou variabilitou má být koncipován tak, aby vytvořil podmínky pro různé typy investorů a byl schopen uspokojovat jejich potřeby v čase. Byla proto navržena koncepce dynamického a decentralizovaného VTP, které nabídne větší škálu lokalit.

„Klíčem k řešení je rozdělení jedné velké investice do více menších, pro které se snáz najde vhodné umístění,“ uvedla Špačková s tím, že s ohledem na strategii urbanistického rozvoje měst přijatou vládou ČR i městem Ostrava byl architekty formulován požadavek, aby byl park umístěn v rámci stávajícího zastavěného území Ostravy a koncipován jako živá součást města.

„Park by neměl sloužit jenom jednomu účelu, ale měl by být organickou součástí města. U pracovišť by například mohly vzniknout stravovací a restaurační kapacity, služby, odpočinkové zóny s parkovou úpravou a další zařízení, která by sloužila stejně tak zaměstnancům, jako občanům,“ vysvětlila vizi tzv. městotvorné role VTP architektka.

Prozatím se pracovní skupina shodla, že jako o potenciálně nejrychleji dostupných a perspektivních alternativách k lokalitě Myslivna lze uvažovat o ploše u ulice Opavské, lokalitě Nad Porubkou a tzv. Svinovském rozhraní, tj. o volné ploše u ulice Polské. Pro ověření tohoto závěru město zadá pro tyto lokality studie proveditelnosti.

Veřejnost bude s obsahem alternativního návrhu týmu architektky Evy Špačkové podrobně seznámena na veřejné prezentaci v Domově Slunečnice ve čtvrtek 26. května v 17 hodin. Nejpozději v tento den bude studie Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě zpřístupněna na vtp.ostrava.cz.