Milostivé léto opět pomůže dlužníkům

19/8 2022

Druhé kolo akce Milostivé léto, která byla premiérově spuštěna loni, znova umožní lidem s exekucemi zbavit se svých dluhů, případně jejich objem zásadně snížit. Od začátku září až do konce listopadu tedy dlužníkům postačí uhradit dlužní jistinu, spolu se stanoveným poplatkem exekutorovi. Zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

Milostivé léto opět pomůže dlužníkům

Velkou část pohledávek tvoří dluhy tzv. černých pasažérů vůči DPO. Ilustrační foto: Lukáš Kaboň

Milostivé léto se týká především dluhů vůči státním a veřejnoprávním věřitelům (stát, města, obce, zdravotní pojišťovny, veřejnoprávní média, veřejné nemocnice…) Stejně jako loni se však mohou dobrovolně připojit soukromé instituce typu bank či komerčních pojišťoven. Podmínkou je, aby dlužník nebyl v insolvenci a dluh naopak byl vymáhán soudním exekutorem. Do Milostivého léta spadají pouze exekuce zahájené před 28. 10. 2021.

„Vysoký podíl obyvatel v exekuci, který je o 2/3 vyšší než celorepublikový průměr, je jedním z nejvážnějších sociálně-ekonomických problémů města. Život v exekuci často znamená zásadní překážku při získání odpovídajícího bydlení, kvalitního zaměstnání nebo vzdělání a lidé se tak dostávají do pasti. Milostivé léto považujeme za institut, který může pomoci aspoň části dlužníků jejich problémy vyřešit, a proto jej chceme maximálně podpořit. Tím spíše, že se už pravděpodobně nebude opakovat,“  zhodnotil ostravský primátor Tomáš Macura.

Statutární město Ostrava tedy tuto celostátní akci vítá, už vzhledem ke skutečnosti, že ke 31. 12. 2021 se na jeho území nacházelo v exekuci přesně 32 070 osob. To představuje 13,45 % obyvatel starších 15 let. Přes čtyři pětiny z nich přitom čelí více než jednomu exekučnímu řízení. Magistrát se proto aktivně rozhodl přispět k co nejlepší informovanosti Ostravanů o Milostivém létu, jakož i aktivně pomoci dlužníkům tuto šanci využít. Letáky s příslušnými informacemi jsou umísťovány například do souprav ostravské MHD, spolu s kontakty na magistrátní Sociopoint. Ten zájemcům nabízí profesionální pomoc ze strany sociálních pracovníků.

Značnou část pohledávek tvoří právě pokuty za jízdu bez platných jízdenek v hromadné dopravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se proto rozhodl věnovat Milostivému létu rozšířenou podporu. Její podobu shrnul ředitel DPO Daniel Morys: „Chceme dát šanci každému, kdo Dopravnímu podniku Ostrava dluží. Milostivé léto se ve své nynější podobě týká asi 36 tisíců exekucí u asi 18 tisíc dlužníků DPO. V námi rozšířené podobě tak dáváme příležitost dohromady zhruba 30 tisícům dlužníků DPO. Stačí kontaktovat naše specializované pracoviště: Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek nebo zavolat na číslo 597 401 617, možné je poslat i e-mail na adresu dpored@dpo.cz.“

Ostravané se také mohou se svými dotazy v této věci obracet na pracovníky výše uvedeného místa prvního kontaktu Sociopoint. Učinit tak lze telefonicky, na linku 800 700 650, případně e-mailem na sociopoint@ostrava.cz. Kdo upřednostňuje osobní schůzku, může dorazit na Magistrát města Ostravy na Prokešově náměstí 8 do kanceláře č. 51. Sociální pracovníci zde budou nápomocni v následujícím čase:

PONDĚLÍ – 8.00-17.00

ÚTERÝ – 8.00-12.00

STŘEDA – 8.00-17.00

ČTVRTEK – 8.00-16.00

PÁTEK – 8.00-12.00

Další podrobnosti, včetně „manuálu“ správného postupu lze najít na webových stránkách https://socialniveci.ostrava.cz/ a na webu Bezpečnější Ostrava https://bezpecnejsi.ostrava.cz/milostive-leto-ii/ nebo přímo na stránkách Milostivého léta https://milostiveleto.cz/. Pomoci je připravena rovněž Dluhová linka Člověka v tísni 770 600 800.

Radu a pomoc při využití institutu Milostivého léta poskytnou i sociální odbory ostravských městských obvodů, jakož i různé neziskové organizace, třeba Diecézní charita ostravsko-opavská.