Městská policie Ostrava pomáhá již 30 let

13/6 2022

V letošním roce uplynulo třicet let od zřízení Městské policie Ostrava. Prvních osmdesát strážníků složilo svůj slib v dubnu roku 1992. Výčet činností ostravské městské policie by byl velmi dlouhý.

Městská policie Ostrava pomáhá již 30 let

30 let Městské policie Ostrava. Foto: Jiří Zerzoň

Počínaje ochranou osob a majetku, přes zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích k odhalování protiprávního jednání a konče preventivními aktivitami. Organizace, struktura, výstroj i výzbroj městské policie naznala v uplynulých desetiletích mnoha změn ku prospěchu obyvatel i návštěvníků města.

„Strážníci v uplynulých desetiletích řešili zcela mimořádné situace, pomáhali při povodních v roce 1997, pandemii, zachránili desítky životů a nyní se účastní řešení uprchlické krize. Přes 70 strážníků bylo nasazeno při řešení střelby ve fakultní nemocnici. Nicméně také každodenně vyráží do ulic města, aby pomáhali při běžných strázních obyvatel, objasňovali protiprávní jednání, zajišťovali provoz na komunikacích. Významně se ale podílí i na prevenci, věnují se zvlášť zranitelným obětem, dětmi počínaje, seniory konče," konstatoval primátor města Tomáš Macura a doplnil „Dámy a pánové, kteří jste se rozhodli denně oblékat uniformu strážníka Městské policie Ostrava, přijměte mé poděkování za veškerou službu ve prospěch našeho města a jeho obyvatel i návštěvníků. Vím, že občas možná ještě můžete čelit i předsudečné averzi vůči uniformě, nicméně racionálně soudícímu člověku je význam vaší služby zřejmý."

Výkon služby je aktuálně zajišťován čtyřmi spádovými oblastmi, konkrétně se jedná o oblast Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Martinovská a oblast Ostrava – Jih. Krom uvedených oblastí zajišťuje službu též operativní oddíl, jehož působnost je celoměstská. Jeho součástí jsou pak skupiny hlídkové a pořádkové služby i hipologie a kynologie. Dále je zřízen též úsek krizového a operačního řízení, úsek přestupků, úsek prevence a středisko vzdělávání a volnočasových aktivit. Významnou pomoc při řešení místních záležitostí představuje služba okrskářů. Město je rozděleno do 109 okrsků a první okrskáři do ulic města vyrazili už v roce 2006. V současnosti vykonává službu ve městě 488 mužů a 144 žen, přičemž 47 strážníků pomáhá lidem ve městě již od založení Městské policie Ostrava v roce 1992.

„Za dobu svého trvání prošla Městská policie Ostrava postupně svým vývojem, a i přes složité začátky se v průběhu let stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost občanů a veřejný pořádek na území statutárního města Ostravy. Během těchto třiceti let se měnila nejen její struktura, ale také technické vybavení. V současné době patří Městská policie Ostrava k jedné z nejlepších a nejlépe vybavených městských policií v zemi," uvedl Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

Za tři desetiletí vypátrali ostravští strážníci 8 183 hledaných osob, zadrželi 13 908 pachatelů trestné činnosti a řešili 1 767 188 přestupků. Při objasňování, prevenci, ale také zajištění plynulého provozu hraje významnou roli i městský kamerový systém, který byl zprovozněn v roce 1996 a původně zahrnoval dvě stanoviště v centru města. Nyní je v lokalitách, kde dochází k častějšímu páchání protiprávního jednání či nejfrekventovanějších křižovatkách, využíváno celkem 920 kamer. Pořízené záznamy se často staly klíčem k objasnění trestných činů – závažných i bagatelních, stejně tak rozsáhlých sérií protiprávního jednání.

Již v roce 1996 byl založen oddíl prevence a dohledu, tehdy v něm byly zastoupeny pouze ženy a jejich služba byla cílena zejména k preventivním aktivitám pro děti a mládež. Oddělení prevence není součástí všech městských policií, v Ostravě se nyní preventivními aktivitami intenzivně věnuje 12 strážníků, šest asistentů prevence kriminality a referent dopravní výchovy. Preventisté zajišťují například programy pro seniory. Program tzv. senior linky byl zahájen v roce 2009, kdy započaly první montáže zařízení. Aktuálně je na pult centralizované ochrany napojeno 523 zařízení. Od roku 2005 pak strážníci opatřili dveře příbytků seniorů víc jak 1000 kusy panoramatických kukátek a řetízků. Dalším žádaným programem je značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Od roku 2013 bylo syntetickou DNA označeno 4 600 kol a 207 kompenzačních pomůcek. Velmi aktuální a chtěné jsou ale také programy pro děti, za všechny pak příkladmo jeden k informování o kybernetické bezpečností dětí s názvem #onlineMPO.

Ostravská městská policie zajišťuje i vzdělávání a přípravu čekatelů na pozici strážníka pro tři kraje. Konkrétně vzdělává strážníky 31 obecních a městských policií v Moravskoslezském kraji, čtyři městské policie z Olomouckého kraje a pět městských policií ze Zlínského kraje. Vzdělávací proces již v Ostravě absolvovalo 7 137 strážníků a čekatelů. Za zmínku stojí ovšem i zřízení linky tísňového volání 159 v roce 1993. Koncem roku 1995 došlo ke změně čísla linky 156 a stala se součástí Centra tísňového volání Integrovaného záchranného systému Ostrava. Počet tísňových volání se v uplynulé době výrazně navýšil, zatímco v roce 2005 využilo pomoci prostřednictvím této linky zhruba 27,5 tisíce lidí v nouzi, v loňském roce již strážníky tímto způsobem kontaktovalo přes 54 tisíc volajících.

Připomenout je možné také rozšíření výkonu služby v roce 2005 o cyklohlídky. Okrskáři využívají jízdních kol zpravidla při službě v okrajových či hůře dostupných lokalitách, ale také při dohledu na cyklostezkách. Aktuálně do služby takto vyráží 55 cyklistů – strážníků. A při dobovém ohlédnutí doplníme také informaci, že první ročník Mezinárodního setkání jízdních policií se uskutečnil v Ostravě již v roce 1998 a má tedy dlouholetou tradici.