Město nabízí k prodeji Nové Lauby

19/6 2019

Ostravští zastupitelé rozhodli ve středu 19. června o záměru prodat pozemek v centru ve vlastnictví města. Investor bude zavázán postavit obytný blok s 85 nájemními byty a podzemním parkovištěm pro 174 automobilů.     

Město nabízí k prodeji Nové Lauby

Vizualizace obytného bloku Nové Lauby.

Nabídky mohou zájemci o pozemek pod tzv. Novými Lauby podávat do 31. října. Nabídnutá cena za pozemek musí činit alespoň 29 447 600 korun bez DPH (35 667 896 korun s DPH), je stanovena znaleckým posudkem.

Proluka nazvaná Nové Lauby o výměře 3188 metrů čtverečních se nachází v centrální části města Ostravy mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Jedná se o lokalitu, na které byla dříve bloková zástavba, následně zdemolována kvůli špatnému technickému stavu. Plocha proluky je aktuálně využívána pro parkování.  

„Jednou ze základních podmínek úspěchu oživení historického centra města je zajištění vyššího počtů rezidentů v lokalitě. Proto máme v různé fázi rozpracovanosti několik projektů nových nebo rekonstruovaných bytových domů, díky kterým v centru přibudou zhruba dvě stovky nových bytů. Část z těchto projektů budeme realizovat vlastními silami a část chceme nabídnout soukromým investorům. Podstatné je pro nás to, aby v centru vznikalo nájemní bydlení a také kvalitní architektura, což projekt Nové Lauby nabízí,“ řekla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Součástí kupní smlouvy budou ujednání, že vybraný zájemce zakoupí dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou vloni v říjnu. A současně se stane majitelem „Architektonické studie – Nové Lauby, Ostrava“ vypracované společností znamení čtyř – architekti s.r.o.

V souladu s územním rozhodnutím, které nabylo právní moci letos v červnu, má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku, nabízející atraktivní bydlení, respektující zasazení do památkové zóny, se zahrnutím řady prvků, které v sobě nesou adaptační opatření.

Objekt zastřešený vegetačními plochými střechami s vnitřním ozeleněným atriem má mít 85 bytů. Projekt navrhuje, aby byl parter využit částečně k bydlení a z části pro nebytové prostory. Ve 2. až 5. patře budou umístěny byty o velikosti 1+kk až 4+kk.  Parkování je navrženo v garáži s třemi podzemními podlažími a 174 stáními. Pokud by o pozemky a projekt neměl zájem investor, Nové Lauby postaví město.

Samotné stavbě bytového objektu bude předcházet archeologický průzkum, jehož realizaci připravuje město.

Veškeré informace k nabídce jsou uvedeny na webových stránkách: pozemky.ostrava.cz.

Videovizualizace možného budoucího vzhledu komplexu Nové Lauby zpracovaná společností znamení čtyř – architekti s.r.o.:

https://www.youtube.com/watch?v=k7dJWmSdTh0&feature=youtu.be