Krematorium se bude rekonstruovat podle návrhu Meerkatelieru

28/5 2020

Ostravské krematorium, jediné v kraji, se bude rekonstruovat podle architektonického návrhu ateliéru Meerkatelier z Červeného Újezdu. Porota ho vybrala z jedenácti prací, které splnily soutěžní podmínky. Všechny návrhy z architektonické soutěže, kterou vyhlásilo město vloni v září, vystaví městský ateliér MAPPA.

Krematorium se bude rekonstruovat podle návrhu Meerkatelieru

Vizualizace rekonstruované budovy krematoria. Zdroj: MMO

„Původní budova je podle návrhu architekta Ivo Klimeše z roku 1961 a je pro Ostravu významným architektonickým dílem. Postupem doby ale doznala kvůli mnoha přestavbám značných změn a její stav je v současné době nevyhovující. Vykazuje velké technické, provozní i estetické nedostatky. Cílem rekonstrukce je modernizace budovy, aby odpovídala současným trendům. Vítězný architektonický návrh nabízí řešení, které je citlivé k původnímu objektu z šedesátých let a zároveň, a hlavně, dbá na komfort návštěvníků. Řeší opláštění budovy, protože jeho současný stav je důvodem, proč je v létě v budově neúnosné teplo a v zimě dochází k velkým tepelným únikům. Podle plánovaného harmonogramu by novou podobu mělo mít ostravské krematorium do konce roku 2022," uvedla členka poroty, resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Na vítězném návrhu architektů Jaroslava Minaříka, Jindřicha Synka a Jiřího Kočího z Meerkatelieru se porotci shodli jednohlasně. Ocenili na něm promyšlenost a komplexní řešení dostavby. Návrh zachovává původní koncepci areálu a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Za efektivní porota označila, že autoři ponechávají obě obřadní síně ve vstupní části stavby a přemisťují provoz spalovacích pecí do zadní části objektu. Pozitivně ohodnotila také skutečnost, že v exteriéru nejsou použity žádné nepřiměřené stavební technologie, které by stavbu nevhodně prodražovaly. Akceptovala také cenově náročnější zastínění hlavního prosklení, které zlepší mimo jiné tepelnou pohodu ve velké síni a omezí velké výkyvy teplot v letních měsících.

Město s firmou Meerkatelier uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. V roce 2022 bude zahájena i dokončena rekonstrukce velké obřadní síně a dojde k novému opláštění stavby v souladu s vítězným návrhem. Cena za realizaci podle návrhu nemá překročit částku 100 milionů korun.

V porotě zasedli spolu s náměstkyní Kateřinou Šebestovou také starosta Slezské Ostravy Richard Vereš a odborníci za Českou komoru architektů Milena Vitoulová, Lukáš Pecka a Marek Štěpán. V roli poradců se jednání účastnili také ředitel krematoria Ivo Furmančík, architekti Václav Filandr a Radim Václavík, zástupce pohřební služby Jan Hájek, historik architektury Martin Strakoš a za Útvar hlavního architekta Cyril Vltavský.

Celkem bylo v souladu se soutěžním řádem České komory architektů vyplaceno autorům oceněných návrhů 730 tisíc korun. Vítěz obdržel honorář ve výši 340 tisíc korun, druhá cena nebyla udělena. Finančně odměněni byli ještě autoři za udělenou 3. cenu a další dvě práce, kterým porota přiřkla odměnu.

Architektonickou soutěž na řešení rekonstrukce krematoria ve Slezské Ostravě město vyhlásilo v září loňského roku. Jejím cílem bylo získat kvalitní návrh budoucí podoby jediného krematoria v Moravskoslezském kraji. Současný stav interiéru stavby pocházející ze šedesátých let je už nevyhovující. Úkolem architektů bylo zpracovat takový návrh, který zlepší vzhled celé stavby a zmodernizuje zejména prostory pro návštěvníky, aby odpovídaly současným nárokům na jejich důstojné užívání, ale zároveň zachová uměleckou a architektonickou hodnotu původní stavby.

Městský ateliér MAPPA připravil výstavu všech do soutěže zaslaných návrhů. Vernisáž se uskuteční 10. června od 17 hodin ve výstavním prostoru MAPPA Za výlohou. Výstava potrvá do konce června vždy v pracovních dnech od 14 do 18 hodin.