Koncepce kultury v Ostravě do roku 2030

6/3 2021

Jak se bude vyvíjet kultura v Ostravě, napoví koncepce, na jejímž vypracování se podílela poměrně velká skupina odborníků i úředníků.

Koncepce kultury v Ostravě do roku 2030

S podporou města se v Ostravě konají také folklorní festivaly. Foto: Jiří Zerzoň

Na přijaté koncepci rozvoje kultury města do roku 2030 se podílelo přes 80 zástupců ostravské kulturní a akademické sféry, magistrátu a obvodů. Zapojili se také ostravští středoškoláci a vysokoškoláci, a to prostřednictvím šetření mezi obyvateli Ostravy. „Chystáme se dobudovat potřebnou infrastrukturu, s kulturními institucemi více propojit město a obvody. Zjednodušíme podávání grantových žádostí a také budeme motivovat a podporovat subjekty, aby se zapojily do mezinárodních projektů a výzev. Rovněž rozšíříme nabídku kulturně zaměřených kroužků pro děti a dospívající mládež a zavedeme letní školy pro amatérské zájemce o umění,“ popsal některé z kroků náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.

Zájemci naleznou koncepci pod odkazem: