Když to začíná babyboxem...

11/5 2023

Soud rozhodl 10. května 2023 předběžným opatřením o svěření dítěte, nalezeného v babyboxu, do péče příbuzné. Rozhodnutí předcházela řada kroků, bylo zapotřebí mimo jiné zjistit jak informace k identitě dítěte, tak k zajištění vhodného zázemí pro něj. 

Když to začíná babyboxem...

Babybox. Foto: Jiří Zerzoň

Aktuální případ vložení dítěte do babyboxu v Ostravě vyvolal také otázky, jak vlastně pokračuje životní pouť dítěte, o které se rodiče či příbuzní nemohou postarat a svoji těžkou životní situaci řeší rozhodnutím vzdát se péče o dítě a vloží jej do babyboxu.

Fungování babyboxu je všeobecně známo. Poté, co je dítě vloženo do tohoto prostoru, zařízení automaticky upozorní personál nemocnice o přítomnosti dítěte. Ujmou se jej zdravotníci z dětského oddělení, zjistí jeho zdravotní stav, poskytnou mu potřebnou péči a současně uvědomí sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Náhradní rodinnou péči pak řeší sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy, kteří v případě potřeby vyhledávají nejdříve pro dítě pěstouny na přechodnou dobu. „Smyslem sociální práce je najít opuštěnému dítěti v co nejkratším čase nové rodinné prostředí. Soud zpravidla v řádech hodin po podání návrhu rozhodne, kdo bude o dítě pečovat, než se pro něj najde nejlepší dlouhodobé řešení. Dítě se tak během několika dnů dostává do bezpečného a láskyplného prostředí zpravidla pěstounů na přechodnou dobu (byť v aktuálně řešeném případě bylo dítě svěřeno do péče příbuzné, jde o méně častou možnost). Pěstouni jsou profesionální pečující, kteří přijmou opuštěné dítě do své rodiny a zajistí mu veškerou potřebnou péči i citový vztah,“ vysvětlil Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

Nejmenší děti jsou tak namísto dříve obvyklých kojeneckých ústavů a dětských domovů svěřovány pěstounům na přechodnou dobu. Jakmile je dítě umístěno do bezpečného a podnětného prostředí, pokračují sociální pracovníci OSPOD v hledání nejvhodnějšího stabilního řešení. Souběžně dohlížejí na to, jak dítě v náhradní péči prospívá a případně i na jeho další potřeby.

Sociální pracovníci OSPOD však řeší i situace, kdy se rodiče rozhodnou, že své dítě chtějí zpět do vlastní péče. Projevit zájem však poté nestačí. Rodičovství musí být prokázáno v soudním řízení, kdy soud stanoví identitu dítěte. Mohou být nařízeny také genetické testy, tyto mohou absolvovat jednak ženy, které dítě porodily, či rodiče, kteří předloží rodný list dítěte. Podmínkou je ovšem intenzivní spolupráce rodičů se sociálními pracovníky a prokázání skutečnosti, že rodiče jsou schopni zajistit dítěti potřebnou péči a vhodné podmínky pro jeho výchovu.

V uplynulých letech řešili sociální pracovníci OSPOD případ dítěte, které matka vložila do babyboxu, neboť těžce zvládala rozchod s partnerem a vrátila se k užívání návykových látek. Zdravotníci po nálezu dítěte kontaktovali sociální pracovníky, ti soudu předložili návrh k předběžnému opatření a dítě bylo svěřeno do péče pěstounů na přechodnou dobu. Matka se však obrátila na OSPOD o navrácení dítě zpět do své péče. Na návrh matky bylo tedy zahájeno řízení o určení mateřství. Prostřednictvím sociálního poradenství jí byla nabídnuta pomoc k vytvoření podmínek pro návrat dítěte, nicméně její zájem brzy opadl a s pracovníky OSPOD přestala spolupracovat. Dítě v péči „dočasných“ pěstounů prospívalo. Následně sociální pracovníci kontaktovali krajský úřad, jenž pro dítě vyhledal vhodné náhradní rodiče, kteří se s dítětem seznámili a díky pravidelným kontaktům u náhradních rodičů se jejich vztah příznivě rozvíjel a v krátké době si jej převzali do vlastní péče. S tím, že jsou rozhodnuti o dítě pečovat až do jeho zletilosti, respektive sociálního osamostatnění. Nyní dítě v péči pěstounů po všech stránkách prospívá, a přes komplikovanější „start“ do života vyrůstá v bezpečném prostředí s láskyplnou péčí. Je třeba si však uvědomit, že náhradní rodiče v těchto případech neznají historii dítěte, ani případná zdravotní rizika či genetickou zátěž, a musí být připraveni rovněž i na situaci, že biologický rodič může mít v průběhu doby snahu domáhat se svých zákonných práv.

Další informace k činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ochranci-deti.