Nákupní portál města

Informace o nákupním portálu SMO a projektu Systém sdružených nákupů pro statutární město Ostrava

Konference k fungování Systému sdružených nákupů

22. 11. 2018

Dne 21. 11. 2019 proběhla v zasedacím sále zastupitelstva města konference k fungování Systému sdružených nákupů, jejímž cílem bylo zhodnocení projektu za rok 2019 a seznámení účastníků s prioritními úkoly pro rok 2020. Konferenci zahájil a 110 účastníků přivítal náměstek primátora Radim Babinec, který vyzval organizace k maximálnímu zapojení do systému, jež je nezbytné pro jeho další rozvoj. Vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu Jan Lasevič se ve svém projevu věnoval problematice centralizovaného zadávání a povinnosti zveřejňování smluv v informačním systému registru smluv. Zástupci společnosti Tender systems s.r.o. informovali o realizovaných a připravovaných centrálních soutěžích v rámci SSN, změnách v nákupních postupech vybraných komodit a novinkách na Nákupním portále.

Workshop - Závěrečné práce za rok 2018 a nejčastější chyby v evidenci

17. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnil workshop k závěrečným pracím na Nákupním portálu za rok 2018, který byl organizován pracovníky oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu.
120 účastníků bylo informováno o metodice nákupů a evidence v závěru roku a nejčastějších chybách v evidenci SSN.  Zároveň zazněly informace o průběhu podpisů smluv s vybranými dodavateli energií na rok 2019. Workshopu se zúčastnili i zástupci firmy Tender systems s.r.o., kteří odpovídali na dotazy k vysoutěženým komoditám.

Prezentaci k workshopu naleznete zde:

Závěrečné práce za rok 2018

Konference a školení k novému Systému sdružených nákupů

21. 11. 2017

Ve středu 1. listopadu se v zasedacím sále zastupitelstva města konala konference k novému Systému sdružených nákupů. Konferenci zahájil náměstek primátora Radim Babinec, který poukázal na hlavní cíle využívání systému sdružených nákupů, kterými jsou úspory, zjednodušení nákupního procesu, lepší evidence, efektivní řízení samosprávy a kontrola nad vynakládáním veřejných prostředků. Koncepci nového systému sdružených nákupů představili zástupci firmy Tender systems s.r.o.
Na konferenci navazovala školení k novému Nákupnímu portálu. Firma Tender systems s.r.o. ve spolupráci s pracovníky oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu v 11 termínech proškolila 215 zástupců organizací zřízených statutárním městem Ostrava, které budou se systémem pracovat.

Prezentace z konference naleznete zde:

Úvodní prezentace náměstka primátora Radima Babince

Prezentace vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Prezentace Tender systems


Zahájení provozu nového Nákupního portálu

30.10.2017

Dovolujeme si vás informovat, že po uplynutí 180 denní doby implementační fáze proběhlo akceptační řízení, na jehož základě firma Tender systems s.r.o. zahájila provoz nového Nákupního portálu. S bližšími informacemi budete seznámeni na Konferenci k novému Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy, která se koná 1. 11. 2017 v 10.00 hod. v zasedacím sále zastupitelstva, ve 3. patře budovy Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava.


HISTORIE


Ukončení provozu stávajícího Nákupního portálu

Z rozhodnutí rady města č. u. 06121/RM1418/89 ze dne 4. 4. 2017, byla 18. 4.2017 uzavřena smlouva s novým poskytovatelem Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostrava firmou Tender systems s.r.o. a zároveň ukončena spolupráce se stávajícím poskytovatelem, firmou eCENTRE, a.s.

Smlouva s novou společností počítá s implementací nového systému v maximální délce 180 dnů, po kterou si zaměstnanci téměř 180 městských organizací a firem, za které dosud pořádala aukce společnost eCentre, budou muset zajistit nákup potřebných komodit a služeb sami.

O zahájení provozu nového Systému sdružených nákupů budou organizace včas informovány.

Konference k Systému sdružených nákupů

Ve čtvrtek 1. října se v zasedacím sále zastupitelstva města, v budově Nové radnice uskutečnil již 6. ročník konference v rámci projektu Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava s názvem Transparentní řízení veřejné správy. Zahájil ji náměstek primátora Radim Babinec.
Hlavními tématy konference byly transparentnost nákupů, úspory dosažené elektronickými aukcemi, vyhlášení nejlepších organizací v rámci projektu SSN za rok 2014 a výhled projektu na následující období.
Náměstek primátora Radim Babinec ve svém projevu řekl, že věří, že tento systém budeme společně prohlubovat, rozvíjet a využívat tak, aby nám všem přinášel ekonomickou výhodnost a obchodní sílu při realizaci nákupů a služeb při zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak nám ukládá zákon.
Dále doporučil organizacím, které se doposud do systému nezapojily, přijetí opatření vedoucí k využívání Systému sdruženého nákupu, přičemž jim budou k dispozici pracovníci oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu, kteří nabídnou veškerou možnou pomoc.
Konference byla určena vedoucím pracovníkům organizací zřízených statutárním městem Ostrava, ale také zástupcům vedení státní správy, krajských úřadů a měst České republiky.

Systém sdružených nákupů se vyplácí

Úspora přes čtvrt miliardy

29. 2. 2014

Průhledné veřejné zakázky a sdružení poptávky při využití elektronických aukcí. To jsou hlavní přednosti Systému sdružených nákupů (SSN), který město Ostrava zavedlo v roce 2009. Při objemu nákupů ve výši 1,5 miliardy od té doby ušetřilo téměř 270 milionů korun.

„Město má za čtyři roky za sebou 990 úspěšných elektronických aukcí. Jednotný nákupní systém využívá aktivně 158 městských organizací. Díky němu nakupují energie a tisíce dalších provozních položek. Ušetřené peníze zůstávají v rozpočtech organizací a jejich využití je zcela v rukou jejich vedení," konstatuje primátor Petr Kajnar.

Ostrava začala s centralizovaným nákupem elektrické energie prostřednictvím aukcí před šesti lety jako první město v ČR. Dosáhla tím ročního snížení cen elektřiny o 4,7 milionu korun. Bylo to průlomové rozhodnutí. V dalších letech aukce a sdružené nákupy začaly využívat i další města a obce u nás. Od roku 2010 zavedla Ostrava SSN na další komodity, jako potraviny, zdravotnický materiál a služby, kancelářské a čisticí prostředky apod. Roste počet městských organizací, které využívají SSN a tím se podílejí na hospodárném, efektivním a účelném vynakládání finančních prostředků.

Mezi ty nejúspěšnější, které v roce 2013 ušetřily nejvíce financí, patří Domov pro seniory Sluníčko v Porubě, Základní a mateřská škola Kosmonautů 15 v Zábřehu a Dopravní podnik Ostrava. Městský dopravce nakoupil v roce 2013 přes nákupní portál zboží za 193 mil. Kč s úsporou 3,48 mil. Kč. Od roku 2009 DPO vydal za zboží 456 mil. Kč a dosáhl celkové úspory 8,9 mil. Kč.

„Systém sdružených nákupů spočívá nejen v nastavení procesů, ale hlavně  v manažerském řízení, ve změně myšlení lidí a jejich nahlížení na to, jak má veřejná správa hospodařit s penězi  daňových poplatníků," zdůrazňuje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která systém pro město provozuje.

Město Ostrava zveřejňuje každý měsíc on-line přehled hospodaření svých organizací včetně ratingu transparentnosti nákupů na webu www.ostrava.cz v sekci O Ostravě – Nákupní portál města.


Ostrava ušetřila díky elektronickým aukcím 202 milionů

23. května 2013

Ve čtvrtek 23. května se v budově Radnice města Ostravy uskutečnil 4. ročník konference v rámci projektu Systém sdružených nákupů s názvem „Ostrava jednotně a transparentně“, jejímž cílem bylo vyhodnotit působení organizací v rámci projektu za rok 2012.

Ostrava je jediným městem v České republice, které nejenže nakupuje zboží a služby v Systému sdružených nákupů, ale také má zmíněný rating transparentnosti nákupů. Město v rámci Systému sdružených nákupů jen za rok 2012 dosáhlo celkové úspory ve výši 78,48 milionů korun, když realizovalo nákupy v celkovém objemu 551,62 milionu korun. Celková úspora od zavedení Systému sdružených nákupů už v Ostravě činí přes 202 milionů korun. Ocenění převzali ředitelky a ředitelé 37 městských organizací. Nejlépe si vedly tyto organizace: Středisko volného času Ostrava–Zábřeh, Dopravní podnik Ostrava, Čtyřlístek, Domov Slunovrat, Středisko volného času Ostrava, Domov Korýtko, Domov Sluníčko, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, Ostravské komunikace, DPS Iris, Centrum sociálních služeb Poruba, Divadlo loutek Ostrava, DPS Kamenec, MŠ O-Poruba, J. Šoupala, Domov Čujkovova, OZO Ostrava.  „Pokud by byl obdobný systém, jaký používáme v Ostravě, implementován do státní i veřejné správy, pak by podle kvalifikovaných odhadů v rámci České republiky ušetřil až dvacet miliard korun ročně,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. „Ostrava je rozsahem, úsporami i vznikem samostatného odboru, který se stará o centrální nákupy a kontrolu, unikátní,“ říká Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která Systém sdružených nákupů v Ostravě nastavila a pořádá elektronické aukce nejen pro velká města a firmy, ale také pro domácnosti. V průběhu konference měli uchazeči možnost sledovat on-line elektronickou aukci na výběr dodavatele zemního plynu pro rok 2014. Do aukce se přihlásilo pět uchazečů. Výběrem vítězné firmy by město Ostrava ušetřilo 3,01 %, to je 1 568 300 korun oproti letošnímu roku.

 

 


Ostrava ušetří dalších 16 milionů korun

20. února 2013

Před 6 lety začalo statutární město Ostrava jako první město v České republice s centralizovaným nákupem elektrické energie přes elektronickou aukci. V úterý 19. února se tak už po šesté soutěžily dodávky elektrické energie pro město a jeho organizace.

„Elektrickou energii jsme nyní soutěžili skutečně už pošesté. Důležité je nejen zapojit všechny organizace, ale taky celý průběh zakázky správně načasovat. Už v loňském roce se nám osvědčilo soutěžit energie v tomto čase, kdy jsou dodavatelé elektřiny schopni nabídnout nejvýhodnější ceny. Od dubna už ceny většinou začínají zase stoupat. Za poslední roky jsme dosáhli na rekordně nejnižší ceny,“ uvedl primátor města Petr Kajnar. „Je to o využití nových technologií, jako jsou aukce, ale i o strategickém plánování veřejných zakázek a nákupů. Je třeba si uvědomit, že řízení města a jeho nákladů je stejné, jako řídit holding.“

Ačkoliv Ostrava soutěží ceny energií opakovaně, podařilo se i v tomto roce opět dosáhnout nemalé úspory. V roce 2014 tak oproti cenám v tomto roce ušetří organizace města jen v silové elektřině přes 16 milionů korun. Město dosáhlo u některých tarifů na rekordně nejnižší ceny.

tabulka

„Na takovéto ceny zákazník nedosáhne ale při standardním způsobu nákupu, tedy bez e-aukce a sdružení zakázky za co nejvíce odběrných míst,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která systém elektronických nákupů pro Ostravu provozuje.“

„Kdyby se město do centralizovaných nákupů vůbec nepustilo, tak jako dosud mnohá jiná města a další orgány veřejné správy, stálo by to daňové poplatníky jen u nákladů na elektřinu pro městské organizace minimálně desítky milionů korun,“ řekl primátor Petr Kajnar. „To, co Ostrava za poslední roky ušetřila, tj. v rámci jednotného nákupního systému přes 170 milionů korun, jsou peníze, které ušetřila daňovým poplatníkům,“ dodal.


Obvod Poruba nakoupil čističky vzduchu do školek

17. 1. 2013

Předškolákům v Ostravě-Porubě by se mohlo o trochu lépe dýchat. Radnice totiž do svých školek koupila čističky vzduchu. Ty snižují množství prachu v ovzduší a školky je můžou používat celoročně. Za přístroje zaplatil městský obvod přes 700 tisíc korun. Porubská radnice přístroj koupila do všech svých 19 mateřinek. Ve školce v Sokolovské ulici vzešla iniciativa od rodičů předškoláků. Starosta Poruby Lumír Palyza shrnul, že 73 čističek přišlo obvod na 740 tisíc korun. „Patnáct procent jsme ušetřili díky tomu, že jsme přístroje vysoutěžili v elektronické aukci," uvedl Palyza. Veřejná zakázka proběhla v rámci Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s.


 

U veřejných zakázek lze ušetřit i na službách. S využitím e-aukcí až polovinu

6.11.2012

Díky elektronickým aukcím se nemusí šetřit jen na dodávkách energií nebo při nákupu spotřebního materiálu či výpočetní techniky. Potvrzuje to zkušenost z projektu Statutárního města Ostrava, kdy se na veřejných zakázkách ušetřila až polovina plánovaného objemu zakázky ve službách. Neustále se rozšiřující způsob využívání elektronických aukcí při veřejných zakázkách se nemusí omezit jen na dodávky energií, informačních technologií či spotřebního materiálu.

Jak ukazují nejčerstvější zkušenosti, daří se díky e-aukcím šetřit krajům, městům i ministerstvům také na stavebních zakázkách a ve službách. Příkladem může být projekt Statutárního města Ostrava, jenž už nabízí konkrétní výsledky a úspory. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si naplánoval rekonstrukci chodníku Varenská a plánovaný objem zakázky činil 4 163 325 Kč. Díky elektronické aukci se tuto sumu podařilo snížit o téměř dva miliony (1 975 325 Kč), což znamená úsporu 47,4 procent z původní částky.

„Téměř padesátiprocentní úspora je výborný úspěch, který samozřejmě nespočívá jen v samotné elektronické aukci, ale i v pečlivé přípravě celé veřejné zakázky, což je hlavně u stavebních zakázek dost náročné. Z praxe však víme, že se e-aukce na stavební zakázky rozhodně vyplatí. Ostrava a její organizace už tento způsob zadávání veřejných zakázek používají zcela běžně,“ uvedl ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar. Nezanedbatelné úspory dosáhla i příspěvková organizace Domov Slunečnice Ostrava, která si naplánovala malování vnitřních prostor svých objektů v objemu 1 376 000 Kč. V případě této zakázky se s využitím elektronické aukce podařilo docílit úspory 450 981,90 Kč, což činí 32,77 procent původního objemu zakázky. Elektronické aukce už ale nezůstávají pouze doménou úřadů a veřejných zakázek. Stále častěji se rozhodují rovněž soukromé subjekty využít možnosti spojení poptávek a pomocí sdružených nákupů prostřednictvím elektronických aukcí pak dosahují výrazných úspor.


 

Město Ostrava prodává nemovitost prostřednictvím elektronické aukce

26.9.2012

Město Ostrava vyhlašuje elektronické výběrové řízení s využitím e-aukce na prodej nemovitosti v katastrálním úřadu Moravská Ostrava, ulice 28. října a ulice Na Zapadlém. Vyvolávací cena nemovitosti je 4 miliony korun. Na základě zkušeností se systémem CENTREs a elektronickými aukcemi se Ostrava rozhodla pro prodej formou e-aukce za účelem dosažení co nejvýhodnější ceny na trhu.

Vila Na Zapadlém byla postavena v letech 1922 – 1923 a od roku 1992 je nemovitou kulturní památkou. Do roku 2005 byla budova využívána jako objekt školní družiny pro základní školu ul. Zelená. Jedná se o patrovou stavbu se suterénem a půdním patrem, zbudovanou na členěném půdorysu a vrcholící mansardovou střechou se štíty a zapuštěnou nárožní věží. V objektu je zachován reprezentativní interiér doplněný malbami vitrážemi, vestavným nábytkem a štukovými a kazetovými stropy. Dále na pozemku jsou prohlášeny kulturními památkami prvky drobné zahradní architektury: altánek, torzo kašny, torzo bazénu a zbytek ohradní zdi.

Termín výběrového řízení, fotografie objektu a další potřebné informace najdete na stránce eCentre.cz.


 

Elektronické aukce úspěšně pomáhají také v Městské nemocnici Ostrava

10. 9. 2012

Těsně před podpisem je smlouva o spolupráci mezi společností eCENTRE a Městskou nemocnicí Ostrava, která upřesňuje a rozšiřuje vzájemnou spolupráci v rámci projektu města Systém sdružených nákupů. Nové vedení městské nemocnice však již před podpisem této smlouvy začalo elektronické aukce využívat mnohonásobně více, než v předešlých letech. Využití e-aukcí spolu s prací nového obchodního odboru nemocnice znamená, že nemocnice plní svůj ekonomický plán a pravidelně snižuje náklady na svůj provoz.

„Využívání elektronických aukcí je rozhodně krokem kupředu. V minulosti zde byly soutěženy komodity v řádech stovek tisíc korun, my nyní soutěžíme za desítky milionů a stále hledáme další možnosti využití tohoto produktu. Zároveň jsme zřídili nový obchodní odbor, který úspěšně jedná o snižování cen u již uzavřených smluv, nebo soutěží s výraznou úsporou produkty, které nelze nakupovat přes Nákupní portál města Ostrava,“ uvedl ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, s tím, že je opravdu potřeba důsledně vybrat komodity, které je ve zdravotnickém zařízení možno prostřednictvím portálu nakupovat.

„Velmi nám záleží na tom, abychom nesnižovali náklady na úkor kvality materiálů a tím na úkor pacientů. Naši zaměstnanci proto věnovali přípravě výběrových řízení ve spolupráci se společností eCENTRE značný čas a první výsledky už ukázaly, že se důsledná příprava vyplatila,“ doplnil Nykel. Městská nemocnice Ostrava nyní nakupuje o 21% levněji šicí materiály, ušetřila 34% na dodávkách zdravotnického materiálu pro anestezii a kyslíkovou terapii, a o 25 procent nižších cen se podařilo dosáhnout také u infuzních roztoků. Další aukce přes Systém sdružených nákupů, které město zavedlo pro všechny své organizace, se nyní připravují.


 

V DK Akord se uskutečnila třetí konference k projektu Systém sdružených nákupů

26. 4. 2012

Konference k projektu Systém sdružených nákupů (SSN) statutárního města Ostrava pořádaná Magistrátem města Ostravy ve spolupráci s provozovatelem systému eCENTRE, a. s. proběhla ve čtvrtek 26. dubna v Domě kultury Akord v Zábřehu. Letošní třetí ročník, kterého se zúčastnili zástupci městských organizací, obvodů, odborníci na elektronizaci veřejných zakázek, byl tematicky zaměřen na evidenci a nákup přes Nákupní portál města Ostrava.

S prezentací systému, který město pro své organizace zavedlo v roce 2010 a do dneška díky němu ušetřilo přes 110 mil. Kč, vystoupil v průběhu konference primátor Petr Kajnar. „Naše město jako první v republice zavedlo tento systém. A šetříme. Částka 110 milionů korun za rok a půl fungování je výborný výsledek. Navíc tento systém je něco nového. Něco, co skutečně zamezuje korupci. V počátcích jsme samozřejmě narazili na nedůvěru a v některých případech i nezájem, “ uvedl primátor Petr Kajnar.

O náročnosti prosazování systému elektronických aukcí ve veřejné správě hovořil i ředitel eCENTRE Vítězslav Grygar. Obšírně se věnoval také evidenci, jako základu fungování projektu SSN. „Evidence je skutečně základem fungování systému, a to hned z několika důvodů. Za prvé, teprve když víte, co vaše organizace nakupují, můžete zmapovat, co je možné sdružit a soutěžit v rámci centrálního zadání, ale také kde je ještě prostor k úsporám. Za druhé, pokud organizace řádně evidují veškeré své nákupy, říkají tím zároveň, že jsou tyto nákupy transparentní, protože nemají co skrývat. A samozřejmě, v neposlední řadě, právě díky evidenci a následnému sdruženému nákupu a využití aukcí, tyto organizace šetří. A šetří nejen peníze města a své organizace, ale šetří tímto i peníze nás, občanů této země,“ vysvětlil Vítězslav Grygar.

V rámci svých vystoupení se o dosavadní zkušenosti podělili zástupci Divadla loutek Ostrava, Domova pro seniory Sluníčko, Střediska volného času Ostrava, Dopravního podniku Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dalších organizací.  „Zavedení systému bylo zpočátku náročné na čas, ale rozhodně se nám to vyplatilo. Je to o manažerském řízení organizace,“ uvedla ředitelka Domova pro seniory Sluníčko Hana Ježková.

„Na 1. ročníku konference jsem byl jedním z největších odpůrců systému. Vnímal jsem především náročnost zavedení takového systému ve školském zařízení. A ano, znamenalo to zpočátku více práce. Mělo to ale svůj efekt a my jsme díky systému už ušetřili statisíce korun a dneska už s tím umíme pracovat,“ zaznělo od ředitele ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 z Ostravy-Zábřehu, Marka Pabjana.

„Dopravní podnik už eviduje přes systém 100% všech nákupů. I díky systému jsme v roce 2011 výrazně ušetřili na provozních nákladech. Mohli jsme tak zvýšit průměrnou mzdu zaměstnancům,“ informoval posluchače zástupce Dopravního podniku Ostrava Bohuslav Kočí.

„Jedná se o systém, který by, v případě, že bychom jej nasadili celorepublikově, ušetřil státnímu rozpočty miliardy korun. Otázka je, proč se toho zatím nikdo nechopil,“ uvedl nedávno primátor.


Primátor Petr Kajnar obdržel čestné uznání za mimořádnou podporu e-Aukcí a sdružených nákupů

11. 11. 2011

 

e-konferenceV soutěži FSA (Fair Sourcing Awards) ve využívání e-Aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů se město Ostrava umístilo mezi třemi nejlepšími v kategorii Trend, která je určena nejúspěšnějším uživatelům a šiřitelům e-Aukcí v roce 2011. Primátor Ostravy Petr Kajnar navíc obdržel čestné uznání za mimořádnou podporu e-Aukcí a sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací.

Sedmý ročník e-Biz fora, konference zaměřené na využívání nákupních, případně prodejních e-aukcí ve firmách a institucích, hostil ve dnech 9. – 11. listopadu ostravský Mamaison Business & Conference Hotel Imperial. V průběhu konference pořadatelé vyhlásili výsledky soutěže FSA (Fair Sourcing Awards) ve využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů. Oceněny byly instituce a firmy z ČR, Polska a Slovenska.V kategorii Trend, která je určena nejúspěšnějším uživatelům a šiřitelům e-aukcí v roce 2011, se mezi třemi nejlepšími institucemi umístilo město Ostrava.

Cenu za město Ostravu převzal primátor Petr Kajnar, kterému Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a e-aukce v tomto roce udělila také čestné uznání za mimořádnou podporu sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací.

Významného fóra se zúčastnili e-aukční specialisté, vedoucí a výkonní pracovníci firemních nákupních týmů. Město Ostrava bylo jedním z partnerů této konference. Záštitu nad akcí převzal primátor Petr Kajnar, který vystoupil v sále Praha ve čtvrtek 10. listopadu v rámci autorského semináře s přednáškou „Město a centrální nákup s e-aukcemi“.

„Elektronické aukce využíváme zhruba čtyři roky. Za tu dobu se nám podařilo pro rozpočet uspořit více než 80 milionů korun. Posledním našim úspěchem byla aukce na telekomunikační služby. Ty se nám podařilo vysoutěžit za méně než 85% původních cen, “ řekl primátor Petr Kajnar. „Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard. Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem,“ uvedl dále primátor Kajnar.

 


Městská nemocnice Ostrava využívá elektronické aukce

4. 11. 2011

Městská nemocnice Ostrava se snaží snížit náklady na svůj provoz na maximální možné minimum. Podmínkou však je, aby péče, rozsah služeb a jejich vysoká kvalita zůstaly zachovány. Jednou z možností, jak všechny cíle naplnit, je využití elektronických aukcí.

Elektronické aukce, realizované prostřednictvím společnosti E-centre, nebyly v minulosti v Městské nemocnici Ostrava příliš využívány. Současná praxe však ukazuje, že se jedná o jeden z nástrojů, při jehož využití se dá dosáhnout snížení nákladů při zachování kvality. „Postupně se seznamujeme s problematikou elektronických aukcí a s možnostmi, které skrývají. Již nyní nakupujeme přes portály některé komodity, jako je spotřební materiál, oblečení pro záchrannou službu, pneumatiky, nafta, čisticí prostředky, kancelářské potřeby a některé další,“ upřesnil ekonomický náměstek ředitele Městské nemocnice Ostrava Ing. Petr Šmíd, podle něhož se množství takto nakupovaného materiálu bude zvyšovat. „Nemocnice je citlivé prostředí, které je na kvalitu materiálu velmi náročné. Vyspecifikovat všechny podmínky, které musí dodávané zboží splňovat, je proto časově náročnější. Nicméně vzhledem k dosavadním zkušenostem, které máme, jsem přesvědčen, že množství komodit nakupovaných přes elektronické aukce stále poroste,“ dodal náměstek Šmíd, podle něhož chce městská nemocnice v příštím roce na nákladech ušetřit až dvacet milionů korun. „Číslo, které jsme si předsevzali, není nereálné a věříme, že elektronické aukce nám jej pomohou naplnit. Nově zřízené Obchodní oddělení bude pracovat také na snížení cen u těch komodit, kde nebude využití e-aukcí možné,“ uzavřel Šmíd.


Aukce na energie, potraviny, úklid…

26. 10. 2011

Město Ostrava díky Systém sdružených nákupů CENTREs už šetří téměř 85 milionů korun, a to nejen na elektřině, zemním plynu či telekomunikacích, ale i na potravinách, kancelářských potřebách či službách.

Martin Štěpánek, náměstek primátora Ostravy, říká: „Zařízení v sociální oblasti mají velmi omezené možnosti získání dodatečných prostředků, takže je velmi důležité, že mohou formou elektronických nákupů šetřit, a proto je využívají pro nákup potravin a pro běžné administrativní záležitosti. V této chvíli se zpracovává motivační systém pro ředitele k využití elektronického systému, kdy jim část úspory zůstane přímo na organizaci, a značnou část z těchto peněz mohou mít do systému odměňování."

Například Domov Slunovrat si v elektronické aukci vybíral dodavatele úklidových služeb. Aukce trvala necelé dvě hodiny. Původně se předpokládalo, že úspora bude kolem 600 tisíc korun. Výsledek byl ale nad očekávání překvapivý. Z původní ceny jeden milion devět set tisíc korun se konečná cena ustálila na 557 tisících. Ředitelka Domova Sluníčka a v současné době i ředitelka Domova Slunovrat Hana Ježková prostřednictvím elektronických aukcí svému zařízení k letošnímu 30. září ušetřila necelých 700 tisíc korun, a to v energiích, potravinách i službách.


Úspora téměř 1,5 milionu korun za ostrahu objektů!

6. 10. 2011

Divadlo loutek Ostrava, které aktivně hledá možnosti úspor s využitím elektronických aukcí přes Systém sdružených nákupů, se rozhodlo využít e-Aukci i na snížení ceny služeb za ostrahu objektů divadla. Společně s Centrem pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek se rozhodli soutěžit zakázku společně a ušetří tak téměř 1,5 milionu korun.

Divadlo loutek Ostrava i Centrum Čtyřlístek patří mezi městské organizace, které mají možnost využívat Systém sdružených nákupů, který zavedlo Statutární město Ostrava pro všechny své organizace v roce 2010. Divadlo se rozhodlo již před časem elektronické aukce aktivně využívat. Snížilo tak ceny především u služeb, například ceny za ubytovací služby. Nyní se zmíněné dvě organizace rozhodly soutěžit tímto transparentním způsobem i hodinovou sazbu za ostrahu objektů. Ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s., která je provozovatelem systému, se podařilo snížit cenu o 33 %, a ušetřit tak skoro 1,5 milionů korun.


Ostravské školy šetří peníze rodičům

5. 9. 2011

Ostravské základní a mateřské školy využívají Systém sdružených nákupů, který město zavedlo pro svých 184 organizací v roce 2010. Díky ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 z Ostravy-Zábřehu mohou nyní školy nakupovat levně i školní pomůcky.

„V červnu jsme ve spolupráci se společností eCENTRE, která systém provozuje a řeší elektronické aukce, nadefinovali, které školní pomůcky se nejčastěji nakupují, společně jsme specifikovali tyto položky a v elektronické aukci jsme vysoutěžili nižší ceny. Za tyto ceny teď mohou školy položky nakupovat přes Nákupní portál,“ uvedl Marek Pabjan, ředitel ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

Ačkoliv má být zrušen příspěvek pro školy právě pro nákup školních pomůcek pro prvňáčky, mohou tak školy alespoň částečně kompenzovat zrušení poplatku a nakupovat aspoň část školních pomůcek za levnější ceny. Rozpočty škol, stejně jako města, jsou čím dál tím nižší. Školy se tedy snaží snižovat provozní náklady. To, že mají možnost nakoupit levněji školní pomůcky, jistě přivítají nejen školy, ale především rodiče.

ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 začala využívat Nákupní portál města Ostrava už v září 2010, a už před tím se zapojila i do centralizovaného zadání veřejné zakázky na elektřinu a zemní plyn. Tato škola v rámci využívání nákupního portálu plní plán úspor na 80 % a jde tak příkladem ostatním městským organizacím.

Školní pomůcky přes Nákupní portál už kromě ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, nakoupily například i základní škola v Ostravě - Staré Bělé, ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě, nebo ZŠ Kounicova 2.


Telekomunikační služby za zlomek původní ceny

Město Ostrava soutěžilo telekomunikační služby pro 112 svých organizací. Z původního objemu cca 23 milionů korun se podařilo cenu snížit o 19.776.512,33 Kč vč. DPH, tzn. o 86,85 %. Úspory dosáhlo díky elektronické aukci přes Systém sdružených nákupů, které pro město soutěží společnost eCentre. Systém sdružených nákupů využívá SMO od roku 2010 a letos díky němu ušetří přes 82 milionů  korun.

Telekomunikační služby za zlomek původní ceny

FOTO: Ředitel eCentre Vítězslav Grygar komentuje průběh aukce

Statutární město Ostrava přes něj nakupuje nejen energie, ale také potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, služby a poprvé také telekomunikační služby.  „S úsporou, která přesáhla 80 procent ze soutěžené částky cca 23 milionů korun, jsem nadmíru spokojený,“ říká primátor Petr Kajnar.

„Je vidět, s jakými maržemi tyto firmy pracují. Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor, který jim nakupující dá. Zatímco soukromý sektor si výdaje hlídá už dlouho, veřejný se to zatím učí,“ dodává P. Kajnar. Průměrné náklady na období 24 měsíců při stávajících cenách by činily 22 769 586,53 Kč vč. DPH. Náklady po e-aukci se podařilo snížit na  2 999 074,20 Kč vč. DPH.

„Je organizačně náročné zkoordinovat e-aukce pro téměř 200 městských organizací, ale šetřit potřebujeme a v případě, že projdou změny, které připravuje ministerstvo financí a Ostrava přijde o více než 900 milionů korun ze svého rozpočtu, budeme muset hledat úspory úplně všude,“ řekl primátor města Petr Kajnar.


Ostrava letos za pět měsíců ušetřila už 23 miliónů korun

8. 6. 2011

Přes 77 milionů korun. Tolik město Ostrava ušetří díky zavedení systému elektronických nákupů celé řady komodit, počínaje energiemi. Městské organizace, které se do elektronických aukcí zapojily, nyní budou moci část uspořených peněz použít na odměňování svých zaměstnanců.

Elektronické aukce začala Ostrava zavádět před třemi lety jako první v České republice. Nejprve je využila při nákupu energií, postupně je rozšiřuje na další komodity. Dobré zkušenosti byly důvodem, proč se rozhodla pořídit celý Systém sdružených nákupů, který funguje od začátku roku 2010. Důvodem je hlavně hledání úspor, protože v posledních dvou letech se kvůli ekonomické krizi snížil příjem města z 8 na 6 miliard korun ročně. Systémem sdružených nákupů chce Ostrava ušetřit v letech 2010 až 2013 minimálně 400 miliónů korun, průměrně tedy 100 milionů korun ročně.

Jen například u zimních pneumatik se podařilo snížit ceny o 39 procent z původních nákladů, u nádobí a uklízecích pomůcek to je 33 procent a u čisticích prostředků 24 procent.

Zavedení systému vítá i většina organizací. Město jich má 184, ročně utratí za nákupy 4 miliardy korun. Jen za první kvartál letošního roku uspořil například Domov Slunečnice v Ostravě téměř 350 tisíc korun, Domov pro seniory Čujkovova 250 tisíc korun, nebo například Základní a mateřská škola v Ostravě-Zábřehu v ulici Kosmonautů přes 100 tisíc korun.

„Za celý Systém sdružených nákupů hovoří čísla. Jen za prvních pět měsíců letošního roku je dosažená úspora 23 milionů korun,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. Navíc kdyby organizace využívaly systém stoprocentně, mohla Ostrava už dnes ušetřit skoro dvojnásobek.

Vedení města Ostrava chce nyní odměnit pracovníky svých organizací za to, že využíváním Systému sdružených nákupů šetří peníze. Jednotlivé organizace totiž k práci se systémem přistoupily různě, některé se zatím příliš nezapojily. V dubnu primátor Kajnar představil návrh systému odměňování, díky němuž by organizace města měly získat do svých mzdových prostředků v průměru 10 až 15 procent z dosažených úspor.  V České republice se jedná o zcela unikátní postup. Podle vedoucí odboru kancelář primátora Marcely Trojákové město už zpracovává metodiku výpočtu odměňovacího systému tak, aby byla mimo jiné v souladu s legislativou. Zásluhou Systému sdružených nákupů tak mohou konečně dostat přidáno například zaměstnanci ostravských škol, školek či domovů pro seniory.

Primátor Ostravy Petr Kajnar odhaduje, že by se zavedením Systému sdružených nákupů v celé státní správě České republiky včetně vládních úřadů a ministerstev mohlo ušetřit minimálně 20 miliard korun. Úspory ale nejsou jediným cílem. Město využívá Systém sdružených nákupů také pro elektronizaci veřejných zakázek a boj proti korupci.  Navíc poskytovatelé systému vzdělávají zaměstnance městských organizací ve využívání počítačů pro elektronické nákupy, takže rozšiřují jejich kvalifikaci. Ostrava tak už nyní plní a hlavně v praxi užívá hlavní cíle Strategie elektronizace veřejných zakázek, protikorupční strategii vlády, stejně jako dílčí cíle Smart Administration, strategického dokumentu zavádění e-Governmentu v ČR.

Systém sdružených nákupů tedy významně šetří finance a zároveň výrazně omezuje korupční prostředí, ovšem jeho zavádění a implementace je proto poměrně náročná.  Vedle přípravy a realizace samotných elektronických aukcí je jeho součástí analýza nákupu, příprava zadávacích řízení a zpracování podkladů v souladu s legislativou, zřízení nákupního portálu a jeho aktualizace včetně veškerých průběžných úprav, řešení reklamací, komunikace s objednávajícími i dodavateli, sledování vývoje cen a také vzdělávání a školení zaměstnanců městských organizací, kteří se systémem pracují.

„Všichni dodavatelé systém pochopitelně velmi bedlivě sledují. Po celé čtyři roky dobře funguje, žádný z dodavatelů si za tu dobu nestěžoval například u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je jednoznačný doklad, že je skutečně kvalitně propracovaný,“ doplnil Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která Systém sdružených nákupů pro Ostravu provozuje. „Očekávali jsme, že systém přinese městu výrazné úspory, ale i pro nás bylo milým překvapením, že to je taková částka už v době, kdy se všichni teprve učíme vzájemné spolupráci při jeho zavádění a užívání,“ doplnil Grygar.

Ostrava vložila do nákupu systému 40 milionů korun, v úsporách se částka vrátila do roka a půl. Navíc se město Ostrava stalo inspirací i pro další subjekty státní správy, jako je například Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Statutární město Jihlava, Městská část Praha 2 a 14, města Dobříš, Krnov, Přerov, Fulnek a dalších více než 80 subjektů, které systém postupně začaly využívat.


Konference Šetříme s nákupním portálem města OSTRAVA !!!

5. 4. 2011

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-web-snk-2.jpgV úterý 5. dubna proběhl v Domě kultury Akord v Zábřehu druhý ročník konference Šetříme s nákupním protálem města OSTRAVA !!! Hodnotily se zkušenosti s používáním unikátního systému sdružených nákupů, který statutární město Ostrava zavedlo jako první v ČR. Konference se zúčastnil primátor Petr Kajnar, zástupci společnosti eCENTRE, představitelé ostravských obvodů, příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných městem.

Prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy na www.npostrava.cz s přístupem také přes webové stránky města www.ostrava.cz nakupují městské organizace od roku 2010 komodity a služby, jako potraviny, MTZ, léky, zdravotnický materiál, silovou elektřinu, zemní plyn, pojištění, telekomunikace, bankovní služby apod. Statutární město Ostrava ušetřilo k 5. 4. t. r. díky Systému sdružených nákupů realizovaných e-CENTRE a. s. přes 88,5 mil. korun (23,8 % nákladů) v aktivních komoditních kategoriích. Jen u elektrické energie dosahuje úspora částky přes 49 mil. Kč. Systém sdružených nákupů je nejen efektivním, ale především antikorupčním nástrojem pro optimalizaci nákladů veřejného sektoru.


Monitorované výstupy na základě

setkání primátora Petra Kajnara s novináři v Praze dne 10. 12. 2010

najdete zde


Další elektronická aukce a úspory pro Ostravu

24. 9. 2010

Úspory statutárního města Ostravy z elektronického průběžného nakupování dosahují desítek milionů korun. V pátek 24. září se uskutečnila elektronická aukce na dodávky zemního plynu na příští rok pro magistrát a městské organizace. Celková poptávka byla za 34 milionů korun a po aukci je jasné, že město ušetří 12,7 milionů korun, tedy 37 procent.

„Dnešní aukce potvrdila, že Systém sdružených nákupů funguje dobře a Ostrava a její organizace nacházejí na trhu nejlepší nabídky a pomáhají výdajové straně rozpočtu,“ řekl primátor Petr Kajnar. „Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard,“ dodal primátor. Aukci na zemní plyn dnes předcházela aukce na silovou elektřinu. Ostrava již pro tento rok nakoupila elektřinu s výraznou úsporou ve výši 16 milionů korun. V dnešní aukci, kdy se soutěžily ceny pro rok 2011, se podařilo ještě snížit cenovou hladinu silové elektřiny o 19%, úspora tak bude činit 10,3 milionů korun. „Vzhledem k očekávanému zdražování energií považujeme dosažený výsledek za úspěch,“ řekl P. Kajnar.
Výsledkem Systému sdružených nákupů jsou kromě dnešních úspor za plyn a elektřinu i aktuální predikované roční úspory za potraviny ve výši 38 milionů korun a za kancelářské potřeby 4,2 milionu korun. „Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem. Město skutečně díky elektronickým aukcím dosahuje úspor v řádech desítek milionů korun. Přitom nákupní portál nefunguje dlouho,“ uvedl dále primátor Kajnar.

Průběžné elektronické nakupování „běží“ na NÁKUPNÍM PORTÁLU MĚSTA OSTRAVA!!!, který je podobný internetovému obchodu. Jen s tím rozdílem, že přístup mají pouze zaměstnanci města a jeho organizací, kterých je dohromady 186. Statutární město a jeho organizace mohou nakupovat za ceny vysoutěžené v elektronickém výběrovém řízení u referenčních zadavatelů. Několik organizací s velkou poptávkou po dané komoditě či službě provede výběrové řízení zakončené e-aukcí a za dosaženou cenu mohou nakupovat i další organizace řízené městem.

„Systém sdružených nákupů CENTRES pomáhá nastavit transparentní procesy, vede k zefektivnění řízení organizací a k omezení korupčního prostoru,“ zdůraznil Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která se specializuje na komplexní servis služeb u elektronických výběrových řízení.

Pro práci s nákupním portálem již bylo proškoleno přes 470 lidí. V přípravném období byl v objednávání nejaktivnější Domov pro seniory Slunečnice. Postupně na nový systém nakupování přecházejí i ostatní organizace města, které přes nákupní portál uskutečnily dohromady již téměř 1500 objednávek.


Elektronické aukce šetří městu i na potravinách

23. 7. 2010

Spuštění unikátního nákupního systému přinese Ostravě výrazné úspory. Už v prvních aukcích, které proběhly na potraviny, byly při soutěži dohodnuty ceny v průměru až o pětadvacet procent nižší, než ceny původní. V současnosti se testuje kvalita jednotlivých potravin, které jsou následně zařazeny do nabídky nákupního portálu. V přepočtu může Statutární město Ostrava na potravinách ušetřit přes šestnáct milionů korun ročně.
„První aukce na potraviny u referenčních zadavatelů ukázaly funkčnost systému a překvapily nás svými výsledky. Samozřejmě, že ceny potravin kolísají, proto jsou připraveny opakované aukce v průběhu celého roku, kde ceny budou kopírovat aktuální možnosti trhu,“ řekl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCentre, která pro Ostravu nákupní systém vyvinula.

Systém využívá elektronické nástroje k zadávání veřejných zakázek. Jeho výhodnost je v tom, že zastřeší průběžné nákupy, a ne jen jednorázovou poptávku, což přináší snížení cen. Na základě sběru dat a následně zpracovaných analýz jsou zařazovány komodity a služby do tohoto systému, jehož součástí jsou elektronická výběrová řízení a katalog zboží s nejvýhodnějšími cenami, za které může magistrát a městem zřizované organizace on-line objednávat u dodavatelů.

K tomu slouží aplikace Nákupní portál města Ostrava, která funguje na principu internetového obchodu, ale s tím rozdílem, že statutární město a jeho organizace mohou nakupovat za ceny vysoutěžené v elektronickém výběrovém řízení u referenčních zadavatelů.

„Zjednodušeně celý systém funguje tak, že několik organizací s velkou poptávkou po daném druhu zboží či službě realizuje výběrové řízení zakončené e-aukcí a za vysoutěženou cenu budou moci nakupovat i další organizace řízené Statutárním městem Ostrava, a to vše v rámci platné legislativy,“ dodal ředitel Grygar.
Díky elektronickým aukcím chce Ostrava při různých nákupech ušetřit celkem ročně až sto milionů korun.
Město už zkušenosti s elektronickým výběrovým řízením zakončeným e-aukcí má, nakupuje tak dva roky silovou elektřinu. „Jsem rád, že se naplňují naše předpoklady a podařilo se nám dosáhnout další úspory. Po elektřině a potravinách se chystáme na další komodity. Doufám, že i u jejich nákupu budeme stejně úspěšní jako v předchozích případech,“ doplnil primátor Ostravy Petr Kajnar. Zájem o aukce a možnost dozvědět se více o novém systému projevují i sami dodavatelé, pro které jsou objemy dodávek pro statutární město Ostrava velmi atraktivní. „Odkazujeme je na Nákupní portál města Ostrava, kde se dozvědí všechny podrobnosti,“ uvedl dále Vítězslav Grygar. Po potravinách budou do systému postupně zařazovány další komodity a služby, jako jsou například léky, zdravotnický materiál, silová elektřina, zemní plyn, pojištění a telekomunikační služby. Systém není určen pro investiční nákupy. MSL deník, Břetislav Lapisz


Ostrava chce využívat elektronické aukce, aby ušetřila

18. březen 2010

Pomocí elektronických aukcí chce Ostrava ušetřit během čtyř let 400 milionů korun.Tímto způsobem se chystá nakupovat pokud možno vše, co město potřebuje ke svému chodu. Ať už to je kancelářský papír nebo elektrická energie. Do nového systému by se kromě magistrátu měly zapojit i městské organizace, jako jsou školy a školky, nemocnice nebo dopravní podnik. Nový systém chce město využívat od dubna a už letos chce s jeho pomocí ušetřit až 60 milionů korun.

Elektronickou aukci si už Ostrava vyzkoušela při nákupu elektřiny. Díky ní by tak měla letos ušetřit 16 milionů korun. Město chce co nejdříve tímto způsobem začít nakupovat také zemní plyn, pojištění, telekomunikační služby, kancelářské a čisticí potřeby nebo ochranné pomůcky. "To je nástroj, se kterým dříve nebo později začnou pracovat všechna města v České republice. Ten legislativní prostor byl vytvořen už v roce 2006," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Na neinvestiční nákupy vydá Ostrava ročně 4 miliardy korun. Město má totiž 15 tisíc zaměstnanců. Patří mu 14 akciových společností, 170 příspěvkových organizací a má celkem 23 obvodů. Snížení cen při nákupu nejrůznějších potřeb by proto mělo přinést úsporu alespoň 100 milionů korun ročně. A jak toho město dosáhne? Osloví dodavatele a pak uspořádá elektronickou aukci. "V elektronické aukci bude stanovena jakási porovnávací cena a ostatní mohou své nabídky upravit směrem dolů, tím se dostaneme na nejnižší cenu pro danou komoditu v daném čase," vysvětlil ředitel společnosti eCentre Vítězslav Grygar.

Za vytvoření elektronického portálu Ostrava zaplatí 48 milionů korun a za organizování elektronických aukcí během prvních čtyř let vydá dalších zhruba 100 milionů korun. O to se sníží odhadovaná 400milionová úspora. "To znamená, že by to pro město bylo 260 milionů úspor, v dalších letech si město bude chtít dělat aukce už samo," dodal Petr Kajnar. (ext. zdroj)


I. Odpovědi na otázky MF Dnes, které se týkají nákupního portálu města Ostravy

1) proč byla společnost vybrána v jednacím řízení bez uveřejnění?
2) Za co město zaplatilo 40 mil kč bez DPH? šlo o program samotný, jeho vývoj, nebo něco jiného?
3) v jakých částkách se pohybuje provize z nákupu pro ecentre (v procentech)
4) proč nemohlo město obdobné nákupy realizovat prostřednictvím klasického programu ecentre, ke kterému se může připojit každý zájemce?
5) v čem se případně program (aukční) pro Ostravu (za těch 40 mil) liší od běžného programu, který ecentre nabízí na provoz aukcí?

Ad 1) Veřejná zakázka „Systém sdruženého nákupu – implementace a provoz“ byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění na základě splněné podmínky podle § 23 odstavce 6. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na služby v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi. Na základě realizované soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel rozhodl v roce 2009 (č.usn. RM 9055/RM0610/109) o výběru nejvhodnějšího návrhu účastníka soutěže společnosti eCENTRE, a.s.

Ad 2) Cena 40 mil. Kč bez DPH je smlouvou na poskytnutí „Systému sdruženého nákupu“ a komplexu služeb pro zabezpečení jeho užití a provozu stanovena za veškeré poskytované dodávky, práce a služby nezbytné pro splnění I. etapy plnění předmětu smlouvy. I. etapa – Implementace SSN zahrnuje zejména:

 • Provedení analýzy resortů objednatele a návrh SSN dle zjištěných specifik SMO;
 • Implementace SSN v rámci resortu objednatele;
 • Vytvoření a zavedení informační podpory SSN;
 • Dvouměsíční pilotní provoz SSN – provoz systému s minimálně 2 skupinami komodit, jejichž roční objem nákupu v rámci resortu SMO činí minimálně 20 mil. Kč;
 • Další služby nezbytné ke splnění této etapy plnění předmětu smlouvy.

Ad 3) Cena bez DPH za veškeré poskytované dodávky, práce a služby pro řádné plnění II. etapy plnění předmětu této smlouvy – Rutinní provoz SSN je stanovena následovně:

 • V případě opakovaně nakupovaných komodit definovaných v účetní osnově pod nákladovým účtem č. 501, 504 a 518 (tj. položky z kategorie MTZ, potraviny, léčiva, zdravotnický materiál a tzv. ostatní služby, tedy komodity, které se objednávají, nebo budou objednávat s využitím činností společnosti eCENTRE, a.s. v aplikaci Nákupní portál) bude odměna stanovena ve výši 2,3 % z objemu nákupů realizovaných objednatelem, resp. subjekty z resortu SMO za ceny dosažené v eVŘ nebo nižší, přičemž se jedná o objem nákupů z objednávek evidovaných v aplikaci Nákupní portál.
 • V případě ostatních komodit definovaných v účetní osnově pod nákladovým účtem č. 502, 548 a příp. 549 (zejména elektřina, plyn, pojištění, telekomunikační služby, služby ostrahy, služby bankovnictví apod.) se jedná o poměrnou část ve výši 2,3 % z předpokládaného celkového objemu nákupu uvedeném ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem vysoutěženého vždy dopředu v eVŘ. Předpokládaný celkový objem nákupu konkrétního zadavatele vzejde z analýzy nakupované komodity zpracované na základě podkladů poskytnutých konkrétním zadavatelem.Tato odměna bude společností eCENTRE, a.s. objednateli účtována měsíčně po celou dobu platnosti vysoutěžené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, a to ve výši 2,3 % z předpokládané ceny nákupu komodity či služby za jeden kalendářní měsíc. Společnosti eCENTRE, a.s. tedy vznikne nárok na úhradu odměny ve výši 2,3 % i po skončení platnosti smlouvy, a to podobu trvání platnosti vysoutěžené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, tj. smlouvy, jež byla vysoutěžená pomocí eVŘ realizovaného společností eCENTRE, a.s.

Ad 4) Neexistuje žádný „program eCENTRE“. Existuje Systém sdružených nákupů CENTREs, který se skládá z analytických činností, legislativních, softwarových, controllingových a komunikačních. Jinými slovy se jedná o soubor činností v kombinaci se speciálními aplikacemi, jehož výsledkem je snížení cen nakupovaných komodit v rámci platné legislativy. Controllingové výstupy pak slouží k efektivnímu řízení organizací, a to jak pro vedení samotných organizací, tak pro město a úřady městských obvodů.

Ad 5) Projekt SSN pro SMO, do kterého patří i NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA, je komplexní systém, jehož součástí je v určité chvíli i elektronická aukce, ve které se stanoví cena komodity či služby. Avšak jen vysoutěžit cenu nestačí, právě analýza, příprava specifikací položek před aukcí, nebo hodnocení kvality po uskutečnění aukce a následné zadávání na nákupní portál, školení na NP, přes který pak mohou organizace položky nakupovat, je nedílnou součástí celého systému.

II. Článek MF Dnes ze dne 27. listopadu

Mladá fronta Dnes otiskla v sobotu 27. listopadu článek Ostravské úspory hlídá předražený program, který si můžete přečíst zde.

III. Reakce na článek v MF Dnes

Statutární město Ostrava nenakoupilo pouze počítačový program a dodavatel služeb, kterým je společnost eCENTRE, nebyl vybrán bez veřejné soutěže.

Tzv. jednacímu řízení bez uveřejnění předcházela standardní veřejná a pro poskytovatele podobných služeb otevřená soutěž o návrh na řešení a způsob implementace systému sdruženého nákupu v resortu SMO, jehož jednou ze součástí je návrh informační podpory, tvořené rovněž příslušnými počítačovými programy. Soutěžními podmínkami navržená úplata ve výši 40 000 000 Kč nepředstavuje úplatu za zpracování a užívání „ programu na aukce“ , nýbrž úplatu za zpracování komplexního systému sdruženého nákupu a řádné a včasné provedení všech prací, dodávek a souvisejících plnění potřebných pro implementaci vybraného systému sdruženého nákupu v navazujícím jednacím řízení, jehož účastníky jsou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky soutěže o návrh. Všichni její účastníci podle zadávací dokumentace věděli, že po ní bude v souladu se zákonem následovat právě jednací řízení bez uveřejnění.

O záměru zavést systém, prostřednictvím kterého dnes město dosahuje řádově desetimiliónových úspor, statutární město Ostrava informovalo standardním způsobem. Vše je dohledatelné mimo jiné na informačním systému o veřejných zakázkách, který jako jediný slouží ke zveřejňování veškerých veřejných zakázek a kde lze získat kompletní informace o podmínkách každé nadlimitní veřejné zakázky.

Konkrétně pak veřejná zakázka, ze které vzešla jako nejvhodnější uchazeč společnost eCENTRE, a.s., byla řádně zveřejněna dne 26. 6. 2009 pod ev.č. 60033091 a byla řádně vysoutěžena v tzv. otevřené soutěži o návrh, která byla veřejná a každý z dodavatelů se jí mohl účastnit a podat tak svou nabídku


Statutární město Ostrava tak zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách realizovala výběrové řízení (veřejnou zakázku). V soutěžních podmínkách byly uvedeny všechny podrobnosti včetně předpokládané hodnoty 40 milionů korun + DPH.

Jedná se o cenu za návrh, který je výsledkem vlastní tvůrčí činnosti účastníka výběrového řízení V žádném případě nejde pouze o cenu software. Ostrava zaplatila a platí cenu vybranému uchazeči za kontinuální a soustavné poskytování služeb, a to za období několika let. Jde nejen o to dosáhnout významných úspor spojených s nákupem jednotlivých komodit, ale také zavést manažerský systém řízení nákupu v rámci resortu SMO, což znamená zapojení 186 organizací a firem, a mít zahrnuty analytické a kontrolní služby. Nákupní portál generuje controllingové výkazy, které mimo jiné přesně mapují kdo, co, za kolik a od koho nakupuje. Součástí je mimo jiné rovněž tzv. e-learning pro organizace zapojené do Systému sdružených nákupů (SSN).

Ostrava je prozatím prvním městem, které služby tohoto rozsahu využívá. Samotné elektronické nástroje, jež slouží k realizaci dosažení úspor, jsou pouze jednou ze součástí, teprve jejich celek s připojením všech organizací SMO tvoří tzv. Systém sdružených nákupů. Nejde tedy jen o samotnou aukci, ta je ale nedílnou částí celého systému. Do speciálního portálu má přístup každá z městských organizací a firem. Systém generuje objednávky a umožňuje organizacím z resortu SMO autonomní obchodování za ceny vysoutěžené referenčním zadavatelem.

Odměna na úrovni 2,3 % je nároková pouze v případě, že se jedná o komodity, které prošly elektronickým výběrovým řízením, byly pořízeny prostřednictvím nákupního portálu a byla dodržena vysoutěžená cenová hladina. V případě, že podmínky nejsou splněny, neplatí město za rutinní provoz žádnou odměnu.

Systém už přinesl mnohamiliónové úspory. Za nákup elektřiny skoro 20 miliónů korun, za zemní plyn bezmála 13 miliónů korun, u kancelářských potřeb překročila úspora 4 milióny korun a u potravin se očekává úspora ve výši téměř 36 miliónů korun. Připraveny jsou další aukční skupiny z komoditní kategorie materiálně technického zabezpečení (nafta, motorové oleje, světelné zdroje, čistící a ochranné pomůcky). Pro letošní rok se jedná o nákup v předpokládaném objemu 168 milionů korun. V průměru při zadávání těchto komodit dosahujeme 20% úsporu, což představuje dalších cca 34 mil. Kč. Při těchto výsledcích je jasně dána návratnost investice.

Telekomunikační služby za zlomek původní ceny

FOTO: Ředitel eCentre Vítězslav Grygar komentuje průběh aukce

Statutární město Ostrava přes něj nakupuje nejen energie, ale také potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, služby a poprvé také telekomunikační služby.  „S úsporou, která přesáhla 80 procent ze soutěžené částky cca 23 milionů korun, jsem nadmíru spokojený,“ říká primátor Petr Kajnar.

„Je vidět, s jakými maržemi tyto firmy pracují. Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor, který jim nakupující dá. Zatímco soukromý sektor si výdaje hlídá už dlouho, veřejný se to zatím učí,“ dodává P. Kajnar. Průměrné náklady na období 24 měsíců při stávajících cenách by činily 22 769 586,53 Kč vč. DPH. Náklady po e-aukci se podařilo snížit na  2 999 074,20 Kč vč. DPH.

„Je organizačně náročné zkoordinovat e-aukce pro téměř 200 městských organizací, ale šetřit potřebujeme a v případě, že projdou změny, které připravuje ministerstvo financí a Ostrava přijde o více než 900 milionů korun ze svého rozpočtu, budeme muset hledat úspory úplně všude,“ řekl primátor města Petr Kajnar.


Ostrava letos za pět měsíců ušetřila už 23 miliónů korun

8. 6. 2011

Přes 77 milionů korun. Tolik město Ostrava ušetří díky zavedení systému elektronických nákupů celé řady komodit, počínaje energiemi. Městské organizace, které se do elektronických aukcí zapojily, nyní budou moci část uspořených peněz použít na odměňování svých zaměstnanců.

Elektronické aukce začala Ostrava zavádět před třemi lety jako první v České republice. Nejprve je využila při nákupu energií, postupně je rozšiřuje na další komodity. Dobré zkušenosti byly důvodem, proč se rozhodla pořídit celý Systém sdružených nákupů, který funguje od začátku roku 2010. Důvodem je hlavně hledání úspor, protože v posledních dvou letech se kvůli ekonomické krizi snížil příjem města z 8 na 6 miliard korun ročně. Systémem sdružených nákupů chce Ostrava ušetřit v letech 2010 až 2013 minimálně 400 miliónů korun, průměrně tedy 100 milionů korun ročně.

Jen například u zimních pneumatik se podařilo snížit ceny o 39 procent z původních nákladů, u nádobí a uklízecích pomůcek to je 33 procent a u čisticích prostředků 24 procent.

Zavedení systému vítá i většina organizací. Město jich má 184, ročně utratí za nákupy 4 miliardy korun. Jen za první kvartál letošního roku uspořil například Domov Slunečnice v Ostravě téměř 350 tisíc korun, Domov pro seniory Čujkovova 250 tisíc korun, nebo například Základní a mateřská škola v Ostravě-Zábřehu v ulici Kosmonautů přes 100 tisíc korun.

„Za celý Systém sdružených nákupů hovoří čísla. Jen za prvních pět měsíců letošního roku je dosažená úspora 23 milionů korun,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. Navíc kdyby organizace využívaly systém stoprocentně, mohla Ostrava už dnes ušetřit skoro dvojnásobek.

Vedení města Ostrava chce nyní odměnit pracovníky svých organizací za to, že využíváním Systému sdružených nákupů šetří peníze. Jednotlivé organizace totiž k práci se systémem přistoupily různě, některé se zatím příliš nezapojily. V dubnu primátor Kajnar představil návrh systému odměňování, díky němuž by organizace města měly získat do svých mzdových prostředků v průměru 10 až 15 procent z dosažených úspor.  V České republice se jedná o zcela unikátní postup. Podle vedoucí odboru kancelář primátora Marcely Trojákové město už zpracovává metodiku výpočtu odměňovacího systému tak, aby byla mimo jiné v souladu s legislativou. Zásluhou Systému sdružených nákupů tak mohou konečně dostat přidáno například zaměstnanci ostravských škol, školek či domovů pro seniory.

Primátor Ostravy Petr Kajnar odhaduje, že by se zavedením Systému sdružených nákupů v celé státní správě České republiky včetně vládních úřadů a ministerstev mohlo ušetřit minimálně 20 miliard korun. Úspory ale nejsou jediným cílem. Město využívá Systém sdružených nákupů také pro elektronizaci veřejných zakázek a boj proti korupci.  Navíc poskytovatelé systému vzdělávají zaměstnance městských organizací ve využívání počítačů pro elektronické nákupy, takže rozšiřují jejich kvalifikaci. Ostrava tak už nyní plní a hlavně v praxi užívá hlavní cíle Strategie elektronizace veřejných zakázek, protikorupční strategii vlády, stejně jako dílčí cíle Smart Administration, strategického dokumentu zavádění e-Governmentu v ČR.

Systém sdružených nákupů tedy významně šetří finance a zároveň výrazně omezuje korupční prostředí, ovšem jeho zavádění a implementace je proto poměrně náročná.  Vedle přípravy a realizace samotných elektronických aukcí je jeho součástí analýza nákupu, příprava zadávacích řízení a zpracování podkladů v souladu s legislativou, zřízení nákupního portálu a jeho aktualizace včetně veškerých průběžných úprav, řešení reklamací, komunikace s objednávajícími i dodavateli, sledování vývoje cen a také vzdělávání a školení zaměstnanců městských organizací, kteří se systémem pracují.

„Všichni dodavatelé systém pochopitelně velmi bedlivě sledují. Po celé čtyři roky dobře funguje, žádný z dodavatelů si za tu dobu nestěžoval například u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je jednoznačný doklad, že je skutečně kvalitně propracovaný,“ doplnil Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která Systém sdružených nákupů pro Ostravu provozuje. „Očekávali jsme, že systém přinese městu výrazné úspory, ale i pro nás bylo milým překvapením, že to je taková částka už v době, kdy se všichni teprve učíme vzájemné spolupráci při jeho zavádění a užívání,“ doplnil Grygar.

Ostrava vložila do nákupu systému 40 milionů korun, v úsporách se částka vrátila do roka a půl. Navíc se město Ostrava stalo inspirací i pro další subjekty státní správy, jako je například Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Statutární město Jihlava, Městská část Praha 2 a 14, města Dobříš, Krnov, Přerov, Fulnek a dalších více než 80 subjektů, které systém postupně začaly využívat.


Konference Šetříme s nákupním portálem města OSTRAVA !!!

5. 4. 2011

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-web-snk-2.jpgV úterý 5. dubna proběhl v Domě kultury Akord v Zábřehu druhý ročník konference Šetříme s nákupním protálem města OSTRAVA !!! Hodnotily se zkušenosti s používáním unikátního systému sdružených nákupů, který statutární město Ostrava zavedlo jako první v ČR. Konference se zúčastnil primátor Petr Kajnar, zástupci společnosti eCENTRE, představitelé ostravských obvodů, příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných městem.

Prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy na www.npostrava.cz s přístupem také přes webové stránky města www.ostrava.cz nakupují městské organizace od roku 2010 komodity a služby, jako potraviny, MTZ, léky, zdravotnický materiál, silovou elektřinu, zemní plyn, pojištění, telekomunikace, bankovní služby apod. Statutární město Ostrava ušetřilo k 5. 4. t. r. díky Systému sdružených nákupů realizovaných e-CENTRE a. s. přes 88,5 mil. korun (23,8 % nákladů) v aktivních komoditních kategoriích. Jen u elektrické energie dosahuje úspora částky přes 49 mil. Kč. Systém sdružených nákupů je nejen efektivním, ale především antikorupčním nástrojem pro optimalizaci nákladů veřejného sektoru.


Monitorované výstupy na základě

setkání primátora Petra Kajnara s novináři v Praze dne 10. 12. 2010

najdete zde


Další elektronická aukce a úspory pro Ostravu

24. 9. 2010

Úspory statutárního města Ostravy z elektronického průběžného nakupování dosahují desítek milionů korun. V pátek 24. září se uskutečnila elektronická aukce na dodávky zemního plynu na příští rok pro magistrát a městské organizace. Celková poptávka byla za 34 milionů korun a po aukci je jasné, že město ušetří 12,7 milionů korun, tedy 37 procent.

„Dnešní aukce potvrdila, že Systém sdružených nákupů funguje dobře a Ostrava a její organizace nacházejí na trhu nejlepší nabídky a pomáhají výdajové straně rozpočtu,“ řekl primátor Petr Kajnar. „Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard,“ dodal primátor. Aukci na zemní plyn dnes předcházela aukce na silovou elektřinu. Ostrava již pro tento rok nakoupila elektřinu s výraznou úsporou ve výši 16 milionů korun. V dnešní aukci, kdy se soutěžily ceny pro rok 2011, se podařilo ještě snížit cenovou hladinu silové elektřiny o 19%, úspora tak bude činit 10,3 milionů korun. „Vzhledem k očekávanému zdražování energií považujeme dosažený výsledek za úspěch,“ řekl P. Kajnar.
Výsledkem Systému sdružených nákupů jsou kromě dnešních úspor za plyn a elektřinu i aktuální predikované roční úspory za potraviny ve výši 38 milionů korun a za kancelářské potřeby 4,2 milionu korun. „Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem. Město skutečně díky elektronickým aukcím dosahuje úspor v řádech desítek milionů korun. Přitom nákupní portál nefunguje dlouho,“ uvedl dále primátor Kajnar.

Průběžné elektronické nakupování „běží“ na NÁKUPNÍM PORTÁLU MĚSTA OSTRAVA!!!, který je podobný internetovému obchodu. Jen s tím rozdílem, že přístup mají pouze zaměstnanci města a jeho organizací, kterých je dohromady 186. Statutární město a jeho organizace mohou nakupovat za ceny vysoutěžené v elektronickém výběrovém řízení u referenčních zadavatelů. Několik organizací s velkou poptávkou po dané komoditě či službě provede výběrové řízení zakončené e-aukcí a za dosaženou cenu mohou nakupovat i další organizace řízené městem.

„Systém sdružených nákupů CENTRES pomáhá nastavit transparentní procesy, vede k zefektivnění řízení organizací a k omezení korupčního prostoru,“ zdůraznil Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která se specializuje na komplexní servis služeb u elektronických výběrových řízení.

Pro práci s nákupním portálem již bylo proškoleno přes 470 lidí. V přípravném období byl v objednávání nejaktivnější Domov pro seniory Slunečnice. Postupně na nový systém nakupování přecházejí i ostatní organizace města, které přes nákupní portál uskutečnily dohromady již téměř 1500 objednávek.


Elektronické aukce šetří městu i na potravinách

23. 7. 2010

Spuštění unikátního nákupního systému přinese Ostravě výrazné úspory. Už v prvních aukcích, které proběhly na potraviny, byly při soutěži dohodnuty ceny v průměru až o pětadvacet procent nižší, než ceny původní. V současnosti se testuje kvalita jednotlivých potravin, které jsou následně zařazeny do nabídky nákupního portálu. V přepočtu může Statutární město Ostrava na potravinách ušetřit přes šestnáct milionů korun ročně.
„První aukce na potraviny u referenčních zadavatelů ukázaly funkčnost systému a překvapily nás svými výsledky. Samozřejmě, že ceny potravin kolísají, proto jsou připraveny opakované aukce v průběhu celého roku, kde ceny budou kopírovat aktuální možnosti trhu,“ řekl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCentre, která pro Ostravu nákupní systém vyvinula.

Systém využívá elektronické nástroje k zadávání veřejných zakázek. Jeho výhodnost je v tom, že zastřeší průběžné nákupy, a ne jen jednorázovou poptávku, což přináší snížení cen. Na základě sběru dat a následně zpracovaných analýz jsou zařazovány komodity a služby do tohoto systému, jehož součástí jsou elektronická výběrová řízení a katalog zboží s nejvýhodnějšími cenami, za které může magistrát a městem zřizované organizace on-line objednávat u dodavatelů.

K tomu slouží aplikace Nákupní portál města Ostrava, která funguje na principu internetového obchodu, ale s tím rozdílem, že statutární město a jeho organizace mohou nakupovat za ceny vysoutěžené v elektronickém výběrovém řízení u referenčních zadavatelů.

„Zjednodušeně celý systém funguje tak, že několik organizací s velkou poptávkou po daném druhu zboží či službě realizuje výběrové řízení zakončené e-aukcí a za vysoutěženou cenu budou moci nakupovat i další organizace řízené Statutárním městem Ostrava, a to vše v rámci platné legislativy,“ dodal ředitel Grygar.
Díky elektronickým aukcím chce Ostrava při různých nákupech ušetřit celkem ročně až sto milionů korun.
Město už zkušenosti s elektronickým výběrovým řízením zakončeným e-aukcí má, nakupuje tak dva roky silovou elektřinu. „Jsem rád, že se naplňují naše předpoklady a podařilo se nám dosáhnout další úspory. Po elektřině a potravinách se chystáme na další komodity. Doufám, že i u jejich nákupu budeme stejně úspěšní jako v předchozích případech,“ doplnil primátor Ostravy Petr Kajnar. Zájem o aukce a možnost dozvědět se více o novém systému projevují i sami dodavatelé, pro které jsou objemy dodávek pro statutární město Ostrava velmi atraktivní. „Odkazujeme je na Nákupní portál města Ostrava, kde se dozvědí všechny podrobnosti,“ uvedl dále Vítězslav Grygar. Po potravinách budou do systému postupně zařazovány další komodity a služby, jako jsou například léky, zdravotnický materiál, silová elektřina, zemní plyn, pojištění a telekomunikační služby. Systém není určen pro investiční nákupy. MSL deník, Břetislav Lapisz


Ostrava chce využívat elektronické aukce, aby ušetřila

18. březen 2010

Pomocí elektronických aukcí chce Ostrava ušetřit během čtyř let 400 milionů korun.Tímto způsobem se chystá nakupovat pokud možno vše, co město potřebuje ke svému chodu. Ať už to je kancelářský papír nebo elektrická energie. Do nového systému by se kromě magistrátu měly zapojit i městské organizace, jako jsou školy a školky, nemocnice nebo dopravní podnik. Nový systém chce město využívat od dubna a už letos chce s jeho pomocí ušetřit až 60 milionů korun.

Elektronickou aukci si už Ostrava vyzkoušela při nákupu elektřiny. Díky ní by tak měla letos ušetřit 16 milionů korun. Město chce co nejdříve tímto způsobem začít nakupovat také zemní plyn, pojištění, telekomunikační služby, kancelářské a čisticí potřeby nebo ochranné pomůcky. "To je nástroj, se kterým dříve nebo později začnou pracovat všechna města v České republice. Ten legislativní prostor byl vytvořen už v roce 2006," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Na neinvestiční nákupy vydá Ostrava ročně 4 miliardy korun. Město má totiž 15 tisíc zaměstnanců. Patří mu 14 akciových společností, 170 příspěvkových organizací a má celkem 23 obvodů. Snížení cen při nákupu nejrůznějších potřeb by proto mělo přinést úsporu alespoň 100 milionů korun ročně. A jak toho město dosáhne? Osloví dodavatele a pak uspořádá elektronickou aukci. "V elektronické aukci bude stanovena jakási porovnávací cena a ostatní mohou své nabídky upravit směrem dolů, tím se dostaneme na nejnižší cenu pro danou komoditu v daném čase," vysvětlil ředitel společnosti eCentre Vítězslav Grygar.

Za vytvoření elektronického portálu Ostrava zaplatí 48 milionů korun a za organizování elektronických aukcí během prvních čtyř let vydá dalších zhruba 100 milionů korun. O to se sníží odhadovaná 400milionová úspora. "To znamená, že by to pro město bylo 260 milionů úspor, v dalších letech si město bude chtít dělat aukce už samo," dodal Petr Kajnar. (ext. zdroj)


I. Odpovědi na otázky MF Dnes, které se týkají nákupního portálu města Ostravy

1) proč byla společnost vybrána v jednacím řízení bez uveřejnění?
2) Za co město zaplatilo 40 mil kč bez DPH? šlo o program samotný, jeho vývoj, nebo něco jiného?
3) v jakých částkách se pohybuje provize z nákupu pro ecentre (v procentech)
4) proč nemohlo město obdobné nákupy realizovat prostřednictvím klasického programu ecentre, ke kterému se může připojit každý zájemce?
5) v čem se případně program (aukční) pro Ostravu (za těch 40 mil) liší od běžného programu, který ecentre nabízí na provoz aukcí?

Ad 1) Veřejná zakázka „Systém sdruženého nákupu – implementace a provoz“ byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění na základě splněné podmínky podle § 23 odstavce 6. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na služby v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi. Na základě realizované soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel rozhodl v roce 2009 (č.usn. RM 9055/RM0610/109) o výběru nejvhodnějšího návrhu účastníka soutěže společnosti eCENTRE, a.s.

Ad 2) Cena 40 mil. Kč bez DPH je smlouvou na poskytnutí „Systému sdruženého nákupu“ a komplexu služeb pro zabezpečení jeho užití a provozu stanovena za veškeré poskytované dodávky, práce a služby nezbytné pro splnění I. etapy plnění předmětu smlouvy. I. etapa – Implementace SSN zahrnuje zejména:

 • Provedení analýzy resortů objednatele a návrh SSN dle zjištěných specifik SMO;
 • Implementace SSN v rámci resortu objednatele;
 • Vytvoření a zavedení informační podpory SSN;
 • Dvouměsíční pilotní provoz SSN – provoz systému s minimálně 2 skupinami komodit, jejichž roční objem nákupu v rámci resortu SMO činí minimálně 20 mil. Kč;
 • Další služby nezbytné ke splnění této etapy plnění předmětu smlouvy.

Ad 3) Cena bez DPH za veškeré poskytované dodávky, práce a služby pro řádné plnění II. etapy plnění předmětu této smlouvy – Rutinní provoz SSN je stanovena následovně:

 • V případě opakovaně nakupovaných komodit definovaných v účetní osnově pod nákladovým účtem č. 501, 504 a 518 (tj. položky z kategorie MTZ, potraviny, léčiva, zdravotnický materiál a tzv. ostatní služby, tedy komodity, které se objednávají, nebo budou objednávat s využitím činností společnosti eCENTRE, a.s. v aplikaci Nákupní portál) bude odměna stanovena ve výši 2,3 % z objemu nákupů realizovaných objednatelem, resp. subjekty z resortu SMO za ceny dosažené v eVŘ nebo nižší, přičemž se jedná o objem nákupů z objednávek evidovaných v aplikaci Nákupní portál.
 • V případě ostatních komodit definovaných v účetní osnově pod nákladovým účtem č. 502, 548 a příp. 549 (zejména elektřina, plyn, pojištění, telekomunikační služby, služby ostrahy, služby bankovnictví apod.) se jedná o poměrnou část ve výši 2,3 % z předpokládaného celkového objemu nákupu uvedeném ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem vysoutěženého vždy dopředu v eVŘ. Předpokládaný celkový objem nákupu konkrétního zadavatele vzejde z analýzy nakupované komodity zpracované na základě podkladů poskytnutých konkrétním zadavatelem.Tato odměna bude společností eCENTRE, a.s. objednateli účtována měsíčně po celou dobu platnosti vysoutěžené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, a to ve výši 2,3 % z předpokládané ceny nákupu komodity či služby za jeden kalendářní měsíc. Společnosti eCENTRE, a.s. tedy vznikne nárok na úhradu odměny ve výši 2,3 % i po skončení platnosti smlouvy, a to podobu trvání platnosti vysoutěžené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, tj. smlouvy, jež byla vysoutěžená pomocí eVŘ realizovaného společností eCENTRE, a.s.

Ad 4) Neexistuje žádný „program eCENTRE“. Existuje Systém sdružených nákupů CENTREs, který se skládá z analytických činností, legislativních, softwarových, controllingových a komunikačních. Jinými slovy se jedná o soubor činností v kombinaci se speciálními aplikacemi, jehož výsledkem je snížení cen nakupovaných komodit v rámci platné legislativy. Controllingové výstupy pak slouží k efektivnímu řízení organizací, a to jak pro vedení samotných organizací, tak pro město a úřady městských obvodů.

Ad 5) Projekt SSN pro SMO, do kterého patří i NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA, je komplexní systém, jehož součástí je v určité chvíli i elektronická aukce, ve které se stanoví cena komodity či služby. Avšak jen vysoutěžit cenu nestačí, právě analýza, příprava specifikací položek před aukcí, nebo hodnocení kvality po uskutečnění aukce a následné zadávání na nákupní portál, školení na NP, přes který pak mohou organizace položky nakupovat, je nedílnou součástí celého systému.

II. Článek MF Dnes ze dne 27. listopadu

Mladá fronta Dnes otiskla v sobotu 27. listopadu článek Ostravské úspory hlídá předražený program, který si můžete přečíst zde.

III. Reakce na článek v MF Dnes

Statutární město Ostrava nenakoupilo pouze počítačový program a dodavatel služeb, kterým je společnost eCENTRE, nebyl vybrán bez veřejné soutěže.

Tzv. jednacímu řízení bez uveřejnění předcházela standardní veřejná a pro poskytovatele podobných služeb otevřená soutěž o návrh na řešení a způsob implementace systému sdruženého nákupu v resortu SMO, jehož jednou ze součástí je návrh informační podpory, tvořené rovněž příslušnými počítačovými programy. Soutěžními podmínkami navržená úplata ve výši 40 000 000 Kč nepředstavuje úplatu za zpracování a užívání „ programu na aukce“ , nýbrž úplatu za zpracování komplexního systému sdruženého nákupu a řádné a včasné provedení všech prací, dodávek a souvisejících plnění potřebných pro implementaci vybraného systému sdruženého nákupu v navazujícím jednacím řízení, jehož účastníky jsou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky soutěže o návrh. Všichni její účastníci podle zadávací dokumentace věděli, že po ní bude v souladu se zákonem následovat právě jednací řízení bez uveřejnění.

O záměru zavést systém, prostřednictvím kterého dnes město dosahuje řádově desetimiliónových úspor, statutární město Ostrava informovalo standardním způsobem. Vše je dohledatelné mimo jiné na informačním systému o veřejných zakázkách, který jako jediný slouží ke zveřejňování veškerých veřejných zakázek a kde lze získat kompletní informace o podmínkách každé nadlimitní veřejné zakázky.

Konkrétně pak veřejná zakázka, ze které vzešla jako nejvhodnější uchazeč společnost eCENTRE, a.s., byla řádně zveřejněna dne 26. 6. 2009 pod ev.č. 60033091 a byla řádně vysoutěžena v tzv. otevřené soutěži o návrh, která byla veřejná a každý z dodavatelů se jí mohl účastnit a podat tak svou nabídku


Statutární město Ostrava tak zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách realizovala výběrové řízení (veřejnou zakázku). V soutěžních podmínkách byly uvedeny všechny podrobnosti včetně předpokládané hodnoty 40 milionů korun + DPH.

Jedná se o cenu za návrh, který je výsledkem vlastní tvůrčí činnosti účastníka výběrového řízení V žádném případě nejde pouze o cenu software. Ostrava zaplatila a platí cenu vybranému uchazeči za kontinuální a soustavné poskytování služeb, a to za období několika let. Jde nejen o to dosáhnout významných úspor spojených s nákupem jednotlivých komodit, ale také zavést manažerský systém řízení nákupu v rámci resortu SMO, což znamená zapojení 186 organizací a firem, a mít zahrnuty analytické a kontrolní služby. Nákupní portál generuje controllingové výkazy, které mimo jiné přesně mapují kdo, co, za kolik a od koho nakupuje. Součástí je mimo jiné rovněž tzv. e-learning pro organizace zapojené do Systému sdružených nákupů (SSN).

Ostrava je prozatím prvním městem, které služby tohoto rozsahu využívá. Samotné elektronické nástroje, jež slouží k realizaci dosažení úspor, jsou pouze jednou ze součástí, teprve jejich celek s připojením všech organizací SMO tvoří tzv. Systém sdružených nákupů. Nejde tedy jen o samotnou aukci, ta je ale nedílnou částí celého systému. Do speciálního portálu má přístup každá z městských organizací a firem. Systém generuje objednávky a umožňuje organizacím z resortu SMO autonomní obchodování za ceny vysoutěžené referenčním zadavatelem.

Odměna na úrovni 2,3 % je nároková pouze v případě, že se jedná o komodity, které prošly elektronickým výběrovým řízením, byly pořízeny prostřednictvím nákupního portálu a byla dodržena vysoutěžená cenová hladina. V případě, že podmínky nejsou splněny, neplatí město za rutinní provoz žádnou odměnu.

Systém už přinesl mnohamiliónové úspory. Za nákup elektřiny skoro 20 miliónů korun, za zemní plyn bezmála 13 miliónů korun, u kancelářských potřeb překročila úspora 4 milióny korun a u potravin se očekává úspora ve výši téměř 36 miliónů korun. Připraveny jsou další aukční skupiny z komoditní kategorie materiálně technického zabezpečení (nafta, motorové oleje, světelné zdroje, čistící a ochranné pomůcky). Pro letošní rok se jedná o nákup v předpokládaném objemu 168 milionů korun. V průměru při zadávání těchto komodit dosahujeme 20% úsporu, což představuje dalších cca 34 mil. Kč. Při těchto výsledcích je jasně dána návratnost investice.