Informace pro osoby poskytující nouzové ubytování ukrajinským uprchlíkům

19/4 2022

Město Ostrava děkuje za pomoc, kterou lidé, poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny přispívají k řešení situace spojené s válkou. Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a dalšími subjekty, realizuje usnesení vlády číslo 207 ze dne 16. března 2022, kterým se provádí poskytování nouzového přístřeší a nouzového ubytování ve správním obvodu ORP Ostrava. Tímto usnesením ve znění jeho pozdějších změn se rovněž stanoví i výše kompenzačního příspěvku.

Informace pro osoby poskytující nouzové ubytování ukrajinským uprchlíkům

Ilustrační foto MMO.

Ubytování uprchlíků je rozděleno do dvou variant:

VARIANTA A

tzv. dočasným nouzovým přístřeším, které se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). Ubytovatel prohlašuje, že zařízení naplňuje standardy dočasného nouzového přístřeší stanovené Hasičským záchranným sborem České republiky. Ubytovatel se musí rovněž postarat o stravování ubytovaných, vybavení lůžkovinami a odvoz odpadu.

VARIANTA B

tzv. nouzovým ubytováním, které se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). Ubytovatel se musí rovněž postarat o zajištění možnosti stravování nebo přípravy stravy (ubytovací prostor bude vybaven ledničkou, sporákem, nádobím atp. a ubytovaní musí mít možnost si za své prostředky nakoupit v okolí ubytování potraviny nebo se stravovat).
Pokud se týče výše kompenzačního příspěvku, ta se odvíjí od poskytované varianty ubytování a od toho kdo ji poskytuje. Stručně je možné konstatovat, že kompenzační příspěvek činí u:

  1. varianta A – 200,--Kč/osoba a den
  2. varianta B – 200,--Kč/osoba a den (pokud ubytování poskytuje obec nebo jí zřízená právnická osoba)
  3. varianta B – 250,--Kč/osoba a den (pokud ubytování poskytuje jiná právnická nebo fyzická osoba)
  4. varianta B – 3.000,--Kč/osoba a kalendářní měsíc (pokud se jedná o ubytování v bytě jehož vlastníkem je právnická osoba). V jednom takovém bytě lze zohlednit nejvýše
    4 ubytované osoby za kalendářní měsíc. To znamená, že lze poskytnout u jednoho bytu kompenzační příspěvek maximálně 12 tisíc korun.

Pozor – fyzické osoby, které si vzaly k sobě do bytu uprchlíky mohou žádat o kompenzační příspěvek na příslušném Úřadu práce. Blíže zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/manual_solidarni_prispevek_A4.pdf

Podmínkou pro poskytnutí kompenzačního příspěvku je:

  1. zaevidování ubytovatele u krajského úřadu v informačním systém HUMPO (humanitární pomoc) – mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz,
  2. uzavření smlouvy se statutárním městem Ostrava – mail: ubytovani.ukrajina@ostrava.cz a vyplnění údajů do přiložené přílohy,
  3. vyplňování údajů v IS systému HUMPO.

Žádosti o informace k uzavírání smluv zasílejte prosím na mail: ubytovani.ukrajina@ostrava.cz, zde uveďte pro urychlení vyřízení dotazu i kontaktní osobu a telefon. Děkujeme za pochopení.

Další doplňující informace naleznete zde:

https://www.msk.cz/cs/kraj/poskytujete-nebo-chcete-poskytnout-ubytovani-uprchlikum-z-ukrajiny--poradime-vam--jak-na-to-11215/

Odkazy na legislativu:

Odkazy na typové vzory smluv: