Informace o konci nouzového stavu

9/4 2021

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Informace o konci nouzového stavu

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné děti s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.

Část opatření, která jsou navázána výslovně na krizový zákon, přestane o nedělní půlnoci platit, například zákaz nočního vycházení či zákaz bezdůvodně opouštět území okresu. Většina jich ale bude od 12. dubna nově vyhlášena na základě pandemického zákona, a to s několika dílčími změnami.

Magistrát

Ohledně chodu pracovišť magistrátu nejsou úřední hodiny omezeny. Upozorňujeme, že přednostně odbavujeme klienty, kteří jsou objednáni. Neobjednaní klienti budou odbavováni dle našich kapacitních možností při dodržení povinností nám stanovených krizovými opatřeními vlády.

Žádáme Vás o dodržování povinnosti ve všech vnitřních prostorách magistrátu používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Při pohybu v budově dodržujte pokud možno dvoumetrové rozestupy, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.