Další ostravský park se zcela promění

18/9 2023

Významná proměna čeká další parkovou plochu v Ostravě-Hrabůvce. Už v příštím roce budou moci lidé příjemně trávit čas ve zbrusu novém prostředí parku za poliklinikou, který získá zcela odlišnou podobu. Relaxační prostor ozvláštní atraktivní vodní prvek – biotop i klidová zóna.

Další ostravský park se zcela promění

Představa budoucí podoby parku v Hrabůvce. Vizualizace: Jan Zavadil a Ivan Tachezy.

Přibydou téměř tři desítky stromů, tři desítky keřů, založeny budou trvalkové záhony, vysázeny budou vodní rostliny a vyset bude nový trávník.  Doplněny budou parkové cesty i nové osvětlení místa.

Dominantním prvkem pobytového prostoru bude vodní biotop, který výrazně obohatí městské prostředí a současně zlepší mikroklima části obytného prostoru mezi zástavbou a školním areálem. Pro provoz biotopu budou využity akumulované dešťové vody ze střechy přilehlé budovy. Samočistící schopnost biotopu zajistí čistička i pobřežní vegetační pásmo rostlin,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.

Biotop doplní dřevěné molo s lehacími platy z tropického dřeva. Plocha nábřeží biotopu a některé trasy komunikací bude tvořena propustným probarveným betonem. Prostor obsáhne také parkové pěší cesty, část je navržena ze zatravněného štěrku. Stávající dřeviny byly v místě vyhodnoceny, vykáceno bude 6 stromů v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, poškození kmene či deformace korun aj., ponecháno bude 22 dřevin a nově bude vysázeno dalších 26 stromů. Část páteřní cesty bude lemovat stromořadí plnokvětých neplodících třešní, optickou clonu ke hřišti vytvoří výsadba keřovitých habrů. Nebude scházet vrba bílá, muchovník Lamarckův či stálezelená jedle ojíněná.

Část páteřní cesty olemuje trvalkový záhon. Vysázeny budou například tužebníky, bělotrn modrý, hvězdnice, kosatce, len a tisíce dalších rostlin. Celkově přesáhne počet vysazených rostlin 5 500 kusů cibulovin, 2 200 kusů trvalek a 1300 vodních a vlhkomilných rostlin. Za sedacími a lehacími platy budou vysázeny dříny.  Pamatováno je na vhodný mobiliář v podobě lavic a odpadkových košů.

V letošním roce realizujeme i další tzv. zelené projekty. Započala obnova parku u zámku Zábřeh, rozsáhlé úpravy probíhají v Bělském lese v rámci projektu Cesta vody, který bude brzy dokončen a lidé ho budou moci užívat. Začala proměna Tylova sadu. Jen v loňském roce bylo ve čtyřech obvodech vysázeno téměř 15 000 m² trvalkových záhonů a dokončen byl park u Boříka. Nicméně v našich snahách o zelenější město neustáváme, oslovili jsme starosty obvodů, aby i oni nadefinovali parky, které by si přáli proměnit v přívětivější prostory. Zelené projekty jsou pro nás zásadní,“ doplnil Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Parkovou plochu za poliklinikou revitalizují Ostravské městské lesy a zeleň, náklady přesáhnou 22,8 milionů korun bez DPH. Lidé se na nový relaxační prostor mohou těšit v květnu 2024 (práce ovlivňují klimatické podmínky). Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. Pavel Šimek – Florart, autory architektonické studie byli Ing. arch. Jana Zavadil a Ing. Ivan Tachezy.

Projekt byl podpořen Norském prostřednictvím Norských fondů.