Cizinci mají v Ostravě své centrum

3/3 2020

Ostrava otevřela v pondělí 2. března centrum pro cizince, kteří ve městě nebo Moravskoslezském kraji žijí nebo sem na delší dobu přijíždějí. Takzvané Expat centrum Ostrava jim pomůže se životem u nás i s pracovním uplatněním, aby bylo využito jejich vzdělání a zkušeností, případně aby začali vykonávat profese, které jsou na regionálním trhu žádané.

Cizinci mají v Ostravě své centrum

Nové Expat centrum bude v bývalém prostoru kanceláře Refill na Českobratrské ulici. Foto: Hana Oborilová.

Informace o nabídce a službách centra bude zveřejněna na webu i sociálních sítích, aktuálně již je spuštěna jejich Facebooková stránka https://www.facebook.com/ostravaexpatcentre/. Centrum sídlí na Českobratrské ulici v bývalém prostoru kanceláře Refill.

„Expat centrum by mělo být místem, kde budou cizinci v regionu získávat praktické informace a pomoc. Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně, přicházíme se službami centra, ve kterém časem na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Naším cílem je mimo jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu, proto vzniká centrum, které zajistí komunikaci mezi městem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde nějakou dobu žili a třeba i trvale zůstali. Jednotlivé služby a nabídky budou reagovat na jejich poptávku," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Prvním návštěvníkem v den otevření Expat centra Ostrava byl Angličan Paul, který v Ostravě žije již téměř pět let a přišel se poradit, jakým způsobem by mohl zlepšit svou češtinu.

Úkolem pilotní etapy je provozovat Expat centrum Ostrava jako samostatné kontaktní místo, ve kterém budou všechny informace poskytovány v angličtině. Otevřeno bude od 2. března. Hlavní cílovou skupinou budou kvalifikovaní cizinci, kteří chtějí pracovat, studovat nebo podnikat v regionu, včetně jejich rodin. Centrum bude naplňovat jeden z hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnOVA - zastavit negativní migrační saldo města do roku 2030 a zvýšit počet cizinců žijících v Ostravě. Inspirací pro realizaci ostravského projektu je úspěšné brněnské Expat centrum, které bylo založeno v roce 2010. V letošním roce vzniklo Expat centrum také v Praze.

Expat centrum Ostrava bude zajišťovat tzv. soft-landing cizinců, kteří budou mít zájem zařadit se na zdejší pracovní trh, tedy jakési hladké přistání. Bude jim poskytovat pomoc při vyřizování potřebných dokumentů a formálních náležitostí spojených se životem v České republice. Zřídí „buddies systém", což znamená, že se místní ambasadoři - vesměs cizinci, kteří už v Ostravě bez potíží působí - postarají o nově příchozí nebo i stávající expaty a pomohou s jejich integrací.
Další klíčovou aktivitou centra bude kontinuální budování komunity, které bude probíhat průběžně ve spolupráci s firmami, institucemi, již fungujícími organizacemi se službami pro cizince, kluby cizinců, univerzitami, zdravotními službami, ubytovacími kapacitami, školskými zařízeními a podobně. Součástí projektu bude zveřejňování informací na webu a komunikace na sociálních sítích.

„Vedle informačního servisu, vzdělávacích a rozvojových akcí bude centrum vytvářet partnerství s univerzitami, zaměstnavateli, poskytovali služeb, organizacemi veřejné správy i fungujícími komunitami. Díky této síti partnerů nabídne cizincům propojení k řešení jejich individuálních potřeb," sdělila Alena Danielová, projektová manažerka projektu Expat Centra z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC Ostrava), které bude Expat centrum Ostrava provozovat.

Online komunikace bude obsahovat například blog o způsobu života v Ostravě, nezbytné instrukce pro přijíždějící cizince, přehled eventů, networking cizinců, ankety, možnost zasílání newsletteru apod. Pro komunikaci na webu a sociálních sítích bude Expat centrum využívat materiály města, kraje a řady organizací, mezi něž patří Moravskoslezské investice a development (MSID), Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC Ostrava), Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt) a další.

Nová služba bude spuštěna prozatím v pilotní etapě na jeden rok a její fungování v tomto období vyjde na maximálně 2,3 milionu korun. Ve druhé etapě, o které však bude rozhodnuto až po vyhodnocení úspěšnosti pilotního projektu, by mělo centrum navíc aktivně lákat cizince do regionu.