Čištění ropných lagun začne na podzim

13/1 2017

Odtěžování zbylých kalů z ropných lagun po chemičce Ostramo by mělo začít na podzim. Veřejné projednávání 12. ledna se obešlo bez připomínek, takže firma AVE CZ odpadové hospodářství, která bude akci realizovat, má volné pole působení. Má také podporu města.

Čištění ropných lagun začne na podzim

Laguna č. 3. Foto Jiří Urban

„Souhlasíme s navrženým postupem a trváme na jeho plnění," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ostravské „laguny" po bývalé rafinerii minerálních olejů Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v republice. Jejich vyčištění provázejí problémy a termín ukončení všech prací se stále posouvá. V minulosti bylo z „lagun" odtěženo na 200 tisíc tun kalů, jenže se ukázalo, že v nich jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo. Výběrové řízení na jejich odstranění vyhrála loni pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která má podle uzavřené smlouvy vytěžit a zlikvidovat celkem 91 562 tun kalů za cenu 429 milionů korun. V současné době společnost musí ještě vyřídit na krajském úřadě změnu integrovaného povolení a následně získat ke schválení projektu na likvidaci kalů souhlas příslušných ministerstev.

K vlastnímu odtěžení kalů firma použije prakticky stejný postup, jaký se používalo v minulosti. „Jedná se o odzkoušenou technologii. Kaly zavápníme speciální frézou a vzniklý substrát odvezeme vlakovými soupravami v uzavřených kontejnerech na mezideponii do Čáslavi," vysvětlil obchodní ředitel společnosti AVE Aleš Hampl. Odtěžení kalů by měla firma dokončit do konce roku 2018, jejich definitivní likvidace by měla být hotova do roku 2020.