Projekt Fajne školní bistro letos zavítá do desítek škol

26/1 2023

Zatraktivnit stravování v ostravských školních jídelnách za současného respektování předepsaných nutričních limitů i stanovených finančních prostředků je cílem ostravského projektu Fajne školní bistro. 

Projekt Fajne školní bistro letos zavítá do desítek škol

Petr Bláha připravuje školákům obědové menu. Foto: Jiří Zerzoň

Nelehký úkol přípravy chutného, zdravého a vyváženého pokrmu, jež je vymezen normami, tabulkami školního stravování i nutričními doporučeními, spolu s kuchaři a kuchařkami ostravských jídelen řešil od roku 2019 i renomovaný kuchař David Valíček. Zájem o chutné školní stravování je ovšem značný (Ostrava má 55 základních a 65 mateřských škol zřizovaných městem či městskými obvody), projekt Fajne školní bistro bude proto rozšířen. V letošním roce Davida Valíčka doplní další kuchaři a mentoři tak budou moci zamířit do mnohem většího počtu škol, kde se budou zabývat konkrétním zadáním dané jídelny. Mentoři poradí i při přípravě jídel v mateřských školách (dosud projekt cílil do jídelen škol základních). Vznikne nová „kuchařka“ nejoblíbenějších jídel jednotlivých škol, recepty budou zveřejněny na webu talentova.cz. Krom mentoringů budou pro zájemce opět připraveny odborné workshopy.

Kromě všech nařízení a limitů čelí kuchaři a kuchařky školních jídelen i upřímným dětským strávníkům. Děti jedí tzv. očima. Pokrm krom toho, že je zdravý a nutričně vyvážený, musí být současně chutný a ideálně lákající i vizuálně. Zásady zdravého stravování ale bohužel nejsou vlastní všem dětem, v jídelnách často rezonuje odmítání zeleniny, luštěnin, ryb a dalších potravin, díky vhodně připravenému pokrmu snížíme též plýtvání s potravinami. Náramný zájem rodičů i našich škol o zdravé a současně chutné stravování nás vede k rozšíření projektu, konkrétní zadání jednotlivých školních jídelen bude řešit celý tým odborníků, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V letošním roce jsou plánovány tři desítky mentoringů v jídelnách základních škol (což je trojnásobek oproti předchozím létům). Šéfkuchaře Davida Valíčka doplní v roli mentorů další kuchaři Petr Bláha, Michal Adam a Petr Přeček. Nové posily týmu reprezentovaly v různých kulinářských soutěžích, získávaly zkušenosti v zahraničí, zabývají se organizací gastronomických kurzů či vyučují. Jednotliví mentoři budou řešit úkol pro konkrétní školní jídelnu a spolu s jejími kuchařkami i kuchaři pak krmi připraví. Prvním letošním zadáním byla příprava bezmasých pokrmů a salátových barů a inspirativního pojetí stravování se tentokrát dočkali strávníci Základní školy a mateřské školy Ostrava-Svinov při prvním z letošních mentoringů vedeným Petrem Bláhou 26. ledna 2023. Petr Bláha své zkušenosti získával nejen v nejlepších českých restauracích, ale též ve Francii či Itálii. Díky radám mentorů se zvýší pestrost nabídky, využití moderních surovin, informovanost o dietním stavování ve školních jídelnách, důraz je kladen na zdravý životní styl.

Ceny stravného v jídelnách školských zařízení ve městě se liší v možnostech konkrétní školní jídelny, především její velikosti a počtu připravovaných obědů i v závislosti na věku dítěte. Rodiče hradí v rámci stravy pouze náklady na samotné potraviny (nikoliv už pak energie či provozní náklady). Například v mateřské škole se jedná o částku 20–30 korun, v základních školách je cena stravného pro děti ve věku 7 – 10 let stanovena v rozmezí 26 – 33 korun, pro žáky od 11 – 14 let v částkách 27 – 36 korun a pro žáky 15 + pak v rozmezí 30 – 42 korun. Školy v Ostravě mohou pro nákup potravin využívat systém sdružených nákupů, který pomáhá snižovat cenu potravin. Ředitelé ostravských škol, spolu s třídními a sociálními pedagogy jsou nápomocni rodičům, kteří se starají o děti a jejich finanční situace jim nedovoluje úhradu stravování. Pedagogové rodiče informují o různých možnostech finanční podpory např. v rámci programu „Obědy do škol“ financovaného MPSV, ale i mnoha dalších. Je patrné, že u zmíněného financování Obědů do škol došlo v regionu v uplynulých pěti letech k nárůstu počtu dětí, které díky projektu dostanou oběd zdarma. Cílem této služby je i snaha zabránit vyloučení dětí z kolektivu, maximálně zapojit děti do vzdělávání, snížit absenci a celkovou školní neúspěšnost žáků.