Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro rodinnou politiku (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise pro rodinnou politiku

I. Iniciativní funkce

a)
je iniciátorem a spolutvůrcem tvorby a realizace Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy 
b) 
je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů v oblasti prorodinné politiky, dle svých možností se podílí na jejich realizaci 
c) 
iniciuje a podporuje prorodinné aktivity na území statutárního města Ostravy 
d) 
podporuje činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti prorodinných aktivit
e) 
podporuje činnost pracovní skupiny pro úkol – Tvorba koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy 
f) 
participuje na Komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě v oblasti prorodinných aktivit a rodinné politiky  
g) 
předkládá radě města iniciativní návrhy v oblasti prorodinných aktivit a péče o děti a mládež na území města 
h) 
vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti péče o děti a mládež 
i) 
sleduje činnost institucí a orgánů zapojených do prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy, dle svých možností se podílí na jejich realizaci  
j) 
seznamuje se s novými legislativními normami v oblasti problematiky dětí a mládeže a novými trendy v rodinné politice a prorodinných aktivitách  
k) 
podílí se na vytváření příznivých podmínek pro mezigenerační soužití

II. Kontrolní funkce

a)
v rozsahu stanoveném radou města
b) 
účast na akcích, které byly podpořeny v rámci prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu.

  

předseda:
Bc. Radomír Mandok


členové:

Josef Graňák, člen ZM

Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM

Mgr. Hana Strádalová, členka ZM

Mgr. Petr Mika, člen ZM

Ing. Tomáš Výtisk

Mgr. Petra Jurošková

Richard Vereš

Vít Podešva

Anna Pavlíková

Mgr. Jarmila Chlopková