Dotace

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2022, starší záznamy jsou v archivu výzev
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory kultury, volného času a rodinné politiky, které jsou spravovány odborem kultura a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory kulturních památek, významných městských staveb a reklamního označení, které jsou spravovány odborem územního plánování a stavebního řádu aktivit Magistrátu města Ostravy.
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sportu.
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství.
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory osob s handicapem, sociální péče, prevence kriminality, protidrogové prevence a zdravotnictví, které jsou spravovány odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.
Výzvy na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti budování splaškových kanalizačních přípojek napojených na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.
Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, které jsou spravovány odborem školství a sportu, odborem kultury a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.