Strategický dopravní dokument pro Ostravu

11. 6. 2014. Jak bude vypadat doprava v Ostravě za dvacet let? Na tuto a další otázky se snaží odpovědět strategický dokument Plán udržitelné městské mobility, který zpracovává město Ostrava ve spolupráci se společností AF-CityPlan.

Jde o projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Jeho cílem je vytvoření systému udržitelné městské dopravy, tedy zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění ovzduší, emisí skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží, přispění ke zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

K vyjádření svého názoru dostali v březnu prostor i občané formou dotazníku „Je vám dobře v Ostravě?" s několika stručnými dotazy, který hodnotí kvalitu života v Ostravě. Dotazníkového šetření „Je vám dobře v Ostravě" se zúčastnilo celkem 1 686 respondentů.  Vyplynulo z něj například, že lidé jsou spokojeni s nabídkou obchodů a služeb a s kvalitou a dostupností zdravotní péče. V obou případech bylo spokojeno více jak 80 % respondentů. Více než 60 % dotazovaných je spokojeno s nabídkou vzdělávacích institucí (s výjimkou mateřských škol), s obslužností města MHD, včetně druhové nabídky jízdních dokladů a také se železničním spojením z/do Ostravy. Nejvíce nespokojení jsou občané s kvalitou ovzduší (89 % nespokojených), s nabídkou pracovních příležitostí (81 %) a bezpečností ve městě (69 %).

V současné době je možnost vyplňovat dotazník věnovaný cyklistické dopravě ve městě.

Aktuálně je možnost připomínkovat koncept strategické části projektu, který je ke stažení na stránkách projektu www.mobilita-ostrava.cz. Budou ovšem brány v potaz pouze neanonymní příspěvky.

V měsíci červnu je v Ostravě realizována rozsáhlá sada dopravních a sociodopravních průzkumů. Občané je poznají podle přítomnosti sčítačů přímo ve městě nebo při návštěvách domácností. Společnost žádá občany města o spolupráci při získávání dat o jejich běžném dopravním chování. Tato data umožní nejen analýzu současného stavu, ale například i nastavení dopravního modelu – důležitého nástroje pro plánování.