Ostravanům se líbí tam, kde je zeleno, čisto, klid a živo, ukazuje online mapa města

19. 7. 2016. Lidem se v Ostravě líbí hlavně tam, kde je zeleň, čisté prostředí, zábava anebo klid pro procházky a rodinné vyžití.

Ukazují to průběžná data z online pocitové mapy města, kterou od konce června vyplnilo téměř 700 lidí. Do mapy barevnými body zaznačili, kde se v Ostravě cítí fajnově a naopak, kde by se město mělo rozvíjet a kam by vzali návštěvníky odjinud. Mapa je přístupná na www.fajnova.cz/pocitova-mapa až do konce srpna. Elektronická mapa je obdobou té, s níž zaměstnanci magistrátu obcházejí akce a festivaly ve městě a sbírají podněty pro tvorbu strategického plánu rozvoje města.

Přes 8200 barevných bodů v pocitové mapě výstižně ukazuje, jak se kde lidé v Ostravě cítí. Nejlépe hodnotí parky a klidové zóny, sportoviště nebo kulturní centra. Stejně vypovídající je hodnocení míst, která by se měla rozvíjet, nebo se tam lidé dobře necítí, jako například v Přívoze, Muglinově nebo Hrušově.

Nejvíce modrých bodů (místo, kde se cítím fajnově) lidé zaznačili v centru města, na Hlavní třídě v Porubě a také tam, kde je hodně zeleně, jako například podél nábřeží Ostravice, v Komenského sadech, v zoo nebo v Bělském lese.

Červené body označují místa, kde se lidé necítí dobře nebo bezpečně. Koncentrují se například v Ostravě-Přívoze, na Stodolní ulici v centru města, podél silnice Místecká nebo také u dopravních terminálů, například u Vítkovického nádraží, hlavního nádraží, Sadu Boženy Němcové či uprostřed odlehlých sídlišť a poblíž sociálně vyloučených lokalit.

Shluky žlutých bodů (místo, které doporučím návštěvníkům) jsou nejvíce vidět v centru města a tam, kde jsou největší atraktivity, jako v Dolních Vítkovicích, ostravské zoo, Landek Parku, Dolu Michal, na Slezskoostravském hradu, koupališti, hřištích a podobně.

Oranžové body (místo, kde by se město mělo rozvíjet) se hromadně vyskytují například na Masarykově náměstí nebo Černé louce v centru města.

Do mapy je možné zaznačit své pocity ke konkrétním místům v Ostravě a ke každému místu přidat i komentář.

Na pocitovou mapu brzy naváže další možnost, jak se zapojit do tvorby nového plánu Ostravy. Město chystá elektronický formulář pro sběr konkrétních projektových záměrů. O jeho spuštění bude informovat.

Podrobnosti a aktuality o přípravě strategického plánu Ostravy na léta 2017-2023 jsou na www.fajnova.cz.