Jednotný systém nákupů už městu ušetřil 130 milionů korun

26.7.2012. Před pěti lety začala Ostrava jako první město v ČR provádět centralizovaný nákup elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. V roce 2010 rozšířila systém sdružených nákupů (SSN) na další komodity, jako jsou potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál či služby.

V roce 2011 město např. vysoutěžilo výrazně nižší ceny za telekomunikace. Letos v dubnu opět snížilo ceny i u elektřiny, například u nejvyužívanějšího tarifu nízkého napětí zaplatí organizace města jen 1340 Kč/MWh, což je nejnižší cena za posledních několik let.

„Je třeba si uvědomit, že rozpočet města netvoří jen velké objemy nákupů. Rovněž zaměstnanci organizací, kteří zajišťují zdánlivě obyčejné běžné nákupy, jako jsou kancelářské potřeby, potraviny nebo čisticí prostředky rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Proto je chceme motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji. Systém přináší hodně nových věcí, které je třeba se učit,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

„Zavádění systému bylo zpočátku náročné. Spočívá v prosazování dobrého manažerského řízení, nastavování procesů s využitím nových elektronických nástrojů, a zároveň ve změně myšlení lidí a jejich nahlížení na to, jak má veřejná správa fungovat v oblasti hospodaření s penězi daňových poplatníků. Tento systém navíc značně omezuje korupční prostředí,“ vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která systém pro město provozuje.

Město proto připravilo a schválilo motivační systém, který stanovuje možné odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují své nákupy přes systém a zda nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu na daný rok zůstaly, aby je mohly využít tam, kde potřebují, například na opravy a pokrytí dalších nákladů.

Organizace, které se do Systému sdružených nákupů aktivně zapojily, ušetřily statisíce korun. Například Základní a mateřské školy na ulici Matiční, či Kosmonautů ušetřily v minulém roce přes 500 tisíc korun. Domovům pro seniory a ostatním organizacím spadajícím pod sociální odbor se podařilo ušetřit dohromady přes 15 milionů korun.

„Důvodem zavedení Systému sdružených nákupů bylo především hledání úspor. K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Pokud by byl systém implementován do státní i veřejné správy, podle kvalifikovaných odhadů by v rámci České republiky ušetřil až 20 miliard korun ročně,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar.

Organizace statutárního města Ostrava, kterou tvoří 180 subjektů, utratí za veškeré nákupy ročně přibližně 4 miliardy korun. Cílem města je evidence veškerých nákupů všech organizací přes jednotný systém. 

 

Čísla v rámci projektu Systém sdružených nákupů

Dosažená úspora:                                                                 129,69 milionů korun

Objem nákupů realizovaných přes el. výběrová řízení:            706,04 milionů korun

Počet realizovaných aukcí od počátku projektu:                       500

Položky nakupované za ceny vysoutěžené v e-aukcích:           4 533

Proškoleno organizací na práci se systémem:                            171

Proškoleno zaměstnanců organizací na práci se systémem:   959 

 

Příklady organizací a jimi dosažené úspory za 1. pololetí r. 2012

ZŠ Ostrava, Nádražní – 193 tis. Kč

MŠ O-Poruba, Ukrajinská – 64 tis. Kč

ZŠ a MŠ O-Zábřeh, Kosmonautů 15 – 322 tis. Kč

Technické služby Slezská Ostrava, a.s. – 322 tis. Kč

Magistrát města Ostrava – 6,6 mil. Kč

Úřad městského obvodu Poruba – 1,7 mil. Kč

Domov Slunovrat – 1,1 mil. Kč

 

Hospodaření všech organizací město každý měsíc zveřejňuje na odkazu níže:

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/informace-k-nakupnimu-portalu-smo