Září 2013

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

 


 

Strana 1

Uvnitř listu

3 Sociální inkluze – první etapa
5 Řidič v 60 už nepotřebuje potvrzení
7 Nový územní plán Ostravy
9 Renarkon pomáhá nejen léčit
11 Festival Spectaculo podesáté
12 Charita Ostrava pomáhá lidem

Do škol nastoupilo více než 3 tisíce prvňáčků

Zvonění některé potěšilo

A je to zase tady. V pondělí 2. září se otevřely brány škol a děti, mnohdy nerady, znovu zasedly do školních lavic. Většinou se do školy nejvíce těší prvňáčci. Ve správním obvodu města Ostravy je 70 základních škol, z toho je 59 základních škol přímo na území města, ostatní v okolních obcích s tzv. rozšířenou působností města.
Pro školní rok 2013/2014 bylo poprvé u zápisu 2 659 dětí, 502 dalších dětí nastupuje do 1. třídy po odkladu školní docházky v loňském roce, celkem tedy do 1. tříd v Ostravě nastoupilo 3 161 prvňáčků. Čísla se většinou ještě trochu změní během září, někteří se v létě například odstěhovali. Odklad žádají rodiče nebo o něm rozhoduje ředitel školy na základě posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. Pro srovnání – v loňském školním roce 2012/2013 přišlo k zápisu celkem 3 130 dětí. Počet prvňáků se v Ostravě v posledních letech stabilizuje na čísle kolem 3 000.
Už druhý rok bohužel nedostávají prvňáci tzv. pastelkovné, které hradilo náklady na pořizování základních školních pomůcek. Případné dárky na zahájení školního roku si tak školy obstarávají samy. I tak se však prvňákům ve škole líbí, je to pro ně velká změna v životě. (o)

Popisek k fotce: Zahájení školního roku se v ZŠ Bulharská v Ostravě-Porubě zúčastnil náměstek primátora Martin Štěpánek. Svůj velký den prožili prvňáčci, jejich rodiče a prarodiče.

Švýcarsko-česká spolupráce v praxi

Dopravní podnik Ostrava a. s. se stal úspěšným žadatelem o dotaci z Programu Švýcarsko – české spolupráce pro projekt Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Ostravě. Jeho realizační fáze městu přináší rekonstrukci tramvajových zastávek Krajský úřad a Křižíkova, která zvýší bezpečnost a komfort cestujících, a výstavbu kolejového propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské, které umožní provoz tramvajové linky mezi Hrabůvkou a Zábřehem v obvodu Ostrava-Jih. Celkové náklady na zmíněné stavby dosáhnou více než 80 milionů korun, přičemž dotace z Programu Švýcarsko – české spolupráce budou tvořit 85 procent nákladů. Zbývající objem financí bude hrazen z rozpočtu města Ostravy. (al)

Porážková ulice odlehčí dopravě

Novou Porážkovou ulici v Moravské Ostravě otevřel poslední srpnový čtvrtek primátor Petr Kajnar, představitelé města, kraje a dalších institucí. Silnice umožní převedení části automobilové dopravy z vnitřního centra města, rozšíří možnosti spojení s rozvíjející se oblastí Nové Karoliny. Od 1. září sem zajíždí trolejbusová linka číslo 105 z Koblova.
„Stavbaři odvedli kvalitní dílo,“ podtrhl Petr Kajnar. „Jejich práce je vidět. Méně se už ví, kolik úsilí je třeba vynaložit na administrativu projektu. Moje uznání proto patří lidem z kraje, regionální rady, magistrátu.“
Délka nové komunikace mezi ulicemi Kolejní a Žerotínovou je téměř 600 metrů. Rekonstrukce části Stodolní ulice umožnila prodloužení již existujícího podchodu pro chodce pod železniční tratí, s možností jeho využití vozidly složek integrovaného záchranného systému.
„Investice města pomáhají výrazně a pozitivně měnit tvář Ostravy. Porážková ulice má nejen dopravní, ale také estetický význam pro rozšiřující se centrum města,“ neskrýval svou spokojenost náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina.
Porážková ulice byla postavena v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy.
Náklady dosáhly 144,946 mil. Kč (s DPH), dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko představovala 120,1 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost Strabag. Navazující projekt trolejbusové trati realizovaný společností OHL ŽS stál město 43,8 mil. Kč (s DPH), 85 procent činila dotace z ROP.
Rozšíření možnosti průjezdu centrem Ostravy přivítal náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda: „Porážková představuje pro řidiče alternativu k Nádražní nebo Poděbradově ulici. Její význam oceníme také při opravách silnic v centru. Výhodou je nová trolejbusová trať, kterou bychom v budoucnu chtěli přes Karolinu dostat až k výstavišti. Cestující se zavazadly se nyní dostanou pohodlně k vlakové zastávce Stodolní. Zaniklá parkovací místa chceme nahradit vybudováním nových kapacit, např. pod Frýdlantskými mosty.“ (vi)

Popisek k fotce: Nová Porážková ulice přivedla automobilovou a trolejbusovou dopravu ke Stodolní ulici, železniční zastávce i na Novou Karolinu.


 

Strana 2

Policie v Ostravě posiluje své řady

Úsilí ze strany vedení města, které dlouhodobě apeluje na policejní prezidium ve snaze o posílení stavu policistů na území Ostravy, se setkalo s kladnou odezvou. Od začátku srpna nastoupilo do služebního poměru sedmnáct nových policistů, včetně jedné ženy. Všichni byli zařazeni na oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava, které posílí po absolvování základní odborné přípravy. (lh)

Po výtržnostech v ulicích města

Město Ostrava chce po událostech, ke kterým došlo v sobotu 24. srpna, mimo jiné zintenzivnit řešení příčin negativních jevů. Jde o reakci na výtržnosti extremistů, které následovaly po povolených shromážděních ve městě.
Výsledkem byly mnohatisícové škody na obecním i soukromém majetku, zranění policistů i demonstrantů. Primátor Petr Kajnar ocenil policisty, strážníky a složky integrovaného záchranného systému za jejich zásah, díky kterému se podařilo obnovit pořádek a bezpečnost v ulicích Ostravy.
Podle primátora město zvažuje využití některých veřejných zakázek pro uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných. V součinnosti s městskou policií hledá model, který by umožnil Romům podílet se na dohledu nad problémovými lokalitami. „Náš sociální systém nedoznal od poloviny devadesátých let příliš změn. Není možné, aby lidé pobírali jen sociální dávky. Další generace pak vyrůstá v přesvědčení, že není nutné chodit do práce. Ostrava se s tím snaží něco dělat. Náš projekt Sociální inkluze pracuje se sociálně slabými,“ konstatoval Petr Kajnar. (ph)

Máme tu nový a komfortnější Akord

Dům kultury Akord v Zábřehu otevírá v září po pěti měsících svůj provoz. Rekonstrukce, na kterou město Ostrava přispělo částkou 120 milionů korun, proměnila objekt postavený ve stylu sorela v roce 1959, v moderní kulturní, společenské a kongresové centrum.
Jak nás informovala ředitelka DK Akord Darina Daňková, během první etapy rekonstrukce, která začala vloni na podzim za plného provozu, byla obnovena fasáda bočních stěn. Hlavní fáze oprav začala letos v dubnu, kdy došlo k úplnému uzavření budovy. Proměnou prošel hlavní vstup, vestibul, chodby a schodiště. Vznikly nové šatny, modernizováno bylo osvětlení, ozvučení a divadelní technologie, vyměnila se elektroinstalace. Nový je prostor restaurace a klubu.
„Kulturní a společenské centrum Akord přichází s novým logem se třemi vykřičníky, kterým se hrdě hlásí k Ostravě. Připravujeme jednotný grafický vizuál, nové webové stránky. Chceme být dynamickou institucí s moderní image,“ zdůrazňuje Darina Daňková.
Další novinkou je zavedení eVstupenek na koncerty a představení. Jak podotýká dramaturg Jan Ražnok, diváci si budou moci kupovat lístky z pohodlí svého domova.
V polovině září zahájí provoz nová restaurace s terasou. Na klubové prostory a hotel si počkáme do listopadu. Kurzy pro děti i dospělé odstartují v závěru září, stejně jako kulturní program, v němž se představí Komediograf, Divadlo Sklep, Partička, David Koller, Bára Basiková, Anna K. aj. Rekonstruovaný Akord se slavnostně otevře 19. listopadu. (zv, vi)

Popisek k fotce: Pohled do foyer Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu navrženého architektkou Denisou Barvíkovou. Vizualizace: d21 architekti

aktuálně

Účet za sobotu: 533 tisíc

Náklady spojené s výtržnostmi, ke kterým došlo 24. srpna, dosáhly 533 tis. korun. Nejvíce, 466 tisíc, stálo nasazení strážníků městské policie. Např. jen úklid přišel obvod Moravskou Ostravu a Přívoz na více než 25 tisíc, Ostravské komunikace vyčíslily škody na více než 21 tisíc, OZO vyměnilo zničené kontejnery na odpad za 14 tisíc, úklid Prokešova náměstí přišel na 6,7 tis. korun. Policie ČR své náklady na zásah zatím nevyčíslila. Město Ostrava prověřuje, zda se může připojit k žalobě proti podezřelým z trestné činnosti a následně po nich vymáhat část nákladů na odstranění škod. (ph)

Křižovatka s kamerou

Kamery, které sledují provoz na jedné z nejrušnějších ostravských křižovatek ulic Českobratrské a Sokolské, jsou účinným opatřením na neukázněné řidiče. Od začátku roku odhalily na 1 600 přestupků, především průjezd na červenou. Řidiči tak do městské pokladny „přispěli“ částkou zhruba jednoho milionu korun. Systém s 98 % úspěšností by město chtělo rozšířit i na další dopravní uzly. (av)

Dluhy za odpad rostou

Zhruba 18 procent obyvatel Ostravy neuhradilo poplatek 498 korun za odvoz komunálního odpadu, jehož splatnost vypršela posledním červnovým dnem. V roce 2012 město zaznamenalo nárůst výše pohledávek proti předešlému období o cca 3,5 mil. Kč. Poplatek za odpad musí uhradit každý občan s trvalým pobytem na území města. Osvobozeni jsou ti, kteří pobývají aspoň rok mimo Ostravu, ale také např. obyvatelé dětských domovů, domovů pro seniory, lidé ve výkonu trestu. Neplatičům hrozí platební výměr a následná exekuce. (av)

Zastupitelstvo v září

Zastupitelé města Ostravy se ke svému 27. zasedání sejdou ve středu 25. září. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin a je přístupné veřejnosti, pro kterou jsou vyhrazena místa na jedné z galerií. (r)


 

Strana 3

S náměstkem primátora Martinem Štěpánkem o dosavadním průběhu a změnách v projektu

Sociální inkluze Ostrava před koncem I. etapy

rozhovor

V únoru 2011 město představilo dlouhodobý komplexní program Sociální inkluze Ostrava!!!, jehož cílem je zkvalitnění vzájemného soužití obyvatel města. V podmínkách Ostravy se jedná o práci s obyvateli takzvaných sociálně vyloučených lokalit, kterých je na území města čtrnáct. Uzavřeli s městem tzv. so¬ciální smlouvu, která upravuje především povinnosti účastníků programu (rekvalifikace, povinnost přijetí pracovního místa aj.). Program je ojedinělý v ČR, protože komplexně řeší problémy lidí různého věku a pracuje s rodinou jako celkem. Kromě kvalitnějšího bydlení se snaží vytipovaným lidem pomoci se zaměstnáním, vzděláváním nebo volným časem. Je rozvržen a etapizován do roku 2020. Obsahuje dvanáct integrovaných projektů, které pokrývají všechny cílové oblasti.

l Které nové aktivity na podporu sociálního začleňování chystáte?

„Chystáme zejména projekty v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Rozbíhá se projekt Společně do školky. Děti se v něm spolu s rodiči připravují na zápis a nástup do mateřských škol, jsou zde posilovány rodičovské kompetence. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a vzdělávacími institucemi na rekvalifikačních kurzech pro členy rodin zapojených do programu. Rozšiřuje se spolupráce s úřadem práce, probíhají jednání se zástupci velkých zaměstnavatelů v Ostravě. V rámci programu už našlo zaměstnání sedm osob, několik dalších je v procesu rekvalifikace.“

l Jak hodnotíte dosavadní průběh programu sociální inkluze?

„Na únorové konferenci byl program zahájen se čtyřmi první rodinami, v nichž je osm dospělých a šest dětí. Bohužel jsme museli jednu rodinu z programu vyloučit. Důvodem bylo porušení so¬ciál¬ní smlouvy, kterou účastníci projektu s městem uzavírají. Muž totiž odmítl nabízenou práci, pracoval tzv. na černo. Rodina byla z programu vyřazena a musela vrátit i přidělený startovací byt. Chtěl bych zdůraznit, že jsme do programu nemohli jít s přesvědčením, že všechny rodiny budou napoprvé úspěšné. Zkušenosti ze zahraničí mluví jasně – jde o běh na dlouhou trať a nelze předpokládat, že program dokončí všichni, kteří stáli na startovní čáře.“

l Chystáte nějaká opatření nebo změny v programu?

„Program se více zaměří na práci s dětmi z dětských domovů, domů na půli cesty či matek-samoživitelek. Po prvních zkušenostech se město rozhodlo přeskupit pořadí priorit. Zájemci budou muset nejdříve podstoupit případné rekvalifikace, získat zaměstnání a teprve pak získají byt.“

l Kolik lidí plánujete do tohoto programu zařadit?
„Město má v plánu zařadit další rodiny do projektu ještě letos v září. Celkem pro letošek počítáme s účastí zhruba 50 lidí, na stejné množství by se mělo dostat i v příštím roce. Lidé by pod sociálním dohledem měli zůstat dva až tři roky. Zaměřili jsme se také na lidi, kteří odcházejí například z dětských domovů, potřebují pomoci v novém startu, když se postaví na vlastní nohy.“

l V čem spočívají největší úskalí při výběru rodin?
„Největší problém vidím v zadluženosti rodin. Pokud mají dluhy nad 100 tisíc, tak jim prakticky není pomoci. Nejsme schopni je vytáhnout ven. Jde o začarovaný kruh. Nedostanou byty u poskytovatelů, nepřipojí je na energie, je z toho exekuce. Sociální systém státu lidi nemotivuje k aktivnímu hledání zaměstnání. Sociální dávky nesmí být zadarmo, musí být podmíněny veřejně prospěšnou pracovní aktivitou účastníků.“

l Z jakých zdrojů je hrazen program sociální inkluze?

„Program Sociální inkluze Ostrava není zadarmo! Je hrazen z rozpočtu města Ostravy a Roma Education Fund. V novém programovacím období 2014–2020 město usiluje o širší finanční podporu ze strany EU v rámci přípravy operačních programů. V té souvislosti jsme v květnu prezentovali dosavadní výsledky projektu před zástupci kabinetů eurokomisařů pro zaměstnanost, sociální věci a pro regionální politiku, europoslanci, experty na oblast sociální politiky a diplomaty stálých zastoupení vybraných členských zemí EU. Program by měl být v budoucnu přínosem nejen pro Ostravu, ale také platformou pro širší mezinárodní spolupráci.“

Připravila Hana Oborilová

Odborníci z magistrátu radí pěstounům

S dětmi zase do přírody

sociální péče

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo k zásadním změnám při výkonu pěstounské péče.
Smyslem zákona je poskytnout pěstounům širší podporu při péči o přijaté dítě. Děje se tak prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sítě sociálních služeb pro náhradní rodiče a jejich děti. Pěstouni nově uzavírají s obcemi či pověřenými osobami dohody o výkonu pěstounské péče, kde jsou vymezena jejich práva a povinnosti při výkonu péče o svěřené dítě. Jednou z povinností pěstounů je zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin denně nepřetržitě po dobu 12 kalendářních měsíců.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy pro pěstouny a jejich děti letos v květnu uspořádal na horské chatě Švarná Hanka víkendový pobyt pro pěstounské rodiny a jejich děti. V programu bylo vzdělávání pěstounů na téma šikana mezi dětmi. Pěstouni dostali mnoho potřebných rad, jak postupovat v případě, kdy se dítě stane obětí šikany. O zkušenosti ze života v náhradní rodině se přijel podělit dnes už zletilý chlapec, který od útlého věku vyrůstal v pěstounské rodině. Témata zaujala, účastníci pobytu kvitovali, že jim akce poskytla velmi cenné zkušenosti jiných.
Orgán sociálně právní ochrany dětí proto pořádá další víkendový pobyt v přírodě pro pěstouny a jejich děti, tentokrát od 26. do 28. září. Připraven je vzdělávací program pro náhradní rodiče, pro děti pak edukační program a hry. (kn)

Navštívili nás přátelé z Volgogradu

V posledním srpnovém týdnu navštívila Ostravu delegace partnerského města Volgogradu v čele s primátorem Vladimírem Sobakarem (na snímku vpravo se zdraví s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem). Hosté se kromě přijetí na radnici, setkali s honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě Alešem Zedníkem a položili kytici u Památníku Rudé armády. V rámci bohatého programu si prohlédli např. Centrum bezpečné jízdy, vernisáží otevřeli výstavu europoslance Jiřího Maštálky „Volgograd – 70 let mezinárodní spolupráce po bitvě u Stalingradu“. Představitelé Volgogradské lékařské univerzity navštívili také městskou nemocnici a Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. (vi)


 

Strana 4

střípky

PREMIÉR V OSTRAVĚ.

Předseda vlády ČR v demisi Jiří Rusnok zavítal v doprovodu ministrů Jiřího Ciencialy a Martina Peciny 29. srpna do Ostravy. Prohlédl si provozy společnosti Vítkovice Machinery Group, Dolní oblast Vítkovic a Malý svět techniky v budově U6 (na snímku E. Kijonky jej doprovází ředitel Světa techniky Jakub Švrček). S premiérem se během jeho návštěvy setkali také primátor města Ostravy Petr Kajnar, krajský hejtman Miroslav Novák a představitelé významných zaměstnavatelů regionu jako jsou například OKD, ArcelorMittal, Třinecké železárny, Hyundai a další. (vi)

FOLKLOR BEZ HRANIC.

Soubory z České republiky a dalších pěti zemí Evropy, Asie a střední Ameriky přijely do Ostravy na 16. ročník festivalu Folklor bez hranic. V úvodní den 12. srpna přijal náměstek primátora Tomáš Petřík (na snímku J. Zerzoně) v radnici představitele pořádajícího sdružení Folklor bez hranic, souboru Hlubina a zástupce účinkujících. Program festivalu se už tradičně odehrával na náměstích a v ulicích centra města, zavítal také do domovů pro seniory, Čtyřlístku, městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, do lázní Klimkovice. (vi)

ČESKÁ CENTRA V GONGU.

V Dolní oblasti Vítkovic se ředitelé Českých center ze 22 světových metropolí setkali 2. září s představiteli kraje, města, společenského a kulturního života. Získali dostatek podnětů k tomu, aby mohli Ostravu a region, jeho pamětihodností a krásy propagovat ve světě. „Věřím, že díky spolupráci s Českými centry se Ostrava může zařadit mezi nejlépe vnímaná evropská města,“ řekla během setkání v Gongu náměstkyně primátora Simona Piperková. Host akce profesor Kamil Wichterle z VŠB-TU (na snímku Lubomíry Honíškové) převzal od pořadatelů katalog věnovaný jeho otci Ottovi, vynálezci kontaktních čoček. (lh)

ROCKOVÁ OSTRAVA.

„Ocelové město“ v Dolní oblasti Vítkovice možná ještě doznívalo ozvěnou tónů letošních Colours of Ostrava, když ho 17. srpna zaplnilo na pět tisíc fanoušků rockové muziky. Druhému ročníku festivalu Rocková Ostrava konanému s podporou města Ostravy přálo nejen počasí, ale vydařil se i program. Byť, nějaká ta vada na kráse se vždycky najde. Premiérově se v něm představily zahraniční skupiny a sólisté ze Spojených států, Německa, Norska a Maďarska. Davy rockerů mohly naplno spustit stavidla svých emocí (snímek J. Urbana) zejména při koncertech hvězdných kapel Kreator, Jorn nebo bývalého zpěváka Judas Priest Tima „Rippera“ Owense. Nezklamaly ani skupiny Citron, Doga, Wisdom, Witch Hammer, Silent Voices aj. (vi)

Začne platit novela zákona o pohonných hmotách

živnostenský úřad

Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (dále jen novela zákona o pohonných hmotách). Tato novela klade přísnější požadavky na distributory pohonných hmot.
Nově bude možné provozovat tuto činnost pouze na základě koncesované živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a za současného splnění podmínky registrace u celního úřadu. Tyto povinnosti se pak budou vztahovat i na stávající podnikatele, kteří již na trhu působí. Ke splnění podmínek stanoví novela zákona o pohonných hmotách lhůtu jednoho měsíce od účinnosti.
Nová koncesovaná živnost v sobě zahrnuje výrobu i distribuci pohonných hmot. Distributoři pohonných hmot, kteří dnes podnikají na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ stejně jako výrobci pohonných hmot podnikající na základě vázané živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv“ pak mohou ve lhůtě do jednoho měsíce získat nové živnostenské oprávnění. Podmínkou je nejen podání žádosti o koncesi, ale také doložení dokladů odborné způsobilosti.
Pro novou registraci distributora pohonných hmot na celním úřadě je pak od držitele koncese vyžadováno, aby byl bezdlužný, neměl vyslovený zákaz činnosti, nebyl v likvidaci nebo úpadku a složil kauci ve výši 20 mil. Kč. Promarněním uvedené lhůty pak právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty zaniká stejně jako registrace distributora. (se)

Místa pro volný pohyb psů

Na území města Ostravy je účinná obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů. Od svého vzniku prošla řadou novelizací, poslední z novel je účinná od dubna letošního roku.
Obecně závazná vyhláška, která je vydána v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, stanoví povinnost chovatelům psů vést na veřejném prostranství svého psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psu náhubek a usměrňovat jeho chování povely. Dodržování povinností chovateli psů kontrolují strážníci Městské policie Ostrava.
Vyhláška ve své příloze vymezuje lokality, kde je volný pohyb psů dovolen. Jedná se o 23 lokalit, které jsou ve vyhlášce vyznačeny převážně čísly parcel pozemků a slovním popisem, v terénu jsou označeny tabulkami. Přehled lokalit zájemci naleznou na mapovém serveru Ostravy na adrese http://gisova.ostrava.cz/volne-pobihani-psu.php.
Je nezbytné, aby chovatelé měli psy pod kontrolou i na plochách určených pro volný pohyb psů bez vedení na vodítku, aby nedocházelo ke konfliktům mezi psy navzájem i mezi volně pobíhajícími psy a lidmi, kteří se v lokalitě nacházejí. Chovatelé by měli mít na paměti, že za svého psa a případné škody na zdraví lidí, zvířat nebo na majetku, které pes způsobí, přestože se volně pohyboval na místě k tomu určeném, plně odpovídají. (lf, mmo)

Statutární město Ostrava vyhlašuje VII. ročník ankety

SENIOR ROKU 2013

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. října 2013 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2013.


 

Strana 4

Už máte nový řidičák?

Připomínáme řidičům, že řidičský průkaz vydaný od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 musí do 31. prosince 2013 vyměnit za nový.
V současné době je zvýšený zájem o výměnu ŘP, který je ještě umocněn dalšími požadavky na výměnu „průkazů profesní způsobilosti řidiče“ v rámci legislativních změn. Profesní průkazy se začaly nově vyhotovovat před 5 lety a v současnosti jim dobíhá lhůta platnosti (nově vyhotovované jsou již součástí vydávaných ŘP).
Doporučujeme řidičům, aby ve vlastním zájmu neodkládali výměnu dokladů až na nejzazší termín. Žádost o výměnu ŘP je možné podat u odboru dopravně-správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, Magistrát města Ostravy, ul. 30. dubna 35/635, Ostrava. Úřední doba: pondělí, středa 8 – 17, úterý čtvrtek 7.30 – 15.30, pátek 8 – 11 hod. Lze se objednat na konkrétní den i hodinu.
Pozor! Je mnoho řidičů, kteří pro věk nebo ze zdravotních důvodů už za volant nesedají, auto dokonce ani nemají. Kdo se z jakýchkoli důvodů rozhodl řidičský průkaz už nepoužívat, měl by ho vrátit na odbor dopravně-správních činností. ®

Děti jezdí na hory

Nejčastěji do Vsetínských Beskyd se vydávají děti z Ostravy. Na pobyty na horách školy čerpají od roku 2010 dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Zřídilo jej město Ostrava jako jedno z opatření pro řešení neuspokojivého stavu životního prostředí. V období od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 se díky dotacím ve výši přes 6,2 mil. Kč vydalo na ozdravné pobyty přes 1 300 dětí z dvacítky mateřských a základních škol. Ostrava letos do fondu uložila částku 7,5 mil. korun. V minulých letech přispívala 5 miliony, výrazně vyšší požadavky ze stran škol a fakt, že do fondu nepřispěli velcí znečišťovatelé, vedl město k navýšení příspěvku. (ph)

Přijďte na Čujkovovu

Den otevřených dveří pořádá Domov Čujkovova v Zábřehu, příspěvková organizace města, v úterý 8. října. V rámci Týdne sociálních služeb ČR si můžete prostory zařízení pro seniory prohlédnout v době od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin. (liv)

Od 1. 7. platí významná změna novely zákona pro řidiče-neprofesionály

K lékaři pro potvrzení musíte až v 65 letech

nepřehlédněte

Od 1. července 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Významnou změnu přinesla pro starší řidiče-neprofesionály, kteří až dosud museli při dovršení 60 let absolvovat povinné přezkoumání zdravotního stavu.
Od zmíněného data se musí podrobit povinné zdravotní prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky. Pro řidiče-profesionály se nic nemění. Tak jako dosud se musejí podrobit lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let každoročně.
Na další podrobnosti jsme se zeptali Dalibora Mozdřeně, vedoucího odboru dopravně-správních činností Magistrátu města Ostravy.

l Proč došlo k této změně?

„V odůvodnění poslaneckého návrhu stálo, že tak, jak se prodlužuje věk odchodu do důchodu, logicky by se měla zvýšit i věková hranice zdravotní kontroly způsobilosti řidičů.“
l Jak mají řidiči starší 65 let, kteří vlastní lékařské potvrzení postupovat při výměně ŘP? Musejí vozit s sebou lékařské potvrzení?
„Na povinnosti předložit při silniční kontrole doklad o zdravotní způsobilosti se po 1. 7. 2013 nic nezměnilo. Pokud řidič dosáhl zákonem stanovené věkové hranice (u neprofesionálů 65 let), musí mít i nadále u sebe při řízení platný lékařský posudek. Do řidičského průkazu se zaznamenává pouze údaj o možném zdravotním omezení nebo podmínce (např. brýle, čočky, sluchadlo) nebo omezené platnosti lékařského posudku. V případě změny údajů zaznamenávaných do řidičského průkazu má řidič povinnost nahlásit takovou změnu do 5 pracovních dnů příslušnému úřadu obce z rozšířenou působností podle místa bydliště. Pokud ke změně nedošlo, není povinen při výměně řidičského průkazu předkládat lékařský posudek.“
l Vyplatí se jezdit bez lékařského potvrzení?
„V případě nepředložení lékařského potvrzení při silniční kontrole čeká řidiče, který není držitelem platného dokladu o zdravotní způsobilosti, přestože měl povinnost se podrobit lékařské prohlídce, pokuta ve výši 5 až 10 000 Kč a 6 měsíců až jeden rok zákazu řízení motorových vozidel. Pokud se řidič pravidelné lékařské prohlídce podrobil a ,pouze‘ nemá při silniční kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti u sebe (např. jej zapomněl doma) a dodatečně jej předloží, pak jej čeká pokuta ve správním řízení 1 500 až 2 500 Kč nebo bloková pokuta do 2 000 Kč.“
Připravil Libor Vidlička

Chcete vidět Ruslana nebo Turecké hvězdy?

událost měsíce

Letošní XIII. Dny NATO v Ostravě a IV. Dny Vzdušných sil Armády ČR ozdobí dvě mimořádné letecké události. V hlavním programu 21. a 22. září budou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově k vidění druhý největší letoun na světě An-124 Ruslan a na počest 20. výročí vzniku Česka a Slovenska společné průlety letadel obou zemí. Dny NATO pořádá sdružení Jagello 2000 s podporou města Ostravy.
Na statické ukázce se představí transportní letoun An-124 Ruslan, který je na podobných akcích v Evropě k vidění zřídka. Akci v Mošnově využije Armáda ČR k vyložení vojenského nákladu z Afghánistánu z letounu ruské společnosti Volga Dněpr.
Při společných průletech taktických letectev armád ČR a SR se představí čeští stíhači na JAS-39 Gripen a bitevnících L-159 Alca a slovenští letci na MiG-29 a cvičných L-39 Albatros, ale také akrobati tureckého letectva Turkish Stars na strojích Northrop F-5 a mnoho dalších letounů – celkem ze 13 zemí.
Do Mošnova mohou diváci autem, ale také kyvadlovou autobusovou dopravou z Ostravy, vlakem, na kole i pěšky. Vstup je bezplatný. (vi)

Popisek k fotce: Letecká akrobacie v podání stíhačů letky Turecké hvězdy Foto: archiv

Lúčnica přijede na Třebovický koláč

Jubilejní desátý ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč, která se koná s podporou města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Dalibora Madeje, ozdobí vystoupení uměleckého souboru Lúčnica. Vrcholný představitel slovenského folklóru se představí v sobotu 21. září ve 20 hodin.
Vlastní program začne v třebovickém parku pátečním (20. 9.) blokem od 17 hodin. S filmovými a muzikálovými hity vystoupí Janáčkova filharmonie, zazpívá písničkář Jaroslav Samson Lenk aj. V sobotu uvidí diváci i folklorní soubory Radhošť, Břeclavan, Ondřejnica, Slezský soubor Heleny Salichové, dětské folklorní soubory aj. Neděli 22. září otevře ranní mše svatá (9.30) v třebovickém kostele, od 14 hodin vystoupí v parku Keep Smiling Gospel, Rusava, Šmykňa, Hradišťan aj.
Celodenní vstupné je 90 Kč, senioři nad 60 let 70 Kč, děti do 12 let zdarma. Permanentka na všechny tři dny stojí 200, zlevněná 150 Kč. Předprodej na ÚMOb Ostrava-Třebovice probíhá vždy v pondělí a středu. (vi)


 

Strana 6

Policie ČR pomáhá všem, kteří jsou ohroženi partnery ve vlastním bytě

Poradny proti domácímu násilí

o čem se mluví

Policie České republiky otevřela 20. srpna v Ostravě dvě poradenská místa pro osoby ohrožené domácím násilím. Vznikla v rámci projektu Městského ředitelství policie Ostrava „Místo činu? Domov!!“ také díky dotaci města Ostravy.
Poradny byly vybudovány v bývalých kancelářích ve stylu obývacího pokoje s koutkem pro děti, které někdy ženu doprovázejí. Nacházejí se v obvodním oddělení policie v Ostravě-střed na Masné ul. 3 (tel. 974 727 401, email: mrova.oop.stred@mvcr.cz) a v Porubě na Dělnické ul. 392 (tel. 974 727 501, email: mrova.oop.poruba1@mvcr.cz).
V letech 2007 až 2012 bylo na území ČR vykázáno z bytu 6 214 násilných osob. Jen ostravští policisté v daném období vykázali 237 osob. Za první půlrok 2013 bylo v Ostravě evidováno 24 případů domácího násilí, což je patrně jen malá část týrání lidí v partnerských nebo rodinných prostředích.
Dlouhodobou, osobní podporu projektu „Místo činu? Domov!!“ ze strany náměstkyně primátora Simony Piperkové ocenil udělením pamětní medaile ředitel MŘ policie Ostrava René Dočekal. Za aktivní zapojení do projektu byl vyznamenán také pracovník Magistrátu města Ostravy Tomáš Zmija. (vi)

Popisek k fotce: Paní Kateřina, jedna z obětí domácího násilí, problém už vyřešila. Svůj příběh vyprávěla v poradně na Masné ulici. Foto: Libor Vidlička

Hřiště škol stále přístupná

bezpečnější ostrava

Po vyučování, po práci, o víkendech, svátcích i o prázdninách mohou lidé s dětmi navštívit bezpečná dětská hřiště u škol v 10 městských obvodech. Odborný pracovník školy vždy dohlíží na provoz, bezpečnost a dodržování provozního řádu hřiště. Na hřištích lze také využít bezplatných půjčoven nářadí i zúčastnit se různých aktivit.
Nabídka hřišť otevřených pro veřejnost je součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Na stránkách www.bezpecnejsiostrava.cz je zveřejněna mapa městských obvodů, na jejichž území se hřiště nacházejí, včetně informací o provozní době a případně i kontaktů na správce. Do budoucna projekt počítá s další podporou aktivit na hřištích – například zapojení veřejnosti do soutěže o nejbezpečnější či nejoblíbenější hřiště.
Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integrální součástí rozvoje kvality života a systému prevence kriminality ve městě. Provoz těchto hřišť je financován městem právě v oblasti prevence kriminality. V roce 2013 je z rozpočtu města Ostravy na 33 těchto projektů věnovaná částka 1 970 000 Kč. (g)

Kuzma: na podzim ještě volná místa

Preventivní projekt ostravských policistů s názvem Kuzma letos slaví pět let od svého vzniku. V letošním podzimním kurzu jsou ještě volná místa v termínu od 18. září do 27. listopadu.
Kuzma je kurz zodpovědného majitele městského psa, je preventivní akcí pro mladé pejskaře ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají z neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků. Náplní kurzu je teoretická příprava, praktický výcvik, zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu a na místě, chůze u nohy v běžných situacích, nácvik přivolání psa v různých situacích i za působení rušivých vlivů. V kurzu se odstraní problémy nesprávné socializace vůči jiným zvířatům či lidem, návyk na pohyb mezi jinými psy a ve skupině osob při zachování plné poslušnosti. Není výjimkou, že účastníci kurzu vyrážejí do ulic a trénují situace přímo v terénu.
Řádně vyplněnou přihlášku, kterou je možné stáhnout ze stránky www.policie.cz/docdetail.aspx?docid21743456&doctype=art, zasílejte na adresu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 30. dubna 24 nejpozději do 11. září 2013. Veškeré informace najdete na internetových stránkách www.kuzma.wbs.cz. Dotazy jsou možné na tel. č. 974 725 208, popř. písemně na mrov.pis@mvcr.cz. Na tuto adresu je možné také zasílat naskenovanou přihlášku. Kurz je zdarma. (ps)

stalo se

ZA VOLANTEM BEZ ŘIDIČÁKU.

Neosvětlené osobní auto viděli v noci strážníci v Ostravě-Hrabůvce. Zjistili, že muž za volantem nemá řidičské oprávnění a má i zákaz řízení motorových vozidel, což řidič vysvětloval lživým tvrzením, že si řidičák nestihl vyzvednout. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR. Také spolujezdci ve vozidle byli osobami hledanými pro majetkovou trestnou činnost.

KRADLA V OTEVŘENÉM AUTĚ.

Na tísňovou linku městské policie volal muž s oznámením, že z jeho auta v Ostravě-Přívoze před obchodem, kde nakupoval, mladá žena odcizila dva mobilní telefony, nezletilý syn okradeného muže udal popis ženy a strážníci ji brzy vypátrali. Chtěla utéct, a tak skončila s pouty na rukou. Na nezletilého chlapce událost zapůsobila jako šok, musel být ošetřen zdravotníky. Zadrženou ženu (31 let) strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu předali přivolaným policistům.

POMÁHÁ TECHNIKA.

Při kontrole špatně zaparkovaných aut u nádraží v Ostravě-Přívoze strážníci podle SPZ zjistili v registru i jedno odcizené vozidlo, po němž bylo vyhlášeno pátrání. Okamžité ověření totožnosti vozidla a majitele umožňuje moderní technika v policejních autech.

Jste doma v bezpečí?

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 25. září od 16 hodin v budově policie v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.
Zářijové téma setkání s občany nese název Tvůj dům – tvůj hrad. Hovořit se bude o zabezpečení bytů a domů, jak se bránit před případnými zloději, jaká jsou nejúčinnější opatření, která zabrání vykradení bytu či domu. Nebude chybět oblíbená výuka sebeobrana a dětský koutek. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby pro sprchování, sebeobrana probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo mailem na adrese info@mpostrava.cz. (r)


 

Strana 7

rozhovor

Občané posílají podněty, vyjádřit se však musí také orgány státní správy, poté zastupitelstvo

Nový územní plán města se formuje pomalu

Práce na novém územním plánu města Ostravy začaly už v roce 2009 a zprávy o něm postupně přinášela různá média. Zeptali jsme se hlavního architekta města Cyrila Vltavského.
l Jaké změny územní plán přináší.
„Označení ,nový‘ jsem už několikrát vysvětloval. Skutečně jej označujeme jako nový územní plán, protože označení ,nový‘ nám ukládá stavební zákon. Úplně nový však není. Ve skutečnosti se jedná o úpravu současného plánu, ukládá nám to stavební zákon. Zjednodušeně řečeno – dochází v něm ke sjednocení názvosloví v rámci ostatních územních plánů na území republiky. Pouhá úprava však neumožňuje reagovat na podněty občanů, kteří nás žádají o změny ve využití jejich pozemků. Proto jsme přistoupili k pořízení nového územního plánu, který kromě této pouhé úpravy umožňuje, abychom občanům, tam, kde to je možné, vyhověli a současný územní plán změnili.
Územní plán se skládá z výkresů (map) a textů, které popisují, co je na mapách znázorněno a k jakému užívání jsou pozemky určeny. Urbanismus, nebo-li rozmístění ploch určených k zástavbě (rodinné, bytové domy, průmysl, doprava apod.), zůstává zhruba z 90 procent shodný s územním plánem stávajícím. Je to pochopitelné, Ostrava je z pohledu zastavitelných ploch v podstatě stabilizovaná. Nemáme však dostatek nástrojů, které by městu umožnily důsledněji regulovat a ovlivňovat zástavbu ve městě a je tak odkázáno na práci stavebních úřadů. A právě územní plán může v této věci pomoci. Současný to neumí, ten nový se o takové podmínky pokusil, což považuji za jednu z významných změn.“
l Co konkrétně umožňují nové podmínky?
„Podmínky nelze nalézt v grafice, ale textové části územního plánu. Umožňují podrobněji posuzovat všechny záměry staveb, které se běžně např. v bydlení objevují, ale nejsou pro ně úplně typické. Například objekty prodejen, autoservisů, skladů, dílen apod. Územní plán umožní takové stavby posoudit podle toho, jak do území zapadají, zda svým vzhledem nebo objemem nenaruší okolní zástavbu nebo pohodu bydlení. To dosavadní územní plán neumožňoval a stavební úřady neměly k takovému posouzení dostatek legislativních podkladů. Současně územní plán stanoví u nových rozsáhlých ploch určených pro výstavbu (třeba domků) podmínku zpracovat studii, která stanoví charakter této zástavby, nové komunikace apod. Opět zde město nebude muset pouze přihlížet stavební dovednosti investorů, ale bude moci aktivně do podoby města vstupovat, což je významné.“
l Je příprava změn v územním plánu už u konce?
„Ne tak docela, projednáváme ho nejprve s dotčenými orgány, pak krajským úřadem. Upravuje se podle požadavků těchto orgánů a teď jsme absolvovali projednání s občany. O tom, zda se územní plán bude muset upravit a znovu projednat, rozhodne způsob vyřízení obdržených připomínek a námitek. Zatím jsme při jeho zpracování kladli důraz na to, aby bylo vyhověno, pokud možno, všem obdrženým podnětům občanům Ostravy, pokud se ovšem nedostávají do střetu s platnou legislativou. Stejný postup pravděpodobně zaujmeme i k obdrženým námitkám a připomínkám. Je pochopitelné, že ne úplně všem budeme moci vyhovět a mnohé z nich neprojdou přes přísný dohled ostatních orgánů státní správy. Předpokládám však, že se návrh bude upravovat a bude se tak opakovat i veřejné projednání. Takový postup se teoreticky může stále opakovat. Teprve ve chvíli, kdy bude mít návrh podobu přijatelného kompromisu a bude schválený orgány státní správy, bude předložen zastupitelstvu města k projednání. Ani v tomto případě však nemusí být územní plán schválen. Zastupitelé, a předpokládám i politické strany, se většinou velmi živě zabývají výsledky projednávání a problémy s ním spojenými. Pokud zastupitelstvo nebude s výsledkem spokojeno, může územní plán znovu vrátit k úpravám nebo jeho pořizování dokonce pozastavit. Proto v tuto chvíli nelze odhadnout přesné datum jeho schválení. Odhaduji, že to nebude dříve než na přelomu roku.“
l Kolik občanů reagovalo připomínkami na územní plán?
„Jak už jsem se v úvodu zmínil, už od roku 2009 nás občané kontaktují. Jedná se většinou o reakce na problémy s využitím pozemků nebo reakce na naše informace v médiích o tom, že se na územním plánu pracuje. Těch podnětů, které byly v průběhu prací na územním plánu prověřovány a do návrhu zapracovány, bylo celkem 110. Dosud jsme obdrželi celkem 185 námitek a připomínek a mezi nimi je i jedna, která je opatřena 257 podpisy občanů. Ti požadují větší možnost umisťování reklamních billboardů kolem cest. Vezmu-li v úvahu, že tyto údaje vyjadřují pouze počet námitek, které požadují určitou úpravu návrhu, ale neobsahují ty občany, kteří se s návrhem seznámili a byli s jeho řešením spokojeni nebo neměli důvod něco namítat, a proto nám takové sdělení nezasílají, pak musím připustit, že jsem mile překvapen, jak s námi veřejnost konstruktivně spolupracuje.“ (r)

pozvánka

Outdoorová Ostrava předehrou

Stovka sportovních, horolezeckých a cestopisných snímků se objeví v programu Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který bude 4. října v 18 hodin slavnostně zahájen v Domě kultury města Ostravy. Promítat se bude v kině Art Domu kultury města Ostravy a v kině Luna v Zábřehu. Festival navštíví 42 měst Česka, Slovenska a Ruska.
Předehru obstará v pátek 27. září od 14 hodin v areálu Fora Nová Karolina zábavný program Outdoorová Ostrava. Podle ředitele festivalu Jiřího Kráčalíka bude hlavním lákadlem závod ve free ski. Na postavenou rampu se doveze sníh a závodníci se budou předhánět o nejlepší trik na lyžích nebo snowboardu. Představí se reprezentanti ve skocích na trampolíně, mistr světa v biketrialu Petr Kraus. Nebude chybět sjezd na lanové dráze Tarzánie z druhého patra nákupního centra, start horkovzdušného balónu ap.
„Určitě stojí za to přijít na zahájení festivalu do ostravského domu kultury,“ zve Jiří Kráčalík. „Svou účast potvrdili náš dnes nejúspěšnější horolezec Radek Jaroš a Svaťa Božak, který zvládl cyklistický závod Napříč Amerikou. Legenda čs. horolezectví Dina Štěrbová otevře ve foyer výstavu Nemocnice na konci světa.“
Zakončení outdoorového festivalu s předáním cen autorům nejlepších snímků uvidí diváci 7. prosince v pražské Lucerně. (lh)

Přes Pavlovovu na Plzeňskou

Letos v květnu začaly mezi ulicemi Pavlovovou a Plzeňskou v obvodu Ostrava-Jih stavební práce, jejichž cílem je silniční a tramvajové propojení obou komunikací, nahrazení dosavadních nebezpečných přechodů pro chodce k zastávkám tramvají bezbariérovým podchodem.
„Realizace projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města, zajistí propojení dvou důležitých dopravních tepen ulic Plzeňské a Výškovické. Roli spojky sehraje ulice Pavlovova, která dosud končí jako slepá jen několik desítek metrů od Plzeňské. Na stavbu navazuje výstavba cyklostezky mezi ulicemi Rodinnou a kpt. Vajdy. Náklady na stavbu Propojení Pavlovova-Plzeňská jsou vyčísleny na 109 273 tis. korun s DPH, dotace z ROP Moravskoslezsko dosáhne 85 procent nákladů,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina.
Stavební práce na Plzeňské ulici, mezi mostem Mládeže a křižovatkou u radnice obvodu Ostrava-Jih, si vyžadují omezení silniční a tramvajové dopravy. V různých etapách potrvají do konce srpna příštího roku. Prosíme občany, motoristy i cestující v MHD o shovívavost. S dokončením stavby a plným provozem se počítá v září 2014. (vi)


 

Strana 8

Sady už v říjnu

Do konce října letošního roku bude ukončena revitalizace Komenského sadů. Jeden z nejrozsáhlejších městských parků podstoupil výrazné oživení svého vzhledu. Je vybaven novými i opravenými lavičkami a odpadkovými koši, pracovníci v parku do ukončení jeho obnovy sadí buxusy a tisy. Dětské hřiště u lipové aleje dostalo nový plot a od busty J. A. Komenského po most Pionýrů pracovníci odstranili starou popraskanou dlažbu a nyní se dokončuje nová pěší komunikace z žulových kostek a žulové dlažby. Samostatným projektem, který na Revitalizaci Komenského sadů navazuje, je také vybudování dětského hřiště za Novou radnicí. Revitalizace Komenského sadů bude stát kolem 28 mil. korun, z toho přes 92 proc. je financováno z evropských fondů z ROP Moravskoslezsko. (ph)

Kamera Oko

Pátý ročník festivalu Ostrava Kamera Oko se uskuteční od 27. září do 3. října v ostravských kinech Art, Minikino, Luna, Stará Aréna i v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce. Zahájen bude v Dolní oblasti Vítkovic v 19 hodin.
Festival vznikl jako aktivita v kandidátském období, kdy Ostrava aspirovala na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přestože titul nedostala, festival se rozrostl a vytvořil tradici. Začátky byly spojovány se jménem režiséra a kameramana Karla Reisze, který se v Ostravě údajně narodil a pár let působil. Celý program a místa promítání jsou na adrese www.filmfestivalostrava.com. (g)

Den architektury

Třetí ročník festivalu Den architektury, v rámci celosvětové akce, se uskuteční 5. – 6. října také v Ostravě. Například v Dolní oblasti Vítkovic se pro zájemce připravuje prohlídka areálu s architektonickým studiem Vítkovice mimo klasické návštěvnické trasy. Informace a možná rezervace na www.denarchitektury.cz. Na stejné adrese jsou i podrobnosti o prohlídce kostela sv. Václava. Tři ostravští architekti se 5. října v 15 hodin sejdou na Sýkorově mostě se zájemci o procházku a řešení některých míst ve městě v rámci projektu Městské zásahy. (g)

životní prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 4 989 televizorů a 12 216 monitorů

Ušetřili jste mnoho surovin, děkujeme!

Ostrava už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televizory a monitory. Nyní lze přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody lidé díky tomu ušetřili životnímu prostředí, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Zpětný odběr a recyklace jednoho televizoru uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, kolik ropy spotřebuje osobní automobil za 22 km jízdy nebo energii, která zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla studie dopadu sběru a recyklace televizorů a monitorů na životní prostředí, jejíž vytvoření iniciovala společnost ASEKOL, která pro Ostravu zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
„Občané našeho města se k ochraně životního prostředí chovají stále zodpovědněji. Důkazem je každoroční nárůst množství vysloužilého elektrozařízení odevzdaného prostřednictvím sběrných dvorů a odloženého u prodejců elektra. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Ostravy loni vytřídili 4 989 televizorů, 12 216 monitorů a 66 015 kg drobných spotřebičů, čímž uspořili 4 208 MWh elektrické energie, 164 236 litrů ropy, 19 519 m3 vody a 201 tun primárních surovin. Přispěli jsme k snížení emisí skleníkových plynů o 993 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3 819 tun,“ říká Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí, a dodává: „Tyto výsledky nejen ve sběru elektrozařízení, ale i stále narůstající množství vytříděných odpadů z domácností jsou dobrou vizitkou občanů, kteří podporují úsilí města změnit Ostravu v moderní čisté a zelené město. Za to jim patří poděkování.“
Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL v roce 2013 podařilo v ČR ušetřit více než 9 milionů litrů ropy v hodnotě více než 123 milionů korun, nebo téměř 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé republiky za více než jeden den. Je to zásluha všech, kteří odpad poctivě třídí. (jš)

Hledáme šéfa Galerie města Ostravy

Sdružení Trojhalí Karolina vyhlásilo výběrové řízení na uměleckého manažera Galerie města Ostravy (GMO). Nastoupit by měl během podzimu, bude řídit provoz galerie zejména po umělecké stránce. „Manažer galerie bude mít všechny standardní povinnosti a pravomoci, které mají ředitelé obdobných veřejných institucí v ČR i v Evropě,“ uvádí výkonný ředitel sdružení Trojhalí Karolina Petr Šnejdar. Manažer se bude starat o galerii po umělecké i provozní stránce. V oblasti výtvarného umění má navrhovat a realizovat vlastní dramaturgický a výstavní plán, bude spolupracovat s externími kurátory jednotlivých výstav a bude budovat značku Galerie města Ostravy jako do budoucna významné výstavní instituce u nás a nejlépe i v Evropě.
Uchazeči se do výběrového řízení mohou přihlásit až do 30. září 2013. Všechny základní informace k výběrovému řízení jsou součástí dokumentace, o kterou uchazeči mohou požádat na e-mailu petr.snejdar@trojhali.com nebo na telefonu +420 601 550 064. Přihlášky do výběrového řízení lze zaslat doporučeně na adresu Trojhalí Karolina, zájmové sdružení právnických osob, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava¬ Vítkovice.
Městská galerie má v tuto chvíli zajištěno financování až do roku 2016. Sdružení Trojhalí v červnu získalo dotaci na její provoz a pro Ostravu tak zajistí fungování první městské galerie výtvarného umění. (av)

my a svět

Navštívili nás členové židovských obcí

První srpnový den navštívila Radnici města Ostravy sedmdesátičlenná skupina židovských studentů a seniorů. Uvítala je vedoucí kanceláře primátora Marcela Trojáková, která je doprovodila na vyhlídkovou radniční věž.
Výpravu tvořili studenti Lauderovy školy v Praze a členové židovských obcí z Polska, Německa, Izraele a dokonce středoamerické Panamy. Ostravu si k návštěvě zvolili proto, že je inspirovala předválečná ostravská Tóra, kterou před lety zakoupil filantrop Ralph Yablon a daroval synagoze v Kingstonu u Londýna.
Akci organizuje David Lawson, dlouholetý koordinátor „Kroužku Ostraváků při synagoze v Kingstonu,“ jak potvrdil Michal Salomonovič z Židovské obce Ostrava. Kroužek Ostraváků vznikl v Kingstonu v roce 2005, sdružují se v něm lidé narození před válkou v Ostravě, ale také jejich potomci. Všichni odešli v různých vlnách emigrace z Československa do Anglie, USA, Německa či Palestiny. (ph)

Popisek k fotce:…a ještě snímek před ostravskou Novou radnicí na památku. Foto: Hana Oborilová


 

Strana 9

Evropské peníze přispívají i na řešení problémů lidí nacházejících se v těžkém období

Renarkon pomáhá léčit i naplnit život

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje soubor odborných sociálních služeb lidem v obtížné životní situaci, do které se dostali užíváním drog.
Už v loňském roce se díky dotacím z fondů Evropské unie podařilo pracovníkům ostravského Renarkonu realizovat program, který pomáhal všem, kdo se rozhodli změnit svůj způsob života svázaný s drogovým problémem a chtěli se vrátit do běžného pracovního života. Letos tu na program navázali a dokonce ho i podstatně rozšířili.

Nová práce povzbudí

Začít znovu a najít si práci, pokud má za sebou člověk zkušenost s životem v drogovém prostředí, není podle účastníků programu a pracovníků Renarkonu vůbec jednoduché. Proto se pracovníci Renarkonu pustili do pokračování projektu Aktivně za novou prací.
„Pro naše klienty je šance najít práci a začlenit se zpět do společnosti velmi důležitá, ale složitá. Proto jsme se rozhodli znovu oslovit zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji a nabídnout jim účast v našem projektu,“ vysvětlil ředitel Renarkonu Martin Chovanec. Zaměstnavatel, který se rozhodne dát šanci člověku po léčbě drogové závislosti, může požádat o příspěvek na mzdové náklady. Pracovníci Renarkonu se účastníků programu ještě v době před samotným nástupem do práce ptají, co umí, v čem jsou vyučeni, co dělali dříve apod. Novinkou je letos možnost účastníků programu podstoupit rekvalifikaci a začít pracovat v oboru a na místě, které zaměstnavatel opravdu potřebuje a zaměstnanec je svým zájmem motivován práci vykonávat. V současnosti běží dva rekvalifikační kurzy. „Do programu jsou zařazeni jen ti klienti, kteří opravdu mají zájem o pracovní místo. Za ty roky ale víme, že kontinuita na trhu práce je problém. Proto jsme začali vybrané klienty posílat na rekvalifikační kurzy a spolupracujeme na nich s Vítkovickým učilištěm,“ upřesnil David Kondělka, zástupce ředitele Renarkonu.
Projekt Aktivně za novou prací 2 je podporován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z evropských peněz, zatím dotace dosáhly 4 milionů korun.

Základní aktivity

Renarkon však realizuje i jiné projekty z prostředků Evropské unie. Výmluvná jsou loňská čísla – v rámci projektů Centra primární prevence Renarkon oslovil přibližně 37 000 žáků a studentů, v rámci programu Indikované skupiny pro děti a mládež pracovalo centrum s celkem 12 dětmi a mladými lidmi převážně s počínajícím či rozvinutějším drogovým problémem. O drogové problematice probíhají preventivní besedy v celém kraji.
Drogovou, rodinnou a sociálně výchovnou poradnu loni navštívilo 327 klientů, stále je nejčastějším problémem užívání pervitinu a marihuany.
Kontaktní centrum Ostrava poskytlo celkem 7 739 kontaktů, bylo vyměněno přibližně 57 000 ks infekčních jehel. V rámci terénního programu pak došlo loni k 4 809 kontaktům, vyměněno bylo zhruba 89 000 injekčních setů, což znamená významný nárůst oproti roku 2011. Dům na půl cesty, doléčovací centrum, poskytl své služby ve sledovaném roce celkem 45 klientům během 4 531 dnů. Zhruba 90 procent klientů uvádělo jako svou hlavní drogu pervitin.
Terapeutická komunita Renarkon poskytla své služby v roce 2012 celkem 38 klientům v rámci dlouhodobého léčebného programu, což představuje 5 337 dnů služeb. Došlo k výraznému nárůstu počtu dnů, protože skupina klientů v hodnoceném roce absolvovala úspěšně celou léčbu.

Pro kulturní vyžití

Společnost Renarkon v současnosti na Cihelní ulici v Ostravě buduje kulturně vzdělávací středisko. To by poté mělo sloužit jako komunitní centrum s pestrou nabídkou aktivit. Rozšíří se tak možnost spolupracovat s mladými lidmi v čase, kdy jsou mimo školu. I dělníci na stavbě kulturních prostor jsou rovněž zapojeni do projektu Aktivně za novou prací, poté chtějí navázat na práci s dětmi a mládeží. Informace na adrese www.renarkon.cz. (g, s)

Popisek k fotce: Rekonstrukce prostor v objektu v Cihelní ulici přinese klientům Renarkonu další aktivity pro naplnění volného času. Foto: Renarkon

Počet odběratelů roste

Řada lidí, bez rozdílu věku, se čím dál více ocitá z různých příčin v bezvýchodné životní situaci. Pomoc těmto lidem v nouzi nabízejí poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení (např. Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diakonie ČCE, Nová šance, FOD, Mens sana, Vzájemné soužití, apod.). Podporu ve formě potravinové pomoci těmto charitativním organizacím již 4 roky poskytuje Potravinová banka v Ostravě (PBO).
Díky této ojedinělé službě se za 6 měsíců letošního roku podařilo poskytnout potravinovou pomoc více než 3 tisícům lidem v sociální nouzi v rámci regionu Ostravy a MS kraje. Stále roste počet dárců i odběratelů, což svědčí o přínosu PB pro společnost. „Za první pololetí letošního roku se nám podařilo získat celkem 44,7 tun potravin, což je o 12 tun více oproti stejnému období loňského roku. Členskou základnu, kterou již tvoří téměř 4 desítky organizací, jsme letos rozšířili o dalších 6 nových organizací,“ sdělila Irena Mrázková, zástupkyně PBO. Činnost banky je provozována za významné finanční podpory města Ostravy, Nadace OKD a Krajského úřadu MS kraje. (d)

služby občanům

ADRA hledá dobrovolníky

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava hledá dobrovolníky k dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Dobrovolnictví je určeno pro studenty, seniory i osoby v produktivním věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace. Nemusíte být něčím výjimečný. Stačí, když chcete a umíte nabídnout své srdce, náruč a svůj volný čas lidem, kteří jsou z různých důvodů osamoceni.
Dobrovolníci mohou pracovat u dětí v centru Domeček a také v nemocnicích. Seniorům mohou pomáhat dobrovolníci v deseti domovech důchodců v Ostravě, Klimkovicích a Petřvaldíku, osobám postiženým pak ve Čtyřlístku, centru pro osoby s postižením v Ostravě. Ochotu spolupracovat a pomáhat mohou dobrovolníci vyjádřit svou prací pro seniory v domácnostech a pěstounské rodiny.
Pokud se kdokoli chce stát dobrovolníkem a darovat hodinu týdně dobré věci, zájemci mohou 1. a 2. středu v září a říjnu přijít na vstupní pohovor v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, v ul. Ahepjukova 2788/2 (zastávka – sídliště Fifejdy) od 13 do 17 hodin. Více informací na www.adraostrava.cz nebo na tel. 605784584. (lk)


 

Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

RÁDI FOTÍTE?

Stavební průmyslovka v Ostravě-Zábřehu pořádá již čtvrtý ročník fotosoutěže, letošním tématem je opět architektura Moravskoslezského kraje. Autoři nejlepších fotografií budou oceněni, fotografie pak vystaveny na různých místech kraje. Nejlepší fotografie vydá Ostravský informační servis jako pohlednice. Více na: www.stav-ova.cz.

DŮL MICHAL VE FILMU.

V areálu Dolu Michal v Michálkovicích začali v srpnu natáčet korejští filmaři snímek s titulem International Market. Ve filmu však budou figurovat i jiné lokace z Ostravy – Důl Anselm i Dolní oblast Vítkovice. Film se odehrává v 60. letech po válce v Koreji, kdy vláda posílala tisíce lidí za prací do Německa, muže především do dolů. A tak se i prostory Dolu Michal vybavily nápisy v němčině. Ze 150členného filmového štábu tvoří Korejci zhruba třetinu. Film se má promítat i v Česku.

CO NOVÉHO NA KAROLINĚ?

Během třetího zářijového víkendu proběhne v centru Forum Nová Karolina velkolepá show určená především pro dámy. Připraven bude i pánský koutek, módní přehlídky a další program. Září však přináší také autogramiádu HC Vítkovice Stell, program Tančí celá Karolina a jiné zábavné akce, o zábavném programu píšeme též v článku o festivalu Outdoorových filmů na str. 7. Informace na www. facebook.com/ForumNovaKarolina.

JANÁČKOVCI JUBILUJÍCÍ.

Začátkem nové koncertní sezony vstupuje Janáčkova filharmonie Ostrava do jubilejního 60. roku své existence. Mezi výjimečné hosty bude mimo jiné patřit houslista Pavel Šporc, který na koncertu s názvem Gipsy Way vystoupí s filharmonií a romskou cimbálovkou 26. září ve vítkovické aule Gong. Šporcl s romskou kapelou absolvoval už 150 koncertů v mnoha zemích Evropy.

NABÍDKA JE VELKÁ.

Divadlo Komorní scéna Aréna nabízí pět typů předplatného, informace lze získat na www.divadloarena.cz či v pokladně divadla na tel. 595 155 595 nebo e-mailu rezervace@divadloarena.cz, předplatné lze i zakoupit v Ostravském informačním servisu. Do repertoáru se v sezoně přiřadí premiéry: Dezertér z Volšan E. A. Longena, Shakespearova hra Něco za něco, představení Krajní meze W. Mastrosimona, Ibsenovy Přízraky a také hra Julie a Nataša autorů G. Grekova a J. Muravického. Od 10. září do konce října se ve foyer KSA uskuteční výstava černobílých fotografií Martina Wágnera z Ruska pod názvem Kde začíná Evropa.

NOVÉ POŘADY ČT.

Tvůrčí skupina Kateřiny Ondřejkové z ostravského studia České televize připravila dva nové formáty. Už začal pořad Hospoda U Druhé šance, představuje první veřejnoprávní reality show s významným sociálním zacílením – vítězi nabídne rekvalifikaci na kuchaře a zaměstnání. Další pořad s názvem Žiješ jenom 2x oslovuje seniory a motivuje je k realizaci nejrůznějších zájmů.

TŘI VÝSTAVY NAJEDNOU.

Až do 29. září nabízí Ostravské muzeum tři pozoruhodné výstavy. Macao – koloniální perla Dálného Východu v kresbách Ivy Mrázkové je půvabným nahlédnutím do vzdálených končin. Daleko na východ návštěvníky zavede také výstava s názvem Dobrodružství hedvábné cesty – Čína, představuje fenomén obchodní cesty z několika pohledů. Třetí výstava mapuje stopy židovských rodin v Ostravě pod názvem Nezapomněli jsme na ně?

SEZONA DIVADEL ZAČÍNÁ.

Nejen divadel, od září opět všechny kulturní instituce lákají na bohaté programy. Dům kultury města Ostravy nabízí hostování např. pražského divadla Kalich s představením Don Quijote 18. září, o pět dnů později zazáří Hana Maciuchová v představení Žena vlčí mák. Divadlo Palace Theatre se známými pražskými herci představí duchařskou komedii Pohleď a budeš udiven 30. září. Koncertovat bude 16. září Richard Müller, 14. září uvede dům kultury záznam opera Aida z Metropolitní opery. Nová sezona živých přenosů z MET začne 5. října operou Oněgin. Podrobný program na www.dkmoas.cz.

FESTIVAL DŘEVA NA HRADĚ.

Slezskoostravský hrad přivítá 14. září od 11 hodin účastníky Festivalu dřeva. Ten zahrnuje napínavý závod sportovních dřevorubců, zvěřinové hody, jarmark řemesel a hosty Roberta Křesťana a Eddiho Stoilowa. Vstup je zdarma. Nebude chybět úřadující vicemistr světa v dřevorubeckém sportu Martin Komárek, který na místě vyřezanou sochu nabídne v dražbě a výtěžek dostane TyfloCentrum Ostrava pro nevidomé a slabozraké.

ZAHRÁDKÁŘI, POZOR!

Jubilejní 10. ročník výstavy Život na zahradě se uskuteční na ostravském výstavišti Černá louka od 27. do 29. září. Vše potřebné tu najdou i včelaři, obdivovat tu lze nejkrásnější plody letošní úrody i dekorační aranžmá, připraveny jsou přednášky a konzultace. Současně v areálu proběhne výstava Zdraví a duše určená zdravému životnímu stylu a esoterice. V sobotu 28. září se před pavilonem A uskuteční též farmářské trhy.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ.

Svatováclavský hudební festival, který začne koncem září, pořádá koncerty i mimo svou hlavní akci. Pod názvem Čtvero ročních období zazpívá 13. září ostravská sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová v doprovodu houslí a varhan v paskovském kostele sv. Vavřince Verdiho Ave Maria a další skladby. Italská barokní hudba a zpěv pod názvem Dolcissimi sospiri zazní 21. září ve svinovském kostele sv. Mikuláše v 16 hod., tentýž den se koncert opakuje v 19 hod. v kostele v Pržně.

YOUTH4YOUTH.

Tak se jmenuje 6. ročník festivalu mladých pro mladé, který se uskuteční 5. října v ostravských klubech Cooltour a Marley. Nabízí prezentaci umění a kulturních dovedností, vč. módních návrhů, všech žánrů. Přihlásit se lze (věk 13 – 23 let) do 8. září na adrese http://y4yfestival.formees.com.

,Colours‘ mají letos na podzim nabídku pro hudební fajnšmekry

,Neusneme na vavřínech…‘

Takto vyjadřuje ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová důvod, proč i v letošním podzimu navštíví Ostravu špičkové kapely v rámci sólo koncertů, aby příznivci Colours nestrádali čekáním na hudební bonbónky až do příštího léta.
Známá norská skupina Jaga Jazzist, která na Colours hostovala před třemi léty, vystoupí 1. listopadu ve vítkovickém Gongu (kapacita 1 500 míst) s novým projektem Live With Britten Sinfonia v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Komorně laděný je další koncert slavné irské písničkářky Lisy Hannigan, která bude mít vedle sebe irského písničkáře Richie Egana, známého pod jménem Jape. Oba už Ostravu navštívili, vystoupí v centru Cooltour na Černé louce 28. listopadu. Jen o den později se opět v multifunkční aule Gong představí opravdová hvězda – fenomén současné soulové scény Gregory Porter z USA, který je také nazýván gigantem současného jazzu.
Aula Gong se rozezní i v adventu. Program opravdu mimořádných sólových koncertů uzavře 5. prosince vánoční vystoupení skvělého souboru London Community Gospel Choir, který během čtyřicetiletého působení doprovázel mnoho hvězd, mj. George Michaela či Madonnu.
Vstupenky na všechny tyto koncerty jsou již v prodeji v e-shopu http://eshop.colours.cz, osobně pak v prodejně Oriental v Zábřehu a ve vítkovické aule Gong. (g)

Také archiv slaví výročí

Letošní rok je bohatý na výročí, mnohé ostravské kulturní instituce včetně konzervatoře slaví 60 let existence, významnější výročí se týká městského archivu. Proto Archiv města Ostravy zve na tradiční zářijovou výstavu s názvem Pocta nejen Aloisi Adamusovi aneb 90 let Archivu města Ostravy ve vestibulu Nové radnice. Otevřená je v pracovní dny od 8 do 19, o víkendech od 9 do 19 hod. Za 90 let nashromáždil archiv úctyhodných 6 km archiválií, v nichž je uloženo nepřeberné množství informací k historii města Ostravy.
Stářím a jedinečným provedením dominují samozřejmě pergamenové listiny, z nichž nejstarší vznikla v roce 1362, a také typáře (pečetidla), bez nichž se v minulosti neobešlo zhotovení žádného dokumentu. Různorodé svým obsahem i dobou vzniku jsou tisíce úředních knih – radních protokolů, obecních kronik, účetních knih nebo domovských matrik. Zaslouženou pozornost upoutávají rovněž mapová zobrazení a samozřejmě fotografie. Výstava připomíná také významné osobnosti, které v archivu působily, a také vydávání periodika – sborník Ostrava, který nabízí pozoruhodné čtení a fakta z historie města v už 26 vydaných svazcích.
Na své pomyslné cestě prošel archiv několika nepříliš ideálními lokalitami, než v roce 1960 našel důstojné sídlo v budově bývalé přívozské radnice. Ale až výstavbou nového depotního bloku v roce 1996 byly vytvořeny odpovídající podmínky k trvalému a bezpečnému uložení dokumentů. Na své restaurování a konzervování čeká však stále ještě mnoho cenných archiválií. (d)

Popisek k fotografii: Archiv města Ostravy v Přívoze patří k nejlépe fungujícím organizacím města. Vybaven moderní technikou patří dnes k nejvyhledávanějším institucím, které nabízejí cenná fakta z historie.

Ametyst: Obrázky ze života

Takový je název výstavy obrazů doc. MUDr. Jaroslava Šimíčka, dnes 82letého známého kardiologa a také Čestného občana Ostravy, v galerii Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava. Vernisáž se uskuteční 16. září v 18 hodin, výstava potrvá do 12. října.
Bývalý internista, kardiolog, vysokoškolský učitel, děkan fakulty, amatérský muzikant, výtvarník, atlet a maratónec, jak sám sebe nazývá, začal malovat po válce, většinou krajiny. Přátelil se s mnoha ostravskými výtvarníky, malování považuje za radost, obrázky většinou věnoval přátelům a známým.
První Šimíčkův pacient s kardiostimulátorem uběhl maratón, ale i jeho lékař se běháním jako součástí zdravého života proslavil. Do povědomí veřejnosti se tento lékař mimo jiné dostal před lety svou knihou Srdce, buď zdrávo, ve které laické veřejnosti sdělil hodně o kvalitě a způsobu života, který by měl srdce posílit. Patří k lidem, kteří umí svůj život naplnit opravdu vrchovatě. (r)

pozvánka

10. ročník jednoho z nejkrásnějších mezinárodních festivalů

Na svatého Václava zahajujeme

Příznivci krásné hudby, skvělých interpretů a nezapomenutelných zážitků se zase mají na co těšit. Mezinárodní Svatováclavský hudební festival vstupuje v Ostravě do 10. ročníku a opět nabízí nevšední náplň. O to silnější, že se koncerty odehrávají v chrámech a kostelích. Celkem 35 koncertů přivítá významná česká i zahraniční hudební tělesa a sólisty.
Hned na zahajovacím koncertě 28. září v mariánskohorském kostele Panny Marie Královny zazní Mendelssohnovo oratorium Eliáš v podání Pražského filharmonického sboru, Pražské komorní filharmonie pod taktovkou německého dirigenta Rolanda Kluttiga. Také hlasové obsazení je hvězdné, po roce se na festival vrací sopranistka Martina Janková z Curyšské opery (rodačka z Orlové, vystudovala ostravskou konzervatoř). První letošní koncert ozdobí také německá mezzosopranistka Ivonne Fuchsová, rakouský tenor Roman Payer a švýcarský barytonista Rudolf Rosen.
Následující koncerty využijí prostředí mnoha dalších duchovních stánků v Ostravě i širokém okolí. Podrobnější informace o programu a vstupenkách jsou na adrese www.shf.cz. (g)

Loutkáři z celé Evropy i ze zámoří se opět sejdou v Ostravě

,Spectaculo‘ už podesáté

Centrum Ostravy se od 22. do 27. září opět stane dějištěm přehlídky loutkářské tvorby z celého světa. Mezinárodní festival Spectaculo Interesse, který pořádá pravidelně od roku 1995 Divadlo loutek Ostrava každý lichý rok, letos vstupuje do jubilejního, desátého ročníku.
Přinese výběr toho nejlepšího, co loutkáři ve svém oboru doma i za hranicemi během uplynulých dvou let vytvořili. Představení nabídnou soubory a jednotlivci z Kanady, Izraele, Finska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Slovinska, Maďarska, ale i od našich nejbližších sousedů – z Německa, Polska, Slovenska. Nebudou chybět ani divadla z České republiky. ,Domácí‘ ostravské divadlo loutek uvede v rámci festivalu zbrusu novou inscenaci pohádky Zlatovláska, a to ve veršované úpravě Josefa Kainara.
Představení se uskuteční v prostorách divadla, ale oživí také veřejná prostranství. Pouliční reje, akrobatická a žonglérská čísla, tanec i vystoupení několika desítek bubeníků souboru Bumbumband vypuknou na Masarykově náměstí hned první den v neděli 22. září v 16 hodin. Pestrobarevný průvod pak doputuje do divadla loutek, kde festival v 17 hodin zahájí právě Zlatovláska. Po 21. hodině se festivalové dění opět vrátí na náměstí s poutavým ohňovým divadlem, které pod názvem Poema o slunci a měsíci předvede polský Teatr Klinika Lalek.
V dalších dnech pak bude Spectaculo pokračovat řadou představení, z nichž si každý zájemce určitě vybere podle svého gusta. Například v Ostravě již velmi populární nizozemský loutkář a tanečník Duda Paiva festival navštíví jako režisér hry Bestiaires. Vystoupí i Voroněžské státní loutkové divadlo s představením Plášť podle stejnojmenné Gogolovy povídky, izraelská loutkářka oživí v pohádce Císařovy nové šaty místo loutek špulky nití i jiné krejčovské náčiní. Po dlouhé době ostravské publikum uvidí výborné maďarské loutkáře, kteří k nim promluví jazykem barev ve hře Okr a tyrkys. Podrobný program mají zájemci na adrese www.dlo-ostrava.cz.
Festival se koná za významné finanční podpory města Ostravy a dalších partnerů, záštitu nad festivalem převzala náměstkyně primátora Simona Piperková. (d)


 

Strana 12

o lidech s lidmi

Dobrou službou a významnou pomocí člověku v nouzi může být i duševní podpora a laskavé slovo

Charita Ostrava plní své poslání a pomáhá lidem bez rozdílu

Charita. Toto slovo dostalo jinou náplň a vrylo se do povědomí české veřejnosti výrazněji až po roce 1989, i když charitativní poslání vždy historicky plnily především církevní instituce. Charita Ostrava vznikla v roce 1991, založil ji arcibiskup olomoucký jako účelové zařízení římskokatolické církve. V roce 1996 byla práva a povinnosti zřizovatele převedena na Biskupství ostravsko-opavské a Charita Ostrava se stala složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou. Pracují v ní zejména lidé se sociálním nebo zdravotním vzděláním, ale také manažeři a další provozní personál (celkem 250 zaměstnanců), pomáhají desítky dobrovolníků.
I když je charita církevní institucí, pomáhá lidem v nouzi bez rozdílu náboženského vyznání.

Působí nejen v Ostravě

Charita Ostrava zajišťuje celkem 20 sociálních služeb, 2 služby zdravotní a 3 související aktivity především v Ostravě, ale také například v Novém Jičíně, Hrabyni a Krnově. Klienti mohou služby využívat přímo v domácnostech nebo v charitních střediscích pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova či lidi s duševním onemocněním. Jedním z největších je moderní Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích nabízející pomoc a služby lidem v terminálním stadiu života, ale také dočasný pobyt na odlehčovacích lůžkách. Potřebným lidem slouží též poradny, dětem v nepříznivé životní situaci pak slouží nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Dubině.

Dobrovolnictví

Každé ze středisek charity potřebuje dobrovolníky. O tuto činnost se mohou zajímat lidé bez ohledu na věk. Charita Ostrava má v současnosti 40 stálých dobrovolníků, dokonce i mladou rodinu, která pomáhá v domově pro seniory. Dobrovolníci přicházejí za klienty v charitních střediscích, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi, pomáhají s nákupem, pomáhají s přípravou kulturních akcí pro klienty nebo se třeba starají o zahradu. Dobrovolníky se stávají i senioři, kteří tak smysluplně tráví čas.
Stovky dobrovolníků se každoročně v lednu zapojují do Tříkrálové sbírky, což je to jedna z největších akcí Charity a její výtěžek vždy pomáhá mnoha potřebným i vylepšit služby řady středisek.

Mobilní hospic

Šest zdravotních sester a spolupracující lékaři zajišťují služby mobilního hospice sv. Kryštofa, který má dispečink v Hospici sv. Lukáše. Tito odborníci navštěvují, někdy i několikrát denně, domácnosti svých klientů, většinou onkologických pacientů, aby jim poskytli odbornou zdravotnickou pomoc i útěchu v domácím prostředí. Služby mobilního hospice klientům hradí zdravotní pojišťovny.

Nadšení nestačí

Pracovat pro charitu nemůže každý. Odborné sociální nebo zdravotnické vzdělání je předpokladem pro profesní zapojení do práce Charity, ale od člověka samotného se očekávají i konkrétní povahové vlastnosti – vstřícnost, ochota a potřeba pomáhat jiným, tolerance, soulad s filozofií Charity. Pracovní nasazení je vysoké. Ne každý proto projde vstupním pohovorem. „O práci v Charitě Ostrava se lidé zajímají, a pokud místo nemůžeme nabídnout, nabízíme zapojení do dobrovolnictví. Nezaměstnaný člověk se tak zapojí do týmu a může mít dobrý pocit z pomoci druhému.“ říká vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností Dalibor Kraut. Sám vzděláním zaměřeným na marketing našel uplatnění v Charitě Ostrava, protože i tato organizace potřebuje dát o sobě a svém poslání vědět veřejnosti, přesvědčit lidi, že poskytované služby jsou tu pro ně v každé těžké životní situaci. I Charita potřebuje připravovat nové projekty a kampaně, oslovovat možné donátory.
Na praxi do středisek chodívají studenti sociálních a zdravotnických oborů vysokých škol a také studenti oboru management pro neziskový prostor Ostravské univerzity.

Všechno něco stojí

„V provozních nákladech pro chod organizace kryjí dary donátorů 2-3 procenta. Ostatní náklady jsme schopni hradit především díky dotační podpoře z rozpočtu města Ostravy, Nového Jičína, Moravskoslezského kraje, MPSV Evropské unie a příjmů od klientů za poskytované služby,“ informuje Dalibor Kraut.
Lidský přístup
Důležitou součástí kvality služeb Charity Ostrava jsou mezilidské vztahy a komunikace – vůči klientům, mezi zaměstnanci, k veřejnosti. „Lidský přístup je jednou ze základních podmínek pro poskytovanou pomoc lidem v nouzi, o což se společně s kolegy snažíme“, doplňuje Kraut. (ola)

Zapojte se do sbírky

Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov opět vyhlašuje humanitární sbírku.
Nepotřebné letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, textilní metráž, domácí potřeby (nádobí bílé i černé, příbory, hrnky, skleničky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (svázaná v páru, nepoškozená), dětské hračky (stavebnice, panenky, plyšáky atd.) lze v úterý 10. září od 9 do 18 hodin dovézt zabalené v taškách či pytlích na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě-Přívoze s vjezdem z křižovatky ulic Mariánskohorská a Cihelní. Více na www.ostrava.charita.cz a www.diakoniebroumov.org.

Charita Ostrava zve na benefiční koncert

SEŠLI SE, ABY POMOHLI

24. září v 19 hod. v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu na podporu rekonstrukce centra pro lidi bez domova.

Vystoupí vokální sbor Noach, sourozenci Ulrychovi a Prague Cello Quartet.


 

Strana 13

z archivu města

Digitální badatelna nabídne 1 600 tisíc stran

Digitalizace – převádění analogových dokumentů do elektronické podoby – se stala už před více než deseti lety důležitou složkou činnosti Archivu města Ostravy. Výhody jsou očividné. Vzácným dokumentům nehrozí poškození ani odcizení a zatímco papírové či pergamenové originály jsou trvale uloženy v bezpečí klimatizovaných depozitářů, mohou se zájemci věnovat jejich studiu nerušeně v pohodlí domova, prostřednictvím webového rozhraní.

https://badatelna.ostrava.cz

Je přirozené, že této variantě studia přicházejí badatelé rychle na chuť. Archiváři se setkávají stále častěji s dotazy, kdy už to či ono na webu bude. Celá věc však není tak jednoduchá, jak se mnohdy může jevit uživateli před obrazovkou svého PC. Digitalizace je procesem časově a především finančně náročným, přičemž převádění dat do elektronické podoby svépomocí postupuje velmi pomalu a neumožňuje v relativně krátkém časovém úseku zpřístupnit větší množství velmi rozmanitých a badatelsky žádaných archiválií.

Jak zpracovat přes milion stran?

Aby mohl archiv v této věci učinit skutečně významný pokrok, bylo rozhodnuto ucházet se o přidělení finančních prostředků z Integrovaného operačního programu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“, v rámci aktivity „Digitalizace archivů a problematika správy dokumentů“. Projekt byl nazván „Digitalizace Archivu města Ostravy“ a jeho realizační fáze, která se blíží ke svému závěru, byla zahájena v srpnu 2012. Cílem je digitalizace archiválií v objemu 1 600 000 stran, a to konkrétně úředních knih. Do této skupiny patří mj. zápisy ze zasedání samosprávných orgánů města i desítek dalších obcí, které se v minulosti staly součástí Ostravy, obecní a školní kroniky, evidenční knihy a řada dalších dokumentů.
Příprava několika tisíc knih byla velmi náročná a zabrala řadu měsíců. Bylo nutno prověřit jejich fyzický stav, vybrat a označit strany k digitalizaci a ke každé pořídit poměrně podrobný popis, jehož údaje sloužily k jednoznačné identifikaci, obsahovaly však také konkrétní pokyny operátorům ke skenování. Nedílnou součástí projektu bylo vytvoření zcela nové webové aplikace (dostupné již nyní na adrese v úvodu článku) a především technologické infrastruktury pro bezpečné uložení elektronických dokumentů. Že se jedná o záležitost opravdu náročnou, o tom svědčí i celkové náklady na projekt ve výši 40 mil. Kč, z nichž 85 % je hrazeno dotacemi z prostředků EU. Z celkového množství všech archiválií, uložených v Archivu města Ostravy (6 000 běžných metrů) bude přitom takto zpracováno „jen“ 2,6 procenta.

Digitalizace dokumentů

Vzhledem k tomu, že archivy se dosud věnovaly zejména digitalizaci tematických celků (sčítací operáty, matriky, fotografie, mapy), bude to patrně poprvé, kdy se najednou zpřístupní historické dokumenty ze stovek různých archivních fondů. Věříme, že tím Archiv města Ostravy při příležitosti svých 90. narozenin významně přispěje k popularizaci dějin našeho města. Jozef Šerka

Popisek k fotce: Stránkování úředních knih vybraných k digitalizaci v Archivu města Ostravy

Popisek k fotce: Nová webová aplikace ke studiu digitalizovaných archiválií Snímky: AMO

Popisek k fotce: Pracovníci AMO ukládají před transportem archiválie do plastových přepravek Integra.


 

Strana 14

volný čas

Víte, co je závod agility?

V ostravské hale Sareza se o víkendu 17. a 18. srpna uskutečnil 9. ročník mezinárodního mistrovství juniorů v agility. Je to zábavný sport pro všechny psí rasy a velikosti. Závody probíhají ve třech velikostních a výkonnostních kategoriích, kde roli hraje čas i bezchybnost. Parkur agility se trochu podobá koňskému, na psím parkuru jsou však překážky nejen skokové, ale i slalom, tunely a zónové překážky.
Závodníci ve čtyřčlenných družstvech i jednotlivci předváděli se svými pejsky opravdu skvělou show. Z Česka, Slovenska a Maďarska se sešlo 60 týmů, celý závod posuzovali dva rozhodčí, ceny vítězům předával náměstek ostravského primátora Jiří Hrabina.
Agility je skvělou zábavou i pro diváky, i když u nás to ještě není tolik známá a populární disciplína. První podobný mezinárodní závod se konal v Ostravě už v roce 2002 a letos se potřetí do této metropole vrátil. Další, 10. ročník, bude v Maďarsku. V České republice se tato zábavná show stala mezi pejskaři populární, nadšené jsou zejména děti a mládež. Vzniká tak zajímavá tradice, která může mladým lidem vyplnit volný čas, protože naučit psa zdolávat překážky vyžaduje trpělivost, laskavost a především kamarádské vztahy ke zvířatům. (d)

Další nová expozice nabízí obří akvárium a rozkošné tamaríny pinčí

Zoo přivítala letošníhouž 300tisícího návštěvníka

V sobotu 17. srpna prošel branou ostravské zoologické zahrady letošní 300 000. návštěvník. Stala se jím Petra Puchalová z Opavy, která se do zoo vypravila s rodiči. Obdržela pamětní list a tašku s upomínkovými předměty zoo. Návštěvnost zoo byla letos ze začátku v důsledku dlouhé zimy a poměrně chladného jara výrazně nižší než loni. Během krásného léta se podařilo ztrátu téměř dohnat. Všem našim návštěvníkům zoo děkuje za přízeň!
Ve výběhu Indie zblízka, který bezprostředně navazuje na terasu nové restaurace Saola, jsou k vidění dvě mláďata samičky axisů indických. Už bývají často vidět venku společně s ostatními členy stáda. Tak jako u většiny zástupců jelenovitých zůstávají totiž mláďata axisů několik dní po narození oddělená od stáda a choulí se v trávě, jejich matky se zdržují opodál a pravidelně je přicházejí nakrmit. Pokud se na mláďata nejpestřeji zbarvených jelenů přijdou návštěvníci podívat nejpozději do konce září, mohou se zapojit do soutěže Putování s nejkačkou a získat hodnotné ceny. Do soutěže je zahrnuto celkem 20 míst v Moravskoslezském kraji, která byla podpořena penězi z EU a která lze v rámci soutěže navštívit. V Zoo Ostrava byl z evropských peněz financován právě projekt výstavby Návštěvnického centra s restaurací, jehož součástí byla i úprava rozlehlého přírodního výběhu Indie zblízka pro vzácné indické kopytníky. U vstupu do zoo získají lidé herní kartu se speciálním kódem. Po vložení kódu na www.nejkacka.eu/putovani mohou vyhrát kvalitní fotoaparát, tablet nebo další ceny.
V srpnu se otevřela expozice Malá Amazonie s novým akváriem s tisícem neonek. Akvárium o objemu 5 000 litrů představuje známý a častý typ sladkovodního biotopu v povodí Amazonky – řeku s černou vodou. Jedná se o měkkou (téměř bez obsahu minerálních látek) a kyselou vodu s vysokým obsahem tříslovin, huminových kyselin a dalších látek rostlinného původu (zvláště z napadaných listů, kmenů a větví), které dávají vodě tmavou barvu, někdy připomínající až černý čaj. Nejznámější černou řekou je Rio Negro, kde žijí i neonky. Kromě rybích obyvatel se mohou návštěvníci znovu těšit i na zástupce drápkatých opic – rodinu tamarínů pinčích, velké pavouky sklípkany či drobné šípové žáby dendrobátky neboli pralesničky.
V průchozí voliéře Papua, která se návštěvníkům ostravské zoologické zahrady otevřela v polovině června, přibyly další druhy papuánských ptáků. Konkrétně se jedná o dva zástupce pestře zbarvených holubů – holuba dvoubarvého a korunáče Sclaterova. (k)

Popisek k fotce: Neonky jsou ozdobami akvárií Foto: Pavel Vlček

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

EVŽEN – temperamentní, veselý kříženec knírače. Je mu pět let a je to rodinný psík. Rád si hraje a za pamlsek umí i poslouchat. Vhodný do bytu i na zahradu, také pro psí sporty. V závodech agility by se jistě nedal zahanbit. Nutná úprava a péče o srst. Č. psa 17171.
BONA – Šestiletá fenka rotvajlera. Velmi temperamentní, ostražitá. Jen do zkušených rukou a nejlépe k domku se zahradou, hodila by se i do strážní služby. Svého nového pánečka si oblíbí a nedá na něj dopustit. Č. psa 17123.
ARNOŠT – Čtyřletý kříženec pudlíka, který zřejmě ztratil majitele. V prvních dnech ho stále čekal, hladověl a byl moc smutný. Po čtyřech měsících v útulku je to veselý kamarád, který čeká na každé pohlazení. Do bytu i na zahrádku, pes do každé rodiny. Č. psa 17141.
TULÁK – V dubnu se několik dní toulal v ulicích Třebovic. Lidé jej krmili, sem tam poskytli přespání. Když se zdržoval v okolí útulku, kde vbíhal pod jedoucí auta, musel do útulku. Je v něm ale nešťastný, potřebuje volnost, dlouhé výlety i psí sporty. Č. psa 17150.


 

Strana 15

Město v příštím roce podpoří sportovní akce pro všechny

Ostravané, hýbejte se s námi!

Ostrava se ziskem titulu Evropské město sportu 2014 přidala k Madridu, Stockholmu, Kodani, Glasgowu, Barceloně a dalším metropolím, které už prestižní titul získaly. Tvůrci projektu se zavázali, že příští rok bude ve městě ještě více ve znamení sportu, a to hlavně na rekreační úrovni pro širokou veřejnost.
Kampaň zasáhne děti, dospělé, seniory, hendikepované. Přinese motivaci i pro ty, kteří zatím málo sportují nebo se pohybu nevěnují vůbec. Město prozatím vyčlenilo přes dvacet milionů korun z rozpočtu pro zajímavé projekty a akce pro všechny věkové a sociální skupiny. Do konce července podaly žádosti o dotace na dvě stovky sportovních a zájmových organizací.
„Mnohé projekty slibují zajímavou podívanou i dobrou zábavu. Jsou mezi nimi masové akce, ale i drobné aktivity pro specifické skupiny lidí. Určitě se našlo pár žádostí, které svými parametry odpovídají jiným druhům dotací. Mizivé procento bylo těch, které nesplnily formální náležitosti,“ upřesnil garant projektu a náměstek primátora Martin Štěpánek.
Hodnocení uzavřela v prvním zářijovém týdnu pracovní skupina složená z politiků, sportovců, zástupců organizací i administrátorů projektu. Koncem září budou známy výsledky, které pak najdete na webových stránkách projektu Ostrava – EMS 2014 i města Ostravy. (vi)

Pro fanoušky

Novinky z ostravského sportovního dění a přípravu projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 můžete sledovat na webových stránkách www.ostravamestosportu.cz. Novinkou v jejich obsahu je soutěžní aplikace, která je umístěna jako záložka na facebookovém profilu www.facebook.com/ostravamestosportu a bude fungovat do 18. září 2013. Vašim úkolem je poznat známé ostravské sportovce. Mezi cenami jistě zaujmou volné vstupenky na ligová utkání fotbalistů FC Baník Ostrava a hokejistů HC Vítkovice Steel, permanentky k návštěvě sportovních zařízení SAREZA aj. (av)

Juniorské piruety

Vítkovická ČEZ Aréna bude ve dnech 2.–6. října hostit nejlepší světové krasobruslařské juniory v rámci ISU Junior Grand Prix. (liv)

Centrum bezpečné jízdy zve

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava, člen sdružení Ostrava bezpečná doprava, pořádá pod záštitou náměstka primátora pro dopravu Tomáše Suchardy od 9. do 14. září akci Autoškoly a mladí řidiči 2013.
Smyslem akčního týdne je poskytnout žákům, stávajícím i budoucím, absolventům, instruktorům autoškol zdokonalování jejich řidičských schopností formou kurzů bezpečné jízdy, ve kterých si zájemci mohou zdarma vyzkoušet moderní polygon a otestovat nejen své schopnosti, ale také svá vozidla. Po pondělním slavnostním zahájení (od 14 h.) jsou až do pátku připraveny kurzy podle skupin řidičských oprávnění a typů vozidel – motocykly, osobní vozy, nákladní auta a autobusy. Více informací na www.centrum.libros.cz.
V sobotu 14. září týden autoškol v CBJ Libros na Palackého 1114 vyvrcholí (12–22 h.) závěrečným programem, v němž se mj. představí motocykloví kaskadéři se Stundriding Show. (vi)

Maratonci poběží v Bělském lese

Bělský les v obvodu Ostrava-Jih se stane v sobotu 28. září dějištěm 52. ročníku Ostravského maratonu, který se uskuteční s podporou města Ostravy. Závodníky čeká po startu u aqua parku v Zábřehu šest okruhů v příjemném prostředí lesoparku. Peloton běžců a běžkyň vyběhne na trať v 10 hodin. Obě hlavní kategorie vypsali pořadatelé z MK Seitl pro věk od 18 do 34 let. Další účastníci budou soutěžit v celkem devíti věkových kategoriích. Vypsány jsou také závody v půlmaratonu a štafetě. Uzávěrka přihlášek pro maraton je do 17. 9. s registrací za 500 Kč, na místě závodu za 600 korun. (liv)

Hasiči slavili 120

Na dny 16.-18. srpna rozložili členové Sboru dobrovolných hasičů z Polanky nad Odrou oslavy 120. výročí založení místního hasičského sboru. Veřejnost se mohla podívat do jejich zbrojnice a dovědět se, co všechno hasičská práce obnáší. Zajímavý byl také doprovodný program – valná hromada SDH (na snímku) s účasti mnoha hostů, mezi kterými byl také náměstek primátora Ostravy Jiří Hrabina, soutěže v požárním sportu, vystoupení mažoretek, ohňová show, ohňostroj, zábava i setkání hasičských partnerů z jiných obcí stejného jména. Polanští hasiči lidem také předvedli jak se hasilo v minulosti. (vi)

město podporuje

DVAKRÁT BAZALY.

Fotbalisté FC Baník mají na svém stadionu na Bazalech výhodu domácího dvojzápasu. V sobotu 14. 9. hostí Bohemians, v neděli 22. 9. Liberec. Začátky jsou v 17 hodin.
HOKEJ JE TADY!

V hokejové extralize začnou HC Vítkovice Steel v ČEZ Aréně až druhým kolem, kdy v neděli 15. 9. přivítají Karlovy Vary. Další domácí program: ne 22. 9. Brno, pá 27. 9. Pardubice, ne 29. 9. Chomutov. Začátky jsou v 17 hodin. Na autogramiádu zvou hokejisté Vítkovic své fanoušky 13. 9. (17) do Fora Nová Karolina.
START INTERLIGY.

Po úvodních zápasech nového ročníku česko-slovenské interligy v Partizánském a Mostu se házenkářky DHC Sokol Poruba představí domácím fanouškům v hale Sareza na Hrušovské v sobotu 14. 9. proti Jindřichovu Hradci. Další program: so 5. 10. Olomouc. Začátky jsou v 18 hodin.
FLORBAL MUŽŮ.

Extraligu zahájí muži Vítkovic 6. 9. v hale na Dubině proti Kladnu. Další program: ne 22. 9. (17.15) Sparta. Muži FBC Ostrava hrají v neděli 8. 9. (18) v hale Sareza na Hrušovské proti Chodovu. Další program: ne 29. 9. (18) Liberec.
FLORBAL ŽEN.

Děvčata Vítkovic se v extralize utkají 6. 9. na Dubině s Elite Praha. Další program: ne 22. 9. (14.15) Liberec, ne 6. 10. Chodov. Nováček extraligy družstvo FBC Ostrava změří na úvod soutěže v hale Sareza síly Jihlavou (ne 8. 9, 15). Další program: ne 29. 9. Střešovice.
NÁBOR DO JUDA. 1. Judo Club Baník Ostrava hledá talentované děti od 4 let, holky i kluky. Přijít můžete s rodiči, ti starší i bez nich, každé úterý a čtvrtek od 15 do 17.30 hodin do tělocvičny haly Sareza na Hrušovské ulici. (vi)
PARA TABLE TENNIS. V hale TJ Ostrava na Varenské ulici se bude od 10. do 15. 9. hrát 10. mezinárodní turnaj hendikepovaných stolních tenistů Czech Open Para Table Tennis. Hrát se bude podle pravidel mezinárodní stolně tenisové federace ITTF ve třech propojených halách na celkem 28 stolech. Na turnaj se přihlásilo 257 sportovců ze 30 zemí světa. Pořadatelsky ho bude zajišťovat na tři stovky lidí, včetně sběračů míčků ze ZŠ Generála Píky, průvodců a tlumočníků ze SŠ společného stravování z Hrabůvky aj. (ts)

Strana 16

fototéma

Policistky na koních měly navrch

Pošestnácté uspořádala Městská policie Ostrava (MPO) Mezinárodní setkání jízdních policií. Velké množství diváků, často rodin s dětmi, přišlo poslední srpnový den do Komenského sadu, aby obdivovali výkony jezdců a koní šesti policejních jednotek z Česka, Polska a Slovenska. Nejvíce se dařilo ženám, které dominovaly ve dvou ze tří soutěží. Cross parkúr O pohár ředitele MPO vyhrála Agnieszka Mordalová na koni Dumny (Czestochowa), v zrcadlovém skákání O pohár primátora Ostravy byla nejlepší Hana Němcová na Hubertovi (PČR Zlín). Speciální policejní parkúr O pohár krajského hejtmana skončil díky Danielu Orsagovi s koněm Solo Romy úspěchem domácích strážníků. Cenu přeborníka městských policií ČR pro rok 2013 převzal ostravský Libor Zedníček a jeho svěřenec Solo Macarena. (vi)