Květen 2017

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Poděkování sportovcům


Už podesáté byli 11. dubna vyhlášeni vítězové ankety Sportovec roku. Slavnostního aktu v Radnici města Ostravy se zúčastnili náměstci primátora Vladimír Cigánek, Zbyněk Pražák, Iveta Vozňáková a předseda městské komise pro sport a volný čas Vladimír Stuchlý. „Ocenění je malým poděkováním města sportovcům, kteří Ostravu reprezentují a šíří její dobré jméno doma i v zahraničí,“ uvedl náměstek primátora pro sport, školství a vzdělávání Vladimír Cigánek. Jak zdůraznil, město poprvé ocenilo i společensky odpovědnou firmu, která je spojena se sportem. „Věřím, že jsme založili novou tradici, protože společnosti podporující sport bývají často nedoceněné,“ vysvětlil. Více čtěte na str. 14. (bk)

Architekti navrhli podobu jatek


Ostrava mění tvář

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na přeměnu historických městských jatek je studio Petr Hájek Architekti z Prahy. Porota ocenila jeho návrh jako citlivý a působivý a zároveň podle porotců nejlépe odpovídající potřebám galerie umění PLATO, která bude v objektu sídlit.

„Považuji za velký úspěch, že tři měsíce od vyhlášení soutěže máme vybrán vítězný návrh. Je to zhruba o šest týdnů dříve, než jsme původně očekávali,“ uvedl primátor Tomáš Macura a ocenil, že se porota na vítězném návrhu shodla. „Nyní můžeme začít připravovat další kroky.  Samozřejmě nás čeká ještě spousta práce a následných debat nad konečnou podobou projektu a jeho realizací,“ dodal primátor  Macura.

Porotci také rozhodli o pořadí na druhém a třetím místě. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny od poloviny května v budově bývalého Bauhausu, kde si je veřejnost může prohlédnout. (r)

Představitelé města se poklonili památce obětí

Oslavy výročí osvobození


Pietní akt u památníku Rudé armády v Komenského sadech připomenul 30. dubna 72. výročí osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války. Zúčastnilo se jej několik stovek lidí včetně válečných veteránů. Vzpomínkovou akci zahájil přelet dvou letounů Jas 39-Gripen. „Ostrava byla osvobozena v rámci Ostravsko-opavské operace, největší vojenské akce na našem území. Těší mě, že toto výročí není formální a že se setkává se zájmem veřejnosti,“ řekl primátor Tomáš Macura a poděkoval přítomným válečným veteránům, že nasazovali život při osvobození tehdejšího Československa. (rs)


Strana 2

Velká soutěž k výročí první písemné zmínky o městě VIAOSTRAVA odstartovala

Poznejte své město a vyhrajte


Součástí celoročních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě je soutěž pro všechny Ostravany VIAOSTRAVA 750. Zábavnou vědomostní hru připravilo město jako součást oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Zahrát si mohou všichni bez omezení věku, od školáků po seniory. Soutěž odstartovala 2. května. Soutěžící se však mohou do soutěže registrovat nadále v průběhu května i června, nejpozději však 27. června, aby stihli zodpovědět všechny otázky a splnit požadované úkoly.

První kolo je složeno z otázek o 30 konkrétních místech Ostravy. Po správném zodpovězení hráč postupuje do dalšího kola, kde jej čeká praktický úkol. K jeho vyřešení musí místo navštívit a pátrat po indiciích, která jej dovedou k řešení. Hra je proto vhodná i pro rodiny, které podniknou výlet a spojí jej s pátráním po správné odpovědi. Nápověda k jednotlivým otázkám je obsažena v publikacích o městě, které již vyšly anebo které teprve budou vydány k 750. výročí města. Vodítka se dají najít i na výstavě v Ostravském muzeu, která je věnována historii Ostravy. Je zcela na soutěžících, aby nalezli správné odpovědi. Zaměstnanci muzea, archivu nebo magistrátu nebudou odpovídat na dotazy obsažené v kvízu.

Soutěž vyvrcholí veřejným finále 30. června během Festivalu v ulicích. Desítka nejlepších soutěžících se utká o hodnotné ceny, jakými jsou plavba pro dvě osoby západním Středomořím, letecký eurovíkend pro dvě osoby nebo eurovíkend ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Registrace do soutěže probíhá na stránkách www.ostrava750.cz.      (rs)

Ostrava podpoří projekty k výročí


Letošní bohatý program oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě obohatí kulturní akce, které město finančně podpořilo. Ostrava vyčlenila na podporu kulturních projektů 850 tisíc korun s tím, že maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Zájemci podali 53 žádostí, z nichž 12 muselo být vyřazeno pro nesplnění formálních náležitostí. Komise ve čtyřech kolech výběrového řízení vybrala 26 projektů, které získají finanční podporu. „Smyslem vyhlášení této výzvy bylo vtáhnout do dění v rámci oslav co nejvíce subjektů a nabídnout jim prostor, v jehož rámci by mohly svými aktivitami program oslav významného jubilea Ostravy obohatit,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

K vybraným projektům patří například Hudební rodný list Ostravy, Třináct příběhů z dějin ostravských, publikace k 170 letům Severní dráhy císaře Ferdinanda, nejstarší němý film o Ostravě s živou hudbou, Fajny pořad v novym fěrtuchu a další. „Osobně jsem velmi zvědavý na vydání Pohádek o permonících a také na připomenutí britského režiséra Karla Reisze, který se narodil v Moravské Ostravě,“ uvedl Zbyněk Pražák. (av)

Papež jmenoval pomocného biskupa


Pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze jmenoval 7. dubna papež František dosavadního generálního vikáře Martina Davida. O jmenování pomocného biskupa požádal papeže biskup František Václav Lobkowicz vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a fyzickým možnostem. (rs)

Listí a tráva patří do bio popelnice


Vzduch je naše společné bohatství. V zájmu jeho ochrany platí od začátku tohoto roku obecně závazná vyhláška, která zakazuje na území celého města spalovat v otevřených ohništích suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění. Rostlinným materiálem se rozumí prakticky veškerý biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin. Jedná se zejména o trávu, seno, slámu, větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí, kůru, květenství, plody, piliny. To vše patří do bio popelnic, o jejichž přistavení zdarma mohou majitelé rodinných domů se zahradou zažádat na odboru ochrany životního prostředí magistrátu. Podrobnosti lze najít na https://biopopelnice.ostrava.cz/. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta do 30 tisíc korun, v případě právnické osoby až 200 tisíc korun. (bk)

120 let Ostravaru


Do mozaiky „sedmičkových“ výročí, která navazují na 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, patří také oslavy 120 let Pivovaru Ostravar. Ten byl založen jako Český akciový pivovar v Moravské Ostravě v roce 1897, v roce 1947 získal název Ostravar, v roce 1987 se dočkal nové sedminádobové celoměděné varny, v roce 1997 zavedl výrobu nejúspěšnějšího speciálu všech dob Velvet, a konečně v roce 2007 překročil metu 7 miliard půllitrů piva uvařených od momentu svého založení. Letošní výroční oslavy jednoho z nejdéle fungujících podniků na území Ostravy vyvrcholí 23. a 24. června Slavnostmi Ostravaru. (bk)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Blahopřáním ostravským divadlům k mimořádným uměleckým úspěchům v roce 2016 zahájil 5. dubna primátor Tomáš Macura 25. zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018.

Nejmenší ostravské divadlo Komorní scéna Aréna obhájilo předloňské vítězství i v 25. ročníku Cen divadelní kritiky a stalo se Divadlem roku 2016. Nejvyšší české divadelní ocenění získalo již potřetí. Národní divadlo moravskoslezské proměnilo dvě z pěti nominací na divadelní ceny Thálie za rok 2016. Ty získali sopranistka Lenka Pavlovič za roli Hortensie v opeře Ples v opeře a barytonista Thomas Weinhappel za titulní roli v opeře Hamlet.

Úvodním bodem jednání ostravského zastupitelského sboru v sále zastupitelstva v Nové radnici byla volba nového člena rady města a náměstka primátora pro sport, školství a vzdělávání za odstoupivšího náměstka Martina Štěpánka (ODS). Zvolen byl Štěpánkův stranický kolega, dvaašedesátiletý soukromý podnikatel Vladimír Cigánek, který ve svém prohlášení uvedl, že je připraven plně se věnovat práci náměstka primátora a pokračovat v projektech, které zahájil jeho předchůdce.

Celkem zastupitelstvo projednalo 54 programových bodů. V dopolední části jednání se věnovalo vyhodnocení bezpečnostní situace na území města. Jak informoval ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava René Dočekal, kriminalita v Ostravě v roce 2016 opět poklesla. Za celý rok zaznamenali policisté v Ostravě 11 187 trestných činů, což představuje ve srovnání s rokem 2015 pokles o 1292 trestných činů, tj. o 10,4 procenta. Objasněnost trestných činů dosáhla 40,54 procenta. Téměř 70 % všech trestných činů spáchali recidivisté.

Příznivý vývoj bezpečnostní situace ve městě dokládají také výsledky Městské policie Ostrava. S těmi seznámil zastupitele ředitel MPO Zdeněk Harazim. Pozitivní dojem ze statistik městské policie kazí pouze rostoucí počet dopravních přestupků, souvisejících zejména se statickou dopravou, to znamená parkováním. Podrobnosti přinášíme na straně 16. (bk)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 26. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 10. května od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (r)


Strana 3

Nabídku ostravských atraktivit doplní muzeum dopravní techniky a MHD

Místo, kde se zabaví celá rodina


Pro budoucnost

Nabídku ostravských atrakcí obohatí v perspektivě několika let nové muzeum dopravní techniky. To vyroste poblíž Hlavního nádraží v Přívoze v lokalitě vymezené ulicemi Wattovou a Špálovou, kde město v minulých letech vykoupilo a zcelilo pozemky zastavěné technickými objekty. Poslední se mu podařilo získat za cenu 20 milionů korun koncem loňského roku. Výstavba muzea by měla současně otevřít prostor mezi Hlavním nádražím a náměstím Svatopluka Čecha a přispět k zvelebení a zatraktivnění této části města.

Jak informoval radní pro dopravu Lukáš Semerák, nepůjde o prostou výstavku dopravních prostředků, ale o místo, kde by občané a návštěvníci města, zejména rodiny s dětmi, mohli smysluplně a zajímavě trávit volný čas. Takto je koncipována i veřejná zakázka na vyhotovení konceptu muzea, kterou rada města schválila 18. dubna.

„My nehledáme autora stavebních řešení, ale autory kreativního konceptu a náplně muzea, které by mělo být unikátní a atraktivní nejen pro občany Ostravy, ale také pro její návštěvníky, kteří by tak měli další důvod do Ostravy přijet,“ vysvětlil Lukáš Semerák. Muzeum by současně nemělo vytvářet konkurenci Dolní oblasti Vítkovice a dalších ostravských atraktivit, ale naopak by je mělo vhodně doplňovat.

S nabídkou účasti v soutěži oslovilo město sedm architektonických kanceláří a kreativních studií z Česka, Německa, Rakouska a Nizozemska. Nabídku však může poslat kdokoliv, čas je do konce července. Vítězi město zaplatí maximálně dva miliony korun bez DPH.

„Předpokládáme, že nové muzeum využije rozsáhlou sbírku exponátů shromážděných Dopravním podnikem Ostrava a potenciál dopravních nadšenců, kteří se o tuto techniku starají. Tím hlavním ale bude myšlenka, která osloví všechny generace od tří do osmdesáti let,“ uvedl Lukáš Semerák. Cena stavby se bude odvíjet až od schváleného konceptu. „Stavba by mohla být realizovaná i po etapách. Postupem času by tak přinášela stále nové atrakce, které by lákaly k opakovaným návštěvám,“ připustil radní Semerák. (bk)

Architekti změní okolí katedrály


Achitektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy se rozběhla. Soutěžní návrhy na úpravu okolí katedrály Božského Spasitele s důrazem na úpravu předprostoru svatostánku musí být odevzdány do 1. června.

„Koná se v pořadí už třetí architektonická soutěž v letošním roce. Architekti mají příležitost navrhnout novou tvář další významné části centra města. S velkým očekáváním ve druhém červnovém týdnu osobně zasednu mezi porotci, abychom vybrali vítězný návrh,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Předmětem soutěže je řešení veřejného prostoru náměstí s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele. Součástí návrhu bude také představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující Zámeckou ulici. V soutěžním zadání je nejen možnost řešení parkování s cílem zklidnit dopravu v této lokalitě, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení. Podmínky soutěže stanoví, aby autoři respektovali nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. Rekonstrukce divadla bude zahájena ještě v letošním roce a její součástí bude například kavárna s vchodem z náměstí.

Porota vyhodnotí soutěž 8. června, aby zastupitelstvo města mohlo rozhodnout o vítězném návrhu 21. června. Soutěžní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách města pod bannerem architektonických soutěží.

Porotci ocenili nejen prostorové uspořádání lokality, ale také reálnost návrhu

Vzhled Umělecké ulice vyřešili studenti


Ostrava mění tvář

Porota vybrala vítěze otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru Umělecké ulice. Jako nejlepší z 23 odevzdaných návrhů byla vyhodnocena práce studentů architektury Jana Adamuse z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Ondřeje Bělici a Matěje Jindráka z Vysokého učení technického v Brně. Porotci ocenili nejen prostorové uspořádání Umělecké ulice, ale také reálnost a ekonomickou přiměřenost návrhu.

Své rozhodnutí porota pod vedením architekta Ladislava Kuby komentovala takto: „Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní priority uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.“

„Známe vítěze první architektonické soutěže a další budou následovat. Nejpozději v červnu rozhodnou zastupitelé o vítězném návrhu na konverzi bývalých jatek. V mezičase vyhlásíme architektonickou soutěž na přeměnu náměstí Msgre Šrámka. Stejným způsobem chceme vyřešit také stavbu koncertní haly a bytového domu v Kostelní ulici. Vrátili jsme se k širšímu využití architektonických soutěží. Věřím, že tento způsob přeměn města přinese výsledky v podobě hodnotných architektonických děl, která zatraktivní Ostravu,“ řekl primátor Tomáš Macura. (rs)

Na záchranu zvířat


Ostrava poskytla dotaci 250 tisíc korun na provoz Záchranné stanice Bartošovice, která působí při ZO Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. Poskytnuté prostředky budou použity na záchranu zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů z území Ostravy. Uvolněny byly z městského fondu životního prostředí, jehož zůstatek činil ke konci loňského roku více než 14 mil. korun.

Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích, která slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata, byla prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. Působí na území téměř celého Moravskoslezského kraje a části Zlínska a Olomoucka. Ročně přijme více než 1700 živočichů. (bk)


Strana 4

Úkolu vymyslet technologii výroby sošek se ujali Václav Merta, Kristýna Konečná a Kristina Adamusová

Petřkovickou venuši vytvořili studenti VŠB


Petřkovická venuše v podobě klíčenky patří k žádaným suvenýrům města Ostravy, které si letos připomíná 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Venuši vytvořili studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Pro její výrobu museli vymyslet speciální technologii.

Fakultu oslovilo město loni na podzim, zda by byla schopna kopii Petřkovické venuše vyrobit. „Obrátili jsme se proto na naše studenty. Nepřekvapilo mě, že se úkolu vymyslet celou technologii výroby tisíce sošek ujal jeden z nejlepších studentů magisterského studia Václav Merta, ke kterému se připojily jeho spolužačky Kristýna Konečná a Kristina Adamusová. Bylo to pro ně složité, protože zakázka spadla časově do zkouškového období,“ uvedl vedoucí laboratoře katedry metalurgie a slévárenství Petr Lichý. 

„Protože jsme slévači, napadlo nás nejdříve, že vytvoříme odlitky z kovu. Jenže tak bychom nedosáhli potřebné barvy a také na omak by výrobek působil jinak než originál z krevelu,“ líčil Václav Merta. Studenti tedy zvolili pryskyřici, která se dá vytvrdit a kterou používají na výrobu modelů. Navíc má výhodu, že se dá zabarvit do potřebného odstínu.

Ovšem barevný odstín nevznikal lehce. „Zpočátku jsme používali pro červenohnědé zabarvení oxidy železa. Vycházeli jsme z toho, že krevel je železná ruda a barva tím pádem bude přirozená. Jenže nedařilo se nám vytvořit ten správný odstín, výsledek byl pořád příliš světlý. Po dvou dnech pokusů jsme přidali do barviva grafit a rázem jsme měli potřebnou barvu,“ vyprávěl Václav Merta. Testování a příprava modelu trvaly celý prosinec, v lednu se tým tří studentů pustil do odlévání tisícovky kusů miniaturních sošek. Kovová očka vyráběli ke každému kusu zvlášť kleštičkami z nerezového drátu. Výsledek pak vybrousili a vyhladili. Každý kus je tak originálem a ruční prací.

„S tak velkou zakázkou se studenti ještě nesetkali. Vždy vyráběli jeden nebo dva kusy. Je to pro ně dobrá zkušenost, zvláště když museli prokázat notnou dávku kreativity. Navíc si něco vydělali,“ doplnil Petr Lichý.  

Zájemci si mohou jubilejní klíčenky s Petřkovickou venuší zakoupit v pobočkách Ostravského informačního servisu. (rs)

Konference WHO také pro veřejnost


Jednou z nejvýznamnějších akcí letošního roku v Ostravě je ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO), která se uskuteční ve dnech 13. až 15. června v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Do Ostravy přijede šest stovek delegátů z 53 zemí evropského regionu Světové zdravotnické organizace včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí.  Delegáti budou projednávat světová a evropská témata, dojde ale i na regionální problematiku, především na ochranu životního prostředí.

Do dění vstoupí i ostravská veřejnost. V doprovodném programu se může zapojit do diskusí a besed, účastnit se přednášek, sportovních aktivit za zdravím anebo dnů otevřených dveří, které u příležitosti konference uspořádají vybrané ostravské společnosti a instituce. Program přineseme v červnovém vydání Ostravské radnice. (ru)

V Hrušově vznikne průmyslová zóna


Práce pro Ostravu

Ke strategickým projektům Ostravy patří příprava průmyslové zóny v Hrušově. „Bude mít 35 hektarů a může tam vzniknout až dva tisíce nových pracovních míst. Reagujeme tak na skutečnost, že průmyslové zóny v Ostravě jsou takřka zaplněné,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura na setkání s hejtmanem a zástupci ostravských firem v CTParku v Hrabové.

V hrabovské průmyslové zóně dostavěla svůj závod firma Stant Manufacturing, která vyrábí palivové systémy pro automobily. Tím je Hrabovská zóna téměř obsazená. „Snažíme se proto najít ve městě další plochy pro rozvoj a nebráníme se ani využití brownfieldů,“ zdůraznil primátor.

Nové továrny výrazně snižují nezaměstnanost na Ostravsku. Občas ale obtížně shánějí pracovníky. „Zaměstnance často odrazují velmi nízké platy. Firmy si musí uvědomit, že Ostrava již není žádnou low-cost lokalitou a musí tomu přizpůsobit platovou úroveň,“ konstatoval Tomáš Macura. (rs)

Otevřen sv. Václav


V rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě bude od 17. do 23. května od 10 do 18 hodin otevřen kostel sv. Václava, který je nejstarší církevní památkou ve městě. Připomenuto bude i významné výročí – 17. 5. 1362 udělil Karel IV. Ostravě právo konat výroční trhy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také originální žebroví, které bylo sneseno během obnovy kostela a nyní je uloženo v Národním památkovém ústavu. (vk)

Bambifest 2017


Největší přehlídkou organizací a skupin pro volný čas mládeže je Bambifest, který se koná 19. a 20. května na loukách u Koliby v Bělském lese. Představí se spolky, které pracují s dětmi a mládeží a organizují jim volnočasové aktivity. Součástí akce je doprovodný program a soutěže o ceny. Bambifest podpořilo město Ostrava. (rs)

Zemřel pamětník Osvětimi a Terezína Petr Erben


Ve věku 96 let zemřel 5. dubna v izraelském Aškelonu rodák z Moravské Ostravy a pamětník koncentračních táborů v Osvětimi a Terezíně Petr Erben. Narodil se 20. března 1921 v ostravské židovské rodině jako Petr Eisenberg, po matce příslušel do rodiny Kasslerů. Obě rodiny patřily k významným místním podnikatelům a přispívaly k hospodářskému rozvoji Ostravska.

Petr Erben vystudoval stavební průmyslovku v Brně. Po vypuknutí 2. světové války a zahájení perzekuce Židů vykonával nucené práce při regulaci Ostravice, v září 1942 byl deportován do koncentračního tábora Terezín, o dva roky později do vyhlazovacího tábora Osvětim. V lednu následujícího roku byl převezen do tábora v Mauthausenu, osvobození se dočkal v květnu 1945 v táboře v Gusenu. On sám holocaust přežil, ale pětadvacet členů jeho rodiny zahynulo. Po válce se Petr Erben přestěhoval do Prahy, odkud v roce 1948 emigroval spolu s nastávající manželkou Evou do nově se rodícího státu Izrael. Zde ve městě Aškelon vybudoval úspěšnou stavební firmu.

Petr Erben si po celý život zachoval hluboký vztah k rodnému kraji a po roce 1989 se do něj rád vracel. Významně se angažoval pro vybudování památníku prvního židovského transportu z Ostravy do Niska v roce 1939, který byl odhalen v říjnu 2009 u Hlavního nádraží. Opakovaně se účastnil vzpomínkových slavností u Pomníku zavražděných ostravských Židů v sadu Dr. Milady Horákové, který vznikl na místě někdejšího židovského hřbitova. Naposledy navštívil Českou republiku v roce 2011, kdy se zúčastnil pohřbu svého přítele, spisovatele Arnošta Lustiga, a oslavil v Ostravě své 90. narozeniny. (mš)


Strana 5

V městské nemocnici byla modernizována pracoviště dermatovenerologie a ORL

Vyšší komfort pro pacienty i personál


Investice do zdraví

Modernizace pracovišť Městské nemocnice Ostrava (MNO) pokračuje. Dne 3. dubna tu byl zahájen provoz nově zrekonstruovaných ambulancí oddělení Dermatovenerologie (kožní), modernizace se už dříve dočkalo také oddělení ORL. Slavnostního otevření nově upravených prostor se 4. dubna zúčastnil náměstek primátora Michal Mariánek.

„Je to další kamínek do mozaiky úprav, kterými nemocnice v současné době prochází. Nedávno jsme otevírali rekonstruované Emergency, další akce se už plánují. Městská nemocnice si to zaslouží a hlavně potřebuje,“ konstatoval Mariánek s narážkou na nedávno schválený generel rozvoje MNO, v němž se počítá s ročními investicemi ve výši až 180 milionů korun.

Přestavba oddělení Dermatovenerologie začala loni 18. listopadu a skončila letos 2. dubna. Změn doznala celá levá část přízemí pavilonu H3, kde vznikla nová sociální zařízení pro pacienty, moderní zázemí pro zaměstnance, inspekční pokoje, chodby a čekárna. Ze suterénu sem byla přesunuta pracoviště lymfodrenáže, světloléčby a laser. Vedle zlepšení komfortu pro pacienty a zdravotníky přinesla rekonstrukce usnadnění provozu oddělení a zajištění jeho plynulosti. Celkové náklady na rekonstrukci včetně interiérového vybavení se vyšplhaly na více než 8,5 milionu korun s DPH. Zhruba 8,3 milionu poskytlo ze svého rozpočtu město, okolo 250 tisíc korun uhradila nemocnice. 

Díky úpravám oddělení Dermatovenerologie vznikl v pavilonu prostor pro vybudování nové ORL vyšetřovny, kterým předcházela rekonstrukce ORL operačního sálu. Náklady na modernizaci oddělení ORL činily okolo 2,5 milionu korun. (bk)

Ke Dni rodiny


Rodina a neformální péče v ČR, takové je nosné téma odborné konference Informal, která se uskuteční 15. května od 8.30 h v hotelu Clarion. U příležitosti Mezinárodního dne rodiny ji připravuje Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. Téma je zaměřeno na otázky neformální rodinné péče o dlouhodobě nemocné. Konference je určena zástupcům obcí a organizací sociálních a zdravotních služeb, ale také širší veřejnosti a osobám, které se chtějí podílet na rozvoji podpory neformálních pečovatelů v ČR. Podrobnosti na http://konferenceinformal.cz/. Konference se uskuteční za podpory města Ostravy. (r)

Elektromobily pro strážníky


Dva automobily BMW s elektrickým pohonem převzali do testovacího provozu ostravští strážníci od primátora Tomáše Macury a zástupců společnosti BMW Vertriebs GmbH, která je zapůjčuje v rámci projektu BMW i3 ve službách policie. Cílem projektu je prokázat, že elektromobily se dají využít i mimo soukromý sektor. Vozy bude mít Městská policie Ostrava k dispozici do 10. října anebo do najetí 6000 kilometrů. „Byl bych rád, kdyby se ukázalo, že i elektromobily jsou vhodným typem aut pro výkon služby strážníků a jde tak o další možnost při ekologizaci jejich vozového parku,“ řekl primátor Tomáš Macura. Město zatím obměňuje vozy pro strážníky tak, aby do konce roku 2018 měli k dispozici jen moderní auta na CNG.

Celkem bylo v rámci projektu BMW rozděleno v ČR 11 elektromobilů. Tři získala Policie ČR v Praze, dva Městská policie Ostrava,  po jednom strážníci v Brně, Plzni, Zlíně, Pardubicích, Písku a Českých Budějovicích. (rs)

Originál Dražického kodexu


Na výstavě Ostrava nevídaná, která se v Ostravském muzeu koná k oslavě 750. výročí první písemné zmínky o městě, bude vystaven další vzácný originál. Za nejpřísnějších bezpečnostních opatření bude do Ostravy přivezen jeden z nejvzácnějších dokumentů české historie, a to Dražický kodex, jehož součástí je Vypravování o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II. (před rokem 1343). V něm se nachází významná písemná zmínka o Moravské Ostravě. Kodex na výstavu zapůjčí Archiv Pražského hradu na dny od 17. do 21. května.

„Vypravování“ nás odkazuje do roku 1279, kdy si 5. ledna přední církevní hodnostáři dojeli pro stvrzení volby pražského biskupa k biskupu olomouckému Brunovi, kterého „našli v biskupském městě jménem Ostrava, jež leží za krajem opavským na hranicích Polska a Moravy“. (vk)

Festival Janáčkův máj se blíží


Na zahajovacím koncertu 42. ročníku mezinárodního festivalu Janáčkův máj se 22. května v Domě kultury města Ostravy představí Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený dirigentem Leošem Svárovským. Na koncertu zazní Janáčkova Sinfoniet­ta, Kubínova symfonická báseň Ostrava a Petr Nouzovský zahraje Koncert pro violoncello č. 1 od Bohuslava Martinů. Slavnostní zahajovací koncert bude uveden na počest 750 let od první písemné zmínky o Ostravě.

Letošní ročník festivalu Janáčkův máj zahrnuje celkem 23 koncertů, na nichž vystoupí domácí interpreti i světové hvězdy jako pěvec Lawrence Brownlee či klavírista Andrew von Oeyen. Velká očekávání jsou spojena s koncerty českých umělců Martina Kasíka, Lukáše Vondráčka a Pavla Šporcla. (rs)

Pozvánky OIS

Den matek na věži

U příležitosti Dne matek proběhne 13. května na pobočce OIS v 6. patře vyhlídkové věže Nové radnice tvůrčí dílna, kde si budou moci děti vyrobit jednoduché dárky pro své maminky. Akce bude probíhat od 10 do 17 h. Vyhlídková věž je otevřena denně od 9 do 19 h, vstupné pro dospělé činí 60 Kč, pro děti, studenty a seniory 40 Kč.

Procházka Přívozem

Cílem nedělní komentované prohlídky bude 14. května Přívoz. Asi 1,5kilometrová procházka vhodná i pro vozíčkáře nebo dětský kočárek začíná v 10 a ve 14 h před Hlavním nádražím, končí u Muzea Mlejn. Trasa vede přes náměstí Svatopluka Čecha s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, místy, kde se dříve nacházela radnice, židovská synagoga či kde dodnes stojí jedna z nejstarších přívozských lékáren. Vstupné pro dospělé činí 80 Kč, pro seniory, studenty, děti 50 Kč. Je nutná rezervace na www.ostravainfo.cz, na e-mailu pruvodce@ostravainfo.cz nebo na tel. č. 602 712 920.

Středověká Ostrava

750. výročí první písemné zmínky o Ostravě bude věnovaná komentovaná prohlídka centra Ostravy, která se uskuteční 28. května. Její účastníci navštíví nejstarší zděnou budovu v Moravské Ostravě – kostel sv. Václava, seznámí se s podobou tehdejšího Masarykova náměstí, zjistí, kudy vedly městské hradby, jejichž pozůstatky můžeme vidět dodnes, či jak to bylo s ostravskými hrady. Prohlídka skončí na Slezskoostravském hradě. Sraz účastníků v 10 a 14 h u kostela sv. Václava. Vstupné pro dospělé 80 Kč, pro seniory, studenty, děti 50 Kč. Je nutná rezervace na www.ostravainfo.cz, na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.cz nebo na tel. č. 602 712 920. (r)


Strana 6

Školní hřiště jsou otevřena pro děti a širokou veřejnost také v letošním roce

Přijďte si zacvičit a zasportovat


Bezpečnější Ostrava

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality transfery městským obvodům a účelovými dotacemi organizacím.

Hřiště podpořená z rozpočtu města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi, jež jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád daného hřiště a informace o provozní době. (bo)

Kde na vás čekají

Mariánské Hory a Hulváky
● Hýbej se! (hřiště při ZŠ Gen. Janka)

Krásné Pole
● Provoz hřiště ZŠ a MŠ Družební

Poruba
● Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti (MŠ Dětská; MŠ nám. B. Němcové; MŠ Sokolovská; MŠ Ukrajinská; MŠ V. Makovského)
● Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech ZŠ veřejnosti (ZŠ Komenského, ZŠ Porubská, ZŠ K. Pokorného, ZŠ Ukrajinská, ZŠ A. Hrdličky)
● Krch Off Skate Poruba

Lhotka
● Provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost – správce hřiště

Michálkovice
● Hřiště pro veřejnost (ZŠ U Kříže; SDH Michálkovice)

Ostrava-Jih
● Hřiště I. (ZŠ Provaznická, ZŠ Březinova, ZŠ Chrjukinova)
● Hřiště II. (ZŠ Šeříková a MŠ Předškolní; ZŠ Srbská; ZŠ Kosmonautů 15)
● Hřiště III. (MŠ F. Formana; MŠ MUDr. E. Lukášové)
● Hřiště IV. (ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Kučery, ZŠ Mitušova 8 a 16, ZŠ Horymírova)
● Skate na Jihu
● Středisko volného času, Zábřeh, Gurťjevova 8
● FC Ostrava-Jih, Krasnoarmejců 26a

Moravská Ostrava a Přívoz
● Otevřená hřiště v MOaP II. (MŠ Varenská, MŠ Hornická, ZŠ Nádražní, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená, ZŠ Ostrčilova)

Radvanice a Bartovice
● Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně (ZŠ Vrchlického, ZŠ Trnkovecká)

Plesná
● Rozšíření možnosti volnočasových aktivit (hřiště Plesná)

Proskovice
● Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích

Slezská Ostrava
● Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava (ZŠ Chrustova; ZŠ Bohumínská; ZŠ Pěší; hřiště Antošovická ul.)
● TJ Kunčičky, Polní Osada 86

Stará Bělá
● Správce hřiště

Svinov
● Hřiště Svinov

Vítkovice
● Prevence sportem na víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete na stránkách projektu Bezpečnější Ostrava: ­https://bezpecnejsi.ostrava.cz/

Malovaná hřiště pro zábavu


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky připravil pro děti na jaro novinku v podobě malovaných hřišť. Jedná se o speciální barevné nástřiky různých her a obrázků, na kterých si děti v rámci svých volnočasových aktivit budou moci hrát. „Máme v obvodu několik nevyužitých asfaltových ploch a současně místa, kde není možné instalovat klasické herní prvky jako průlezky, houpačky, houpací pružiny a další. Vybrali jsme zhruba deset takových lokalit, všechny jsou v blízkosti obytných domů, ve kterých bydlí rodiny s dětmi,“ říká místostarosta obvodu Patrik Hujdus. Obrázky budou nastříkané speciálními barvami, které jsou dobře viditelné a na povrchu vydrží minimálně rok. Instalace malovaných her a obrázků, mezi kterými se objeví například klasické skákací panáky, hra Člověče, nezlob se!, hlavolamy s abecedou, žábami nebo opičí dráha, se uskuteční v květnu. Na internetu bude k dispozici mapa s lokalizací jednotlivých malovaných hřišť, ve které občané najdou návody k užívání. Vedení obvodu plánuje pro veřejnost uspořádat speciální Malovanou olympiádu, v rámci které zábavnou a soutěžní formou malovaná hřiště představí a seznámí je s pravidly jednotlivých her. (bo)

Lezecké centrum je přínosem


Venkovní lezecká věž v sadu J. Jabůrkové ve Vítkovicích byla zkolaudována 15. září 2009. Její provoz je nekomerční a je přístupna veřejnosti po celý rok zdarma. Zdarma lze použít také šatnu a WC v přilehlém objektu boulderingové stěny, kde si zájemci mohou za poplatek vypůjčit i lezecké vybavení.  

Každou první středu v měsíci od 17 do 19 h od března do října probíhají na lezecké věži instruktážní hodiny zaměřené na seznámení veřejnosti s lezením a lezeckými technikami. Hodiny jsou zdarma, a to včetně zapůjčení lezeckého vybavení a asistence instruktora. 

Vedle věže je také lezecký balvan pro děti, který přirozeně doplňuje lezecký komplex. Vytvořením ven­kovní lezecké věže, lezeckého bal­va­nu a vnitřní boulderingové stěny vzniklo jedinečné sportovní centrum, jehož existence je přínosem pro milovníky tohoto sportu a všechny, kteří si ho chtějí vyzkoušet.

V červnu pořádá spolek Blok Centrum 7. ročník závodu pro děti Vítkovický Pavouk, který je určen i začátečníkům. Koncem června na ně naváží závody pro zkušenější děti Moravskoslezský Gekon. Více na www.blokcentrum.cz. (bo)

Pozvánka k výuce i odpočinku


Také někdy přemýšlíte, kam zajít se svými dětmi a jak kreativně vyplnit jejich volný čas? Dětské dopravní hřiště Orebitská v Přívoze je tady pro vás. V odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách, kdy zde neprobíhá dopravní výchova žáků základních škol, je hřiště otevřené široké veřejnosti. Děti si zde mohou vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu a získat správné návyky, které přispějí k jejich většímu bezpečí v běžném provozu. Na pořádek zde dohlíží zkušení dopravní referenti a preventisté Městské policie Ostrava, kteří vám v případě potřeby dopravní prostředek zapůjčí. K dispozici jsou dětská kola, koloběžky i odrážedla. Několikrát do roka jsou zde pořádány zajímavé akce pro děti s pestrým doprovodným programem. Přijďte se letos přesvědčit i vy, že to stojí za to.

Bližší informace o provozu a plánovaných akcích na dopravním hřišti naleznete na stránkách městské policie www.mpostrava.cz.

Akce pro veřejnost na DDH Orebitská v prvním pololetí 2017

Květen – Sobota         8. 5. od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 16.30 h
Červen – Sobota      10. 6. od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 16.30 h  (bo)

Závod ve skateparku


Pravý závodní den můžete zažít v porubském skateparku 13. května. Dopoledne se tu odehrají soutěže pro děti Day For Kids, odpoledne soutěž připravená ve spolupráci s Českou asociací skateboardingu s názvem Vans Shop Riot. Jde o jedinečný podnik, který mění skateboarding jako individuální sport na týmový. Závod je určen českým a slovenským skateshopům, které v závodě reprezentují tříčlenné týmy. Vítězný tým postupuje do evropského finále.

Po domluvě se správcem probíhá v porubském skateparku každou sobotu dopoledne bezplatná výuka skateboardingu pro začátečníky. (bo)


Strana 7

Asistenti prevence kriminality se setkali s kolegy z okolních měst a obcí

Dobrá praxe Městské policie Ostrava


Prevence kriminality

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno 24. dubna městem Ostravou ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. Věnoval se také podmínkám a podpoře pro jejich činnost. V současnosti je činnost asistentů financována z různých zdrojů, je ale potřeba, aby se značka a tradice vybudovaná Ministerstvem vnitra zachovala nezávisle na tom, z jakých zdrojů bude projekt realizován.

Dalšími hosty byli zástupci krajského úřadu, úřadu práce a obcí v Moravskoslezském kraji. Vystoupila také Martina Böhmová, mentorka asistentů Městské policie Ostrava, která hovořila o jejich praxi v Ostravě.

Asistenti se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti, přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně. Věnují se odhalování některých přestupků, zejména pokud jde o nepořádek na veřejných místech a dodržování obecně závazných vyhlášek města. Podílejí se na aktivitách realizovaných v rámci bezpečnostně preventivních opatření například v okolí ubytoven a na řadě preventivních akcí.

Ostravští asistenti působí v rámci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Jeho realizace byla zahájena začátkem října 2016 a má být ukončena koncem září 2019. Projekt je přínosný nejenom díky pozitivnímu dopadu na bezpečnost a kvalitu občanského soužití v místních komunitách, ale také díky vytváření pozitivních vzorů z řad cílové skupiny v místních komunitách, což je motivací pro ostatní. (kw)

Město pomáhá rodinám v nouzi


Sociální bydlení

Prvních devět rodin v projektu města zaměřeném na pomoc domácnostem v bytové nouzi už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a sedm bytů sociálních. V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu. Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového prostředí.

Již bylo evidováno 240 žadatelů o byt. Každého z nich navštíví pracovníci magistrátu, aby ověřili současný stav bydlení a situaci domácnosti. Žadatelé jsou ve většině případů v obtížné životní situaci a jejich bydlení je nevyhovující, byty jsou ve špatném technickém stavu. Vzhledem k počtu žadatelů z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava byl v únoru tohoto roku v těchto dvou městských obvodech příjem žádostí dočasně zastaven. Počet žádostí více než trojnásobně překročil konečný počet bytů předpokládaný v rámci projektu. V ostatních městských obvodech jsou žádosti dále přijímány.

Město Ostrava realizuje projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526) financovaný z Operačního programu Zaměstnanost od října 2016 do konce září 2019. V rámci projektu je naplánováno postupné získávání a obsazování bytů. Konečného stavu by mělo být dosaženo letos v září. (lš)

Cílem je vytvoření koncepce sociálního bydlení v Ostravě a její ověření v praxi

Půl roku od počátku realizace projektu


Je to již více než půl roku, kdy Magistrát města Ostravy zahájil realizaci tříletého projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených a propracovaných projektů v České republice.

Projekt si klade dva hlavní cíle. Tím prvním je vytvoření koncepce sociálního bydlení města Ostravy, která bude vypracována do letošního září. Na její tvorbě se ve dvou pracovních skupinách podílí více než 40 odborníků – pracovníků magistrátu, městských obvodů, Agentury pro sociální začleňování, neziskových organizací, Úřadu práce ČR a dalších. Mottem Koncepce se stalo: Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení.

Druhým hlavním cílem je pilotní ověření koncepce sociálního bydlení. Magistrát spolupracuje s šesti městskými obvody, kde ověření probíhá. Pro osoby v bytové nouzi jsou k dispozici různé typy bytů. Krizové byty jsou určeny osobám v ohrožení života, např. při domácím násilí. Sociální byty poslouží domácnostem, které žijí v nevyhovujících podmínkách, v sociálně vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách. Byty budou připraveny zejména pro nízkopříjmové domácnosti, pro samoživitele s dětmi, mladé dospělé opouštějící dětské domovy.

Jednotlivé byty dávají do projektu k dispozici městské obvody. Aktuálně je to pět krizových a 12 sociálních bytů. Další bytové jednotky se připravují. Celkem bude v projektu zapojeno 105 bytů. Více na http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/. (kw)

Lidé lidem podesáté


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy pořádá 22. června již 10. ročník akce Lidé lidem – přehlídky sociálních služeb a souvisejících aktivit. Uskuteční se tradičně na Masarykově náměstí od 9 do 16 hodin. V průběhu května vrcholí příprava neziskových organizací. Akci finančně podpořil ze svého rozpočtu MSK. (r)

Koncepce rodinné politiky vzniká ve spolupráci s občany


Rodinná politika

Od počátku realizace projektu města se pravidelně schází Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky. Ta se skládá z asi 20 členů z řad rodin a expertů státní a nestátní sféry. Výsledkem jejich práce bude komplexní Koncepce rodinné politiky. Pro její tvorbu je zásadní zapojení cílových skupin a zjišťování aktuálních názorů a potřeb obyvatel s ohledem na kvalitu života rodin ve městě. A to v konkrétních lokalitách. Tyto názory a potřeby jsou od března tohoto roku zjišťovány prostřednictvím ohniskových skupin. Je jich vydefinováno celkem 10, a to podle fází životního cyklu rodiny – každá skupina se může setkat až třikrát. Skupiny jsou složeny různorodě s ohledem na různost pohlaví, vzdělání, socioekonomický status, lokalitu, v níž lidé žijí atp.  Výsledky ze setkání ohniskových skupin budou sloužit jako podklady a cenný informační zdroj pracovní skupině k vydefinování oblastí a konkrétních opatření Koncepce rodinné politiky města.

Na vytvoření uceleného systému podpory rodin na území města Ostravy již několik měsíců intenzivně pracují členové pracovní skupiny společně se zaměstnanci Magistrátu města Ostravy v rámci realizace projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/0003525) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. (hds)


Strana 8

Mobilní aplikace SmogAlarm získala podporu města


Životní prostředí

Uživatelé aplikace SmogAlarm rychle a jednoduše zjistí stav ovzduší a podle toho si mohou naplánovat své aktivity. Při překročení limitů nepůjdou běhat anebo učitelky mateřské školy nepůjdou s dětmi na procházku. Aplikaci určenou pro chytré telefony a tablety vyvinula organizace Čisté nebe a město Ostrava ji podpořilo finančně.

 „Jedním z významných kroků v ochraně ovzduší je zlepšení informovanosti obyvatel o problematice ovzduší a jeho zdravotních dopadech. Dostatek relevantních informací může pomoci motivovat občany k osobní změně a aktivnímu zapojení, zvláště v oblasti lokálních topenišť,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Aplikace má nové funkce jako notifikace, kdy si každý může u vybraných měřicích stanic nastavit možnost upozornění na špatnou kvalitu ovzduší. Na mapě ČR lze přehledně srovnat, jak se v Česku dýchá a nově obsahuje záložku o znečišťujících látkách, imisních limitech a vysvětluje index kvality ovzduší. Aplikace SmogAlarm umožní velmi snadný přístup k datům, která poskytuje Český hydrometeorologický ústav. Každý tak okamžitě zjistí aktuální stav ovzduší v místě svého bydliště. V Ostravě a okolí dochází v zimě často k překračování zákonem stanovených limitů pro znečišťující látky, lidé ale většinou nevědí, jak se ve smogových situacích správně chovat a chránit své zdraví. Smog­Alarm byl spuštěn v listopadu 2011 a od té doby si aplikaci stáhlo 35 tisíc lidí.

Aplikace je k dispozici pro systémy iOS a Android, další možnosti naleznete dole na webových stránkách http://www.smogalarm.cz/. (rs)

Elektronické aukce budou levnější


Provoz systému sdružených nákupů prostřednictvím elektronických aukcí bude zajišťovat pro město nová firma. Dosud aukce provozovala firma eCnetre, ve výběrovém řízení však nabídla výrazně nižší cenu společnost Tender systems. „Dosavadní poskytovatel eCentre poskytoval tuto službu za cenu 57,2 milionu korun na čtyři roky provozu, Tender systems nabízí 22,7 milionu. Pro město je to úspora zhruba 60 procent,“ uvedl náměstek primátora Radim Babinec.

Firma Tender systems má od podepsání smlouvy 180 dní na to, aby zajistila zavedení a spuštění svého systému aukcí. „Jedná se o maximální délku. Tato doba může být pro jednotlivé skupiny zboží kratší. Než bude systém elektronických aukcí zaveden, městské organizace si zajistí nákupy samostatně,“ připomenul náměstek Radim Babinec. Díky elektronickým aukcím ušetřila Otrava za sedm let od zavedení systému sdružených nákupů asi půl miliardy korun. (rs)

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

pozice ředitele Domova Korýtko,

příspěvkové organizace, se sídlem Petruškova 2936/6,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867.

Požadavky na uchazeče:

● ukončené vysokoškolské vzdělání
● minimální praxe ve vedoucí funkci 3 roky
● odpovědnost, organizační a řídící předpoklady, znalosti z oblasti managementu změny
● koncepční myšlení, výborné komunikační dovednosti, schopnost motivovat zaměstnance
● vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat a pracovat
na rozvoji své osobnosti
● orientace v sociální oblasti a problematice transformace pobytových sociálních služeb
● znalost problematiky příspěvkové organizace

Výhodou je praxe uchazeče v zařízení sociálního charakteru a vzdělání v oboru sociální práce.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

● strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefonem a ­e-mailem
● ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
● výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
● osvědčení (nebo doklad o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., – netýká se uchazečů narozených po 1. 12. 1971
● písemně zpracovaný návrh koncepce práce v zařízení v rozsahu max. 3 - 5 stran A4

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení, nejpozději k datu 1. 9. 2017.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit do 31. 5. 2017 (rozhoduje datum podacího razítka) na adresu:

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Na obálce uveďte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

Proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích


Ringplatz – současné Masarykovo náměstí s výhledem do Těšínské ulice a na Slezskou Ostravu na snímku z roku 1890. Rohový dům měl od roku 1837 podloubí, které však bylo o šest let později zazděno. Fungoval v něm výčep, později pekárna a posléze textilní obchod Sigmunda Spitzera. Sousední dům vlevo patřil obchodníkovi s textilem Augustinu Kittlovi, který v něm měl také prodejnu. Dům byl v roce 1898 zbourán, nahradila jej dvoupatrová stavba. V roce 1930 oba domy ustoupily obchodnímu domu Baťa.

Stodolní ulice na pohlednici z roku 1914. V té době ji tvořily honosné domy, které čerstvě nahradily původní stodoly, podle které ulice dostala jméno. Stodol bylo v této lokalitě přes 50. Skladovalo se v nich převážně obilí a další plodiny, v některých byli ustájeni koně. Od roku 1911 nahradily stodoly vícepatrové domy s prvky secese s prodejnami v přízemí. Na pravé straně ulice je vidět hotel Brioni postavený v roce 1912. V dalších třech domech ve Stodolní ulici sídlily nevěstince, které v té době ulici nedělaly zrovna nejlepší reklamu. (rs)


Strana 9

Přesednou někdy lidé z aut do MHD?


Doprava ve městě

Přesednou někdy lidé z aut do MHD? Tato poněkud filozofická otázka se nesla sálem porubské Slunečnice po celou dobu setkání vedení města a Dopravního podniku Ostrava (DPO) s občany, které proběhlo 11. dubna. Já a další radní města spolu s vedením DPO jsme přišli veřejně diskutovat s občany o záměru rozšířit tramvajovou trať na 7. a 8. porubský obvod.

Od začátku letošního roku se všichni pilně snažíme poskytovat veřejnosti maximum dostupných informací o plánovaném rozšíření tramvajové trati. Za tu dobu bylo zodpovězeno přibližně 500 dotazů došlých e-mailem, uskutečnila se diskuse odborníků na magistrátu a proběhla zmíněná diskuse s veřejností. Děláme to proto, že rozumíme požadavku veřejnosti mít tyto informace, a na druhé straně i přesto, že detailní informace přinese až zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí. A ta bude hotová na podzim!

Srozumitelně a otevřeně komunikovat s lidmi o tom, co radnice chystá, je moje osobní priorita, s níž úřad primátora vykonávám. Snažím se proto i s ostatními kolegy přesvědčit vás, obyvatele Ostravy, že životní prostředí a zejména kvalita ovzduší je problém tohoto města a musíme se starat o jeho řešení. Je to problém, který nemůže být vyřešen jedním geniálním způsobem. Musí být provedeno mnoho dílčích kroků. Od průmyslu přes lokální topeniště k dopravě. Každý z nich je z různých důvodů složitý a zdlouhavý. A před žádným z nich nemůžeme zavírat oči. Průmysl musí respektovat limity a investovat do ekologizace, kotle v domácnostech musejí být vyměněny a doprava musí přestat vypouštět exhalace! Řidiči i cestující budou muset přestoupit do ekologické MHD, nebo se elektrifikovat.

V buducnosti, nikterak vzdálené, nebudou moci dopravní prostředky produkující nějaký druh škodlivých látek do měst vjíždět vůbec. To je zřejmé z případů mnoha měst v Evropě i jinde ve světě. V Ostravě máme asi 100 dní v roce překročené imisní limity a vedle dalších proekologických opatření musíme řešit i ten díl škodlivin, který produkuje doprava. DPO masivně investuje do odstranění naftových autobusů, které nejvíc zatěžují naše ovzduší. Postupně – jak to dostupnost technologií dovolí – budeme městskou dopravní síť elektrifikovat.

A cestující v individuální dopravě přestoupí. Možná ne dnes, ale v budoucnu určitě. Jsem přesvědčen, že příležitost rozšířit páteřní dopravní systém města je důležitým krokem do budoucnosti. Máme šanci získat na to prostředky z evropských fondů, které je možné využít jen na stavbu nových tramvajových tratí. A tuto příležitost máme teď! A proto jsme projekt nových tramvajových linek předložili veřejnosti a upřímně všem prezentujeme, co budeme muset brzy rozhodnout. Dokumenty, které jsme zadali, detailně odpoví na všechny otázky spojené se záborem veřejného prostranství, dopadem na životní prostředí i organizací dopravy v Porubě. Pak rozhodneme, zda o evropské peníze žádat, či nikoli. Už teď ale vím, že řidiči aut do veřejné dopravy přestoupí. Tomáš Macura, primátor

Asistenti přepravy dohlížejí na pořádek ve veřejné dopravě


Začátkem dubna se v prostředcích městské hromadné dopravy objevili první asistenti přepravy. Smyslem jejich činnosti je zajistit zlepšení tarifní kázně, to znamená jízdy s platnou jízdenkou, a také čistoty a bezpečnosti v dopravních prostředcích. V prvním sledu začali asistenti spolu s hlídkami městské policie plnit své úkoly na linkách 33, 48, 21 a 11. Jejich nasazení vyvolalo rozdílné reakce. Zatímco pracovníci Dopravního podniku Ostrava (DPO) a cestující veřejnost si jejich přítomnost v dopravních prostředcích MHD pochvalují, zejména ze strany zástupců romského etnika se zvedla vlna kritiky. Rozhodně se proti ní ohradil radní pro dopravu Lukáš Semerák.

„Není vinou vedení města ani DPO, že se většina tzv. černých pasažérů rekrutuje z tzv. romské menšiny. Kategoricky odmítám tvrzení, že zavedení asistentů přepravy je diskriminační vůči této menšině či dokonce přímo proti ní zaměřené. Dodržování přepravního řádu a tarifní kázně vyžaduje DPO u všech cestujících,“ uvedl Semerák v tiskovém prohlášení. Jak zdůraznil, zavádění asistentů přepravy bude pokračovat. Cílem je vyškolit a podle potřeby nasadit čtyřicet až padesát asistentů.

„Je daleko účinnější nepřizpůsobivé osoby do vozidla nevpustit, než je ponechat se samotným řidičem a následně pak složitě řešit důsledky jejich chování,“ zdůvodnil Semerák s tím, že Ostrava není prvním ani jediným městem ČR, které sáhlo po této formě prevence. Současně poděkoval městské policii, bez jejíž pomoci by práce asistentů byla mnohem složitější. (bk)

Akce spojené s produkcí hluku nejdéle do 2 hodin

Vyhláška o nočním klidu


Zjednodušení, sjednocení, ale také zpřísnění podmínek pro pořádání veřejně přístupných venkovních kulturních, společenských či sportovních akcí přináší nová obecně závazná vyhláška o nočním klidu, která vstoupila v platnost 20. dubna. Ta stanoví, že akce zapsané na seznamu tvořícím její přílohu se mohou konat ve formě spojené s produkcí hudby a hlukem nejdéle do 1 hodiny v noci, v případě, že po dni konání akce následuje sobota, neděle nebo den pracovního klidu, do 2 hodin v noci. Jedinou výjimkou jsou silvestrovské oslavy, které mohou trvat do 3 hodin. Běžný čas nočního klidu stanoví zákon na dobu od 22 hodin večer do 6 hodin ráno.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, impulzem ke vzniku nové vyhlášky bylo zejména vyhodnocení loňské festivalové sezóny. „Hledáme rozumný kompromis mezi bavícími se návštěvníky oblíbených akcí a rezidenty, kteří se chtějí vyspat. Ke změnám jsme přistoupili, aby se minimalizoval počet nespokojených reakcí, kterých už loni bylo o něco méně než předloni. V monitorování situace budeme samozřejmě pokračovat,“ vysvětlil.

Příloha obecně závazné vyhlášky obsahuje jmenný výčet 106 kulturních a sportovních akcí, při jejichž konání je zkrácena doba nočního klidu. Jejich pořadatelé jsou povinni vždy nejméně 30 dní před jejich konáním oznámit městu podrobnosti o akci. Všechny ostatní venkovní veřejně přístupné akce lze provozovat pouze od 6 hodin ráno do 22 hodin večer. Oznamovací povinnost se na ně nevztahuje.

Za porušení obecně závazné vyhlášky města hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 30 tisíc korun, právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám pokuta až 200 tisíc korun. (bk)


Strana 10

Dotace umožnila odborně zpracovat sbírku obrazů Jana Sládka

Nevídaná díla z muzejní sbírky


Dalším unikátem prezentovaným na výstavě Ostrava nevídaná je soubor třiceti obrazů osobnosti ostravské výtvarné scény a teorie umění mezi dvěma válkami Jana Sládka. Výtvarná díla, pocházející ze sbírek Ostravského muzea, byla u příležitosti této výstavy, uspořádané k 750. výročí první písemné zmínky o městě, odborně zpracována k vystavení.

Muzeum prezentuje soubor obrazů zdejšího rodáka, jehož rozsáhlé dílo přes nadregionální význam zůstává veřejnosti poněkud neznámé, vůbec poprvé. Jan Sládek se narodil roku 1906 v Ostravě-Kunčičkách, zemřel 1982 v Praze. Byl malířem, grafikem, kostýmním výtvarníkem, pedagogem a překladatelem, ale také scénografem a ilustrátorem knih. Ilustroval například díla K. J. Erbena, Karolíny Světlé, Zikmunda Wintra a dalších. Mezi dvěma válkami byl významnou postavou ostravské výtvarné scény a teorie umění. Volné tvorbě věnoval Sládek pozornost od konce dvacátých do konce padesátých let 20. století, přičemž nejbohatěji ji rozvinul v letech třicátých. V jeho tvorbě se setkáváme se sociální tematikou, tvořil pod vlivem kubismu. Ve třicátých letech 20. století působil v Ostravě, kde se zasloužil o organizaci kulturního života. Po skončení druhé světové války se přesunul do Prahy a kromě ilustrování knih se věnoval především scénografii.

Na výstavě Ostrava nevídaná jsou vystavena Sládkova díla z uceleného souboru městských a industriálních interiérů, pocházející ze sbírek Ostravského muzea. Najdeme je v tematickém celku Ostrava poetická, v němž jsou na výstavě zastoupeni výhradně ostravští, respektive regionální malíři.

Před zahájením výstavy musel být soubor Sládkových děl odborně zpracován, zdokumentován i orámován.  Po ukončení výstavy 2. července bude uložen ve speciálních složkách a krabicích do depozitáře, připravený k zápůjčkám dalším muzeím a galeriím, které již nyní o něj projevují zájem. Na odborné zpracování a uložení Sládkova díla získalo Ostravské muzeum účelovou dotaci Města Ostravy v rámci výzvy „750. výročí první písemné zmínky o městě“. (vk)

Přijede slavná houslistka


Janáčkova filharmonie Ostrava přivítá na koncertech 18. a 19. května jednu z nejlepších houslistek současnosti – Japonku Midori, vlastním jménem Midori Goto. Posluchači si v jejím podání vyslechnou Houslový koncert Benjamina Brittena. Lyrický Houslový koncert patří k jeho ranějším dílům, premiéru měl těsně před 2. světovou válkou.

Druhá půle koncertu pak bude patřit Mahlerovi a jeho První symfonii přezdívané Titan. Orchestr povede šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Heiko Mathias Förster. (rs)

Vstup na dvě věže


S jednou vstupenkou mohou zájemci navštívit dvě největší ostravské věže – Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice a vyhlídkovou věž Nové radnice na Prokešově náměstí. Ostravský informační servis a Dolní Vítkovice tak vytvořily nový společný turistický projekt pod názvem Dvě věže. Vstupenky na obě ostravské dominanty stojí 200 korun, o 50 korun méně než při nákupu jednotlivých vstupů, a protože platí až do konce roku, může si každý naplánovat návštěvu věží v různých dnech. (rs)

Operní studio NDM nastudovalo nejslavnější hru Josefa Čapka

Děti hrají příběhy pejska a kočičky


Nová hudební inscenace Operního studia Národního divadla moravskoslezského O pejskovi a kočičce zpracovává hravou formou hudebního divadla knihu Josefa Čapka a je určená dětem od čtyř do osmi let. Je jedinečná tím, že hlavní role v ní hrají děti.

V příbězích Jak si dělali k svátku dort, Jak si myli podlahu, Jak si pejsek roztrhl kaťata, Jak našli panenku, která tence plakala a O pyšné noční košilce diváci uvidí v rolích pejska a kočičky Matyáše Waldera a Johanu Habiballu. Spolu s nimi si hraje a zpívá spisovatel Josef Čapek v podání herce Michala Sedláčka, který se postupně převtěluje i do postav zlého hladového psa, dešťovky a švadleny.

V podání členů dětského sboru se objeví další známé postavičky – zajíci, slepice, myši, opuštěná panenka, noční košilky, andílci anebo zpívající kuchyňská trouba. Autorem scénáře, hudby a režisérem je Pavel Helebrand. Představení se konají ve zkušebně divadla Antonína Dvořáka 10. 5. (17 h), 13. 5. (16 h), 14. 5. (10 h) a 18. 6. (10 h). (rs)

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 10. 5. (19) Amadeus (tj. Milovaný bohem) – Hommage á Miloš Forman (Div. Husa na provázku, hrají Martin Donutil, Miroslav Donutil aj.); 24. 5. (19) Chaplin (hrají M. Ruml, P. Mikeska aj.); 25. 5. (19) Už nikdy sám (hrají P. Liška, J. Polášek, Z. Bydžovská); 28. 5. (16) Obušku, z pytle ven (muzikálová pohádka, hrají J. Jurištová, J. Krejčí aj.); 31. 5. (19) Vzkříšení (Dejvické divadlo – zahájení festivalu Dream factory). Zábava: 11. 5. (19) Zdeněk Izer a autokolektiv; 17. 5. (19) Cesty Ivo Šmoldase. Cestování: V pohorách po horách (pořad J. Kráčalíka s filmovými dokumenty).

DŮM KULTURY AKORD. Divadlo: 17. 5. (19) Tolik Hlav (hrají  J. Zadražil, J. Dolanský, Z. Hadrbolcová a K. Leichtová); 29. 5. (18) Už brzy dozpívám (soubor Zdividla). Další akce: 17. 5. (10) Aktivní senior – kytičkování (tvořivá dílna); 24. 5. (16) Miss Babča; 26. 5. (19) Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

DIVADLO LOUTEK. Pro děti: 14. 5. (10) Kocourek Modroočko; 14. 5. (15) Perníková chaloupka; 21. 5. (10) Broučci; 21. 5. (10) Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – vyrob si svou loutku (plošná a stínová loutka); 28. 5. (10) Dášenka; 28. 5. (10) Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – vyrob si svou loutku (marioneta).

KLUB PARNÍK. Program (výběr): 16. 5. (19) Shelby Flowers & Friends (jazová klavíristka); 17. 5. (17) Jazz Talent (přehlídka žáků ZUŠ Mar. Hory); 18. 5. (19) Luboš Pospíšil & 5P; 25. 5. (19) The Steepwater Band (blues, jazz a rock).

ČERNÁ LOUKA. Akce na výstavišti: 14. 5. (8–12) Avízo bazar (kojenecké a dětské zboží, oblečení, hračky, kočárky, sport. potřeby); 20. 5. (7–12) Bleší trh; 21. 5. (8–12) Fauna trhy; 2.–4. 6. Úsporná domácnost (1. ročník veletrhu racionální spotřeby).

HRADNÍ SLAVNOSTI. Slezskoostravský hrad oslaví 13 let od svého otevřením Hradními slavnostmi 13. a 14. května.  Letos na téma 300 let Marie Teresie s podtitulem Od Laudona po Napoleona. Diváci uvidí barokní tance, středověké komedie, dragouny, kanonýry  kejklíře, komedianty, práci mistra popravčího, zobrazení živé historie i představení s koňmi.

TANEČNÍ AKADEMIE. Již 18. ročník Taneční akademie proběhne 16. května od 17 hodin v Domě kultury města Ostravy. Členové Tanečního studia Ostrava a Dance Studia předvedou, co vše se naučili za poslední rok. Diváci uvidí latinské tance, taneční choreografie, předtančení, parketový a moderní tanec. Na parketu se vystřídají dospělí i nejmenší tanečníci ve věku od pěti let. Akademii završí vystoupení finalistů Mistrovství Evropy v show dance.

SOKOLSKÁ 26. Výstavní síň Sokolská 26 uvede od 25. května tvorbu Václava Merty (1957) k jeho životnímu jubileu. Autor, který pochází z našeho regionu, se zabývá kresbou, malbou, grafikou, fotografií, videem, instalací a akčním uměním. Zabývá se i přírodními živly, např. malbou větrem a vodou. Výstava potrvá do 14. července. 

INDUSTRIAL GALLERY. Tvorbu slavného slovenského architekta Vladimíra Dedečka představí výstava Práca, která se koná v Industrial Gallery v termínu od 16. května do 10. června. Dedeček navrhoval rodinné domy i rozsáhlé komplexy univerzit, jeho nejznámější prací je budova Slovenské národní galerie.

CÍSAŘ V OSTRAVĚ. Návštěvu císaře Františka Josefa I. v našem městě připomene akce Národního divadla moravskoslezského, která je příspěvkem divadelníků k oslavám 750. výročí města. V sobotu 3. června v 15 hod. přijede císař s manželkou Sissi a doprovodem na hlavní nádraží, odkud pojede do centra historickou tramvají. V 15.40 bude slavnostně uvítán u katedrály Božského spasitele, poté posedí v kavárně Atlantik a vyrazí do Husova sadu ke kapličce sv. Alžběty. Následuje průvod k Nové radnici a do Komenského sadů, kde v 17.30 hod. zazní slavnostní salvy. 

GALERIE DOLE. Krnovský rodák působící v Praze Pavel Šmíd vystaví v Galerii Dole v Antikvariátu a Klubu Fiducia kolekci olejů pod názvem Alexandrovci. Původní příběh v malbách rozbil na kousky a znovu poskládal, aby vznikla mozaika. Ukazuje, jak umění slouží k budování kultu a uchovávání motivů navěky. Vernisáž se koná 15. května v 18 hodin, výstava trvá do 25. července.

ROZKVETLÉ VÍTKOVICE. Komentovaná vycházka s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou je na programu 19. května v 15 hodin. Sraz je u vítkovické radnice a účastníky čeká procházka po vítkovických parcích, sadech a zahradách.

MŽYK V MAGNĚ. Jeden z nejvýraznějších současných českých malířů Josef Mžyk (1944) se představí v galerii Magna. Výstava začne 15. května a potrvá do 25. června. Mžykovy malby jsou typické velkými barevnými plochami, nevyhýbá se figurativním tématům.

VÝSTAVY VE STUDOVNĚ. Během května uvidí návštěvníci studovny Moravskoslezské vědecké knihovny výstavu Má vlast cestami proměn, která ukazuje proměny zanedbaných míst a objektů. Ve vestibulu se koná výstavka o Marii Terezii a její početné rodině. 

VÝPRAVNÁ POHÁDKA. Na malé diváky čeká 21. května v kině Luna divadelní výpravná pohádka O zlé královně. Představení začne v 10 hodin.

KOMORNÍ KLUB. 11. 5. (19) Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl (koncert); 13. 5. (17) Jana Boušková (koncert harfenistky); V pohorách po horách (pořad s krátkými cestopisnými filmovými dokumenty J. Kráčalíka).

VÍTKOVICKÉ NÁDRAŽÍ. Komentovaná prohlídka vítkovického nádraží a slavnostní odhalení naučné cedule u příležitosti výročí 50 let od otevření nádraží se uskuteční 22. května v 18 hodin. Chátrajícím nádražím postaveném v bruselském stylu provedou Martin Strakoš, Petr Přendík a Jakub Ivánek.

DUMKY V KNIHOVNĚ. Hudební trio ve složení Marián Kubačka – klavír, Kateřina Blahová – violoncello a Marie Hujerová – housle zahraje 24. května od 17 hodin ve společenském sále Knihovny města Ostravy v ulici 28. října 2. V programu zazní mj. skladba Antonína Dvořáka Klavírní trio č. 4 e moll Dumky.

STAND UP. Humor OVA je jediná stand up a improvizační show v Ostravě. Koná se v klubu Atlantik 27. května. Začátek je v 19 hodin.

SAVKA V MÍRU. Nové divadlo Mír ve Vítkovicích pořádá koncert Tomáše Savky nazvaný Swing time. Koná se 19. května od 19 hodin. 

FESTIVAL KUCHYNÍ. Restaurant Day je akcí v klubu Atlantik v sobotu 20. května od 10 do 15 hodin. Pochoutky domácí kuchyně a improvizovaných domácích restaurací lze ochutnat v klubu i na zahrádce. (rs)


Strana 11

Ve dvou galeriích vystavuje umělec, který spolupracoval s Niemayerem

Roye okouzlila ostravská architektura


V rámci Česko-německého kulturního jara a festivalu Archikultura představuje v ostravských výstavních síních Industrial Gallery a Sokolská 26 svou tvorbu německý výtvarník Reinhard Roy (1948). Obě výstavy nazval Rastr a prostor. Roy patří k nejuznávanějším současným autorům, kteří se zabývají geometrickou abstrakcí. Jeho práce jsou součástí sbírek prestižních světových muzeí a galerií a proslavila jej i spolupráce s brazilským architektem Oskarem Niemayerem.

Základem Royova výtvarného jazyka je bod nebo tečka. Z ní vychází při tvorbě dvourozměrných kompozic nebo prostorových objektů. Ve svých dílech používá různé druhy rastru a vrstvících se sekvencí.

Reinhard Roy se osobně zúčastnil vernisáží v obou galeriích. Zaujala jej ostravská architektura. „V Ostravě jsem byl s rodiči, když mi bylo pět let, a už si z té doby nic nepamatuji. Nyní jsem v Ostravě strávil čtyři dny a byl jsem nadšen budovami v centru a jeho okolí. Opravdu mne nadchl secesní styl s nádhernou výzdobou i to, v jak zachovalém stavu jsou budovy po více než sto letech od jejich postavení. A zaujal mne monumentální styl Nové radnice,“ řekl Reinhard Roy.

Výstavy v Industrial Gallery i Sokolské 26 trvají do 12. května.        (rs)

Divadelníci se potkají na festivalu Dream Factory 


Na divadelním festivalu Dream Factory se v Ostravě představí špičkové scény z Česka, Slovenska i Polska. Diváci se mohou těšit na Dejvické divadlo, Činoherní klub, Národní divadlo, HaDivadlo a další soubory. S hrou Spalovač mrtvol se představí Divadlo Petra Bezruče. Festivalový program probíhá ve většině ostravských kamenných divadel, v industriálních areálech Hlubina a Dolní oblast Vítkovice. Letos přibude přímo v centru města nová divadelní scéna Palace. (rs)

Plato se změní v sochařský depozitář


Městská galerie Plato se bude v květnu věnovat sochám a sochařství. V Kanceláři pro umění v Českobratrské ulici 14 zahájí ve středu 17. května výstavu nazvanou Dočasný depozitář – socha: případová studie 1. Představí na ní díla více než desítky českých, slovenských a polských umělců. Výstava, která potrvá do 4. června, zahájí sérii krátkodobých prezentací současných umělců, kteří vycházejí z klasických postupů a hledají v tvorbě další možnosti a alternativy.

Na výstavu navazuje v pátek 26. května debata o výuce sochařství, které se zúčastní pedagogové z pražské Akademie výtvarných umění i Vysoké školy umělecko-průmyslové, brněnské Fakulty umění Vysokého učení technického a Fakulty umění Ostravské univerzity. Rodičům s dětmi je určena 21. května nedělní dílna se sochařkou Šárkou Mikeskovou. Doprovodné akce završí 1. června přednáška znalce secese a sochařství Petra Wittlicha.  (rs)


Strana 12

Učitelka roku 2017, vítězka ankety o nejoblíbenějšího pedagoga Alena Svobodová, není na děti hodná

Škola bez kázně je jako mlýn bez vody


O lidech s lidmi

Člověk musí mít ty děti rád a hledat v nich to dobré. Tak pohlíží na své povolání historicky první ostravská Učitelka roku Alena Svobodová. V premiérové anketě o nejoblíbenějšího pedagoga, jíž se zúčastnilo téměř pět stovek dětí, rodičů i kantorů, sesbírala 116 hlasů. Přesto nevnímá toto ocenění jako největší úspěch své kariéry. „Víte, když vás ty děti obejmou, když řeknou, paní učitelko, vy jste super!, zahřívá to na srdíčku víc,“ vyznala se rodačka z Poruby, manželka, maminka dvou dospělých dětí a trojnásobná babička.

 Řekněte, jaká byla vaše cesta ke kantorskému povolání?

To sama pořádně nevím. Vždy jsem měla mnoho zájmů, tancovala jsem, dělala pohybovku, gymnastiku, balet, hrála jsem na klavír. A tak mi přišlo, že je to dobrá průprava pro učitele, protože na prvním stupni základní školy musíte umět také všechno.

 Jak dlouho učíte?

Učím už třicet let. Začínala jsem v roce 1987 na základní škole Matiční, od roku 1991 jsem na základní škole Dětská v Porubě. Učím třetí, čtvrtou a pátou třídu a tělocvik na druhém stupni.

 Proč jste podle vás mezi dětmi tolik oblíbená?

Myslím si, že je to tím, že jsem vůči nim vstřícná. Klidně mi mohou volat v soboty, neděle. Věnuji se jim a snažím se řešit jejich problémy. Když jsou třeba smutné, ptám se jich, co doma, jestli je všechno v pořádku. Jsem také usměvavá, a to je pozitivum, protože děti nechtějí zamračené učitele. A neřvu na ně. Nekřičím. Vůbec.

 Takže jste na ně hodná?

Ne, takhle bych to určitě neřekla. Držím se osvědčených přísloví, která jsou jakýmsi mým mottem. Nevím, jestli je to přímo od Ámose, ale první zní Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, to druhé pak Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To znamená, že jak se děti chovají ke mně, tak se já chovám k nim. Ony brzy poznají, že když jsou v pohodě a všechno šlape, je to daleko lepší.

 Jak hodnotíte kondici současného školství?

Víc problémů je v současné době s rodiči. Já učím na prvním stupni. Rodiče mých dětí nikdy nepoznali totalitu, naopak si zvykli, že mohou do věcí mluvit, že mají nárok na vlastní názor. Jednání s nimi je složitější.

 A pokud jde o školu, o vaše kolegy pedagogy?

Tady jde vše velmi dobře. Což je důležité, protože od toho se všechno odvíjí. Kdyby na škole nebylo dobré vedení, odpovídající zázemí a pohodoví kolegové, byla bych protivná. To by se přenášelo na děti, které by z toho byly špatné. Přicházely by s tím domů a rodiče by byli naštvaní. Výsledek ankety napovídá, že se nic takového neděje. Bohuslav Krzyžanek

Den Země vyvrcholil cyklojízdou


Ostrava se v posledních dubnových dnech připojila k celosvětové kampani na podporu ochrany životního prostředí – Dni Země. O organizaci se postarala ostravská střediska volného času. Den Země 25. dubna v Porubě navštívily tři tisícovky zájemců.  Program letos rozšířila podpora alternativních forem dopravy v rámci projektu Zdravě po Ostravě. Návštěvníky tak čekaly ukázky elektromobilů užívaných v běžném silničním provozu, elektrokoloběžek a elektrokol, propagace cyklistiky, chůze a veřejné hromadné dopravy. Seznámili se také s akcí Do práce na kole, která motivuje zaměstnance ke zdravější a zároveň ekonomicky zajímavé formě dopravy do zaměstnání.

Desítky návštěvníků si nechaly označit své bicykly syntetickou DNA. Městští strážníci kromě značení kol zajišťovali program na hřišti, řídili dopravu a doprovodili cyklisty při jarní cyklojízdě.

Projekt Zdravě po Ostravě je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz, www.zdravepoostrave.cz. (r)

Děti a tradice


Dětský folklorní soubor Holúbek  pořádá ve dnech 1. až 4. června 2. ročník dětského mezinárodního folklorního festivalu Děti a tradice. Vystoupí dětské kolektivy z ČR, Slovenska a Maďarska. Festival vyvrcholí galakoncertem v Loutkovém divadle 3. 6. od 17 hodin, následovat bude zábava a výuka tanců v kulturním centru Cooltour. Všichni příznivci krásy lidového tance jsou zváni. Akce je pořádána za podpory města Ostravy. (km)

Bílý slon za rybku


Ostravská zoologická zahrada získala v soutěži Bílý slon ocenění za odchov vzácné rybky z Thajska - razbory menamské. Jde o drobnou kaprovitou rybu, která dorůstá 2,5 až 3 cm. Vědecky byla popsána teprve v roce 1958, následujících 20 let byla považována za vyhubenou. Je chována pouze ve dvou zahradách světa – kromě Ostravy ještě v polské Vratislavi. Návštěvníci ji mohou vidět ve velkém akváriu při vstupu do restaurace Saola.

V soutěži Bílý slon jsou oceňovány mimořádné úspěchy českých a slovenských zoo. Ostrava získala 2. místo v kategorii Ostatní. (šn)

Charita Ostrava

Výstava fotografií J. Štreita

Fotografie ze života. Takový název nese výstava dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita v Galerii G v charitním středisku Gabriel v Zábřehu. Vernisáž se uskuteční 9. května od 17 h, výstava potrvá do konce června.

Aby klouby nebolely

Beseda Aby klouby nebolely se zkušeným specialistou v ortopedické protetice MUDr. Petrem Krawczykem se uskuteční 6. června od 16 h v charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Zábřehu. Vstup zdarma. Více na tel. č. 599 527 590, 737 610 758 nebo na www.ostrava.charita.cz/akce.

Jak pečovat o nemocného

Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí se dozvíte na bezplatném semináři, který se uskuteční 18. května od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše v Charvátské ulici 785/8 ve Výškovicích. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Proběhnou praktické ukázky. Na školení se je třeba přihlásit u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem na cho.hospicova.poradna@charita.cz. (dk)

Senioři u počítačů


Senioři objevují taje počítačů. Kurz s tímto názvem pořádá Spolek Druhé Svítání, který sídlí ve Štramberské ulici 2871/47 ve Vítkovicích. Smyslem projektu, který je spolufinancován z rozpočtu města, je seznámit příslušníky starší generace se základní obsluhou počítače, krásami i nástrahami internetu, komunikačními nástroji, vytvářením složek či textových dokumentů. Senioři se naučí komunikovat se svými blízkými pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a další dovednosti. Kurz má celkem osm lekcí v délce dvakrát 45 minut, výuka probíhá dvakrát týdně. Podrobnosti na www.druhesvitani.cz nebo na tel. č.: 608 680 276. (ds)


Strana 13

Ostravské výroční trhy byly jedinečnou příležitostí pro prodejce i nakupující


Z archivu města

Udělení práva 15denního výročního trhu 17. května 1362 panovníkem Karlem IV. bylo jednoznačně výjimečnou událostí v životě města Ostravy a zcela jistě velmi pozitivně přijatou přidanou hodnotou k týdenním trhům nejen obyvateli města, ale i jeho celého hospodářského zázemí. Vždyť v samotném textu privilegia bylo zdůrazněno, že cílem panovníka a iniciátora udělení privilegia – olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi – je „vylepšit poměry a postavení města Ostravy“. Na tento jarní výroční trh v průběhu staletí navazovaly další jarmarky.

V roce 1461 podpořil hospodářský život města Jiří z Poděbrad vysazením druhého výročního trhu v termínu čtyři dny před a čtyři dny po svátku sv. Cecílie (22. listopadu), patronky města. Tento jarmark ale asi neměl dlouhého trvání, protože při jeho obnovení v roce 1670 olomouckým biskupem Karlem z Lichtenštejna se uvádělo, že „pro válečné doby se neodbýval a upadl v zapomnění“. Po třicetileté válce vkládali měšťané pravděpodobně stále velké naděje do konání výročních trhů a usilovali o jejich rozšiřování. Do roku 1755, kdy panovnice Marie Terezie ocenila pětiletou snahu městské reprezentace a udělila výroční trh městu na pondělí po neděli Panny Marie z Portiuncule (srpen), bylo vydáno celkem šest tržních privilegií. Ale ani tento počet nebyl schopen zabránit či alespoň zbrzdit postupný ekonomický úpadek města.

Proměny v čase

Podoba trhů se proměňovala s dobou, a proto postupem času např. zmizeli mušketýři, kteří vartovali v době konání trhů u městských bran. Politické a hospodářské změny, rozsáhlá industrializace celé oblasti v průběhu 19. století se projevily i ve způsobu městského života. To se odrazilo i v obchodních vztazích, termínech, délce i sortimentu výročních trhů. Nejvýraznějším krokem bylo zkrácení jejich délky ze středověkých 15 dnů na den jeden a snížení počtu na čtyři jarmarky.

Díky dochovaným tržním pořádkům z roku 1886 a 1889 si můžeme vytvořit i mnohem plastičtější obraz o jejich průběhu v době dynamického rozvoje města. Čtyři výroční trhy pokrývaly všechny roční doby a dva trhy, označované jako „veliké trhy týdní, co trhy výroční“, byly spojeny se čtvrtky před dvěma významnými církevními svátky, a to se Zeleným čtvrtkem před Velikonocemi a čtvrtkem před Štědrým dnem. Tyto jarmarky doplňovaly pravidelné trhy týdenní, kterým byly vyhrazeny středy a soboty. Každý den se na tržišti mohli objevovat jen prodejci potravin.

Tržní pořádek

V době výročních trhů obsadili místní i cizí obchodníci a řemeslníci prakticky celou Moravskou Ostravu. Místní byli ale zvýhodněni či upřednostněni nižší sazbou za prodejní plochu. Za pronájem dvoumetrového pultu zaplatil v roce 1902 domácí 45 haléřů, cizí 150 haléřů. Prodej se nekoncentroval jen na hlavní náměstí neboli rynek (Ringpaltz), ale byl rozložen i do jednotlivých ulic podle řemesel tak, jak bylo přesně definováno v tržním pořádku. Kdo si chtěl např. koupit boty, musel směřovat na Kostelní náměstí a odtud mohl pokračovat Kostelní ulicí směrem k řece. Radniční ulice byla vymezena pro prezentování výrobků kožešníků a čepičářů, rozvěšených na „lištových šrácích“. Zámecká ulice zase byla vyhrazena kartáčníkům. Nejlukrativnější místa představovaly samozřejmě boudy a pulty přímo na náměstí, pro něž byl v řádu z roku 1886 vytvořen plánek určující druh zboží.

V roce 1902 byl plánek nahrazen textem, v němž se můžeme dočíst, že např. směrem ku Hlavní třídě na náměstí bylo určeno první stanoviště „před pumpou pro rukavičkáře“, prostor „mezi sochami Florianskou a Marianskou pro obchodníky potřebami školními a knihkupce, pro rytce od sochy Florianské až po 11. řadu bud, na levé straně náměstí směrem ku Hlavní třídě zavěsí si hodináři své zboží na trhové boudy“. Dnešní Jiráskovo náměstí, tehdy náměstí Františka Josefa, bylo vyhrazeno uherským obchodníkům zbožím galanterním, pro trhové vyvolávače, a také zde byla místa pro prodej „syrečků (tvarůžků)“ a sýra. Blažena Przybylová


Strana 14

Vítězem kategorie Společensky odpovědná firma v oblasti sportu se stala skupina Ridera

Spojili jsme naše jméno s vítkovickým hokejem


Anketa Sportovec roku byla letos premiérově rozšířena o kategorii Společensky odpovědná firma. Jejím vítězem se stala skupina Ridera, jejíž historie je spjata s podporou širokého spektra charitativních, kulturních a sportovních projektů a která se stala generálním partnerem hokejového klubu HC Vítkovice Ridera. Jménem společnosti převzal ocenění místopředseda představenstva Roman Vank.

 Jak hodnotíte skutečnost, že město ocenilo poprvé v historii nejen sportovce, ale také společnost, která se snaží sport podporovat?

Já osobně to hodnotím velmi pozitivně a myslím si, že je to velmi dobrý krok města. Provozovat sport bez finančních prostředků a podpory není možné a státní rozpočet i rozpočet města mají omezené možnosti. Spolupráce s místními firmami a obchodními společnostmi je v této situaci jednou z cest k podpoře zejména špičkového sportu. A musím říci, že si tohoto ocenění velmi vážíme.

 Můžete vaši firmu krátce představit?

Ridera je primárně obchodní společností, která obchoduje na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a částečně i na Balkáně s pevnými palivy a substráty, což jsou kameniva a písky. Současně se zabývá pozemním stavitelstvím v Praze, ale také na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji. Takže je vlastně obchodní a stavební společností.

 Co vás motivuje k podpoře sportu v Ostravě?

Podstatné je, že pocházíme z Ostravy, máme zde naše sídlo a zázemí a že ve vedení firmy jsme všichni duší i tělem sportovci, byť amatérskými. Náš přístup k podpoře sportu se v poslední době poněkud posunul. Zatímco dříve jsme podporovali řadu iniciativ, od roku 2009 jsme se stali součástí vítkovického hokeje a právě společenská odpovědnost nás vedla k tomu, že jsme se loni rozhodli spojit s vítkovickým hokejem své jméno. Věříme, že se nám ho podaří dostat tam, kam podle nás patří, a že bude dobře reprezentovat Ostravu v rámci republiky a možná i za jejími hranicemi. A není to jen otázka profesionálního týmu. V klubu je řada mládežnických hokejistů, kteří také potřebují podporu.

 Napovím, že Ridera podporuje také sport pro veřejnost.

Ano, provozujeme v Ostravě dva sportovní areály. Prvním je tzv. Ridera sport, který se nachází vedle Městského stadionu ve Vítkovicích a na který chodí rodiny s dětmi hrát tenis, badminton, míčové hry. O prázdninách se tam konají prázdninové tábory. Nyní se snažíme zmobilizovat také náš skiareál Skalka, který by měl sloužit jako příměstské lyžařské a postupně i zábavní středisko pro občany Ostravy a okolí. Lidé by ho mohli využívat v průběhu týdne, na víkend by pak přirozeně měli vyrazit do hor a do přírody.

 Řekněte, jaký je váš oblíbený sport a komu nejvíc fandíte?

Můj oblíbený sport, protože se o něj amatérsky pokouším, je tenis, jinak ale fandím hokeji. Samozřejmě Vítkovicím. Bohuslav Krzyžanek

Sportovec roku 2016


Vítězové ankety Sportovec roku 2016.

Nejlepší jednotlivec: plavkyně Barbora Závadová (1993). V roce  2016 skončila 7. na ME v pol. závodě na 400 m, 12. na OH v Rio de Janeiru na stejné trati a 21. na trati 200 m pol. závod. Je českou Plavkyní roku 2016.

Nejlepší kolektiv: florbalový tým žen 1. SC Tempish Vítkovice. Vítěz extraligy 2016 a Českého poháru 2016, loni se probojoval do semifinále Poháru mistrů evropských zemí.

Nejlepší handicapovaný sportovec: lukostřelkyně Markéta Sidková (1986). Účastnice paralympiády v Rio de Janeiru a mistrovství Evropy, halová vicemistryně ČR.

Talent roku: sportovní střelec Lukáš Skoumal (1999). Juniorský mistr Evropy 2016 (rychlopalná pistole), dorostenecký mistr ČR.

Sportovní legenda: fotbalista František Valošek (1937). Šestinásobný fotbalový reprezentant, stříbrný medailista z OH v Tokiu 1964. Za Baník Ostrava nastoupil ve 151 ligových zápasech a vstřelil 54 branek.

Společensky odpovědná firma: Ridera a.s. Historie skupiny Ridera je spjata s podporou širokého spektra charitativních, kulturních a sportovních projektů.  Ridera je generálním partnerem HC Vítkovice Ri­dera. Je držitelem ocenění Czech TOP 100.

Ostravskou sportovní legendou se stal vynikající fotbalista a později trenér mládeže František Valošek

Ocenění patří z velké části také mým spoluhráčům


Fotbalista František Valošek (1937) nastoupil za Baník Ostrava ve 151 ligových zápasech, v nichž nastřílel 54 branek. Šestkrát pronikl do národní reprezentace, na OH v Tokiu 1964 vybojoval stříbrnou medaili. Jako trenér dětí a mládeže přispěl k výchově takových hráčů, jako Martin Čížek, Radek Slončík, Martin Lukeš či hvězdný útočník Milan Baroš. 11. dubna byl František Valošek vyhlášen ostravskou sportovní legendou.

 Řekněte, jak vnímáte toto ocenění?

Je to určitě velké vyznamenání, i když fotbal je kolektivní sport, takže zásluhu na něm má i celá řada mých spoluhráčů. Uznání patří z velké části také jim.

 Jaká byla vaše cesta ke sportu a konkrétně k fotbalu?

Žiji v Porubě, ale pocházím z Frýdku-Místku. Bydleli jsme tam v Těšínské ulici, která se nacházela nad stadionem Slezanu, v té době ještě SK Ostravice. Nejenom já, ale celá parta kluků jsme na něm trávili prakticky veškerý volný čas a věnovali se fotbalu.

 Vaše největší sportovní úspěchy jsou spojeny s Baníkem. Jak na ta léta vzpomínáte?

Byla to doba, kdy se hrálo hlavně pro diváky. Ostrava se skládala především z horníků a hutníků a návštěvy na Bazalech dvacet pětadvacet tisíc lidí byly běžné. Pamatuji si, že i tehdejší generální ředitel OKR Jaroslav Miska nám nechával vzkazy, abychom hráli pro chlapy.

 Účast na olympiádě, navíc se stříbrnou tečkou, je snem mnoha sportovců. Vám se splnil. Jaké máte vzpomínky na Tokio 1964?

I když jsme prohráli 2:1, vynikající. Náš finálový zápas s Maďarskem byl vlastně vyvrcholením celé olympiády. Hrál se v jejím samotném závěru, sledovalo ho osmdesát devadesát tisíc diváků, a hned po jeho skončení se konalo slavnostní zakončení olympiády. Nahodili jsme jenom tepláky a šli do průvodu, který už nebyl nějak organizovaný. Národy se proplétaly, všude vládla skvělá nálada.

 Vraťme se do Ostravy. Město vyhlásilo záměr vybudovat na Bazalech fotbalovou akademii. Co o tom soudíte?

Určitě to bude velký přínos. Nejenom pro baníkovskou mládež, ale i pro mladé talenty z jiných regionů. Bude zajímavé sledovat, kdo z těch kluků se prosadí a vstoupí do velkého fotbalu. Bohuslav Krzyžanek


Strana 15

Pořadatelé připravili závody a pestrý program pro týmy, děti a také pro muže 

Český běh žen oživí centrum města


Sport pro všechny

Letos popáté vyběhnou do ulic centra města tisíce žen a dívek. Již tradiční a v Ostravě narozený Český běh žen Ostrava se koná 27. května. Loni se jako jediný z Ostravy zařadil mezi Top Ten běhy České republiky, které podle přísných kritérií vyhlašuje český atletický svaz. Hlásit se můžete na www.ceskybehzen.cz.

Trasy centrem města jsou připraveny pro všechny běžkyně, od skutečných začátečnic až po zkušené. Každý si zaběhne trasu, která je právě pro něj tou nejlepší, i kdyby to byl úplně první závod v životě. Kdo neběhá, projde se s nordickými holemi.

Bohatý program je ale připraven také pro děti a pány. Rodinný závod s dětmi na jeden kilometr si mohou totiž zaběhnout i tatínci či dědečkové. Také je možné běžet s kočárkem nebo vzít na trať závodníka na invalidním vozíku. Na všechny čeká spousta atrakcí, sportů, soutěží, výtvarná dílna, ale také dechové orchestry a umělecká vystoupení dětí z lidových škol umění a zdravé občerstvení. Celým dnem provází Aleš Juchelka, Jakub Kohák a dorazit by měl i Roman Šebrle. (mo)

Petr Korbel byl v Trojhalí nejlepší  


Premiérový ročník Světového festivalu minipingpongu se uskutečnil ve dnech 6. až 8. dubna v Trojhalí Karolina. Hráči odehráli během festivalu celkem 664 utkání. Absolutním vítězem se stal hráč TTC Ostrava Petr Korbel, který v semifinále porazil bývalého reprezentanta Jindřicha Panského a ve finále dalšího exreprezentanta Josefa Plachého.  Ocenění pro nejlepšího hráče do 18 let si odnesl Tomáš Stempak z TJ Sokol Hrabůvka. Čtyřhru ovládli Adam Bakota a Pavel Klement z Frýdlantu nad Ostravicí, odkud je také nejlepší žena – Hana Matějová.

Za zmínku stojí, že nejmladším účastníkem byl sotva šestiletý Michael Knapp, nejstarším pak Svatoslav Kendzior, který se narodil v roce 1939. (rs)

Závodníci z ostravského Centra individuálních sportů jsou vidět 


Sportovci Centra individuálních sportů Ostrava (CISO) slavili v prvním čtvrtletí letošního roku celou řadu úspěchů. Největším je bronzová medaile Nicolase Schellonga na Mistrovství Evropy národů v golfu ve španělském Sotogrande.

Další závodníci reprezentovali na vrcholných akcích – Gabriela Capová na Mistrovství světa v lyžování, Damián Lasota a Dušan Doležel na Mistrovství světa juniorů ve skocích na lyžích. Na Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě reprezentovala Markéta Krykorková. Běžkyně Simona Vrzalová vybojovala hezké desáté místo na halovém evropském šampionátu v běhu na 1500 metrů. Na tomto mistrovství závodil i Jakub Zemaník.

Na ME U23 v boxu se představil Marek Vaněček a na juniorských mistrovstvích Evropy Jiří Přívratský ve sportovní střelbě a Ondřej Lasák a Veronika Viktorie Matraszek v šermu. Své zastoupení mělo CISO i na Světové univerziádě v Almaty, a to ve skokanech na lyžích Filipu Sakalovi a Michaele Doleželové, která skončila v první desítce. Skokan na lyžích Radek Selcer reprezentoval na Evropském olympijském festivalu mládeže.

Na domácí scéně získali sportovci CISO devět titulů mistrů republiky a dalších sedm medailí na republikových šampionátech. Barbora Malíková vytvořila nový český rekord v běhu na 400 metrů dorostenek v hale. Na nových českých rekordech ve sportovní střelbě družstev dorostenců a juniorů se podíleli Matěj Rampula a Vojtěch Hejna.

CISO podporuje mladé talentované sportovce, kteří jsou členy ostravských a moravskoslezských sportovních klubů ve vybraných individuálních sportech zařazených do olympijského programu. Díky podpoře, zajištění materiálního vybavení, úhrad nájmů sportovišť pro tréninky nebo zajištění preventivních lékařských prohlídek sportovci neodcházejí z Ostravy do jiných sportovních center a klubů. (r)

Bronzové medaile vybojovali Zuzana Janiczková a Radek Rýpar

Ostravští judisté se prosadili na Evropském poháru 


Judisté z Baníku Ostrava se v dorostenecké kategorii dostali mezi evropskou špičku. Na závodech Evropského poháru v ruské Tule se Zuzana Janiczková probojovala na stupně vítězů. Porazila dvě ruské závodnice, v semifinále sice podlehla další reprezentantce Ruska, avšak v boji o třetí místo byla lepší než její soupeřka z Turecka.

Její oddílový kolega Radek Rýpar zdolal reprezentanty Ruska a Gruzie, v semifinále však neuspěl a nevedlo se mu ani v boji o třetí místo, takže nakonec skončil pátý. Společně se Zuzanou Janiczkovou ale získal body do klasifikace pro mistrovství Evropy a světa.

Radek Rýpar si spravil chuť během druhého dubnového víkendu v Teplicích, kde pokračoval Evropský pohár, na němž usilovalo o úspěch 31 reprezentačních výprav.  Z šesti utkání vyhrál pět, jedinou prohru zaznamenal v semifinále. Odměnou mu byla bronzová medaile. Zuzana Janiczková skončila po dvou výhrách a dvou prohrách na slušném devátém místě.  Z ostravských judistů v Teplicích zápasili také Adéla Martínková, Alžběta Škrobánková, Matěj Silvestr a Ondřej Chlopčík. Přestože se výrazněji neprosadili, nasbírali cenné zkušenosti.

Na snímku: dorostenci 1. Judo Clubu Baník Ostrava. Přední řada zleva: Adéla Martínková, Lucie Kochová, Alžběta Škrobánková, Zuzana Janiczková, Kristýna Polášková. Horní řada zleva: asistent trenéra Roman Martínek, Daniel Šimek, Matěj Kresta, Matěj Silvestr, Tomáš Hanzel, Radek Rýpar, Ondřej Chlopčík a hlavní trenér Dušan Koza. (rs)

Kam za sportem

 FOTBAL II. LIGA. MFK Vítkovice – Baník Ostrava (10. 5., 17), Baník Ostrava – Baník Sokolov (13. 5., 17), MFK Vítkovice – Pardubice (20. 5., 17), Baník Ostrava v. Znojmo (27. 5., 17) – vše Městský stadion Vítkovice.

 JEZDECTVÍ. Velká cena Ostravy (19. – 21. 5., od 9 hod., VC 21. 5. v 15) – jezdecký areál Stará Bělá.

 BĚH. Spokey Rainbow Run (20. 5., 15.30) – Dol. obl. Vítkovice.

 BASEBALL. Extraliga muži: Arrows Ostrava – Technika Brno (15. 5., 19.30), Hroši Brno (19. 5., 19), Olympia Blansko (28. 5., 16), Technika  Brno (2. 6., 15) – areál Arrows, Průběžná ul., Poruba.

 KULTURISTIKA. Czechia-Pro IFBB Diamond Cup Ostrava – soutěž nejlepších českých a evropských amatérů (27. 5., 8) – Ostravar Aréna.

 RODINNÝ DUATLON. Běh a jízda na kole (13. 5. 9.30) – Skalka Family Park Poruba.


Strana 16

Počet trestných činů se v loňském roce snížil, dopravních přestupků, zejména při parkování, však přibylo

Bezpečnostní situace na území města se zlepšuje


Městská policie

Letošní rok je pro Městskou policii Ostrava určitým milníkem. Bude slavit 25 let své činnosti a to zavazuje. Je důležité, že při přípravách na připomínku jubilea se může opřít o solidní výsledky z let minulých. Kladně lze hodnotit rovněž práci strážníků v roce 2016. Také díky jejich úsilí se bezpečnostní situace na území města zlepšuje a dochází ke snižování nápadu trestné činnosti.

Jak informoval ve své zprávě prezentované na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Ostravy ředitel MPO Zdeněk Harazim, zatímco ještě v letech 2010 a 2011 počet trestných činů na území města osciloval mezi 18 a 19 tisíci, loni jich bylo v Ostravě spácháno 11 187. Městská policie se na jejich objasněnosti podílela více než 11 procenty, což při celkové objasněnosti 40,5 procenta představuje významný příspěvek.

Na stabilní úrovni se dařilo udržovat veřejný pořádek, s větší intenzitou, často v reakci na stížnosti a upozornění občanů, se strážníci věnovali oblasti dopravy. Celkem loni řešili 112 229 přestupků, z toho 29 745 v oblasti veřejného pořádku a 82 484 v dopravě. V roce 2015 to bylo 77 366 přestupků, z toho 32 481 v oblasti veřejného pořádku a 44 885 v dopravě. Hlavním důvodem přestupků v dopravě nebyla rychlá jízda, nýbrž porušování předpisů při parkování. Počet přestupků spáchaných překročením rychlosti dosáhl 11 558, počet ostatních přestupků v dopravě – 70 926. Pro srovnání: v roce 2015 řešila městská policie 2737 přestupků souvisejících s překročením rychlosti a 42 148 přestupků spáchaných bez překročení rychlosti. Celkem 94,5 procenta přestupků v dopravě spáchali řidiči motorových vozidel, 1,5 procenta cyklisté, 4 procenta chodci.

Na tísňových linkách řešila loni městská policie 40 008 událostí, což je o 455 událostí méně než o rok dřív. Operační technici obsluhující neurgentní Zelenou linku pro oznamování závad, poruch a jiných nebezpečných situací řešili 7582 událostí.

Městská policie pokračovala v preventivní činnosti zaměřené jak na vybrané skupiny obyvatel, tak na širokou veřejnost. V jejím hledáčku byly zejména děti a senioři jako nejohroženější skupiny obyvatel. Pro širokou veřejnost byly určeny projekty Bezpečnější Ostrava či forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA, které MPO realizuje již od roku 2013. V roce 2016 označili strážníci 489 jízdních kol (celkově bylo označeno 2372 kol) a 48 kompenzačních pomůcek (celkově označeno 121).

„Činnost městské policie je rozsáhlá a je mnoho činností, které sice nelze vyjádřit statisticky, přesto významně ovlivňují bezpečnostní situaci na území města,“ uvedl Zdeněk Harazim. Jak zdůraznil, velkou zásluhu na výsledcích MPO má maximální spolupráce a koordinace činnosti s Policií České republiky. (bk)

Kompot je nový a výhradně ostravský festival


Festival Ostravský kompot nabídne v neděli 21. května v Trojhalí ostravské kapely, ostravské divadlo, jídlo a pití v podání místních restaurací, bister a kaváren.  Zatímco na jiné festivaly přijíždějí umělci a prodejci odjinud, zde se o vše postarají Ostravané. Festival bude oslavou Ostravy a jen v jeho hudební části se návštěvníci mohou těšit na Buty, Bandaband, Jazz Cake, Boris Band Combination, Filipa M, Patrika Kee a další.

Pojmenování „kompot“ je symbolické. Kompot je ve skutečnosti dobrota, na které si každý pochutná. A právě takovou dobrotou má být nový ostravský festival.

Zahájení festivalu bude originální. Ostravané utvoří lidský řetěz o délce dvou kilometrů, který propojí vrchol ostravské radnice s Trojhalím. Do lidského řetězu se můžete registrovat na stránkách www.ostravskykompot.cz. Přesně v 9 hodin pošle primátor z ochozu vyhlídkové věže radnice sklenici s kompotem, která poputuje z ruky do ruky až do Trojhalí a otevřením tohoto kompotu festival začne. (rs)

Veteráni startují 


Veteran Rallye Ostrava odstartuje do svého 19. ročníku 27. května z Masarykova náměstí. Historické automobily a motocykly se sjedou na náměstí v 8 h, kde si je mohou zájemci prohlédnout do 10  hodin. K vidění budou automobily Tatra, Aero, Praga z 20. a 30. let minulého století i luxusní vozy z 60. let. V 10.05 pořadatelé odstartují z rampy postupně všechny účastníky. Řidiči projedou náměstím a budou pokračovat do Mošnova a  Nového Jičína. (rs)  

46. Honění krále


Lhotka zve v sobotu 3. června na lidovou slavnost Honění krále, kterou pořádá tento ostravský obvod v součinnosti s jízdním oddílem městské policie Ostrava. Jedná se historicky o 46. ročník slavností a 25. ročník od jejich obnovení v roce 1993. Slavnost zahájí ve 14.30 hodin krojovaný průvod za účasti mažoretek a skupiny historického šermu, který vyjde od mateřské školy v Kalinové ulici a půjde k louce za sportovní halou. Tam také proběhne samotné honění krále. Následuje program na hřišti s dekorováním krále a královny roku 2017 a lidovou veselicí. (rs)

Putování do Poruby a Nové Vsi


V květnu se přestěhuje putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě, do Poruby a Nové Vsi. Čtyři základní panely výstavy jako obvykle provedou návštěvníka dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století, pátý panel je specifický pro každou z městských částí.

Panel věnovaný Porubě poukazuje prostřednictvím kostela a zámku na minulost obce, ale především zdůrazňuje proměnu vsi v „socialistické město“ v 50. letech 20. století. Výstava je k vidění do konce května v mezipatrech schodiště porubské radnice. Expozici Porubští rozšířili o doprovodnou část – výstavu Zajímavosti Poruby v číslech.

Panel městského obvodu Nová Ves akcentuje existenci a zajímavou historii kulturní památky kostela sv. Bartoloměje U Hrůbků, stejně jako význam vybudování vodárny pro město. Vernisáž výstavy bude součástí setkání hasičských praporů u příležitosti 120. výročí založení zdejšího hasičského sboru 6. května v 11.30 h v areálu TJ Sokol Nová Ves. Výstava pak bude k vidění od 9. do 31. května na Úřadu městského obvodu Nová Ves. (vk)

Poklad zastaven


Vzhledem ke zpoždění oproti harmonogramu, neshodám ohledně způsobu provádění prací, jejich kvality a také sporům týkajícím se ocenění víceprací rozhodla rada města společně se společností DK Poklad, že zahájí se zhotovitelem jednání o ukončení spolupráce. Poté bude stavba zakonzervována. Město následně vypíše výběrové řízení na nového zhotovitele, který rekonstrukci dokončí. „Samozřejmě se budeme snažit, aby byly práce na rekonstrukci domu kultury obnoveny co nejdříve, nicméně systém veřejných zakázek má jasně stanovená pravidla,“ konstatoval náměstek primátora Břetislav Riger. Práce na rekonstrukci Pokladu byly zastaveny již podruhé. (rs)