Červen 2012

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

3       Ostrava se ukázala za oceánem

4       Město pečuje o své lesy

7       Pro lepší vzájemné soužití

8       Trolejbusy nás vozí 60 let

9       Testují mladistvé na drogy

10    Colours of Ostrava za dveřmi

13    Po belgické stopě v Ostravě

15    Titul pro házenkářky Poruby

 

V areálu Domova Slunečnice v Porubě postavili rehabilitační prvky pro cvičení seniorů i veřejnosti

Herečka Květa Fialová otevřela Fit park

Fit park pro seniory rozšířili v Domově Slunečnice v Porubě. Slavnostního předání jeho druhé etapy se 21. května zúčastnili herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta Poruby Jan Dekický a další hosté.

Areál, jehož „duchovním otcem“ je ředitel domova Radek Baran, nabízí rehabilitační prvky pro cvičení a protažení těla nejen pro místní seniory, ale také pro veřejnost. Devět rehabilitačních strojů slouží k udržování a rozvíjení fyzické kondice, motoriky, koordinace a rovnováhy. Náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 450 tisíc korun z vlastních zdrojů, 90 tisíci sponzorsky přispěla česká pobočka dánské společnosti Abena, dodavatele inkontinenčních pomůcek a plen pro dospělé.

Ve Slunečnici se rozšiřují možnosti programů, které domov nabízí. Oceňuje to i náměstek primátora Martin Štěpánek: „Fit park je skvělý nápad! Senioři tady mají o náplň času postaráno a rozhodně se nemusejí nudit. Venkovní posilovna, nenáročná a přístupná v každém věku, je příležitostí k pobavení, udržení fyzické a psychické kondice. Město podobné aktivity a nápady vítá. Málokdo v produktivním věku si uvědomuje, že i on bude jednou potřebovat udržet si fyzickou i dušení svěžest co nejdéle.“        (vi, k)

Foto: Květa Fialová a ředitel Slunečnice Radek Baran testovali svou fyzickou kondici.

 

Město a obvody připravují novou koncepci bydlení

Prodej bytů pozastaven

Město Ostrava řeší koncepci bytové politiky. Po roce 1989 převzali výstavbu nových bytů soukromí investoři, jednotlivé městské obvody začaly v 90. letech nabízet nájemné byty k prodeji občanům, rozsáhlá privatizace obecních bytů převedla do vlastnictví společenství vlastníků jednotek či bytových družstev tisíce bytů zejména v největších městských obvodech.

Privatizace

V roce 1995 bylo v majetku města Ostravy 46 283 obecních bytů, po privatizaci má k 1. lednu 2012 Ostrava 15 090 bytů, z toho je 1 125 bytů v domech s pečovatelskou službou a 105 bytů bezbariérových. Podle kvality má 14 222 bytů města standardní kvalitu a 868 bytů sníženou kvalitu. K 1. lednu 2011 skončila v Ostravě regulace nájemného, přechodem na smluvní nájemné však nedošlo v rámci obecních bytů k žádnému zdražování (nájemné převážně v rozsahu od 43 do 60 Kč za m2). Ostatní majitelé nájemních bytů, mimo vlastnictví obce, k deregulaci přistoupili dlouhodobým postupným zdražováním nájemného až do výše tržního nájmu.

Průzkumy mapují stav

V minulém a předminulém roce však nechalo město zpracovat podrobné sociologické průzkumy, které zmapovaly nejen počet a rozmístění bytového fondu města, ale také dopady finanční krize na kriminalitu ve městě, bezdomovectví, intenzitu míry nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech apod., protože i tyto faktory ovlivňují bydlení ve městě. Prognózy ukazují, že Ostrava bude muset zajistit dostatečný počet sociálních (nízkonákladových) bytů.

Důvodů je celá řada – například za deset let bude každý pátý Ostravák seniorem nad 65 let. Jejich finanční možnosti jim neumožní nadále užívat současné např. třípokojové byty.

Obdobně tomu bude u jednočlenných domácností mladých lidí (32,8 %), stejně pak u osaměle žijících (45 – 64 let), bez rodiny, rozvedených a samoživitelek, jejichž děti již mají vlastní domácnost. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek vhodných bytů může být příčinou odchodu mladých lidí do jiných měst, ale také existenčních problémů seniorů.

Lidé v nouzi

Zvláštní kapitolou jsou byty potřebné pro lidi v nouzi. Na území města jsou zřízeny azylové domy a noclehárny pro dospělé s kapacitou 254 míst, azylové domy pro matky s dětmi s kapacitou 227 osob, služby poskytované v rámci neziskových organizací s počtem 124 bytů a kapacitou 483 osob, domovy pro seniory s kapacitou 1 514 osob a domy se zvláštním režimem o kapacitě 408 míst. I v této oblasti se plánuje další rozšíření kapacit jednotlivých zařízení.

Komplexní řešení

Město stále registruje zájem obyvatel získat další obecní byty do svého vlastnictví, také nájemníci bytů RPG (nejsou prodejné) žádají město, aby od RPG byty vykoupilo do svého vlastnictví. Proto se město rozhodlo řešit bytovou problematiku komplexně a na vlastní úrovni. Je nutné situaci řešit v těsné spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které svůj bytový fond spravují. Každý městský obvod má svou strategii z hlediska provádění oprav, modernizace, správy a postupu privatizace bytového fondu. Proto se na základě výsledků průzkumu zpracovává dokument 3. části koncepce bydlení pod názvem „Bytová politika města Ostravy na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“.  Tento dokument má také stanovit počty nízkonákladového bydlení v jednotlivých obvodech, navíc bydlení diferencovat pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi atd.), nastíní rovněž výhled vývoje nájemného bytů s obvyklou neboli smluvní (tržní) výší nájemného.

Koncepce na podzim

„Konečná podoba dokumentu o další bytové politice města by měla být hotová letos na podzim, do doby nalezení společného postupu celého města v oblasti bytového fondu jsou v Ostravě pozastaveny prodeje obecních bytů,“ komentoval práci na koncepci bytové politiky města náměstek primátora Jiří Srba. „Pro tuto chvíli byly pozastaveny další záměry na prodeje bytů ve všech obvodech města.“    (g)

 

Stavba zastávky mění dopravu

Od 1. června do 30. září potrvá stavba tramvajové zastávky Karolina v ulici 28. října (u finančního úřadu) při úplné uzávěře této komunikace pro automobilovou dopravu mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová doprava. Tramvaje v tomto úseku nepojedou v období od 27. července do 17. srpna, kdy bude i výluka tramvajové dopravy nahrazena autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty, doprava na ul. Těžařskou (k Foru Nová Karolina), dále doprava pod Frýdlantské mosty po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradově do prostoru k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra.

Autobusové linky č. 21, 28, 81, které uzavřený úsek projíždějí a běžně končí na Ústředním autobusovém nádraží, budou odkloněny z ulice Na Karolině přes ulici Žofinskou a skončí u výstaviště Černá louka resp. za Divadlem A. Dvořáka a Domem knihy Librex.

Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky, v bezprostřední blízkosti čtvrti Nová Karolina a centra Forum Nová Karolina, s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změnou šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami 28. října x Poděbradova a 28. října x Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy osvětlení ap. Součástí stavby je také obnova chodníků, protihluková opatření.

Podrobnosti k uzávěře, včetně objízdných tras pro automobilovou dopravu ve směru od Mar. Hor i z centra, najdete na www.ostrava.cz v odkazu Rekonstrukce ulice 28. října.             (ph)


Strana 2

V oddělení občanských průkazů a pasů v Gorkého ulici je otevřeno každý den

Pro doklady už od brzkého rána

Magistrát města Ostravy po rozšíření úředních hodin v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů na každý pracovní den v týdnu je od 7. května dále prodloužil. Úřední hodiny na odděleních v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě jsou nově: pondělí a středa od 7 do 18 hod., úterý a čtvrtek od 7 do 16 hod., pátek od 7 do 11 hod. Informace o aktuálních čekacích lhůtách jsou uvedeny na webových stránkách města v důležitých odkazech www.esmo.cz.

Od pondělí 7. května je v budově v Gorkého ulici navíc dětem k dispozici dětský koutek s omalovánkami, pastelkami, tabulí, křídami apod. Další novinkou je přednostní odbavování matek s malými dětmi, zdravotně postižených občanů nebo seniorů na přepážkách. V budově v Gorkého ulici byla instalována již devátá fotokabina. Tu máme zapůjčenou od Ministerstva vnitra ČR do konce letošního roku.

Připomínáme, že od 27. června letošního roku podle nařízení Evropské unie bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.      (vk)

 

Jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy se sejdou ke svému 17. jednání ve středu 27. června. Zasedání začne v 9 hodin v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí a je veřejnosti přístupné z galerie sálu zastupitelstva.        (r)

 

Den policie na hradě

Městské ředitelství Policie ČR pořádá 23. června Den policie 2012. Od 10 do 16 h budou na Slezskoostravském hradě k vidění ukázky výcviku a techniky, kulturní program, atrakce pro děti. Vstup je volný.    (liv)

 

Primátor besedoval s mediky

Československý spolek mediků zorganizoval poslední květnové úterý setkání s primátorem Petrem Kajnarem. V areálu Ostravské univerzity v Syllabově ulici v Zábřehu si studenti lékařské fakulty a členové akademického senátu vyslechli přednášku, po níž následovala beseda s prvním mužem města.

Primátor se zabýval přelomem ve vývoji Ostravy po roce 1990, současností i směry dalšího rozvoje. Připomněl, že na podporu ostravských vysokých škol vynaložilo město ze svého rozpočtu v letech 2008–12 téměř 200 milionů korun, pro Lékařskou fakultu OU to bylo 68 mil. Kč. Se zájmem posluchači vyslechli poznatky a zkušenosti, které primátor načerpal při nedávných pracovních návštěvách Číny a USA.

V části věnované dotazům Petr Kajnar označil za krok správným směrem rozhodnutí vytvořit jednu silnou ostravskou univerzitu. Ocenil práci, kterou odvedli pedagogové a zaměstnanci lékařské fakulty od jejího vzniku. Odpověděl také na otázky vztahu politiky a ekonomiky, zneužívání moci apod.   (vi)

 

Pokračuje příprava Hrušovské zóny

Město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budoucí Rozvojové zóny Hrušov.  Cílem projektu je navýšit terén pokleslý vlivem důlní činnosti místy až o 3,5 metru. S realizací gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

„Dnes je Hrušov zanedbaným územím v zátopové oblasti. Dříve to byla jedna z rušných čtvrtí. Jsem rád, že se naskýtá příležitost k jejímu opětovnému oživení,“ konstatoval náměstek pro investice Jiří Srba.

Hrušov představuje při nedostatku míst v existujících průmyslových zónách ve městě lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Její předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice a železnice. Má tak vzniknout až 2 tisíce pracovních míst. K provedení terénních úprav město potřebuje vlastnit všechny pozemky. Výměra území pro asanaci je 34,6 ha. Město zde vlastní cca 82 % ploch. Vlastníky 18 % nemovitostí jsou fyzické a právnické osoby a stát. Město Ostrava v minulosti vykoupilo většinu pozemků za cenu 400 Kč za m2. Ve snaze zamezit diskriminaci nebo zvýhodňování subjektů byl na počátku roku 2012 zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 372 Kč/m2.

Město schválilo jednotný postup: Vykoupit nemovitosti na základě dohody za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Poté, co územní rozhodnutí na stavbu nabude právní moci, zahájit kroky směřující k vyvlastnění nemovitostí u vlastníků, u kterých nebylo možné dosáhnout dohody.         (av)

 

aktuálně

Do přístavby hlavním vchodem

Magistrát města Ostravy upozorňuje občany, že z technických a organizačních důvodů je od poloviny května trvale uzavřen vchod do přístavby budovy Nové radnice, vstup ze Sokolské třídy 28. Klienti, kteří směřují do kanceláří v přístavbě, mají umožněn vstup do této budovy přes hlavní středový vchod radnice. Do přístavby Nové radnice jsou směrováni hlavní orientační tabulí umístěnou ve vestibulu. Za způsobené komplikace se omlouváme.     (v)

Vrty a sondy na D1

Až do 30. 6. se musí řidiči připravit na dopravní omezení na zhruba čtyřkilometrovém úseku dálnice D1 od křížení s Rudnou až po ulici Slovenskou v Přívoze. Důvodem jsou sondy v násypech, kontrolní vrty v mostních opěrách, statické a dynamické zkoušky a další testy mostů. Provoz na dálnici bude střídavě sváděn do protisměru jednotlivých úseků. Průzkumné práce zadal nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnice ČR David Čermák, jehož organizace je ohledně kvality dálnice ve sporu s firmou Eurovia.     (r)

 

Lidé lidem 2012

Pod tímto názvem se na Masarykově náměstí v Ostravě uskuteční tradiční prezentace poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, a to ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin. Celodenní akce je financována z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR v souladu se stanovenými společnými cíli a opatřeními 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014. V bohatém programu nebudou chybět ani taneční a divadelní vystoupení, soutěže pro děti, rukodělné dílny, ukázky práce psů cvičených pro canisterapii a další aktivity. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info cen­trum Ostrava pod záštitou náměstka Martina Štěpánka.         (g)


Strana 3

O bezpečné dopravě v Bruselu

Zástupci sdružení Ostrava – Bezpečná doprava se zúčastnili konference na podporu Center bezpečné jízdy Projít autoškolou, vyrazit na silnici a už jen řídit a řídit, kterou v Bruselu na půdě Evropského parlamentu uspořádala europoslankyně Olga Sehnalová. Za Českou republiku vystoupil národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu Vojtěch Mynář, projekt „Ostrava – bezpečná doprava“ představil náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč.

Cílem konference bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost projektům podporujícím bezpečnost na evropských silnicích. Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava už proškolilo v kurzech na sedm tisíc řidičů, zahájilo i vzdělávací projekt pro nejmenší – Dopravní školičku. V nejbližší době chce zahájit Pilotní projekt celoživotního vzdělávání evropských řidičů.            (vk)

 

Vylepšíme vlastní akční plán

Město Ostrava si nechalo odborníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOva) zpracovat Analýzu závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší. Analýza hodnotí naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let, rozebírá údaje z celkem šesti monitorovacích stanic provozovaných ZÚOva a Českým hydrometeorologickým ústavem za období let 2006–2011. Jejím cílem bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě.

Analýza prokázala i vliv Polska na znečištění ovzduší v Ostravě. Výsledky potvrdily i značný vliv lokálních topenišť v zimním období, ale také to, že při extrémních smogových situacích nebyla žádná ze sledovaných lokalit zatížena pouze průmyslem. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda „Zpětných trajektorií“.  Analýzu si můžete prohlédnout na www.dychamproostravu.cz.

Na základě této studie se město rozhodlo dopracovat vlastní akční plán s návrhy na řešení dané problematiky, podle primátora Petra Kajnara akční plán připravený ministerstvem životního prostředí není dostatečně odpovídající. (ph)

 

Korunka v novém

Rekonstrukce a opravy za více než 21 mil. korun z rozpočtu města a za dotace EU má za sebou Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách. Jak zdůraznila jeho ředitelka Jana Secová, během pěti let se podařilo  zateplit budovy na Korunní a Čkalovově ul., opravit a modernizovat společenský sál, dovybavit klubovny a učebny. Slavnostní shromáždění s kulturním programem konané 18. května se stalo poděkováním dětí, mládeže i dospělých za modernizaci „jejich“ Korunky.     (vi)

Foto: Eva Horáková s žáky své výtvarné dílny ze SVČ Korunka v Mariánských Horách.

 

Ostrava se ukázala za oceánem

Pracovní cestu do Spojených států absolvovali ve dnech 14. až 18. května primátor Petr Kajnar, jeho náměstek Dalibor Madej, představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, společností Vítkovice Machinery Group, Tieto, Global Networks a VŠB-TU s cílem představit Ostravu a region americkým investorům.

Česká delegace navštívila v New Yorku oddělení hospodářského rozvoje města, Manhattanskou obchodní komoru a další instituce. Na schůzce v Českém národním domě pro soukromý sektor, jednotlivce reprezentující klíčové oblasti IT, inženýring, lehký průmysl, finance a bankovnictví aj. primátor Kajnar hovořil o přístupu veřejného sektoru k programům investičních pobídek, představil možnosti nabízené pomoci i změnu charakteru podnikání v Ostravě. Představitelé VŠB-TU prezentovali projekt IT4 Innovations a další aktivity univerzity, se zkušenostmi z podnikání v Ostravě se podělili zástupci zahraničních společností.

V Pittsburghu se uskutečnilo setkání s představiteli města a místními podnikateli. Proběhla prezentace Ostravy pro zájemce zastupující soukromý a veřejný sektor, akademickou sféru. Přítomní vyjádřili zájem o spolupráci s Ostravou, především s VŠB, na poli společenských věd, IT a vzdělávání. V rámci pobytu si členové české delegace prohlédli superpočítač, kulturní čtvrti města, absolvovali schůzky v asociaci Městské regenerace či se „zelenými inovátory“ Pittsburghu. Petr Kajnar se zúčastnil rozhlasové diskuse Výboru světových záležitostí Pittsburgh o současnosti a budoucnosti Ostravy.

„Cílem naší pracovní cesty bylo představit potenciálním investorům možnosti, které naše město a region nabízí, naši konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi, které uvažují o expanzi do Evropy. Ostrava je pro ně zajímavou destinací. V Pittsburghu nám předvedli způsob, jakým se město průmyslovým charakterem podobné Ostravě, vrátilo k prosperitě,“ shrnul zaoceánskou misi primátor Kajnar.    (av)


Strana 4

střípky

TIETO TOWERS – 100 DNŮ.

Do budovy Tieto Towers v rámci IQ Office Parku na náměstí Republiky v Ostravě pozvala společnost CTP sto dnů před ukončením stavby na 150 hostů, mezi kterými byli také primátor Petr Kajnar, velvyslanci Finska a Nizozemska Paivi Hiltunen-Toivoová a Jan Henneman. V doprovodu generálního ředitele společnosti CTP Remona Vose (na snímku druhý zprava) si prohlédli obě budovy projektu, ze 14. patra vyšší z nich mohli obdivovat impozantní výhledy na Ostravu. IQ Ostrava, v níž najde práci na 2 tisíce lidí, bude mít statut tzv. zelené budovy s 30procentní úsporou energií pro největšího klienta firmu Tieto i další nájemce. (vi)

NOVÁ SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ.

V Kunčičkách bylo 23. 5. otevřeno nové kontaktní místo Městské policie Ostrava. Je jím zrekonstruovaná bytová jednotka v Pstruží ulici, kterou nechala upravit společnost RPG. Rekonstrukce prostor zapadá do programu postupných oprav této části Kunčiček. Otevření se zúčastnili primátor Petr Kajnar, náměstek Martin Štěpánek, ředitel MPO Zdeněk Harazim, ředitel RPG  RE Tony Aksich aj. Nově otevřené zázemí poslouží strážníkům při pochůzkách v lokalitě s horší pověstí a zároveň se stane místem pro komunikaci s veřejností. Poblíž má sídlo Diecézní charita, která mj. řeší problematiku sociálního bydlení.          (ph)

POLICISTÉ DAROVALI KREV.

V průběhu třetího květnového týdne darovali moravskoslezští policisté hromadně krev. Akce měla oslovit zejména ty, kteří se odhodlávali darovat krev poprvé. Zástupci Krajského ředitelství  PČR MSK, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková, zástupci zdravotních pojišťoven a firem, které dárce krve podporují, a náměstkyně primátora Simona Piperková se setkali 16. 5. Ocenili zásluhy dobrovolných dárců, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Jen v tento den darovalo v Ostravě krev 60 policistů, v kraji jich byly více než dvě stovky.    (ph)

SENÁTOŘI NA RADNICI.

Primátor Petr Kajnar se svým náměstkem Tomášem Petříkem přijal 28. května v radnici členy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Předseda komise Jiří Oberfalzer (druhý zprava), místopředsedové Senátu Alena Gajdůšková a Zdeněk Škromach, senátoři Eva Richtrová a Jan Žaloudík se zajímali o současnost Ostravy, využití průmyslových zón, rozvoj vysokého školství, životní prostředí, kulturní dění aj. Primátor Kajnar hovořil mj. o dopadech hospodářské krize na město a směrech dalšího rozvoje. Náměstek primátora Petřík se zabýval situací kolem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který má rozpočet Ostravy připravit o 158 milionů korun ročně. (vi)

 

Město pečuje o své lesy

životní prostředí

Ostravské městské lesy a zeleň se sídlem v Zábřehu, se starají nejen o lesy a zelené plochy ve vlastnictví města o rozloze 1 100 hektarů, ale snaží se zde návštěvníkům co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt a relaxaci. V příměstských lesích na území obvodů Poruba, Jih, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Plesná a Pustkovec se provádí modelování lesních porostů, zřizují se rekreační a sportovní prvky jako jsou např. altány, lavičky, chodníky, mostky aj.

V roce 2011 dalo město Ostrava vysázet na tři desítky okrasných dřevin (např. liliovník tulipánokvětý, tsugu kanadskou, jedli ojíněnou, tisovec dvouřadý aj.), prováděly se modelace porostů a další práce. Rekonstrukcí prošel areál zdraví s běžeckou dráhou a posilovacími prvky v Bělském lese.

„V roce 2012 práce zaměřujeme především na modelace porostů v lesních komplexech Bělský les, Korýtko, Poruba-Březí, Poruba-Osošník a Hulvácký les,“ upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej a dodal: „Chceme, aby se lesní komplexy na území města staly ještě vyhledávanějšími. V letošním roce uvolníme na zvelebení příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí z rozpočtu města 4 552 tisíc korun.“

Plochy veřejné zeleně města jsou registrovány v pravidelně aktualizovaném pasportu zeleně, který spravuje odbor ochrany životního prostředí (OOŽP) magistrátu. Poskytuje přehled o jejich stavu, obsahuje zásady údržby včetně vynaložených nákladů. Je možné do něho nahlédnout na odboru OOŽP magistrátu v budově Nové radnice v oddělení komunálním.

Další aktivitou podporovanou městem je Lesní škola v Bělském lese provozovaná společností Ostravské městské lesy a zeleň pro žáky základních škol. K výuce kromě učeben slouží přírodní prostředí areálu společnosti s altánem a naučnou stezkou. Do budoucna se zde počítá s dosadbou dřevin, vybudováním voliér pro chov zvěře a ptactva. Na provoz lesní školy je z rozpočtu města pro rok 2012 vyčleněna dotace ve výši 303 tis. korun a 33 tis. korun z Fondu životního prostředí. (vi)

 

Cíl pro kongresovou turistiku

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 22. – 24. května konal jeden z nejznámějších veletrhů se zaměřením na kongresovou a incentivní turistiku IMEX 2012. Město Ostrava se veletrhu účastnilo poprvé, a to v rámci členství v Czech Convention Bureau. Pod značkou CONVENTION!!!  zastoupilo celý Moravskoslezský kraj jako ideální kongresovou a incentivní destinaci. Největší zájem vzbudil u nákupčích vítkovický plynojem (Gong), který svou kapacitou, industriální atmosférou a unikátním řešením splňuje požadavky náročných klientů agentur. O destinaci projevili zájem nákupčí ze zemí Velká Británie, Německo, Česká republika, Austrálie, Hongkong, Čína, Saúdská Arábie, USA a dalších.          (lk)

 

Míra nezaměstnanosti se nemění

úřad práce

Evidovaná nezaměstnanost během dubna poklesla a k 30. dubnu bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 20 976 osob. Meziměsíčně ubylo 466 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským dubnovým stavem došlo k poklesu o 105 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti březnu vzrostl, ale nepřekročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od září 2011.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu o 0,3 procentního bodu a na konci dubna tak dosáhla 11,7  % a v meziročním srovnání je tento stav stejný jako na konci dubna loňského roku. U žen, oproti minulému měsíci, poklesla o 0,2 procentního bodu na 12,8 %, u mužů klesla o 0,4 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činila 10,8 %. V  dubnu byla ukončena evidence na KoP Ostrava 2 254 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 350 více a meziročně jen navíc o 3 osoby. Nadále zůstává vysoký počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti; v dubnu se jednalo o 230 osob, tj. 10,2 % ze všech vyřazených.

Pozitivně lze hodnotit alespoň další mírné dubnové navýšení počtu volných pracovních míst (+84), jejich počet je nejvyšší od prosince loňského roku. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli tedy v závěru dubna k dispozici celkem 1 739.             (ju)


Strana 5

Diabetikům poslouží odborné centrum se statutem, ortopedie nabízí moderní techniku

Městská nemocnice Ostrava vylepšuje péči o pacienty

zdravotnictví

Dlouholetá péče a poradna pro diabetiky v Městské nemocnici Ostrava vedly letos na jaře k otevření diabetologického centra, pro nějž statut uděluje Česká diabetologická společnost.

Diabetiků přibývá

Lidí s diabetem a navazujícími komplikacemi přibývá, proto centrum rozšiřuje nabízené služby. „Poskytujeme komplexní péči o diabetika obsahující vyšetření diabetologem včetně podrobného laboratorního vyšetření krve a moči, přesných pokynů od diabetologické sestry a nutriční terapeutky,“ popisuje služby centra jeho vedoucí lékařka MUDr. Jitka Jurková, která odbornou stáž absolvovala v pražském IKEM. „Pacient od nás dostane veškeré potřebné informace. Poskytujeme také konkrétní rady, jak se žije s diabetem, rovněž rodinným příslušníkům, učíme a procvičujeme aplikaci inzulínu aplikátory či podávání inzulinovou pumpou. Dokážeme řešit také syndrom diabetické nohy, máme dobrou mezioborovou spolupráci s dalšími odděleními. Velkou výhodou naší nemocnice je existence hyperbarické komory, ve které oxygenoterapie (několikahodinový pobyt v prostředí s vyšším přísunem kyslíku) výrazně pomáhá i léčení mnoha diagnóz včetně diabetické nohy. Hyperbarické komory využívají i mnozí pacienti z celého kraje,“ dodala dr. Jurková.

Pro pacienty zřízení centra se statutem znamená možnost využít novinek v daném oboru. Řeší se tu také obezita, různé poruchy výživy aj. V současné době městská nemocnice poskytuje všestrannou péči asi 2 000 diabetiků, nemocných však přibývá, bohužel i mezi dětmi, o něž se starají pediatři.

Ortopedie s moderními metodami

Jako první v Ostravě provedl minulý týden primář ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. Michal Mačák unikátní operaci výměny kolenního kloubu. Metoda Visionaire spočívá v individuální výrobě řezacích bloků na základě pacientovy vlastní anatomie. „S použitím magnetické rezonance kolene spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kterých se vymění kolenní kloub,“ upřesnil primář oddělení Mačák.

Technologie Visionaire umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci a sklonu potřebné pro optimální umístění implantátu. Operace touto metodou je časově kratší, přesnější, šetrnější ke kostem i měkkým tkáním pacienta, snižuje rizika ostatních komplikací, představuje menší krevní ztrátu a především znamená delší životnost vyměněného kloubu. Městská nemocnice je první v Ostravě a jedna z mála na Moravě, jejíž lékaři tuto operaci úspěšně provedli. Pacient po operaci dostane tzv. implantát pas, kde jsou vylepeny štítky z použitých implantátů a řezacích šablon Visionaire. V sazebníku VZP zatím tato technologie není, proto si ji pacienti hradí sami.

V současnosti probíhá v městské nemocnici výběrové řízení na nákup nové artroskopické operační věže, ortopedie tak pacientům nabídne další moderní techniku.        (g)

Foto: Operace kolene metodou Visonaire se uskutečnila v závěru května.           Foto: MNO

 

Separační tašky do domácností jsou pro opakované použití

Společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městem Ostravou přichází s novinkou, která má všem občanům usnadnit třídění odpadu přímo u nich doma. V průběhu června jsou do každé ze zhruba 127 tisíc ostravských domácností doručovány třídílné sety tašek na třídění odpadu. Trojdílné sety tašek budou distributoři, které občané poznají podle žlutých označených vest, zavěšovat na kliku bytů, případně branku oplocení rodinných domů. Tašky jsou kvalitní, pevné, snadno omyvatelné, užívají se opakovaně.

„Věříme, že tašky pomohou zvýšit množství odpadu vytříděného pro další materiálové či energetické využití, že se osvědčí a stanou se trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě. Tříděním odpadu každý z nás přispívá k vytváření příjemnějšího prostředí pro život ve městě a jeho blízkém okolí, což je pro Ostravu důležitý cíl,“ řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Tašky mají svou jednoduchostí a praktičností přesvědčit k třídění i ty, kteří doposud stále ještě odpad netřídili. Od toho si odpadová společnost slibuje zvýšení celkového množství separovaného odpadu, který je možné dále energeticky či materiálově využít. Než se město Ostrava rozhodlo systém třídění odpadů zkvalitnit pomocí třídílného setu tašek, více než čtyři roky se věnovalo spolu s OZO Ostrava budování stanovišť s kontejnery na třídění odpadu, aby všichni občané měli v blízkosti bydliště pohromadě všechny tři barevné kontejnery. V současnosti ve městě existuje 1 271 stanovišť k třídění odpadu.

Termíny a oblasti jednotlivých vln distribuce separačních tašek najdete na webových stránkách www.ostrava.cz nebo www.ozoostrava.cz.   (vk)

 

Poradce OBSE na radnici

Delegace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva vedená Andrzejem Mirgou navštívila 21. května Ostravu. V radnici ji přivítal náměstek primátora Martin Štěpánek. Podobná setkání připravuje kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí  ČR a Andrzejem Mirgou, který je poradcem pro záležitosti Romů a Sintů při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Setkání se zúčastnili také zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu pro lidská práva, zahraniční odborníci na vzdělávání a veřejnou správu, ředitel městské policie Zdeněk Harazim a vedoucí některých odborů magistrátu. Mise A. Mirgy je zaměřena především na problematiku vzdělávání romských dětí a obecně na integraci Romů v ČR.

Náměstek Martin Štěpánek delegaci představil program Sociální inkluze, který si nechalo město zpracovat pro prevenci předcházení problémům v soužití s Romy a který byl loni představen v Bruselu a minulý měsíc na Úřadu vlády ČR. Připomněl úlohu středisek volného času v lokalitách s převažující romskou populací. Po návštěvě Ostravy pokračovala delegace do dalších měst. Česká republika je již čtvrtou zastávkou delegace, která už navštívila např. Rumunsko, Itálii či Maďarsko.         (ph)

 

Zkuste vymyslet název pro Komunitní centrum Ostrava

Dostali jsme už řadu návrhů na pojmenování Komunitního centra Ostrava (KCO), které se staví v Mariánských Horách-Hulvákách pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Pokud chcete i vy přispět svým návrhem, pošlete jej do 15. června na e-mailovou adresu anketa@ostrava.cz. Více o dokončované výstavbě centra, jeho významu i anketě na webových stránkách www.ostrava.cz.    ®


 

Strana 6

Vítězové internetové soutěže městského Aktivu BESIP si přišli pro ceny

Dopravní teorii zvládli na jedničku

Třetí ročník internetové soutěže dopravních znalostí byl 16. května ukončen předáním cen výhercům z rukou náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče. Do soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy magistrátu, se zapojilo 193 respondentů.

Na deset otázek zaměřených na novinky v silničním provozu odpovědělo správně 87 lidí. Z pěti vylosovaných získal první cenu – notebook – Petr Kudějka z Ostravy, druhé místo a turistická GPS navigace připadla Vlastě Děcké z Hrabůvky. Ze třetího místa v soutěži a digitálního fotoaparátu se těšila Michaela Pavlová z Poruby, která nám prozradila, že sice není řidičkou, ale jako spolujezdkyně má dopravní předpisy docela v malíčku.

Test se správnými odpověďmi najdete na stránkách odboru dopravy na www.ostrava.cz. Pro zajímavost – nejčastěji soutěžící chybovali v určení významu dopravní značky C15a „Zimní výbava“.     (vi)

Foto: Náměstek primátora Aleš Boháč blahopřeje k výhře v dopravní soutěži Michaele Pavlové.          Foto: Libor Vidlička

 

Máte psa z útulku?

Městská policie Ostrava zve na XIV. ročník Setkání pěstounů psů z útulku 23. června od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích. Jako každoročně budou pejsci soutěžit o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán, mohou vyhrát spousty zajímavých a lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá Cenu diváků. Návštěvy si prohlédnou i útulek. Přihlásit se lze na tel. 596 967 288 nebo adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku.          ®

 

Městská policie slaví

Městská policie Ostrava oslaví 20 let své činnosti 30. června od 13 hodin na Slezskoostravském hradě v pestré akci pod názvem Den s městskou policií. Připravena je prezentace činnosti včetně výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se služebními psy, ukázky výzbroje a další. Děti čeká bohatý program včetně her, soutěží a karaoke, zájemci si budou moci vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na laserové střelnici. Na programu pro děti se bude spolu se strážníky podílet také Středisko volného času Ostrčilova. Vystoupí Heidi Janků a Michal David Revival, k vidění budou též ukázky sokolnictví. Vstup na akci je zdarma.             (r)

 

Studenti pomáhají strážníkům

bezpečnější ostrava

Městská policie Ostrava navázala spolupráci se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku Karviná. Na základě uzavřené smlouvy absolvuje 15 studentů 3. ročníku střední školy odbornou praxi u městské policie v Ostravě. Výkon odborné praxe studenti zahájili v polovině dubna, trvá až do června.

Studenti oblečení do reflexních vest s označením školy se v doprovodu strážníků účastní ranních dozorů u přechodů před školami, zapojují se do preventivních aktivit městské policie a podílejí se na pochůzkové činnosti spolu se strážníky-okrskáři. Získávají tak řadu cenných i zajímavých zkušeností, mohou si prakticky ověřit ve škole nabyté vědomosti a znalosti. Součástí odborné praxe je také účast studentů na vzdělávání strážníků, studenti si např. mohou ověřit, jaký je rozdíl mezi výukou sebeobrany ve škole a u městské policie, přesvědčí se, že vzdělávání není jen otázkou školní výuky. Že i při zaměstnání u některé bezpečnostní či ozbrojené složky je neustálé průběžné vzdělávání a doplňování znalostí a vědomostí nezbytné.

Výkon odborné praxe studentů školy tohoto zaměření může být i pro městskou policii přínosem, a to s ohledem na možnost získání potenciálních zájemců o výkon povolání strážníka, kteří by se mohli rekrutovat právě z řad studentů této školy.    (d)

 

stalo se

VYHROŽOVAL PISTOLÍ.

Hlídka městské policie byla vyslána na místo, kde se měl nacházet na zemi ležící muž. Podle oznamovatele kolem něj obcházel jiný muž s pistolí v ruce. Když strážníci dorazili na místo, našli u stojícího muže podpažní pouzdro s plynovou pistolí. Starší muž to poněkud přehnal s alkoholem a mladší se snažil mu pomoci na nohy, přitom však udeřil do vedle stojícího vozidla. Z balkonu se ozval majitel auta, dotyčný však vytáhl pistoli a zamířil na balkon. Vystrašený majitel zavolal strážníky, protože se domníval, že na něj někdo míří skutečnou pistolí. Strážníci zbraň odebrali a muže předali i se zbraní přivolaným policistům.

NAPADL ŘIDIČE.

Do jízdní dráhy v Mariánských Horách vstoupili dva muži mimo přechod pro chodce. Na to přijíždějící řidič, shodou okolností strážník v době volna, zareagoval prudkým brzděním a změnou směru jízdy. Jeden z přecházejících mužů gestikuloval na řidiče, ten však pokračoval v jízdě. Po pár metrech zastavil na křižovatce na červenou. Muži ho dostihli, jeden opět prudce gestikuloval na řidiče a po vystoupení z vozidla řidiče fyzicky napadl pěstmi do hlavy a obličeje. Pomohl náhodný svědek, opět policista (v té době v civilu). Agresivního muže pomohl řidiči zpacifikovat až do příjezdu městské policie, napadený řidič byl převezen do nemocnice.  ®

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. června  od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Červnové téma kurzu zní Bojí se promluvit… Hovořit se bude o šikaně dětí, jak ji poznat, jak postupovat při jejím zjištění, na koho se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich dětí.  Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven bude dětský koutek pro děti účastníků. Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.   ®


Strana 7

Byty pro nový životní příběh

V Sirotčí ulici 74 ve Vítkovicích byl 25. května předán do užívání rekonstruovaný bytový dům. Památkově chráněná budova postavená kolem roku 1915 prošla kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí bydlení ve 14 bytových jednotkách.

Podle starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala se vesměs jedná o byty 2+1, jeden je tří- a jeden čtyřpokojový na úrovni I. kategorie s regulovaným nájemným. „Někteří nájemníci zde bydleli před rekonstrukcí, většina ale bude nových. Pocházejí ze sociálně slabších vrstev, nejde o dlužníky nájemného.“

Náklady stavby realizované od října 2011 činily 19,8 mil. Kč (vč. DPH). Dotace z prostředků EU a státního rozpočtu ČR představují přibližně 4,72 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním dodavatelem stavby bylo sdružení „OKDC–SO Sirotčí“.

Náměstek primátora Martin Štěpánek poznamenal: „Dům je v pořadí čtvrtým, který jsme realizovali v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic. Lidé zde najdou vše potřebné ke spokojenému bydlení. Mohou začít svůj nový životní příběh. Bude jenom na nich, jak šanci využijí.“

Pro IPRM „Budoucnost Vítkovic“ získala Ostrava dotaci EU prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. V rámci projektu již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ul., komunikace v ul. Prokopa Velikého, dokončena byla rekonstrukce domů v Sirotčí 39A, Zengrově 12 a Štramberské 6. Pro rok 2013 je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Zengrově a také rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad. Na ně navazují projekty neinvestičního charakteru např. Podpora Romů na trhu práce a Aplikace programů bydlení. Jejich předkladateli jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě.            (vi)

Foto: Náměstek Martin Štěpánek (vlevo) a starosta Vítkovic Petr Dlabal při prohlídce jednoho ze čtrnácti bytů domu v Sirotčí ulici.

 

Znáte rodinnou poradnu?

V  roce 2011 zahájila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy realizaci ojedinělého projektu v Moravskoslezském kraji. Projekt pod názvem „Podpůrné terapeutické programy pro rodiny, které jsou zasažené či ohrožené domácím násilím“ byl financován Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a firmou ELVAC. Aktivity projektu se zaměřují na poskytování komplexní odborné pomoci celému rodinnému systému zasaženému domácím násilím, včetně násilných osob. První akcí byl týdenní terapeuticko-rekondiční pobyt pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich děti, který se uskutečnil v srpnu 2011 v bezpečném prostředí  rekreačního zařízení v Beskydech. Cílem bylo navázat kontakt s oběťmi DN a podpořit jejich důvěru v nabízenou pomoc ze strany odborných pracovníků. Pro ženy – matky byla největším přínosem možnost  sdílet podobné zkušenosti s jinými ženami. Pro děti byly přínosné společné aktivity s matkou plné pohody i zábavný program.

Mezi další aktivity v rámci uvedeného projektu patří následné podpůrné skupiny pro dospělé a děti, které se uskutečňují jednou za měsíc v prostorách centra v Mariánských Horách v Jahnově ulici.              (vz)

 

Hřiště u Don Bosca

Salesiánské středisko Don Bosco v Ostravě 25. května otevřelo za účasti náměstka primátora Martina Štěpánka víceúčelové hřiště s cyklistickým oválem a dětské hřiště s velkou prolézačkou ve tvaru rybářské lodě. Sportovní plocha zkvalitní zázemí střediska při práci s převážně romskými dětmi a mládeží. Vznik víceúčelového hřiště umožnila evropská dotace 6,6 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Půl milionem korun na oplocení areálu přispělo i město Ostrava.   (ph)

 

Pro zdravé plíce

Plicní oddělení ostravských nemocnic a poliklinik chystají bezplatné vyšetření plicních funkcí. Lidé si mohou zdarma nechat provést dechovou zkoušku, tzv. spirometrii, a to 13. 6. od 13 do 17 hodin na plicních odděleních ve FN v Porubě, v MEPHA centru v Porubě, ve Vítkovické nemocnici a městské nemocnici.     (d)

 

Koncepce klidného soužití

inkluze Ostrava!!!

Inkluze Ostrava je název rozsáhlého sociálního integrovaného programu města Ostravy, jehož hlavním smy­slem a obsahem je začleňování osob sociálně vyloučených do většinové společnosti.

„Problémy soužití sociálně vyloučených skupin s většinovou společností a jejich začleňování do běžného života cítíme také v Ostravě velmi intenzivně. Proto jsme zahájili dlouhodobou koncepční práci, do níž je začleněno široké spektrum organizací a institucí,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Program byl zahájen 1. února letošního roku konferencí, kde byla vyhlášena rovněž výzva k předkládání nabídek k jeho realizaci. Program je koncipován do roku 2020. V termínu 1. výzvy bylo do 15. března 2012 předloženo celkem dvacet nabídek k realizaci programu Inkluze Ostrava!!!. Do programu inkluze byly zařazeny všechny předložené nabídky. Pro pilotní ověření komplexního přístupu k řešení problematiky sociální inkluze byly vybrány nabídky předkladatelů – Centrum sociálních služeb Ostrava (s partnerem Bílý nosorožec) a CENTROM (s partnery Společně – Jekhetane, Bílý nosorožec, Asociace TRIGON, RPG RE Commercial, Sociální bydlení CENTROM).

Pro jednotlivé oblasti (pilíře) Programu Inkluze Ostrava!!! byly vybrány nabídky, které obsahují kvalitně zpracované projektové záměry specificky zaměřené na určitou oblast problematiky. Pro Pilíř VZDĚLÁVÁNÍ to jsou Envi A., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka s partnery, Divadlo loutek a partner, Občanské sdružení volání naděje, Společně – Jekhetane, Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vzájemné soužití, SMO – MO Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12. Pro pilíř ZAMĚSTNANOST byla  schválena nabídka společnosti POE, pro pilíř BYDLENÍ nabídka Armáda spásy, Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Ostrava. Pro oblast PREVENCE KRIMINALITY byly přijaty nabídky subjektů Nová šance, Renarkon, MMO – odbor kultury a zdravotnictví, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Rozkoš bez rizika a Vzájemné soužití.

„Cílem projektu je důsledně sjednotit a zastřešit všechny doposud roztříštěné aktivity směřující ke klidnému soužití sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel a většinové populace v Ostravě,” řekl náměstek primátora pro sociální věci Martin Štěpánek.

Více informací, dokumenty a kontinuální výzvu k předkládání dokumentů najdete na městských webových stránkách www.ostrava.cz.    (kaj, vk)


Strana 8

Dluhy za odpad

Poplatek za komunální odpad musí zaplatit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Ostravy. V roce 2005 občané dlužili 57 mil. Kč, vloni téměř 120 mil. Kč. „Občanům zasíláme složenky s informací o jejich poplatkové povinnosti. Přesto ale většina na upozornění nereaguje. Ve zvýšené míře se věnujeme vymáhání  pohledávek daňovou exekucí, využíváme i služeb obecního exekutora. Také jsme předali zkušební vzorek dlužníků exekutorským úřadům,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík. V Ostravě zůstává sazba poplatku na rok 2012 ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost je do 30. 6. 2012. Poplatek lze uhradit složenkou, bankovním převodem či v pokladně magistrátu, dveře č. 101. Složenky obdrželi občané v květnu, do SIPO bude poplatek za komunální odpad naveden v červnu. Informace na odd. daní a cen dv. č. 363, tel. 844 12 13 14, e-mail komunalniodpad@ostrava.cz. Požadavky na změny v regi­stracích je možné provést s platností od 1. 1. 2013.     (av)

 

Peníze z fondů pomáhají městu v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti

Vysoké nároky na projektové týmy

V odborech ekonomického rozvoje (OER) a sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (OSVŠaVA) Magistrátu města Ostravy nedávno úspěšně dokončili projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Procesní optimalizace

Řízením projektů města Ostravy např. „Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa“ nebo „Komunitní centrum Ostrava“ v Hulvákách jsou pověřeni projektoví manažeři, kteří spolupracují se členy projektového týmu. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti členů projektového týmu, kteří se musí orientovat v problematice právní, majetkové, finanční, stavebně správní, technické aj.

V rámci magistrátu vedle řídící struktury, kterou tvoří primátor, jeho resortní náměstci, podřízení vedoucí odboru a vedoucí oddělení, pracují projektové týmy složené z odborníků z odvětvových odborů. Projekt Procesní optimalizace OER přinesl nové pohledy na zavedený projektový způsob řízení, jeho vyšší efektivitu. Novinkou je informační systém, který shromažďuje údaje o projektech, jejich financování, fázi realizace, definuje osobní odpovědnost členů týmů.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 8 mil. Kč, z toho 6,8 mil. Kč město získalo z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 1,2 mil. Kč dofinancovalo z vlastních prostředků. Projekt byl zahájen 1. června 2010 a ukončen 30. dubna 2012.

Co je PorteX?

Projekt OptiPlan je zaměřen na optimalizaci systému řízení a komunikace mezi magistrátem, odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit a poskytovateli sociálních služeb na území Ostravy. Po první etapě, ve které byly zkoumány plánovací a řídící procesy OSVŠaVA včetně využívaných elektronických sy­stémů pro sběr  údajů, byl ve druhé fázi realizace projektu na základě analýz vyvinut nový informační systém PorteX. Jedná se o komplexní systém sloužící pro monitorování, podporu a vyhodnocování činností organizací, které v Ostravě působí v oblasti sociálních služeb. Systém PorteX je pro zmíněný odbor nástrojem operativního a efektivního řízení sociálních služeb a aktivit z hlediska věcného i finančního. Veřejnost prostřednictvím webového portálu PorteX získá přehled o síti a poskytovatelích sociálních služeb ve městě.

Na realizaci projektu bylo z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost uvolněno 4,9 mil. Kč (tj. 85 % celkových nákladů), město Ostrava přispělo částkou 870 tis. Kč. Projekt byl realizován od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.       Jiří Hudec

 

Dopravní podnik chystá rozšíření ekologické hromadné dopravy

Trolejbusy nás vozí už 60 let

Dnem otevřených dveří ve vozovně v Sokolské ulici připomněl Dopravní podnik Ostrava 60. výročí zavedení trolejbusové dopravy v metropoli severní Moravy a Slezska. Vozidlo Škoda 7 Tr, předchůdce dnešních ekologických a komfortních dopravních prostředků, vyjelo poprvé 9. května 1952 z náměstí Republiky na okružní linku přes Jirskou osadu, Přívoz, kolem Nové radnice a zpět.

V dalších desetiletích se trolejbusy, které jsou jedním z nejekologičtějších prostředků, rozjely ve směru do Hrušova, Michálkovic, k hlavnímu nádraží, do Mariánských Hor, k Dolu Rudý říjen (Heřmanice), do Muglinova, Koblova a dalších míst. Už jen pamětníci si vybaví, že trolejbusem se dalo dojet, stejně jako předtím úzkorozchodnou tramvají, z Bohumínské ulice přes Sýkorův most a dnešní Masarykovo náměstí až k divadlu na Smetanově náměstí.

Proměnou prošel během šesti desítek let vozový park. Od zmíněných typů Škoda, přes robustní třínápravové Tatry T 400 až po současná moderní vysokokapacitní a nízkopodlažní vozidla Škoda, Solaris Trolino a SOR. Trolejbusový provoz v Ostravě se řadí k nejmodernějším v ČR (další jsou ve dvanácti městech např. Opavě, Hr. Králové, Brně, Pardubicích, Plzni). Zvláště pro Ostravu má význam ekologický provoz s nulovými emisemi. V současnosti provozuje DPO deset linek v délce téměř 97 km, na nichž pendluje 64 trolejbusů, z nichž je 42 nízkopodlažních. V roce 2011 se ostravskými trolejbusy svezlo přes 7,7 milionu osob.

V rámci integrovaného plánu rozvoje města se v blízké budoucnosti trolejbusová doprava rozšíří na Hranečník ve Slezské Ostravě, kde se chystá realizace moderního přestupního terminálu městské hromadné a příměstské dopravy.          (vi)

Foto: Trolejbus Tatra T 400 pamatující 50. a 60. léta minulého století patří díky nadšencům z Kroužku přátel MHD Ostrava při DPO k největším atrakcím jízd historických vozidel.


 

Strana 9

Pro Starou Bělou a lidi z okolí

Zastupitelstvo města Ostravy na doporučení rady města schválilo přijetí daru v podobě nemovitostí a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen ve Staré Bělé. Jde o sportovní areál s fotbalovým hřištěm patřící až dosud místní TJ Sokol. Za dar Sokol požaduje po městu dokončení přístavby šaten se sociálním zázemím. Modernizace objektu uvedeného do provozu v roce 1975 byla zahájena před čtyřmi lety. Dokončení zabránil nedostatek financí. „Jde o krok výhodný pro Ostravu i její obvod Stará Bělá,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Srba. „Město získá majetek v hodnotě 16 milionů korun, dokončení sportovního areálu zlepší podmínky pro vyžití dětí a mládeže ze Staré Bělé i okolních obvodů.“

Z projektové dokumentace „Nástavby šaten a sociálního zařízení“ vyplývá, že náklady na dokončení objektu představují částku přes 6 254 tis. korun včetně DPH. Stavbu by mělo město Ostrava realizovat v příštím roce a ukončit do 30. září 2013. Po nabytí daru uzavře smlouvu s Fotbalovým klubem Stará Bělá na pronájem areálu ve výši 100 Kč/rok na dobu dvaceti let.        (vi)

 

Škola snů

Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební z Ostravy. Svůj nápad přenesli do zdařilého modelu (na snímku), vyrobeného z vlnité lepenky jako ekologického materiálu v rámci celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Odborná porota vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů, autoři tří nejlepších staveb pak získají ceny. Soutěž pořádá již pošesté Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. (d)

 

Zpívání se líbilo

Základní škola v Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je jedinou školou v městském obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti hudební výchovy. Letošní jarní soutěž „Písnička 2012“ v květnu byla určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu, byl to už její 14. ročník. Účast v soutěži obnáší kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklorem v ČR, zejména na Lašsku a Valašsku.

V květnu se pod názvem Poptalent 2012 ve stejné škole uskutečnila také soutěž hudebně nadaných dětí v oblasti populární hudby. Hlavní vítěz Poptalentu získal účast na Jarním koncertě 18. května v kulturním domě K-Trio.             (li)

 

Testují mladistvé zdarma

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava znovu od města získala grant, díky němuž může s testováním začít. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivních. Letos je připraveno šest set testovacích sad.

Projekt se jmenuje „Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci něj může mládež až do věku 26 let absolvovat bezplatný test na přítomnost různých návykových látek v organismu (THC, amfetaminy, opiáty, benzodiazepiny apod.) O testy mají nejčastěji zájem rodiče dětí, nezřídka však volají také zástupci škol, sociální pracovníci nebo policisté, letos se předpokládá ještě větší zájem. Test trvá deset minut, organismus nezatěžuje, jedná se o orientační vyšetření moče. Loni ze tří set odebraných vzorků bylo sto dvacet pozitivních, což ukazuje na závažnost situace i konání podobných akcí.

Odborný personál městské nemocnice už ví, že mladí lidé se pokoušejí podvádět a vymění si třeba moč s kamarádem. Zdravotníci o tom vědí a dokážou podvodům zabránit. Psychiatrické oddělení Městské nemocnice Ostrava je jediné zdravotnické zařízení v širokém okolí, které nabízí tuto možnost zcela bezplatně. Zájemci o testování se mohou informovat na telefonním čísle protialkoholní záchytné stanice 595 223 160.         (jm)

 

Ušetřili na rekonstrukci

Během června bude zahájena kompletní rekonstrukce střechy objektu v dětském parku v ulici Sadové v centru Ostravy. Rekonstrukce potrvá dva měsíce, venkovní areál bude pro veřejnost otevřen. I tato zakázka vyšla z elektronické aukce, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podařilo ušetřit přes 600 tisíc korun, což je téměř čtyřicetiprocentní úspora, původní náklady 1,7 milionu korun se snížily na 1,1 milionu korun. „Přesto tento způsob nákupu není ještě ve veřejné správě dostatečně využíván,“ vyjádřil se k výsledku ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar.           (r)

 

Příměstské tábory

Kulturní centrum Poruba pořádá letní příměstské tábory pro děti, letos na téma „zvířata našeho venkova“, v termínech 9.–13. a 16.–20. července a také 13.–17. srpna, přihlášky se podávají do 25. června, info na 596 940 851, www.kcporuba.cz. Také středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě pořádá příměstské tábory (www.svcoo.cz), přihlašovat se lze během června. Letní pobyty pro děti nabízejí rovněž střediska v Ostravě-Zábřehu (www.svczabreh.cz), v Mariánských Horách (www.svc-korunka.cz) nebo i salesiánské středisko Don Bosco (www.sdb.cz).           (r)

 

Navštivte Miniuni

Ve dnech 23.–24. června se v areálu Miniuni za Divadlem A. Dvořáka uskuteční zábavná akce pro děti a jejich rodiče Pohádkový víkend v Miniuni.  Bude se soutěžit v hledání pohádkových postaviček, vítězové získají sladkou odměnu. V rámci doprovodného programu je připraveno malování na obličej, výroba pohádkových postaviček z papíru i vystoupení pohádkových bytostí. Děti v masce pohádkové postavy mají vstup zdarma. Ve dnech 29. června až 8. července mají všechny děti, které dostaly na konci školního roku na vysvědčení samé jedničky a dvojky a předloží jej, vstup zdarma. Akce platí pro děti do 12 let. (d)

 

Zvykli si rychle

Přestěhovaná lékařská služba první pomoci pro dospělé, děti a dorost začala 16. května v Porubě fungovat v nových prostorách v ulici Bohuslava Martinů. Připomeňme, že první pomoc tu funguje v pracovní dny od 16 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě, pro dospělé pak lékaři ordinují v pracovní dny od 18 hodin a o víkendech a svátcích rovněž nepřetržitě. Telefon dětské pohotovosti: 603 488 113, pohotovost pro dospělé: 603 488 112.             (m)

 

Uspěli ve Švýcarsku

Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy E. Marhuly úspěšně reprezentoval Ostravu a českou kulturu na Mezinárodním sborovém festivalu ve Švýcarsku. Ve městech Montreux a Vevey u Ženevského jezera se 48. ročníku  festivalu „Montreaux Choral Festival“ zúčastnilo 14 sborů z Evropy a Asie. Ostravský dětský sbor se festivalu zúčastnil již potřetí a opět nezklamal. V náročné mezinárodní konkurenci a bez ohledu na kategorie byl oceněn diplomem „EXCELLENT“ a samotným publikem po soutěžním vystoupení odměněn bouřlivým potleskem.

Ostravské děti byly vybrány i pro živé vysílání švýcarské televize RTS, nadchla je exkurze v čokoládovně NESTLÉ spojená s ochutnávkam.i        (mch)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Poznání je zábava

Centrum pro rodinu a sociální péči, Klub ÁMOS, zve děti i dospělé na interaktivní projekt s názvem Hry a klamy. Od 7. do 28. června vždy od 14 do 18 hodin na výstavišti Černá louka v pavilonu C je unikátní výstava libereckého IQparku s 60 exponáty, které dětem interaktivní formou přiblíží přírodní vědy.

Sázky z lásky

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 10. května premiéru broadwayského muzikálu Sázky z lásky. Režie se ujal režisér a scénograf Šimon Caban, který loni pro NDM režíroval muzikál Pardon My English.

Ostrava i Český Těšín

Čtvrtý ročník divadelního festivalu Dream Factory začal v Ostravě 4. června. Ostravská divadelní přehlídka, letos nabízející 30 představení, se poprvé spojila s nejstarším polistopadovým divadelním festivalem Bez hranic v Českém Těšíně a sousedním polském Těšíně.

Hrají jen muži

Divadlo Petra Bezruče uvedlo 11. května poslední premiéru sezony – Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. V inscenaci hrají pouze muži. Podle diváků má hra skvělý náboj, muži v ženských rolích ji ještě okořenili.

Senioři, zahrajte si!

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava připravily nový hudebně-vzdělávací program pro seniory. Kdo chce hrát na nějaký nástroj, skládat či dirigovat a věnovat se podobným uměleckým žánrům i v seniorském věku, získá informace přímo na škole v Ostravě-Přívoze.

Dny nové opery

Národního divadlo moravskoslezské pořádá společně s Ostravským centrem nové hudby od 24. do 26. června 1. bienále festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava/New Opera Days Ostrava), který představuje soudobá operní díla a dává prostor pro tvorbu současných skladatelů. Na prvním ročníku NODO bude představena například Europera 5 Johna Cage.

Fiducia nabízí

Jeden z nejaktivnějších městských klubů – ostravská Fiducia nabízí v bohatém červnovém programu mimo jiné autorský večer Miloše Štědroně a Milana Uhdeho 12. června, o dva dny později pak křest grafického alba spolku Biblios a zahájení výstavy grafik.

Nikolaj Koljada: Amigo

Jeden z nejhranějších současných ruských dramatiků ve hře Amigo přivedl na scénu ostravské Komorní scény Aréna mírně nekonvenční rodinu, která má zálibu v orientální poezii, ale i v popíjení vodky. Hra v sobě nese velké tajemství i melancholii, kterou vyvažuje humor. Premiéra se uskutečnila 26. května a obohatila tak už příští divadelní sezonu Komorní scény Aréna.

Na co do galerie?

V Kabinetu grafiky představuje ostravský Dům umění díla Františka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších umělců české výtvarné scény dvacátého století, až do 1. července.  Od 13. června až do poloviny září nabízí GVÚ výběr z celoživotního díla Čestmíra Sušky, část jeho děl se představí přímo ve městě. Od 15. června do 15. července vystavuje v galerii rozměrná plátna Patrik Kriššák, loňský absolvent Fakulty umění OU.

„Kabáti“ vystoupí v srpnu

Nejvíce navštěvovaná, rocková ikona skupina Kabát, vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. Koncert se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. Jako předskupiny vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Colores flamencos

Mezinárodní festival flamenga a španělské kultury se letos kromě do Olomouce dostane i do Ostravy. Od 6. do 12. srpna se v programu uskuteční řada akcí včetně Galavečera flamenga ve vítkovickém Gongu, sangria party ve Stodolní ulici, nebude chybět gastronomie, módní přehlídka, nejrůznější workshopy aj. Festival podporuje španělská ambasáda a institut Cervantes, záštitu a podporu získal také od města Ostravy i kraje. Podrobně na www.flamencool.cz.

Dirigent Kuchar se rozloučil

Na posledním abonentním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 10. a 11. května v roli šéfdirigenta naposled vystoupil Theodore Kuchar, který byl od roku 2005 uměleckým šéfem JFO a významnou osobností ostravské kultury. Do výběrového řízení na nového šéfdirigenta vyhlášeného městem se přihlásilo osm uchazečů do věku 45 let, z toho jedna žena. Rozhodnout se má v polovině června.

 

„Colours“ za dveřmi, Björk nepřijede

Více než čtyřicet zahraničních kapel, k nim připočtěme přes padesát kapel domácích a řadu doprovodných programů, to je letošní šťavnatá nadílka programu mezinárodního festivalu Colours of Ostrava, který se poprvé letos uskuteční na celkem deseti venkovních i vnitřních scénách v unikátním areálu bývalých železáren, hutí a dolů v Dolní oblasti Vítkovice od 12. do 15. července. Pro tisíce fandů jsou v Dolní oblasti připraveny zelené plochy i na stanování.

Islandská zpěvačka Björk ze zdravotních důvodů zrušila část letního evropského turné včetně vystoupení na Colours. Z dalších hvězdných jmen zmiňme alespoň Alanis Morisssette, Bobby McFerrin, ZAZ, The Flaming Lips, Antony and The Johnsons, Animal Collective či Rufus Wainwright, z těch menších se představí kapely například z Islandu, Finska, Norska, Dánska, Faerských ostrovů, Konga, Mali, Keni, Jihoafrické republiky, Reunionu, Chile, Mexika, Argentiny, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Libanonu, Polska, Izraele, Austrálie či Estonska.

Z africké hudby přijede např. rozjařená kapela vozíčkářů z Konga Staff Benda Bilili, zpívající virtuos na loutnu ngoni Bassekou Kouyate se skupinou & Ngoni Ba z Mali a další. Mnozí účinkující přijíždějí také z Latinské Ameriky a Austrálie, nabídka 11. ročníku festivalu je, jak jinak, přepestrá. V době festivalu se bude hrát i v ulicích Ostravy, ale také v obchodně-zábavním centru Forum Nová Karolina. Více informací o programu i vstupenkách na www.colours.cz nebo http://www.facebook.com/colours.of.ostrava.     (g)

 

Letní koncerty lákají

Pátý ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období, jehož organizátorem je Svatováclavský hudební festival, pokračuje svou letní dekádou. V rámci léta se představí vynikající Zemlinského kvarteto. Ve spolupráci s MHF Janáčkovy Hukvaldy zazní jejich koncert 28. června v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, o den později pak v kostele sv. Václava ve Velké Polomi. Na následující víkend 30. června a 1. července přijala pozvání trojice vynikajících umělců – Petr Wagner (viola da gamba), Jan Čižmář (theorba a barokní kytara) a Přemysl Vacek (theorba). Ve společném podání zazní program s názvem „Tombeau“  s hudbou 17. a 18. století 30. června v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku  v 15 hodin, repríza pak v 18 hodin v Ostravě-Heřmanicích ve farním kostele  sv. Marka.

První část letního cyklu ukončí čtveřice skvělých klarinetistů – Clarinet Factory v kostele sv. Václava v Ostravě 1. července v 17 hodin se skladbami S. Bacha, J. Pachelbela, S. Reicha, G. Gabrieliho aj.

V neděli 8. července přijala pozvání dvojice umělců Alfred Strejček (umělecký přednes) a Štěpán Rak (kytara), kteří společně představí jedinečný projekt s názvem „Koncert pro mistra Jana“ v 15 hodin v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích a poté v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v nedaleké Čeladné. Podrobněji na www.shf.cz.         (g)

 

Langmajer zazáří jako Richard III.

Komedii Marná lásky snaha s řadou ostravských herců připravují Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě jako letošní novinku. Spolu s ní bude uvedena také novinka pražských slavností – inscenace Richard III. v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Od 18. července do 10. srpna se milovníci dobrého divadla setkají se Shakespearem v tradičních prostorách Slezskoostravského hradu.

Ostravskou premiéru bude mít letos i slovensko-česká komedie Oko za oko – Niečo za niečo. Bujarou frašku o tom, jak nejlépe řídit stát, nastudoval režisér Michal Vajdička s Martinem Trnavským, Ivanou Jirešovou, Richardem Stankem aj. Festival uvede i reprízy dříve úspěšných her – Romeo a Julie, slavný příběh veronských milenců s Markem Holým, Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou. Romeo a Julie v Ostravě ukončí festival svou derniérou. Na programu zůstává divácký hit Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou v roli rytíře Falstaffa a Simonou Stašovou jako důmyslnou paní Pažoutovou a Zkrocení zlé ženy s Taťánou Vilhelmovou. Více informací o letošním programu, cenách vstupenek a možných slevách najdete na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz.             (g)

 

Knihy čtenáře zabaví i poučí

Druhý ročník Letního knižního veletrhu s mottem Knihy – cesty k zábavě i poučení se na ostravském výstavišti Černá louka uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. června.

Loňský ukázal, že i přes širokou síť knihkupectví a bohatou kulturní nabídku v Ostravě a okolí mají lidé zájem o nové i starší knihy všech žánrů, ale také o setkání autory, o autogramiády a besedy. Přes stovku vystavovatelů navštívilo šest tisíc nadšenců.

Doprovodné programy budou letos probíhat v oblíbeném veletržním Café Librex u vchodu do pavilonu A a v sále České televize Ostrava ve druhém patře.

Librex nabídne besedy s nejzajímavějšími současnými (i cizími) autory. Jiří Stránský, autor románu Zdivočelá země (vysílá ČT), bude hovořit o své minulosti politického vězně, Michal Ajvaz bude číst ze své pozoruhodné novely Lucemburská zahrada a Jiří Hájíček tu představí nový román Rybí krev. Zahraniční literaturu zastoupí například prezentace románu finského humoristy Arta Paasilinny Šťastný muž a beseda se slovenským autorem Jozefem Banášem.

V sále České televize Ostrava se představí například zajímavé cestopisy Antonína Červeného z Himálaje, Zuzany Samkové z afrického národního parku Serengeti a dalších autorů. Doprovodný program veletrhu nezapomíná ani na děti.

Ostravský autor Arnošt Vašíček představí svou nejnovější knihu Ztracená brána, autorská dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář uvede svou knihu Hodina v pekle, Jana Hochmannová svou knížku fejetonů Samé krásné věci. Podrobný program na http://www.hejkal.cz/lkvostrava/.     (g)

 

Ostrava atraktivní pro filmaře

Projekt města FILM OSTRAVA!!! už má za sebou dva velké úspěchy. Na konci dubna zaujal nejen filmaře na festivalu českých filmů Finále Plzeň, kde se zástupci města Ostravy zúčastnili panelové diskuse jako reprezentant regionů, kde vznikají filmové kanceláře, a které se problematikou filmu v destinaci a propagací destinace prostřednictvím filmu zabývají. Město Ostrava oslovilo na festivalu několik filmových producentů s nabídkou natáčení v ostravských lokacích. V Plzni měl také premiéru nový leták „MĚSTO PRO FILM“ a anglická verze „A FILM-FRIENDLY CITY“. Od května už Ostrava figuruje v seznamu filmových lokací kanceláře Czech Film Commission (CFC). Jedná se o instituci, která je součástí Českého filmového centra, poskytuje servis zahraničním filmovým produkcím a propaguje Českou republiku jako místo vhodné k natáčení. O tom, že i z pohledu odborníků je Ostravsko skvělým místem pro filmové produkce, svědčí fakt, že kromě Ostravy jsou v seznamu lokací CFC dále uvedeny tak významné destinace jako je Praha a Karlovy Vary.     (vk)

 

Janáčkovy Hukvaldy od 21. června

Nabitý program už 19. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy začíná 21. června, potrvá do 22. července. Hned první den zazní soprán Evy Dřízgové-Jirušové v doprovodu klavíru Michala Bárty netradičně na kolonádě Klimkovických lázní jako vzpomínka na ostravského výtvarníka Alexandra Babraje. Nádvoří hukvaldského hradu, amfiteátr v hradní oboře, rychaltický kostel, sál zámku ve Frýdku-Místku či dokonce sál hotelu Hukvaldy se stávají místy pro koncerty a představení. Jmenujme například Janáčkianu 23. června v amfiteátru či o den později Janáčkovy Lašské a Slovanské tance tamtéž v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. K pozoruhodným bude určitě patřit představení Jiráskovy Lucerny doprovázené písněmi, baletní představení na Vivaldiho hudbu v hradní mottě nebo vystoupení skupiny Melody makers Ondřeje Havelky. Za skutečnou lahůdku festivalu lze považovat uvedení Verdiho opery Simone Boccanegra v nastudování umělců a orchestru divadla z Banské Bystrice. Po celý červenec pak bude foyer Radnice města Ostravy zdobit výstava fotografií z minulých ročníků festivalu. Více o programu a umělcích na www.janackovyhukvaldy.cz.        (k)

 

Šangri-la na Černé louce

Unikátní výstava Šangri-la je od 1. června k vidění po Bratislavě, Brnu a Zlínu také v Ostravě, a to na výstavišti Černá louka v pavilonu C. Spojuje v sobě mystiku se skutečností, barevný svět států ležících na úpatích Himálaje se vším, co k nim patří. Je to výstava pro milovníky mýtů, cestování, filozofie, i pro všechny, kteří chtějí zjistit na jednom místě co nejvíce o životě a krásách přírody Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indii, o duchovních proudech, animismu, unikátních kulturách.

Její autor, cestovatel a dobrodruh Rudolf Švaříček, který  se hlásí k odkazu cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a sám tyto krajiny navštívil, pro návštěvníky připravil exotické sochy a masky, tropický prales s živými zvířaty, nebo návštěvu oblasti nejvyšších velehor.  Můžete vstoupit do chrámu buddhismu, svatyně nebo stúpy nebo do obydlí tamních lidí a společně hledat bájné území, pozemské ztělesnění ráje zvané Šangri-la. Připravena jsou zajímavá setkání s lidmi z tohoto vzdáleného a nesmírně zajímavého koutu světa.

Samostatné expozice jsou věnovány slavné cestovatelské dvojici Zikmund-Hanzelka a horolezeckým výstupům na sedm nejvyšších vrcholů světa. Výstava je otevřena až do podzimu, více o ní na stránce www.sangri-la.cz.   (vk)


Strana 12

Nejlepší sestrou u lůžka byla za uplynulý rok jmenována Jarmila Siverová z LDN městské nemocnice

Když práce dokáže člověka naplňovat

o lidech s lidmi

Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) při Městské nemocnici Ostrava, zvítězila ve IV. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2011 v kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče. Zároveň ji ocenilo také vedení Městské nemocnice Ostrava za dlouhodobě výbornou práci, v níž je vzorem pro další pracovníky.

Čtvrtstoletí u pacienta

„Když jsem před 25 lety nastupovala, toužila jsem se uplatnit jako sestra na chirurgii, což se mi v podstatě podařilo, protože jsem po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupila na očním oddělení do Městské, tehdy Fifejdské nemocnice Ostrava. A protože jsem byla sestra akční, pokračovala jsem ve stejném zaměření na jednotce intenzivní péče interního oddělení a na  lůžkové rehabilitaci. Velkou část své profesní dráhy jsem věnovala práci na endoskopickém sále a v ambulantní složce v nemocnicích v Olomouci a Karviné. Po mateřské jsem nastoupila na plicní lůžkové oddělení a tam jsem se poprvé setkala s odlišným pojetím ošetřovatelské péče, které mělo mnohem blíže k pacientovi a jeho psychice než práce v ambulanci.  Možná to byl první podnět k jinému typu práce, která mě s přibývajícími lety a zkušenostmi začala stále více bavit a zajímat,“ vzpomíná Jarmila Siverová.

Do ostravské městské nemocnice přišla před zhruba sedmi roky, v léčebně dlouhodobě nemocných pak začala pracovat jako vrchní sestra v roce 2010. K této práci si nyní doplňuje kvalifikaci v magisterském studiu v oboru geriatrie.

Učila jsem se znovu

„Tato práce je opravdu v mnohém jiná než vše, co jsem dříve na jiných odděleních poznala. Je třeba se naučit přístupu k dlouhodobě nemocným, etice s tímto spojené, hledání a nacházení nového smyslu života a pracovního naplnění. Působení v léčebně dlouhodobě nemocných je orientováno do značné míry do psychosociální roviny. Není jen o uzdravování těla, což se nám už zde nemusí v plné míře podařit, ale také o tom, aby se pacient necítil ve svém osudu a nemoci osamělý. Psychická podpora je pro něj nesmírně důležitá. Zároveň je tím nejnáročnějším, co může zdravotníka potkat a není vždy jednoduché tento požadavek psychicky zvládnout. Na to musí být zdravotní sestra nebo ošetřovatelka sama připravena. Některá k této nové filozofii dospěje až v pozdějším věku, ale mám v kolektivu i mladé sestry, které tuto práci vykonávají skvěle, a je vidět, že je opravdu baví a naplňuje,“ pokračuje vrchní sestra. V radvanické LDN vede 65členný kolektiv zdravotnického personálu, z nichž většina dokáže s pacientem navázat důvěrný vztah, být mu oporou.

Změny a stálice

„Práci sestry zvláště na takovém oddělení, kde je převaha nesoběstačných pacientů, oproti minulosti ulehčuje mnoho moderních technických zařízení a pomůcek. V naší léčebně jsme jimi vybaveni velmi dobře. Co ale zůstává stále stejné, je pacient a jeho problémy zdravotní, sociální, psychické a duchovní. Pro pacienta je nejdůležitější, zda je kvalitně ošetřen a jak se k němu personál chová. V tom se naše práce nemění. Přece si ale uvědomuji jeden rozdíl. A to v přístupu moderního zdravotnictví k umírajícímu. Kdysi byl umírající člověk izolován v nemocničním zařízení od ostatních, aby ho nikdo nerušil. Dnes je ponechán na lůžku na pokoji s ostatními pacienty, personál si jej více všímá. A zcela nejlepší je, když je obklopen svými blízkými. To jsme se sice dostali k citlivému tématu, ale smrt a odcházení je přirozenou součástí života a jako takovou se ji musíme naučit respektovat a přijímat s citem a odpovědností. V naší léčebně se s ní podobně jako na jiných nemocničních odděleních setkáváme pravidelně a musíme se s ní vyrovnávat se ctí.“

Nejsme sociálka

„Někdy si říkám, že by nás mohlo být víc, abychom se pacientům mohli více věnovat i mimo ošetřovatelskou péči. Naplnit lépe pacientův čas, který u nás tráví. Ale je třeba myslet na to, že jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou zdravotní péči, fyzioterapii, ergoterapii. V LDN jsou pacienti hospitalizováni k rekonvalescenci a rehabilitaci například po mozkové příhodě, zlomeninách krčku kosti stehenní nebo jiných zlomeninách a podobně po dobu, než se nemocný uzdraví natolik, že může být propuštěn domů, případně do sociálního zařízení, pokud není schopen sám se o sebe postarat nebo mu tuto péči nejsou schopni poskytnout jeho nejbližší. Naše zařízení v žádném případě nenahrazuje sociální péči,“ říká Jarmila Siverová. Délku pobytu v LDN určuje lékař podle pacientova zdravotního stavu a pokud je léčebná péče ukončena, je pacient ze zařízení propuštěn.

„Byla bych ráda, kdyby si to uvědomili příbuzní našich pacientů. Ti si totiž často myslí, že LDN je konečným řešením jejich problému nebo že jsme to my, kdo se musí postarat. My ale za rodinu nemůžeme přijmout zodpovědnost. Můžeme jim samozřejmě poradit nebo pomoci s tím, jak dál, řekneme jim o možnostech, které tato společnost nabízí, ale rozhodnout a postarat se musejí sami,“ dodává.

Dobrovolníci pomáhají

Téma rodiny, vztahů, je v souvislosti se starými a nemocnými lidmi vůbec evergreenem. Stejně tak jako to, že tito pacienti nejvíce trpí samotou, opuštěností i že návštěva příbuzných a známých je lékem, který pomáhá uzdravovat. Ne každý ale má to štěstí, že je blízkými obklopen – ať už je to dáno objektivně nebo tím, že rodina nemá o nemocného zájem. „My se pacientům při své práci nemůžeme věnovat tak, jak by potřebovali, proto jsme uvítali nabídku sdružení ADRA, které nám už zhruba rok posílá dobrovolníky. Dochází jich k nám pravidelně šest a s pacienty si povídají, čtou jim, vyjedou s nimi na terasu nebo ven, hrají s nimi šachy. To je úžasná pomoc,“ konstatuje Jarmila Siverová.

Většina pacientů je do radvanické LDN posílána z Městské nemocnice Ostrava. Pokud je však možnost, vychází tato nemocnice vstříc i pacientům jiných zařízení, kteří mají blízko své příbuzné a známé, aby za nimi mohli jezdit na návštěvu.

„Rodina je v  psychické pomoci vždy na prvním místě a její blízkost je velmi důležitá. Ne vždy se nám ale daří s ní komunikovat na potřebné úrovni a ve prospěch našich pacientů. Lepší spolupráce s rodinou pacienta je zřejmě mé největší přání v souvislosti s tím, co dělám,“ uzavírá své myšlenky Jarmila Siverová.  Vlasta Krzyžanková

Foto: Vrchní sestra Jarmila Siverová u lůžka pacienta.       Snímky: MNO


 

Strana 13

Po belgické stopě v Ostravě

z archivu města

Nebude zřejmě mnoho těch, kteří si při chůzi Hornopolní ulicí kolem městské nemocnice na Fifejdách všimnou nárožního dekoru v podobě erbovního štítu s monogramem „AG“ nebo kartuše s téměř nečitelným nápisem „Armand Gobiet“ na omšelé fasádě jedné z budov. U vnímavých kolemjdoucích však přesto mohou tyto zašlé ozdobné prvky vzbudit zvědavost, odkud se francouzsky znějící jméno v Ostravě vzalo, komu vlastně kdysi patřilo a jaký životní příběh se za ním skrývá. Abychom mohli najít na tyto otázky odpovědi, musíme se vrátit v čase o více než sto padesát let zpátky.

Z Belgie do Ostravy

V roce 1858, kdy Ostrava stála ještě jen na prahu pozdějšího průmyslového rozmachu, rozšířil řady jejích obyvatel teprve čtyřiadvacetiletý civilní inženýr Eustach Joseph Gobiet. Přišel tehdy z německého Oberbilku v Porýní, tvořícího dnes součást Düsseldorfu, ovšem jeho rodové kořeny sahaly na mapě Evropy ještě o něco západněji. Gobietovým rodištěm byl Seraing poblíž Lutychu ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho předci tam roku 1830 založili dodnes fungující železárny nesoucí rodinné jméno. Oborem, v němž se hodlal na Ostravsku podnikatelsky prosadit a který zdědil po svém otci, bylo stavitelství koksovacích pecí. Vybudoval řadu koksoven při dolech Rothschildů i Severní dráhy Ferdinandovy a byl vlastníkem několika výnosných patentů.

Krize zaskočí kdykoli

Kapitál ze stavebního podnikání investoval Eustach Gobiet od roku 1869 do výstavby válcovny jemných plechů a tyčoviny v sousedství jámy Karolina a Žofinské hutě. S pomocí düsseldorfských bratrů založil společnost, která se kromě hutnictví zabývala rovněž průzkumem uhelných ložisek v Kunčicích a Bartovicích. Smělým plánům se však do cesty postavila hospodářská krize roku 1873, v jejímž důsledku musel Gobiet vyhlásit úpadek a prodejem ostravské válcovny uspokojit pohledávky věřitelů. V pozdějších letech pracoval jako technický úředník ve Vítkovických železárnách a nadále provozoval stavební živnost. Rok po ekonomickém krachu se mu narodil nejstarší syn nesoucí jméno Armand. S manželkou Annou, rozenou Kunzovou, jež byla o více než dvacet let mladší, měli ještě dalších pět dětí.

V otcových šlépějích

Prvorozený Gobietův syn vystudoval v Brně stavitelský obor. Mistrovské zkoušky složil v roce 1901 v Černovicích v Bukovině a o dva roky později zaprotokoloval v Moravské Ostravě vlastní stavební firmu navazující na otcův podnik. Orientoval se na koksárenské a hutní stavby, ale i na běžné pozemní stavitelství a bytovou výstavbu. V roce 1917 mu byl přiznán stavovský titul inženýr. To už měla jeho firma za sebou řadu průmyslových staveb realizovaných po celé střední i východní Evropě. Stavěla např. železárenské provozy ve štýrském Eisenerzu, v Servole u Terstu, v Anině v rumunském Banátu, v bosenském Vareši i v několika hutích někdejší carské gubernie Jekatěrinoslav na Ukrajině. Na Ostravsku prováděl Armand Gobiet kromě staveb koksoven také stavby činžovních domů či dělnických kolonií.

Vila pro manželku

Jeho ženou se na sklonku roku 1900 stala Paula, rozená Preinitsch, původem ze štýrského St. Ruprechtu. V té době již Gobietové patřili k jazykově německé části ostravské společnosti a k Rakousku měli širší podnikatelské vazby. Pro svoji manželku koupil Armand Gobiet od stavitele Bohumila Židlického rodinnou vilu s prostornou zahradou v sousedství městské nemocnice (vila na rohu nemocničního areálu zmíněná výše). V roce 1901 se jim narodila dcera Helga, k níž o rok později přibyl syn Armand ml. a posléze dcera Ingrid. Jediný syn Armanda Gobieta se navzdory prvotním předpokladům nestal pokračovatelem rodinné stavitelské tradice. Ve 20. letech přesídlil do Německa, kde se uplatnil jako obchodník s uměním a galerista. Stavitel Armand Gobiet zemřel v roce 1938 při léčebném pobytu v Karlových Varech, kde byl také pochován. Jeho stavební firmu nakonec převzala nejmladší Ingrid, provdaná po určitou dobu do rodiny ostravských pivovarníků Strassmannů. Zprávy o Gobietech na Ostravsku mizí definitivně po roce 1945, kdy byl jejich majetek podroben konfiskaci a kdy museli z národnostních a politických důvodů opustit město. Radoslav Daněk

Foto: Počátkem 20. století přestavěl Armand Gobiet pro svoji ženu Paulu vilu v Hornopolní ulici. Na budově jsou dosud patrné zbytky osobních symbolů.

Belgický původ a znalost francouzštiny usnadnily Armandu Gobietovi přístup k zakázkám od francouzských investorů v carském Rusku. Jeho stavby byly vyznamenány medailemi na výstavách v Berlíně, Hamburku, Praze, Marseille a Londýně.


 

Strana 14

hasiči informují

Hrozí požáry

Lesní požár bývá hrozbou zvláště při horkém, suchém a větrném počasí. Může za ním stát přírodní jev (např. blesk), ale většinou je původcem lidská nedbalost v podobě odhozeného nedopalku cigarety, nesprávně založeného či nedostatečně zlikvidovaného ohně. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo fungující jako lupa.

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně nevhodné rozdělávat oheň v přírodě.

Pokud už oheň rozděláme, měli bychom mít vždy připravenu zásobu vody. Je dobré vybírat místo v blízkosti vodního zdroje. Ohniště a jeho okolí opusťte, až se přesvědčíte, že je vše důkladně uhašeno. Děti by neměly u ohniště zůstat bez dozoru dospělých!

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec vydat zákaz vstupu do lesa. Zjistíte-li požár v lese a nevíte, zvládnete-li ho, je utečte do bezpečné vzdálenosti od ohně a ihned požár ohlaste hasičům na linku 150 nebo 112.             HZS MSK

 

Zoo získala další ocenění

V polovině května se na zámku v Kuníně uskutečnilo slavnostní předání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012. Soutěž se koná již od roku 1994, letos se do ní přihlásilo deset českých a slovenských zahrad s celkem 30 odchovky, z toho Zoo Ostrava přihlásila osm odchovků. Získala 1. místo za odchov sloní samičky Rashmi (kategorie Savci), 2. místo za odchov jehlic sladkovodních (kategorie Ostatní), další 1. místo za expozici Na statku s domácími zvířaty (kategorie Přestavba roku) a 2. místo za expozici Čitván pro medvědy a hulmany (kategorie Expozice roku). V letošním roce byla navíc sdružením Česká zoo vyhlášena SMS soutěž pro veřejnost „Zvíře roku 2012“. Drtivou převahou v ní zvítězila sloní samička Rashmi, na druhé příčce se umístilo rovněž zvíře z ostravské zoo – pardálí slečna Wanita.

Chovatelské úspěchy však pokračují. Zrovna 1. května se v ostravské zoo narodila žirafí holčička. Rodiči malé samičky jsou samec Kabu (13) a zkušená samice Cronkita (20), která v ostravské zoo odchovala již 9 mláďat, miminko je tedy jejím jubilejním 10. mládětem.

Dalším z významných chovatelských úspěchů ostravské zoo loni v květnu bylo narození mláděte vzácného gibona bělolícího. Giboní rodinka obývá pavilon opic, který však patří k chovatelsky již zastaralým a nevyhovujícím stavbám. Pro opice se postupně budují nová moderní chovatelská zařízení, která odpovídají přísným kritériím pro chov zvířat v lidské péči.

Ostravská zoo má však i chovatelskou novinku, obohatila kolekci lemurů o další druh – lemura mongoze. Je to v pořadí již devátý druh lemura a jako druh z ,červeného seznamu‘ ohrožených zvířat je v ČR k vidění zatím pouze v Ostravě.

Novým domovem vzácného mladého orlosupa z ostravské zoo se stal národní park Parco naturale Alpi Marittime v Itálii. Orlosup byl vypuštěn do přírody i s čipem, ostravská zoo tak získala další lokalitu na mapě světa, které přispěla zachováním ohroženého životního druhu.   (k)

Foto: Lemur mongoz

Novorozené žirafí slečně chutná…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

FLEK

– osm měsíců starý pejsek, kříženec, v dospělosti středního růstu. Je to malý, velmi temperamentní pes, vhodný do rodiny s dětmi nebo ke sportovně založeným lidem. Potřebuje dobrou výchovu a dostatek pohybu.

VIOLA

– sedmiměsíční fenka, kříženec zajímavého zbarvení. Nalezena ve Vítkovicích na náměstí, dosud se o ni nikdo nepřihlásil. Je to roztomilé štěně, které potřebuje vychovávat. Může žít s dětmi, v bytě i na zahrádce.

RÓZA

– šestiměsíční fenka, kříženček malého vzrůstu, už příliš neporoste. Má zvláštní povahu – vybírá si lidi, ke každému nejde, ale koho si oblíbí, ten už se jí nezbaví. Je umazlená, může být v bytě i na zahrádce.

ÁGNES

– pětiměsíční fenečka, rovněž kříženec, v dospělosti bude středního vzrůstu. Nalezena letos v květnu v Ostravě-Zábřehu. Jako štěně je roztomilá, kontaktní, a co si nový páneček vychová, to bude mít. Vhodná do rodiny k dětem.


Strana 15

Titul pro házenkářky Poruby!

Házenkářky DHC Sokol Poruba vybojovaly titul mistryň České republiky! Ve finále české play off interligy zdolaly obhájkyně titulu z Veselí nad Moravou 3:1 na zápasy. Svěřenkyně trenéra Jana Beňadika rozhodly o zisku prvního letošního titulu pro město Ostravu v kolektivních sportech na domácí palubovce v prodloužení 25:24. Generálním partnerem klubu je město Ostrava.

Vrcholová házená se do Ostravy vrátila po delší odmlce v roce 2010 hlavně díky manažerovi klubu Liboru Adámkovi a jeho spolupracovníkům. Kádr, který v sezoně 2011–12 vybojoval čtvrté místo v česko-slovenské WHIL interlize a probojoval se do finále Českého poháru, zúročil svou stoupající formu. K mistrovskému titulu hráčkám poblahopřál hned po zápase náměstek primátora Martin Štěpánek.

O titul mistryň ČR se zasloužily hráčky: Markéta Doláková, Lenka Roháčková, Sabina Bártová, Romana Chrenková, Alžbeta Tóthová, Lucie Mrózková, Šárka Marčíková, Petra Vítková, Alena Lešková, Mária Revajová, Alžbeta Rechtorisová, Sylvie Osinová, Barbora Mýlková, Alžběta Mikolajková, Katarína Dubajová, Michaela Carbolová, Michaela Hrbková, Petra Adámková, Dominika Selucká. Trenér Jan Beňadik, asistent trenéra Ján Lajčák.         (vi)

Foto: Je dobojováno! Gejzír radosti v podání házenkářek Poruby, mistryň ČR 2012. Foto: Petr Kotala

 

Bruslařský svět vtrhne na Hlavní třídu

Ostrava se ve dnech 15.–16. června stane hlavním městem světového in-line bruslení. Na porubské Hlavní třídě se počtvrté představí světová elita v závodě série World Inline Cup. Kompletní program Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava myslí také na amatérské milovníky bruslení. Akce se koná s finanční podporou města Ostravy.  Program začne v pátek od 20.30 hod., kdy si závodní trať s délkou okruhu 3 100 metrů mohou vyzkoušet bruslaři z řad veřejnosti. Kdo se zaregistruje k páteční večerní jízdě, případně k sobotní (12–13) volné jízdě online na www.lifeinline.cz nebo přímo na místě, může vyhrát v tombole řadu hezkých cen, např. brusle K2.

V sobotu proběhnou dětské závody na 1, 3 a 5 km v pěti věkových kategoriích (10.30, 11, 11.30 – regi­strace končí vždy 30 min. před startem). Start Fitness desítky pro hobíky a smíšených štafet bude ve 13 a 14 hod. Kooperativa World Inline Cup je čtvrtým dílem Světového poháru, závodnická elita se do Ostravy přesune z francouzského Dijonu. Start závodu žen je ve 14.30 hod., muži vyjedou na trať v 16.30 hod.. Oba závody měří 33,5 km.        (mp)

 

Evropský bronz Závadové

Plavkyně Klubu plaveckých sportů Ostrava Barbora Závadová (na snímku) vybojovala na mistrovství Evropy v maďarském Debrecínu třetí místo v polohovém závodě na 400 metrů. Devatenáctiletá svěřenkyně trenéra Vítězslava Hartmanna tak dosáhla na svou první medaili z velkých šampionátů. Ostravská plavkyně dosáhla čas 4:38,07 a musela se sklonit jen před Maďarkami Hosszuovou a Jakabosovou. Pro Barboru Závadovou znamená evropský bronz zatím největší mezinárodní úspěch. Další cílem členky Centra individuálních sportů Ostrava je úspěšný start na letní olympiádě v Londýně.            (vi)

 

Ostrava uvidí finále MS

V neděli 1. července v 19.30 vstoupí Česko utkáním proti Kazachstánu do mistrovství světa v házené juniorek do 20 let. Dějištěm zápasu bude ZS Sareza v Porubě, kde naše hráčky sehrají všechny zápasy skupiny B. Proti Argentině (2. 7., 19.30), Švédsku (3. 7., 17.30), Koreji (5. 7., 17.30) a Kongu (6. 7., 17.30). V ostravské skupině B (Sportovní hala Dubina) hrají Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. V Brně se uskuteční zápasy skupin C (Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola) a D (Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko, Brazílie a Tunisko. Finálový zápas bude 14. července hostit hala porubského ZS Sareza.   (vi)

 

město podporuje

PORUBA SPORTUJE.

Nový rekreační komplex otevřeli 22. 5. mezi Alšovou ulicí a nám. Jana Nerudy v Porubě. V areálu jsou hřiště pro volejbal, streetball a další sporty, houpačky, skluzavky a pískoviště. Za realizaci projektu zaplatil porubský obvod 5,7 milionu korun.

OLYMPIJSKÝ DEN.

TJ Liga 100 pořádá 20. 6. Olympijský den. Od 8 do 11 hod. si na stadionu SAP zasportují žáci ZŠ a po nich veřejnost (11 až 12). Na stadionu Arrows bude v 17 h odstartován běh na 10 km. Více na www.tjliga100.wz.cz.       (jk, vi)

 

Svátek motorek v Radvanicích

Okruh Františka Bartoše v Radvanicích se 7. a 8. července stane dějištěm 7. ročníku mezinárodních závodů silničních motocyklů a sajdkárů. Akce nese jméno ostravského jezdce, jednoho z předních světových silničních motocyklových závodníků 50. a 60. let, šestinásobného vítěze Velké ceny v Brně. Záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč, partnerem je město Ostrava. Mezi diváky nebude chybět Helena Bartošová, vdova po legendárním závodníkovi.

Pořadatelé z RABA Motosport Radvanice slibují zajímavou podívanou na 3,5 km dlouhé trati (vede ul. Radvanickou, Pikartskou a Trnkoveckou, start a cíl je v ul. Pastrňákově). Představí se jezdci na motocyklech v kubaturách do 125, 250, 600 a 800 ccm, na sajdkárách a historických motocyklech třídy Klasik. Po loňské premiérové účasti jezdců z Anglie a Belgie se do Ostravy chystají také závodníci z Finska, Francie, Portugalska a Švýcarska.

V sobotu 7. 7. (od 10 hod.) se konají tréninkové jízdy, hlavní závody se rozjedou v neděli 8. 7. ve stejném čase. Zpestřením programu (neděle od 9 hod.) budou jízdy závodních monopostů, veteránů ze sbírek muzea Tatra ap. Děti si své vlohy vyzkoušejí v dopravně bezpečnostní soutěži. Diváci mohou k příjezdu do Radvanic využít linek MHD. Na technickém okruhu plném zatáček jsou připraveny bezbariérové bezpečné divácké prostory, chybět nebudou stánky s občerstvením. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách pořadatele www.rabamotosport.cz.      (jl)


Strana 16

Léto budiž pochváleno...

SAREZA, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je město Ostrava, provozovatel největší sítě sportovních, relaxačních a vodních areálů na severní Moravě a ve Slezsku, zahájilo letní sezonu na venkovních vodních plochách.

Letní koupaliště PorubA patří mezi největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Atrakcí jsou 100metrový tobogan, dvě 60metrové skluzavky, sportovní hřiště. Návštěvníky čekají restaurace, množství stánků s občerstvením. Tradičně je prováděn postřik travnatých ploch proti klíšťatům. Více než 600 míst je k dispozici na hlídaných parkovištích. Vstupné (dosp. 95 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 75 a 55 Kč).

Vodní svět!!! Ostrava v Sokol­ské ulici disponuje venkovním 25metrovým plaveckým bazénem, relaxačním bazénem s atrakcemi, dětským brouzdalištěm, vše v nerez provedení, 100metrovým, má hřiště na beachvolejbal, dětský koutek a další atrakce. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 80 Kč, od 16 hod. 80 a 60 Kč).

Vodní areál Jih, moderní aquapark v Zábřehu s kapacitou 5 000 návštěvníků, nabízí množství vodních atrakcí včetně 50metrového bazénu, dvou 100metrových toboganů, skluzavek aj. Areál je dostupný autem i MHD, velké parkoviště pro osobní vozidla je zdarma. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 85 a 55 Kč).

SAREZA nabízí možnost plavání a relaxace za každého počasí také v Krytém bazénu v Porubě, v krytém bazénu Vodního světa!!! a ve Vodním areálu Ještěrka v Bartovicích. Děti do 6 let mají vstup do vodních areálů zdarma. Speciální rodinné vstupné zákazníkům ušetří až 20 % nákladů.

Informace najdete na www.sareza.cz nebo na INFOCENTRU!!! tel. č. 736 755 999.      (vi)

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

3       Ostrava se ukázala za oceánem

4       Město pečuje o své lesy

7       Pro lepší vzájemné soužití

8       Trolejbusy nás vozí 60 let

9       Testují mladistvé na drogy

10    Colours of Ostrava za dveřmi

13    Po belgické stopě v Ostravě

15    Titul pro házenkářky Poruby

 

V areálu Domova Slunečnice v Porubě postavili rehabilitační prvky pro cvičení seniorů i veřejnosti

Herečka Květa Fialová otevřela Fit park

Fit park pro seniory rozšířili v Domově Slunečnice v Porubě. Slavnostního předání jeho druhé etapy se 21. května zúčastnili herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta Poruby Jan Dekický a další hosté.

Areál, jehož „duchovním otcem“ je ředitel domova Radek Baran, nabízí rehabilitační prvky pro cvičení a protažení těla nejen pro místní seniory, ale také pro veřejnost. Devět rehabilitačních strojů slouží k udržování a rozvíjení fyzické kondice, motoriky, koordinace a rovnováhy. Náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 450 tisíc korun z vlastních zdrojů, 90 tisíci sponzorsky přispěla česká pobočka dánské společnosti Abena, dodavatele inkontinenčních pomůcek a plen pro dospělé.

Ve Slunečnici se rozšiřují možnosti programů, které domov nabízí. Oceňuje to i náměstek primátora Martin Štěpánek: „Fit park je skvělý nápad! Senioři tady mají o náplň času postaráno a rozhodně se nemusejí nudit. Venkovní posilovna, nenáročná a přístupná v každém věku, je příležitostí k pobavení, udržení fyzické a psychické kondice. Město podobné aktivity a nápady vítá. Málokdo v produktivním věku si uvědomuje, že i on bude jednou potřebovat udržet si fyzickou i dušení svěžest co nejdéle.“        (vi, k)

Foto: Květa Fialová a ředitel Slunečnice Radek Baran testovali svou fyzickou kondici.

 

Město a obvody připravují novou koncepci bydlení

Prodej bytů pozastaven

Město Ostrava řeší koncepci bytové politiky. Po roce 1989 převzali výstavbu nových bytů soukromí investoři, jednotlivé městské obvody začaly v 90. letech nabízet nájemné byty k prodeji občanům, rozsáhlá privatizace obecních bytů převedla do vlastnictví společenství vlastníků jednotek či bytových družstev tisíce bytů zejména v největších městských obvodech.

Privatizace

V roce 1995 bylo v majetku města Ostravy 46 283 obecních bytů, po privatizaci má k 1. lednu 2012 Ostrava 15 090 bytů, z toho je 1 125 bytů v domech s pečovatelskou službou a 105 bytů bezbariérových. Podle kvality má 14 222 bytů města standardní kvalitu a 868 bytů sníženou kvalitu. K 1. lednu 2011 skončila v Ostravě regulace nájemného, přechodem na smluvní nájemné však nedošlo v rámci obecních bytů k žádnému zdražování (nájemné převážně v rozsahu od 43 do 60 Kč za m2). Ostatní majitelé nájemních bytů, mimo vlastnictví obce, k deregulaci přistoupili dlouhodobým postupným zdražováním nájemného až do výše tržního nájmu.

Průzkumy mapují stav

V minulém a předminulém roce však nechalo město zpracovat podrobné sociologické průzkumy, které zmapovaly nejen počet a rozmístění bytového fondu města, ale také dopady finanční krize na kriminalitu ve městě, bezdomovectví, intenzitu míry nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech apod., protože i tyto faktory ovlivňují bydlení ve městě. Prognózy ukazují, že Ostrava bude muset zajistit dostatečný počet sociálních (nízkonákladových) bytů.

Důvodů je celá řada – například za deset let bude každý pátý Ostravák seniorem nad 65 let. Jejich finanční možnosti jim neumožní nadále užívat současné např. třípokojové byty.

Obdobně tomu bude u jednočlenných domácností mladých lidí (32,8 %), stejně pak u osaměle žijících (45 – 64 let), bez rodiny, rozvedených a samoživitelek, jejichž děti již mají vlastní domácnost. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek vhodných bytů může být příčinou odchodu mladých lidí do jiných měst, ale také existenčních problémů seniorů.

Lidé v nouzi

Zvláštní kapitolou jsou byty potřebné pro lidi v nouzi. Na území města jsou zřízeny azylové domy a noclehárny pro dospělé s kapacitou 254 míst, azylové domy pro matky s dětmi s kapacitou 227 osob, služby poskytované v rámci neziskových organizací s počtem 124 bytů a kapacitou 483 osob, domovy pro seniory s kapacitou 1 514 osob a domy se zvláštním režimem o kapacitě 408 míst. I v této oblasti se plánuje další rozšíření kapacit jednotlivých zařízení.

Komplexní řešení

Město stále registruje zájem obyvatel získat další obecní byty do svého vlastnictví, také nájemníci bytů RPG (nejsou prodejné) žádají město, aby od RPG byty vykoupilo do svého vlastnictví. Proto se město rozhodlo řešit bytovou problematiku komplexně a na vlastní úrovni. Je nutné situaci řešit v těsné spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které svůj bytový fond spravují. Každý městský obvod má svou strategii z hlediska provádění oprav, modernizace, správy a postupu privatizace bytového fondu. Proto se na základě výsledků průzkumu zpracovává dokument 3. části koncepce bydlení pod názvem „Bytová politika města Ostravy na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“.  Tento dokument má také stanovit počty nízkonákladového bydlení v jednotlivých obvodech, navíc bydlení diferencovat pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi atd.), nastíní rovněž výhled vývoje nájemného bytů s obvyklou neboli smluvní (tržní) výší nájemného.

Koncepce na podzim

„Konečná podoba dokumentu o další bytové politice města by měla být hotová letos na podzim, do doby nalezení společného postupu celého města v oblasti bytového fondu jsou v Ostravě pozastaveny prodeje obecních bytů,“ komentoval práci na koncepci bytové politiky města náměstek primátora Jiří Srba. „Pro tuto chvíli byly pozastaveny další záměry na prodeje bytů ve všech obvodech města.“    (g)

 

Stavba zastávky mění dopravu

Od 1. června do 30. září potrvá stavba tramvajové zastávky Karolina v ulici 28. října (u finančního úřadu) při úplné uzávěře této komunikace pro automobilovou dopravu mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová doprava. Tramvaje v tomto úseku nepojedou v období od 27. července do 17. srpna, kdy bude i výluka tramvajové dopravy nahrazena autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty, doprava na ul. Těžařskou (k Foru Nová Karolina), dále doprava pod Frýdlantské mosty po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradově do prostoru k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra.

Autobusové linky č. 21, 28, 81, které uzavřený úsek projíždějí a běžně končí na Ústředním autobusovém nádraží, budou odkloněny z ulice Na Karolině přes ulici Žofinskou a skončí u výstaviště Černá louka resp. za Divadlem A. Dvořáka a Domem knihy Librex.

Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky, v bezprostřední blízkosti čtvrti Nová Karolina a centra Forum Nová Karolina, s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změnou šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami 28. října x Poděbradova a 28. října x Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy osvětlení ap. Součástí stavby je také obnova chodníků, protihluková opatření.

Podrobnosti k uzávěře, včetně objízdných tras pro automobilovou dopravu ve směru od Mar. Hor i z centra, najdete na www.ostrava.cz v odkazu Rekonstrukce ulice 28. října.             (ph)


Strana 2

V oddělení občanských průkazů a pasů v Gorkého ulici je otevřeno každý den

Pro doklady už od brzkého rána

Magistrát města Ostravy po rozšíření úředních hodin v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů na každý pracovní den v týdnu je od 7. května dále prodloužil. Úřední hodiny na odděleních v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě jsou nově: pondělí a středa od 7 do 18 hod., úterý a čtvrtek od 7 do 16 hod., pátek od 7 do 11 hod. Informace o aktuálních čekacích lhůtách jsou uvedeny na webových stránkách města v důležitých odkazech www.esmo.cz.

Od pondělí 7. května je v budově v Gorkého ulici navíc dětem k dispozici dětský koutek s omalovánkami, pastelkami, tabulí, křídami apod. Další novinkou je přednostní odbavování matek s malými dětmi, zdravotně postižených občanů nebo seniorů na přepážkách. V budově v Gorkého ulici byla instalována již devátá fotokabina. Tu máme zapůjčenou od Ministerstva vnitra ČR do konce letošního roku.

Připomínáme, že od 27. června letošního roku podle nařízení Evropské unie bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.      (vk)

 

Jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy se sejdou ke svému 17. jednání ve středu 27. června. Zasedání začne v 9 hodin v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí a je veřejnosti přístupné z galerie sálu zastupitelstva.        (r)

 

Den policie na hradě

Městské ředitelství Policie ČR pořádá 23. června Den policie 2012. Od 10 do 16 h budou na Slezskoostravském hradě k vidění ukázky výcviku a techniky, kulturní program, atrakce pro děti. Vstup je volný.    (liv)

 

Primátor besedoval s mediky

Československý spolek mediků zorganizoval poslední květnové úterý setkání s primátorem Petrem Kajnarem. V areálu Ostravské univerzity v Syllabově ulici v Zábřehu si studenti lékařské fakulty a členové akademického senátu vyslechli přednášku, po níž následovala beseda s prvním mužem města.

Primátor se zabýval přelomem ve vývoji Ostravy po roce 1990, současností i směry dalšího rozvoje. Připomněl, že na podporu ostravských vysokých škol vynaložilo město ze svého rozpočtu v letech 2008–12 téměř 200 milionů korun, pro Lékařskou fakultu OU to bylo 68 mil. Kč. Se zájmem posluchači vyslechli poznatky a zkušenosti, které primátor načerpal při nedávných pracovních návštěvách Číny a USA.

V části věnované dotazům Petr Kajnar označil za krok správným směrem rozhodnutí vytvořit jednu silnou ostravskou univerzitu. Ocenil práci, kterou odvedli pedagogové a zaměstnanci lékařské fakulty od jejího vzniku. Odpověděl také na otázky vztahu politiky a ekonomiky, zneužívání moci apod.   (vi)

 

Pokračuje příprava Hrušovské zóny

Město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budoucí Rozvojové zóny Hrušov.  Cílem projektu je navýšit terén pokleslý vlivem důlní činnosti místy až o 3,5 metru. S realizací gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

„Dnes je Hrušov zanedbaným územím v zátopové oblasti. Dříve to byla jedna z rušných čtvrtí. Jsem rád, že se naskýtá příležitost k jejímu opětovnému oživení,“ konstatoval náměstek pro investice Jiří Srba.

Hrušov představuje při nedostatku míst v existujících průmyslových zónách ve městě lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Její předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice a železnice. Má tak vzniknout až 2 tisíce pracovních míst. K provedení terénních úprav město potřebuje vlastnit všechny pozemky. Výměra území pro asanaci je 34,6 ha. Město zde vlastní cca 82 % ploch. Vlastníky 18 % nemovitostí jsou fyzické a právnické osoby a stát. Město Ostrava v minulosti vykoupilo většinu pozemků za cenu 400 Kč za m2. Ve snaze zamezit diskriminaci nebo zvýhodňování subjektů byl na počátku roku 2012 zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 372 Kč/m2.

Město schválilo jednotný postup: Vykoupit nemovitosti na základě dohody za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Poté, co územní rozhodnutí na stavbu nabude právní moci, zahájit kroky směřující k vyvlastnění nemovitostí u vlastníků, u kterých nebylo možné dosáhnout dohody.         (av)

 

aktuálně

Do přístavby hlavním vchodem

Magistrát města Ostravy upozorňuje občany, že z technických a organizačních důvodů je od poloviny května trvale uzavřen vchod do přístavby budovy Nové radnice, vstup ze Sokolské třídy 28. Klienti, kteří směřují do kanceláří v přístavbě, mají umožněn vstup do této budovy přes hlavní středový vchod radnice. Do přístavby Nové radnice jsou směrováni hlavní orientační tabulí umístěnou ve vestibulu. Za způsobené komplikace se omlouváme.     (v)

Vrty a sondy na D1

Až do 30. 6. se musí řidiči připravit na dopravní omezení na zhruba čtyřkilometrovém úseku dálnice D1 od křížení s Rudnou až po ulici Slovenskou v Přívoze. Důvodem jsou sondy v násypech, kontrolní vrty v mostních opěrách, statické a dynamické zkoušky a další testy mostů. Provoz na dálnici bude střídavě sváděn do protisměru jednotlivých úseků. Průzkumné práce zadal nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnice ČR David Čermák, jehož organizace je ohledně kvality dálnice ve sporu s firmou Eurovia.     (r)

 

Lidé lidem 2012

Pod tímto názvem se na Masarykově náměstí v Ostravě uskuteční tradiční prezentace poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, a to ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin. Celodenní akce je financována z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR v souladu se stanovenými společnými cíli a opatřeními 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014. V bohatém programu nebudou chybět ani taneční a divadelní vystoupení, soutěže pro děti, rukodělné dílny, ukázky práce psů cvičených pro canisterapii a další aktivity. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info cen­trum Ostrava pod záštitou náměstka Martina Štěpánka.         (g)


Strana 3

O bezpečné dopravě v Bruselu

Zástupci sdružení Ostrava – Bezpečná doprava se zúčastnili konference na podporu Center bezpečné jízdy Projít autoškolou, vyrazit na silnici a už jen řídit a řídit, kterou v Bruselu na půdě Evropského parlamentu uspořádala europoslankyně Olga Sehnalová. Za Českou republiku vystoupil národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu Vojtěch Mynář, projekt „Ostrava – bezpečná doprava“ představil náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč.

Cílem konference bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost projektům podporujícím bezpečnost na evropských silnicích. Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava už proškolilo v kurzech na sedm tisíc řidičů, zahájilo i vzdělávací projekt pro nejmenší – Dopravní školičku. V nejbližší době chce zahájit Pilotní projekt celoživotního vzdělávání evropských řidičů.            (vk)

 

Vylepšíme vlastní akční plán

Město Ostrava si nechalo odborníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOva) zpracovat Analýzu závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší. Analýza hodnotí naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let, rozebírá údaje z celkem šesti monitorovacích stanic provozovaných ZÚOva a Českým hydrometeorologickým ústavem za období let 2006–2011. Jejím cílem bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě.

Analýza prokázala i vliv Polska na znečištění ovzduší v Ostravě. Výsledky potvrdily i značný vliv lokálních topenišť v zimním období, ale také to, že při extrémních smogových situacích nebyla žádná ze sledovaných lokalit zatížena pouze průmyslem. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda „Zpětných trajektorií“.  Analýzu si můžete prohlédnout na www.dychamproostravu.cz.

Na základě této studie se město rozhodlo dopracovat vlastní akční plán s návrhy na řešení dané problematiky, podle primátora Petra Kajnara akční plán připravený ministerstvem životního prostředí není dostatečně odpovídající. (ph)

 

Korunka v novém

Rekonstrukce a opravy za více než 21 mil. korun z rozpočtu města a za dotace EU má za sebou Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách. Jak zdůraznila jeho ředitelka Jana Secová, během pěti let se podařilo  zateplit budovy na Korunní a Čkalovově ul., opravit a modernizovat společenský sál, dovybavit klubovny a učebny. Slavnostní shromáždění s kulturním programem konané 18. května se stalo poděkováním dětí, mládeže i dospělých za modernizaci „jejich“ Korunky.     (vi)

Foto: Eva Horáková s žáky své výtvarné dílny ze SVČ Korunka v Mariánských Horách.

 

Ostrava se ukázala za oceánem

Pracovní cestu do Spojených států absolvovali ve dnech 14. až 18. května primátor Petr Kajnar, jeho náměstek Dalibor Madej, představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, společností Vítkovice Machinery Group, Tieto, Global Networks a VŠB-TU s cílem představit Ostravu a region americkým investorům.

Česká delegace navštívila v New Yorku oddělení hospodářského rozvoje města, Manhattanskou obchodní komoru a další instituce. Na schůzce v Českém národním domě pro soukromý sektor, jednotlivce reprezentující klíčové oblasti IT, inženýring, lehký průmysl, finance a bankovnictví aj. primátor Kajnar hovořil o přístupu veřejného sektoru k programům investičních pobídek, představil možnosti nabízené pomoci i změnu charakteru podnikání v Ostravě. Představitelé VŠB-TU prezentovali projekt IT4 Innovations a další aktivity univerzity, se zkušenostmi z podnikání v Ostravě se podělili zástupci zahraničních společností.

V Pittsburghu se uskutečnilo setkání s představiteli města a místními podnikateli. Proběhla prezentace Ostravy pro zájemce zastupující soukromý a veřejný sektor, akademickou sféru. Přítomní vyjádřili zájem o spolupráci s Ostravou, především s VŠB, na poli společenských věd, IT a vzdělávání. V rámci pobytu si členové české delegace prohlédli superpočítač, kulturní čtvrti města, absolvovali schůzky v asociaci Městské regenerace či se „zelenými inovátory“ Pittsburghu. Petr Kajnar se zúčastnil rozhlasové diskuse Výboru světových záležitostí Pittsburgh o současnosti a budoucnosti Ostravy.

„Cílem naší pracovní cesty bylo představit potenciálním investorům možnosti, které naše město a region nabízí, naši konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi, které uvažují o expanzi do Evropy. Ostrava je pro ně zajímavou destinací. V Pittsburghu nám předvedli způsob, jakým se město průmyslovým charakterem podobné Ostravě, vrátilo k prosperitě,“ shrnul zaoceánskou misi primátor Kajnar.    (av)


Strana 4

střípky

TIETO TOWERS – 100 DNŮ.

Do budovy Tieto Towers v rámci IQ Office Parku na náměstí Republiky v Ostravě pozvala společnost CTP sto dnů před ukončením stavby na 150 hostů, mezi kterými byli také primátor Petr Kajnar, velvyslanci Finska a Nizozemska Paivi Hiltunen-Toivoová a Jan Henneman. V doprovodu generálního ředitele společnosti CTP Remona Vose (na snímku druhý zprava) si prohlédli obě budovy projektu, ze 14. patra vyšší z nich mohli obdivovat impozantní výhledy na Ostravu. IQ Ostrava, v níž najde práci na 2 tisíce lidí, bude mít statut tzv. zelené budovy s 30procentní úsporou energií pro největšího klienta firmu Tieto i další nájemce. (vi)

NOVÁ SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ.

V Kunčičkách bylo 23. 5. otevřeno nové kontaktní místo Městské policie Ostrava. Je jím zrekonstruovaná bytová jednotka v Pstruží ulici, kterou nechala upravit společnost RPG. Rekonstrukce prostor zapadá do programu postupných oprav této části Kunčiček. Otevření se zúčastnili primátor Petr Kajnar, náměstek Martin Štěpánek, ředitel MPO Zdeněk Harazim, ředitel RPG  RE Tony Aksich aj. Nově otevřené zázemí poslouží strážníkům při pochůzkách v lokalitě s horší pověstí a zároveň se stane místem pro komunikaci s veřejností. Poblíž má sídlo Diecézní charita, která mj. řeší problematiku sociálního bydlení.          (ph)

POLICISTÉ DAROVALI KREV.

V průběhu třetího květnového týdne darovali moravskoslezští policisté hromadně krev. Akce měla oslovit zejména ty, kteří se odhodlávali darovat krev poprvé. Zástupci Krajského ředitelství  PČR MSK, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková, zástupci zdravotních pojišťoven a firem, které dárce krve podporují, a náměstkyně primátora Simona Piperková se setkali 16. 5. Ocenili zásluhy dobrovolných dárců, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Jen v tento den darovalo v Ostravě krev 60 policistů, v kraji jich byly více než dvě stovky.    (ph)

SENÁTOŘI NA RADNICI.

Primátor Petr Kajnar se svým náměstkem Tomášem Petříkem přijal 28. května v radnici členy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Předseda komise Jiří Oberfalzer (druhý zprava), místopředsedové Senátu Alena Gajdůšková a Zdeněk Škromach, senátoři Eva Richtrová a Jan Žaloudík se zajímali o současnost Ostravy, využití průmyslových zón, rozvoj vysokého školství, životní prostředí, kulturní dění aj. Primátor Kajnar hovořil mj. o dopadech hospodářské krize na město a směrech dalšího rozvoje. Náměstek primátora Petřík se zabýval situací kolem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který má rozpočet Ostravy připravit o 158 milionů korun ročně. (vi)

 

Město pečuje o své lesy

životní prostředí

Ostravské městské lesy a zeleň se sídlem v Zábřehu, se starají nejen o lesy a zelené plochy ve vlastnictví města o rozloze 1 100 hektarů, ale snaží se zde návštěvníkům co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt a relaxaci. V příměstských lesích na území obvodů Poruba, Jih, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Plesná a Pustkovec se provádí modelování lesních porostů, zřizují se rekreační a sportovní prvky jako jsou např. altány, lavičky, chodníky, mostky aj.

V roce 2011 dalo město Ostrava vysázet na tři desítky okrasných dřevin (např. liliovník tulipánokvětý, tsugu kanadskou, jedli ojíněnou, tisovec dvouřadý aj.), prováděly se modelace porostů a další práce. Rekonstrukcí prošel areál zdraví s běžeckou dráhou a posilovacími prvky v Bělském lese.

„V roce 2012 práce zaměřujeme především na modelace porostů v lesních komplexech Bělský les, Korýtko, Poruba-Březí, Poruba-Osošník a Hulvácký les,“ upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej a dodal: „Chceme, aby se lesní komplexy na území města staly ještě vyhledávanějšími. V letošním roce uvolníme na zvelebení příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí z rozpočtu města 4 552 tisíc korun.“

Plochy veřejné zeleně města jsou registrovány v pravidelně aktualizovaném pasportu zeleně, který spravuje odbor ochrany životního prostředí (OOŽP) magistrátu. Poskytuje přehled o jejich stavu, obsahuje zásady údržby včetně vynaložených nákladů. Je možné do něho nahlédnout na odboru OOŽP magistrátu v budově Nové radnice v oddělení komunálním.

Další aktivitou podporovanou městem je Lesní škola v Bělském lese provozovaná společností Ostravské městské lesy a zeleň pro žáky základních škol. K výuce kromě učeben slouží přírodní prostředí areálu společnosti s altánem a naučnou stezkou. Do budoucna se zde počítá s dosadbou dřevin, vybudováním voliér pro chov zvěře a ptactva. Na provoz lesní školy je z rozpočtu města pro rok 2012 vyčleněna dotace ve výši 303 tis. korun a 33 tis. korun z Fondu životního prostředí. (vi)

 

Cíl pro kongresovou turistiku

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 22. – 24. května konal jeden z nejznámějších veletrhů se zaměřením na kongresovou a incentivní turistiku IMEX 2012. Město Ostrava se veletrhu účastnilo poprvé, a to v rámci členství v Czech Convention Bureau. Pod značkou CONVENTION!!!  zastoupilo celý Moravskoslezský kraj jako ideální kongresovou a incentivní destinaci. Největší zájem vzbudil u nákupčích vítkovický plynojem (Gong), který svou kapacitou, industriální atmosférou a unikátním řešením splňuje požadavky náročných klientů agentur. O destinaci projevili zájem nákupčí ze zemí Velká Británie, Německo, Česká republika, Austrálie, Hongkong, Čína, Saúdská Arábie, USA a dalších.          (lk)

 

Míra nezaměstnanosti se nemění

úřad práce

Evidovaná nezaměstnanost během dubna poklesla a k 30. dubnu bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 20 976 osob. Meziměsíčně ubylo 466 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským dubnovým stavem došlo k poklesu o 105 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti březnu vzrostl, ale nepřekročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od září 2011.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu o 0,3 procentního bodu a na konci dubna tak dosáhla 11,7  % a v meziročním srovnání je tento stav stejný jako na konci dubna loňského roku. U žen, oproti minulému měsíci, poklesla o 0,2 procentního bodu na 12,8 %, u mužů klesla o 0,4 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činila 10,8 %. V  dubnu byla ukončena evidence na KoP Ostrava 2 254 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 350 více a meziročně jen navíc o 3 osoby. Nadále zůstává vysoký počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti; v dubnu se jednalo o 230 osob, tj. 10,2 % ze všech vyřazených.

Pozitivně lze hodnotit alespoň další mírné dubnové navýšení počtu volných pracovních míst (+84), jejich počet je nejvyšší od prosince loňského roku. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli tedy v závěru dubna k dispozici celkem 1 739.             (ju)


Strana 5

Diabetikům poslouží odborné centrum se statutem, ortopedie nabízí moderní techniku

Městská nemocnice Ostrava vylepšuje péči o pacienty

zdravotnictví

Dlouholetá péče a poradna pro diabetiky v Městské nemocnici Ostrava vedly letos na jaře k otevření diabetologického centra, pro nějž statut uděluje Česká diabetologická společnost.

Diabetiků přibývá

Lidí s diabetem a navazujícími komplikacemi přibývá, proto centrum rozšiřuje nabízené služby. „Poskytujeme komplexní péči o diabetika obsahující vyšetření diabetologem včetně podrobného laboratorního vyšetření krve a moči, přesných pokynů od diabetologické sestry a nutriční terapeutky,“ popisuje služby centra jeho vedoucí lékařka MUDr. Jitka Jurková, která odbornou stáž absolvovala v pražském IKEM. „Pacient od nás dostane veškeré potřebné informace. Poskytujeme také konkrétní rady, jak se žije s diabetem, rovněž rodinným příslušníkům, učíme a procvičujeme aplikaci inzulínu aplikátory či podávání inzulinovou pumpou. Dokážeme řešit také syndrom diabetické nohy, máme dobrou mezioborovou spolupráci s dalšími odděleními. Velkou výhodou naší nemocnice je existence hyperbarické komory, ve které oxygenoterapie (několikahodinový pobyt v prostředí s vyšším přísunem kyslíku) výrazně pomáhá i léčení mnoha diagnóz včetně diabetické nohy. Hyperbarické komory využívají i mnozí pacienti z celého kraje,“ dodala dr. Jurková.

Pro pacienty zřízení centra se statutem znamená možnost využít novinek v daném oboru. Řeší se tu také obezita, různé poruchy výživy aj. V současné době městská nemocnice poskytuje všestrannou péči asi 2 000 diabetiků, nemocných však přibývá, bohužel i mezi dětmi, o něž se starají pediatři.

Ortopedie s moderními metodami

Jako první v Ostravě provedl minulý týden primář ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. Michal Mačák unikátní operaci výměny kolenního kloubu. Metoda Visionaire spočívá v individuální výrobě řezacích bloků na základě pacientovy vlastní anatomie. „S použitím magnetické rezonance kolene spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kterých se vymění kolenní kloub,“ upřesnil primář oddělení Mačák.

Technologie Visionaire umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci a sklonu potřebné pro optimální umístění implantátu. Operace touto metodou je časově kratší, přesnější, šetrnější ke kostem i měkkým tkáním pacienta, snižuje rizika ostatních komplikací, představuje menší krevní ztrátu a především znamená delší životnost vyměněného kloubu. Městská nemocnice je první v Ostravě a jedna z mála na Moravě, jejíž lékaři tuto operaci úspěšně provedli. Pacient po operaci dostane tzv. implantát pas, kde jsou vylepeny štítky z použitých implantátů a řezacích šablon Visionaire. V sazebníku VZP zatím tato technologie není, proto si ji pacienti hradí sami.

V současnosti probíhá v městské nemocnici výběrové řízení na nákup nové artroskopické operační věže, ortopedie tak pacientům nabídne další moderní techniku.        (g)

Foto: Operace kolene metodou Visonaire se uskutečnila v závěru května.           Foto: MNO

 

Separační tašky do domácností jsou pro opakované použití

Společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městem Ostravou přichází s novinkou, která má všem občanům usnadnit třídění odpadu přímo u nich doma. V průběhu června jsou do každé ze zhruba 127 tisíc ostravských domácností doručovány třídílné sety tašek na třídění odpadu. Trojdílné sety tašek budou distributoři, které občané poznají podle žlutých označených vest, zavěšovat na kliku bytů, případně branku oplocení rodinných domů. Tašky jsou kvalitní, pevné, snadno omyvatelné, užívají se opakovaně.

„Věříme, že tašky pomohou zvýšit množství odpadu vytříděného pro další materiálové či energetické využití, že se osvědčí a stanou se trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě. Tříděním odpadu každý z nás přispívá k vytváření příjemnějšího prostředí pro život ve městě a jeho blízkém okolí, což je pro Ostravu důležitý cíl,“ řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Tašky mají svou jednoduchostí a praktičností přesvědčit k třídění i ty, kteří doposud stále ještě odpad netřídili. Od toho si odpadová společnost slibuje zvýšení celkového množství separovaného odpadu, který je možné dále energeticky či materiálově využít. Než se město Ostrava rozhodlo systém třídění odpadů zkvalitnit pomocí třídílného setu tašek, více než čtyři roky se věnovalo spolu s OZO Ostrava budování stanovišť s kontejnery na třídění odpadu, aby všichni občané měli v blízkosti bydliště pohromadě všechny tři barevné kontejnery. V současnosti ve městě existuje 1 271 stanovišť k třídění odpadu.

Termíny a oblasti jednotlivých vln distribuce separačních tašek najdete na webových stránkách www.ostrava.cz nebo www.ozoostrava.cz.   (vk)

 

Poradce OBSE na radnici

Delegace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva vedená Andrzejem Mirgou navštívila 21. května Ostravu. V radnici ji přivítal náměstek primátora Martin Štěpánek. Podobná setkání připravuje kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí  ČR a Andrzejem Mirgou, který je poradcem pro záležitosti Romů a Sintů při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Setkání se zúčastnili také zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu pro lidská práva, zahraniční odborníci na vzdělávání a veřejnou správu, ředitel městské policie Zdeněk Harazim a vedoucí některých odborů magistrátu. Mise A. Mirgy je zaměřena především na problematiku vzdělávání romských dětí a obecně na integraci Romů v ČR.

Náměstek Martin Štěpánek delegaci představil program Sociální inkluze, který si nechalo město zpracovat pro prevenci předcházení problémům v soužití s Romy a který byl loni představen v Bruselu a minulý měsíc na Úřadu vlády ČR. Připomněl úlohu středisek volného času v lokalitách s převažující romskou populací. Po návštěvě Ostravy pokračovala delegace do dalších měst. Česká republika je již čtvrtou zastávkou delegace, která už navštívila např. Rumunsko, Itálii či Maďarsko.         (ph)

 

Zkuste vymyslet název pro Komunitní centrum Ostrava

Dostali jsme už řadu návrhů na pojmenování Komunitního centra Ostrava (KCO), které se staví v Mariánských Horách-Hulvákách pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Pokud chcete i vy přispět svým návrhem, pošlete jej do 15. června na e-mailovou adresu anketa@ostrava.cz. Více o dokončované výstavbě centra, jeho významu i anketě na webových stránkách www.ostrava.cz.    ®


 

Strana 6

Vítězové internetové soutěže městského Aktivu BESIP si přišli pro ceny

Dopravní teorii zvládli na jedničku

Třetí ročník internetové soutěže dopravních znalostí byl 16. května ukončen předáním cen výhercům z rukou náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče. Do soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy magistrátu, se zapojilo 193 respondentů.

Na deset otázek zaměřených na novinky v silničním provozu odpovědělo správně 87 lidí. Z pěti vylosovaných získal první cenu – notebook – Petr Kudějka z Ostravy, druhé místo a turistická GPS navigace připadla Vlastě Děcké z Hrabůvky. Ze třetího místa v soutěži a digitálního fotoaparátu se těšila Michaela Pavlová z Poruby, která nám prozradila, že sice není řidičkou, ale jako spolujezdkyně má dopravní předpisy docela v malíčku.

Test se správnými odpověďmi najdete na stránkách odboru dopravy na www.ostrava.cz. Pro zajímavost – nejčastěji soutěžící chybovali v určení významu dopravní značky C15a „Zimní výbava“.     (vi)

Foto: Náměstek primátora Aleš Boháč blahopřeje k výhře v dopravní soutěži Michaele Pavlové.          Foto: Libor Vidlička

 

Máte psa z útulku?

Městská policie Ostrava zve na XIV. ročník Setkání pěstounů psů z útulku 23. června od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích. Jako každoročně budou pejsci soutěžit o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán, mohou vyhrát spousty zajímavých a lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá Cenu diváků. Návštěvy si prohlédnou i útulek. Přihlásit se lze na tel. 596 967 288 nebo adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku.          ®

 

Městská policie slaví

Městská policie Ostrava oslaví 20 let své činnosti 30. června od 13 hodin na Slezskoostravském hradě v pestré akci pod názvem Den s městskou policií. Připravena je prezentace činnosti včetně výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se služebními psy, ukázky výzbroje a další. Děti čeká bohatý program včetně her, soutěží a karaoke, zájemci si budou moci vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na laserové střelnici. Na programu pro děti se bude spolu se strážníky podílet také Středisko volného času Ostrčilova. Vystoupí Heidi Janků a Michal David Revival, k vidění budou též ukázky sokolnictví. Vstup na akci je zdarma.             (r)

 

Studenti pomáhají strážníkům

bezpečnější ostrava

Městská policie Ostrava navázala spolupráci se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku Karviná. Na základě uzavřené smlouvy absolvuje 15 studentů 3. ročníku střední školy odbornou praxi u městské policie v Ostravě. Výkon odborné praxe studenti zahájili v polovině dubna, trvá až do června.

Studenti oblečení do reflexních vest s označením školy se v doprovodu strážníků účastní ranních dozorů u přechodů před školami, zapojují se do preventivních aktivit městské policie a podílejí se na pochůzkové činnosti spolu se strážníky-okrskáři. Získávají tak řadu cenných i zajímavých zkušeností, mohou si prakticky ověřit ve škole nabyté vědomosti a znalosti. Součástí odborné praxe je také účast studentů na vzdělávání strážníků, studenti si např. mohou ověřit, jaký je rozdíl mezi výukou sebeobrany ve škole a u městské policie, přesvědčí se, že vzdělávání není jen otázkou školní výuky. Že i při zaměstnání u některé bezpečnostní či ozbrojené složky je neustálé průběžné vzdělávání a doplňování znalostí a vědomostí nezbytné.

Výkon odborné praxe studentů školy tohoto zaměření může být i pro městskou policii přínosem, a to s ohledem na možnost získání potenciálních zájemců o výkon povolání strážníka, kteří by se mohli rekrutovat právě z řad studentů této školy.    (d)

 

stalo se

VYHROŽOVAL PISTOLÍ.

Hlídka městské policie byla vyslána na místo, kde se měl nacházet na zemi ležící muž. Podle oznamovatele kolem něj obcházel jiný muž s pistolí v ruce. Když strážníci dorazili na místo, našli u stojícího muže podpažní pouzdro s plynovou pistolí. Starší muž to poněkud přehnal s alkoholem a mladší se snažil mu pomoci na nohy, přitom však udeřil do vedle stojícího vozidla. Z balkonu se ozval majitel auta, dotyčný však vytáhl pistoli a zamířil na balkon. Vystrašený majitel zavolal strážníky, protože se domníval, že na něj někdo míří skutečnou pistolí. Strážníci zbraň odebrali a muže předali i se zbraní přivolaným policistům.

NAPADL ŘIDIČE.

Do jízdní dráhy v Mariánských Horách vstoupili dva muži mimo přechod pro chodce. Na to přijíždějící řidič, shodou okolností strážník v době volna, zareagoval prudkým brzděním a změnou směru jízdy. Jeden z přecházejících mužů gestikuloval na řidiče, ten však pokračoval v jízdě. Po pár metrech zastavil na křižovatce na červenou. Muži ho dostihli, jeden opět prudce gestikuloval na řidiče a po vystoupení z vozidla řidiče fyzicky napadl pěstmi do hlavy a obličeje. Pomohl náhodný svědek, opět policista (v té době v civilu). Agresivního muže pomohl řidiči zpacifikovat až do příjezdu městské policie, napadený řidič byl převezen do nemocnice.  ®

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. června  od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Červnové téma kurzu zní Bojí se promluvit… Hovořit se bude o šikaně dětí, jak ji poznat, jak postupovat při jejím zjištění, na koho se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich dětí.  Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven bude dětský koutek pro děti účastníků. Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.   ®


Strana 7

Byty pro nový životní příběh

V Sirotčí ulici 74 ve Vítkovicích byl 25. května předán do užívání rekonstruovaný bytový dům. Památkově chráněná budova postavená kolem roku 1915 prošla kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí bydlení ve 14 bytových jednotkách.

Podle starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala se vesměs jedná o byty 2+1, jeden je tří- a jeden čtyřpokojový na úrovni I. kategorie s regulovaným nájemným. „Někteří nájemníci zde bydleli před rekonstrukcí, většina ale bude nových. Pocházejí ze sociálně slabších vrstev, nejde o dlužníky nájemného.“

Náklady stavby realizované od října 2011 činily 19,8 mil. Kč (vč. DPH). Dotace z prostředků EU a státního rozpočtu ČR představují přibližně 4,72 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním dodavatelem stavby bylo sdružení „OKDC–SO Sirotčí“.

Náměstek primátora Martin Štěpánek poznamenal: „Dům je v pořadí čtvrtým, který jsme realizovali v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic. Lidé zde najdou vše potřebné ke spokojenému bydlení. Mohou začít svůj nový životní příběh. Bude jenom na nich, jak šanci využijí.“

Pro IPRM „Budoucnost Vítkovic“ získala Ostrava dotaci EU prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. V rámci projektu již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ul., komunikace v ul. Prokopa Velikého, dokončena byla rekonstrukce domů v Sirotčí 39A, Zengrově 12 a Štramberské 6. Pro rok 2013 je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Zengrově a také rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad. Na ně navazují projekty neinvestičního charakteru např. Podpora Romů na trhu práce a Aplikace programů bydlení. Jejich předkladateli jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě.            (vi)

Foto: Náměstek Martin Štěpánek (vlevo) a starosta Vítkovic Petr Dlabal při prohlídce jednoho ze čtrnácti bytů domu v Sirotčí ulici.

 

Znáte rodinnou poradnu?

V  roce 2011 zahájila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy realizaci ojedinělého projektu v Moravskoslezském kraji. Projekt pod názvem „Podpůrné terapeutické programy pro rodiny, které jsou zasažené či ohrožené domácím násilím“ byl financován Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a firmou ELVAC. Aktivity projektu se zaměřují na poskytování komplexní odborné pomoci celému rodinnému systému zasaženému domácím násilím, včetně násilných osob. První akcí byl týdenní terapeuticko-rekondiční pobyt pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich děti, který se uskutečnil v srpnu 2011 v bezpečném prostředí  rekreačního zařízení v Beskydech. Cílem bylo navázat kontakt s oběťmi DN a podpořit jejich důvěru v nabízenou pomoc ze strany odborných pracovníků. Pro ženy – matky byla největším přínosem možnost  sdílet podobné zkušenosti s jinými ženami. Pro děti byly přínosné společné aktivity s matkou plné pohody i zábavný program.

Mezi další aktivity v rámci uvedeného projektu patří následné podpůrné skupiny pro dospělé a děti, které se uskutečňují jednou za měsíc v prostorách centra v Mariánských Horách v Jahnově ulici.              (vz)

 

Hřiště u Don Bosca

Salesiánské středisko Don Bosco v Ostravě 25. května otevřelo za účasti náměstka primátora Martina Štěpánka víceúčelové hřiště s cyklistickým oválem a dětské hřiště s velkou prolézačkou ve tvaru rybářské lodě. Sportovní plocha zkvalitní zázemí střediska při práci s převážně romskými dětmi a mládeží. Vznik víceúčelového hřiště umožnila evropská dotace 6,6 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Půl milionem korun na oplocení areálu přispělo i město Ostrava.   (ph)

 

Pro zdravé plíce

Plicní oddělení ostravských nemocnic a poliklinik chystají bezplatné vyšetření plicních funkcí. Lidé si mohou zdarma nechat provést dechovou zkoušku, tzv. spirometrii, a to 13. 6. od 13 do 17 hodin na plicních odděleních ve FN v Porubě, v MEPHA centru v Porubě, ve Vítkovické nemocnici a městské nemocnici.     (d)

 

Koncepce klidného soužití

inkluze Ostrava!!!

Inkluze Ostrava je název rozsáhlého sociálního integrovaného programu města Ostravy, jehož hlavním smy­slem a obsahem je začleňování osob sociálně vyloučených do většinové společnosti.

„Problémy soužití sociálně vyloučených skupin s většinovou společností a jejich začleňování do běžného života cítíme také v Ostravě velmi intenzivně. Proto jsme zahájili dlouhodobou koncepční práci, do níž je začleněno široké spektrum organizací a institucí,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Program byl zahájen 1. února letošního roku konferencí, kde byla vyhlášena rovněž výzva k předkládání nabídek k jeho realizaci. Program je koncipován do roku 2020. V termínu 1. výzvy bylo do 15. března 2012 předloženo celkem dvacet nabídek k realizaci programu Inkluze Ostrava!!!. Do programu inkluze byly zařazeny všechny předložené nabídky. Pro pilotní ověření komplexního přístupu k řešení problematiky sociální inkluze byly vybrány nabídky předkladatelů – Centrum sociálních služeb Ostrava (s partnerem Bílý nosorožec) a CENTROM (s partnery Společně – Jekhetane, Bílý nosorožec, Asociace TRIGON, RPG RE Commercial, Sociální bydlení CENTROM).

Pro jednotlivé oblasti (pilíře) Programu Inkluze Ostrava!!! byly vybrány nabídky, které obsahují kvalitně zpracované projektové záměry specificky zaměřené na určitou oblast problematiky. Pro Pilíř VZDĚLÁVÁNÍ to jsou Envi A., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka s partnery, Divadlo loutek a partner, Občanské sdružení volání naděje, Společně – Jekhetane, Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vzájemné soužití, SMO – MO Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12. Pro pilíř ZAMĚSTNANOST byla  schválena nabídka společnosti POE, pro pilíř BYDLENÍ nabídka Armáda spásy, Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Ostrava. Pro oblast PREVENCE KRIMINALITY byly přijaty nabídky subjektů Nová šance, Renarkon, MMO – odbor kultury a zdravotnictví, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Rozkoš bez rizika a Vzájemné soužití.

„Cílem projektu je důsledně sjednotit a zastřešit všechny doposud roztříštěné aktivity směřující ke klidnému soužití sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel a většinové populace v Ostravě,” řekl náměstek primátora pro sociální věci Martin Štěpánek.

Více informací, dokumenty a kontinuální výzvu k předkládání dokumentů najdete na městských webových stránkách www.ostrava.cz.    (kaj, vk)


Strana 8

Dluhy za odpad

Poplatek za komunální odpad musí zaplatit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Ostravy. V roce 2005 občané dlužili 57 mil. Kč, vloni téměř 120 mil. Kč. „Občanům zasíláme složenky s informací o jejich poplatkové povinnosti. Přesto ale většina na upozornění nereaguje. Ve zvýšené míře se věnujeme vymáhání  pohledávek daňovou exekucí, využíváme i služeb obecního exekutora. Také jsme předali zkušební vzorek dlužníků exekutorským úřadům,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík. V Ostravě zůstává sazba poplatku na rok 2012 ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost je do 30. 6. 2012. Poplatek lze uhradit složenkou, bankovním převodem či v pokladně magistrátu, dveře č. 101. Složenky obdrželi občané v květnu, do SIPO bude poplatek za komunální odpad naveden v červnu. Informace na odd. daní a cen dv. č. 363, tel. 844 12 13 14, e-mail komunalniodpad@ostrava.cz. Požadavky na změny v regi­stracích je možné provést s platností od 1. 1. 2013.     (av)

 

Peníze z fondů pomáhají městu v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti

Vysoké nároky na projektové týmy

V odborech ekonomického rozvoje (OER) a sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (OSVŠaVA) Magistrátu města Ostravy nedávno úspěšně dokončili projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Procesní optimalizace

Řízením projektů města Ostravy např. „Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa“ nebo „Komunitní centrum Ostrava“ v Hulvákách jsou pověřeni projektoví manažeři, kteří spolupracují se členy projektového týmu. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti členů projektového týmu, kteří se musí orientovat v problematice právní, majetkové, finanční, stavebně správní, technické aj.

V rámci magistrátu vedle řídící struktury, kterou tvoří primátor, jeho resortní náměstci, podřízení vedoucí odboru a vedoucí oddělení, pracují projektové týmy složené z odborníků z odvětvových odborů. Projekt Procesní optimalizace OER přinesl nové pohledy na zavedený projektový způsob řízení, jeho vyšší efektivitu. Novinkou je informační systém, který shromažďuje údaje o projektech, jejich financování, fázi realizace, definuje osobní odpovědnost členů týmů.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 8 mil. Kč, z toho 6,8 mil. Kč město získalo z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 1,2 mil. Kč dofinancovalo z vlastních prostředků. Projekt byl zahájen 1. června 2010 a ukončen 30. dubna 2012.

Co je PorteX?

Projekt OptiPlan je zaměřen na optimalizaci systému řízení a komunikace mezi magistrátem, odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit a poskytovateli sociálních služeb na území Ostravy. Po první etapě, ve které byly zkoumány plánovací a řídící procesy OSVŠaVA včetně využívaných elektronických sy­stémů pro sběr  údajů, byl ve druhé fázi realizace projektu na základě analýz vyvinut nový informační systém PorteX. Jedná se o komplexní systém sloužící pro monitorování, podporu a vyhodnocování činností organizací, které v Ostravě působí v oblasti sociálních služeb. Systém PorteX je pro zmíněný odbor nástrojem operativního a efektivního řízení sociálních služeb a aktivit z hlediska věcného i finančního. Veřejnost prostřednictvím webového portálu PorteX získá přehled o síti a poskytovatelích sociálních služeb ve městě.

Na realizaci projektu bylo z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost uvolněno 4,9 mil. Kč (tj. 85 % celkových nákladů), město Ostrava přispělo částkou 870 tis. Kč. Projekt byl realizován od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.       Jiří Hudec

 

Dopravní podnik chystá rozšíření ekologické hromadné dopravy

Trolejbusy nás vozí už 60 let

Dnem otevřených dveří ve vozovně v Sokolské ulici připomněl Dopravní podnik Ostrava 60. výročí zavedení trolejbusové dopravy v metropoli severní Moravy a Slezska. Vozidlo Škoda 7 Tr, předchůdce dnešních ekologických a komfortních dopravních prostředků, vyjelo poprvé 9. května 1952 z náměstí Republiky na okružní linku přes Jirskou osadu, Přívoz, kolem Nové radnice a zpět.

V dalších desetiletích se trolejbusy, které jsou jedním z nejekologičtějších prostředků, rozjely ve směru do Hrušova, Michálkovic, k hlavnímu nádraží, do Mariánských Hor, k Dolu Rudý říjen (Heřmanice), do Muglinova, Koblova a dalších míst. Už jen pamětníci si vybaví, že trolejbusem se dalo dojet, stejně jako předtím úzkorozchodnou tramvají, z Bohumínské ulice přes Sýkorův most a dnešní Masarykovo náměstí až k divadlu na Smetanově náměstí.

Proměnou prošel během šesti desítek let vozový park. Od zmíněných typů Škoda, přes robustní třínápravové Tatry T 400 až po současná moderní vysokokapacitní a nízkopodlažní vozidla Škoda, Solaris Trolino a SOR. Trolejbusový provoz v Ostravě se řadí k nejmodernějším v ČR (další jsou ve dvanácti městech např. Opavě, Hr. Králové, Brně, Pardubicích, Plzni). Zvláště pro Ostravu má význam ekologický provoz s nulovými emisemi. V současnosti provozuje DPO deset linek v délce téměř 97 km, na nichž pendluje 64 trolejbusů, z nichž je 42 nízkopodlažních. V roce 2011 se ostravskými trolejbusy svezlo přes 7,7 milionu osob.

V rámci integrovaného plánu rozvoje města se v blízké budoucnosti trolejbusová doprava rozšíří na Hranečník ve Slezské Ostravě, kde se chystá realizace moderního přestupního terminálu městské hromadné a příměstské dopravy.          (vi)

Foto: Trolejbus Tatra T 400 pamatující 50. a 60. léta minulého století patří díky nadšencům z Kroužku přátel MHD Ostrava při DPO k největším atrakcím jízd historických vozidel.


 

Strana 9

Pro Starou Bělou a lidi z okolí

Zastupitelstvo města Ostravy na doporučení rady města schválilo přijetí daru v podobě nemovitostí a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen ve Staré Bělé. Jde o sportovní areál s fotbalovým hřištěm patřící až dosud místní TJ Sokol. Za dar Sokol požaduje po městu dokončení přístavby šaten se sociálním zázemím. Modernizace objektu uvedeného do provozu v roce 1975 byla zahájena před čtyřmi lety. Dokončení zabránil nedostatek financí. „Jde o krok výhodný pro Ostravu i její obvod Stará Bělá,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Srba. „Město získá majetek v hodnotě 16 milionů korun, dokončení sportovního areálu zlepší podmínky pro vyžití dětí a mládeže ze Staré Bělé i okolních obvodů.“

Z projektové dokumentace „Nástavby šaten a sociálního zařízení“ vyplývá, že náklady na dokončení objektu představují částku přes 6 254 tis. korun včetně DPH. Stavbu by mělo město Ostrava realizovat v příštím roce a ukončit do 30. září 2013. Po nabytí daru uzavře smlouvu s Fotbalovým klubem Stará Bělá na pronájem areálu ve výši 100 Kč/rok na dobu dvaceti let.        (vi)

 

Škola snů

Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební z Ostravy. Svůj nápad přenesli do zdařilého modelu (na snímku), vyrobeného z vlnité lepenky jako ekologického materiálu v rámci celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Odborná porota vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů, autoři tří nejlepších staveb pak získají ceny. Soutěž pořádá již pošesté Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. (d)

 

Zpívání se líbilo

Základní škola v Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je jedinou školou v městském obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti hudební výchovy. Letošní jarní soutěž „Písnička 2012“ v květnu byla určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu, byl to už její 14. ročník. Účast v soutěži obnáší kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklorem v ČR, zejména na Lašsku a Valašsku.

V květnu se pod názvem Poptalent 2012 ve stejné škole uskutečnila také soutěž hudebně nadaných dětí v oblasti populární hudby. Hlavní vítěz Poptalentu získal účast na Jarním koncertě 18. května v kulturním domě K-Trio.             (li)

 

Testují mladistvé zdarma

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava znovu od města získala grant, díky němuž může s testováním začít. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivních. Letos je připraveno šest set testovacích sad.

Projekt se jmenuje „Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci něj může mládež až do věku 26 let absolvovat bezplatný test na přítomnost různých návykových látek v organismu (THC, amfetaminy, opiáty, benzodiazepiny apod.) O testy mají nejčastěji zájem rodiče dětí, nezřídka však volají také zástupci škol, sociální pracovníci nebo policisté, letos se předpokládá ještě větší zájem. Test trvá deset minut, organismus nezatěžuje, jedná se o orientační vyšetření moče. Loni ze tří set odebraných vzorků bylo sto dvacet pozitivních, což ukazuje na závažnost situace i konání podobných akcí.

Odborný personál městské nemocnice už ví, že mladí lidé se pokoušejí podvádět a vymění si třeba moč s kamarádem. Zdravotníci o tom vědí a dokážou podvodům zabránit. Psychiatrické oddělení Městské nemocnice Ostrava je jediné zdravotnické zařízení v širokém okolí, které nabízí tuto možnost zcela bezplatně. Zájemci o testování se mohou informovat na telefonním čísle protialkoholní záchytné stanice 595 223 160.         (jm)

 

Ušetřili na rekonstrukci

Během června bude zahájena kompletní rekonstrukce střechy objektu v dětském parku v ulici Sadové v centru Ostravy. Rekonstrukce potrvá dva měsíce, venkovní areál bude pro veřejnost otevřen. I tato zakázka vyšla z elektronické aukce, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podařilo ušetřit přes 600 tisíc korun, což je téměř čtyřicetiprocentní úspora, původní náklady 1,7 milionu korun se snížily na 1,1 milionu korun. „Přesto tento způsob nákupu není ještě ve veřejné správě dostatečně využíván,“ vyjádřil se k výsledku ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar.           (r)

 

Příměstské tábory

Kulturní centrum Poruba pořádá letní příměstské tábory pro děti, letos na téma „zvířata našeho venkova“, v termínech 9.–13. a 16.–20. července a také 13.–17. srpna, přihlášky se podávají do 25. června, info na 596 940 851, www.kcporuba.cz. Také středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě pořádá příměstské tábory (www.svcoo.cz), přihlašovat se lze během června. Letní pobyty pro děti nabízejí rovněž střediska v Ostravě-Zábřehu (www.svczabreh.cz), v Mariánských Horách (www.svc-korunka.cz) nebo i salesiánské středisko Don Bosco (www.sdb.cz).           (r)

 

Navštivte Miniuni

Ve dnech 23.–24. června se v areálu Miniuni za Divadlem A. Dvořáka uskuteční zábavná akce pro děti a jejich rodiče Pohádkový víkend v Miniuni.  Bude se soutěžit v hledání pohádkových postaviček, vítězové získají sladkou odměnu. V rámci doprovodného programu je připraveno malování na obličej, výroba pohádkových postaviček z papíru i vystoupení pohádkových bytostí. Děti v masce pohádkové postavy mají vstup zdarma. Ve dnech 29. června až 8. července mají všechny děti, které dostaly na konci školního roku na vysvědčení samé jedničky a dvojky a předloží jej, vstup zdarma. Akce platí pro děti do 12 let. (d)

 

Zvykli si rychle

Přestěhovaná lékařská služba první pomoci pro dospělé, děti a dorost začala 16. května v Porubě fungovat v nových prostorách v ulici Bohuslava Martinů. Připomeňme, že první pomoc tu funguje v pracovní dny od 16 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě, pro dospělé pak lékaři ordinují v pracovní dny od 18 hodin a o víkendech a svátcích rovněž nepřetržitě. Telefon dětské pohotovosti: 603 488 113, pohotovost pro dospělé: 603 488 112.             (m)

 

Uspěli ve Švýcarsku

Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy E. Marhuly úspěšně reprezentoval Ostravu a českou kulturu na Mezinárodním sborovém festivalu ve Švýcarsku. Ve městech Montreux a Vevey u Ženevského jezera se 48. ročníku  festivalu „Montreaux Choral Festival“ zúčastnilo 14 sborů z Evropy a Asie. Ostravský dětský sbor se festivalu zúčastnil již potřetí a opět nezklamal. V náročné mezinárodní konkurenci a bez ohledu na kategorie byl oceněn diplomem „EXCELLENT“ a samotným publikem po soutěžním vystoupení odměněn bouřlivým potleskem.

Ostravské děti byly vybrány i pro živé vysílání švýcarské televize RTS, nadchla je exkurze v čokoládovně NESTLÉ spojená s ochutnávkam.i        (mch)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Poznání je zábava

Centrum pro rodinu a sociální péči, Klub ÁMOS, zve děti i dospělé na interaktivní projekt s názvem Hry a klamy. Od 7. do 28. června vždy od 14 do 18 hodin na výstavišti Černá louka v pavilonu C je unikátní výstava libereckého IQparku s 60 exponáty, které dětem interaktivní formou přiblíží přírodní vědy.

Sázky z lásky

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 10. května premiéru broadwayského muzikálu Sázky z lásky. Režie se ujal režisér a scénograf Šimon Caban, který loni pro NDM režíroval muzikál Pardon My English.

Ostrava i Český Těšín

Čtvrtý ročník divadelního festivalu Dream Factory začal v Ostravě 4. června. Ostravská divadelní přehlídka, letos nabízející 30 představení, se poprvé spojila s nejstarším polistopadovým divadelním festivalem Bez hranic v Českém Těšíně a sousedním polském Těšíně.

Hrají jen muži

Divadlo Petra Bezruče uvedlo 11. května poslední premiéru sezony – Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. V inscenaci hrají pouze muži. Podle diváků má hra skvělý náboj, muži v ženských rolích ji ještě okořenili.

Senioři, zahrajte si!

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava připravily nový hudebně-vzdělávací program pro seniory. Kdo chce hrát na nějaký nástroj, skládat či dirigovat a věnovat se podobným uměleckým žánrům i v seniorském věku, získá informace přímo na škole v Ostravě-Přívoze.

Dny nové opery

Národního divadlo moravskoslezské pořádá společně s Ostravským centrem nové hudby od 24. do 26. června 1. bienále festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava/New Opera Days Ostrava), který představuje soudobá operní díla a dává prostor pro tvorbu současných skladatelů. Na prvním ročníku NODO bude představena například Europera 5 Johna Cage.

Fiducia nabízí

Jeden z nejaktivnějších městských klubů – ostravská Fiducia nabízí v bohatém červnovém programu mimo jiné autorský večer Miloše Štědroně a Milana Uhdeho 12. června, o dva dny později pak křest grafického alba spolku Biblios a zahájení výstavy grafik.

Nikolaj Koljada: Amigo

Jeden z nejhranějších současných ruských dramatiků ve hře Amigo přivedl na scénu ostravské Komorní scény Aréna mírně nekonvenční rodinu, která má zálibu v orientální poezii, ale i v popíjení vodky. Hra v sobě nese velké tajemství i melancholii, kterou vyvažuje humor. Premiéra se uskutečnila 26. května a obohatila tak už příští divadelní sezonu Komorní scény Aréna.

Na co do galerie?

V Kabinetu grafiky představuje ostravský Dům umění díla Františka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších umělců české výtvarné scény dvacátého století, až do 1. července.  Od 13. června až do poloviny září nabízí GVÚ výběr z celoživotního díla Čestmíra Sušky, část jeho děl se představí přímo ve městě. Od 15. června do 15. července vystavuje v galerii rozměrná plátna Patrik Kriššák, loňský absolvent Fakulty umění OU.

„Kabáti“ vystoupí v srpnu

Nejvíce navštěvovaná, rocková ikona skupina Kabát, vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. Koncert se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. Jako předskupiny vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Colores flamencos

Mezinárodní festival flamenga a španělské kultury se letos kromě do Olomouce dostane i do Ostravy. Od 6. do 12. srpna se v programu uskuteční řada akcí včetně Galavečera flamenga ve vítkovickém Gongu, sangria party ve Stodolní ulici, nebude chybět gastronomie, módní přehlídka, nejrůznější workshopy aj. Festival podporuje španělská ambasáda a institut Cervantes, záštitu a podporu získal také od města Ostravy i kraje. Podrobně na www.flamencool.cz.

Dirigent Kuchar se rozloučil

Na posledním abonentním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 10. a 11. května v roli šéfdirigenta naposled vystoupil Theodore Kuchar, který byl od roku 2005 uměleckým šéfem JFO a významnou osobností ostravské kultury. Do výběrového řízení na nového šéfdirigenta vyhlášeného městem se přihlásilo osm uchazečů do věku 45 let, z toho jedna žena. Rozhodnout se má v polovině června.

 

„Colours“ za dveřmi, Björk nepřijede

Více než čtyřicet zahraničních kapel, k nim připočtěme přes padesát kapel domácích a řadu doprovodných programů, to je letošní šťavnatá nadílka programu mezinárodního festivalu Colours of Ostrava, který se poprvé letos uskuteční na celkem deseti venkovních i vnitřních scénách v unikátním areálu bývalých železáren, hutí a dolů v Dolní oblasti Vítkovice od 12. do 15. července. Pro tisíce fandů jsou v Dolní oblasti připraveny zelené plochy i na stanování.

Islandská zpěvačka Björk ze zdravotních důvodů zrušila část letního evropského turné včetně vystoupení na Colours. Z dalších hvězdných jmen zmiňme alespoň Alanis Morisssette, Bobby McFerrin, ZAZ, The Flaming Lips, Antony and The Johnsons, Animal Collective či Rufus Wainwright, z těch menších se představí kapely například z Islandu, Finska, Norska, Dánska, Faerských ostrovů, Konga, Mali, Keni, Jihoafrické republiky, Reunionu, Chile, Mexika, Argentiny, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Libanonu, Polska, Izraele, Austrálie či Estonska.

Z africké hudby přijede např. rozjařená kapela vozíčkářů z Konga Staff Benda Bilili, zpívající virtuos na loutnu ngoni Bassekou Kouyate se skupinou & Ngoni Ba z Mali a další. Mnozí účinkující přijíždějí také z Latinské Ameriky a Austrálie, nabídka 11. ročníku festivalu je, jak jinak, přepestrá. V době festivalu se bude hrát i v ulicích Ostravy, ale také v obchodně-zábavním centru Forum Nová Karolina. Více informací o programu i vstupenkách na www.colours.cz nebo http://www.facebook.com/colours.of.ostrava.     (g)

 

Letní koncerty lákají

Pátý ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období, jehož organizátorem je Svatováclavský hudební festival, pokračuje svou letní dekádou. V rámci léta se představí vynikající Zemlinského kvarteto. Ve spolupráci s MHF Janáčkovy Hukvaldy zazní jejich koncert 28. června v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, o den později pak v kostele sv. Václava ve Velké Polomi. Na následující víkend 30. června a 1. července přijala pozvání trojice vynikajících umělců – Petr Wagner (viola da gamba), Jan Čižmář (theorba a barokní kytara) a Přemysl Vacek (theorba). Ve společném podání zazní program s názvem „Tombeau“  s hudbou 17. a 18. století 30. června v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku  v 15 hodin, repríza pak v 18 hodin v Ostravě-Heřmanicích ve farním kostele  sv. Marka.

První část letního cyklu ukončí čtveřice skvělých klarinetistů – Clarinet Factory v kostele sv. Václava v Ostravě 1. července v 17 hodin se skladbami S. Bacha, J. Pachelbela, S. Reicha, G. Gabrieliho aj.

V neděli 8. července přijala pozvání dvojice umělců Alfred Strejček (umělecký přednes) a Štěpán Rak (kytara), kteří společně představí jedinečný projekt s názvem „Koncert pro mistra Jana“ v 15 hodin v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích a poté v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v nedaleké Čeladné. Podrobněji na www.shf.cz.         (g)

 

Langmajer zazáří jako Richard III.

Komedii Marná lásky snaha s řadou ostravských herců připravují Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě jako letošní novinku. Spolu s ní bude uvedena také novinka pražských slavností – inscenace Richard III. v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Od 18. července do 10. srpna se milovníci dobrého divadla setkají se Shakespearem v tradičních prostorách Slezskoostravského hradu.

Ostravskou premiéru bude mít letos i slovensko-česká komedie Oko za oko – Niečo za niečo. Bujarou frašku o tom, jak nejlépe řídit stát, nastudoval režisér Michal Vajdička s Martinem Trnavským, Ivanou Jirešovou, Richardem Stankem aj. Festival uvede i reprízy dříve úspěšných her – Romeo a Julie, slavný příběh veronských milenců s Markem Holým, Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou. Romeo a Julie v Ostravě ukončí festival svou derniérou. Na programu zůstává divácký hit Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou v roli rytíře Falstaffa a Simonou Stašovou jako důmyslnou paní Pažoutovou a Zkrocení zlé ženy s Taťánou Vilhelmovou. Více informací o letošním programu, cenách vstupenek a možných slevách najdete na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz.             (g)

 

Knihy čtenáře zabaví i poučí

Druhý ročník Letního knižního veletrhu s mottem Knihy – cesty k zábavě i poučení se na ostravském výstavišti Černá louka uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. června.

Loňský ukázal, že i přes širokou síť knihkupectví a bohatou kulturní nabídku v Ostravě a okolí mají lidé zájem o nové i starší knihy všech žánrů, ale také o setkání autory, o autogramiády a besedy. Přes stovku vystavovatelů navštívilo šest tisíc nadšenců.

Doprovodné programy budou letos probíhat v oblíbeném veletržním Café Librex u vchodu do pavilonu A a v sále České televize Ostrava ve druhém patře.

Librex nabídne besedy s nejzajímavějšími současnými (i cizími) autory. Jiří Stránský, autor románu Zdivočelá země (vysílá ČT), bude hovořit o své minulosti politického vězně, Michal Ajvaz bude číst ze své pozoruhodné novely Lucemburská zahrada a Jiří Hájíček tu představí nový román Rybí krev. Zahraniční literaturu zastoupí například prezentace románu finského humoristy Arta Paasilinny Šťastný muž a beseda se slovenským autorem Jozefem Banášem.

V sále České televize Ostrava se představí například zajímavé cestopisy Antonína Červeného z Himálaje, Zuzany Samkové z afrického národního parku Serengeti a dalších autorů. Doprovodný program veletrhu nezapomíná ani na děti.

Ostravský autor Arnošt Vašíček představí svou nejnovější knihu Ztracená brána, autorská dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář uvede svou knihu Hodina v pekle, Jana Hochmannová svou knížku fejetonů Samé krásné věci. Podrobný program na http://www.hejkal.cz/lkvostrava/.     (g)

 

Ostrava atraktivní pro filmaře

Projekt města FILM OSTRAVA!!! už má za sebou dva velké úspěchy. Na konci dubna zaujal nejen filmaře na festivalu českých filmů Finále Plzeň, kde se zástupci města Ostravy zúčastnili panelové diskuse jako reprezentant regionů, kde vznikají filmové kanceláře, a které se problematikou filmu v destinaci a propagací destinace prostřednictvím filmu zabývají. Město Ostrava oslovilo na festivalu několik filmových producentů s nabídkou natáčení v ostravských lokacích. V Plzni měl také premiéru nový leták „MĚSTO PRO FILM“ a anglická verze „A FILM-FRIENDLY CITY“. Od května už Ostrava figuruje v seznamu filmových lokací kanceláře Czech Film Commission (CFC). Jedná se o instituci, která je součástí Českého filmového centra, poskytuje servis zahraničním filmovým produkcím a propaguje Českou republiku jako místo vhodné k natáčení. O tom, že i z pohledu odborníků je Ostravsko skvělým místem pro filmové produkce, svědčí fakt, že kromě Ostravy jsou v seznamu lokací CFC dále uvedeny tak významné destinace jako je Praha a Karlovy Vary.     (vk)

 

Janáčkovy Hukvaldy od 21. června

Nabitý program už 19. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy začíná 21. června, potrvá do 22. července. Hned první den zazní soprán Evy Dřízgové-Jirušové v doprovodu klavíru Michala Bárty netradičně na kolonádě Klimkovických lázní jako vzpomínka na ostravského výtvarníka Alexandra Babraje. Nádvoří hukvaldského hradu, amfiteátr v hradní oboře, rychaltický kostel, sál zámku ve Frýdku-Místku či dokonce sál hotelu Hukvaldy se stávají místy pro koncerty a představení. Jmenujme například Janáčkianu 23. června v amfiteátru či o den později Janáčkovy Lašské a Slovanské tance tamtéž v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. K pozoruhodným bude určitě patřit představení Jiráskovy Lucerny doprovázené písněmi, baletní představení na Vivaldiho hudbu v hradní mottě nebo vystoupení skupiny Melody makers Ondřeje Havelky. Za skutečnou lahůdku festivalu lze považovat uvedení Verdiho opery Simone Boccanegra v nastudování umělců a orchestru divadla z Banské Bystrice. Po celý červenec pak bude foyer Radnice města Ostravy zdobit výstava fotografií z minulých ročníků festivalu. Více o programu a umělcích na www.janackovyhukvaldy.cz.        (k)

 

Šangri-la na Černé louce

Unikátní výstava Šangri-la je od 1. června k vidění po Bratislavě, Brnu a Zlínu také v Ostravě, a to na výstavišti Černá louka v pavilonu C. Spojuje v sobě mystiku se skutečností, barevný svět států ležících na úpatích Himálaje se vším, co k nim patří. Je to výstava pro milovníky mýtů, cestování, filozofie, i pro všechny, kteří chtějí zjistit na jednom místě co nejvíce o životě a krásách přírody Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indii, o duchovních proudech, animismu, unikátních kulturách.

Její autor, cestovatel a dobrodruh Rudolf Švaříček, který  se hlásí k odkazu cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a sám tyto krajiny navštívil, pro návštěvníky připravil exotické sochy a masky, tropický prales s živými zvířaty, nebo návštěvu oblasti nejvyšších velehor.  Můžete vstoupit do chrámu buddhismu, svatyně nebo stúpy nebo do obydlí tamních lidí a společně hledat bájné území, pozemské ztělesnění ráje zvané Šangri-la. Připravena jsou zajímavá setkání s lidmi z tohoto vzdáleného a nesmírně zajímavého koutu světa.

Samostatné expozice jsou věnovány slavné cestovatelské dvojici Zikmund-Hanzelka a horolezeckým výstupům na sedm nejvyšších vrcholů světa. Výstava je otevřena až do podzimu, více o ní na stránce www.sangri-la.cz.   (vk)


Strana 12

Nejlepší sestrou u lůžka byla za uplynulý rok jmenována Jarmila Siverová z LDN městské nemocnice

Když práce dokáže člověka naplňovat

o lidech s lidmi

Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) při Městské nemocnici Ostrava, zvítězila ve IV. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2011 v kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče. Zároveň ji ocenilo také vedení Městské nemocnice Ostrava za dlouhodobě výbornou práci, v níž je vzorem pro další pracovníky.

Čtvrtstoletí u pacienta

„Když jsem před 25 lety nastupovala, toužila jsem se uplatnit jako sestra na chirurgii, což se mi v podstatě podařilo, protože jsem po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupila na očním oddělení do Městské, tehdy Fifejdské nemocnice Ostrava. A protože jsem byla sestra akční, pokračovala jsem ve stejném zaměření na jednotce intenzivní péče interního oddělení a na  lůžkové rehabilitaci. Velkou část své profesní dráhy jsem věnovala práci na endoskopickém sále a v ambulantní složce v nemocnicích v Olomouci a Karviné. Po mateřské jsem nastoupila na plicní lůžkové oddělení a tam jsem se poprvé setkala s odlišným pojetím ošetřovatelské péče, které mělo mnohem blíže k pacientovi a jeho psychice než práce v ambulanci.  Možná to byl první podnět k jinému typu práce, která mě s přibývajícími lety a zkušenostmi začala stále více bavit a zajímat,“ vzpomíná Jarmila Siverová.

Do ostravské městské nemocnice přišla před zhruba sedmi roky, v léčebně dlouhodobě nemocných pak začala pracovat jako vrchní sestra v roce 2010. K této práci si nyní doplňuje kvalifikaci v magisterském studiu v oboru geriatrie.

Učila jsem se znovu

„Tato práce je opravdu v mnohém jiná než vše, co jsem dříve na jiných odděleních poznala. Je třeba se naučit přístupu k dlouhodobě nemocným, etice s tímto spojené, hledání a nacházení nového smyslu života a pracovního naplnění. Působení v léčebně dlouhodobě nemocných je orientováno do značné míry do psychosociální roviny. Není jen o uzdravování těla, což se nám už zde nemusí v plné míře podařit, ale také o tom, aby se pacient necítil ve svém osudu a nemoci osamělý. Psychická podpora je pro něj nesmírně důležitá. Zároveň je tím nejnáročnějším, co může zdravotníka potkat a není vždy jednoduché tento požadavek psychicky zvládnout. Na to musí být zdravotní sestra nebo ošetřovatelka sama připravena. Některá k této nové filozofii dospěje až v pozdějším věku, ale mám v kolektivu i mladé sestry, které tuto práci vykonávají skvěle, a je vidět, že je opravdu baví a naplňuje,“ pokračuje vrchní sestra. V radvanické LDN vede 65členný kolektiv zdravotnického personálu, z nichž většina dokáže s pacientem navázat důvěrný vztah, být mu oporou.

Změny a stálice

„Práci sestry zvláště na takovém oddělení, kde je převaha nesoběstačných pacientů, oproti minulosti ulehčuje mnoho moderních technických zařízení a pomůcek. V naší léčebně jsme jimi vybaveni velmi dobře. Co ale zůstává stále stejné, je pacient a jeho problémy zdravotní, sociální, psychické a duchovní. Pro pacienta je nejdůležitější, zda je kvalitně ošetřen a jak se k němu personál chová. V tom se naše práce nemění. Přece si ale uvědomuji jeden rozdíl. A to v přístupu moderního zdravotnictví k umírajícímu. Kdysi byl umírající člověk izolován v nemocničním zařízení od ostatních, aby ho nikdo nerušil. Dnes je ponechán na lůžku na pokoji s ostatními pacienty, personál si jej více všímá. A zcela nejlepší je, když je obklopen svými blízkými. To jsme se sice dostali k citlivému tématu, ale smrt a odcházení je přirozenou součástí života a jako takovou se ji musíme naučit respektovat a přijímat s citem a odpovědností. V naší léčebně se s ní podobně jako na jiných nemocničních odděleních setkáváme pravidelně a musíme se s ní vyrovnávat se ctí.“

Nejsme sociálka

„Někdy si říkám, že by nás mohlo být víc, abychom se pacientům mohli více věnovat i mimo ošetřovatelskou péči. Naplnit lépe pacientův čas, který u nás tráví. Ale je třeba myslet na to, že jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou zdravotní péči, fyzioterapii, ergoterapii. V LDN jsou pacienti hospitalizováni k rekonvalescenci a rehabilitaci například po mozkové příhodě, zlomeninách krčku kosti stehenní nebo jiných zlomeninách a podobně po dobu, než se nemocný uzdraví natolik, že může být propuštěn domů, případně do sociálního zařízení, pokud není schopen sám se o sebe postarat nebo mu tuto péči nejsou schopni poskytnout jeho nejbližší. Naše zařízení v žádném případě nenahrazuje sociální péči,“ říká Jarmila Siverová. Délku pobytu v LDN určuje lékař podle pacientova zdravotního stavu a pokud je léčebná péče ukončena, je pacient ze zařízení propuštěn.

„Byla bych ráda, kdyby si to uvědomili příbuzní našich pacientů. Ti si totiž často myslí, že LDN je konečným řešením jejich problému nebo že jsme to my, kdo se musí postarat. My ale za rodinu nemůžeme přijmout zodpovědnost. Můžeme jim samozřejmě poradit nebo pomoci s tím, jak dál, řekneme jim o možnostech, které tato společnost nabízí, ale rozhodnout a postarat se musejí sami,“ dodává.

Dobrovolníci pomáhají

Téma rodiny, vztahů, je v souvislosti se starými a nemocnými lidmi vůbec evergreenem. Stejně tak jako to, že tito pacienti nejvíce trpí samotou, opuštěností i že návštěva příbuzných a známých je lékem, který pomáhá uzdravovat. Ne každý ale má to štěstí, že je blízkými obklopen – ať už je to dáno objektivně nebo tím, že rodina nemá o nemocného zájem. „My se pacientům při své práci nemůžeme věnovat tak, jak by potřebovali, proto jsme uvítali nabídku sdružení ADRA, které nám už zhruba rok posílá dobrovolníky. Dochází jich k nám pravidelně šest a s pacienty si povídají, čtou jim, vyjedou s nimi na terasu nebo ven, hrají s nimi šachy. To je úžasná pomoc,“ konstatuje Jarmila Siverová.

Většina pacientů je do radvanické LDN posílána z Městské nemocnice Ostrava. Pokud je však možnost, vychází tato nemocnice vstříc i pacientům jiných zařízení, kteří mají blízko své příbuzné a známé, aby za nimi mohli jezdit na návštěvu.

„Rodina je v  psychické pomoci vždy na prvním místě a její blízkost je velmi důležitá. Ne vždy se nám ale daří s ní komunikovat na potřebné úrovni a ve prospěch našich pacientů. Lepší spolupráce s rodinou pacienta je zřejmě mé největší přání v souvislosti s tím, co dělám,“ uzavírá své myšlenky Jarmila Siverová.  Vlasta Krzyžanková

Foto: Vrchní sestra Jarmila Siverová u lůžka pacienta.       Snímky: MNO


 

Strana 13

Po belgické stopě v Ostravě

z archivu města

Nebude zřejmě mnoho těch, kteří si při chůzi Hornopolní ulicí kolem městské nemocnice na Fifejdách všimnou nárožního dekoru v podobě erbovního štítu s monogramem „AG“ nebo kartuše s téměř nečitelným nápisem „Armand Gobiet“ na omšelé fasádě jedné z budov. U vnímavých kolemjdoucích však přesto mohou tyto zašlé ozdobné prvky vzbudit zvědavost, odkud se francouzsky znějící jméno v Ostravě vzalo, komu vlastně kdysi patřilo a jaký životní příběh se za ním skrývá. Abychom mohli najít na tyto otázky odpovědi, musíme se vrátit v čase o více než sto padesát let zpátky.

Z Belgie do Ostravy

V roce 1858, kdy Ostrava stála ještě jen na prahu pozdějšího průmyslového rozmachu, rozšířil řady jejích obyvatel teprve čtyřiadvacetiletý civilní inženýr Eustach Joseph Gobiet. Přišel tehdy z německého Oberbilku v Porýní, tvořícího dnes součást Düsseldorfu, ovšem jeho rodové kořeny sahaly na mapě Evropy ještě o něco západněji. Gobietovým rodištěm byl Seraing poblíž Lutychu ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho předci tam roku 1830 založili dodnes fungující železárny nesoucí rodinné jméno. Oborem, v němž se hodlal na Ostravsku podnikatelsky prosadit a který zdědil po svém otci, bylo stavitelství koksovacích pecí. Vybudoval řadu koksoven při dolech Rothschildů i Severní dráhy Ferdinandovy a byl vlastníkem několika výnosných patentů.

Krize zaskočí kdykoli

Kapitál ze stavebního podnikání investoval Eustach Gobiet od roku 1869 do výstavby válcovny jemných plechů a tyčoviny v sousedství jámy Karolina a Žofinské hutě. S pomocí düsseldorfských bratrů založil společnost, která se kromě hutnictví zabývala rovněž průzkumem uhelných ložisek v Kunčicích a Bartovicích. Smělým plánům se však do cesty postavila hospodářská krize roku 1873, v jejímž důsledku musel Gobiet vyhlásit úpadek a prodejem ostravské válcovny uspokojit pohledávky věřitelů. V pozdějších letech pracoval jako technický úředník ve Vítkovických železárnách a nadále provozoval stavební živnost. Rok po ekonomickém krachu se mu narodil nejstarší syn nesoucí jméno Armand. S manželkou Annou, rozenou Kunzovou, jež byla o více než dvacet let mladší, měli ještě dalších pět dětí.

V otcových šlépějích

Prvorozený Gobietův syn vystudoval v Brně stavitelský obor. Mistrovské zkoušky složil v roce 1901 v Černovicích v Bukovině a o dva roky později zaprotokoloval v Moravské Ostravě vlastní stavební firmu navazující na otcův podnik. Orientoval se na koksárenské a hutní stavby, ale i na běžné pozemní stavitelství a bytovou výstavbu. V roce 1917 mu byl přiznán stavovský titul inženýr. To už měla jeho firma za sebou řadu průmyslových staveb realizovaných po celé střední i východní Evropě. Stavěla např. železárenské provozy ve štýrském Eisenerzu, v Servole u Terstu, v Anině v rumunském Banátu, v bosenském Vareši i v několika hutích někdejší carské gubernie Jekatěrinoslav na Ukrajině. Na Ostravsku prováděl Armand Gobiet kromě staveb koksoven také stavby činžovních domů či dělnických kolonií.

Vila pro manželku

Jeho ženou se na sklonku roku 1900 stala Paula, rozená Preinitsch, původem ze štýrského St. Ruprechtu. V té době již Gobietové patřili k jazykově německé části ostravské společnosti a k Rakousku měli širší podnikatelské vazby. Pro svoji manželku koupil Armand Gobiet od stavitele Bohumila Židlického rodinnou vilu s prostornou zahradou v sousedství městské nemocnice (vila na rohu nemocničního areálu zmíněná výše). V roce 1901 se jim narodila dcera Helga, k níž o rok později přibyl syn Armand ml. a posléze dcera Ingrid. Jediný syn Armanda Gobieta se navzdory prvotním předpokladům nestal pokračovatelem rodinné stavitelské tradice. Ve 20. letech přesídlil do Německa, kde se uplatnil jako obchodník s uměním a galerista. Stavitel Armand Gobiet zemřel v roce 1938 při léčebném pobytu v Karlových Varech, kde byl také pochován. Jeho stavební firmu nakonec převzala nejmladší Ingrid, provdaná po určitou dobu do rodiny ostravských pivovarníků Strassmannů. Zprávy o Gobietech na Ostravsku mizí definitivně po roce 1945, kdy byl jejich majetek podroben konfiskaci a kdy museli z národnostních a politických důvodů opustit město. Radoslav Daněk

Foto: Počátkem 20. století přestavěl Armand Gobiet pro svoji ženu Paulu vilu v Hornopolní ulici. Na budově jsou dosud patrné zbytky osobních symbolů.

Belgický původ a znalost francouzštiny usnadnily Armandu Gobietovi přístup k zakázkám od francouzských investorů v carském Rusku. Jeho stavby byly vyznamenány medailemi na výstavách v Berlíně, Hamburku, Praze, Marseille a Londýně.


 

Strana 14

hasiči informují

Hrozí požáry

Lesní požár bývá hrozbou zvláště při horkém, suchém a větrném počasí. Může za ním stát přírodní jev (např. blesk), ale většinou je původcem lidská nedbalost v podobě odhozeného nedopalku cigarety, nesprávně založeného či nedostatečně zlikvidovaného ohně. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo fungující jako lupa.

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně nevhodné rozdělávat oheň v přírodě.

Pokud už oheň rozděláme, měli bychom mít vždy připravenu zásobu vody. Je dobré vybírat místo v blízkosti vodního zdroje. Ohniště a jeho okolí opusťte, až se přesvědčíte, že je vše důkladně uhašeno. Děti by neměly u ohniště zůstat bez dozoru dospělých!

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec vydat zákaz vstupu do lesa. Zjistíte-li požár v lese a nevíte, zvládnete-li ho, je utečte do bezpečné vzdálenosti od ohně a ihned požár ohlaste hasičům na linku 150 nebo 112.             HZS MSK

 

Zoo získala další ocenění

V polovině května se na zámku v Kuníně uskutečnilo slavnostní předání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012. Soutěž se koná již od roku 1994, letos se do ní přihlásilo deset českých a slovenských zahrad s celkem 30 odchovky, z toho Zoo Ostrava přihlásila osm odchovků. Získala 1. místo za odchov sloní samičky Rashmi (kategorie Savci), 2. místo za odchov jehlic sladkovodních (kategorie Ostatní), další 1. místo za expozici Na statku s domácími zvířaty (kategorie Přestavba roku) a 2. místo za expozici Čitván pro medvědy a hulmany (kategorie Expozice roku). V letošním roce byla navíc sdružením Česká zoo vyhlášena SMS soutěž pro veřejnost „Zvíře roku 2012“. Drtivou převahou v ní zvítězila sloní samička Rashmi, na druhé příčce se umístilo rovněž zvíře z ostravské zoo – pardálí slečna Wanita.

Chovatelské úspěchy však pokračují. Zrovna 1. května se v ostravské zoo narodila žirafí holčička. Rodiči malé samičky jsou samec Kabu (13) a zkušená samice Cronkita (20), která v ostravské zoo odchovala již 9 mláďat, miminko je tedy jejím jubilejním 10. mládětem.

Dalším z významných chovatelských úspěchů ostravské zoo loni v květnu bylo narození mláděte vzácného gibona bělolícího. Giboní rodinka obývá pavilon opic, který však patří k chovatelsky již zastaralým a nevyhovujícím stavbám. Pro opice se postupně budují nová moderní chovatelská zařízení, která odpovídají přísným kritériím pro chov zvířat v lidské péči.

Ostravská zoo má však i chovatelskou novinku, obohatila kolekci lemurů o další druh – lemura mongoze. Je to v pořadí již devátý druh lemura a jako druh z ,červeného seznamu‘ ohrožených zvířat je v ČR k vidění zatím pouze v Ostravě.

Novým domovem vzácného mladého orlosupa z ostravské zoo se stal národní park Parco naturale Alpi Marittime v Itálii. Orlosup byl vypuštěn do přírody i s čipem, ostravská zoo tak získala další lokalitu na mapě světa, které přispěla zachováním ohroženého životního druhu.   (k)

Foto: Lemur mongoz

Novorozené žirafí slečně chutná…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

FLEK

– osm měsíců starý pejsek, kříženec, v dospělosti středního růstu. Je to malý, velmi temperamentní pes, vhodný do rodiny s dětmi nebo ke sportovně založeným lidem. Potřebuje dobrou výchovu a dostatek pohybu.

VIOLA

– sedmiměsíční fenka, kříženec zajímavého zbarvení. Nalezena ve Vítkovicích na náměstí, dosud se o ni nikdo nepřihlásil. Je to roztomilé štěně, které potřebuje vychovávat. Může žít s dětmi, v bytě i na zahrádce.

RÓZA

– šestiměsíční fenka, kříženček malého vzrůstu, už příliš neporoste. Má zvláštní povahu – vybírá si lidi, ke každému nejde, ale koho si oblíbí, ten už se jí nezbaví. Je umazlená, může být v bytě i na zahrádce.

ÁGNES

– pětiměsíční fenečka, rovněž kříženec, v dospělosti bude středního vzrůstu. Nalezena letos v květnu v Ostravě-Zábřehu. Jako štěně je roztomilá, kontaktní, a co si nový páneček vychová, to bude mít. Vhodná do rodiny k dětem.


Strana 15

Titul pro házenkářky Poruby!

Házenkářky DHC Sokol Poruba vybojovaly titul mistryň České republiky! Ve finále české play off interligy zdolaly obhájkyně titulu z Veselí nad Moravou 3:1 na zápasy. Svěřenkyně trenéra Jana Beňadika rozhodly o zisku prvního letošního titulu pro město Ostravu v kolektivních sportech na domácí palubovce v prodloužení 25:24. Generálním partnerem klubu je město Ostrava.

Vrcholová házená se do Ostravy vrátila po delší odmlce v roce 2010 hlavně díky manažerovi klubu Liboru Adámkovi a jeho spolupracovníkům. Kádr, který v sezoně 2011–12 vybojoval čtvrté místo v česko-slovenské WHIL interlize a probojoval se do finále Českého poháru, zúročil svou stoupající formu. K mistrovskému titulu hráčkám poblahopřál hned po zápase náměstek primátora Martin Štěpánek.

O titul mistryň ČR se zasloužily hráčky: Markéta Doláková, Lenka Roháčková, Sabina Bártová, Romana Chrenková, Alžbeta Tóthová, Lucie Mrózková, Šárka Marčíková, Petra Vítková, Alena Lešková, Mária Revajová, Alžbeta Rechtorisová, Sylvie Osinová, Barbora Mýlková, Alžběta Mikolajková, Katarína Dubajová, Michaela Carbolová, Michaela Hrbková, Petra Adámková, Dominika Selucká. Trenér Jan Beňadik, asistent trenéra Ján Lajčák.         (vi)

Foto: Je dobojováno! Gejzír radosti v podání házenkářek Poruby, mistryň ČR 2012. Foto: Petr Kotala

 

Bruslařský svět vtrhne na Hlavní třídu

Ostrava se ve dnech 15.–16. června stane hlavním městem světového in-line bruslení. Na porubské Hlavní třídě se počtvrté představí světová elita v závodě série World Inline Cup. Kompletní program Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava myslí také na amatérské milovníky bruslení. Akce se koná s finanční podporou města Ostravy.  Program začne v pátek od 20.30 hod., kdy si závodní trať s délkou okruhu 3 100 metrů mohou vyzkoušet bruslaři z řad veřejnosti. Kdo se zaregistruje k páteční večerní jízdě, případně k sobotní (12–13) volné jízdě online na www.lifeinline.cz nebo přímo na místě, může vyhrát v tombole řadu hezkých cen, např. brusle K2.

V sobotu proběhnou dětské závody na 1, 3 a 5 km v pěti věkových kategoriích (10.30, 11, 11.30 – regi­strace končí vždy 30 min. před startem). Start Fitness desítky pro hobíky a smíšených štafet bude ve 13 a 14 hod. Kooperativa World Inline Cup je čtvrtým dílem Světového poháru, závodnická elita se do Ostravy přesune z francouzského Dijonu. Start závodu žen je ve 14.30 hod., muži vyjedou na trať v 16.30 hod.. Oba závody měří 33,5 km.        (mp)

 

Evropský bronz Závadové

Plavkyně Klubu plaveckých sportů Ostrava Barbora Závadová (na snímku) vybojovala na mistrovství Evropy v maďarském Debrecínu třetí místo v polohovém závodě na 400 metrů. Devatenáctiletá svěřenkyně trenéra Vítězslava Hartmanna tak dosáhla na svou první medaili z velkých šampionátů. Ostravská plavkyně dosáhla čas 4:38,07 a musela se sklonit jen před Maďarkami Hosszuovou a Jakabosovou. Pro Barboru Závadovou znamená evropský bronz zatím největší mezinárodní úspěch. Další cílem členky Centra individuálních sportů Ostrava je úspěšný start na letní olympiádě v Londýně.            (vi)

 

Ostrava uvidí finále MS

V neděli 1. července v 19.30 vstoupí Česko utkáním proti Kazachstánu do mistrovství světa v házené juniorek do 20 let. Dějištěm zápasu bude ZS Sareza v Porubě, kde naše hráčky sehrají všechny zápasy skupiny B. Proti Argentině (2. 7., 19.30), Švédsku (3. 7., 17.30), Koreji (5. 7., 17.30) a Kongu (6. 7., 17.30). V ostravské skupině B (Sportovní hala Dubina) hrají Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. V Brně se uskuteční zápasy skupin C (Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola) a D (Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko, Brazílie a Tunisko. Finálový zápas bude 14. července hostit hala porubského ZS Sareza.   (vi)

 

město podporuje

PORUBA SPORTUJE.

Nový rekreační komplex otevřeli 22. 5. mezi Alšovou ulicí a nám. Jana Nerudy v Porubě. V areálu jsou hřiště pro volejbal, streetball a další sporty, houpačky, skluzavky a pískoviště. Za realizaci projektu zaplatil porubský obvod 5,7 milionu korun.

OLYMPIJSKÝ DEN.

TJ Liga 100 pořádá 20. 6. Olympijský den. Od 8 do 11 hod. si na stadionu SAP zasportují žáci ZŠ a po nich veřejnost (11 až 12). Na stadionu Arrows bude v 17 h odstartován běh na 10 km. Více na www.tjliga100.wz.cz.       (jk, vi)

 

Svátek motorek v Radvanicích

Okruh Františka Bartoše v Radvanicích se 7. a 8. července stane dějištěm 7. ročníku mezinárodních závodů silničních motocyklů a sajdkárů. Akce nese jméno ostravského jezdce, jednoho z předních světových silničních motocyklových závodníků 50. a 60. let, šestinásobného vítěze Velké ceny v Brně. Záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč, partnerem je město Ostrava. Mezi diváky nebude chybět Helena Bartošová, vdova po legendárním závodníkovi.

Pořadatelé z RABA Motosport Radvanice slibují zajímavou podívanou na 3,5 km dlouhé trati (vede ul. Radvanickou, Pikartskou a Trnkoveckou, start a cíl je v ul. Pastrňákově). Představí se jezdci na motocyklech v kubaturách do 125, 250, 600 a 800 ccm, na sajdkárách a historických motocyklech třídy Klasik. Po loňské premiérové účasti jezdců z Anglie a Belgie se do Ostravy chystají také závodníci z Finska, Francie, Portugalska a Švýcarska.

V sobotu 7. 7. (od 10 hod.) se konají tréninkové jízdy, hlavní závody se rozjedou v neděli 8. 7. ve stejném čase. Zpestřením programu (neděle od 9 hod.) budou jízdy závodních monopostů, veteránů ze sbírek muzea Tatra ap. Děti si své vlohy vyzkoušejí v dopravně bezpečnostní soutěži. Diváci mohou k příjezdu do Radvanic využít linek MHD. Na technickém okruhu plném zatáček jsou připraveny bezbariérové bezpečné divácké prostory, chybět nebudou stánky s občerstvením. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách pořadatele www.rabamotosport.cz.      (jl)


Strana 16

Léto budiž pochváleno...

SAREZA, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je město Ostrava, provozovatel největší sítě sportovních, relaxačních a vodních areálů na severní Moravě a ve Slezsku, zahájilo letní sezonu na venkovních vodních plochách.

Letní koupaliště PorubA patří mezi největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Atrakcí jsou 100metrový tobogan, dvě 60metrové skluzavky, sportovní hřiště. Návštěvníky čekají restaurace, množství stánků s občerstvením. Tradičně je prováděn postřik travnatých ploch proti klíšťatům. Více než 600 míst je k dispozici na hlídaných parkovištích. Vstupné (dosp. 95 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 75 a 55 Kč).

Vodní svět!!! Ostrava v Sokol­ské ulici disponuje venkovním 25metrovým plaveckým bazénem, relaxačním bazénem s atrakcemi, dětským brouzdalištěm, vše v nerez provedení, 100metrovým, má hřiště na beachvolejbal, dětský koutek a další atrakce. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 80 Kč, od 16 hod. 80 a 60 Kč).

Vodní areál Jih, moderní aquapark v Zábřehu s kapacitou 5 000 návštěvníků, nabízí množství vodních atrakcí včetně 50metrového bazénu, dvou 100metrových toboganů, skluzavek aj. Areál je dostupný autem i MHD, velké parkoviště pro osobní vozidla je zdarma. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 85 a 55 Kč).

SAREZA nabízí možnost plavání a relaxace za každého počasí také v Krytém bazénu v Porubě, v krytém bazénu Vodního světa!!! a ve Vodním areálu Ještěrka v Bartovicích. Děti do 6 let mají vstup do vodních areálů zdarma. Speciální rodinné vstupné zákazníkům ušetří až 20 % nákladů.

Informace najdete na www.sareza.cz nebo na INFOCENTRU!!! tel. č. 736 755 999.      (vi)

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

3       Ostrava se ukázala za oceánem

4       Město pečuje o své lesy

7       Pro lepší vzájemné soužití

8       Trolejbusy nás vozí 60 let

9       Testují mladistvé na drogy

10    Colours of Ostrava za dveřmi

13    Po belgické stopě v Ostravě

15    Titul pro házenkářky Poruby

 

V areálu Domova Slunečnice v Porubě postavili rehabilitační prvky pro cvičení seniorů i veřejnosti

Herečka Květa Fialová otevřela Fit park

Fit park pro seniory rozšířili v Domově Slunečnice v Porubě. Slavnostního předání jeho druhé etapy se 21. května zúčastnili herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta Poruby Jan Dekický a další hosté.

Areál, jehož „duchovním otcem“ je ředitel domova Radek Baran, nabízí rehabilitační prvky pro cvičení a protažení těla nejen pro místní seniory, ale také pro veřejnost. Devět rehabilitačních strojů slouží k udržování a rozvíjení fyzické kondice, motoriky, koordinace a rovnováhy. Náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 450 tisíc korun z vlastních zdrojů, 90 tisíci sponzorsky přispěla česká pobočka dánské společnosti Abena, dodavatele inkontinenčních pomůcek a plen pro dospělé.

Ve Slunečnici se rozšiřují možnosti programů, které domov nabízí. Oceňuje to i náměstek primátora Martin Štěpánek: „Fit park je skvělý nápad! Senioři tady mají o náplň času postaráno a rozhodně se nemusejí nudit. Venkovní posilovna, nenáročná a přístupná v každém věku, je příležitostí k pobavení, udržení fyzické a psychické kondice. Město podobné aktivity a nápady vítá. Málokdo v produktivním věku si uvědomuje, že i on bude jednou potřebovat udržet si fyzickou i dušení svěžest co nejdéle.“        (vi, k)

Foto: Květa Fialová a ředitel Slunečnice Radek Baran testovali svou fyzickou kondici.

 

Město a obvody připravují novou koncepci bydlení

Prodej bytů pozastaven

Město Ostrava řeší koncepci bytové politiky. Po roce 1989 převzali výstavbu nových bytů soukromí investoři, jednotlivé městské obvody začaly v 90. letech nabízet nájemné byty k prodeji občanům, rozsáhlá privatizace obecních bytů převedla do vlastnictví společenství vlastníků jednotek či bytových družstev tisíce bytů zejména v největších městských obvodech.

Privatizace

V roce 1995 bylo v majetku města Ostravy 46 283 obecních bytů, po privatizaci má k 1. lednu 2012 Ostrava 15 090 bytů, z toho je 1 125 bytů v domech s pečovatelskou službou a 105 bytů bezbariérových. Podle kvality má 14 222 bytů města standardní kvalitu a 868 bytů sníženou kvalitu. K 1. lednu 2011 skončila v Ostravě regulace nájemného, přechodem na smluvní nájemné však nedošlo v rámci obecních bytů k žádnému zdražování (nájemné převážně v rozsahu od 43 do 60 Kč za m2). Ostatní majitelé nájemních bytů, mimo vlastnictví obce, k deregulaci přistoupili dlouhodobým postupným zdražováním nájemného až do výše tržního nájmu.

Průzkumy mapují stav

V minulém a předminulém roce však nechalo město zpracovat podrobné sociologické průzkumy, které zmapovaly nejen počet a rozmístění bytového fondu města, ale také dopady finanční krize na kriminalitu ve městě, bezdomovectví, intenzitu míry nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech apod., protože i tyto faktory ovlivňují bydlení ve městě. Prognózy ukazují, že Ostrava bude muset zajistit dostatečný počet sociálních (nízkonákladových) bytů.

Důvodů je celá řada – například za deset let bude každý pátý Ostravák seniorem nad 65 let. Jejich finanční možnosti jim neumožní nadále užívat současné např. třípokojové byty.

Obdobně tomu bude u jednočlenných domácností mladých lidí (32,8 %), stejně pak u osaměle žijících (45 – 64 let), bez rodiny, rozvedených a samoživitelek, jejichž děti již mají vlastní domácnost. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek vhodných bytů může být příčinou odchodu mladých lidí do jiných měst, ale také existenčních problémů seniorů.

Lidé v nouzi

Zvláštní kapitolou jsou byty potřebné pro lidi v nouzi. Na území města jsou zřízeny azylové domy a noclehárny pro dospělé s kapacitou 254 míst, azylové domy pro matky s dětmi s kapacitou 227 osob, služby poskytované v rámci neziskových organizací s počtem 124 bytů a kapacitou 483 osob, domovy pro seniory s kapacitou 1 514 osob a domy se zvláštním režimem o kapacitě 408 míst. I v této oblasti se plánuje další rozšíření kapacit jednotlivých zařízení.

Komplexní řešení

Město stále registruje zájem obyvatel získat další obecní byty do svého vlastnictví, také nájemníci bytů RPG (nejsou prodejné) žádají město, aby od RPG byty vykoupilo do svého vlastnictví. Proto se město rozhodlo řešit bytovou problematiku komplexně a na vlastní úrovni. Je nutné situaci řešit v těsné spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které svůj bytový fond spravují. Každý městský obvod má svou strategii z hlediska provádění oprav, modernizace, správy a postupu privatizace bytového fondu. Proto se na základě výsledků průzkumu zpracovává dokument 3. části koncepce bydlení pod názvem „Bytová politika města Ostravy na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“.  Tento dokument má také stanovit počty nízkonákladového bydlení v jednotlivých obvodech, navíc bydlení diferencovat pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi atd.), nastíní rovněž výhled vývoje nájemného bytů s obvyklou neboli smluvní (tržní) výší nájemného.

Koncepce na podzim

„Konečná podoba dokumentu o další bytové politice města by měla být hotová letos na podzim, do doby nalezení společného postupu celého města v oblasti bytového fondu jsou v Ostravě pozastaveny prodeje obecních bytů,“ komentoval práci na koncepci bytové politiky města náměstek primátora Jiří Srba. „Pro tuto chvíli byly pozastaveny další záměry na prodeje bytů ve všech obvodech města.“    (g)

 

Stavba zastávky mění dopravu

Od 1. června do 30. září potrvá stavba tramvajové zastávky Karolina v ulici 28. října (u finančního úřadu) při úplné uzávěře této komunikace pro automobilovou dopravu mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová doprava. Tramvaje v tomto úseku nepojedou v období od 27. července do 17. srpna, kdy bude i výluka tramvajové dopravy nahrazena autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty, doprava na ul. Těžařskou (k Foru Nová Karolina), dále doprava pod Frýdlantské mosty po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradově do prostoru k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra.

Autobusové linky č. 21, 28, 81, které uzavřený úsek projíždějí a běžně končí na Ústředním autobusovém nádraží, budou odkloněny z ulice Na Karolině přes ulici Žofinskou a skončí u výstaviště Černá louka resp. za Divadlem A. Dvořáka a Domem knihy Librex.

Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky, v bezprostřední blízkosti čtvrti Nová Karolina a centra Forum Nová Karolina, s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změnou šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami 28. října x Poděbradova a 28. října x Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy osvětlení ap. Součástí stavby je také obnova chodníků, protihluková opatření.

Podrobnosti k uzávěře, včetně objízdných tras pro automobilovou dopravu ve směru od Mar. Hor i z centra, najdete na www.ostrava.cz v odkazu Rekonstrukce ulice 28. října.             (ph)


Strana 2

V oddělení občanských průkazů a pasů v Gorkého ulici je otevřeno každý den

Pro doklady už od brzkého rána

Magistrát města Ostravy po rozšíření úředních hodin v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů na každý pracovní den v týdnu je od 7. května dále prodloužil. Úřední hodiny na odděleních v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě jsou nově: pondělí a středa od 7 do 18 hod., úterý a čtvrtek od 7 do 16 hod., pátek od 7 do 11 hod. Informace o aktuálních čekacích lhůtách jsou uvedeny na webových stránkách města v důležitých odkazech www.esmo.cz.

Od pondělí 7. května je v budově v Gorkého ulici navíc dětem k dispozici dětský koutek s omalovánkami, pastelkami, tabulí, křídami apod. Další novinkou je přednostní odbavování matek s malými dětmi, zdravotně postižených občanů nebo seniorů na přepážkách. V budově v Gorkého ulici byla instalována již devátá fotokabina. Tu máme zapůjčenou od Ministerstva vnitra ČR do konce letošního roku.

Připomínáme, že od 27. června letošního roku podle nařízení Evropské unie bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.      (vk)

 

Jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy se sejdou ke svému 17. jednání ve středu 27. června. Zasedání začne v 9 hodin v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí a je veřejnosti přístupné z galerie sálu zastupitelstva.        (r)

 

Den policie na hradě

Městské ředitelství Policie ČR pořádá 23. června Den policie 2012. Od 10 do 16 h budou na Slezskoostravském hradě k vidění ukázky výcviku a techniky, kulturní program, atrakce pro děti. Vstup je volný.    (liv)

 

Primátor besedoval s mediky

Československý spolek mediků zorganizoval poslední květnové úterý setkání s primátorem Petrem Kajnarem. V areálu Ostravské univerzity v Syllabově ulici v Zábřehu si studenti lékařské fakulty a členové akademického senátu vyslechli přednášku, po níž následovala beseda s prvním mužem města.

Primátor se zabýval přelomem ve vývoji Ostravy po roce 1990, současností i směry dalšího rozvoje. Připomněl, že na podporu ostravských vysokých škol vynaložilo město ze svého rozpočtu v letech 2008–12 téměř 200 milionů korun, pro Lékařskou fakultu OU to bylo 68 mil. Kč. Se zájmem posluchači vyslechli poznatky a zkušenosti, které primátor načerpal při nedávných pracovních návštěvách Číny a USA.

V části věnované dotazům Petr Kajnar označil za krok správným směrem rozhodnutí vytvořit jednu silnou ostravskou univerzitu. Ocenil práci, kterou odvedli pedagogové a zaměstnanci lékařské fakulty od jejího vzniku. Odpověděl také na otázky vztahu politiky a ekonomiky, zneužívání moci apod.   (vi)

 

Pokračuje příprava Hrušovské zóny

Město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budoucí Rozvojové zóny Hrušov.  Cílem projektu je navýšit terén pokleslý vlivem důlní činnosti místy až o 3,5 metru. S realizací gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

„Dnes je Hrušov zanedbaným územím v zátopové oblasti. Dříve to byla jedna z rušných čtvrtí. Jsem rád, že se naskýtá příležitost k jejímu opětovnému oživení,“ konstatoval náměstek pro investice Jiří Srba.

Hrušov představuje při nedostatku míst v existujících průmyslových zónách ve městě lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Její předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice a železnice. Má tak vzniknout až 2 tisíce pracovních míst. K provedení terénních úprav město potřebuje vlastnit všechny pozemky. Výměra území pro asanaci je 34,6 ha. Město zde vlastní cca 82 % ploch. Vlastníky 18 % nemovitostí jsou fyzické a právnické osoby a stát. Město Ostrava v minulosti vykoupilo většinu pozemků za cenu 400 Kč za m2. Ve snaze zamezit diskriminaci nebo zvýhodňování subjektů byl na počátku roku 2012 zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 372 Kč/m2.

Město schválilo jednotný postup: Vykoupit nemovitosti na základě dohody za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Poté, co územní rozhodnutí na stavbu nabude právní moci, zahájit kroky směřující k vyvlastnění nemovitostí u vlastníků, u kterých nebylo možné dosáhnout dohody.         (av)

 

aktuálně

Do přístavby hlavním vchodem

Magistrát města Ostravy upozorňuje občany, že z technických a organizačních důvodů je od poloviny května trvale uzavřen vchod do přístavby budovy Nové radnice, vstup ze Sokolské třídy 28. Klienti, kteří směřují do kanceláří v přístavbě, mají umožněn vstup do této budovy přes hlavní středový vchod radnice. Do přístavby Nové radnice jsou směrováni hlavní orientační tabulí umístěnou ve vestibulu. Za způsobené komplikace se omlouváme.     (v)

Vrty a sondy na D1

Až do 30. 6. se musí řidiči připravit na dopravní omezení na zhruba čtyřkilometrovém úseku dálnice D1 od křížení s Rudnou až po ulici Slovenskou v Přívoze. Důvodem jsou sondy v násypech, kontrolní vrty v mostních opěrách, statické a dynamické zkoušky a další testy mostů. Provoz na dálnici bude střídavě sváděn do protisměru jednotlivých úseků. Průzkumné práce zadal nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnice ČR David Čermák, jehož organizace je ohledně kvality dálnice ve sporu s firmou Eurovia.     (r)

 

Lidé lidem 2012

Pod tímto názvem se na Masarykově náměstí v Ostravě uskuteční tradiční prezentace poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, a to ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin. Celodenní akce je financována z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR v souladu se stanovenými společnými cíli a opatřeními 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014. V bohatém programu nebudou chybět ani taneční a divadelní vystoupení, soutěže pro děti, rukodělné dílny, ukázky práce psů cvičených pro canisterapii a další aktivity. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info cen­trum Ostrava pod záštitou náměstka Martina Štěpánka.         (g)


Strana 3

O bezpečné dopravě v Bruselu

Zástupci sdružení Ostrava – Bezpečná doprava se zúčastnili konference na podporu Center bezpečné jízdy Projít autoškolou, vyrazit na silnici a už jen řídit a řídit, kterou v Bruselu na půdě Evropského parlamentu uspořádala europoslankyně Olga Sehnalová. Za Českou republiku vystoupil národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu Vojtěch Mynář, projekt „Ostrava – bezpečná doprava“ představil náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč.

Cílem konference bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost projektům podporujícím bezpečnost na evropských silnicích. Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava už proškolilo v kurzech na sedm tisíc řidičů, zahájilo i vzdělávací projekt pro nejmenší – Dopravní školičku. V nejbližší době chce zahájit Pilotní projekt celoživotního vzdělávání evropských řidičů.            (vk)

 

Vylepšíme vlastní akční plán

Město Ostrava si nechalo odborníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOva) zpracovat Analýzu závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší. Analýza hodnotí naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let, rozebírá údaje z celkem šesti monitorovacích stanic provozovaných ZÚOva a Českým hydrometeorologickým ústavem za období let 2006–2011. Jejím cílem bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě.

Analýza prokázala i vliv Polska na znečištění ovzduší v Ostravě. Výsledky potvrdily i značný vliv lokálních topenišť v zimním období, ale také to, že při extrémních smogových situacích nebyla žádná ze sledovaných lokalit zatížena pouze průmyslem. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda „Zpětných trajektorií“.  Analýzu si můžete prohlédnout na www.dychamproostravu.cz.

Na základě této studie se město rozhodlo dopracovat vlastní akční plán s návrhy na řešení dané problematiky, podle primátora Petra Kajnara akční plán připravený ministerstvem životního prostředí není dostatečně odpovídající. (ph)

 

Korunka v novém

Rekonstrukce a opravy za více než 21 mil. korun z rozpočtu města a za dotace EU má za sebou Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách. Jak zdůraznila jeho ředitelka Jana Secová, během pěti let se podařilo  zateplit budovy na Korunní a Čkalovově ul., opravit a modernizovat společenský sál, dovybavit klubovny a učebny. Slavnostní shromáždění s kulturním programem konané 18. května se stalo poděkováním dětí, mládeže i dospělých za modernizaci „jejich“ Korunky.     (vi)

Foto: Eva Horáková s žáky své výtvarné dílny ze SVČ Korunka v Mariánských Horách.

 

Ostrava se ukázala za oceánem

Pracovní cestu do Spojených států absolvovali ve dnech 14. až 18. května primátor Petr Kajnar, jeho náměstek Dalibor Madej, představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, společností Vítkovice Machinery Group, Tieto, Global Networks a VŠB-TU s cílem představit Ostravu a region americkým investorům.

Česká delegace navštívila v New Yorku oddělení hospodářského rozvoje města, Manhattanskou obchodní komoru a další instituce. Na schůzce v Českém národním domě pro soukromý sektor, jednotlivce reprezentující klíčové oblasti IT, inženýring, lehký průmysl, finance a bankovnictví aj. primátor Kajnar hovořil o přístupu veřejného sektoru k programům investičních pobídek, představil možnosti nabízené pomoci i změnu charakteru podnikání v Ostravě. Představitelé VŠB-TU prezentovali projekt IT4 Innovations a další aktivity univerzity, se zkušenostmi z podnikání v Ostravě se podělili zástupci zahraničních společností.

V Pittsburghu se uskutečnilo setkání s představiteli města a místními podnikateli. Proběhla prezentace Ostravy pro zájemce zastupující soukromý a veřejný sektor, akademickou sféru. Přítomní vyjádřili zájem o spolupráci s Ostravou, především s VŠB, na poli společenských věd, IT a vzdělávání. V rámci pobytu si členové české delegace prohlédli superpočítač, kulturní čtvrti města, absolvovali schůzky v asociaci Městské regenerace či se „zelenými inovátory“ Pittsburghu. Petr Kajnar se zúčastnil rozhlasové diskuse Výboru světových záležitostí Pittsburgh o současnosti a budoucnosti Ostravy.

„Cílem naší pracovní cesty bylo představit potenciálním investorům možnosti, které naše město a region nabízí, naši konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi, které uvažují o expanzi do Evropy. Ostrava je pro ně zajímavou destinací. V Pittsburghu nám předvedli způsob, jakým se město průmyslovým charakterem podobné Ostravě, vrátilo k prosperitě,“ shrnul zaoceánskou misi primátor Kajnar.    (av)


Strana 4

střípky

TIETO TOWERS – 100 DNŮ.

Do budovy Tieto Towers v rámci IQ Office Parku na náměstí Republiky v Ostravě pozvala společnost CTP sto dnů před ukončením stavby na 150 hostů, mezi kterými byli také primátor Petr Kajnar, velvyslanci Finska a Nizozemska Paivi Hiltunen-Toivoová a Jan Henneman. V doprovodu generálního ředitele společnosti CTP Remona Vose (na snímku druhý zprava) si prohlédli obě budovy projektu, ze 14. patra vyšší z nich mohli obdivovat impozantní výhledy na Ostravu. IQ Ostrava, v níž najde práci na 2 tisíce lidí, bude mít statut tzv. zelené budovy s 30procentní úsporou energií pro největšího klienta firmu Tieto i další nájemce. (vi)

NOVÁ SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ.

V Kunčičkách bylo 23. 5. otevřeno nové kontaktní místo Městské policie Ostrava. Je jím zrekonstruovaná bytová jednotka v Pstruží ulici, kterou nechala upravit společnost RPG. Rekonstrukce prostor zapadá do programu postupných oprav této části Kunčiček. Otevření se zúčastnili primátor Petr Kajnar, náměstek Martin Štěpánek, ředitel MPO Zdeněk Harazim, ředitel RPG  RE Tony Aksich aj. Nově otevřené zázemí poslouží strážníkům při pochůzkách v lokalitě s horší pověstí a zároveň se stane místem pro komunikaci s veřejností. Poblíž má sídlo Diecézní charita, která mj. řeší problematiku sociálního bydlení.          (ph)

POLICISTÉ DAROVALI KREV.

V průběhu třetího květnového týdne darovali moravskoslezští policisté hromadně krev. Akce měla oslovit zejména ty, kteří se odhodlávali darovat krev poprvé. Zástupci Krajského ředitelství  PČR MSK, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková, zástupci zdravotních pojišťoven a firem, které dárce krve podporují, a náměstkyně primátora Simona Piperková se setkali 16. 5. Ocenili zásluhy dobrovolných dárců, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Jen v tento den darovalo v Ostravě krev 60 policistů, v kraji jich byly více než dvě stovky.    (ph)

SENÁTOŘI NA RADNICI.

Primátor Petr Kajnar se svým náměstkem Tomášem Petříkem přijal 28. května v radnici členy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Předseda komise Jiří Oberfalzer (druhý zprava), místopředsedové Senátu Alena Gajdůšková a Zdeněk Škromach, senátoři Eva Richtrová a Jan Žaloudík se zajímali o současnost Ostravy, využití průmyslových zón, rozvoj vysokého školství, životní prostředí, kulturní dění aj. Primátor Kajnar hovořil mj. o dopadech hospodářské krize na město a směrech dalšího rozvoje. Náměstek primátora Petřík se zabýval situací kolem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který má rozpočet Ostravy připravit o 158 milionů korun ročně. (vi)

 

Město pečuje o své lesy

životní prostředí

Ostravské městské lesy a zeleň se sídlem v Zábřehu, se starají nejen o lesy a zelené plochy ve vlastnictví města o rozloze 1 100 hektarů, ale snaží se zde návštěvníkům co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt a relaxaci. V příměstských lesích na území obvodů Poruba, Jih, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Plesná a Pustkovec se provádí modelování lesních porostů, zřizují se rekreační a sportovní prvky jako jsou např. altány, lavičky, chodníky, mostky aj.

V roce 2011 dalo město Ostrava vysázet na tři desítky okrasných dřevin (např. liliovník tulipánokvětý, tsugu kanadskou, jedli ojíněnou, tisovec dvouřadý aj.), prováděly se modelace porostů a další práce. Rekonstrukcí prošel areál zdraví s běžeckou dráhou a posilovacími prvky v Bělském lese.

„V roce 2012 práce zaměřujeme především na modelace porostů v lesních komplexech Bělský les, Korýtko, Poruba-Březí, Poruba-Osošník a Hulvácký les,“ upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej a dodal: „Chceme, aby se lesní komplexy na území města staly ještě vyhledávanějšími. V letošním roce uvolníme na zvelebení příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí z rozpočtu města 4 552 tisíc korun.“

Plochy veřejné zeleně města jsou registrovány v pravidelně aktualizovaném pasportu zeleně, který spravuje odbor ochrany životního prostředí (OOŽP) magistrátu. Poskytuje přehled o jejich stavu, obsahuje zásady údržby včetně vynaložených nákladů. Je možné do něho nahlédnout na odboru OOŽP magistrátu v budově Nové radnice v oddělení komunálním.

Další aktivitou podporovanou městem je Lesní škola v Bělském lese provozovaná společností Ostravské městské lesy a zeleň pro žáky základních škol. K výuce kromě učeben slouží přírodní prostředí areálu společnosti s altánem a naučnou stezkou. Do budoucna se zde počítá s dosadbou dřevin, vybudováním voliér pro chov zvěře a ptactva. Na provoz lesní školy je z rozpočtu města pro rok 2012 vyčleněna dotace ve výši 303 tis. korun a 33 tis. korun z Fondu životního prostředí. (vi)

 

Cíl pro kongresovou turistiku

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 22. – 24. května konal jeden z nejznámějších veletrhů se zaměřením na kongresovou a incentivní turistiku IMEX 2012. Město Ostrava se veletrhu účastnilo poprvé, a to v rámci členství v Czech Convention Bureau. Pod značkou CONVENTION!!!  zastoupilo celý Moravskoslezský kraj jako ideální kongresovou a incentivní destinaci. Největší zájem vzbudil u nákupčích vítkovický plynojem (Gong), který svou kapacitou, industriální atmosférou a unikátním řešením splňuje požadavky náročných klientů agentur. O destinaci projevili zájem nákupčí ze zemí Velká Británie, Německo, Česká republika, Austrálie, Hongkong, Čína, Saúdská Arábie, USA a dalších.          (lk)

 

Míra nezaměstnanosti se nemění

úřad práce

Evidovaná nezaměstnanost během dubna poklesla a k 30. dubnu bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 20 976 osob. Meziměsíčně ubylo 466 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským dubnovým stavem došlo k poklesu o 105 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti březnu vzrostl, ale nepřekročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od září 2011.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu o 0,3 procentního bodu a na konci dubna tak dosáhla 11,7  % a v meziročním srovnání je tento stav stejný jako na konci dubna loňského roku. U žen, oproti minulému měsíci, poklesla o 0,2 procentního bodu na 12,8 %, u mužů klesla o 0,4 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činila 10,8 %. V  dubnu byla ukončena evidence na KoP Ostrava 2 254 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 350 více a meziročně jen navíc o 3 osoby. Nadále zůstává vysoký počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti; v dubnu se jednalo o 230 osob, tj. 10,2 % ze všech vyřazených.

Pozitivně lze hodnotit alespoň další mírné dubnové navýšení počtu volných pracovních míst (+84), jejich počet je nejvyšší od prosince loňského roku. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli tedy v závěru dubna k dispozici celkem 1 739.             (ju)


Strana 5

Diabetikům poslouží odborné centrum se statutem, ortopedie nabízí moderní techniku

Městská nemocnice Ostrava vylepšuje péči o pacienty

zdravotnictví

Dlouholetá péče a poradna pro diabetiky v Městské nemocnici Ostrava vedly letos na jaře k otevření diabetologického centra, pro nějž statut uděluje Česká diabetologická společnost.

Diabetiků přibývá

Lidí s diabetem a navazujícími komplikacemi přibývá, proto centrum rozšiřuje nabízené služby. „Poskytujeme komplexní péči o diabetika obsahující vyšetření diabetologem včetně podrobného laboratorního vyšetření krve a moči, přesných pokynů od diabetologické sestry a nutriční terapeutky,“ popisuje služby centra jeho vedoucí lékařka MUDr. Jitka Jurková, která odbornou stáž absolvovala v pražském IKEM. „Pacient od nás dostane veškeré potřebné informace. Poskytujeme také konkrétní rady, jak se žije s diabetem, rovněž rodinným příslušníkům, učíme a procvičujeme aplikaci inzulínu aplikátory či podávání inzulinovou pumpou. Dokážeme řešit také syndrom diabetické nohy, máme dobrou mezioborovou spolupráci s dalšími odděleními. Velkou výhodou naší nemocnice je existence hyperbarické komory, ve které oxygenoterapie (několikahodinový pobyt v prostředí s vyšším přísunem kyslíku) výrazně pomáhá i léčení mnoha diagnóz včetně diabetické nohy. Hyperbarické komory využívají i mnozí pacienti z celého kraje,“ dodala dr. Jurková.

Pro pacienty zřízení centra se statutem znamená možnost využít novinek v daném oboru. Řeší se tu také obezita, různé poruchy výživy aj. V současné době městská nemocnice poskytuje všestrannou péči asi 2 000 diabetiků, nemocných však přibývá, bohužel i mezi dětmi, o něž se starají pediatři.

Ortopedie s moderními metodami

Jako první v Ostravě provedl minulý týden primář ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. Michal Mačák unikátní operaci výměny kolenního kloubu. Metoda Visionaire spočívá v individuální výrobě řezacích bloků na základě pacientovy vlastní anatomie. „S použitím magnetické rezonance kolene spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kterých se vymění kolenní kloub,“ upřesnil primář oddělení Mačák.

Technologie Visionaire umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci a sklonu potřebné pro optimální umístění implantátu. Operace touto metodou je časově kratší, přesnější, šetrnější ke kostem i měkkým tkáním pacienta, snižuje rizika ostatních komplikací, představuje menší krevní ztrátu a především znamená delší životnost vyměněného kloubu. Městská nemocnice je první v Ostravě a jedna z mála na Moravě, jejíž lékaři tuto operaci úspěšně provedli. Pacient po operaci dostane tzv. implantát pas, kde jsou vylepeny štítky z použitých implantátů a řezacích šablon Visionaire. V sazebníku VZP zatím tato technologie není, proto si ji pacienti hradí sami.

V současnosti probíhá v městské nemocnici výběrové řízení na nákup nové artroskopické operační věže, ortopedie tak pacientům nabídne další moderní techniku.        (g)

Foto: Operace kolene metodou Visonaire se uskutečnila v závěru května.           Foto: MNO

 

Separační tašky do domácností jsou pro opakované použití

Společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městem Ostravou přichází s novinkou, která má všem občanům usnadnit třídění odpadu přímo u nich doma. V průběhu června jsou do každé ze zhruba 127 tisíc ostravských domácností doručovány třídílné sety tašek na třídění odpadu. Trojdílné sety tašek budou distributoři, které občané poznají podle žlutých označených vest, zavěšovat na kliku bytů, případně branku oplocení rodinných domů. Tašky jsou kvalitní, pevné, snadno omyvatelné, užívají se opakovaně.

„Věříme, že tašky pomohou zvýšit množství odpadu vytříděného pro další materiálové či energetické využití, že se osvědčí a stanou se trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě. Tříděním odpadu každý z nás přispívá k vytváření příjemnějšího prostředí pro život ve městě a jeho blízkém okolí, což je pro Ostravu důležitý cíl,“ řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Tašky mají svou jednoduchostí a praktičností přesvědčit k třídění i ty, kteří doposud stále ještě odpad netřídili. Od toho si odpadová společnost slibuje zvýšení celkového množství separovaného odpadu, který je možné dále energeticky či materiálově využít. Než se město Ostrava rozhodlo systém třídění odpadů zkvalitnit pomocí třídílného setu tašek, více než čtyři roky se věnovalo spolu s OZO Ostrava budování stanovišť s kontejnery na třídění odpadu, aby všichni občané měli v blízkosti bydliště pohromadě všechny tři barevné kontejnery. V současnosti ve městě existuje 1 271 stanovišť k třídění odpadu.

Termíny a oblasti jednotlivých vln distribuce separačních tašek najdete na webových stránkách www.ostrava.cz nebo www.ozoostrava.cz.   (vk)

 

Poradce OBSE na radnici

Delegace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva vedená Andrzejem Mirgou navštívila 21. května Ostravu. V radnici ji přivítal náměstek primátora Martin Štěpánek. Podobná setkání připravuje kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí  ČR a Andrzejem Mirgou, který je poradcem pro záležitosti Romů a Sintů při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Setkání se zúčastnili také zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu pro lidská práva, zahraniční odborníci na vzdělávání a veřejnou správu, ředitel městské policie Zdeněk Harazim a vedoucí některých odborů magistrátu. Mise A. Mirgy je zaměřena především na problematiku vzdělávání romských dětí a obecně na integraci Romů v ČR.

Náměstek Martin Štěpánek delegaci představil program Sociální inkluze, který si nechalo město zpracovat pro prevenci předcházení problémům v soužití s Romy a který byl loni představen v Bruselu a minulý měsíc na Úřadu vlády ČR. Připomněl úlohu středisek volného času v lokalitách s převažující romskou populací. Po návštěvě Ostravy pokračovala delegace do dalších měst. Česká republika je již čtvrtou zastávkou delegace, která už navštívila např. Rumunsko, Itálii či Maďarsko.         (ph)

 

Zkuste vymyslet název pro Komunitní centrum Ostrava

Dostali jsme už řadu návrhů na pojmenování Komunitního centra Ostrava (KCO), které se staví v Mariánských Horách-Hulvákách pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Pokud chcete i vy přispět svým návrhem, pošlete jej do 15. června na e-mailovou adresu anketa@ostrava.cz. Více o dokončované výstavbě centra, jeho významu i anketě na webových stránkách www.ostrava.cz.    ®


 

Strana 6

Vítězové internetové soutěže městského Aktivu BESIP si přišli pro ceny

Dopravní teorii zvládli na jedničku

Třetí ročník internetové soutěže dopravních znalostí byl 16. května ukončen předáním cen výhercům z rukou náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče. Do soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy magistrátu, se zapojilo 193 respondentů.

Na deset otázek zaměřených na novinky v silničním provozu odpovědělo správně 87 lidí. Z pěti vylosovaných získal první cenu – notebook – Petr Kudějka z Ostravy, druhé místo a turistická GPS navigace připadla Vlastě Děcké z Hrabůvky. Ze třetího místa v soutěži a digitálního fotoaparátu se těšila Michaela Pavlová z Poruby, která nám prozradila, že sice není řidičkou, ale jako spolujezdkyně má dopravní předpisy docela v malíčku.

Test se správnými odpověďmi najdete na stránkách odboru dopravy na www.ostrava.cz. Pro zajímavost – nejčastěji soutěžící chybovali v určení významu dopravní značky C15a „Zimní výbava“.     (vi)

Foto: Náměstek primátora Aleš Boháč blahopřeje k výhře v dopravní soutěži Michaele Pavlové.          Foto: Libor Vidlička

 

Máte psa z útulku?

Městská policie Ostrava zve na XIV. ročník Setkání pěstounů psů z útulku 23. června od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích. Jako každoročně budou pejsci soutěžit o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán, mohou vyhrát spousty zajímavých a lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá Cenu diváků. Návštěvy si prohlédnou i útulek. Přihlásit se lze na tel. 596 967 288 nebo adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku.          ®

 

Městská policie slaví

Městská policie Ostrava oslaví 20 let své činnosti 30. června od 13 hodin na Slezskoostravském hradě v pestré akci pod názvem Den s městskou policií. Připravena je prezentace činnosti včetně výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se služebními psy, ukázky výzbroje a další. Děti čeká bohatý program včetně her, soutěží a karaoke, zájemci si budou moci vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na laserové střelnici. Na programu pro děti se bude spolu se strážníky podílet také Středisko volného času Ostrčilova. Vystoupí Heidi Janků a Michal David Revival, k vidění budou též ukázky sokolnictví. Vstup na akci je zdarma.             (r)

 

Studenti pomáhají strážníkům

bezpečnější ostrava

Městská policie Ostrava navázala spolupráci se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku Karviná. Na základě uzavřené smlouvy absolvuje 15 studentů 3. ročníku střední školy odbornou praxi u městské policie v Ostravě. Výkon odborné praxe studenti zahájili v polovině dubna, trvá až do června.

Studenti oblečení do reflexních vest s označením školy se v doprovodu strážníků účastní ranních dozorů u přechodů před školami, zapojují se do preventivních aktivit městské policie a podílejí se na pochůzkové činnosti spolu se strážníky-okrskáři. Získávají tak řadu cenných i zajímavých zkušeností, mohou si prakticky ověřit ve škole nabyté vědomosti a znalosti. Součástí odborné praxe je také účast studentů na vzdělávání strážníků, studenti si např. mohou ověřit, jaký je rozdíl mezi výukou sebeobrany ve škole a u městské policie, přesvědčí se, že vzdělávání není jen otázkou školní výuky. Že i při zaměstnání u některé bezpečnostní či ozbrojené složky je neustálé průběžné vzdělávání a doplňování znalostí a vědomostí nezbytné.

Výkon odborné praxe studentů školy tohoto zaměření může být i pro městskou policii přínosem, a to s ohledem na možnost získání potenciálních zájemců o výkon povolání strážníka, kteří by se mohli rekrutovat právě z řad studentů této školy.    (d)

 

stalo se

VYHROŽOVAL PISTOLÍ.

Hlídka městské policie byla vyslána na místo, kde se měl nacházet na zemi ležící muž. Podle oznamovatele kolem něj obcházel jiný muž s pistolí v ruce. Když strážníci dorazili na místo, našli u stojícího muže podpažní pouzdro s plynovou pistolí. Starší muž to poněkud přehnal s alkoholem a mladší se snažil mu pomoci na nohy, přitom však udeřil do vedle stojícího vozidla. Z balkonu se ozval majitel auta, dotyčný však vytáhl pistoli a zamířil na balkon. Vystrašený majitel zavolal strážníky, protože se domníval, že na něj někdo míří skutečnou pistolí. Strážníci zbraň odebrali a muže předali i se zbraní přivolaným policistům.

NAPADL ŘIDIČE.

Do jízdní dráhy v Mariánských Horách vstoupili dva muži mimo přechod pro chodce. Na to přijíždějící řidič, shodou okolností strážník v době volna, zareagoval prudkým brzděním a změnou směru jízdy. Jeden z přecházejících mužů gestikuloval na řidiče, ten však pokračoval v jízdě. Po pár metrech zastavil na křižovatce na červenou. Muži ho dostihli, jeden opět prudce gestikuloval na řidiče a po vystoupení z vozidla řidiče fyzicky napadl pěstmi do hlavy a obličeje. Pomohl náhodný svědek, opět policista (v té době v civilu). Agresivního muže pomohl řidiči zpacifikovat až do příjezdu městské policie, napadený řidič byl převezen do nemocnice.  ®

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. června  od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Červnové téma kurzu zní Bojí se promluvit… Hovořit se bude o šikaně dětí, jak ji poznat, jak postupovat při jejím zjištění, na koho se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich dětí.  Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven bude dětský koutek pro děti účastníků. Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.   ®


Strana 7

Byty pro nový životní příběh

V Sirotčí ulici 74 ve Vítkovicích byl 25. května předán do užívání rekonstruovaný bytový dům. Památkově chráněná budova postavená kolem roku 1915 prošla kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí bydlení ve 14 bytových jednotkách.

Podle starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala se vesměs jedná o byty 2+1, jeden je tří- a jeden čtyřpokojový na úrovni I. kategorie s regulovaným nájemným. „Někteří nájemníci zde bydleli před rekonstrukcí, většina ale bude nových. Pocházejí ze sociálně slabších vrstev, nejde o dlužníky nájemného.“

Náklady stavby realizované od října 2011 činily 19,8 mil. Kč (vč. DPH). Dotace z prostředků EU a státního rozpočtu ČR představují přibližně 4,72 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním dodavatelem stavby bylo sdružení „OKDC–SO Sirotčí“.

Náměstek primátora Martin Štěpánek poznamenal: „Dům je v pořadí čtvrtým, který jsme realizovali v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic. Lidé zde najdou vše potřebné ke spokojenému bydlení. Mohou začít svůj nový životní příběh. Bude jenom na nich, jak šanci využijí.“

Pro IPRM „Budoucnost Vítkovic“ získala Ostrava dotaci EU prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. V rámci projektu již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ul., komunikace v ul. Prokopa Velikého, dokončena byla rekonstrukce domů v Sirotčí 39A, Zengrově 12 a Štramberské 6. Pro rok 2013 je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Zengrově a také rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad. Na ně navazují projekty neinvestičního charakteru např. Podpora Romů na trhu práce a Aplikace programů bydlení. Jejich předkladateli jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě.            (vi)

Foto: Náměstek Martin Štěpánek (vlevo) a starosta Vítkovic Petr Dlabal při prohlídce jednoho ze čtrnácti bytů domu v Sirotčí ulici.

 

Znáte rodinnou poradnu?

V  roce 2011 zahájila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy realizaci ojedinělého projektu v Moravskoslezském kraji. Projekt pod názvem „Podpůrné terapeutické programy pro rodiny, které jsou zasažené či ohrožené domácím násilím“ byl financován Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a firmou ELVAC. Aktivity projektu se zaměřují na poskytování komplexní odborné pomoci celému rodinnému systému zasaženému domácím násilím, včetně násilných osob. První akcí byl týdenní terapeuticko-rekondiční pobyt pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich děti, který se uskutečnil v srpnu 2011 v bezpečném prostředí  rekreačního zařízení v Beskydech. Cílem bylo navázat kontakt s oběťmi DN a podpořit jejich důvěru v nabízenou pomoc ze strany odborných pracovníků. Pro ženy – matky byla největším přínosem možnost  sdílet podobné zkušenosti s jinými ženami. Pro děti byly přínosné společné aktivity s matkou plné pohody i zábavný program.

Mezi další aktivity v rámci uvedeného projektu patří následné podpůrné skupiny pro dospělé a děti, které se uskutečňují jednou za měsíc v prostorách centra v Mariánských Horách v Jahnově ulici.              (vz)

 

Hřiště u Don Bosca

Salesiánské středisko Don Bosco v Ostravě 25. května otevřelo za účasti náměstka primátora Martina Štěpánka víceúčelové hřiště s cyklistickým oválem a dětské hřiště s velkou prolézačkou ve tvaru rybářské lodě. Sportovní plocha zkvalitní zázemí střediska při práci s převážně romskými dětmi a mládeží. Vznik víceúčelového hřiště umožnila evropská dotace 6,6 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Půl milionem korun na oplocení areálu přispělo i město Ostrava.   (ph)

 

Pro zdravé plíce

Plicní oddělení ostravských nemocnic a poliklinik chystají bezplatné vyšetření plicních funkcí. Lidé si mohou zdarma nechat provést dechovou zkoušku, tzv. spirometrii, a to 13. 6. od 13 do 17 hodin na plicních odděleních ve FN v Porubě, v MEPHA centru v Porubě, ve Vítkovické nemocnici a městské nemocnici.     (d)

 

Koncepce klidného soužití

inkluze Ostrava!!!

Inkluze Ostrava je název rozsáhlého sociálního integrovaného programu města Ostravy, jehož hlavním smy­slem a obsahem je začleňování osob sociálně vyloučených do většinové společnosti.

„Problémy soužití sociálně vyloučených skupin s většinovou společností a jejich začleňování do běžného života cítíme také v Ostravě velmi intenzivně. Proto jsme zahájili dlouhodobou koncepční práci, do níž je začleněno široké spektrum organizací a institucí,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Program byl zahájen 1. února letošního roku konferencí, kde byla vyhlášena rovněž výzva k předkládání nabídek k jeho realizaci. Program je koncipován do roku 2020. V termínu 1. výzvy bylo do 15. března 2012 předloženo celkem dvacet nabídek k realizaci programu Inkluze Ostrava!!!. Do programu inkluze byly zařazeny všechny předložené nabídky. Pro pilotní ověření komplexního přístupu k řešení problematiky sociální inkluze byly vybrány nabídky předkladatelů – Centrum sociálních služeb Ostrava (s partnerem Bílý nosorožec) a CENTROM (s partnery Společně – Jekhetane, Bílý nosorožec, Asociace TRIGON, RPG RE Commercial, Sociální bydlení CENTROM).

Pro jednotlivé oblasti (pilíře) Programu Inkluze Ostrava!!! byly vybrány nabídky, které obsahují kvalitně zpracované projektové záměry specificky zaměřené na určitou oblast problematiky. Pro Pilíř VZDĚLÁVÁNÍ to jsou Envi A., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka s partnery, Divadlo loutek a partner, Občanské sdružení volání naděje, Společně – Jekhetane, Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vzájemné soužití, SMO – MO Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12. Pro pilíř ZAMĚSTNANOST byla  schválena nabídka společnosti POE, pro pilíř BYDLENÍ nabídka Armáda spásy, Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Ostrava. Pro oblast PREVENCE KRIMINALITY byly přijaty nabídky subjektů Nová šance, Renarkon, MMO – odbor kultury a zdravotnictví, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Rozkoš bez rizika a Vzájemné soužití.

„Cílem projektu je důsledně sjednotit a zastřešit všechny doposud roztříštěné aktivity směřující ke klidnému soužití sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel a většinové populace v Ostravě,” řekl náměstek primátora pro sociální věci Martin Štěpánek.

Více informací, dokumenty a kontinuální výzvu k předkládání dokumentů najdete na městských webových stránkách www.ostrava.cz.    (kaj, vk)


Strana 8

Dluhy za odpad

Poplatek za komunální odpad musí zaplatit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Ostravy. V roce 2005 občané dlužili 57 mil. Kč, vloni téměř 120 mil. Kč. „Občanům zasíláme složenky s informací o jejich poplatkové povinnosti. Přesto ale většina na upozornění nereaguje. Ve zvýšené míře se věnujeme vymáhání  pohledávek daňovou exekucí, využíváme i služeb obecního exekutora. Také jsme předali zkušební vzorek dlužníků exekutorským úřadům,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík. V Ostravě zůstává sazba poplatku na rok 2012 ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost je do 30. 6. 2012. Poplatek lze uhradit složenkou, bankovním převodem či v pokladně magistrátu, dveře č. 101. Složenky obdrželi občané v květnu, do SIPO bude poplatek za komunální odpad naveden v červnu. Informace na odd. daní a cen dv. č. 363, tel. 844 12 13 14, e-mail komunalniodpad@ostrava.cz. Požadavky na změny v regi­stracích je možné provést s platností od 1. 1. 2013.     (av)

 

Peníze z fondů pomáhají městu v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti

Vysoké nároky na projektové týmy

V odborech ekonomického rozvoje (OER) a sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (OSVŠaVA) Magistrátu města Ostravy nedávno úspěšně dokončili projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Procesní optimalizace

Řízením projektů města Ostravy např. „Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa“ nebo „Komunitní centrum Ostrava“ v Hulvákách jsou pověřeni projektoví manažeři, kteří spolupracují se členy projektového týmu. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti členů projektového týmu, kteří se musí orientovat v problematice právní, majetkové, finanční, stavebně správní, technické aj.

V rámci magistrátu vedle řídící struktury, kterou tvoří primátor, jeho resortní náměstci, podřízení vedoucí odboru a vedoucí oddělení, pracují projektové týmy složené z odborníků z odvětvových odborů. Projekt Procesní optimalizace OER přinesl nové pohledy na zavedený projektový způsob řízení, jeho vyšší efektivitu. Novinkou je informační systém, který shromažďuje údaje o projektech, jejich financování, fázi realizace, definuje osobní odpovědnost členů týmů.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 8 mil. Kč, z toho 6,8 mil. Kč město získalo z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 1,2 mil. Kč dofinancovalo z vlastních prostředků. Projekt byl zahájen 1. června 2010 a ukončen 30. dubna 2012.

Co je PorteX?

Projekt OptiPlan je zaměřen na optimalizaci systému řízení a komunikace mezi magistrátem, odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit a poskytovateli sociálních služeb na území Ostravy. Po první etapě, ve které byly zkoumány plánovací a řídící procesy OSVŠaVA včetně využívaných elektronických sy­stémů pro sběr  údajů, byl ve druhé fázi realizace projektu na základě analýz vyvinut nový informační systém PorteX. Jedná se o komplexní systém sloužící pro monitorování, podporu a vyhodnocování činností organizací, které v Ostravě působí v oblasti sociálních služeb. Systém PorteX je pro zmíněný odbor nástrojem operativního a efektivního řízení sociálních služeb a aktivit z hlediska věcného i finančního. Veřejnost prostřednictvím webového portálu PorteX získá přehled o síti a poskytovatelích sociálních služeb ve městě.

Na realizaci projektu bylo z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost uvolněno 4,9 mil. Kč (tj. 85 % celkových nákladů), město Ostrava přispělo částkou 870 tis. Kč. Projekt byl realizován od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.       Jiří Hudec

 

Dopravní podnik chystá rozšíření ekologické hromadné dopravy

Trolejbusy nás vozí už 60 let

Dnem otevřených dveří ve vozovně v Sokolské ulici připomněl Dopravní podnik Ostrava 60. výročí zavedení trolejbusové dopravy v metropoli severní Moravy a Slezska. Vozidlo Škoda 7 Tr, předchůdce dnešních ekologických a komfortních dopravních prostředků, vyjelo poprvé 9. května 1952 z náměstí Republiky na okružní linku přes Jirskou osadu, Přívoz, kolem Nové radnice a zpět.

V dalších desetiletích se trolejbusy, které jsou jedním z nejekologičtějších prostředků, rozjely ve směru do Hrušova, Michálkovic, k hlavnímu nádraží, do Mariánských Hor, k Dolu Rudý říjen (Heřmanice), do Muglinova, Koblova a dalších míst. Už jen pamětníci si vybaví, že trolejbusem se dalo dojet, stejně jako předtím úzkorozchodnou tramvají, z Bohumínské ulice přes Sýkorův most a dnešní Masarykovo náměstí až k divadlu na Smetanově náměstí.

Proměnou prošel během šesti desítek let vozový park. Od zmíněných typů Škoda, přes robustní třínápravové Tatry T 400 až po současná moderní vysokokapacitní a nízkopodlažní vozidla Škoda, Solaris Trolino a SOR. Trolejbusový provoz v Ostravě se řadí k nejmodernějším v ČR (další jsou ve dvanácti městech např. Opavě, Hr. Králové, Brně, Pardubicích, Plzni). Zvláště pro Ostravu má význam ekologický provoz s nulovými emisemi. V současnosti provozuje DPO deset linek v délce téměř 97 km, na nichž pendluje 64 trolejbusů, z nichž je 42 nízkopodlažních. V roce 2011 se ostravskými trolejbusy svezlo přes 7,7 milionu osob.

V rámci integrovaného plánu rozvoje města se v blízké budoucnosti trolejbusová doprava rozšíří na Hranečník ve Slezské Ostravě, kde se chystá realizace moderního přestupního terminálu městské hromadné a příměstské dopravy.          (vi)

Foto: Trolejbus Tatra T 400 pamatující 50. a 60. léta minulého století patří díky nadšencům z Kroužku přátel MHD Ostrava při DPO k největším atrakcím jízd historických vozidel.


 

Strana 9

Pro Starou Bělou a lidi z okolí

Zastupitelstvo města Ostravy na doporučení rady města schválilo přijetí daru v podobě nemovitostí a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen ve Staré Bělé. Jde o sportovní areál s fotbalovým hřištěm patřící až dosud místní TJ Sokol. Za dar Sokol požaduje po městu dokončení přístavby šaten se sociálním zázemím. Modernizace objektu uvedeného do provozu v roce 1975 byla zahájena před čtyřmi lety. Dokončení zabránil nedostatek financí. „Jde o krok výhodný pro Ostravu i její obvod Stará Bělá,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Srba. „Město získá majetek v hodnotě 16 milionů korun, dokončení sportovního areálu zlepší podmínky pro vyžití dětí a mládeže ze Staré Bělé i okolních obvodů.“

Z projektové dokumentace „Nástavby šaten a sociálního zařízení“ vyplývá, že náklady na dokončení objektu představují částku přes 6 254 tis. korun včetně DPH. Stavbu by mělo město Ostrava realizovat v příštím roce a ukončit do 30. září 2013. Po nabytí daru uzavře smlouvu s Fotbalovým klubem Stará Bělá na pronájem areálu ve výši 100 Kč/rok na dobu dvaceti let.        (vi)

 

Škola snů

Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební z Ostravy. Svůj nápad přenesli do zdařilého modelu (na snímku), vyrobeného z vlnité lepenky jako ekologického materiálu v rámci celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Odborná porota vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů, autoři tří nejlepších staveb pak získají ceny. Soutěž pořádá již pošesté Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. (d)

 

Zpívání se líbilo

Základní škola v Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je jedinou školou v městském obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti hudební výchovy. Letošní jarní soutěž „Písnička 2012“ v květnu byla určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu, byl to už její 14. ročník. Účast v soutěži obnáší kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklorem v ČR, zejména na Lašsku a Valašsku.

V květnu se pod názvem Poptalent 2012 ve stejné škole uskutečnila také soutěž hudebně nadaných dětí v oblasti populární hudby. Hlavní vítěz Poptalentu získal účast na Jarním koncertě 18. května v kulturním domě K-Trio.             (li)

 

Testují mladistvé zdarma

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava znovu od města získala grant, díky němuž může s testováním začít. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivních. Letos je připraveno šest set testovacích sad.

Projekt se jmenuje „Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci něj může mládež až do věku 26 let absolvovat bezplatný test na přítomnost různých návykových látek v organismu (THC, amfetaminy, opiáty, benzodiazepiny apod.) O testy mají nejčastěji zájem rodiče dětí, nezřídka však volají také zástupci škol, sociální pracovníci nebo policisté, letos se předpokládá ještě větší zájem. Test trvá deset minut, organismus nezatěžuje, jedná se o orientační vyšetření moče. Loni ze tří set odebraných vzorků bylo sto dvacet pozitivních, což ukazuje na závažnost situace i konání podobných akcí.

Odborný personál městské nemocnice už ví, že mladí lidé se pokoušejí podvádět a vymění si třeba moč s kamarádem. Zdravotníci o tom vědí a dokážou podvodům zabránit. Psychiatrické oddělení Městské nemocnice Ostrava je jediné zdravotnické zařízení v širokém okolí, které nabízí tuto možnost zcela bezplatně. Zájemci o testování se mohou informovat na telefonním čísle protialkoholní záchytné stanice 595 223 160.         (jm)

 

Ušetřili na rekonstrukci

Během června bude zahájena kompletní rekonstrukce střechy objektu v dětském parku v ulici Sadové v centru Ostravy. Rekonstrukce potrvá dva měsíce, venkovní areál bude pro veřejnost otevřen. I tato zakázka vyšla z elektronické aukce, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podařilo ušetřit přes 600 tisíc korun, což je téměř čtyřicetiprocentní úspora, původní náklady 1,7 milionu korun se snížily na 1,1 milionu korun. „Přesto tento způsob nákupu není ještě ve veřejné správě dostatečně využíván,“ vyjádřil se k výsledku ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar.           (r)

 

Příměstské tábory

Kulturní centrum Poruba pořádá letní příměstské tábory pro děti, letos na téma „zvířata našeho venkova“, v termínech 9.–13. a 16.–20. července a také 13.–17. srpna, přihlášky se podávají do 25. června, info na 596 940 851, www.kcporuba.cz. Také středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě pořádá příměstské tábory (www.svcoo.cz), přihlašovat se lze během června. Letní pobyty pro děti nabízejí rovněž střediska v Ostravě-Zábřehu (www.svczabreh.cz), v Mariánských Horách (www.svc-korunka.cz) nebo i salesiánské středisko Don Bosco (www.sdb.cz).           (r)

 

Navštivte Miniuni

Ve dnech 23.–24. června se v areálu Miniuni za Divadlem A. Dvořáka uskuteční zábavná akce pro děti a jejich rodiče Pohádkový víkend v Miniuni.  Bude se soutěžit v hledání pohádkových postaviček, vítězové získají sladkou odměnu. V rámci doprovodného programu je připraveno malování na obličej, výroba pohádkových postaviček z papíru i vystoupení pohádkových bytostí. Děti v masce pohádkové postavy mají vstup zdarma. Ve dnech 29. června až 8. července mají všechny děti, které dostaly na konci školního roku na vysvědčení samé jedničky a dvojky a předloží jej, vstup zdarma. Akce platí pro děti do 12 let. (d)

 

Zvykli si rychle

Přestěhovaná lékařská služba první pomoci pro dospělé, děti a dorost začala 16. května v Porubě fungovat v nových prostorách v ulici Bohuslava Martinů. Připomeňme, že první pomoc tu funguje v pracovní dny od 16 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě, pro dospělé pak lékaři ordinují v pracovní dny od 18 hodin a o víkendech a svátcích rovněž nepřetržitě. Telefon dětské pohotovosti: 603 488 113, pohotovost pro dospělé: 603 488 112.             (m)

 

Uspěli ve Švýcarsku

Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy E. Marhuly úspěšně reprezentoval Ostravu a českou kulturu na Mezinárodním sborovém festivalu ve Švýcarsku. Ve městech Montreux a Vevey u Ženevského jezera se 48. ročníku  festivalu „Montreaux Choral Festival“ zúčastnilo 14 sborů z Evropy a Asie. Ostravský dětský sbor se festivalu zúčastnil již potřetí a opět nezklamal. V náročné mezinárodní konkurenci a bez ohledu na kategorie byl oceněn diplomem „EXCELLENT“ a samotným publikem po soutěžním vystoupení odměněn bouřlivým potleskem.

Ostravské děti byly vybrány i pro živé vysílání švýcarské televize RTS, nadchla je exkurze v čokoládovně NESTLÉ spojená s ochutnávkam.i        (mch)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Poznání je zábava

Centrum pro rodinu a sociální péči, Klub ÁMOS, zve děti i dospělé na interaktivní projekt s názvem Hry a klamy. Od 7. do 28. června vždy od 14 do 18 hodin na výstavišti Černá louka v pavilonu C je unikátní výstava libereckého IQparku s 60 exponáty, které dětem interaktivní formou přiblíží přírodní vědy.

Sázky z lásky

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 10. května premiéru broadwayského muzikálu Sázky z lásky. Režie se ujal režisér a scénograf Šimon Caban, který loni pro NDM režíroval muzikál Pardon My English.

Ostrava i Český Těšín

Čtvrtý ročník divadelního festivalu Dream Factory začal v Ostravě 4. června. Ostravská divadelní přehlídka, letos nabízející 30 představení, se poprvé spojila s nejstarším polistopadovým divadelním festivalem Bez hranic v Českém Těšíně a sousedním polském Těšíně.

Hrají jen muži

Divadlo Petra Bezruče uvedlo 11. května poslední premiéru sezony – Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. V inscenaci hrají pouze muži. Podle diváků má hra skvělý náboj, muži v ženských rolích ji ještě okořenili.

Senioři, zahrajte si!

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava připravily nový hudebně-vzdělávací program pro seniory. Kdo chce hrát na nějaký nástroj, skládat či dirigovat a věnovat se podobným uměleckým žánrům i v seniorském věku, získá informace přímo na škole v Ostravě-Přívoze.

Dny nové opery

Národního divadlo moravskoslezské pořádá společně s Ostravským centrem nové hudby od 24. do 26. června 1. bienále festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava/New Opera Days Ostrava), který představuje soudobá operní díla a dává prostor pro tvorbu současných skladatelů. Na prvním ročníku NODO bude představena například Europera 5 Johna Cage.

Fiducia nabízí

Jeden z nejaktivnějších městských klubů – ostravská Fiducia nabízí v bohatém červnovém programu mimo jiné autorský večer Miloše Štědroně a Milana Uhdeho 12. června, o dva dny později pak křest grafického alba spolku Biblios a zahájení výstavy grafik.

Nikolaj Koljada: Amigo

Jeden z nejhranějších současných ruských dramatiků ve hře Amigo přivedl na scénu ostravské Komorní scény Aréna mírně nekonvenční rodinu, která má zálibu v orientální poezii, ale i v popíjení vodky. Hra v sobě nese velké tajemství i melancholii, kterou vyvažuje humor. Premiéra se uskutečnila 26. května a obohatila tak už příští divadelní sezonu Komorní scény Aréna.

Na co do galerie?

V Kabinetu grafiky představuje ostravský Dům umění díla Františka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších umělců české výtvarné scény dvacátého století, až do 1. července.  Od 13. června až do poloviny září nabízí GVÚ výběr z celoživotního díla Čestmíra Sušky, část jeho děl se představí přímo ve městě. Od 15. června do 15. července vystavuje v galerii rozměrná plátna Patrik Kriššák, loňský absolvent Fakulty umění OU.

„Kabáti“ vystoupí v srpnu

Nejvíce navštěvovaná, rocková ikona skupina Kabát, vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. Koncert se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. Jako předskupiny vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Colores flamencos

Mezinárodní festival flamenga a španělské kultury se letos kromě do Olomouce dostane i do Ostravy. Od 6. do 12. srpna se v programu uskuteční řada akcí včetně Galavečera flamenga ve vítkovickém Gongu, sangria party ve Stodolní ulici, nebude chybět gastronomie, módní přehlídka, nejrůznější workshopy aj. Festival podporuje španělská ambasáda a institut Cervantes, záštitu a podporu získal také od města Ostravy i kraje. Podrobně na www.flamencool.cz.

Dirigent Kuchar se rozloučil

Na posledním abonentním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 10. a 11. května v roli šéfdirigenta naposled vystoupil Theodore Kuchar, který byl od roku 2005 uměleckým šéfem JFO a významnou osobností ostravské kultury. Do výběrového řízení na nového šéfdirigenta vyhlášeného městem se přihlásilo osm uchazečů do věku 45 let, z toho jedna žena. Rozhodnout se má v polovině června.

 

„Colours“ za dveřmi, Björk nepřijede

Více než čtyřicet zahraničních kapel, k nim připočtěme přes padesát kapel domácích a řadu doprovodných programů, to je letošní šťavnatá nadílka programu mezinárodního festivalu Colours of Ostrava, který se poprvé letos uskuteční na celkem deseti venkovních i vnitřních scénách v unikátním areálu bývalých železáren, hutí a dolů v Dolní oblasti Vítkovice od 12. do 15. července. Pro tisíce fandů jsou v Dolní oblasti připraveny zelené plochy i na stanování.

Islandská zpěvačka Björk ze zdravotních důvodů zrušila část letního evropského turné včetně vystoupení na Colours. Z dalších hvězdných jmen zmiňme alespoň Alanis Morisssette, Bobby McFerrin, ZAZ, The Flaming Lips, Antony and The Johnsons, Animal Collective či Rufus Wainwright, z těch menších se představí kapely například z Islandu, Finska, Norska, Dánska, Faerských ostrovů, Konga, Mali, Keni, Jihoafrické republiky, Reunionu, Chile, Mexika, Argentiny, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Libanonu, Polska, Izraele, Austrálie či Estonska.

Z africké hudby přijede např. rozjařená kapela vozíčkářů z Konga Staff Benda Bilili, zpívající virtuos na loutnu ngoni Bassekou Kouyate se skupinou & Ngoni Ba z Mali a další. Mnozí účinkující přijíždějí také z Latinské Ameriky a Austrálie, nabídka 11. ročníku festivalu je, jak jinak, přepestrá. V době festivalu se bude hrát i v ulicích Ostravy, ale také v obchodně-zábavním centru Forum Nová Karolina. Více informací o programu i vstupenkách na www.colours.cz nebo http://www.facebook.com/colours.of.ostrava.     (g)

 

Letní koncerty lákají

Pátý ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období, jehož organizátorem je Svatováclavský hudební festival, pokračuje svou letní dekádou. V rámci léta se představí vynikající Zemlinského kvarteto. Ve spolupráci s MHF Janáčkovy Hukvaldy zazní jejich koncert 28. června v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, o den později pak v kostele sv. Václava ve Velké Polomi. Na následující víkend 30. června a 1. července přijala pozvání trojice vynikajících umělců – Petr Wagner (viola da gamba), Jan Čižmář (theorba a barokní kytara) a Přemysl Vacek (theorba). Ve společném podání zazní program s názvem „Tombeau“  s hudbou 17. a 18. století 30. června v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku  v 15 hodin, repríza pak v 18 hodin v Ostravě-Heřmanicích ve farním kostele  sv. Marka.

První část letního cyklu ukončí čtveřice skvělých klarinetistů – Clarinet Factory v kostele sv. Václava v Ostravě 1. července v 17 hodin se skladbami S. Bacha, J. Pachelbela, S. Reicha, G. Gabrieliho aj.

V neděli 8. července přijala pozvání dvojice umělců Alfred Strejček (umělecký přednes) a Štěpán Rak (kytara), kteří společně představí jedinečný projekt s názvem „Koncert pro mistra Jana“ v 15 hodin v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích a poté v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v nedaleké Čeladné. Podrobněji na www.shf.cz.         (g)

 

Langmajer zazáří jako Richard III.

Komedii Marná lásky snaha s řadou ostravských herců připravují Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě jako letošní novinku. Spolu s ní bude uvedena také novinka pražských slavností – inscenace Richard III. v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Od 18. července do 10. srpna se milovníci dobrého divadla setkají se Shakespearem v tradičních prostorách Slezskoostravského hradu.

Ostravskou premiéru bude mít letos i slovensko-česká komedie Oko za oko – Niečo za niečo. Bujarou frašku o tom, jak nejlépe řídit stát, nastudoval režisér Michal Vajdička s Martinem Trnavským, Ivanou Jirešovou, Richardem Stankem aj. Festival uvede i reprízy dříve úspěšných her – Romeo a Julie, slavný příběh veronských milenců s Markem Holým, Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou. Romeo a Julie v Ostravě ukončí festival svou derniérou. Na programu zůstává divácký hit Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou v roli rytíře Falstaffa a Simonou Stašovou jako důmyslnou paní Pažoutovou a Zkrocení zlé ženy s Taťánou Vilhelmovou. Více informací o letošním programu, cenách vstupenek a možných slevách najdete na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz.             (g)

 

Knihy čtenáře zabaví i poučí

Druhý ročník Letního knižního veletrhu s mottem Knihy – cesty k zábavě i poučení se na ostravském výstavišti Černá louka uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. června.

Loňský ukázal, že i přes širokou síť knihkupectví a bohatou kulturní nabídku v Ostravě a okolí mají lidé zájem o nové i starší knihy všech žánrů, ale také o setkání autory, o autogramiády a besedy. Přes stovku vystavovatelů navštívilo šest tisíc nadšenců.

Doprovodné programy budou letos probíhat v oblíbeném veletržním Café Librex u vchodu do pavilonu A a v sále České televize Ostrava ve druhém patře.

Librex nabídne besedy s nejzajímavějšími současnými (i cizími) autory. Jiří Stránský, autor románu Zdivočelá země (vysílá ČT), bude hovořit o své minulosti politického vězně, Michal Ajvaz bude číst ze své pozoruhodné novely Lucemburská zahrada a Jiří Hájíček tu představí nový román Rybí krev. Zahraniční literaturu zastoupí například prezentace románu finského humoristy Arta Paasilinny Šťastný muž a beseda se slovenským autorem Jozefem Banášem.

V sále České televize Ostrava se představí například zajímavé cestopisy Antonína Červeného z Himálaje, Zuzany Samkové z afrického národního parku Serengeti a dalších autorů. Doprovodný program veletrhu nezapomíná ani na děti.

Ostravský autor Arnošt Vašíček představí svou nejnovější knihu Ztracená brána, autorská dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář uvede svou knihu Hodina v pekle, Jana Hochmannová svou knížku fejetonů Samé krásné věci. Podrobný program na http://www.hejkal.cz/lkvostrava/.     (g)

 

Ostrava atraktivní pro filmaře

Projekt města FILM OSTRAVA!!! už má za sebou dva velké úspěchy. Na konci dubna zaujal nejen filmaře na festivalu českých filmů Finále Plzeň, kde se zástupci města Ostravy zúčastnili panelové diskuse jako reprezentant regionů, kde vznikají filmové kanceláře, a které se problematikou filmu v destinaci a propagací destinace prostřednictvím filmu zabývají. Město Ostrava oslovilo na festivalu několik filmových producentů s nabídkou natáčení v ostravských lokacích. V Plzni měl také premiéru nový leták „MĚSTO PRO FILM“ a anglická verze „A FILM-FRIENDLY CITY“. Od května už Ostrava figuruje v seznamu filmových lokací kanceláře Czech Film Commission (CFC). Jedná se o instituci, která je součástí Českého filmového centra, poskytuje servis zahraničním filmovým produkcím a propaguje Českou republiku jako místo vhodné k natáčení. O tom, že i z pohledu odborníků je Ostravsko skvělým místem pro filmové produkce, svědčí fakt, že kromě Ostravy jsou v seznamu lokací CFC dále uvedeny tak významné destinace jako je Praha a Karlovy Vary.     (vk)

 

Janáčkovy Hukvaldy od 21. června

Nabitý program už 19. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy začíná 21. června, potrvá do 22. července. Hned první den zazní soprán Evy Dřízgové-Jirušové v doprovodu klavíru Michala Bárty netradičně na kolonádě Klimkovických lázní jako vzpomínka na ostravského výtvarníka Alexandra Babraje. Nádvoří hukvaldského hradu, amfiteátr v hradní oboře, rychaltický kostel, sál zámku ve Frýdku-Místku či dokonce sál hotelu Hukvaldy se stávají místy pro koncerty a představení. Jmenujme například Janáčkianu 23. června v amfiteátru či o den později Janáčkovy Lašské a Slovanské tance tamtéž v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. K pozoruhodným bude určitě patřit představení Jiráskovy Lucerny doprovázené písněmi, baletní představení na Vivaldiho hudbu v hradní mottě nebo vystoupení skupiny Melody makers Ondřeje Havelky. Za skutečnou lahůdku festivalu lze považovat uvedení Verdiho opery Simone Boccanegra v nastudování umělců a orchestru divadla z Banské Bystrice. Po celý červenec pak bude foyer Radnice města Ostravy zdobit výstava fotografií z minulých ročníků festivalu. Více o programu a umělcích na www.janackovyhukvaldy.cz.        (k)

 

Šangri-la na Černé louce

Unikátní výstava Šangri-la je od 1. června k vidění po Bratislavě, Brnu a Zlínu také v Ostravě, a to na výstavišti Černá louka v pavilonu C. Spojuje v sobě mystiku se skutečností, barevný svět států ležících na úpatích Himálaje se vším, co k nim patří. Je to výstava pro milovníky mýtů, cestování, filozofie, i pro všechny, kteří chtějí zjistit na jednom místě co nejvíce o životě a krásách přírody Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indii, o duchovních proudech, animismu, unikátních kulturách.

Její autor, cestovatel a dobrodruh Rudolf Švaříček, který  se hlásí k odkazu cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a sám tyto krajiny navštívil, pro návštěvníky připravil exotické sochy a masky, tropický prales s živými zvířaty, nebo návštěvu oblasti nejvyšších velehor.  Můžete vstoupit do chrámu buddhismu, svatyně nebo stúpy nebo do obydlí tamních lidí a společně hledat bájné území, pozemské ztělesnění ráje zvané Šangri-la. Připravena jsou zajímavá setkání s lidmi z tohoto vzdáleného a nesmírně zajímavého koutu světa.

Samostatné expozice jsou věnovány slavné cestovatelské dvojici Zikmund-Hanzelka a horolezeckým výstupům na sedm nejvyšších vrcholů světa. Výstava je otevřena až do podzimu, více o ní na stránce www.sangri-la.cz.   (vk)


Strana 12

Nejlepší sestrou u lůžka byla za uplynulý rok jmenována Jarmila Siverová z LDN městské nemocnice

Když práce dokáže člověka naplňovat

o lidech s lidmi

Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) při Městské nemocnici Ostrava, zvítězila ve IV. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2011 v kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče. Zároveň ji ocenilo také vedení Městské nemocnice Ostrava za dlouhodobě výbornou práci, v níž je vzorem pro další pracovníky.

Čtvrtstoletí u pacienta

„Když jsem před 25 lety nastupovala, toužila jsem se uplatnit jako sestra na chirurgii, což se mi v podstatě podařilo, protože jsem po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupila na očním oddělení do Městské, tehdy Fifejdské nemocnice Ostrava. A protože jsem byla sestra akční, pokračovala jsem ve stejném zaměření na jednotce intenzivní péče interního oddělení a na  lůžkové rehabilitaci. Velkou část své profesní dráhy jsem věnovala práci na endoskopickém sále a v ambulantní složce v nemocnicích v Olomouci a Karviné. Po mateřské jsem nastoupila na plicní lůžkové oddělení a tam jsem se poprvé setkala s odlišným pojetím ošetřovatelské péče, které mělo mnohem blíže k pacientovi a jeho psychice než práce v ambulanci.  Možná to byl první podnět k jinému typu práce, která mě s přibývajícími lety a zkušenostmi začala stále více bavit a zajímat,“ vzpomíná Jarmila Siverová.

Do ostravské městské nemocnice přišla před zhruba sedmi roky, v léčebně dlouhodobě nemocných pak začala pracovat jako vrchní sestra v roce 2010. K této práci si nyní doplňuje kvalifikaci v magisterském studiu v oboru geriatrie.

Učila jsem se znovu

„Tato práce je opravdu v mnohém jiná než vše, co jsem dříve na jiných odděleních poznala. Je třeba se naučit přístupu k dlouhodobě nemocným, etice s tímto spojené, hledání a nacházení nového smyslu života a pracovního naplnění. Působení v léčebně dlouhodobě nemocných je orientováno do značné míry do psychosociální roviny. Není jen o uzdravování těla, což se nám už zde nemusí v plné míře podařit, ale také o tom, aby se pacient necítil ve svém osudu a nemoci osamělý. Psychická podpora je pro něj nesmírně důležitá. Zároveň je tím nejnáročnějším, co může zdravotníka potkat a není vždy jednoduché tento požadavek psychicky zvládnout. Na to musí být zdravotní sestra nebo ošetřovatelka sama připravena. Některá k této nové filozofii dospěje až v pozdějším věku, ale mám v kolektivu i mladé sestry, které tuto práci vykonávají skvěle, a je vidět, že je opravdu baví a naplňuje,“ pokračuje vrchní sestra. V radvanické LDN vede 65členný kolektiv zdravotnického personálu, z nichž většina dokáže s pacientem navázat důvěrný vztah, být mu oporou.

Změny a stálice

„Práci sestry zvláště na takovém oddělení, kde je převaha nesoběstačných pacientů, oproti minulosti ulehčuje mnoho moderních technických zařízení a pomůcek. V naší léčebně jsme jimi vybaveni velmi dobře. Co ale zůstává stále stejné, je pacient a jeho problémy zdravotní, sociální, psychické a duchovní. Pro pacienta je nejdůležitější, zda je kvalitně ošetřen a jak se k němu personál chová. V tom se naše práce nemění. Přece si ale uvědomuji jeden rozdíl. A to v přístupu moderního zdravotnictví k umírajícímu. Kdysi byl umírající člověk izolován v nemocničním zařízení od ostatních, aby ho nikdo nerušil. Dnes je ponechán na lůžku na pokoji s ostatními pacienty, personál si jej více všímá. A zcela nejlepší je, když je obklopen svými blízkými. To jsme se sice dostali k citlivému tématu, ale smrt a odcházení je přirozenou součástí života a jako takovou se ji musíme naučit respektovat a přijímat s citem a odpovědností. V naší léčebně se s ní podobně jako na jiných nemocničních odděleních setkáváme pravidelně a musíme se s ní vyrovnávat se ctí.“

Nejsme sociálka

„Někdy si říkám, že by nás mohlo být víc, abychom se pacientům mohli více věnovat i mimo ošetřovatelskou péči. Naplnit lépe pacientův čas, který u nás tráví. Ale je třeba myslet na to, že jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou zdravotní péči, fyzioterapii, ergoterapii. V LDN jsou pacienti hospitalizováni k rekonvalescenci a rehabilitaci například po mozkové příhodě, zlomeninách krčku kosti stehenní nebo jiných zlomeninách a podobně po dobu, než se nemocný uzdraví natolik, že může být propuštěn domů, případně do sociálního zařízení, pokud není schopen sám se o sebe postarat nebo mu tuto péči nejsou schopni poskytnout jeho nejbližší. Naše zařízení v žádném případě nenahrazuje sociální péči,“ říká Jarmila Siverová. Délku pobytu v LDN určuje lékař podle pacientova zdravotního stavu a pokud je léčebná péče ukončena, je pacient ze zařízení propuštěn.

„Byla bych ráda, kdyby si to uvědomili příbuzní našich pacientů. Ti si totiž často myslí, že LDN je konečným řešením jejich problému nebo že jsme to my, kdo se musí postarat. My ale za rodinu nemůžeme přijmout zodpovědnost. Můžeme jim samozřejmě poradit nebo pomoci s tím, jak dál, řekneme jim o možnostech, které tato společnost nabízí, ale rozhodnout a postarat se musejí sami,“ dodává.

Dobrovolníci pomáhají

Téma rodiny, vztahů, je v souvislosti se starými a nemocnými lidmi vůbec evergreenem. Stejně tak jako to, že tito pacienti nejvíce trpí samotou, opuštěností i že návštěva příbuzných a známých je lékem, který pomáhá uzdravovat. Ne každý ale má to štěstí, že je blízkými obklopen – ať už je to dáno objektivně nebo tím, že rodina nemá o nemocného zájem. „My se pacientům při své práci nemůžeme věnovat tak, jak by potřebovali, proto jsme uvítali nabídku sdružení ADRA, které nám už zhruba rok posílá dobrovolníky. Dochází jich k nám pravidelně šest a s pacienty si povídají, čtou jim, vyjedou s nimi na terasu nebo ven, hrají s nimi šachy. To je úžasná pomoc,“ konstatuje Jarmila Siverová.

Většina pacientů je do radvanické LDN posílána z Městské nemocnice Ostrava. Pokud je však možnost, vychází tato nemocnice vstříc i pacientům jiných zařízení, kteří mají blízko své příbuzné a známé, aby za nimi mohli jezdit na návštěvu.

„Rodina je v  psychické pomoci vždy na prvním místě a její blízkost je velmi důležitá. Ne vždy se nám ale daří s ní komunikovat na potřebné úrovni a ve prospěch našich pacientů. Lepší spolupráce s rodinou pacienta je zřejmě mé největší přání v souvislosti s tím, co dělám,“ uzavírá své myšlenky Jarmila Siverová.  Vlasta Krzyžanková

Foto: Vrchní sestra Jarmila Siverová u lůžka pacienta.       Snímky: MNO


 

Strana 13

Po belgické stopě v Ostravě

z archivu města

Nebude zřejmě mnoho těch, kteří si při chůzi Hornopolní ulicí kolem městské nemocnice na Fifejdách všimnou nárožního dekoru v podobě erbovního štítu s monogramem „AG“ nebo kartuše s téměř nečitelným nápisem „Armand Gobiet“ na omšelé fasádě jedné z budov. U vnímavých kolemjdoucích však přesto mohou tyto zašlé ozdobné prvky vzbudit zvědavost, odkud se francouzsky znějící jméno v Ostravě vzalo, komu vlastně kdysi patřilo a jaký životní příběh se za ním skrývá. Abychom mohli najít na tyto otázky odpovědi, musíme se vrátit v čase o více než sto padesát let zpátky.

Z Belgie do Ostravy

V roce 1858, kdy Ostrava stála ještě jen na prahu pozdějšího průmyslového rozmachu, rozšířil řady jejích obyvatel teprve čtyřiadvacetiletý civilní inženýr Eustach Joseph Gobiet. Přišel tehdy z německého Oberbilku v Porýní, tvořícího dnes součást Düsseldorfu, ovšem jeho rodové kořeny sahaly na mapě Evropy ještě o něco západněji. Gobietovým rodištěm byl Seraing poblíž Lutychu ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho předci tam roku 1830 založili dodnes fungující železárny nesoucí rodinné jméno. Oborem, v němž se hodlal na Ostravsku podnikatelsky prosadit a který zdědil po svém otci, bylo stavitelství koksovacích pecí. Vybudoval řadu koksoven při dolech Rothschildů i Severní dráhy Ferdinandovy a byl vlastníkem několika výnosných patentů.

Krize zaskočí kdykoli

Kapitál ze stavebního podnikání investoval Eustach Gobiet od roku 1869 do výstavby válcovny jemných plechů a tyčoviny v sousedství jámy Karolina a Žofinské hutě. S pomocí düsseldorfských bratrů založil společnost, která se kromě hutnictví zabývala rovněž průzkumem uhelných ložisek v Kunčicích a Bartovicích. Smělým plánům se však do cesty postavila hospodářská krize roku 1873, v jejímž důsledku musel Gobiet vyhlásit úpadek a prodejem ostravské válcovny uspokojit pohledávky věřitelů. V pozdějších letech pracoval jako technický úředník ve Vítkovických železárnách a nadále provozoval stavební živnost. Rok po ekonomickém krachu se mu narodil nejstarší syn nesoucí jméno Armand. S manželkou Annou, rozenou Kunzovou, jež byla o více než dvacet let mladší, měli ještě dalších pět dětí.

V otcových šlépějích

Prvorozený Gobietův syn vystudoval v Brně stavitelský obor. Mistrovské zkoušky složil v roce 1901 v Černovicích v Bukovině a o dva roky později zaprotokoloval v Moravské Ostravě vlastní stavební firmu navazující na otcův podnik. Orientoval se na koksárenské a hutní stavby, ale i na běžné pozemní stavitelství a bytovou výstavbu. V roce 1917 mu byl přiznán stavovský titul inženýr. To už měla jeho firma za sebou řadu průmyslových staveb realizovaných po celé střední i východní Evropě. Stavěla např. železárenské provozy ve štýrském Eisenerzu, v Servole u Terstu, v Anině v rumunském Banátu, v bosenském Vareši i v několika hutích někdejší carské gubernie Jekatěrinoslav na Ukrajině. Na Ostravsku prováděl Armand Gobiet kromě staveb koksoven také stavby činžovních domů či dělnických kolonií.

Vila pro manželku

Jeho ženou se na sklonku roku 1900 stala Paula, rozená Preinitsch, původem ze štýrského St. Ruprechtu. V té době již Gobietové patřili k jazykově německé části ostravské společnosti a k Rakousku měli širší podnikatelské vazby. Pro svoji manželku koupil Armand Gobiet od stavitele Bohumila Židlického rodinnou vilu s prostornou zahradou v sousedství městské nemocnice (vila na rohu nemocničního areálu zmíněná výše). V roce 1901 se jim narodila dcera Helga, k níž o rok později přibyl syn Armand ml. a posléze dcera Ingrid. Jediný syn Armanda Gobieta se navzdory prvotním předpokladům nestal pokračovatelem rodinné stavitelské tradice. Ve 20. letech přesídlil do Německa, kde se uplatnil jako obchodník s uměním a galerista. Stavitel Armand Gobiet zemřel v roce 1938 při léčebném pobytu v Karlových Varech, kde byl také pochován. Jeho stavební firmu nakonec převzala nejmladší Ingrid, provdaná po určitou dobu do rodiny ostravských pivovarníků Strassmannů. Zprávy o Gobietech na Ostravsku mizí definitivně po roce 1945, kdy byl jejich majetek podroben konfiskaci a kdy museli z národnostních a politických důvodů opustit město. Radoslav Daněk

Foto: Počátkem 20. století přestavěl Armand Gobiet pro svoji ženu Paulu vilu v Hornopolní ulici. Na budově jsou dosud patrné zbytky osobních symbolů.

Belgický původ a znalost francouzštiny usnadnily Armandu Gobietovi přístup k zakázkám od francouzských investorů v carském Rusku. Jeho stavby byly vyznamenány medailemi na výstavách v Berlíně, Hamburku, Praze, Marseille a Londýně.


 

Strana 14

hasiči informují

Hrozí požáry

Lesní požár bývá hrozbou zvláště při horkém, suchém a větrném počasí. Může za ním stát přírodní jev (např. blesk), ale většinou je původcem lidská nedbalost v podobě odhozeného nedopalku cigarety, nesprávně založeného či nedostatečně zlikvidovaného ohně. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo fungující jako lupa.

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně nevhodné rozdělávat oheň v přírodě.

Pokud už oheň rozděláme, měli bychom mít vždy připravenu zásobu vody. Je dobré vybírat místo v blízkosti vodního zdroje. Ohniště a jeho okolí opusťte, až se přesvědčíte, že je vše důkladně uhašeno. Děti by neměly u ohniště zůstat bez dozoru dospělých!

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec vydat zákaz vstupu do lesa. Zjistíte-li požár v lese a nevíte, zvládnete-li ho, je utečte do bezpečné vzdálenosti od ohně a ihned požár ohlaste hasičům na linku 150 nebo 112.             HZS MSK

 

Zoo získala další ocenění

V polovině května se na zámku v Kuníně uskutečnilo slavnostní předání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012. Soutěž se koná již od roku 1994, letos se do ní přihlásilo deset českých a slovenských zahrad s celkem 30 odchovky, z toho Zoo Ostrava přihlásila osm odchovků. Získala 1. místo za odchov sloní samičky Rashmi (kategorie Savci), 2. místo za odchov jehlic sladkovodních (kategorie Ostatní), další 1. místo za expozici Na statku s domácími zvířaty (kategorie Přestavba roku) a 2. místo za expozici Čitván pro medvědy a hulmany (kategorie Expozice roku). V letošním roce byla navíc sdružením Česká zoo vyhlášena SMS soutěž pro veřejnost „Zvíře roku 2012“. Drtivou převahou v ní zvítězila sloní samička Rashmi, na druhé příčce se umístilo rovněž zvíře z ostravské zoo – pardálí slečna Wanita.

Chovatelské úspěchy však pokračují. Zrovna 1. května se v ostravské zoo narodila žirafí holčička. Rodiči malé samičky jsou samec Kabu (13) a zkušená samice Cronkita (20), která v ostravské zoo odchovala již 9 mláďat, miminko je tedy jejím jubilejním 10. mládětem.

Dalším z významných chovatelských úspěchů ostravské zoo loni v květnu bylo narození mláděte vzácného gibona bělolícího. Giboní rodinka obývá pavilon opic, který však patří k chovatelsky již zastaralým a nevyhovujícím stavbám. Pro opice se postupně budují nová moderní chovatelská zařízení, která odpovídají přísným kritériím pro chov zvířat v lidské péči.

Ostravská zoo má však i chovatelskou novinku, obohatila kolekci lemurů o další druh – lemura mongoze. Je to v pořadí již devátý druh lemura a jako druh z ,červeného seznamu‘ ohrožených zvířat je v ČR k vidění zatím pouze v Ostravě.

Novým domovem vzácného mladého orlosupa z ostravské zoo se stal národní park Parco naturale Alpi Marittime v Itálii. Orlosup byl vypuštěn do přírody i s čipem, ostravská zoo tak získala další lokalitu na mapě světa, které přispěla zachováním ohroženého životního druhu.   (k)

Foto: Lemur mongoz

Novorozené žirafí slečně chutná…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

FLEK

– osm měsíců starý pejsek, kříženec, v dospělosti středního růstu. Je to malý, velmi temperamentní pes, vhodný do rodiny s dětmi nebo ke sportovně založeným lidem. Potřebuje dobrou výchovu a dostatek pohybu.

VIOLA

– sedmiměsíční fenka, kříženec zajímavého zbarvení. Nalezena ve Vítkovicích na náměstí, dosud se o ni nikdo nepřihlásil. Je to roztomilé štěně, které potřebuje vychovávat. Může žít s dětmi, v bytě i na zahrádce.

RÓZA

– šestiměsíční fenka, kříženček malého vzrůstu, už příliš neporoste. Má zvláštní povahu – vybírá si lidi, ke každému nejde, ale koho si oblíbí, ten už se jí nezbaví. Je umazlená, může být v bytě i na zahrádce.

ÁGNES

– pětiměsíční fenečka, rovněž kříženec, v dospělosti bude středního vzrůstu. Nalezena letos v květnu v Ostravě-Zábřehu. Jako štěně je roztomilá, kontaktní, a co si nový páneček vychová, to bude mít. Vhodná do rodiny k dětem.


Strana 15

Titul pro házenkářky Poruby!

Házenkářky DHC Sokol Poruba vybojovaly titul mistryň České republiky! Ve finále české play off interligy zdolaly obhájkyně titulu z Veselí nad Moravou 3:1 na zápasy. Svěřenkyně trenéra Jana Beňadika rozhodly o zisku prvního letošního titulu pro město Ostravu v kolektivních sportech na domácí palubovce v prodloužení 25:24. Generálním partnerem klubu je město Ostrava.

Vrcholová házená se do Ostravy vrátila po delší odmlce v roce 2010 hlavně díky manažerovi klubu Liboru Adámkovi a jeho spolupracovníkům. Kádr, který v sezoně 2011–12 vybojoval čtvrté místo v česko-slovenské WHIL interlize a probojoval se do finále Českého poháru, zúročil svou stoupající formu. K mistrovskému titulu hráčkám poblahopřál hned po zápase náměstek primátora Martin Štěpánek.

O titul mistryň ČR se zasloužily hráčky: Markéta Doláková, Lenka Roháčková, Sabina Bártová, Romana Chrenková, Alžbeta Tóthová, Lucie Mrózková, Šárka Marčíková, Petra Vítková, Alena Lešková, Mária Revajová, Alžbeta Rechtorisová, Sylvie Osinová, Barbora Mýlková, Alžběta Mikolajková, Katarína Dubajová, Michaela Carbolová, Michaela Hrbková, Petra Adámková, Dominika Selucká. Trenér Jan Beňadik, asistent trenéra Ján Lajčák.         (vi)

Foto: Je dobojováno! Gejzír radosti v podání házenkářek Poruby, mistryň ČR 2012. Foto: Petr Kotala

 

Bruslařský svět vtrhne na Hlavní třídu

Ostrava se ve dnech 15.–16. června stane hlavním městem světového in-line bruslení. Na porubské Hlavní třídě se počtvrté představí světová elita v závodě série World Inline Cup. Kompletní program Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava myslí také na amatérské milovníky bruslení. Akce se koná s finanční podporou města Ostravy.  Program začne v pátek od 20.30 hod., kdy si závodní trať s délkou okruhu 3 100 metrů mohou vyzkoušet bruslaři z řad veřejnosti. Kdo se zaregistruje k páteční večerní jízdě, případně k sobotní (12–13) volné jízdě online na www.lifeinline.cz nebo přímo na místě, může vyhrát v tombole řadu hezkých cen, např. brusle K2.

V sobotu proběhnou dětské závody na 1, 3 a 5 km v pěti věkových kategoriích (10.30, 11, 11.30 – regi­strace končí vždy 30 min. před startem). Start Fitness desítky pro hobíky a smíšených štafet bude ve 13 a 14 hod. Kooperativa World Inline Cup je čtvrtým dílem Světového poháru, závodnická elita se do Ostravy přesune z francouzského Dijonu. Start závodu žen je ve 14.30 hod., muži vyjedou na trať v 16.30 hod.. Oba závody měří 33,5 km.        (mp)

 

Evropský bronz Závadové

Plavkyně Klubu plaveckých sportů Ostrava Barbora Závadová (na snímku) vybojovala na mistrovství Evropy v maďarském Debrecínu třetí místo v polohovém závodě na 400 metrů. Devatenáctiletá svěřenkyně trenéra Vítězslava Hartmanna tak dosáhla na svou první medaili z velkých šampionátů. Ostravská plavkyně dosáhla čas 4:38,07 a musela se sklonit jen před Maďarkami Hosszuovou a Jakabosovou. Pro Barboru Závadovou znamená evropský bronz zatím největší mezinárodní úspěch. Další cílem členky Centra individuálních sportů Ostrava je úspěšný start na letní olympiádě v Londýně.            (vi)

 

Ostrava uvidí finále MS

V neděli 1. července v 19.30 vstoupí Česko utkáním proti Kazachstánu do mistrovství světa v házené juniorek do 20 let. Dějištěm zápasu bude ZS Sareza v Porubě, kde naše hráčky sehrají všechny zápasy skupiny B. Proti Argentině (2. 7., 19.30), Švédsku (3. 7., 17.30), Koreji (5. 7., 17.30) a Kongu (6. 7., 17.30). V ostravské skupině B (Sportovní hala Dubina) hrají Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. V Brně se uskuteční zápasy skupin C (Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola) a D (Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko, Brazílie a Tunisko. Finálový zápas bude 14. července hostit hala porubského ZS Sareza.   (vi)

 

město podporuje

PORUBA SPORTUJE.

Nový rekreační komplex otevřeli 22. 5. mezi Alšovou ulicí a nám. Jana Nerudy v Porubě. V areálu jsou hřiště pro volejbal, streetball a další sporty, houpačky, skluzavky a pískoviště. Za realizaci projektu zaplatil porubský obvod 5,7 milionu korun.

OLYMPIJSKÝ DEN.

TJ Liga 100 pořádá 20. 6. Olympijský den. Od 8 do 11 hod. si na stadionu SAP zasportují žáci ZŠ a po nich veřejnost (11 až 12). Na stadionu Arrows bude v 17 h odstartován běh na 10 km. Více na www.tjliga100.wz.cz.       (jk, vi)

 

Svátek motorek v Radvanicích

Okruh Františka Bartoše v Radvanicích se 7. a 8. července stane dějištěm 7. ročníku mezinárodních závodů silničních motocyklů a sajdkárů. Akce nese jméno ostravského jezdce, jednoho z předních světových silničních motocyklových závodníků 50. a 60. let, šestinásobného vítěze Velké ceny v Brně. Záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč, partnerem je město Ostrava. Mezi diváky nebude chybět Helena Bartošová, vdova po legendárním závodníkovi.

Pořadatelé z RABA Motosport Radvanice slibují zajímavou podívanou na 3,5 km dlouhé trati (vede ul. Radvanickou, Pikartskou a Trnkoveckou, start a cíl je v ul. Pastrňákově). Představí se jezdci na motocyklech v kubaturách do 125, 250, 600 a 800 ccm, na sajdkárách a historických motocyklech třídy Klasik. Po loňské premiérové účasti jezdců z Anglie a Belgie se do Ostravy chystají také závodníci z Finska, Francie, Portugalska a Švýcarska.

V sobotu 7. 7. (od 10 hod.) se konají tréninkové jízdy, hlavní závody se rozjedou v neděli 8. 7. ve stejném čase. Zpestřením programu (neděle od 9 hod.) budou jízdy závodních monopostů, veteránů ze sbírek muzea Tatra ap. Děti si své vlohy vyzkoušejí v dopravně bezpečnostní soutěži. Diváci mohou k příjezdu do Radvanic využít linek MHD. Na technickém okruhu plném zatáček jsou připraveny bezbariérové bezpečné divácké prostory, chybět nebudou stánky s občerstvením. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách pořadatele www.rabamotosport.cz.      (jl)


Strana 16

Léto budiž pochváleno...

SAREZA, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je město Ostrava, provozovatel největší sítě sportovních, relaxačních a vodních areálů na severní Moravě a ve Slezsku, zahájilo letní sezonu na venkovních vodních plochách.

Letní koupaliště PorubA patří mezi největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Atrakcí jsou 100metrový tobogan, dvě 60metrové skluzavky, sportovní hřiště. Návštěvníky čekají restaurace, množství stánků s občerstvením. Tradičně je prováděn postřik travnatých ploch proti klíšťatům. Více než 600 míst je k dispozici na hlídaných parkovištích. Vstupné (dosp. 95 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 75 a 55 Kč).

Vodní svět!!! Ostrava v Sokol­ské ulici disponuje venkovním 25metrovým plaveckým bazénem, relaxačním bazénem s atrakcemi, dětským brouzdalištěm, vše v nerez provedení, 100metrovým, má hřiště na beachvolejbal, dětský koutek a další atrakce. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 80 Kč, od 16 hod. 80 a 60 Kč).

Vodní areál Jih, moderní aquapark v Zábřehu s kapacitou 5 000 návštěvníků, nabízí množství vodních atrakcí včetně 50metrového bazénu, dvou 100metrových toboganů, skluzavek aj. Areál je dostupný autem i MHD, velké parkoviště pro osobní vozidla je zdarma. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 85 a 55 Kč).

SAREZA nabízí možnost plavání a relaxace za každého počasí také v Krytém bazénu v Porubě, v krytém bazénu Vodního světa!!! a ve Vodním areálu Ještěrka v Bartovicích. Děti do 6 let mají vstup do vodních areálů zdarma. Speciální rodinné vstupné zákazníkům ušetří až 20 % nákladů.

Informace najdete na www.sareza.cz nebo na INFOCENTRU!!! tel. č. 736 755 999.      (vi)

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1Uvnitř listu

3       Ostrava se ukázala za oceánem

4       Město pečuje o své lesy

7       Pro lepší vzájemné soužití

8       Trolejbusy nás vozí 60 let

9       Testují mladistvé na drogy

10    Colours of Ostrava za dveřmi

13    Po belgické stopě v Ostravě

15    Titul pro házenkářky Poruby

 

V areálu Domova Slunečnice v Porubě postavili rehabilitační prvky pro cvičení seniorů i veřejnosti

Herečka Květa Fialová otevřela Fit park

Fit park pro seniory rozšířili v Domově Slunečnice v Porubě. Slavnostního předání jeho druhé etapy se 21. května zúčastnili herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta Poruby Jan Dekický a další hosté.

Areál, jehož „duchovním otcem“ je ředitel domova Radek Baran, nabízí rehabilitační prvky pro cvičení a protažení těla nejen pro místní seniory, ale také pro veřejnost. Devět rehabilitačních strojů slouží k udržování a rozvíjení fyzické kondice, motoriky, koordinace a rovnováhy. Náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 450 tisíc korun z vlastních zdrojů, 90 tisíci sponzorsky přispěla česká pobočka dánské společnosti Abena, dodavatele inkontinenčních pomůcek a plen pro dospělé.

Ve Slunečnici se rozšiřují možnosti programů, které domov nabízí. Oceňuje to i náměstek primátora Martin Štěpánek: „Fit park je skvělý nápad! Senioři tady mají o náplň času postaráno a rozhodně se nemusejí nudit. Venkovní posilovna, nenáročná a přístupná v každém věku, je příležitostí k pobavení, udržení fyzické a psychické kondice. Město podobné aktivity a nápady vítá. Málokdo v produktivním věku si uvědomuje, že i on bude jednou potřebovat udržet si fyzickou i dušení svěžest co nejdéle.“        (vi, k)

Foto: Květa Fialová a ředitel Slunečnice Radek Baran testovali svou fyzickou kondici.

 

Město a obvody připravují novou koncepci bydlení

Prodej bytů pozastaven

Město Ostrava řeší koncepci bytové politiky. Po roce 1989 převzali výstavbu nových bytů soukromí investoři, jednotlivé městské obvody začaly v 90. letech nabízet nájemné byty k prodeji občanům, rozsáhlá privatizace obecních bytů převedla do vlastnictví společenství vlastníků jednotek či bytových družstev tisíce bytů zejména v největších městských obvodech.

Privatizace

V roce 1995 bylo v majetku města Ostravy 46 283 obecních bytů, po privatizaci má k 1. lednu 2012 Ostrava 15 090 bytů, z toho je 1 125 bytů v domech s pečovatelskou službou a 105 bytů bezbariérových. Podle kvality má 14 222 bytů města standardní kvalitu a 868 bytů sníženou kvalitu. K 1. lednu 2011 skončila v Ostravě regulace nájemného, přechodem na smluvní nájemné však nedošlo v rámci obecních bytů k žádnému zdražování (nájemné převážně v rozsahu od 43 do 60 Kč za m2). Ostatní majitelé nájemních bytů, mimo vlastnictví obce, k deregulaci přistoupili dlouhodobým postupným zdražováním nájemného až do výše tržního nájmu.

Průzkumy mapují stav

V minulém a předminulém roce však nechalo město zpracovat podrobné sociologické průzkumy, které zmapovaly nejen počet a rozmístění bytového fondu města, ale také dopady finanční krize na kriminalitu ve městě, bezdomovectví, intenzitu míry nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech apod., protože i tyto faktory ovlivňují bydlení ve městě. Prognózy ukazují, že Ostrava bude muset zajistit dostatečný počet sociálních (nízkonákladových) bytů.

Důvodů je celá řada – například za deset let bude každý pátý Ostravák seniorem nad 65 let. Jejich finanční možnosti jim neumožní nadále užívat současné např. třípokojové byty.

Obdobně tomu bude u jednočlenných domácností mladých lidí (32,8 %), stejně pak u osaměle žijících (45 – 64 let), bez rodiny, rozvedených a samoživitelek, jejichž děti již mají vlastní domácnost. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek vhodných bytů může být příčinou odchodu mladých lidí do jiných měst, ale také existenčních problémů seniorů.

Lidé v nouzi

Zvláštní kapitolou jsou byty potřebné pro lidi v nouzi. Na území města jsou zřízeny azylové domy a noclehárny pro dospělé s kapacitou 254 míst, azylové domy pro matky s dětmi s kapacitou 227 osob, služby poskytované v rámci neziskových organizací s počtem 124 bytů a kapacitou 483 osob, domovy pro seniory s kapacitou 1 514 osob a domy se zvláštním režimem o kapacitě 408 míst. I v této oblasti se plánuje další rozšíření kapacit jednotlivých zařízení.

Komplexní řešení

Město stále registruje zájem obyvatel získat další obecní byty do svého vlastnictví, také nájemníci bytů RPG (nejsou prodejné) žádají město, aby od RPG byty vykoupilo do svého vlastnictví. Proto se město rozhodlo řešit bytovou problematiku komplexně a na vlastní úrovni. Je nutné situaci řešit v těsné spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které svůj bytový fond spravují. Každý městský obvod má svou strategii z hlediska provádění oprav, modernizace, správy a postupu privatizace bytového fondu. Proto se na základě výsledků průzkumu zpracovává dokument 3. části koncepce bydlení pod názvem „Bytová politika města Ostravy na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“.  Tento dokument má také stanovit počty nízkonákladového bydlení v jednotlivých obvodech, navíc bydlení diferencovat pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi atd.), nastíní rovněž výhled vývoje nájemného bytů s obvyklou neboli smluvní (tržní) výší nájemného.

Koncepce na podzim

„Konečná podoba dokumentu o další bytové politice města by měla být hotová letos na podzim, do doby nalezení společného postupu celého města v oblasti bytového fondu jsou v Ostravě pozastaveny prodeje obecních bytů,“ komentoval práci na koncepci bytové politiky města náměstek primátora Jiří Srba. „Pro tuto chvíli byly pozastaveny další záměry na prodeje bytů ve všech obvodech města.“    (g)

 

Stavba zastávky mění dopravu

Od 1. června do 30. září potrvá stavba tramvajové zastávky Karolina v ulici 28. října (u finančního úřadu) při úplné uzávěře této komunikace pro automobilovou dopravu mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová doprava. Tramvaje v tomto úseku nepojedou v období od 27. července do 17. srpna, kdy bude i výluka tramvajové dopravy nahrazena autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty, doprava na ul. Těžařskou (k Foru Nová Karolina), dále doprava pod Frýdlantské mosty po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradově do prostoru k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra.

Autobusové linky č. 21, 28, 81, které uzavřený úsek projíždějí a běžně končí na Ústředním autobusovém nádraží, budou odkloněny z ulice Na Karolině přes ulici Žofinskou a skončí u výstaviště Černá louka resp. za Divadlem A. Dvořáka a Domem knihy Librex.

Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky, v bezprostřední blízkosti čtvrti Nová Karolina a centra Forum Nová Karolina, s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změnou šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami 28. října x Poděbradova a 28. října x Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy osvětlení ap. Součástí stavby je také obnova chodníků, protihluková opatření.

Podrobnosti k uzávěře, včetně objízdných tras pro automobilovou dopravu ve směru od Mar. Hor i z centra, najdete na www.ostrava.cz v odkazu Rekonstrukce ulice 28. října.             (ph)


Strana 2

V oddělení občanských průkazů a pasů v Gorkého ulici je otevřeno každý den

Pro doklady už od brzkého rána

Magistrát města Ostravy po rozšíření úředních hodin v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů na každý pracovní den v týdnu je od 7. května dále prodloužil. Úřední hodiny na odděleních v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě jsou nově: pondělí a středa od 7 do 18 hod., úterý a čtvrtek od 7 do 16 hod., pátek od 7 do 11 hod. Informace o aktuálních čekacích lhůtách jsou uvedeny na webových stránkách města v důležitých odkazech www.esmo.cz.

Od pondělí 7. května je v budově v Gorkého ulici navíc dětem k dispozici dětský koutek s omalovánkami, pastelkami, tabulí, křídami apod. Další novinkou je přednostní odbavování matek s malými dětmi, zdravotně postižených občanů nebo seniorů na přepážkách. V budově v Gorkého ulici byla instalována již devátá fotokabina. Tu máme zapůjčenou od Ministerstva vnitra ČR do konce letošního roku.

Připomínáme, že od 27. června letošního roku podle nařízení Evropské unie bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.      (vk)

 

Jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy se sejdou ke svému 17. jednání ve středu 27. června. Zasedání začne v 9 hodin v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí a je veřejnosti přístupné z galerie sálu zastupitelstva.        (r)

 

Den policie na hradě

Městské ředitelství Policie ČR pořádá 23. června Den policie 2012. Od 10 do 16 h budou na Slezskoostravském hradě k vidění ukázky výcviku a techniky, kulturní program, atrakce pro děti. Vstup je volný.    (liv)

 

Primátor besedoval s mediky

Československý spolek mediků zorganizoval poslední květnové úterý setkání s primátorem Petrem Kajnarem. V areálu Ostravské univerzity v Syllabově ulici v Zábřehu si studenti lékařské fakulty a členové akademického senátu vyslechli přednášku, po níž následovala beseda s prvním mužem města.

Primátor se zabýval přelomem ve vývoji Ostravy po roce 1990, současností i směry dalšího rozvoje. Připomněl, že na podporu ostravských vysokých škol vynaložilo město ze svého rozpočtu v letech 2008–12 téměř 200 milionů korun, pro Lékařskou fakultu OU to bylo 68 mil. Kč. Se zájmem posluchači vyslechli poznatky a zkušenosti, které primátor načerpal při nedávných pracovních návštěvách Číny a USA.

V části věnované dotazům Petr Kajnar označil za krok správným směrem rozhodnutí vytvořit jednu silnou ostravskou univerzitu. Ocenil práci, kterou odvedli pedagogové a zaměstnanci lékařské fakulty od jejího vzniku. Odpověděl také na otázky vztahu politiky a ekonomiky, zneužívání moci apod.   (vi)

 

Pokračuje příprava Hrušovské zóny

Město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budoucí Rozvojové zóny Hrušov.  Cílem projektu je navýšit terén pokleslý vlivem důlní činnosti místy až o 3,5 metru. S realizací gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

„Dnes je Hrušov zanedbaným územím v zátopové oblasti. Dříve to byla jedna z rušných čtvrtí. Jsem rád, že se naskýtá příležitost k jejímu opětovnému oživení,“ konstatoval náměstek pro investice Jiří Srba.

Hrušov představuje při nedostatku míst v existujících průmyslových zónách ve městě lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Její předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice a železnice. Má tak vzniknout až 2 tisíce pracovních míst. K provedení terénních úprav město potřebuje vlastnit všechny pozemky. Výměra území pro asanaci je 34,6 ha. Město zde vlastní cca 82 % ploch. Vlastníky 18 % nemovitostí jsou fyzické a právnické osoby a stát. Město Ostrava v minulosti vykoupilo většinu pozemků za cenu 400 Kč za m2. Ve snaze zamezit diskriminaci nebo zvýhodňování subjektů byl na počátku roku 2012 zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 372 Kč/m2.

Město schválilo jednotný postup: Vykoupit nemovitosti na základě dohody za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Poté, co územní rozhodnutí na stavbu nabude právní moci, zahájit kroky směřující k vyvlastnění nemovitostí u vlastníků, u kterých nebylo možné dosáhnout dohody.         (av)

 

aktuálně

Do přístavby hlavním vchodem

Magistrát města Ostravy upozorňuje občany, že z technických a organizačních důvodů je od poloviny května trvale uzavřen vchod do přístavby budovy Nové radnice, vstup ze Sokolské třídy 28. Klienti, kteří směřují do kanceláří v přístavbě, mají umožněn vstup do této budovy přes hlavní středový vchod radnice. Do přístavby Nové radnice jsou směrováni hlavní orientační tabulí umístěnou ve vestibulu. Za způsobené komplikace se omlouváme.     (v)

Vrty a sondy na D1

Až do 30. 6. se musí řidiči připravit na dopravní omezení na zhruba čtyřkilometrovém úseku dálnice D1 od křížení s Rudnou až po ulici Slovenskou v Přívoze. Důvodem jsou sondy v násypech, kontrolní vrty v mostních opěrách, statické a dynamické zkoušky a další testy mostů. Provoz na dálnici bude střídavě sváděn do protisměru jednotlivých úseků. Průzkumné práce zadal nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnice ČR David Čermák, jehož organizace je ohledně kvality dálnice ve sporu s firmou Eurovia.     (r)

 

Lidé lidem 2012

Pod tímto názvem se na Masarykově náměstí v Ostravě uskuteční tradiční prezentace poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, a to ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin. Celodenní akce je financována z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR v souladu se stanovenými společnými cíli a opatřeními 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014. V bohatém programu nebudou chybět ani taneční a divadelní vystoupení, soutěže pro děti, rukodělné dílny, ukázky práce psů cvičených pro canisterapii a další aktivity. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info cen­trum Ostrava pod záštitou náměstka Martina Štěpánka.         (g)


Strana 3

O bezpečné dopravě v Bruselu

Zástupci sdružení Ostrava – Bezpečná doprava se zúčastnili konference na podporu Center bezpečné jízdy Projít autoškolou, vyrazit na silnici a už jen řídit a řídit, kterou v Bruselu na půdě Evropského parlamentu uspořádala europoslankyně Olga Sehnalová. Za Českou republiku vystoupil národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu Vojtěch Mynář, projekt „Ostrava – bezpečná doprava“ představil náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč.

Cílem konference bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost projektům podporujícím bezpečnost na evropských silnicích. Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava už proškolilo v kurzech na sedm tisíc řidičů, zahájilo i vzdělávací projekt pro nejmenší – Dopravní školičku. V nejbližší době chce zahájit Pilotní projekt celoživotního vzdělávání evropských řidičů.            (vk)

 

Vylepšíme vlastní akční plán

Město Ostrava si nechalo odborníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOva) zpracovat Analýzu závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší. Analýza hodnotí naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let, rozebírá údaje z celkem šesti monitorovacích stanic provozovaných ZÚOva a Českým hydrometeorologickým ústavem za období let 2006–2011. Jejím cílem bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě.

Analýza prokázala i vliv Polska na znečištění ovzduší v Ostravě. Výsledky potvrdily i značný vliv lokálních topenišť v zimním období, ale také to, že při extrémních smogových situacích nebyla žádná ze sledovaných lokalit zatížena pouze průmyslem. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda „Zpětných trajektorií“.  Analýzu si můžete prohlédnout na www.dychamproostravu.cz.

Na základě této studie se město rozhodlo dopracovat vlastní akční plán s návrhy na řešení dané problematiky, podle primátora Petra Kajnara akční plán připravený ministerstvem životního prostředí není dostatečně odpovídající. (ph)

 

Korunka v novém

Rekonstrukce a opravy za více než 21 mil. korun z rozpočtu města a za dotace EU má za sebou Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách. Jak zdůraznila jeho ředitelka Jana Secová, během pěti let se podařilo  zateplit budovy na Korunní a Čkalovově ul., opravit a modernizovat společenský sál, dovybavit klubovny a učebny. Slavnostní shromáždění s kulturním programem konané 18. května se stalo poděkováním dětí, mládeže i dospělých za modernizaci „jejich“ Korunky.     (vi)

Foto: Eva Horáková s žáky své výtvarné dílny ze SVČ Korunka v Mariánských Horách.

 

Ostrava se ukázala za oceánem

Pracovní cestu do Spojených států absolvovali ve dnech 14. až 18. května primátor Petr Kajnar, jeho náměstek Dalibor Madej, představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, společností Vítkovice Machinery Group, Tieto, Global Networks a VŠB-TU s cílem představit Ostravu a region americkým investorům.

Česká delegace navštívila v New Yorku oddělení hospodářského rozvoje města, Manhattanskou obchodní komoru a další instituce. Na schůzce v Českém národním domě pro soukromý sektor, jednotlivce reprezentující klíčové oblasti IT, inženýring, lehký průmysl, finance a bankovnictví aj. primátor Kajnar hovořil o přístupu veřejného sektoru k programům investičních pobídek, představil možnosti nabízené pomoci i změnu charakteru podnikání v Ostravě. Představitelé VŠB-TU prezentovali projekt IT4 Innovations a další aktivity univerzity, se zkušenostmi z podnikání v Ostravě se podělili zástupci zahraničních společností.

V Pittsburghu se uskutečnilo setkání s představiteli města a místními podnikateli. Proběhla prezentace Ostravy pro zájemce zastupující soukromý a veřejný sektor, akademickou sféru. Přítomní vyjádřili zájem o spolupráci s Ostravou, především s VŠB, na poli společenských věd, IT a vzdělávání. V rámci pobytu si členové české delegace prohlédli superpočítač, kulturní čtvrti města, absolvovali schůzky v asociaci Městské regenerace či se „zelenými inovátory“ Pittsburghu. Petr Kajnar se zúčastnil rozhlasové diskuse Výboru světových záležitostí Pittsburgh o současnosti a budoucnosti Ostravy.

„Cílem naší pracovní cesty bylo představit potenciálním investorům možnosti, které naše město a region nabízí, naši konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi, které uvažují o expanzi do Evropy. Ostrava je pro ně zajímavou destinací. V Pittsburghu nám předvedli způsob, jakým se město průmyslovým charakterem podobné Ostravě, vrátilo k prosperitě,“ shrnul zaoceánskou misi primátor Kajnar.    (av)


Strana 4

střípky

TIETO TOWERS – 100 DNŮ.

Do budovy Tieto Towers v rámci IQ Office Parku na náměstí Republiky v Ostravě pozvala společnost CTP sto dnů před ukončením stavby na 150 hostů, mezi kterými byli také primátor Petr Kajnar, velvyslanci Finska a Nizozemska Paivi Hiltunen-Toivoová a Jan Henneman. V doprovodu generálního ředitele společnosti CTP Remona Vose (na snímku druhý zprava) si prohlédli obě budovy projektu, ze 14. patra vyšší z nich mohli obdivovat impozantní výhledy na Ostravu. IQ Ostrava, v níž najde práci na 2 tisíce lidí, bude mít statut tzv. zelené budovy s 30procentní úsporou energií pro největšího klienta firmu Tieto i další nájemce. (vi)

NOVÁ SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ.

V Kunčičkách bylo 23. 5. otevřeno nové kontaktní místo Městské policie Ostrava. Je jím zrekonstruovaná bytová jednotka v Pstruží ulici, kterou nechala upravit společnost RPG. Rekonstrukce prostor zapadá do programu postupných oprav této části Kunčiček. Otevření se zúčastnili primátor Petr Kajnar, náměstek Martin Štěpánek, ředitel MPO Zdeněk Harazim, ředitel RPG  RE Tony Aksich aj. Nově otevřené zázemí poslouží strážníkům při pochůzkách v lokalitě s horší pověstí a zároveň se stane místem pro komunikaci s veřejností. Poblíž má sídlo Diecézní charita, která mj. řeší problematiku sociálního bydlení.          (ph)

POLICISTÉ DAROVALI KREV.

V průběhu třetího květnového týdne darovali moravskoslezští policisté hromadně krev. Akce měla oslovit zejména ty, kteří se odhodlávali darovat krev poprvé. Zástupci Krajského ředitelství  PČR MSK, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková, zástupci zdravotních pojišťoven a firem, které dárce krve podporují, a náměstkyně primátora Simona Piperková se setkali 16. 5. Ocenili zásluhy dobrovolných dárců, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Jen v tento den darovalo v Ostravě krev 60 policistů, v kraji jich byly více než dvě stovky.    (ph)

SENÁTOŘI NA RADNICI.

Primátor Petr Kajnar se svým náměstkem Tomášem Petříkem přijal 28. května v radnici členy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Předseda komise Jiří Oberfalzer (druhý zprava), místopředsedové Senátu Alena Gajdůšková a Zdeněk Škromach, senátoři Eva Richtrová a Jan Žaloudík se zajímali o současnost Ostravy, využití průmyslových zón, rozvoj vysokého školství, životní prostředí, kulturní dění aj. Primátor Kajnar hovořil mj. o dopadech hospodářské krize na město a směrech dalšího rozvoje. Náměstek primátora Petřík se zabýval situací kolem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který má rozpočet Ostravy připravit o 158 milionů korun ročně. (vi)

 

Město pečuje o své lesy

životní prostředí

Ostravské městské lesy a zeleň se sídlem v Zábřehu, se starají nejen o lesy a zelené plochy ve vlastnictví města o rozloze 1 100 hektarů, ale snaží se zde návštěvníkům co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt a relaxaci. V příměstských lesích na území obvodů Poruba, Jih, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Plesná a Pustkovec se provádí modelování lesních porostů, zřizují se rekreační a sportovní prvky jako jsou např. altány, lavičky, chodníky, mostky aj.

V roce 2011 dalo město Ostrava vysázet na tři desítky okrasných dřevin (např. liliovník tulipánokvětý, tsugu kanadskou, jedli ojíněnou, tisovec dvouřadý aj.), prováděly se modelace porostů a další práce. Rekonstrukcí prošel areál zdraví s běžeckou dráhou a posilovacími prvky v Bělském lese.

„V roce 2012 práce zaměřujeme především na modelace porostů v lesních komplexech Bělský les, Korýtko, Poruba-Březí, Poruba-Osošník a Hulvácký les,“ upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej a dodal: „Chceme, aby se lesní komplexy na území města staly ještě vyhledávanějšími. V letošním roce uvolníme na zvelebení příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí z rozpočtu města 4 552 tisíc korun.“

Plochy veřejné zeleně města jsou registrovány v pravidelně aktualizovaném pasportu zeleně, který spravuje odbor ochrany životního prostředí (OOŽP) magistrátu. Poskytuje přehled o jejich stavu, obsahuje zásady údržby včetně vynaložených nákladů. Je možné do něho nahlédnout na odboru OOŽP magistrátu v budově Nové radnice v oddělení komunálním.

Další aktivitou podporovanou městem je Lesní škola v Bělském lese provozovaná společností Ostravské městské lesy a zeleň pro žáky základních škol. K výuce kromě učeben slouží přírodní prostředí areálu společnosti s altánem a naučnou stezkou. Do budoucna se zde počítá s dosadbou dřevin, vybudováním voliér pro chov zvěře a ptactva. Na provoz lesní školy je z rozpočtu města pro rok 2012 vyčleněna dotace ve výši 303 tis. korun a 33 tis. korun z Fondu životního prostředí. (vi)

 

Cíl pro kongresovou turistiku

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 22. – 24. května konal jeden z nejznámějších veletrhů se zaměřením na kongresovou a incentivní turistiku IMEX 2012. Město Ostrava se veletrhu účastnilo poprvé, a to v rámci členství v Czech Convention Bureau. Pod značkou CONVENTION!!!  zastoupilo celý Moravskoslezský kraj jako ideální kongresovou a incentivní destinaci. Největší zájem vzbudil u nákupčích vítkovický plynojem (Gong), který svou kapacitou, industriální atmosférou a unikátním řešením splňuje požadavky náročných klientů agentur. O destinaci projevili zájem nákupčí ze zemí Velká Británie, Německo, Česká republika, Austrálie, Hongkong, Čína, Saúdská Arábie, USA a dalších.          (lk)

 

Míra nezaměstnanosti se nemění

úřad práce

Evidovaná nezaměstnanost během dubna poklesla a k 30. dubnu bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 20 976 osob. Meziměsíčně ubylo 466 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským dubnovým stavem došlo k poklesu o 105 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti březnu vzrostl, ale nepřekročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od září 2011.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu o 0,3 procentního bodu a na konci dubna tak dosáhla 11,7  % a v meziročním srovnání je tento stav stejný jako na konci dubna loňského roku. U žen, oproti minulému měsíci, poklesla o 0,2 procentního bodu na 12,8 %, u mužů klesla o 0,4 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činila 10,8 %. V  dubnu byla ukončena evidence na KoP Ostrava 2 254 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 350 více a meziročně jen navíc o 3 osoby. Nadále zůstává vysoký počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti; v dubnu se jednalo o 230 osob, tj. 10,2 % ze všech vyřazených.

Pozitivně lze hodnotit alespoň další mírné dubnové navýšení počtu volných pracovních míst (+84), jejich počet je nejvyšší od prosince loňského roku. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli tedy v závěru dubna k dispozici celkem 1 739.             (ju)


Strana 5

Diabetikům poslouží odborné centrum se statutem, ortopedie nabízí moderní techniku

Městská nemocnice Ostrava vylepšuje péči o pacienty

zdravotnictví

Dlouholetá péče a poradna pro diabetiky v Městské nemocnici Ostrava vedly letos na jaře k otevření diabetologického centra, pro nějž statut uděluje Česká diabetologická společnost.

Diabetiků přibývá

Lidí s diabetem a navazujícími komplikacemi přibývá, proto centrum rozšiřuje nabízené služby. „Poskytujeme komplexní péči o diabetika obsahující vyšetření diabetologem včetně podrobného laboratorního vyšetření krve a moči, přesných pokynů od diabetologické sestry a nutriční terapeutky,“ popisuje služby centra jeho vedoucí lékařka MUDr. Jitka Jurková, která odbornou stáž absolvovala v pražském IKEM. „Pacient od nás dostane veškeré potřebné informace. Poskytujeme také konkrétní rady, jak se žije s diabetem, rovněž rodinným příslušníkům, učíme a procvičujeme aplikaci inzulínu aplikátory či podávání inzulinovou pumpou. Dokážeme řešit také syndrom diabetické nohy, máme dobrou mezioborovou spolupráci s dalšími odděleními. Velkou výhodou naší nemocnice je existence hyperbarické komory, ve které oxygenoterapie (několikahodinový pobyt v prostředí s vyšším přísunem kyslíku) výrazně pomáhá i léčení mnoha diagnóz včetně diabetické nohy. Hyperbarické komory využívají i mnozí pacienti z celého kraje,“ dodala dr. Jurková.

Pro pacienty zřízení centra se statutem znamená možnost využít novinek v daném oboru. Řeší se tu také obezita, různé poruchy výživy aj. V současné době městská nemocnice poskytuje všestrannou péči asi 2 000 diabetiků, nemocných však přibývá, bohužel i mezi dětmi, o něž se starají pediatři.

Ortopedie s moderními metodami

Jako první v Ostravě provedl minulý týden primář ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. Michal Mačák unikátní operaci výměny kolenního kloubu. Metoda Visionaire spočívá v individuální výrobě řezacích bloků na základě pacientovy vlastní anatomie. „S použitím magnetické rezonance kolene spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kterých se vymění kolenní kloub,“ upřesnil primář oddělení Mačák.

Technologie Visionaire umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci a sklonu potřebné pro optimální umístění implantátu. Operace touto metodou je časově kratší, přesnější, šetrnější ke kostem i měkkým tkáním pacienta, snižuje rizika ostatních komplikací, představuje menší krevní ztrátu a především znamená delší životnost vyměněného kloubu. Městská nemocnice je první v Ostravě a jedna z mála na Moravě, jejíž lékaři tuto operaci úspěšně provedli. Pacient po operaci dostane tzv. implantát pas, kde jsou vylepeny štítky z použitých implantátů a řezacích šablon Visionaire. V sazebníku VZP zatím tato technologie není, proto si ji pacienti hradí sami.

V současnosti probíhá v městské nemocnici výběrové řízení na nákup nové artroskopické operační věže, ortopedie tak pacientům nabídne další moderní techniku.        (g)

Foto: Operace kolene metodou Visonaire se uskutečnila v závěru května.           Foto: MNO

 

Separační tašky do domácností jsou pro opakované použití

Společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městem Ostravou přichází s novinkou, která má všem občanům usnadnit třídění odpadu přímo u nich doma. V průběhu června jsou do každé ze zhruba 127 tisíc ostravských domácností doručovány třídílné sety tašek na třídění odpadu. Trojdílné sety tašek budou distributoři, které občané poznají podle žlutých označených vest, zavěšovat na kliku bytů, případně branku oplocení rodinných domů. Tašky jsou kvalitní, pevné, snadno omyvatelné, užívají se opakovaně.

„Věříme, že tašky pomohou zvýšit množství odpadu vytříděného pro další materiálové či energetické využití, že se osvědčí a stanou se trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě. Tříděním odpadu každý z nás přispívá k vytváření příjemnějšího prostředí pro život ve městě a jeho blízkém okolí, což je pro Ostravu důležitý cíl,“ řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Tašky mají svou jednoduchostí a praktičností přesvědčit k třídění i ty, kteří doposud stále ještě odpad netřídili. Od toho si odpadová společnost slibuje zvýšení celkového množství separovaného odpadu, který je možné dále energeticky či materiálově využít. Než se město Ostrava rozhodlo systém třídění odpadů zkvalitnit pomocí třídílného setu tašek, více než čtyři roky se věnovalo spolu s OZO Ostrava budování stanovišť s kontejnery na třídění odpadu, aby všichni občané měli v blízkosti bydliště pohromadě všechny tři barevné kontejnery. V současnosti ve městě existuje 1 271 stanovišť k třídění odpadu.

Termíny a oblasti jednotlivých vln distribuce separačních tašek najdete na webových stránkách www.ostrava.cz nebo www.ozoostrava.cz.   (vk)

 

Poradce OBSE na radnici

Delegace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva vedená Andrzejem Mirgou navštívila 21. května Ostravu. V radnici ji přivítal náměstek primátora Martin Štěpánek. Podobná setkání připravuje kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí  ČR a Andrzejem Mirgou, který je poradcem pro záležitosti Romů a Sintů při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Setkání se zúčastnili také zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu pro lidská práva, zahraniční odborníci na vzdělávání a veřejnou správu, ředitel městské policie Zdeněk Harazim a vedoucí některých odborů magistrátu. Mise A. Mirgy je zaměřena především na problematiku vzdělávání romských dětí a obecně na integraci Romů v ČR.

Náměstek Martin Štěpánek delegaci představil program Sociální inkluze, který si nechalo město zpracovat pro prevenci předcházení problémům v soužití s Romy a který byl loni představen v Bruselu a minulý měsíc na Úřadu vlády ČR. Připomněl úlohu středisek volného času v lokalitách s převažující romskou populací. Po návštěvě Ostravy pokračovala delegace do dalších měst. Česká republika je již čtvrtou zastávkou delegace, která už navštívila např. Rumunsko, Itálii či Maďarsko.         (ph)

 

Zkuste vymyslet název pro Komunitní centrum Ostrava

Dostali jsme už řadu návrhů na pojmenování Komunitního centra Ostrava (KCO), které se staví v Mariánských Horách-Hulvákách pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Pokud chcete i vy přispět svým návrhem, pošlete jej do 15. června na e-mailovou adresu anketa@ostrava.cz. Více o dokončované výstavbě centra, jeho významu i anketě na webových stránkách www.ostrava.cz.    ®


 

Strana 6

Vítězové internetové soutěže městského Aktivu BESIP si přišli pro ceny

Dopravní teorii zvládli na jedničku

Třetí ročník internetové soutěže dopravních znalostí byl 16. května ukončen předáním cen výhercům z rukou náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče. Do soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy magistrátu, se zapojilo 193 respondentů.

Na deset otázek zaměřených na novinky v silničním provozu odpovědělo správně 87 lidí. Z pěti vylosovaných získal první cenu – notebook – Petr Kudějka z Ostravy, druhé místo a turistická GPS navigace připadla Vlastě Děcké z Hrabůvky. Ze třetího místa v soutěži a digitálního fotoaparátu se těšila Michaela Pavlová z Poruby, která nám prozradila, že sice není řidičkou, ale jako spolujezdkyně má dopravní předpisy docela v malíčku.

Test se správnými odpověďmi najdete na stránkách odboru dopravy na www.ostrava.cz. Pro zajímavost – nejčastěji soutěžící chybovali v určení významu dopravní značky C15a „Zimní výbava“.     (vi)

Foto: Náměstek primátora Aleš Boháč blahopřeje k výhře v dopravní soutěži Michaele Pavlové.          Foto: Libor Vidlička

 

Máte psa z útulku?

Městská policie Ostrava zve na XIV. ročník Setkání pěstounů psů z útulku 23. června od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích. Jako každoročně budou pejsci soutěžit o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán, mohou vyhrát spousty zajímavých a lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá Cenu diváků. Návštěvy si prohlédnou i útulek. Přihlásit se lze na tel. 596 967 288 nebo adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku.          ®

 

Městská policie slaví

Městská policie Ostrava oslaví 20 let své činnosti 30. června od 13 hodin na Slezskoostravském hradě v pestré akci pod názvem Den s městskou policií. Připravena je prezentace činnosti včetně výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se služebními psy, ukázky výzbroje a další. Děti čeká bohatý program včetně her, soutěží a karaoke, zájemci si budou moci vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na laserové střelnici. Na programu pro děti se bude spolu se strážníky podílet také Středisko volného času Ostrčilova. Vystoupí Heidi Janků a Michal David Revival, k vidění budou též ukázky sokolnictví. Vstup na akci je zdarma.             (r)

 

Studenti pomáhají strážníkům

bezpečnější ostrava

Městská policie Ostrava navázala spolupráci se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku Karviná. Na základě uzavřené smlouvy absolvuje 15 studentů 3. ročníku střední školy odbornou praxi u městské policie v Ostravě. Výkon odborné praxe studenti zahájili v polovině dubna, trvá až do června.

Studenti oblečení do reflexních vest s označením školy se v doprovodu strážníků účastní ranních dozorů u přechodů před školami, zapojují se do preventivních aktivit městské policie a podílejí se na pochůzkové činnosti spolu se strážníky-okrskáři. Získávají tak řadu cenných i zajímavých zkušeností, mohou si prakticky ověřit ve škole nabyté vědomosti a znalosti. Součástí odborné praxe je také účast studentů na vzdělávání strážníků, studenti si např. mohou ověřit, jaký je rozdíl mezi výukou sebeobrany ve škole a u městské policie, přesvědčí se, že vzdělávání není jen otázkou školní výuky. Že i při zaměstnání u některé bezpečnostní či ozbrojené složky je neustálé průběžné vzdělávání a doplňování znalostí a vědomostí nezbytné.

Výkon odborné praxe studentů školy tohoto zaměření může být i pro městskou policii přínosem, a to s ohledem na možnost získání potenciálních zájemců o výkon povolání strážníka, kteří by se mohli rekrutovat právě z řad studentů této školy.    (d)

 

stalo se

VYHROŽOVAL PISTOLÍ.

Hlídka městské policie byla vyslána na místo, kde se měl nacházet na zemi ležící muž. Podle oznamovatele kolem něj obcházel jiný muž s pistolí v ruce. Když strážníci dorazili na místo, našli u stojícího muže podpažní pouzdro s plynovou pistolí. Starší muž to poněkud přehnal s alkoholem a mladší se snažil mu pomoci na nohy, přitom však udeřil do vedle stojícího vozidla. Z balkonu se ozval majitel auta, dotyčný však vytáhl pistoli a zamířil na balkon. Vystrašený majitel zavolal strážníky, protože se domníval, že na něj někdo míří skutečnou pistolí. Strážníci zbraň odebrali a muže předali i se zbraní přivolaným policistům.

NAPADL ŘIDIČE.

Do jízdní dráhy v Mariánských Horách vstoupili dva muži mimo přechod pro chodce. Na to přijíždějící řidič, shodou okolností strážník v době volna, zareagoval prudkým brzděním a změnou směru jízdy. Jeden z přecházejících mužů gestikuloval na řidiče, ten však pokračoval v jízdě. Po pár metrech zastavil na křižovatce na červenou. Muži ho dostihli, jeden opět prudce gestikuloval na řidiče a po vystoupení z vozidla řidiče fyzicky napadl pěstmi do hlavy a obličeje. Pomohl náhodný svědek, opět policista (v té době v civilu). Agresivního muže pomohl řidiči zpacifikovat až do příjezdu městské policie, napadený řidič byl převezen do nemocnice.  ®

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. června  od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Červnové téma kurzu zní Bojí se promluvit… Hovořit se bude o šikaně dětí, jak ji poznat, jak postupovat při jejím zjištění, na koho se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich dětí.  Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven bude dětský koutek pro děti účastníků. Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.   ®


Strana 7

Byty pro nový životní příběh

V Sirotčí ulici 74 ve Vítkovicích byl 25. května předán do užívání rekonstruovaný bytový dům. Památkově chráněná budova postavená kolem roku 1915 prošla kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí bydlení ve 14 bytových jednotkách.

Podle starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala se vesměs jedná o byty 2+1, jeden je tří- a jeden čtyřpokojový na úrovni I. kategorie s regulovaným nájemným. „Někteří nájemníci zde bydleli před rekonstrukcí, většina ale bude nových. Pocházejí ze sociálně slabších vrstev, nejde o dlužníky nájemného.“

Náklady stavby realizované od října 2011 činily 19,8 mil. Kč (vč. DPH). Dotace z prostředků EU a státního rozpočtu ČR představují přibližně 4,72 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním dodavatelem stavby bylo sdružení „OKDC–SO Sirotčí“.

Náměstek primátora Martin Štěpánek poznamenal: „Dům je v pořadí čtvrtým, který jsme realizovali v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic. Lidé zde najdou vše potřebné ke spokojenému bydlení. Mohou začít svůj nový životní příběh. Bude jenom na nich, jak šanci využijí.“

Pro IPRM „Budoucnost Vítkovic“ získala Ostrava dotaci EU prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. V rámci projektu již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ul., komunikace v ul. Prokopa Velikého, dokončena byla rekonstrukce domů v Sirotčí 39A, Zengrově 12 a Štramberské 6. Pro rok 2013 je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Zengrově a také rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad. Na ně navazují projekty neinvestičního charakteru např. Podpora Romů na trhu práce a Aplikace programů bydlení. Jejich předkladateli jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě.            (vi)

Foto: Náměstek Martin Štěpánek (vlevo) a starosta Vítkovic Petr Dlabal při prohlídce jednoho ze čtrnácti bytů domu v Sirotčí ulici.

 

Znáte rodinnou poradnu?

V  roce 2011 zahájila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy realizaci ojedinělého projektu v Moravskoslezském kraji. Projekt pod názvem „Podpůrné terapeutické programy pro rodiny, které jsou zasažené či ohrožené domácím násilím“ byl financován Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a firmou ELVAC. Aktivity projektu se zaměřují na poskytování komplexní odborné pomoci celému rodinnému systému zasaženému domácím násilím, včetně násilných osob. První akcí byl týdenní terapeuticko-rekondiční pobyt pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich děti, který se uskutečnil v srpnu 2011 v bezpečném prostředí  rekreačního zařízení v Beskydech. Cílem bylo navázat kontakt s oběťmi DN a podpořit jejich důvěru v nabízenou pomoc ze strany odborných pracovníků. Pro ženy – matky byla největším přínosem možnost  sdílet podobné zkušenosti s jinými ženami. Pro děti byly přínosné společné aktivity s matkou plné pohody i zábavný program.

Mezi další aktivity v rámci uvedeného projektu patří následné podpůrné skupiny pro dospělé a děti, které se uskutečňují jednou za měsíc v prostorách centra v Mariánských Horách v Jahnově ulici.              (vz)

 

Hřiště u Don Bosca

Salesiánské středisko Don Bosco v Ostravě 25. května otevřelo za účasti náměstka primátora Martina Štěpánka víceúčelové hřiště s cyklistickým oválem a dětské hřiště s velkou prolézačkou ve tvaru rybářské lodě. Sportovní plocha zkvalitní zázemí střediska při práci s převážně romskými dětmi a mládeží. Vznik víceúčelového hřiště umožnila evropská dotace 6,6 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Půl milionem korun na oplocení areálu přispělo i město Ostrava.   (ph)

 

Pro zdravé plíce

Plicní oddělení ostravských nemocnic a poliklinik chystají bezplatné vyšetření plicních funkcí. Lidé si mohou zdarma nechat provést dechovou zkoušku, tzv. spirometrii, a to 13. 6. od 13 do 17 hodin na plicních odděleních ve FN v Porubě, v MEPHA centru v Porubě, ve Vítkovické nemocnici a městské nemocnici.     (d)

 

Koncepce klidného soužití

inkluze Ostrava!!!

Inkluze Ostrava je název rozsáhlého sociálního integrovaného programu města Ostravy, jehož hlavním smy­slem a obsahem je začleňování osob sociálně vyloučených do většinové společnosti.

„Problémy soužití sociálně vyloučených skupin s většinovou společností a jejich začleňování do běžného života cítíme také v Ostravě velmi intenzivně. Proto jsme zahájili dlouhodobou koncepční práci, do níž je začleněno široké spektrum organizací a institucí,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Program byl zahájen 1. února letošního roku konferencí, kde byla vyhlášena rovněž výzva k předkládání nabídek k jeho realizaci. Program je koncipován do roku 2020. V termínu 1. výzvy bylo do 15. března 2012 předloženo celkem dvacet nabídek k realizaci programu Inkluze Ostrava!!!. Do programu inkluze byly zařazeny všechny předložené nabídky. Pro pilotní ověření komplexního přístupu k řešení problematiky sociální inkluze byly vybrány nabídky předkladatelů – Centrum sociálních služeb Ostrava (s partnerem Bílý nosorožec) a CENTROM (s partnery Společně – Jekhetane, Bílý nosorožec, Asociace TRIGON, RPG RE Commercial, Sociální bydlení CENTROM).

Pro jednotlivé oblasti (pilíře) Programu Inkluze Ostrava!!! byly vybrány nabídky, které obsahují kvalitně zpracované projektové záměry specificky zaměřené na určitou oblast problematiky. Pro Pilíř VZDĚLÁVÁNÍ to jsou Envi A., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka s partnery, Divadlo loutek a partner, Občanské sdružení volání naděje, Společně – Jekhetane, Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vzájemné soužití, SMO – MO Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12. Pro pilíř ZAMĚSTNANOST byla  schválena nabídka společnosti POE, pro pilíř BYDLENÍ nabídka Armáda spásy, Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Ostrava. Pro oblast PREVENCE KRIMINALITY byly přijaty nabídky subjektů Nová šance, Renarkon, MMO – odbor kultury a zdravotnictví, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Rozkoš bez rizika a Vzájemné soužití.

„Cílem projektu je důsledně sjednotit a zastřešit všechny doposud roztříštěné aktivity směřující ke klidnému soužití sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel a většinové populace v Ostravě,” řekl náměstek primátora pro sociální věci Martin Štěpánek.

Více informací, dokumenty a kontinuální výzvu k předkládání dokumentů najdete na městských webových stránkách www.ostrava.cz.    (kaj, vk)


Strana 8

Dluhy za odpad

Poplatek za komunální odpad musí zaplatit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Ostravy. V roce 2005 občané dlužili 57 mil. Kč, vloni téměř 120 mil. Kč. „Občanům zasíláme složenky s informací o jejich poplatkové povinnosti. Přesto ale většina na upozornění nereaguje. Ve zvýšené míře se věnujeme vymáhání  pohledávek daňovou exekucí, využíváme i služeb obecního exekutora. Také jsme předali zkušební vzorek dlužníků exekutorským úřadům,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík. V Ostravě zůstává sazba poplatku na rok 2012 ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost je do 30. 6. 2012. Poplatek lze uhradit složenkou, bankovním převodem či v pokladně magistrátu, dveře č. 101. Složenky obdrželi občané v květnu, do SIPO bude poplatek za komunální odpad naveden v červnu. Informace na odd. daní a cen dv. č. 363, tel. 844 12 13 14, e-mail komunalniodpad@ostrava.cz. Požadavky na změny v regi­stracích je možné provést s platností od 1. 1. 2013.     (av)

 

Peníze z fondů pomáhají městu v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti

Vysoké nároky na projektové týmy

V odborech ekonomického rozvoje (OER) a sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (OSVŠaVA) Magistrátu města Ostravy nedávno úspěšně dokončili projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Procesní optimalizace

Řízením projektů města Ostravy např. „Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa“ nebo „Komunitní centrum Ostrava“ v Hulvákách jsou pověřeni projektoví manažeři, kteří spolupracují se členy projektového týmu. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti členů projektového týmu, kteří se musí orientovat v problematice právní, majetkové, finanční, stavebně správní, technické aj.

V rámci magistrátu vedle řídící struktury, kterou tvoří primátor, jeho resortní náměstci, podřízení vedoucí odboru a vedoucí oddělení, pracují projektové týmy složené z odborníků z odvětvových odborů. Projekt Procesní optimalizace OER přinesl nové pohledy na zavedený projektový způsob řízení, jeho vyšší efektivitu. Novinkou je informační systém, který shromažďuje údaje o projektech, jejich financování, fázi realizace, definuje osobní odpovědnost členů týmů.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 8 mil. Kč, z toho 6,8 mil. Kč město získalo z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 1,2 mil. Kč dofinancovalo z vlastních prostředků. Projekt byl zahájen 1. června 2010 a ukončen 30. dubna 2012.

Co je PorteX?

Projekt OptiPlan je zaměřen na optimalizaci systému řízení a komunikace mezi magistrátem, odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit a poskytovateli sociálních služeb na území Ostravy. Po první etapě, ve které byly zkoumány plánovací a řídící procesy OSVŠaVA včetně využívaných elektronických sy­stémů pro sběr  údajů, byl ve druhé fázi realizace projektu na základě analýz vyvinut nový informační systém PorteX. Jedná se o komplexní systém sloužící pro monitorování, podporu a vyhodnocování činností organizací, které v Ostravě působí v oblasti sociálních služeb. Systém PorteX je pro zmíněný odbor nástrojem operativního a efektivního řízení sociálních služeb a aktivit z hlediska věcného i finančního. Veřejnost prostřednictvím webového portálu PorteX získá přehled o síti a poskytovatelích sociálních služeb ve městě.

Na realizaci projektu bylo z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost uvolněno 4,9 mil. Kč (tj. 85 % celkových nákladů), město Ostrava přispělo částkou 870 tis. Kč. Projekt byl realizován od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.       Jiří Hudec

 

Dopravní podnik chystá rozšíření ekologické hromadné dopravy

Trolejbusy nás vozí už 60 let

Dnem otevřených dveří ve vozovně v Sokolské ulici připomněl Dopravní podnik Ostrava 60. výročí zavedení trolejbusové dopravy v metropoli severní Moravy a Slezska. Vozidlo Škoda 7 Tr, předchůdce dnešních ekologických a komfortních dopravních prostředků, vyjelo poprvé 9. května 1952 z náměstí Republiky na okružní linku přes Jirskou osadu, Přívoz, kolem Nové radnice a zpět.

V dalších desetiletích se trolejbusy, které jsou jedním z nejekologičtějších prostředků, rozjely ve směru do Hrušova, Michálkovic, k hlavnímu nádraží, do Mariánských Hor, k Dolu Rudý říjen (Heřmanice), do Muglinova, Koblova a dalších míst. Už jen pamětníci si vybaví, že trolejbusem se dalo dojet, stejně jako předtím úzkorozchodnou tramvají, z Bohumínské ulice přes Sýkorův most a dnešní Masarykovo náměstí až k divadlu na Smetanově náměstí.

Proměnou prošel během šesti desítek let vozový park. Od zmíněných typů Škoda, přes robustní třínápravové Tatry T 400 až po současná moderní vysokokapacitní a nízkopodlažní vozidla Škoda, Solaris Trolino a SOR. Trolejbusový provoz v Ostravě se řadí k nejmodernějším v ČR (další jsou ve dvanácti městech např. Opavě, Hr. Králové, Brně, Pardubicích, Plzni). Zvláště pro Ostravu má význam ekologický provoz s nulovými emisemi. V současnosti provozuje DPO deset linek v délce téměř 97 km, na nichž pendluje 64 trolejbusů, z nichž je 42 nízkopodlažních. V roce 2011 se ostravskými trolejbusy svezlo přes 7,7 milionu osob.

V rámci integrovaného plánu rozvoje města se v blízké budoucnosti trolejbusová doprava rozšíří na Hranečník ve Slezské Ostravě, kde se chystá realizace moderního přestupního terminálu městské hromadné a příměstské dopravy.          (vi)

Foto: Trolejbus Tatra T 400 pamatující 50. a 60. léta minulého století patří díky nadšencům z Kroužku přátel MHD Ostrava při DPO k největším atrakcím jízd historických vozidel.


 

Strana 9

Pro Starou Bělou a lidi z okolí

Zastupitelstvo města Ostravy na doporučení rady města schválilo přijetí daru v podobě nemovitostí a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen ve Staré Bělé. Jde o sportovní areál s fotbalovým hřištěm patřící až dosud místní TJ Sokol. Za dar Sokol požaduje po městu dokončení přístavby šaten se sociálním zázemím. Modernizace objektu uvedeného do provozu v roce 1975 byla zahájena před čtyřmi lety. Dokončení zabránil nedostatek financí. „Jde o krok výhodný pro Ostravu i její obvod Stará Bělá,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Srba. „Město získá majetek v hodnotě 16 milionů korun, dokončení sportovního areálu zlepší podmínky pro vyžití dětí a mládeže ze Staré Bělé i okolních obvodů.“

Z projektové dokumentace „Nástavby šaten a sociálního zařízení“ vyplývá, že náklady na dokončení objektu představují částku přes 6 254 tis. korun včetně DPH. Stavbu by mělo město Ostrava realizovat v příštím roce a ukončit do 30. září 2013. Po nabytí daru uzavře smlouvu s Fotbalovým klubem Stará Bělá na pronájem areálu ve výši 100 Kč/rok na dobu dvaceti let.        (vi)

 

Škola snů

Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební z Ostravy. Svůj nápad přenesli do zdařilého modelu (na snímku), vyrobeného z vlnité lepenky jako ekologického materiálu v rámci celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Odborná porota vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů, autoři tří nejlepších staveb pak získají ceny. Soutěž pořádá již pošesté Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. (d)

 

Zpívání se líbilo

Základní škola v Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je jedinou školou v městském obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti hudební výchovy. Letošní jarní soutěž „Písnička 2012“ v květnu byla určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu, byl to už její 14. ročník. Účast v soutěži obnáší kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklorem v ČR, zejména na Lašsku a Valašsku.

V květnu se pod názvem Poptalent 2012 ve stejné škole uskutečnila také soutěž hudebně nadaných dětí v oblasti populární hudby. Hlavní vítěz Poptalentu získal účast na Jarním koncertě 18. května v kulturním domě K-Trio.             (li)

 

Testují mladistvé zdarma

Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také v letošním roce. Městská nemocnice Ostrava znovu od města získala grant, díky němuž může s testováním začít. V loňském roce bylo provedeno celkem 338 testů, z nichž 120 bylo pozitivních. Letos je připraveno šest set testovacích sad.

Projekt se jmenuje „Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci něj může mládež až do věku 26 let absolvovat bezplatný test na přítomnost různých návykových látek v organismu (THC, amfetaminy, opiáty, benzodiazepiny apod.) O testy mají nejčastěji zájem rodiče dětí, nezřídka však volají také zástupci škol, sociální pracovníci nebo policisté, letos se předpokládá ještě větší zájem. Test trvá deset minut, organismus nezatěžuje, jedná se o orientační vyšetření moče. Loni ze tří set odebraných vzorků bylo sto dvacet pozitivních, což ukazuje na závažnost situace i konání podobných akcí.

Odborný personál městské nemocnice už ví, že mladí lidé se pokoušejí podvádět a vymění si třeba moč s kamarádem. Zdravotníci o tom vědí a dokážou podvodům zabránit. Psychiatrické oddělení Městské nemocnice Ostrava je jediné zdravotnické zařízení v širokém okolí, které nabízí tuto možnost zcela bezplatně. Zájemci o testování se mohou informovat na telefonním čísle protialkoholní záchytné stanice 595 223 160.         (jm)

 

Ušetřili na rekonstrukci

Během června bude zahájena kompletní rekonstrukce střechy objektu v dětském parku v ulici Sadové v centru Ostravy. Rekonstrukce potrvá dva měsíce, venkovní areál bude pro veřejnost otevřen. I tato zakázka vyšla z elektronické aukce, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podařilo ušetřit přes 600 tisíc korun, což je téměř čtyřicetiprocentní úspora, původní náklady 1,7 milionu korun se snížily na 1,1 milionu korun. „Přesto tento způsob nákupu není ještě ve veřejné správě dostatečně využíván,“ vyjádřil se k výsledku ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar.           (r)

 

Příměstské tábory

Kulturní centrum Poruba pořádá letní příměstské tábory pro děti, letos na téma „zvířata našeho venkova“, v termínech 9.–13. a 16.–20. července a také 13.–17. srpna, přihlášky se podávají do 25. června, info na 596 940 851, www.kcporuba.cz. Také středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě pořádá příměstské tábory (www.svcoo.cz), přihlašovat se lze během června. Letní pobyty pro děti nabízejí rovněž střediska v Ostravě-Zábřehu (www.svczabreh.cz), v Mariánských Horách (www.svc-korunka.cz) nebo i salesiánské středisko Don Bosco (www.sdb.cz).           (r)

 

Navštivte Miniuni

Ve dnech 23.–24. června se v areálu Miniuni za Divadlem A. Dvořáka uskuteční zábavná akce pro děti a jejich rodiče Pohádkový víkend v Miniuni.  Bude se soutěžit v hledání pohádkových postaviček, vítězové získají sladkou odměnu. V rámci doprovodného programu je připraveno malování na obličej, výroba pohádkových postaviček z papíru i vystoupení pohádkových bytostí. Děti v masce pohádkové postavy mají vstup zdarma. Ve dnech 29. června až 8. července mají všechny děti, které dostaly na konci školního roku na vysvědčení samé jedničky a dvojky a předloží jej, vstup zdarma. Akce platí pro děti do 12 let. (d)

 

Zvykli si rychle

Přestěhovaná lékařská služba první pomoci pro dospělé, děti a dorost začala 16. května v Porubě fungovat v nových prostorách v ulici Bohuslava Martinů. Připomeňme, že první pomoc tu funguje v pracovní dny od 16 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě, pro dospělé pak lékaři ordinují v pracovní dny od 18 hodin a o víkendech a svátcích rovněž nepřetržitě. Telefon dětské pohotovosti: 603 488 113, pohotovost pro dospělé: 603 488 112.             (m)

 

Uspěli ve Švýcarsku

Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy E. Marhuly úspěšně reprezentoval Ostravu a českou kulturu na Mezinárodním sborovém festivalu ve Švýcarsku. Ve městech Montreux a Vevey u Ženevského jezera se 48. ročníku  festivalu „Montreaux Choral Festival“ zúčastnilo 14 sborů z Evropy a Asie. Ostravský dětský sbor se festivalu zúčastnil již potřetí a opět nezklamal. V náročné mezinárodní konkurenci a bez ohledu na kategorie byl oceněn diplomem „EXCELLENT“ a samotným publikem po soutěžním vystoupení odměněn bouřlivým potleskem.

Ostravské děti byly vybrány i pro živé vysílání švýcarské televize RTS, nadchla je exkurze v čokoládovně NESTLÉ spojená s ochutnávkam.i        (mch)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Poznání je zábava

Centrum pro rodinu a sociální péči, Klub ÁMOS, zve děti i dospělé na interaktivní projekt s názvem Hry a klamy. Od 7. do 28. června vždy od 14 do 18 hodin na výstavišti Černá louka v pavilonu C je unikátní výstava libereckého IQparku s 60 exponáty, které dětem interaktivní formou přiblíží přírodní vědy.

Sázky z lásky

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 10. května premiéru broadwayského muzikálu Sázky z lásky. Režie se ujal režisér a scénograf Šimon Caban, který loni pro NDM režíroval muzikál Pardon My English.

Ostrava i Český Těšín

Čtvrtý ročník divadelního festivalu Dream Factory začal v Ostravě 4. června. Ostravská divadelní přehlídka, letos nabízející 30 představení, se poprvé spojila s nejstarším polistopadovým divadelním festivalem Bez hranic v Českém Těšíně a sousedním polském Těšíně.

Hrají jen muži

Divadlo Petra Bezruče uvedlo 11. května poslední premiéru sezony – Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. V inscenaci hrají pouze muži. Podle diváků má hra skvělý náboj, muži v ženských rolích ji ještě okořenili.

Senioři, zahrajte si!

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava připravily nový hudebně-vzdělávací program pro seniory. Kdo chce hrát na nějaký nástroj, skládat či dirigovat a věnovat se podobným uměleckým žánrům i v seniorském věku, získá informace přímo na škole v Ostravě-Přívoze.

Dny nové opery

Národního divadlo moravskoslezské pořádá společně s Ostravským centrem nové hudby od 24. do 26. června 1. bienále festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava/New Opera Days Ostrava), který představuje soudobá operní díla a dává prostor pro tvorbu současných skladatelů. Na prvním ročníku NODO bude představena například Europera 5 Johna Cage.

Fiducia nabízí

Jeden z nejaktivnějších městských klubů – ostravská Fiducia nabízí v bohatém červnovém programu mimo jiné autorský večer Miloše Štědroně a Milana Uhdeho 12. června, o dva dny později pak křest grafického alba spolku Biblios a zahájení výstavy grafik.

Nikolaj Koljada: Amigo

Jeden z nejhranějších současných ruských dramatiků ve hře Amigo přivedl na scénu ostravské Komorní scény Aréna mírně nekonvenční rodinu, která má zálibu v orientální poezii, ale i v popíjení vodky. Hra v sobě nese velké tajemství i melancholii, kterou vyvažuje humor. Premiéra se uskutečnila 26. května a obohatila tak už příští divadelní sezonu Komorní scény Aréna.

Na co do galerie?

V Kabinetu grafiky představuje ostravský Dům umění díla Františka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších umělců české výtvarné scény dvacátého století, až do 1. července.  Od 13. června až do poloviny září nabízí GVÚ výběr z celoživotního díla Čestmíra Sušky, část jeho děl se představí přímo ve městě. Od 15. června do 15. července vystavuje v galerii rozměrná plátna Patrik Kriššák, loňský absolvent Fakulty umění OU.

„Kabáti“ vystoupí v srpnu

Nejvíce navštěvovaná, rocková ikona skupina Kabát, vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. Koncert se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. Jako předskupiny vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Colores flamencos

Mezinárodní festival flamenga a španělské kultury se letos kromě do Olomouce dostane i do Ostravy. Od 6. do 12. srpna se v programu uskuteční řada akcí včetně Galavečera flamenga ve vítkovickém Gongu, sangria party ve Stodolní ulici, nebude chybět gastronomie, módní přehlídka, nejrůznější workshopy aj. Festival podporuje španělská ambasáda a institut Cervantes, záštitu a podporu získal také od města Ostravy i kraje. Podrobně na www.flamencool.cz.

Dirigent Kuchar se rozloučil

Na posledním abonentním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 10. a 11. května v roli šéfdirigenta naposled vystoupil Theodore Kuchar, který byl od roku 2005 uměleckým šéfem JFO a významnou osobností ostravské kultury. Do výběrového řízení na nového šéfdirigenta vyhlášeného městem se přihlásilo osm uchazečů do věku 45 let, z toho jedna žena. Rozhodnout se má v polovině června.

 

„Colours“ za dveřmi, Björk nepřijede

Více než čtyřicet zahraničních kapel, k nim připočtěme přes padesát kapel domácích a řadu doprovodných programů, to je letošní šťavnatá nadílka programu mezinárodního festivalu Colours of Ostrava, který se poprvé letos uskuteční na celkem deseti venkovních i vnitřních scénách v unikátním areálu bývalých železáren, hutí a dolů v Dolní oblasti Vítkovice od 12. do 15. července. Pro tisíce fandů jsou v Dolní oblasti připraveny zelené plochy i na stanování.

Islandská zpěvačka Björk ze zdravotních důvodů zrušila část letního evropského turné včetně vystoupení na Colours. Z dalších hvězdných jmen zmiňme alespoň Alanis Morisssette, Bobby McFerrin, ZAZ, The Flaming Lips, Antony and The Johnsons, Animal Collective či Rufus Wainwright, z těch menších se představí kapely například z Islandu, Finska, Norska, Dánska, Faerských ostrovů, Konga, Mali, Keni, Jihoafrické republiky, Reunionu, Chile, Mexika, Argentiny, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Libanonu, Polska, Izraele, Austrálie či Estonska.

Z africké hudby přijede např. rozjařená kapela vozíčkářů z Konga Staff Benda Bilili, zpívající virtuos na loutnu ngoni Bassekou Kouyate se skupinou & Ngoni Ba z Mali a další. Mnozí účinkující přijíždějí také z Latinské Ameriky a Austrálie, nabídka 11. ročníku festivalu je, jak jinak, přepestrá. V době festivalu se bude hrát i v ulicích Ostravy, ale také v obchodně-zábavním centru Forum Nová Karolina. Více informací o programu i vstupenkách na www.colours.cz nebo http://www.facebook.com/colours.of.ostrava.     (g)

 

Letní koncerty lákají

Pátý ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období, jehož organizátorem je Svatováclavský hudební festival, pokračuje svou letní dekádou. V rámci léta se představí vynikající Zemlinského kvarteto. Ve spolupráci s MHF Janáčkovy Hukvaldy zazní jejich koncert 28. června v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, o den později pak v kostele sv. Václava ve Velké Polomi. Na následující víkend 30. června a 1. července přijala pozvání trojice vynikajících umělců – Petr Wagner (viola da gamba), Jan Čižmář (theorba a barokní kytara) a Přemysl Vacek (theorba). Ve společném podání zazní program s názvem „Tombeau“  s hudbou 17. a 18. století 30. června v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku  v 15 hodin, repríza pak v 18 hodin v Ostravě-Heřmanicích ve farním kostele  sv. Marka.

První část letního cyklu ukončí čtveřice skvělých klarinetistů – Clarinet Factory v kostele sv. Václava v Ostravě 1. července v 17 hodin se skladbami S. Bacha, J. Pachelbela, S. Reicha, G. Gabrieliho aj.

V neděli 8. července přijala pozvání dvojice umělců Alfred Strejček (umělecký přednes) a Štěpán Rak (kytara), kteří společně představí jedinečný projekt s názvem „Koncert pro mistra Jana“ v 15 hodin v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích a poté v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v nedaleké Čeladné. Podrobněji na www.shf.cz.         (g)

 

Langmajer zazáří jako Richard III.

Komedii Marná lásky snaha s řadou ostravských herců připravují Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě jako letošní novinku. Spolu s ní bude uvedena také novinka pražských slavností – inscenace Richard III. v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Od 18. července do 10. srpna se milovníci dobrého divadla setkají se Shakespearem v tradičních prostorách Slezskoostravského hradu.

Ostravskou premiéru bude mít letos i slovensko-česká komedie Oko za oko – Niečo za niečo. Bujarou frašku o tom, jak nejlépe řídit stát, nastudoval režisér Michal Vajdička s Martinem Trnavským, Ivanou Jirešovou, Richardem Stankem aj. Festival uvede i reprízy dříve úspěšných her – Romeo a Julie, slavný příběh veronských milenců s Markem Holým, Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou. Romeo a Julie v Ostravě ukončí festival svou derniérou. Na programu zůstává divácký hit Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou v roli rytíře Falstaffa a Simonou Stašovou jako důmyslnou paní Pažoutovou a Zkrocení zlé ženy s Taťánou Vilhelmovou. Více informací o letošním programu, cenách vstupenek a možných slevách najdete na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz.             (g)

 

Knihy čtenáře zabaví i poučí

Druhý ročník Letního knižního veletrhu s mottem Knihy – cesty k zábavě i poučení se na ostravském výstavišti Černá louka uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. června.

Loňský ukázal, že i přes širokou síť knihkupectví a bohatou kulturní nabídku v Ostravě a okolí mají lidé zájem o nové i starší knihy všech žánrů, ale také o setkání autory, o autogramiády a besedy. Přes stovku vystavovatelů navštívilo šest tisíc nadšenců.

Doprovodné programy budou letos probíhat v oblíbeném veletržním Café Librex u vchodu do pavilonu A a v sále České televize Ostrava ve druhém patře.

Librex nabídne besedy s nejzajímavějšími současnými (i cizími) autory. Jiří Stránský, autor románu Zdivočelá země (vysílá ČT), bude hovořit o své minulosti politického vězně, Michal Ajvaz bude číst ze své pozoruhodné novely Lucemburská zahrada a Jiří Hájíček tu představí nový román Rybí krev. Zahraniční literaturu zastoupí například prezentace románu finského humoristy Arta Paasilinny Šťastný muž a beseda se slovenským autorem Jozefem Banášem.

V sále České televize Ostrava se představí například zajímavé cestopisy Antonína Červeného z Himálaje, Zuzany Samkové z afrického národního parku Serengeti a dalších autorů. Doprovodný program veletrhu nezapomíná ani na děti.

Ostravský autor Arnošt Vašíček představí svou nejnovější knihu Ztracená brána, autorská dvojice Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář uvede svou knihu Hodina v pekle, Jana Hochmannová svou knížku fejetonů Samé krásné věci. Podrobný program na http://www.hejkal.cz/lkvostrava/.     (g)

 

Ostrava atraktivní pro filmaře

Projekt města FILM OSTRAVA!!! už má za sebou dva velké úspěchy. Na konci dubna zaujal nejen filmaře na festivalu českých filmů Finále Plzeň, kde se zástupci města Ostravy zúčastnili panelové diskuse jako reprezentant regionů, kde vznikají filmové kanceláře, a které se problematikou filmu v destinaci a propagací destinace prostřednictvím filmu zabývají. Město Ostrava oslovilo na festivalu několik filmových producentů s nabídkou natáčení v ostravských lokacích. V Plzni měl také premiéru nový leták „MĚSTO PRO FILM“ a anglická verze „A FILM-FRIENDLY CITY“. Od května už Ostrava figuruje v seznamu filmových lokací kanceláře Czech Film Commission (CFC). Jedná se o instituci, která je součástí Českého filmového centra, poskytuje servis zahraničním filmovým produkcím a propaguje Českou republiku jako místo vhodné k natáčení. O tom, že i z pohledu odborníků je Ostravsko skvělým místem pro filmové produkce, svědčí fakt, že kromě Ostravy jsou v seznamu lokací CFC dále uvedeny tak významné destinace jako je Praha a Karlovy Vary.     (vk)

 

Janáčkovy Hukvaldy od 21. června

Nabitý program už 19. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy začíná 21. června, potrvá do 22. července. Hned první den zazní soprán Evy Dřízgové-Jirušové v doprovodu klavíru Michala Bárty netradičně na kolonádě Klimkovických lázní jako vzpomínka na ostravského výtvarníka Alexandra Babraje. Nádvoří hukvaldského hradu, amfiteátr v hradní oboře, rychaltický kostel, sál zámku ve Frýdku-Místku či dokonce sál hotelu Hukvaldy se stávají místy pro koncerty a představení. Jmenujme například Janáčkianu 23. června v amfiteátru či o den později Janáčkovy Lašské a Slovanské tance tamtéž v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. K pozoruhodným bude určitě patřit představení Jiráskovy Lucerny doprovázené písněmi, baletní představení na Vivaldiho hudbu v hradní mottě nebo vystoupení skupiny Melody makers Ondřeje Havelky. Za skutečnou lahůdku festivalu lze považovat uvedení Verdiho opery Simone Boccanegra v nastudování umělců a orchestru divadla z Banské Bystrice. Po celý červenec pak bude foyer Radnice města Ostravy zdobit výstava fotografií z minulých ročníků festivalu. Více o programu a umělcích na www.janackovyhukvaldy.cz.        (k)

 

Šangri-la na Černé louce

Unikátní výstava Šangri-la je od 1. června k vidění po Bratislavě, Brnu a Zlínu také v Ostravě, a to na výstavišti Černá louka v pavilonu C. Spojuje v sobě mystiku se skutečností, barevný svět států ležících na úpatích Himálaje se vším, co k nim patří. Je to výstava pro milovníky mýtů, cestování, filozofie, i pro všechny, kteří chtějí zjistit na jednom místě co nejvíce o životě a krásách přírody Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indii, o duchovních proudech, animismu, unikátních kulturách.

Její autor, cestovatel a dobrodruh Rudolf Švaříček, který  se hlásí k odkazu cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a sám tyto krajiny navštívil, pro návštěvníky připravil exotické sochy a masky, tropický prales s živými zvířaty, nebo návštěvu oblasti nejvyšších velehor.  Můžete vstoupit do chrámu buddhismu, svatyně nebo stúpy nebo do obydlí tamních lidí a společně hledat bájné území, pozemské ztělesnění ráje zvané Šangri-la. Připravena jsou zajímavá setkání s lidmi z tohoto vzdáleného a nesmírně zajímavého koutu světa.

Samostatné expozice jsou věnovány slavné cestovatelské dvojici Zikmund-Hanzelka a horolezeckým výstupům na sedm nejvyšších vrcholů světa. Výstava je otevřena až do podzimu, více o ní na stránce www.sangri-la.cz.   (vk)


Strana 12

Nejlepší sestrou u lůžka byla za uplynulý rok jmenována Jarmila Siverová z LDN městské nemocnice

Když práce dokáže člověka naplňovat

o lidech s lidmi

Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) při Městské nemocnici Ostrava, zvítězila ve IV. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2011 v kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče. Zároveň ji ocenilo také vedení Městské nemocnice Ostrava za dlouhodobě výbornou práci, v níž je vzorem pro další pracovníky.

Čtvrtstoletí u pacienta

„Když jsem před 25 lety nastupovala, toužila jsem se uplatnit jako sestra na chirurgii, což se mi v podstatě podařilo, protože jsem po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupila na očním oddělení do Městské, tehdy Fifejdské nemocnice Ostrava. A protože jsem byla sestra akční, pokračovala jsem ve stejném zaměření na jednotce intenzivní péče interního oddělení a na  lůžkové rehabilitaci. Velkou část své profesní dráhy jsem věnovala práci na endoskopickém sále a v ambulantní složce v nemocnicích v Olomouci a Karviné. Po mateřské jsem nastoupila na plicní lůžkové oddělení a tam jsem se poprvé setkala s odlišným pojetím ošetřovatelské péče, které mělo mnohem blíže k pacientovi a jeho psychice než práce v ambulanci.  Možná to byl první podnět k jinému typu práce, která mě s přibývajícími lety a zkušenostmi začala stále více bavit a zajímat,“ vzpomíná Jarmila Siverová.

Do ostravské městské nemocnice přišla před zhruba sedmi roky, v léčebně dlouhodobě nemocných pak začala pracovat jako vrchní sestra v roce 2010. K této práci si nyní doplňuje kvalifikaci v magisterském studiu v oboru geriatrie.

Učila jsem se znovu

„Tato práce je opravdu v mnohém jiná než vše, co jsem dříve na jiných odděleních poznala. Je třeba se naučit přístupu k dlouhodobě nemocným, etice s tímto spojené, hledání a nacházení nového smyslu života a pracovního naplnění. Působení v léčebně dlouhodobě nemocných je orientováno do značné míry do psychosociální roviny. Není jen o uzdravování těla, což se nám už zde nemusí v plné míře podařit, ale také o tom, aby se pacient necítil ve svém osudu a nemoci osamělý. Psychická podpora je pro něj nesmírně důležitá. Zároveň je tím nejnáročnějším, co může zdravotníka potkat a není vždy jednoduché tento požadavek psychicky zvládnout. Na to musí být zdravotní sestra nebo ošetřovatelka sama připravena. Některá k této nové filozofii dospěje až v pozdějším věku, ale mám v kolektivu i mladé sestry, které tuto práci vykonávají skvěle, a je vidět, že je opravdu baví a naplňuje,“ pokračuje vrchní sestra. V radvanické LDN vede 65členný kolektiv zdravotnického personálu, z nichž většina dokáže s pacientem navázat důvěrný vztah, být mu oporou.

Změny a stálice

„Práci sestry zvláště na takovém oddělení, kde je převaha nesoběstačných pacientů, oproti minulosti ulehčuje mnoho moderních technických zařízení a pomůcek. V naší léčebně jsme jimi vybaveni velmi dobře. Co ale zůstává stále stejné, je pacient a jeho problémy zdravotní, sociální, psychické a duchovní. Pro pacienta je nejdůležitější, zda je kvalitně ošetřen a jak se k němu personál chová. V tom se naše práce nemění. Přece si ale uvědomuji jeden rozdíl. A to v přístupu moderního zdravotnictví k umírajícímu. Kdysi byl umírající člověk izolován v nemocničním zařízení od ostatních, aby ho nikdo nerušil. Dnes je ponechán na lůžku na pokoji s ostatními pacienty, personál si jej více všímá. A zcela nejlepší je, když je obklopen svými blízkými. To jsme se sice dostali k citlivému tématu, ale smrt a odcházení je přirozenou součástí života a jako takovou se ji musíme naučit respektovat a přijímat s citem a odpovědností. V naší léčebně se s ní podobně jako na jiných nemocničních odděleních setkáváme pravidelně a musíme se s ní vyrovnávat se ctí.“

Nejsme sociálka

„Někdy si říkám, že by nás mohlo být víc, abychom se pacientům mohli více věnovat i mimo ošetřovatelskou péči. Naplnit lépe pacientův čas, který u nás tráví. Ale je třeba myslet na to, že jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou zdravotní péči, fyzioterapii, ergoterapii. V LDN jsou pacienti hospitalizováni k rekonvalescenci a rehabilitaci například po mozkové příhodě, zlomeninách krčku kosti stehenní nebo jiných zlomeninách a podobně po dobu, než se nemocný uzdraví natolik, že může být propuštěn domů, případně do sociálního zařízení, pokud není schopen sám se o sebe postarat nebo mu tuto péči nejsou schopni poskytnout jeho nejbližší. Naše zařízení v žádném případě nenahrazuje sociální péči,“ říká Jarmila Siverová. Délku pobytu v LDN určuje lékař podle pacientova zdravotního stavu a pokud je léčebná péče ukončena, je pacient ze zařízení propuštěn.

„Byla bych ráda, kdyby si to uvědomili příbuzní našich pacientů. Ti si totiž často myslí, že LDN je konečným řešením jejich problému nebo že jsme to my, kdo se musí postarat. My ale za rodinu nemůžeme přijmout zodpovědnost. Můžeme jim samozřejmě poradit nebo pomoci s tím, jak dál, řekneme jim o možnostech, které tato společnost nabízí, ale rozhodnout a postarat se musejí sami,“ dodává.

Dobrovolníci pomáhají

Téma rodiny, vztahů, je v souvislosti se starými a nemocnými lidmi vůbec evergreenem. Stejně tak jako to, že tito pacienti nejvíce trpí samotou, opuštěností i že návštěva příbuzných a známých je lékem, který pomáhá uzdravovat. Ne každý ale má to štěstí, že je blízkými obklopen – ať už je to dáno objektivně nebo tím, že rodina nemá o nemocného zájem. „My se pacientům při své práci nemůžeme věnovat tak, jak by potřebovali, proto jsme uvítali nabídku sdružení ADRA, které nám už zhruba rok posílá dobrovolníky. Dochází jich k nám pravidelně šest a s pacienty si povídají, čtou jim, vyjedou s nimi na terasu nebo ven, hrají s nimi šachy. To je úžasná pomoc,“ konstatuje Jarmila Siverová.

Většina pacientů je do radvanické LDN posílána z Městské nemocnice Ostrava. Pokud je však možnost, vychází tato nemocnice vstříc i pacientům jiných zařízení, kteří mají blízko své příbuzné a známé, aby za nimi mohli jezdit na návštěvu.

„Rodina je v  psychické pomoci vždy na prvním místě a její blízkost je velmi důležitá. Ne vždy se nám ale daří s ní komunikovat na potřebné úrovni a ve prospěch našich pacientů. Lepší spolupráce s rodinou pacienta je zřejmě mé největší přání v souvislosti s tím, co dělám,“ uzavírá své myšlenky Jarmila Siverová.  Vlasta Krzyžanková

Foto: Vrchní sestra Jarmila Siverová u lůžka pacienta.       Snímky: MNO


 

Strana 13

Po belgické stopě v Ostravě

z archivu města

Nebude zřejmě mnoho těch, kteří si při chůzi Hornopolní ulicí kolem městské nemocnice na Fifejdách všimnou nárožního dekoru v podobě erbovního štítu s monogramem „AG“ nebo kartuše s téměř nečitelným nápisem „Armand Gobiet“ na omšelé fasádě jedné z budov. U vnímavých kolemjdoucích však přesto mohou tyto zašlé ozdobné prvky vzbudit zvědavost, odkud se francouzsky znějící jméno v Ostravě vzalo, komu vlastně kdysi patřilo a jaký životní příběh se za ním skrývá. Abychom mohli najít na tyto otázky odpovědi, musíme se vrátit v čase o více než sto padesát let zpátky.

Z Belgie do Ostravy

V roce 1858, kdy Ostrava stála ještě jen na prahu pozdějšího průmyslového rozmachu, rozšířil řady jejích obyvatel teprve čtyřiadvacetiletý civilní inženýr Eustach Joseph Gobiet. Přišel tehdy z německého Oberbilku v Porýní, tvořícího dnes součást Düsseldorfu, ovšem jeho rodové kořeny sahaly na mapě Evropy ještě o něco západněji. Gobietovým rodištěm byl Seraing poblíž Lutychu ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho předci tam roku 1830 založili dodnes fungující železárny nesoucí rodinné jméno. Oborem, v němž se hodlal na Ostravsku podnikatelsky prosadit a který zdědil po svém otci, bylo stavitelství koksovacích pecí. Vybudoval řadu koksoven při dolech Rothschildů i Severní dráhy Ferdinandovy a byl vlastníkem několika výnosných patentů.

Krize zaskočí kdykoli

Kapitál ze stavebního podnikání investoval Eustach Gobiet od roku 1869 do výstavby válcovny jemných plechů a tyčoviny v sousedství jámy Karolina a Žofinské hutě. S pomocí düsseldorfských bratrů založil společnost, která se kromě hutnictví zabývala rovněž průzkumem uhelných ložisek v Kunčicích a Bartovicích. Smělým plánům se však do cesty postavila hospodářská krize roku 1873, v jejímž důsledku musel Gobiet vyhlásit úpadek a prodejem ostravské válcovny uspokojit pohledávky věřitelů. V pozdějších letech pracoval jako technický úředník ve Vítkovických železárnách a nadále provozoval stavební živnost. Rok po ekonomickém krachu se mu narodil nejstarší syn nesoucí jméno Armand. S manželkou Annou, rozenou Kunzovou, jež byla o více než dvacet let mladší, měli ještě dalších pět dětí.

V otcových šlépějích

Prvorozený Gobietův syn vystudoval v Brně stavitelský obor. Mistrovské zkoušky složil v roce 1901 v Černovicích v Bukovině a o dva roky později zaprotokoloval v Moravské Ostravě vlastní stavební firmu navazující na otcův podnik. Orientoval se na koksárenské a hutní stavby, ale i na běžné pozemní stavitelství a bytovou výstavbu. V roce 1917 mu byl přiznán stavovský titul inženýr. To už měla jeho firma za sebou řadu průmyslových staveb realizovaných po celé střední i východní Evropě. Stavěla např. železárenské provozy ve štýrském Eisenerzu, v Servole u Terstu, v Anině v rumunském Banátu, v bosenském Vareši i v několika hutích někdejší carské gubernie Jekatěrinoslav na Ukrajině. Na Ostravsku prováděl Armand Gobiet kromě staveb koksoven také stavby činžovních domů či dělnických kolonií.

Vila pro manželku

Jeho ženou se na sklonku roku 1900 stala Paula, rozená Preinitsch, původem ze štýrského St. Ruprechtu. V té době již Gobietové patřili k jazykově německé části ostravské společnosti a k Rakousku měli širší podnikatelské vazby. Pro svoji manželku koupil Armand Gobiet od stavitele Bohumila Židlického rodinnou vilu s prostornou zahradou v sousedství městské nemocnice (vila na rohu nemocničního areálu zmíněná výše). V roce 1901 se jim narodila dcera Helga, k níž o rok později přibyl syn Armand ml. a posléze dcera Ingrid. Jediný syn Armanda Gobieta se navzdory prvotním předpokladům nestal pokračovatelem rodinné stavitelské tradice. Ve 20. letech přesídlil do Německa, kde se uplatnil jako obchodník s uměním a galerista. Stavitel Armand Gobiet zemřel v roce 1938 při léčebném pobytu v Karlových Varech, kde byl také pochován. Jeho stavební firmu nakonec převzala nejmladší Ingrid, provdaná po určitou dobu do rodiny ostravských pivovarníků Strassmannů. Zprávy o Gobietech na Ostravsku mizí definitivně po roce 1945, kdy byl jejich majetek podroben konfiskaci a kdy museli z národnostních a politických důvodů opustit město. Radoslav Daněk

Foto: Počátkem 20. století přestavěl Armand Gobiet pro svoji ženu Paulu vilu v Hornopolní ulici. Na budově jsou dosud patrné zbytky osobních symbolů.

Belgický původ a znalost francouzštiny usnadnily Armandu Gobietovi přístup k zakázkám od francouzských investorů v carském Rusku. Jeho stavby byly vyznamenány medailemi na výstavách v Berlíně, Hamburku, Praze, Marseille a Londýně.


 

Strana 14

hasiči informují

Hrozí požáry

Lesní požár bývá hrozbou zvláště při horkém, suchém a větrném počasí. Může za ním stát přírodní jev (např. blesk), ale většinou je původcem lidská nedbalost v podobě odhozeného nedopalku cigarety, nesprávně založeného či nedostatečně zlikvidovaného ohně. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo fungující jako lupa.

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně nevhodné rozdělávat oheň v přírodě.

Pokud už oheň rozděláme, měli bychom mít vždy připravenu zásobu vody. Je dobré vybírat místo v blízkosti vodního zdroje. Ohniště a jeho okolí opusťte, až se přesvědčíte, že je vše důkladně uhašeno. Děti by neměly u ohniště zůstat bez dozoru dospělých!

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec vydat zákaz vstupu do lesa. Zjistíte-li požár v lese a nevíte, zvládnete-li ho, je utečte do bezpečné vzdálenosti od ohně a ihned požár ohlaste hasičům na linku 150 nebo 112.             HZS MSK

 

Zoo získala další ocenění

V polovině května se na zámku v Kuníně uskutečnilo slavnostní předání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012. Soutěž se koná již od roku 1994, letos se do ní přihlásilo deset českých a slovenských zahrad s celkem 30 odchovky, z toho Zoo Ostrava přihlásila osm odchovků. Získala 1. místo za odchov sloní samičky Rashmi (kategorie Savci), 2. místo za odchov jehlic sladkovodních (kategorie Ostatní), další 1. místo za expozici Na statku s domácími zvířaty (kategorie Přestavba roku) a 2. místo za expozici Čitván pro medvědy a hulmany (kategorie Expozice roku). V letošním roce byla navíc sdružením Česká zoo vyhlášena SMS soutěž pro veřejnost „Zvíře roku 2012“. Drtivou převahou v ní zvítězila sloní samička Rashmi, na druhé příčce se umístilo rovněž zvíře z ostravské zoo – pardálí slečna Wanita.

Chovatelské úspěchy však pokračují. Zrovna 1. května se v ostravské zoo narodila žirafí holčička. Rodiči malé samičky jsou samec Kabu (13) a zkušená samice Cronkita (20), která v ostravské zoo odchovala již 9 mláďat, miminko je tedy jejím jubilejním 10. mládětem.

Dalším z významných chovatelských úspěchů ostravské zoo loni v květnu bylo narození mláděte vzácného gibona bělolícího. Giboní rodinka obývá pavilon opic, který však patří k chovatelsky již zastaralým a nevyhovujícím stavbám. Pro opice se postupně budují nová moderní chovatelská zařízení, která odpovídají přísným kritériím pro chov zvířat v lidské péči.

Ostravská zoo má však i chovatelskou novinku, obohatila kolekci lemurů o další druh – lemura mongoze. Je to v pořadí již devátý druh lemura a jako druh z ,červeného seznamu‘ ohrožených zvířat je v ČR k vidění zatím pouze v Ostravě.

Novým domovem vzácného mladého orlosupa z ostravské zoo se stal národní park Parco naturale Alpi Marittime v Itálii. Orlosup byl vypuštěn do přírody i s čipem, ostravská zoo tak získala další lokalitu na mapě světa, které přispěla zachováním ohroženého životního druhu.   (k)

Foto: Lemur mongoz

Novorozené žirafí slečně chutná…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

FLEK

– osm měsíců starý pejsek, kříženec, v dospělosti středního růstu. Je to malý, velmi temperamentní pes, vhodný do rodiny s dětmi nebo ke sportovně založeným lidem. Potřebuje dobrou výchovu a dostatek pohybu.

VIOLA

– sedmiměsíční fenka, kříženec zajímavého zbarvení. Nalezena ve Vítkovicích na náměstí, dosud se o ni nikdo nepřihlásil. Je to roztomilé štěně, které potřebuje vychovávat. Může žít s dětmi, v bytě i na zahrádce.

RÓZA

– šestiměsíční fenka, kříženček malého vzrůstu, už příliš neporoste. Má zvláštní povahu – vybírá si lidi, ke každému nejde, ale koho si oblíbí, ten už se jí nezbaví. Je umazlená, může být v bytě i na zahrádce.

ÁGNES

– pětiměsíční fenečka, rovněž kříženec, v dospělosti bude středního vzrůstu. Nalezena letos v květnu v Ostravě-Zábřehu. Jako štěně je roztomilá, kontaktní, a co si nový páneček vychová, to bude mít. Vhodná do rodiny k dětem.


Strana 15

Titul pro házenkářky Poruby!

Házenkářky DHC Sokol Poruba vybojovaly titul mistryň České republiky! Ve finále české play off interligy zdolaly obhájkyně titulu z Veselí nad Moravou 3:1 na zápasy. Svěřenkyně trenéra Jana Beňadika rozhodly o zisku prvního letošního titulu pro město Ostravu v kolektivních sportech na domácí palubovce v prodloužení 25:24. Generálním partnerem klubu je město Ostrava.

Vrcholová házená se do Ostravy vrátila po delší odmlce v roce 2010 hlavně díky manažerovi klubu Liboru Adámkovi a jeho spolupracovníkům. Kádr, který v sezoně 2011–12 vybojoval čtvrté místo v česko-slovenské WHIL interlize a probojoval se do finále Českého poháru, zúročil svou stoupající formu. K mistrovskému titulu hráčkám poblahopřál hned po zápase náměstek primátora Martin Štěpánek.

O titul mistryň ČR se zasloužily hráčky: Markéta Doláková, Lenka Roháčková, Sabina Bártová, Romana Chrenková, Alžbeta Tóthová, Lucie Mrózková, Šárka Marčíková, Petra Vítková, Alena Lešková, Mária Revajová, Alžbeta Rechtorisová, Sylvie Osinová, Barbora Mýlková, Alžběta Mikolajková, Katarína Dubajová, Michaela Carbolová, Michaela Hrbková, Petra Adámková, Dominika Selucká. Trenér Jan Beňadik, asistent trenéra Ján Lajčák.         (vi)

Foto: Je dobojováno! Gejzír radosti v podání házenkářek Poruby, mistryň ČR 2012. Foto: Petr Kotala

 

Bruslařský svět vtrhne na Hlavní třídu

Ostrava se ve dnech 15.–16. června stane hlavním městem světového in-line bruslení. Na porubské Hlavní třídě se počtvrté představí světová elita v závodě série World Inline Cup. Kompletní program Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava myslí také na amatérské milovníky bruslení. Akce se koná s finanční podporou města Ostravy.  Program začne v pátek od 20.30 hod., kdy si závodní trať s délkou okruhu 3 100 metrů mohou vyzkoušet bruslaři z řad veřejnosti. Kdo se zaregistruje k páteční večerní jízdě, případně k sobotní (12–13) volné jízdě online na www.lifeinline.cz nebo přímo na místě, může vyhrát v tombole řadu hezkých cen, např. brusle K2.

V sobotu proběhnou dětské závody na 1, 3 a 5 km v pěti věkových kategoriích (10.30, 11, 11.30 – regi­strace končí vždy 30 min. před startem). Start Fitness desítky pro hobíky a smíšených štafet bude ve 13 a 14 hod. Kooperativa World Inline Cup je čtvrtým dílem Světového poháru, závodnická elita se do Ostravy přesune z francouzského Dijonu. Start závodu žen je ve 14.30 hod., muži vyjedou na trať v 16.30 hod.. Oba závody měří 33,5 km.        (mp)

 

Evropský bronz Závadové

Plavkyně Klubu plaveckých sportů Ostrava Barbora Závadová (na snímku) vybojovala na mistrovství Evropy v maďarském Debrecínu třetí místo v polohovém závodě na 400 metrů. Devatenáctiletá svěřenkyně trenéra Vítězslava Hartmanna tak dosáhla na svou první medaili z velkých šampionátů. Ostravská plavkyně dosáhla čas 4:38,07 a musela se sklonit jen před Maďarkami Hosszuovou a Jakabosovou. Pro Barboru Závadovou znamená evropský bronz zatím největší mezinárodní úspěch. Další cílem členky Centra individuálních sportů Ostrava je úspěšný start na letní olympiádě v Londýně.            (vi)

 

Ostrava uvidí finále MS

V neděli 1. července v 19.30 vstoupí Česko utkáním proti Kazachstánu do mistrovství světa v házené juniorek do 20 let. Dějištěm zápasu bude ZS Sareza v Porubě, kde naše hráčky sehrají všechny zápasy skupiny B. Proti Argentině (2. 7., 19.30), Švédsku (3. 7., 17.30), Koreji (5. 7., 17.30) a Kongu (6. 7., 17.30). V ostravské skupině B (Sportovní hala Dubina) hrají Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. V Brně se uskuteční zápasy skupin C (Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola) a D (Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko, Brazílie a Tunisko. Finálový zápas bude 14. července hostit hala porubského ZS Sareza.   (vi)

 

město podporuje

PORUBA SPORTUJE.

Nový rekreační komplex otevřeli 22. 5. mezi Alšovou ulicí a nám. Jana Nerudy v Porubě. V areálu jsou hřiště pro volejbal, streetball a další sporty, houpačky, skluzavky a pískoviště. Za realizaci projektu zaplatil porubský obvod 5,7 milionu korun.

OLYMPIJSKÝ DEN.

TJ Liga 100 pořádá 20. 6. Olympijský den. Od 8 do 11 hod. si na stadionu SAP zasportují žáci ZŠ a po nich veřejnost (11 až 12). Na stadionu Arrows bude v 17 h odstartován běh na 10 km. Více na www.tjliga100.wz.cz.       (jk, vi)

 

Svátek motorek v Radvanicích

Okruh Františka Bartoše v Radvanicích se 7. a 8. července stane dějištěm 7. ročníku mezinárodních závodů silničních motocyklů a sajdkárů. Akce nese jméno ostravského jezdce, jednoho z předních světových silničních motocyklových závodníků 50. a 60. let, šestinásobného vítěze Velké ceny v Brně. Záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč, partnerem je město Ostrava. Mezi diváky nebude chybět Helena Bartošová, vdova po legendárním závodníkovi.

Pořadatelé z RABA Motosport Radvanice slibují zajímavou podívanou na 3,5 km dlouhé trati (vede ul. Radvanickou, Pikartskou a Trnkoveckou, start a cíl je v ul. Pastrňákově). Představí se jezdci na motocyklech v kubaturách do 125, 250, 600 a 800 ccm, na sajdkárách a historických motocyklech třídy Klasik. Po loňské premiérové účasti jezdců z Anglie a Belgie se do Ostravy chystají také závodníci z Finska, Francie, Portugalska a Švýcarska.

V sobotu 7. 7. (od 10 hod.) se konají tréninkové jízdy, hlavní závody se rozjedou v neděli 8. 7. ve stejném čase. Zpestřením programu (neděle od 9 hod.) budou jízdy závodních monopostů, veteránů ze sbírek muzea Tatra ap. Děti si své vlohy vyzkoušejí v dopravně bezpečnostní soutěži. Diváci mohou k příjezdu do Radvanic využít linek MHD. Na technickém okruhu plném zatáček jsou připraveny bezbariérové bezpečné divácké prostory, chybět nebudou stánky s občerstvením. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách pořadatele www.rabamotosport.cz.      (jl)


Strana 16

Léto budiž pochváleno...

SAREZA, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je město Ostrava, provozovatel největší sítě sportovních, relaxačních a vodních areálů na severní Moravě a ve Slezsku, zahájilo letní sezonu na venkovních vodních plochách.

Letní koupaliště PorubA patří mezi největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Atrakcí jsou 100metrový tobogan, dvě 60metrové skluzavky, sportovní hřiště. Návštěvníky čekají restaurace, množství stánků s občerstvením. Tradičně je prováděn postřik travnatých ploch proti klíšťatům. Více než 600 míst je k dispozici na hlídaných parkovištích. Vstupné (dosp. 95 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 75 a 55 Kč).

Vodní svět!!! Ostrava v Sokol­ské ulici disponuje venkovním 25metrovým plaveckým bazénem, relaxačním bazénem s atrakcemi, dětským brouzdalištěm, vše v nerez provedení, 100metrovým, má hřiště na beachvolejbal, dětský koutek a další atrakce. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 80 Kč, od 16 hod. 80 a 60 Kč).

Vodní areál Jih, moderní aquapark v Zábřehu s kapacitou 5 000 návštěvníků, nabízí množství vodních atrakcí včetně 50metrového bazénu, dvou 100metrových toboganů, skluzavek aj. Areál je dostupný autem i MHD, velké parkoviště pro osobní vozidla je zdarma. Vstupné (dosp. 110 Kč, děti 6–15 let, senioři, ZTP 75 Kč, od 16 hod. 85 a 55 Kč).

SAREZA nabízí možnost plavání a relaxace za každého počasí také v Krytém bazénu v Porubě, v krytém bazénu Vodního světa!!! a ve Vodním areálu Ještěrka v Bartovicích. Děti do 6 let mají vstup do vodních areálů zdarma. Speciální rodinné vstupné zákazníkům ušetří až 20 % nákladů.

Informace najdete na www.sareza.cz nebo na INFOCENTRU!!! tel. č. 736 755 999.      (vi)