Vývoj životního prostředí v Ostravě

27/4 2018

Výstavu nazvanou Dlouhá cesta k zelené Ostravě, kterou připravil ostravský archiv, zahájili 27. dubna ve vestibulu ostravské radnice náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a Antonín Barcuch z Archivu města Ostravy. Návštěvníci výstavy uvidí na deseti panelech proměny životního prostředí v Ostravě v minulosti až po současnost.

Vývoj životního prostředí v Ostravě

Náměstkyně Kateřina Šebestová si prohlíží panel, který je věnován ostravským haldám. Foto: Lukáš Kaboň

Jednotlivé panely jsou věnovány zeleni ve městě, čistotě vod, ovzduší, nakládání s odpady, čistotě veřejných prostranství, specifickému fenoménu hald a poddolování, vlivu městské dopravy na životní prostředí a činnosti okrašlovacích spolků a společenských organizací v této oblasti. Málokdo si dnes dokáže představit, že centrem města protékaly Mlýnská a Valchařská strouha, do kterých vytékal odpad z domácností, a které silně zapáchaly. Byly zasypány až ve 30. letech minulého století, kdy město začalo budovat kanalizaci. Avšak i po vzniku kanalizace voda v řece Ostravici připomínala inkoust a patřila k nejšpinavějším řekám světa. Na Ostravu padal popílek z průmyslových podniků, životní prostředí zhoršovaly i haldy, z nichž se prášilo a které navíc i prohořívaly.

„Ještě v roce 1980 bylo v Ostravě vypuštěno do vzduchu 65 000 tun prachu a škodlivých emisí. V současné době to je pouze 900 tun. Skok v kvalitě ovzduší je neskutečný. Zlepšování životního prostředí patří také hlavním prioritám města. Ekologizujeme MHD, v Ostravě již brzy nebudou jezdit žádné dieselové autobusy. Tlačíme na vlády ohledně likvidace starých ekologických zátěží. Těší mne, kolik občanů si v rámci kotlíkových dotací vyměnilo staré kotle za nové. I to je přínos, vždyť jeden neekologický kotel ročně vyprodukuje 100 kilogramů prachu,“ uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová. Podle ní ale každý může začít u sebe nějakou drobností. Stačí jednou za čas nechat auto doma a je to do práce MHD nebo na kole. „Vypsali jsme také dotační programy, v nichž si mohou občané zažádat o finance na projekty ve svém okolí, které zlepšují veřejný prostor a životní prostředí,“ připomenula Kateřina Šebestová.  

Výstava ve vestibulu ostravské Nové radnice potrvá do 31. května.