V jatkách vznikne kulturní centrum

23/5 2018

Mezinárodní kulturní centrum vznikne v budovách přístavby městských jatek. Po rekonstrukci budou sloužit umělcům a veřejnosti sály pro tanec, přednášky, koncerty, divadlo, prostory pro výtvarné umění a součástí bude i ubytování pro hostující umělce. Záměr města představil primátor Tomáš Macura.

V jatkách vznikne kulturní centrum

Budovy přístavby městských jatek, v nichž vznikne Mezinárodní kulturní centrum. Foto: René Stejskal

Město Ostrava plánuje v prostorách přístavby bývalých městských jatek zřízení kreativního Mezinárodního kulturního centra. Vypsalo proto zakázku na ideový návrh, který by určil, jaké aktivity by se dalo v těchto prostorech provozovat. Mělo by se jednat o otevřenou zónu pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením na mladší publikum. Podobná kulturní centra již existují v Praze, Plzni nebo Košicích.

„Město aktuálně vyzývá dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na vyhotovení ideového návrhu pro zřízení kulturního centra. Maximální hodnota této veřejné zakázky činí 180 tisíc korun včetně. DPH,“ upřesnil primátor Tomáš Macura. Z této částky budou finančně odměněni první tři dodavatelé. Hlavními hodnotícími kritérii bude kvalita návrhu a dispoziční řešení s dobrou mírou využití prostoru. Město poté s vítězem uzavře licenční smlouvu, kterou získá ideový návrh k dalším úpravám. Rekonstrukce začne v průběhu příštího roku.

Budova přístavby jatek se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5035 metrů čtverečních. Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. Výměra sousedních památkově chráněných historických jatek, ve kterých bude působit galerie Plato, činí 20 381 m2.