Ostravské organizace se začlení do metropolitní sítě

5/2 2013

Více než 80 organizací zřizovaných městem Ostravou bude připojeno k ostravské metropolitní síti zásluhou projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“.  Tento projekt je jedním z šesti projektů v oblasti rozvoje informačních technologií, u kterých se město úspěšně ucházelo o dotaci z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Z pohledu finančního a časového se zároveň jedná o projekt nejnáročnější.

Ostravské organizace se začlení do metropolitní sítě

Realizační fáze projektu započala v prosinci 2012, dílo jako celek bude předáno v říjnu 2014. „Primárním cílem projektu je rozšíření metropolitní sítě města a připojení městských organizací na komunikační infrastrukturu veřejné správy. Zároveň dojde k výraznému zlepšení dostupnosti informačních technologií v jednotlivých organizacích. Díky připojení k vysokorychlostní optické metropolitní síti budou moci organizace mimo jiné využívat městem centrálně provozované informační systémy umístěné v nově zřizovaném Centru ICT služeb,“ uvádí náměstek primátora Dalibor Madej. Projekt tak umožní realizovat dlouhodobou strategii města, kterou je postupná centralizace provozu informačních technologií. V rámci projektu budou ke stávající optické síti, kterou dnes využívají úřady města Ostravy a jeho bezpečnostní složky, připojeny například základní školy nebo příspěvkové organizace působící v oblasti kultury a zdravotnictví. Celkem se jedná o 83 subjektů připojených pomocí dvaceti nových distribučních bodů, zřízených na území města.

Předpokládané celkové náklady projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ činí 82 352 941 Kč vč. DPH, z toho 85%, tedy 70 000 000 Kč bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie.  Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s.r.o.   

 

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“ CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

logo IOP