Obyvatelé založili v Hrabové park

3/7 2018

Jedním z projektů, které podpořilo město dotačním programem fajnOVY prostor, je park Hrabovjanka v Hrabové, který vznikl díky iniciativě dvou místních obyvatelek. Kdo chce podobným způsobem proměnit okolí svého bydliště, veřejná prostranství nebo parky, může svůj záměr poslat do 7. srpna. Město má na druhé kolo projektů nachystáno 1,9 milionu korun.

Obyvatelé založili v Hrabové park

Park Hrabovjanka s altánem z vrbového proutí. foto: Ilona a Libor Hromádkovi

Lesní park Hrabovjanka již slouží veřejnosti. Slavnostní otevření se setkalo s velkým zájmem obyvatel Hrabové i okolí. Pozvání Jany Batelkové a Jany Václavíkové, které přišly s nápadem zřídit tento park, přijala zpěvačka Aneta Langerová, jež zasadila Strom svobody.  

Původně se jednalo o nevzhledné a zanedbané místo zarostlé kopřivami. Nyní se proměnilo v hezký park s altánem z vrbového proutí, lavičkami, herními i edukativními prvky pro děti.  K parku patří krmítka, ptačí a netopýří budky. Kolem vede cyklostezka, takže v malebném parčíku si mohou na chvíli odpočinout a posedět i cyklisté.

Park Hrabovjanka je jedním z 11 projektů, které město Ostrava podpořilo v rámci dotačního programu fajnOVY prostor. K dalším podpořeným projektům patří oprava dětského pískoviště poblíž Volgogradské ulice, proměna požární nádrže v areálu dolu Hlubina na kašnu se sochami, oprava soch v sadu Milady Horákové anebo zřízení plastiky Karla Kryla u budovy Českého rozhlasu.

Zájemci o proměnu veřejného prostoru si mohou nadále podávat žádosti. „Kvalitním záměrům rozdělíme zůstatek ve výši 1,9 milionu korun. Předpokládám, že se budou hlásit nejen autoři nových nápadů, ale po doplnění formálních nedostatků také žadatelé z prvního kola letošního ročníku. Termín pro podávání žádostí končí 7. srpna. Komise projekty vyhodnotí v srpnu,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Životní prostředí není jen o ovzduší, čistotě vody nebo třídění odpadu, ale je to naše okolí, všechno to, co nás obklopuje. Jsou to chodníky, náměstí, veřejná prostranství, parky. Podoba a kvalita veřejného prostoru přitom významně ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme a jak se chováme. V hezkém prostředí se lidé taky hezky chovají,“ zdůraznila náměstkyně.  

Podmínky pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.