Nový ředitel Městské policie Ostrava vzejde z výběrového řízení

14/2 2019

Ostravští radní v úterý 12. února odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Městské policie Ostrava. Podmínky výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby se do něj mohl přihlásit co nejširší okruh potenciálních uchazečů, tedy nejen osob, které jsou v současné době strážníky obecní policie.

Nový ředitel Městské policie Ostrava vzejde z výběrového řízení

Strážnící Městské policie Ostrava. Foto: archiv MMO

Oficiální materiál o vyhlášení výběrového řízení si můžete stáhnout zde (pdf).

Současnému řediteli Zdeňku Harazimovi, který je na své pozici již přes 10 let, 16. srpna ze zákona zanikne jeho pověření k výkonu funkce a po vzájemné dohodě si jej již nebude obnovovat.

Radní proto vyhlásili výběrové řízení na obsazení tohoto postu. V požadavcích je státní občanství České republiky, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou je ekonomický nebo právní obor. Podmínkou je také znalost zákona o obecní policii, praxe v pozici vedoucího zaměstnance, praxe u bezpečnostních složek nebo ve veřejné správě, a to minimálně 3 roky, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti a psychická a fyzická odolnost. Zbrojní průkaz skupiny „D“ je pro uchazeče výhodou. Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu ostravského magistrátu nebo osobně doručit na jeho podatelnu do pondělí 1. dubna do 12 hodin.

Ostravská městská policie vznikla jako jedna z prvních v České republice v roce 1992. V dubnu téhož roku složilo slib prvních 80 strážníků. V současné době je ostravská městská policie s 631 strážníky druhou nejpočetnější městskou policií v republice. K dispozici má oddíl operativní, jehož součástí je hlídková služba, pořádková služba, kynologie a hipologie. Dále úsek prevence a propagace a středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, které zajišťuje průběžné vzdělávání a přípravu čekatelů na budoucí povolání strážníka nejenom v  Moravskoslezském, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji. Městská policie Ostrava se zvláště poslední rok potýká s nízkým stavem strážníků, kdy do plánovaného stavu jich aktuálně chybí 84.

Přehled ředitelů MPO a doba, po kterou byli ve funkci:
Karel Kos                       3/1992 - 9/1993
Jiří Čaputa                     9/1993 - 5/1995
Jan Hulva                       5/1995 – 3/2008
Jiří Veselý                       7/2008 – 10/2008
Zdeněk Harazim           11/2008 - dosud