Městská jatka: ve hře je polský architekt

11/10 2017

Poté, co pražský architekt Hájek odmítl podepsat smlouvu na dodání projektové dokumentace, oslovilo město polského architekta Roberta Konieczneho z Katovic, který se spolu s Hájkem účastnil výběrového řízení na dodání projektové dokumentace. Primátor Tomáš Macura vysvětlil, že poté, co architekt Hájek odmítl podepsat s městem smlouvu, byl osloven další účastník řízení.  

Městská jatka: ve hře je polský architekt

Návrh polského architekta Roberta Konieczneho na konverzi městských jatek. Repro: MMO

Porota v architektonické soutěži na konverzi jatek ocenila tři návrhy, přičemž prvenství přiřkla Petru Hájkovi z Prahy. Následovalo výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace, do které se přihlásili první a třetí z architektonické soutěže – Petr Hájek a polský architekt Robert Konieczny, resp. jejich studia. Petr Hájek nabídl nižší cenu i kratší termín dodání. Součástí výběrového řízení byla smlouva s městem. „Při podání návrhů mohl podle zadávacích podmínek každý z účastníků smlouvu připomínkovat. Menší připomínky měl Robert Konieczny, Petr Hájek žádné připomínky nevznesl. Poté, co byl Petr Hájek jako vítěz výběrového řízení vyzván, aby smlouvu podepsal, začal s městem vyjednávat o podmínkách smlouvy, konkrétně o penále za pozdní dodání dokumentace. Podle zákona o veřejných zakázkách v této fázi by každá změna smlouvy znamenala porušení zákona,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Podle něj tuto skutečnost potvrdili i právníci architekta Hájka.

Výběrové řízení bylo vyhodnoceno 30. 6. 2017, a protože vítězný Petr Hájek otálel s podpisem, vyzvala jej Rada města k podpisu smlouvy do 18. září, což se nestalo. Petr Hájek měl navíc 14denní lhůtu, ve které mohl uplatnit námitky. Žádné námitky však nepodal. Proto města začalo jednat s druhým účastníkem výběrového řízení, polskou firmou KWK PROMES Roberta Konieczneho. Pokud bude smlouva podepsána, polské architektonické studio dodá projektovou dokumentaci a bude se realizovat návrh, který původně skončil na třetím místě.

„Město v žádném případě nepochybilo a postupovalo přesně podle zákona. Smlouvu, kterou pan Hájek odmítl podepsat, připravila renomovaná právní kancelář, která se specializuje na výběrová řízení. Podmínky soutěže rovněž schválila Česká komora architektů,“ sdělil primátor Macura.  

Pokud by z nějakých důvodů smlouvu s městem nepodepsalo ani polské studio Roberta Konieczného, mohlo by město vyhlásit nové výběrové řízení na dodání projektové dokumentace, do níž by se opět mohl přihlásit Petr Hájek a mohl by vznést připomínky ke smlouvě. V takovém případě by je město mohlo akceptovat, aniž by porušilo zákon. Je to ale čistě teoretická možnost.