Město Ostrava obdrželo písemné odstoupení od smlouvy týkající se Ostravice

14/3 2012

Statutární město Ostrava obdrželo dne 12. března 2012 od společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ze dne 29. května 2009. Týká se objektů bývalého obchodního centra Ostravica a přilehlých pozemků v centru města. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Město Ostrava obdrželo písemné odstoupení od smlouvy týkající se Ostravice

FOTO: Historický snímek OC Ostravica

„V této chvíli nám nezbývá než rozhodnutí společnosti respektovat. Městský obvod tím přichází o možnost v brzké době smysluplně zastavět proluku, která zde vznikla po druhé světové válce. Mám velké obavy, aby se toto rozhodnutí neprojevilo negativně na budoucnosti bývalého módního domu Ostravica,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Statutární město dostalo dopis s informací, že Amádeus Real odstupuje od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu z roku 2009 z důvodu porušení smlouvy a právních vad. Požádují vrácení částky  54 milionů korun, kterou už z celkové částky 83 milionů zaplatili, a také ušlý zisk. Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zrušil souhlas vydaný při územním řízení v roce 2010. Vedení statutárního města přitom obvod  o možné hrozbě odstoupení od smlouvy včas informovalo.
Ostrava se  pokusí rozhodnutí společnost Amádeus zvrátit. „V této chvíli na celé záležitosti pracují naši právníci.Studují všechny dostupné dokumenty, aby se podařilo odvrátit písemné odstoupení společnosti Amádeus Real od smlouvy, a tím také  náhradu škody a ušlého zisku," uzavřel primátor Petr Kajnar.