Klimkovicím se blýská na lepší časy

7/8 2014

Pokud jde o dopravní situaci, blýská se Klimkovicím na lepší časy. Naznačují to výstupy koordinačního jednání ve věci zákazu vjezdu motorových vozidel nad 12 tun, které proběhlo ve středu 5. srpna na klimkovické radnici. Na návrh Ostravy, kterou reprezentoval náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda, ho svolal starosta města Klimkovic Zdeněk Husťák.

Klimkovicím se blýská na lepší časy

Řešení dopravní situace v Klimkovicích je (snad) otázkou několika málo měsíců. Foto: B. Krzyžanek

Problémy s hustotou silničního provozu zažívají Klimkovice dlouhodobě. Po zpoplatnění vymizel i příznivý vliv dálnice, která tu slouží jako obchvat. Na ulicích lázeňského městečka, jež by mělo být oázou klidu a odpočinku, se tak každodenně pohybuje více než devět tisíc vozidel, z nichž asi pět tisíc obcí jenom projíždí. Obyvatelům i hostům Klimkovic vadí nejvíc kamiony, které se tímto způsobem vyhýbají dálniční váze a šetří mýtné. Těch projede městem v průměru osm set denně. Nejenom poškozují životní prostředí, ale zhoršují také bezpečnost na cestách. Nedávná nehoda osobního auta a dvou kamiónů, při níž zahynuli dva lidé, je jen špičkou ledovce. O nespokojenosti občanů svědčí 1400 podpisů pod peticí za omezení tranzitní dopravy přes Klimkovice, které se v ani ne 4,5 tisícovém městečku podařilo sesbírat za dva dny.

Řešením, které prosazuje v této situaci klimkovická radnice, je zákaz vjezdu motorových vozidel nad 12 tun, s výjimkou dopravní obsluhy, autobusů nebo zemědělských strojů. Když její několikaleté snahy v tomto směru nepřinesly požadovaný efekt, obrátila se asi před měsícem na Ostravu, která pro ni vykonává služby města s rozšířenou působností. Už tehdy, dlouho před zmiňovanou tragickou dopravní nehodou, se zástupci obou stran dohodli na společném postupu a vyvolání koordinačního jednání zainteresovaných subjektů, včetně policie, správy silnic, okolních obcí a dalších.

„Závěry jsou jednoznačné. Určitě se ještě budeme potýkat s kompetenčními otázkami, výkladem legislativy a dalšími záležitostmi. Dnešní jednání ale ukázalo, že existuje vůle problémy řešit a připravit projekt takového dopravního řešení, které by bylo akceptovatelné všemi dotčenými stranami. Pokud by celý tento proces měl takto úspěšně pokračovat, bude odlehčení dopravní situace v Klimkovicích otázkou několika málo měsíců,“ zhodnotil výsledky setkání náměstek Tomáš Sucharda.

Součásti řešení dopravní situace v Klimkovicích by měly být také změny podmínek silničního provozu v sousedních Olbramovicích a Bravanticích.