Je vám dobře v Ostravě?

6/2 2014

V pondělí 2. června se v Radnici města Ostravy uskutečnilo slavnostní předání ocenění vylosovaným výhercům z řad účastníků ankety „Je vám dobře v Ostravě". Konala se v rámci projektu „Plán udržitelné městské mobility Ostrava". Ceny předal náměstek primátora Tomáš Sucharda, za zpracovatele projektu pak Jiří Landa, technický ředitel společnosti AF-CityPlan.

Je vám dobře v Ostravě?

FOTO: Z předávání ocenění výhercům. Snímek Petr Havránek

Statutární město Ostrava Plán udržitelné městské mobility jakožto strategický dokument zpracovává ve spolupráci se společností AF-CityPlan. Jde o projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Jeho cílem je vytvoření systému udržitelné městské dopravy, tedy zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění ovzduší, emisí skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží, přispění ke zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

K vyjádření svého názoru dostali prostor i občané formou dotazníku „Je vám dobře v Ostravě?" s několika stručnými dotazy, který hodnotí kvalitu života v Ostravě.

Dotazníkového šetření „Je vám dobře v Ostravě" se zúčastnilo celkem 1 686 respondentů. Z nich komise v čele s vedoucím odboru dopravy magistrátu Břetislavem Glumbíkem vylosovala pětici výherců hodnotných cen, mezi nimiž nechyběla navigace, kterou získal Marek Luska, mobilní telefon, jehož novým majitelem je Marian Moudřík, tablety získali Jiří Krchňák a Hana Černá a notebook zamířil k Petru Doříčkovi.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s nabídkou obchodů a služeb a s kvalitou a dostupností zdravotní péče. V obou případech bylo spokojeno více jak 80 % respondentů. Více než 60 % dotazovaných je spokojeno s nabídkou vzdělávacích institucí (s výjimkou mateřských škol), s obslužností města MHD, včetně druhové nabídky jízdních dokladů a také se železničním spojením z/do Ostravy. Nejvíce nespokojení jsou občané s kvalitou ovzduší (89 % nespokojených), s nabídkou pracovních příležitostí (81 %) a bezpečností ve městě (69 %).

Oblasti, se kterými nejsou občané spokojeni, budou předmětem jednání příslušných pracovních skupin v rámci projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava".

logo rop