Do ostravských základních škol nastoupilo přes 3 tisíce prvňáčků

3/9 2012

V pondělí 3. září nastoupilo do 71 ostravských základních škol okolo 3 115 žáků prvních tříd (přesný počet bude znám na konci měsíce kvůli odloženým docházkám, stěhování apod.) Některé školy ve slavnostní den navštívili představitelé města Ostravy a obvodů. Do ZŠ na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě zavítal náměstek primátora Martin Štěpánek, ZŠ na ul. 30. dubna v Moravské Ostravě navštívila vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Jaroslava Rovňáková.

Do ostravských základních škol nastoupilo přes 3 tisíce prvňáčků

Na snímku: Dnes ještě prvňáčky doprovodili do školy na ul. 30. dubna rodiče. Zítra už budou ve třídě sedět sami. Snímky na stránce: Petr Havránek a Libor Vidlička

Základní škola na Těšínské ulici 96 ve Slezské Ostravě poskytuje základy vzdělání pro mentálně postižené žáky. Náměstek primátora Martin Štěpánek si v doprovodu ředitelky Jiřiny Pandularisové a její zástupkyně Hany Lidvinové prohlédl učebny a zařízení školy včetně Speciálního pedagogického centra, které poskytuje komplexní diagnostiku a poradenské služby ambulantně i v terénu. Za rok centrem projde na 800 dětí. Škola s kapacitou 64 žáků poskytuje také internátní ubytování, jednu třídu má na odloučeném pracovišti v muglinovském Čtyřlístku. Činnost je pestrá, pracují zde zájmové kroužky, děti s pedagogy jezdí na výlety a ozdravné pobyty u nás i v zahraničí.  

Základní škola na ul. 30. dubna v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz letos otevřela čtyři první třídy s celkem 114 žáky. Vedoucí odboru Jaroslava Rovňáková zavítala do 1. A s třídní učitelkou Miluší Mecovou, která bude mít na starosti 30 malých žáčků. J. Rovňáková popřála dětem, aby se jim ve škole líbilo a hodně se toho naučily. Žáci měli na lavicích připraveny malé dárky od magistrátu  a úřadu obvodu, ale navzdory zrušení tzv. pastelkovného také několik školních pomůcek. „Pracovní sešity a jiné pomůcky pro prvňáčky jsme mohli pořídit díky naší účasti v evropském programu Peníze školám, jinak bych nevěděla, jak začátek školního roku ufinancovat,“ konstatuje ředitelka školy Dagmar Hrabovská nepříjemnou situaci, s níž bojuje většina škol.

Mírný vzestup počtu žáků

Počet žáků nastupujících do 1. tříd se na území města Ostrava stabilizoval, již šest let se drží přibližně na stejné úrovni s mírným vzestupem. Zatímco ve školním roce 2007/08  navštěvovalo první třídu celkem 3 058 žáků, v roce 2010/11 to bylo 3 070 prvňáčků a ve školním roce 2011/12  celkem 3 107 žáků prvních tříd.

Školy jsou na nový školní rok dobře připraveny. Postupně se mění v moderní a přívětivá vzdělávací a volnočasová centra. Školám se za významné pomoci města a zřizovatelů úspěšně  daří realizovat projekty spolufinancované EU. Postupně jsou zateplovány a rekonstruovány, nezapomíná se na moderní vybavení interaktivními učebními pomůckami, zřizování odborných učeben, rekonstrukci hřišť i vzdělávání pracovníků škol.