Obecně závazná vyhláška č. 8/2015

Tisk

Touto OZV se ruší OZV č. 11/2011

Obecně závazná vyhláška č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města se usneslo dne 14.10.2015 vydat podle § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích"), tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy:

Čl. 1 Určení místa

(1) Sázkové hry podle § 2 písm. e), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích mohou být provozovány pouze v hernách, pohostinských zařízeních, kasinech a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, a která jsou uvedena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona o loteriích mohou být provozovány pouze v hernách, pohostinských zařízeních, kasinech a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, a která jsou uvedena v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

(3) Sázkové hry podle § 2 písm. i) a m) zákona o loteriích mohou být provozovány pouze v hernách, pohostinských zařízeních, kasinech a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, a která jsou uvedena v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 2 Určení času

(1) Na místech uvedených v Článku 1 odst. 1 a odst. 3 lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích pouze v době od 10 hodin do 3 hodin následujícího dne, vyjma míst v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích bez časového omezení a vyjma míst v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. i) a m) zákona o loteriích bez časového omezení.

(2) Na místech uvedených v Článku 1 odst. 2 lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona o loteriích pouze v době od 10 hodin do 3 hodin následujícího dne, vyjma míst v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona o loteriích bez časového omezení.

Čl. 3 Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy.

Čl. 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2017.

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.
primátor

Ing. Lumír Palyza v.r.
1. náměstek primátora