Obecně závazná vyhláška č. 7/2012

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města se usneslo dne 12.9.2012 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Pozemky

(1) U stavebních pozemků na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se stanovuje koeficient ve výši 4,5, kterým se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) U stavebních pozemků na území městského obvodu Nová Ves se stanovuje koeficient ve výši 2,5, kterým se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona.

(3) U stavebních pozemků na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se stanovuje koeficient ve výši 2,5, kterým se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona.

 

Čl. 2 Stavby

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se stanovuje koeficient ve výši 4,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

(2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na území městského obvodu Hrabová se stanovuje koeficient ve výši
(a) 2,5 v ulici Paskovská od č.p. 220/66 po č.p. 339/74 a dále v ulicích Na Luhu, Kolumbova, Na Hurtě, Na Janošku, Na Rozvodí, Slínová,
(b) 2 v ulici Ve Stromoví u staveb s č.p. 841/38, č.p. 410/40, č.p. 744/42,
kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

(3) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na území městského obvodu Svinov se stanovuje koeficient ve výši 2 v ulicích Františka a Anny Ryšových, V Dubí, U Hráze, Luční, Bílovecká, Nad Porubkou, Polanecká, Navrátilova a Jarní,
kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

(4) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na území městského obvodu Ostrava-Jih se stanovuje koeficient ve výši 2,5 v k.ú. Zábřeh nad Odrou u staveb s č.p. 918 na pozemku p.č.st. 908, č.p. 906 na pozemku p.č.st. 907/1, č.p. 844 na pozemku p.č.st. 836/1, č.p. 715 na pozemku p.č.st. 736, č.p. 705 na pozemku p.č.st. 733, č.p. 712 na pozemku p.č.st. 729, č.p. 883 na pozemku p.č.st. 864, č.p. 710 na pozemku p.č.st. 726, č.p. 1146 na pozemku p.č.st. 1145, č.p. 1344 na pozemku p.č.st. 1398, č.p. 879 na pozemku p.č.st. 865, č.p. 835 na pozemku p.č.st. 841, č.p. 872 na pozemku p.č.st. 863, č.p. 1064 na pozemku p.č.st. 1154, č.p. 850 na pozemku p.č.st. 862, č.p. 1317 na pozemku p.č.st. 1414, č.p. 707 na pozemku p.č.st. 734, č.p. 823 na pozemku p.č.st. 839, č.p. 930 na pozemku p.č.st. 879, č.p. 895 na pozemku p.č.st. 881/1, č.p. 1050 na pozemku p.č.st. 1034, č.p. 939 na pozemku p.č.st. 910, č.p. 927 na pozemku p.č.st. 911, č.p. 1273 na pozemku p.č.st. 1281, č.p. 1288 na pozemku p.č.st. 1289, č.p. 2353 na pozemku p.č.st. 2835, č.p. 1413 na pozemku p.č.st. 1488, č.p. 1430 na pozemku p.č.st. 1499, č.p. 1416 na pozemku p.č.st. 1500,
kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

(5) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se stanovuje koeficient ve výši 2,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

(6) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona na území města Ostravy se stanovuje koeficient ve výši 1,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

 

Čl. 3 Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky městských obvodů:
(a) obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava č. 2/1999, o změně koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí,
(b) obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Michálkovice č. 7/1993, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí,
(c) obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 3/1995, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti,
(d) obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Hrabová č. 2/1995, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí,
(e) obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Svinov č. 3/1995, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Svinov č. 1/2000, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška Městského obvodu Svinov č. 3/1995, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

Čl. 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora